Katwijk Speciaal

9 oktober 2018

Katwijk Speciaal 9 oktober 2018


Nieuw stuk Zanderij ingevuld

De plannen voor de laatste twee bouwfasen in de Zanderij liggen ter inzage. | Foto en tekst: Piet van Kampen

Woningbouw n Los van het gebied Duinvallei waar over bouwplannen momenteel nog niet wordt gerept zijn er nog twee braakliggende stukken grond in de Zanderij. Aan de noordzijde een gebiedje dat de naam 'Parc van Catwijck' (23 woningen) gaat krijgen en aan de zuidpunt een toekomstige bouwput die luistert naar de naam 'Hof van Zilt' (23 woningen).

Belangstellenden konden vorige week dinsdagavond tijdens informatiebijeenkomst in het gemeentehuis hun licht opsteken. Wethouder Gerard Mostert jr. lichtte toe dat het ontwerpbestemmingsplan ouder dan 10 jaar was en opnieuw gepresenteerd dient te worden. 'Service van de zaak' noemde hij het.

Het ligt zes weken ter inzage. In het eerste kwartaal van 2019 moet het worden vastgesteld en de benodigde vergunningen worden verleend. De belangstelling voor de plannen was bepaald niet groot te noemen doch degenen die er waren toonden de nodige interesse. Elise Varkevisser die nu nog thuis woont wil met haar vriend Jaap van Beelen graag een eigen woning betrekken. Liefst in een nieuw huis in een wijk met kinderen. 'Ik ben hier niet voor niets en hoop dat het haalbaar is' klonk zij hoopvol.

Doorvaart

Bij de tekening van het plan Zilt was het nogal rumoerig. Bewoners van de Zeewinde keken kritisch naar de plannen. Een aantal van hen heeft een bootje liggen in de Zanderijsloot die betrekkelijk smal is maar wel toegang biedt naar de Oude Rijn. Als aan de overzijde van het water waar de nieuwe woningen komen vrezen zij dat de bewoners met een bootje hun vaartuig daar ook zullen aanleggen. Weliswaar staan er bij de huizen die aan het water grenzen kleine haventjes ingetekend maar die zijn veel te klein volgens bezorgde buurtgenoten. 'Daar past geen enkele sloep in' wist een kenner op voorhand. Of de bezwaren zullen worden gehoord en in eventuele wijziging in het plan worden meegenomen is nog maar de vraag. Andere belangstellenden die een oogje hadden op een mogelijk nieuw stekkie waren meer benieuwd naar de prijs. Op het oog lijkt deze in Zilt hoger uit te vallen dan in Parc Catwijck.

www.parcvancatwijck.nl, www.hofvanzilt.nl

Omwonenden positief over Oeverpolder

woongebouw n Op 27 september hebben de gemeente en Dunavie het plan getoond voor de locatie Oeverpolder in de wijk Hoornes. Oeverpolder staat voor een stuk grond tussen de Pniëlkerk en het kantoorgebouw Het Kwadrant.

Architect Thomas Gillet van studio VVKH uit Leiden lichtte het ontwerp toe aan de omwonenden. In het nieuwe woongebouw komen 52 twee- en driekamerappartementen met lift, in drie en vier bouwlagen. De energiezuinige woningen worden gasloos gebouwd en daarom voorzien van een innovatief warmte- en warmwatersysteem en zonnepanelen. De verwachting is dat de bouw na de zomer van 2019 start.

De omwonenden kregen een presentatie van het ontwerp en daarna de gelegenheid om vragen te stellen aan de architect, de gemeente en Dunavie. De gemeente gaf een toelichting op het ontwikkelproces, het parkeren en het bouwrijp maken van de locatie. De reacties van omwonenden waren positief. Vier omwonenden hebben zich opgegeven voor het meedenken over het ontwerp van de groenzone tussen de nieuwbouw en Het Kwadrant.

De komende twee maanden worden de plannen verder uitgewerkt.

Kindercollege over Asterix en Obelix

college n In de herfstvakantie staat er op woensdag 24 oktober om 14.00 uur in de Hoofdbibliotheek weer een leuk Kindercollege op het programma. Dit keer is iedereen vanaf 8 jaar welkom bij een praatje door Jaap Toorenaar over Asterix en Obelix en de Romeinen. Bij dit gratis Kindercollege krijg je veel plaatjes te zien en er kan vooral heel veel gelachen worden.

Asterix en Obelix weten het keizer Julius Caesar knap lastig te maken wanneer hij heel Gallië wil veroveren. Wanneer je ooit een stripverhaal van Asterix hebt gelezen, weet je al dat er veel te lachen valt. Maar klopt het allemaal wel? Waren de Romeinen echt zo dom? En wat je vast nog niet wist: er zitten nog veel meer grappen in de verhalen verstopt. Met heel veel plaatjes krijgt leraar Latijn Jaap Toorenaar je vast aan het schaterlachen bij dit Kindercollege. Vanaf 8 jaar ben je oud genoeg om het te volgen. Ook volwassenen zijn welkom.

De toegang is gratis.

Postzegel- en kaartenbeurs

Ruilbeurs n Zaterdag 27 oktober houdt postzegelvereniging Katwijk-Rijnsburg weer haar eerste postzegelbeurs van het nieuwe seizoen in wijkgebouw 'De Wiek', Fresiastraat 19.

Niet alleen postzegels staan centraal, maar dit keer worden ook ansichtkaarten en scheepsfoto's aangeboden. Zoals gebruikelijk is er volop gelegenheid zegels te ruilen, ook zijn er enkele handelaren aanwezig. Tevens kunt u de stuiverboeken van de vereniging bekijken. Heeft u nog een oude verzameling op zolder liggen en wilt u weten of dat iets waard is? Kom langs en laat een deskundig lid van onze vereniging ernaar kijken. De zaal is geopend van 's ochtends tien tot 's middags half drie.

Woord en Daad

collecte n Tijdens de huis-aan-huis-collecte in de week van 15 tot 20 oktober collecteert Woord en Daad voor een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Ethiopië en voor 20 adoptiekinderen uit Ethiopië.

Het Woord en Daad-comité Katwijk steunt al een aantal jaren een onderwijsproject in de stad Dessie en 20 kinderen in nood uit Ethiopië door financiële adoptie. Deze kinderen krijgen ondersteuning tot ze zelfstandig verder kunnen. Door financiële adoptie kunnen de kinderen naar school en krijgen ook zij een betere toekomst. Het betreft een onderwijsprogramma voor de allerarmsten. Het gaat om kinderen in nood en straatkinderen.

Column n 't Is iet ârs

Bingo

Molenwijk n Wijkvereniging Molenwijk-Katwijk/Rijn houdt op vrijdag 12 oktober een bingo in De Wiek, Fresiastraat 19. Ook is er een loterij en een superronde. Aanvang 20.15 uur. Onder de 18 jaar heeft geen toegang. Er is een kinderbingo op zaterdag 13 oktober. Aanvang 14.00 uur.

Spektakelstart 'Katwijk van Oranje'

Dakota is grote publiekstrekker'

Ruime zege Quick Boys in streekderby

Sint en Pietenactie strooit met cheques

Dirk en Mien varen zestig jaar in het huwelijksbootje

Dirk en Mien van Duijvenvoorde vierden hun 60-jarig huwelijksfeest. | Foto en tekst: Piet van Kampen

Diamant n Het is 26 september 1958 als Dirk van Duijvenvoorde (nu 83) en Mien Barnhoorn (nu 82) met een koetsje naar het gemeentehuis rijden om elkaar daar eeuwige trouw te beloven. Een belofte die zij zijn nagekomen en nog steeds erg gelukkig met elkaar zijn.

