De Rijnsburger

29 mei 2019

De Rijnsburger 29 mei 2019


5 / 32

7 / 32

15 / 32

19 / 32

Kennismaken met een vluchteling?

Projectleider Sylvia Broer (links) met stagiaire Aster. | Foto: WZK Foto: WZK

Vluchtelingen, we horen en lezen er over en vormen op verschillende manieren onze mening over hen. Soms gebaseerd op feiten, maar veelal ook op misvattingen of een vooroordeel. Om te laten zien wie deze mensen uit een ver land zijn die ons om bescherming vragen, start Welzijnskwartier dit voorjaar met het project In Gesprek.

Aster op haar stageplek. | Foto: WZK Foto: WZK

Projectleider Sylvia Broer vertelt: 'De naam In Gesprek zegt het al, met dit project willen we kinderen, jongeren maar ook medewerkers , vrijwilligers van organisaties en verenigingen op persoonlijke wijze kennis laten maken met een vluchteling. Het gaat hier om mensen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben en in Katwijk wonen. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden ook wel statushouder genoemd.'

'Met het project hopen we een bijdrage te leveren aan een klimaat, waarin statushouders in Katwijk vol vertrouwen kunnen integreren en bijdragen aan de Katwijkse samenleving. Wij geloven daarbij in de kracht van persoonlijke ontmoetingen. Het versterken van tegenstellingen tussen groepen mensen neemt steeds meer toe. Het is daarom cruciaal om te laten zien dat vluchtelingen ook gewone mensen van vlees en bloed zijn. Mensen die een gewoon leven hadden voordat zij moesten vluchten. Mensen met banen en hobby's, met vrienden en familie. Mensen met gewone huizen die het beste willen voor hun kinderen. Mensen die meer op ons lijken dan we denken.'


'Binnen het project brengt een koppel bestaande uit een beroepskracht van Welzijnskwartier en een statushouder een bezoek aan scholen, organisaties en verenigingen in Katwijk. Tijdens de laagdrempelige bijeenkomsten staat het persoonlijke verhaal van de vluchteling centraal: 'Hoe was mijn leven voor de vlucht, waarom ben ik gevlucht, hoe ben ik gevlucht, hoe was mijn aankomst in Nederland en hoe zie ik de toekomst.'

'De laagdrempelige bijeenkomsten duren ongeveer een uur en zijn geschikt voor leerlingen van groep 7/8 van de basisschool. Op de middelbare school sluiten de bijeenkomsten aan op de vakken maatschappijleer en wetenschappen. Ook komen we graag langs om in gesprek te gaan met medewerkers en vrijwilligers van verenigingen, bedrijven en instellingen in Katwijk', aldus de betrokken Sylvia Broer.

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Tijd voor een bijzondere ontmoeting? Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Sylvia Broer: 06 12102118 of

sylviabroer@welzijnskwartier.nl.

In Gesprek met Aster

Aster is 28 jaar en is in de zomer van 2015 gevlucht uit Eritrea. Zij heeft haar familie en vrienden achter moeten laten en is via een lange en gevaarlijke weg naar Nederland gekomen. Daar vertelt zij over binnen het project In Gesprek.

Aster woont inmiddels drie jaar in Katwijk, studeert in Den Haag en is als één van de statushouders uit Katwijk betrokken bij het project. Waarom heeft Aster besloten mee te doen aan het project en hoe is het om je soms aangrijpende vluchtverhaal aan vreemden te vertellen? Wij vroegen het haar.

'Ik vind het heel belangrijk om daarover te vertellen omdat mensen oordelen zonder het echte verhaal van vluchtelingen te kennen' vertelt Aster. 'Vluchtelingen komen hier niet omdat ze dat zomaar willen, niemand verlaat zijn land en laat alles achter zonder dat dat echt nodig is' vervolgt zij.

'Ik lees veel negatieve reacties op facebook over vluchtelingen. Het is voor mij verschrikkelijk om te lezen dat mensen schrijven dat vluchtelingen alleen maar naar Nederland komen om een uitkering te krijgen, op de bank te zitten en niet te willen werken. Ik wil graag mensen vertellen waarom ik ben gevlucht, dat ik in Nederland ben omdat ik in mijn land geen vrijheid had'.