In hun woning aan de Meerburgkade blikken zij op hun huwelijk terug. Dat begon voor de geboren Katwijkers met een kennismaking dan op de huwelijksmarkt, de Voorstraat. 'We zaten mekander achterna' zegt Mien en Dirk direct er over heen: 'We vonden mekander wel leuk'. Het liefdesvlammetje wakkerde aan en de trouwdag volgde een paar jaren later. Die werd met een uitstapje naar Halfweg gevierd en feestelijk in zaal Haasnoot afgerond. Aanvankelijk woonde het jonge paar in bij een vriendin van Mien. Toen hun huis klaar was betrokken zij dit in de Prins Bernhardlaan. Later verkasten zij naar de Hoorneslaan en de Schelpendam om 2 jaar geleden op de Meerburgkade neer te strijken. Zij hebben daar het 'oude Katwijk aan de haven zien veranderen tot wat nu de Zwaaikom is. Heimwee naar de tijd van vroeger? Dirk: 'Nee hoor, het is prima zo. De tijden veranderen'. Het paar schonk 3 kinderen het leven. Zij werden verrijkt met 9 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.

Zeeman

Dirk was met Mien en de zee getrouwd. Als schipper verdiende hij de kost op een vissersboot en later heeft hij schepen, die verkocht waren, naar diverse landen in de wereld gevaren. Hij zou er uren over kunnen vertellen. Mien was een vaardige handwerkster. Zij hield van het strand en een wandelingetje. Toe Dirk na zijn arbeidzame leven meer tijd had knapte hij een boot op om lekker mee te gaan vissen en werd ook een Manusje van alles bij Skuytevaert. Ook Mien was daar vaak te vinden. Samen genoot het paar ook van mooie Rijnreizen en genieten nu van hun ruime uitzicht. 'Ik zou best de weekmarkt hier wel eens willen zien want ik hou van reuring' wenst Dirk hardop.
Beiden zijn 'ontiegelijke liefhebbers van lezen', ook Bijbelse boeken want het is een gelovig stel dat veel van elkaar houdt. 'Geven en nemen is hun levenswijsheid. Bij een huwelijksjubileum hoort ook een feestje. Dat vierden zij met de kinderen en kleinkinderen in 't Centrum aan het strand.

Worst

Hallòò mit wies? Bè jij 't Ant? Wat zeg je? Klink ik zachies? Béter zô? Ik hadde de horen een beetje ongelukkeg tusse me oor en me skoer eklemd want ik stae hier mit rooie klevaenisse want ik was de krôte an 't ville. Wacht, ik gae ze effe ofdoen ârs skiet ik drek in een kramp.

Zô, hier ben ik weer. Hè? Jae, lekker krôôtjies mit uit ebakke spek en spekvet netuurlek. Wat doch je dan? We magge alles nog éte van de dokter hoor, Ant! Ik zel je vertelle dat 'r teugewôôrdeg mense benne die gien echt vléés éte maer naemaek. Végertaeriejers benne dat gelòòf ik. Nouw motte ze dat netuurlek allemael zellef wéte, maer ze fretse dan van dat gemaele trapleuningespul. En dan ziet dat 'r uit as een hamburreger of een sniessel. Mit peneermeel en al! Jae, Gijs heb 't welderis per ongeluk mee enôme, want hij zag 't verskil iet tusse de geweune en de nep kordonbleus. 't Was iet weg te wauwele! En 't leg geweun in die vleesgrààibakke bij de Digrosse. Hè? Ôh jae, Dirreke. Je zouw 'r toch de mist mit ingaen as je iet uitkijkt? Maer 't word nog veul gekkerder Ant! Ik zag onderlest op de tillevisie dat die lui van de Unoks een ròòkworst emaekt hebbe waer gien snippertje worst inzit en waer gien ròòk an te pas ekomme is. Maer je zouw zwére dat 't een ring ròòkworst was, echt waer! Waerom, vraeg ik me dan of, waerom wulle de mense die gien vlees éte, toch een end ròòkworst bij de boerekòòl wat gien ròòkworst is, maer d'r allien op lijkt? Je zit je ààge dan toch te beduvele? Ik snap 't iet! Nes je zeg: waer mot 't naer toe in deuze wereld. Zundag hadde we het d'r nog ôver: alles mot gauw, gauw. Alles mot mit internet en de mense kijke mekaer iet mear an. Ze kijke liever op d 'rlui tillefôôn. As 't kind op zolder zit en de aerepels benne bààl, dan staet de moeder iet onder an de trap d'r strot skor te te roupe, maer dan stuurse een berichje naer 't kind! En nog mear van die dinge. Neem nou de rôbot. Onze Wuls zé dat 't een kwestie van tijd is. Ear je 't weet staet 'r een rôbot je kont te wasse hoor, moe! En weer een âre douwt je in je karretje naer de wurreft, vae! Ik vin 't toch eng Ant! Verléje week ben ik me nog rot eskrokke. Ik liep de hond uit te laete en in iene zag ik wat bewége in de tuin van de overbure. Mààid 't leek wel een reuze kéverik! Ammaer heen en weer ging-ie. Ik doch 'wat is dut?' Toe kwam die dochter van Jààntjies d'r an mit 'r rijst-mit-krentehond. Ik zeg 'mààid, weet jij wat dat voor een gek ding is?' Jaha, zé ze, dat is een robotgrasmààier, buvrouw! Die gaet 't gras mààie as-ie denkt dat 't te lang word. Maer heb dat ding herses dan, doch ik nog. Nouw jae Ant, we wachte 't maer of, 't zal onze tijd wel uitdiene.

Opgejut

Het is niet altijd iets uit de mensenwereld dat de jutters vinden... | Foto: Gieny van Asten-Westra

nieuw n Twee keer per week struint een groep jutters het strand af om zwerfafval op te ruimen. Gieny van Asten-Westra is één van hen. Om de week toont zij in deze nieuwe rubriek 'Opgejut' wat voor - soms opzienbarende - vondsten de jutters tegenkomen.


Buiten het overvloedig vele plastic worden soms ook wel 'leuke' dingen gevonden om te recyclen. Denk daarbij aan plastic visdraad dat onder visnetten hangt. Eén van de jutters maakt daar sieraden van. Het is altijd per se afval. Het kunnen ook overblijfselen zijn van zeedieren zoals deze krabschaar, die minstens een kilo woog.

Desiree naar EK twirl in Kroatië

De EK-ploeg van Desiree. | Foto: PR

twirling n Volgende week woensdag 10 oktober vertrekken de meiden en supporters van Majorettevereniging Desiree NNO naar Kroatië, waar de Europese Kampioenschappen Majorette van 12 t/m14 oktober worden gehouden.

Afgelopen maart werden de meiden van Desiree Nederlands Kampioen in hun categorie waardoor zij een EK ticket hebben weten te bemachtigen.

De meiden van Majorettevereniging Desiree mogen dit jaar maar liefst met 4 optredens Nederland vertegenwoordigen. Junior Parade, Senior Parade samen met de Yellow Rainbows uit Schiedam en de Senior Exhibition.
Dit jaar gaat er voor het eerst in de geschiedenis van Desiree een solist met haar show twirl. Cheyenne Griekspoor is vorige week 10 jaar geworden en mag Nederland vertegenwoordigen in haar categorie Juvenile. Dit is haar eerste EK en dus extra spannend, net als voor 10 andere meisjes. Maar ook gaan er een paar meiden al voor het zevende jaar mee, maar dat wil niet zeggen dat de zenuwen minder zijn op het moment dat ze daar op het veld staan om hun land te vertegenwoordigen op het EK.

Op de hoogte blijven tijdens het EK, kijk dan op de facebookpagina Desiree NNO Katwijk.

'Katwijk van Oranje' spectaculair van start

In het speciale magazine is alle informatie te vinden over Katwijk van Oranje. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde

n Met eigen magazine en verrassend programma

festival n Vijf weken lang, van 13 oktober tot en met 17 november, staat Katwijk op verrassende wijze in het teken van verzet, bevrijding en Engelandvaarders. Met bijzondere evenementen, muziek, exposities en nog veel meer. De spectaculaire opening vindt zaterdag 13 oktober om 10.00 uur plaats compleet met de Band of Liberation, een overvliegende Dakota met parachutisten, historische voertuigen en hoofdrolspelers uit de musical Soldaat van Oranje.

De afgelopen weken werkten Katwijk Marketing, het team 'Katwijk van Oranje' en Uitgeverij Verhagen nauw samen aan het 'Katwijk van Oranje Magazine'. In dit magazine wordt uitgelegd wat de gedachte is achter dit spektakel en uiteraard het hele programma gepresenteerd. 'Wij zijn er trots op als mediapartner aan dit gigantische project bij te dragen', legt Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen uit. 'Als je zo'n spektakel voor je eigen dorp van de grond tilt, verdient het ons aller steun.'


Dakota

Piet de Vries, citymanager en mede-initiatiefnemer van 'Katwijk van Oranje' is blij dat Verhagen het op deze manier oppakt en heel Katwijk en omgeving op de hoogte houdt van alle activiteiten. 'We starten om 10.00 uur met de Band of Liberation en de DVS Juniorenband', legt de Piet de Vries, uit. 'Zij maken samen met de Liberation Harley Veteranen Club en de Club van Historische Voertuigen WOII een rondgang door het dorp. Als ze om 10.30 uur terug zijn bij de TheaterTent wacht daar een heel gezelschap bevrijde burgers compleet met vlaggetjes en enthousiaste begroetingen.'


Meet & Greet

'Na de opening door burgemeester Cornelis Visser vliegt er om 11.00 uur een DC-3 Dakota over, die bij goed weer en daar ziet het wel naar uit, een aantal parachutisten zal droppen boven de TheaterTent. We mogen zelfs als speciale gasten twee hoofdrolspelers van de musical 'Soldaat van Oranje' verwelkomen. Peter Tuinman, die de rol van Van 't Sant, de adjudant van Koningin Wilhelmina vertolkt en Henriette Tol in haar rol als Koningin Wilhelmina. Met hen is er een speciale Meet & Greet en bestaat de mogelijkheid met hen te praten en op de foto te gaan. Dus we gaan goed van start.'

Dakota

'De grote trekker voor de komende periode is de Dakota, die gedurende het evenement langzaam wordt opgebouwd in de TheaterTent op het Strandplein. De bekende zandsculptuur-kunstenaar Wilfred Stijger zal het vliegtuig, bestaande uit een aantal originele onderdelen en maar liefst 165 ton zand, tot leven brengen. Van maandag tot en met zaterdag te bezoeken. Daarnaast is er een fototentoonstelling samengesteld door onze lokale historische genootschappen.'


Gala

Elke zaterdag is er een voorstelling van 'Muziek van Oranje', met gelegenheidscombinaties van lokale muziekverenigingen en koren, er zijn exposities, fiets- en wandeltochten en diverse activiteiten. Op zaterdag 17 november sluiten we af met een gigantisch gala. Kortom, geniet van alle activiteiten en ik hoop dat iedereen er 13 oktober bij is.'

Op de foto: Dirk Bouman, directeur Uitgeverij Verhagen, Annemarie Guijt Katwijk Marketing, Piet de Vries Katwijk Marketing, Teuntje van Delft, hoofdredacteur Uitgeverij Verhagen, Bjorn Slootweg Katwijk Marketing.

Tweede opbrengst ooit voor kerkenveiling H. Joannes de Doper

veiling n Met een laatste spontaan aangeleverde kavel om te veilen, te weten een klaverjasavond voor zes personen bij Hans en Joke Jongeneel, kwam er vrijdagavond 5 oktober om 23.15 uur een einde aan de zeer sfeervol verlopen 115e kerkenveiling van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Het was diaken Peter Winnubst die, op uitnodiging van veilingcommissievoorzitter Nico van Maren, die uiteindelijk bekendmaakte dat de opbrengst € 25.000,- was, de tweede opbrengst ooit.

Elke aankoop telde, ook die van € 20,-, maar wat het meeste telde was de gezelligheid, de onderlinge band en het enthousiasme bij alle aanwezigen om er met elkaar wat van te maken. Met in 2017 de derde opbrengst ooit van € 22.375,- en in 2008 de tweede opbrengst ooit van € 22.608,- was deze opbrengst een enorme verbetering. Zou het bij de 116e kerkenveiling lukken om de recordopbrengst van 2009 van € 26.828,- nog verder te benaderen of mogelijk te verbeteren?

En wat bracht kavel 193 op? Dit was het 'skybox-arrangement' voor twee personen bij het jubileumconcert van Vocalis vrijdagavond 16 november in de r.-k kerk wat € 840,00 opleverde. Zittende bovenin bij het niet meer bespeelde orgel met een drankje en een hapje heeft de koper een fantastisch uitzicht op wat Vocalis en de gastkoren kinderkoor De Vrolijke Noot en ouderenkoor Cantemus muzikaal te bieden hebben. Kavel 146, een 'V.I.P.-arrangement' bij hetzelfde jubileumconcert, bracht ook nog € 350,- op. In de rubriek 'Fotogalerij' kan men op www.joannesdedoper.nl de foto's van deze 115e kerkenveiling bekijken.

Dit jubileumconcert is gratis toegankelijk en zeer interactief want met de mobiele telefoon kan men o.a. meestemmen op de liederen die door Vocalis zullen worden gezongen.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 10 oktober

09.00 uur: Damesgym
14.00 uur: Country Line Dansen
19.00 uur: Modinettes HR

Donderdag 11 oktober

10.00 uur: Soos kaarten
14.00 uur: Ouderensoos
19.00 uur: Biljarten
20:00 uur: Jokeren

Vrijdag 12 oktober

10.00 uur: Soos kaarten
19.30 uur: Darten

Zaterdag 13 oktober

10.00 uur: Soos kaarten

21:15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 15 oktober

19.00 uur: Biljarten

19:30 uur: Country Line Dansen

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal

Dinsdag 16 oktober

19.45 uur: Bridge
20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Woensdag 10 oktober

20.00 uur: zingen met de Voltreffers

Donderdag 11 oktober

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
19.30 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 13 oktober

14.00 uur: Kinderbingo
20.00 uur: Vrije country linedanceavond. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Maandag 15 oktober
20.00 uur: Mozaieken

Dinsdag 16 oktober

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 10 oktober

09.30-10.30 uur: zumba

18.00 uur: Junioren, Senioren
majoretten in Pieter Groen
18.30-20.00 uur: Jeugdbingo

Donderdag 11 oktober

09.45-10.45 uur: conditietraining
20.00 uur: klaverjassen en jokeren
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar

Vrijdag 12 oktober

20.00 uur: Bingo

Maandag 15 oktober

17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette

Dinsdag 16 oktober

10.00-12.00 uur: linedance
13.30-15.30 uur: linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen

Koppelklaverjas in De Wiek

kaarten n Wijkvereniging Molenwijk-Katwijk/Rijn houdt op zondag 14 oktober een 4 ronde koppelklaverjassen in De Wiek, Fresiastraat 19, van 13.45 tot 18.00 uur. Er wordt gespeeld volgens het Rotterdams systeem. De entree is € 8,00 per koppel. De prijzen zijn VVV-bonnen. Opgeven kan bij Bas Breure via klaverjassen.katwijk@gmail.com

'Steekje los?

theater n Martin Brand en Henk Doest presenteren op vrijdag 26 oktober hun eerste duo-voorstelling 'Steekje los?'. De muzikale theatermakkers zijn inmiddels met volle overgave aan hun welverdiende midlife-crisis begonnen. Ze bleken er aanleg voor te hebben.