Ondanks dat Aster veel heeft meegemaakt tijdens haar vlucht, vertelt zij toch haar verhaal. Zij stelt zich hiermee heel kwetsbaar op. 'Het is voor mij best gevoelig om te vertellen hoe mijn verleden was, maar ik vind het zo belangrijk om te vertellen waar ik vandaan kom, waar ik nu sta en waar ik in de toekomst wil zijn.'

Aster sluit het gesprek mooi af door te zeggen dat zij trots is op wat zij heeft bereikt en dat zijn wij ook op haar.

Welzijnskwartier n is een ondernemende organisatie die samen met anderen stimuleert dat mensen actief meedoen en mee kunnen blijven doen aan de samenleving, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of beperking.

multiculturele ontmoetingen op Wereldvluchtelingendag. | Foto: WZK Foto: WZK

De activiteiten en diensten van Welzijnskwartier zijn gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en het welzijn van mensen. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van informatie, advies, geven van voorlichting, het bieden van cliëntondersteuning, ondersteunen van mantelzorgers, organiseren van sociaal culturele activiteiten, vraagbaak vrijwilligerswerk, sport, bewegen, maaltijdenservice, belbusindicatie 80plus, personenalarmering en accommodatiebeheer.

Aan vluchtelingen (met een voorlopige) verblijfsvergunning bieden we hulp en ondersteuning bij het inburgeren en integreren in de samenleving.

Welzijnskwartier werkt intensief samen met vrijwilligers en diverse organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Welzijnskwartier n Huize Callao, Callaoweg 1, 071 4033323, info@welzijnskwartier.nl, www.welzijnskwartier.nl

Elkaar ontmoeten op Wereldvluchtelingendag

Donderdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Vluchtelingen met een status in Katwijk wonen willen graag mensen ontmoeten en met hen praten. Dat draagt bij aan het leren spreken en verstaan van de Nederlandse taal en daarnaast vergroot het hun netwerk. Ook raken zij op deze manier wat meer vertrouwd met Nederlandse gewoonten en gebruiken.

Maar om zomaar een gesprekje aan te knopen en contacten te leggen is niet eenvoudig. Om het contact juist op Wereldvluchtelingendag mogelijk te maken, bieden vluchtelingen op verschillende plaatsen in Katwijk passerende mensen een kopje koffie/thee aan en hopen zo in gesprek te gaan.

Samen een kopje koffie of thee drinken draagt bij aan gezelligheid en verbinding.

Tussen 14.00 en 17.00 uur zijn zij onder andere te vinden in het winkelgebied in Katwijk aan Zee en de Hoornes Passage in Katwijk Noord, en kijken er enorm naar uit om verschillende mensen te ontmoeten en te spreken.

29 / 32

HEMELVAARTSDAG
en ZONDAG 2 JUNI

Chr. Geref. kerk
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
Zondag 2 juni
9.30 uur: leesdienst
17.00 uur: ds. A.J. Kunz

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: n.b.

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: n.b.

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
9.00 uur: wandelen
Kapel Overduin
Zondag 2 juni
10.00 uur: ds. M. Zebregs,
Valkenburg

Geref. kerk (vrijgem.)
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
Zondag 2 juni
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. J.M. Post,
Zwammerdam
17.00 uur: ds. J. Overeem, Boskoop
Immanuëlkerk
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. A. Meek
Zondag 2 juni
8.45 en 10.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: ds. I. de Graaf

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. E.B. Buitendijk
Zondag 2 juni
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
18.30 uur: ds. F. Rinkema, Katwijk

Hervormde Gemeente

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan
Zondag 2 juni
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. J.B. Kamp, Elden

Geref. kerk De Goede Herder
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. M. Zebregs
Zondag 2 juni
10.00 uur: drs. I.A. Padmos, Kaag

R.K. St. Joannes Katwijk
Donderdag Hemelvaart 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Cantemus
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pater Magnin, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Gijs Haasnoot