Dat moest in het geval van Brand en Doest wel leiden tot een dolle rit vol prachtige nieuwe liedjes, typetjes, hilarische bespiegelingen en onnavolgbare gedachtekronkels. Over geloof en twijfel, springen, zingen, jonge vader zijn en een oude hebben. Over aftakelen en weer opleven. Na de succesvolle theatertours Hollandsche Nieuwe en Piekfijn in 2017 weet je wat je van deze mannen kunt verwachten. Of toch niet?
De voorstellingen gelden tevens als presentatiemoment van het nieuwe album van Martin Brand, waarvan Henk Doest producer is.

De voorstelling in TriPodia begint om 20.00 uur.

Live start met soepochtend

huiskamer n De Livingroom, gevestigd in het ontmoetingscentrum van Christengemeente Live! aan Baljuwplein 10, heeft op 27 september haar eerste soepochtend georganiseerd.

Om half elf stond de vers gemaakte groentesoep klaar en kon worden geserveerd. Het was een gezellige ochtend waarbij er genoten werd van het 'soepie' en de ongedwongen gesprekjes.
De Livingroom organiseert elke laatste donderdag van de maand vanaf 10.30 uur een soepochtend met steeds weer een nieuwe soep. Iedereen is van harte uitgenodigd om een soepje mee eten. Op donderdag 20 december is er een uitgebreide soepochtend in verband met de kerstdagen.
Alle dinsdagen en donderdagen is de Livingroom geopend van 9.30 tot 12.30 uur voor een gezellig kopje koffie of thee. Iedereen is welkom.
Wie meer wil weten over Live! en de activiteiten in de Livingroom, kan eens kijken op de Facebookpagina en www.christengemeentelive.nl

Richard Zevenhuizen bij Succat Yeshua

exodus n Zaterdagavond 13 oktober om 19.30 uur, spreekt Richard Zevenhuizen bij Succat Yeshua.

Richard is werkzaam bij de stichting Ebenezer Operatie Exodus, dit is een werktuig van de Heer, om Joodse mensen aan te moedigen en hen daadwerkelijk te helpen terugkeren naar hun land Israël uit het Noorderland en uit alle volken, en God's Koninkrijks bedoelingen voor hun terugkeer te proclameren. Hartelijk welkom op Baljuwplein 10a, vanaf 19.00 uur staat de koffie.thee klaar.

Sint en Pietenactie strooit met cheques

Tien organisaties, verenigingen of scholen ontvingen een cheque van de Sint en Pietenactie. | Foto: Piet van Kampen

cheques n Kees de Mol speelde vorige week vrijdagmiddag in De Beslagkom alvast voor een vroege en gulle Sinterklaas. De oprichter en voorzitter van de Sint en Pietenactie kon tien verenigingen of instanties gelukkig maken met een geldbedrag.

Door Piet van Kampen

Hans Goedkoop. | Foto: Babet Hogervorst Foto: Babet Hogervorst

De Mol nam 21 jaar geleden het initiatief voor de Sint en Pietenactie. Inmiddels heeft hij een groep van dik over de honderd vrijwilligers die jaarlijks in actie komen. In de periode dat de goedheiligman weer in het land is zijn de mensen van de Sint en Pietenactie volop in touw. Zij worden ingehuurd voor bezoeken aan bedrijven, scholen, instellingen maar komen ook bij particulieren aan huis. Ook zijn zij actief bij de jaarlijkse lichtjesoptocht en op 17 november als de Sint in Katwijk aan wal komt, zijn zij er ook weer bij. Die middag zullen er weer diverse activiteiten zijn op het Andreasplein en ook hier zullen de Pieten weer actief zijn.


Goede doelen

Kees de Mol legde de aanwezigen in De Beslagkom uit waarom hij destijds de stichting heeft opgericht. 'Omdat kleine organisaties vaak geen subsidie krijgen om iets te organiseren en zelf geen geld en middelen hebben om dit te doen proberen wij hen te helpen. We hebben veel aanvragen binnen gekregen en het was lastig om de juiste keuzes te maken. Het is ons er vooral om te doen om financiële bijdragen te leveren aan goede doelen die hoofdzakelijk iets met kinderen te maken hebben' lichtte de voorzitter van de stichting uit. Vervolgens reikte hij beurtelings de cheques uit die varieerden van € 250,00 tot maar liefst € 2.000,00.

Tijdens de uitreiking motiveerde hij waarom het geld juist aan hen werd toegekend. De bedragen gingen naar DVS junioren voor opleiding, de G. de Colignyschool als bijdrage voor de voetbalkooi die ook door de jeugd uit de buurt kan worden gebruikt, er ging een bedrag naar het AZC Katwijk voor opleiding, er was een gift voor de Katwijkse Zeeverkenners voor hun activiteiten en accommodatie en ook de Kattukse Brainweek kreeg een donatie.

De zak van de 'Katwijkse Sint' was nog niet leeg want vervolgens werd Autisam getrakteerd, en de Stichting Historisch Brandweer materiaal werd niet vergeten. De Mol en zijn mensen hadden ook over de dorpsgrenzen heen gekeken en zo werden ook de basisschool Hoffenne uit Noordwijk Het Dorpshuis in Rijnsburg en het LUMC in Leiden, afdeling kinderpoli verrast.

Muzikale voorstelling 'Vive le Geus!'

bibliotheek n 'Vive le Geus!', een bloedstollende muzikale voorstelling, komt in de Maand van de Geschiedenis naar Katwijk. Het ensemble Camerata Trajectina en Hans Goedkoop brengen op donderdag 18 oktober om 20.30 uur in muziek en woord het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog tot leven. Het is gelukt deze voorstelling naar de hoofdbibliotheek in Katwijk te halen dankzij de samenwerking met Muziekschool Katwijk, K&O Katwijk, het Katwijks Museum en Welzijnskwartier.

Leidens ontzet, de slag bij Heiligerlee, de terreur van Alva, Van Oldebarnevelt op het schavot en de verovering van de zilvervloot. De Tachtigjarige oorlog, de belangrijkste periode in de ontstaansgeschiedenis van ons land. De voorstelling 'Vive le Geus!' brengt de politieke overtuigingen en de gevoelens van de mensen die er bij waren, heel dichtbij. Muziek als nieuwsbron én als propagandamiddel. Wie kon je vertrouwen? Waren de geuzen terroristen of bevrijders? Stond je buurman aan jouw kant? Was er wel een kant? En welke kant zouden wij zelf nu kiezen? Nooit eerder stond je zó levensecht in de Tachtigjarige oorlog.


Camerata Trajectina, pleitbezorger van de Nederlands(talig)e muziek, verzorgt de muzikale omlijsting in deze theatrale voorstelling. Hans Goedkoop, historicus en presentator van het geschiedenisprogramma op televisie 'Andere Tijden' en de televisieserie 'De Gouden Eeuw' is de verteller van dit bijzondere verhaal over 80 jaar oorlog en opstand, chaos en onderlinge verdeeldheid, intrige en wreedheid maar vooral over de kracht van muziek in tijden van oorlog.


Iedereen is welkom op donderdag 18 oktober om 20.30 uur in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam. Toegangskaarten zijn te verkrijgen in de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg of via de kaartverkoop op www.bibliotheekkatwijk.nl. Prijs voor leden/vrienden van bibliotheek, K&O, Muziekschool en Katwijks Museum € 10,- en voor niet-leden € 12,-.

Jeugdgroep start nieuw theaterseizoen

toneel n De spelers en mensen achter de schermen van de jeugdgroep van Mimiek's Theater staan al op scherp om het nieuwe theaterseizoen van de Katwijkse toneelvereniging in te luiden. Op 12 en 13 oktober spelen zij de eigen productie "De Tijdsverdrijvers". Het script is van Pim van Beelen, de regie is in handen van Levy Dekker.

Zeno springt al millenia van tijdlijn naar tijdlijn, zoekende naar haar doelwit Freya. Meestal lopen haar expedities op niets uit. Maar nu, in tijdlijn B4-Alpha Zedd, denkt ze dan eindelijk beet te hebben. Helaas voor haar stuit ze op een bemoeizuchtige oma, een zenuwachtige verpleegster, twee bijdehante tieners en haar collega Pollux, die haar doodleuk komt vertellen dat ze van haar missie is afgehaald, omdat "deze te lang duurt." Wat te doen? Verder met het tijdverdrijf natuurlijk en hopen dat die nieuwe vriend die je hebt gemaakt je wat verder op weg helpt met je missie.

Kaarten á 11 euro zijn online via mimiekstheater.nl en bij het Dorpshuis Valkenburg en Pandora Feest&Funshop te koop. Donateurs en CJP-pashouders kunnen de kaartjes voor 6 euro kopen.

Open huis Zwanenburg

senioren n Op initiatief van de AOBK en het Welzijnskwartier, met veel inzet van vrijwilligers en medewerking van enkele bedrijven en sponsoren is iets moois tot stand gekomen. Alle gebruikers van het Dienstencentrum zijn op zaterdagochtend 13 oktober aanwezig om de bezoekers een indruk te geven wat hier allemaal gebeurt. Het Welzijnskwartier presenteert hun activiteiten het Teamso is aanwezig, het seniorweb, de AA, Alzheimer Katwijk etc. en uiteraard de AOBK.

Er is een ruimte gecreëerd welke op diverse manieren gebruikt kan worden zoals leslokaal voor seniorweb, taalcursussen, vergader- en werkruimte maar ook een gezellige huiskamer. De huiskamer is nog niet helemaal af, dat kan ook niet want de toekomstige kamergenoten worden gevraagd hun ideeën te geven. Niet alleen ouderen worden hiertoe uitgenodigd, iedereen is welkom. Het is een ruimte waar we koffie of thee kunnen drinken en wat kletsen.

De vernieuwde biljartzaal van de Zwanenburg. | Foto: PR

Biljartkamer

Er is een mooie biljartruimte gemaakt waar men met zijn allen trots op is. De afdeling onderhoud KBM heeft onder leiding van Jan Bart van der Plas met zijn vaklieden Jaap Hoek, Ben Imthorn en Kees van Duijn in een kort tijdsbestek deze werkzaamheden tot volle tevredenheid uitgevoerd. Dit samen met Wim van Duijn van De Wit Totaal e-Techniek. De AOBK is ook bijzonder in hun nopjes met de bijdrage van Schildersbedrijf A. Guijt en Zn en Haasnoot Wonen.

Heel bijzonder was het om te zien hoe de oudjes, leden van de biljartvereniging en AOBK, zich hebben uitgesloofd en een geweldig resultaat geleverd.

Tussen 10.00 en 12.30 uur kan men zich deze ochtend ook nog aanmelden voor het gratis lidmaatschap van de AOBK tot december. De koffie, thee frisdrank staat klaar en is gratis.

Cantate Deo geeft jubileumconcert

Jubileum n Het Chr. Gemengd Koor Cantate Deo is opgericht in 1943 als kerkkoor. Later werd het Chr. Gemengd Koor en is Cantate Deo er aan toegevoegd.

Het koor heeft in al die jaren veel muziek ten gehore gebracht. Het eenvoudige lied, maar ook de Oratoria Die Jahreszeiten, Die Schöpfung van J. Haydn, Messe Solenelle van Gounod, de Marcus Passie van Hans Boelee.

Zo werd er gezongen in Monnickendam en in De Doelen in Rotterdam. Ook gingen het naar De Meern. In de Dr. Philipszaal in Den Haag werd gezongen met vier koren. Het koor zong het Gloria van Vivaldi, de 'Kerstcantate Jezus het licht der wereld' van Jan Vermeulen, Penitence, Pardon and Peace van J.H. Maunder, de koralen uit de Johannes Passion, Psalm 23 van Martin Zonnenberg.

Tijdens het concert krijgt men een programma te horen waar het Oratorium 'Schepping' van Johan Bredewout de aandacht vraagt. In het programma staan alle onderdelen vermeld. In het voorprogramma worden werken uitgevoerd van Roland Smart, Charles Gounod, César Franck, Antonion Vivaldi, George M. Vail, Marco den Toom, Gabriel Fauré en Henry Purcell. Cantate Deo heeft met veel enthousiasme naar dit Jubileumconcert toegeleefd. Wij hopen, dat u als luisteraar er net zoveel luisterplezier aan beleeft, als wij er het afgelopen jaar aan gehad hebben.


Vrijdag 12 oktober in Kerkgebouw De Fontein, Willem de Zwijgerlaan. Aanvang 20.15 uur; kerk open 19.45 uur. Kaartverkoop bij de leden, in de kerk en bij Adri van Rijn, tel. 4029682.

Grip wil meldpunt betalingsachterstand

Budget n Een meldpunt betalingsachterstand spoort mensen met financiële problemen eerder op. Grip op de Knip, de organisatie die mensen in financiële nood helpt, heeft de gemeente Katwijk daarom opgeroepen om een pilot te starten. Wethouder Adger van Helden geeft ´geïnteresseerd gereageerd` gaat binnenkort met Grip om de tafel om te kijken wat er mogelijk is.

In het meldpunt zouden nutsbedrijven, ziektekostenverzekeraars en wooncorporaties zitting moeten deelnemen. Zij moeten direct aan de bel trekken als er betalingsachterstanden zijn en dat doorgeven aan het meldpunt.

Grip heeft al zo'n afspraak met Dunavie in Katwijk. Mensen met een betalingsachterstand worden door de wooncorporatie geadviseerd naar Grip te stappen. Grip-voorzitter Aan van der Hout wil dat breder trekken. "We hebben de politiek benaderd en gelukkig hebben we al positieve reacties. We denken dat we hiermee eerder kunnen anticiperen. Als er op één adres al twee betalingsproblemen zijn, dan weet je dat het mis is. Dat we een gemeentelijk meldpunt willen, komt omdat de ervaring elders, onder andere bij pilots in bijvoorbeeld in Leiden en Amsterdam, leert dat er zo'n dertig procent van de gemelde adressen niet bekend zijn bij de schuldhulp. Met de instelling van het meldpunt komen die adressen wel in beeld en kunnen we sneller handelen."

Van der Hout beseft dat het een en ander soms op gespannen voet staat met de privacywetgeving, maar laat zich daardoor niet ontmoedigen. "We gaan aan het werk", meldt de Grip-voorzitter enthousiast. "En pilots elders laten zien dat de privacywetgeving geen grote hobbel hoeft te zijn."

De mensen die zich aanmelden bij Grip worden bijgestaan door speciaal opgeleide vrijwilligers. Het aantal schommelt momenteel rond de dertig. Van der Hout vindt veertig het meest ideale aantal om de hulpvragers van dienst te zijn. Jaarlijks helpt Grip tussen de tachtig en honderd Katwijkers.


Maatje worden? Aanmelden kan via tel. 06-52715140 of coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl

Gemeente Katwijk pakt woninginbraak aan

maatregelen n De gemeente heeft aan enkele potentiële woninginbrekers een last onder dwangsom opgelegd. De mannen waren in het bezit van inbrekerswerktuigen toen zij werden aangehouden door de politie.

De omstandigheden waren zodanig dat aannemelijk kon worden gemaakt dat zij van plan waren in te breken. Als de mannen nog een keer in de gemeente worden aangehouden met inbrekerswerktuigen, dan moeten zij een dwangsom ter hoogte van € 2500,- betalen. Naast vele andere preventieve maatregelen hanteert Katwijk hiermee een nieuwe manier om woninginbraak verder terug te dringen.

Woninginbraak behoort tot de zogenoemde high impact crimes. Naast financiële schade zorgt een woninginbraak vaak voor grote emotionele schade; het tast het veiligheidsgevoel aan. De gemeente wil hiertegen optreden. Door het opleggen van een last onder dwangsom wil Katwijk inbrekers afschrikken en zo het aantal woninginbraken nog verder terugdringen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie. Als de politie constateert dat personen inbraakmaterialen bij zich hebben en als de omstandigheden aantonen dat zij dit bij zich hebben om in te breken, volgt een rapportage aan de gemeente. Vervolgens kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen.

Winst na roerige week voor Katwijk

voetbal n Na een roerige week op 'De Krom', pakte Katwijk in Hardenberg de overwinning. De Krombewoners hadden weinig moeite met de plaatselijke voetbalvereniging, er werd met 1-3 gewonnen.

Het was weer een roerige week op 'De Krom', zoals er wel meer waren het afgelopen jaar. Afgelopen donderdag werd, voor de meesten toch zeker, als donderslag bij heldere hemel, afscheid genomen van de hoofdtrainer. In goed overleg, zoals dat dan zo mooi heet. En waarom? "De Klik" was er niet meer, de chemie verdwenen en was geen synergie. Buzzwords, hol en leeg, maar uiteindelijk kwam daarmee een einde aan het verstandshuwelijk tussen Jack van den Berg en zijn selectie. Een huwelijk dat nog even opfleurde na het landskampioenschap in Werkendam, zoals een kindje dat een relatie moet redden, maar al snel bleek dat dit huwelijk niet meer te redden viel.

"Nu zijn jullie aan zet," hield Cees Bruinink, tijdelijk als trainer voor de groep, zijn selectie zaterdag voor. De selectie die geen heil meer zag in de relatie met Van den Berg was een antwoord schuldig, vond Bruinink. Aan de supporters die mee reisden naar Overijssel, de supporters die meekijken via FOX, de vrijwilligers op de club. En of die boodschap nu aankwam, of dat dat besef sowieso al leefde binnen de groep, dat antwoord kwam er.
Met Michiel van Dam weer terug in de gelederen - hij was er nog bij toen Bruinink zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer in Hardenberg met 7-2 verloor en als kampioen degradeerde - startte Katwijk sterk aan het duel.

De krombewoners zagen dat vrij vlot uitbetaald. Robert Susan tikte een fraai aangemeten vrije trap van Joey Jongman van dichtbij raak, Jordy Hilterman zorgde even later op fraaie wijze voor de verdubbelaar.

Doordat Hardenberg snel de aansluiting wist te vinden – Rob van der Leij raakte de lat, maar uit de herkansing scoorde Jurjen Mannes alsnog – leek het nog even een wedstrijd te worden. Leek, want ondanks dat Hardenberg aandrong tegen de inzakkende Katwijkers, werd het nooit echt gevaarlijk voor de goal van Ricardo Kieboom.

Na rust stelde Katwijk snel orde op zaken, tenminste dat leek zo. De 1-3 werd echter onterecht afgevlagd.
Binnen het kwartier zette Bart Sinteur de Katwijkse oranjehemden alsnog op 1-3 met een fraaie volley. Daar bleef het vervolgens ook bij en dat was voornamelijk aan de lankmoedigheid van de Katwijkse spitsen te danken. Zeker nadat de Hardenbergers met tien man kwamen te staan – ook al niet de beste beslissing van de arbitrage die middag – vielen diverse kansen te noteren voor de Katwijkers. Een doelpunt viel er echter niet meer, waarschijnlijk het enige verwijt dat Bruinink zijn ploeg die middag zal hebben gemaakt.

Omstreden strafschop kost Rijnvogels de kop

Doelman Amerzine ziet de bal voor de zoveelste keer net naast gaan. | Foto: Piet van Kampen

voetbal n Aanvoerder Ricardo de Vlugt die een puike wedstrijd tegen Spijkenisse speelde werd ongewild de schlemiel van de dag. In de 90e minuut kreeg hij de bal tegen de bovenarm die stijf langs het lichaam hing. Voor arbiter Wijma aanleiding om de bal op de stip te leggen. Peter de Lange greep dit cadeautje met beide handen aan en stuurde doelman Jeffrey Verkerk de verkeerde hoek in. Het betekende een onverdiende 2-1 zege voor de thuisclub.

De aangeslagen De Vlugt baalde als een stekker. 'Mijn arm hing stijf tegen het lichaam. Als dan de scheidsrechter na afloop toegeeft dat hij de pingel eigenlijk niet had moeten geven is dat helemaal extra zuur. Een klungelige beslissing van hem. Eigenlijk had het nooit zover mogen komen want wij kregen in de tweede helft de beste mogelijkheden om te winnen. We speelden na de vroege achterstand compact en gaven zeker na de rust weinig kansen meer weg' jammerde een aangeslagen captain nog na.

Als er een team verdiende om het duel te winnen waren het de Rijnvogels wel. Zij verzaakten echter om in diverse kansrijke situaties de trekker over te halen. Behalve het missen van kansen was het weer een makke aan Katwijkse zijde dat zij reeds na 3 minuten alweer tegen een achterstand aanhikten (doelpunt van Sander Barragan) en dat is nu al de derde keer in 6 wedstrijden. Anderzijds is het zo dat het team niet van de kook raakte en vrij snel terugsloeg. In de 11e minuut was het raak toen Van Steen een corner van Jaap van Duijn fraai achter Mustafa Amerzine knikte. In de eerste helft was Romano van der Stoep dicht bij de 1-2 maar stuitte op het uitgestoken been van Amerzine en in de tweede helft vuurde hij binnen vijf seconden twee keer maar evenzovele malen werd het leer door Anthony Benthem van de doellijn gehaald. Ook voor de pauze was er nog een ultieme mogelijkheid toen Van Duijn een dieptepass controleerde, misschien zelf de bal over Amerzine had kunnen wippen maar te acht afspeelde en er geen vogel in de buurt was om de knikker in het verlaten hok te schuiven. Tussendoor had Verkerk nog een save in huis om een harde pegel over de lat te tillen.

Het tweede bedrijf leverde eveneens een aantrekkelijk schouwspel op. Van der Stoep liet de eerste kans onbenut en aan de overzijde had Kees Tol in kansrijke positie ruzie met de bal. Het spel bleef op en neer golven met kansen voor beide doelen waarvan de meeste en de beste voor de Katwijkers waren. Invaller Robbin van Dijk – Max van Steen raakte al vroeg geblesseerd- raakte de bal half en Jaap van Duijn had het enkele keren net niet. Beide teams bleven gaan voor de volle buit die uiteindelijk bij de thuisclub terecht zou komen. Hoe en waarom is hierboven reeds uitvoerig omschreven. Door deze nederlaag bivakkeren de vogels in de regionen waar zij, gezien het vertoonde spel, beslist niet thuishoren.


Ruime zege Quick Boys in Bollenstreekderby

Vreugde bij Jesse van Nieuwkerk van Quick Boys na de 1-0. | Foto: OrangePictures

voetbal n Quick Boys kwam in de loop van de eerste helft op voorsprong en wist in de tweede helft nog twee keer het net te vinden. De eerste bollenstreekderby van dit seizoen werd eenvoudig in winst omgezet.

Beide tegenstanders namen uitgebreid de tijd elkaar af te tasten. Pas na ruim vijf minuten spelen viel de eerste doelkans te noteren. Voor de blauw-witten kopte Jesse van Nieuwkerk, in de basis ten koste van Mark de Kruijs, de bal naast het doel. Een paar minuten later kreeg Luca Tarani de gelegenheid het veld over te steken, zijn poging om medespeler Rowdy van de Putten te bereiken werd onderschept door doelman Paul van der Helm, waardoor de doelkans van FC Lisse teniet ging.
FC Lisse drong aan bij Quick Boys maar dwong daarbij slechts een aantal hoekschoppen af. Het spel golfde op en neer, geen van beide tegenstanders wist een stempel op de wedstrijd te drukken. Beide doelmannen werden amper getest.
Halverwege de eerste helft moest de aangeslagen Kevin van der Zwet het veld verlaten, hij werd vervangen door David Verweij. Amper in het veld was Verweij er getuige van hoe Quick Boys op voorsprong kwam. Een vrije schop werd geplaatst op Joey Ravensbergen die vanaf de linkerflank een actie kon maken om de bal vervolgens in de doelmond te plaatsen waar Jesse van Nieuwkerk werd gevonden die de bal het doel inwerkte.
Door de achterstand verloor het spel van FC Lisse alle flair. Waar eerst sprake was van twee elftallen die weinig voor elkaar onderdeden was FC Lisse plotseling de onderliggende partij geworden. Weer kwam FC Lisse in de problemen bij een vrije schop van Quick Boys. Nu bracht doelman Cummins uitkomst bij de doelpoging van Jeffrey Ket. Op zoek naar een verhoging van de voorsprong zette Quick Boys FC Lisse onder druk. Doelpunten bleven echter uit, zodat de rust werd aangevangen met een 1-0 voorsprong voor de blauw-witten.
Quick Boys startte de tweede helft met Chima Bosman, die de rechtsbackpositie had overgenomen van Tim Bloemendaal. FC Lisse ging direct op zoek naar de gelijkmaker en leek daar na een paar minuten al in te slagen toen invaller David Verweij werd bereikt uit een hoekschop maar de bal op de doelpaal richtte waardoor de gelijkmaker uitbleef. Een paar minuten later leek Justin Valk de gelijkmaker op zijn slof te hebben, Valk plaatste de bal over het doel. FC Lisse drong aan bij Quick Boys maar wist de gecreëerde doelkansen niet op waarde te schatten waardoor de gelijkmaker uitbleef.
In de loop van de tweede helft stelde Quick Boys orde op zaken. Eerst belandde een doelpoging van Ricardo Kuijvenhoven net naast het doel. Daarna had doelman Erik Cummins de nodige moeite met een doelpoging van Kay Tejan. Uit de hoekschop die volgde wist Raymond Baten de bal alsnog langs doelman Cummins te werken. Quick Boys ging in ieder geval efficiënter met de doelkansen om dan de gasten uit Lisse.
Bijna halverwege de tweede helft vergrootte Dennis Kaars de zorgen van FC Lisse nog meer door een voorzet van Jesse van Nieuwkerk het doel in te werken. Daarna leek FC Lisse nog wat terug te doen, Rowdy van de Putten zag zijn doelpoging door Paul van der Helm weggewerkt worden.

Aan de andere kant trachtte Quick Boys de voorsprong verder te vergroten. Doelman Cummins werd nog meerdere malen getest maar wist zijn doel verder schoon te houden. FC Lisse leek in de loop van de wedstrijd de moed te hebben opgegeven, men kwam niet verder dan een aantal doelpogingen uit de tweede lijn die zonder resultaat bleven. Quick Boys had nog maar weinig te duchten van het uitgebluste FC Lisse dat blij mocht zijn dat het vizier van Quick Boys niet helemaal op scherp stond zodat verdere doelpunten uitbleven, de blauw-witten sloten de wedstrijd af met een 3-0 overwinning.

Klaverjas- en jokeravond bij DVS

kaarten n Op vrijdagavond 12 oktober houdt Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) een gezellige klaverjas- en jokeravond in haar clubgebouw aan de Nieuwe Duinweg 51.

Speel mee en win mooie prijzen. DVS zorgt voor de koffie en thee.

Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en het kaarten begint om 20.00 uur. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom.

Grasshoppers H1 verliest van CobraNova

Bas Rozendaal was topscorer tegen CobraNova. | Foto: Wim Kulk Foto: Wim Kulk

Basketbal n In een bloedhete sporthal in Voorburg werd een wedstrijd gespeeld waarin het er figuurlijk ook erg heet aan toe ging. Vooral 'trots' stond op het spel. Aan de ene kant oud-speler Joey Schelvis, hij speelt nu bij CobraNova. Hij wilde natuurlijk vlammen tegen zijn oude ploeg en aan de andere kant de spelers van Solar-systemen Grasshoppers die maar wat graag van CobraNova en dan vooral Joey wilden winnen.

CobraNova vliegt met 2 driepunters uit de startblokken. Gelukkig kunnen de mannen van Grasshoppers genoeg terug doen en in dit kwart werd er door beide kanten veel gescoord. Uiteindelijk wint Grasshoppers dit kwart met 2 punten verschil. 24-26.

In het 2e kwart is het een ander verhaal. De verdediging van beide teams wordt opgeschroefd en hierdoor hebben beide ploegen moeite met scoren. CobraNova profiteert hier het meeste van en komen tot een 10 punten voorsprong. In deze periode krijgt de coach een technische fout en vervolgens krijgt Bas Rozendaal een technische omdat de scheidsrechters vond dat hij een schwalbe maakte. Hierover zijn de meningen verdeeld. Een kleine eindsprint van Grasshoppers en het verschil wordt weer teruggebracht tot 1. De ruststand is 39-38.

Na rust beginnen de mannen slap en CobraNova kan gemakkelijk een gaatje slaan. Telkens als Grasshoppers zichzelf weer terug knokt in de wedstrijd wordt dit teniet gedaan door een makkelijke score of driepunter aan de andere kant. Hierdoor bleven de Katwijkers achter de feiten aanlopen. Wel wordt dit kwart geprobeerd de lange mannen van Voorbug uit te schakelen door de bal telkens maar weer aan Bas Rozendaal inside te geven. Hierop moest Voorburg een fout maken of met 2/3 personen rondom Bas hangen. Het 3e kwart eindige in een 61-56 achterstand.

In het 4e kwart bleef het verschil erg lang rond de 8 punten. De scores gingen over en weer. Telkens als Grasshoppers iets goeds deed, kwam CobraNova weer met een goede actie. Pas in de laatste paar minuten toen Glenn Schijf: een aanvallende fout mee kreeg, de bal wist te veroveren, een mooie driepunter erin schoot en een harde drive naar de basket maakte kwamen de Mannen wel heel dichtbij.

Met 2 punten achterstand en nog 17 seconden te spelen krijgt Glenn Schijf de bal, hij levert de bal in bij Sjoerd van Vilsteren die vervolgens een pick&roll wil spelen met Wouter Breel. Dit laatste komt er echter nooit van maar met een gelukje krijg Wouter een fout mee. Op dit moment staat er nog 1 seconde op de klok. Hij moet dus beide vrije worpen verzilveren om er een verlenging uit te slepen. De eerste vrijworp gaat net mis en de tweede bal schiet hij expres mis zodat er wellicht in de aanvalsrebound gescoord kan worden. Dit lukt helaas niet en zo wordt de wedstrijd met 80-78 verloren. Jammer, maar het seizoen is nog erg lang en er zijn genoeg nieuwe kansen.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 13 oktober. De oorspronkelijke tijd van 21.00 uur verandert misschien naar 18.45 uur. Dit omdat de wedstrijd van Dames 1 niet door gaat. Op de website van Grasshoppers het laatste nieuws.Cem Senol pakt brons in Hongarije

vechtsport n Afgelopen weekend was Cem Senol uit Katwijk uitgenodigd op de Hungarian Open 2018 een internationaal Full-contact Karate toernooi.

Twee weken eerder stond Cem nog op het podium in Japan dus hij zit in een sterk ritme.

Als enige Nederlander besliste hij al zijn al zijn partijen op knock-out of knock-down, helaas besliste de jury dat ondanks meerdere knock-downs aan de zijde van de tegenstander dat de winst toch naar de Hongaarse tegenstander ging.


Na een lange zware dag leverde dit een uiteindelijke derde plaats op in dit toernooi met deelnemers van hoog niveau.


Zoeklicht Bijbelstudie

studie n Het Zoeklicht houdt de komende maanden een vijftal bijbelstudieavonden in het gebouw De Samenkomst, J.W. Frisodreef 146.

Wim Zwitser zal spreken over het thema 'Christus of de antichrist' aan de hand van de eerste brief van Johannes.
De eerste bijbelstudie wordt gehouden op vrijdag 12 oktober onder de titel 'God is licht en geen duisternis'.
De avond begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 21.30 uur duren.
Het Zoeklicht is aanwezig met een boekentafel en het IPC met producten uit Israël.
De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Roskam Live

Elektros n Na een bomvolle en uitverkochte Roskam tijdens de Najaarsfeesten is er een nieuwe kans voor de enthousiaste aanwezigen en een herkansing voor degenen die er niet bij waren: zaterdag, 27 oktober Roskam Live met Los Elektros!

Dit is de nieuwe 'band jas' waarin het Katwijkse vijftal verschillende feesten en podia weer onveilig maakt.
Er werd afscheid genomen van veel brave akoestische deuntjes. Daarvoor in de plaats komen knallende drums, scheurende gitaren en rokende toetsen. Maar natuurlijk blijven feesten en een avondje uit je dak centraal staan.
Kaarten à € 5,00 zijn verkrijgbaar bij Luyten tweewielers aan de Achterweg en bij De Roskam Turfmarkt 2.

Zangdienst

Ontmoetingskerk n Op 14 oktober wordt er in de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg 64 weer een zangdienst gehouden. Het thema luidt 'O happy days'

Martin van der Linden zal in deze dienst voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor Living Words onder leiding van Gerard van Duijn.

Aanvang van de dienst is 18.30 uur. Voorafgaand aan de dienst wordt er een aantal liederen gezongen.

Let's Folk op poppodium

pocket n Op donderdag 11 oktober wordt het poppodium van Café The Pocket weer opgebouwd voor live muziek. Dit keer wordt er plaats gemaakt voor de bekende Katwijkse band 'Let's Folk'.

Dit is een folkband van diverse stijlen waardoor hun muziek toegankelijk wordt voor iedere liefhebber van live muziek. Ze nemen je niet alleen mee naar Keltische streken, ook sta je voordat je het weet weer op eigen bodem te genieten van muziek dicht bij huis waar iedereen van houdt! De nederfolk en vele andere stijlen komen voorbij. 'Let's Folk' bestaat uit muzikanten die al wat jaartjes meegaan. De band is uitgerust met, gitaar, bas, accordeon, diverse fluiten en drums. Onderscheidend punt van de band is hun vijfstemmige zang.
Het optreden begint om 21.00 uur en de toegang is gratis.

Woensdag 10 oktober

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.
• Dag van de Duurzaamheid bij Natuurcentrum Katwijk, Boulevard, www.natuurcentrumkatwijk.nl
14.00-15.00 uur: Lezing Anna Woltz in de Hoofdbibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Entree € 2,50.
14.00-15.00 uur: Lezing over Katwijk Aardwerk in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.
14.30-16.00 uur: Creatieve natuurworkshop voor kinderen van 6-12 jaar. Natuurcentrum Katwijk, Boulevard, www.natuurcentrumkatwijk.nl
19.00-22.00 uur: Filmavond Plus in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1, Entree € 8,00 voor leden.

Donderdag 11 oktober

21.00-23.45 uur: Let's Folk speelt op Poppodium The Pocket, Badstraat 38.

Vrijdag 12 oktober

09.30-12.30 uur: Workshop Porseleinen kunstwerk bij Friends, Boulevard 68. Inschrijven kan via katwijkevents@gmail.com
10.00-12.00 uur: Train je brain in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.
19.30-22.30 uur: Wijnproeverij in Brasserie de Burgt Rijnsburg, Burgemeester Koomansplein 1 te Rijnsburg. Meedoen kost € 15,00.
20.15 uur: Bätzorgelconcert Minne Veldman in de Vredeskerk, Baljuwplein 1. Entree € 7,50.
20.30 uur: Nacht van de vrijgezel (speeddaten) in Cafe Boeien, E.A. Borgerstraat 50.
20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.

Zaterdag 13 oktober

06.00-11.00 uur: Damhertenbronst fotografiecursus in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Meedoen kost € 15,00 voor leden.
10.00-12.00 uur: Kidsworkshop Stokvriendje maken in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Meedoen kost € 6,00.
18.00 uur: Reünie met Brett Newski [USA] & Backgammon in De Schuit, Voorstraat 59, Vrij entree.

Zondag 14 oktober

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.

Woensdag 17 oktober

• 's Middags jeugdactiviteit in de Hoofdbieb, Schelpendam 1.

Donderdag 18 oktober

• Whiskeyproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00.
20.00-22.00 uur: 'Vive le Geus!' in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Kaarten vanaf € 10,00

Vrijdag 19 oktober

Whiskeyproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00.
10.00-12.00 uur: Train je brain in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.
19.00 uur: 50 Years of Schuit Festival - Dag 1. De Schuit, Voorstraat 59. Vrij entree.
19.30-23.00 uur: CD-presentatie Why Not in de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18. Entree € 10,00 inclusief consumptie.
20.30-01.00 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. Toegang gratis.

Zaterdag 20 oktober

19.00 uur: 50 Years of Schuit Festival - Dag 1. De Schuit, Voorstraat 59. Vrij entree.

12.00 uur: RTV Sport; De Bollenstreek rond; RTV Magazine 18.00 uur: RTV Sport; De Bollenstreek rond; RTV Magazine 21.30 uur: RTV Sport; De Bollenstreek rond; RTV Magazine

Woensdag 10 oktober
De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 23.00 Muziek voor twee;


Donderdag 11 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 12.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;


Vrijdag 12 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 13 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18.00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 Op De Hollandse Toere, Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Coby Boere; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 14 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 09.30 uur een kerkdienst Gereformeerde Kerk Katwijk; 11.00 Van u wil ik zingen, geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551; 13.00 Muziek voor Duizenden, Marien Bos; 14.00 Spelenderwijs, muziek die u kent of zou kunnen kennen, Co Snel; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Christelijk Gereformeerde Kerk Rijnsburg; 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische Maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 15 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, Hans Pley; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 16 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijer; 23.00 Muziek voor twee.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin

Frequenties:

RADIO Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142; TELEVISIE Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131

AGENDA AOBK

Alle activiteiten vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. Iedere maandag zijn er diverse activiteiten en is er vrije inloop. Koffie of thee à € 0,50

Woensdag 10 oktober

09:30-11:30 uur: fietsen
10.00-12.00 uur: Koffie inn
10.00-14.00 uur: Koffie +
13.30 uur: Biljartcompetitie
14.00 uur: vrij klaverjassen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten
19.00-21.30 uur: Alzheimer café

Donderdag 11 oktober

10.00-12.00 uur: Crea-ochtend
14.00 uur: Jokeren en klaverjassen

        

Vrijdag 12 oktober

08.00-10:00 uur: Bloedprikken

Zaterdag 13 oktober
10.00-12.30 uur: Open huis

Maandag 15 oktober

10.00-14.00 uur: Koek&Soepie
13.30 uur: Onderl. comp. biljarten
13.30-16.30 uur: Schilderen
14.00 uur: vrij klaverjassen

Dinsdag 16 oktober

09:00-12:30 uur: Rabobank
10.00 uur. De Vierboet
10.00 uur. Computerinfo
10.00-14.00 uur: koffie +
13.30 uur: Biljartcompetitie
14.00-17.00 uur: Damessoos
15:00-17:00 uur: TSO
19.00 uur: IOV

Elke dag is er vrij biljarten tenzij
de agenda anders aangeeft.
De activiteiten zijn vrij toegankelijk
voor iedereen, niet-leden betalen
een kleine bijdrage voor het gelijk-
heidsbeginsel. www.aobk.nl

AGENDA KAT-RIJN

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, L. de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 10 oktober
09.30-11.30 uur: schilderen
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 11 oktober
09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 12 oktober
09.30-11.30 uur: schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 15 oktober
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 16 oktober
10.00-11.30 uur: Line-dance
13.30-14.40 uur: Mannenzang
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen v. Ouderen
15.00-16.00 uur: Dameszang