De Rijnsburger

5 juli 2018

De Rijnsburger 5 juli 2018


3 / 20

7 / 20

9 / 20

13 / 20

Scheidend wethouder Gerard Mostert

Gezamenlijk werken aan oplossingen:
daar gaat het om

Gerard Mostert in de afgelopen jaren als wethouder bij officiële zaken (foto's links) en in de tuin van zijn woning (rechts). | Foto's: Adrie van Duijvenvoorde / Aad van Duijn Foto: Aad van Duijn

Gerard Mostert (72) is vanaf deze week wethouder af. Hij wilde eerst formeel aftreden voordat een gesprek kon plaatsvinden. 'Want, ook eerder gaf ik aan te stoppen. Maar toen ik 64 en 68 was kwam de vraag voor het wethouderschap opnieuw. En ook nu waren er wat vragende geluiden in de coulissen van het gemeentehuis. Het is echter mooi geweest. Na 10 jaar raadslid geweest te zijn en 15 jaar wethouder komt de tijd voor anderen. De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor de kwetsbaren in de samenleving en ik vind dat we daarin goed geslaagd zijn.'

Door Aad van Duijn

Wethouder Gerard Mostert (midden) zet zijn handtekening. Foto: pr
Foto: Adrie van Duijvenvoorde
Foto: pr

Aan de deur van de woning van de familie Mostert in Rijnsburg hangt een veelzeggend bordje: 'Hotel mama.' 'Met negen kinderen en twintig kleinkinderen een terechte verwijzing', benadrukt Gerard. 'Een fijn huis met een open sfeer waarin we heel wat onderling discussieerden en discussiëren. Ik heb dat destijds thuis in Schipluiden zelf ook zo beleefd. De interesse voor politiek en kerkenwerk is me op die manier bijgebracht. Een warm ARP-nest, later GPV, waar dienstbaarheid een belangrijke rol speelde,' aldus de scheidende wethouder namens de ChristenUnie (CU).

Zijn politieke leven is verdeeld geweest over twee fases. Die in de gemeente Rijnsburg en later na de gemeentelijke fusie in de nieuwe gemeente Katwijk. Totaal maakte hij daarbij vier burgemeesters en twee interim-burgemeesters mee. Tussen de perioden van het wethouderschap lag een termijn, waarin hij terugkeerde naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar gaf hij al eerder leiding aan de consulaire afdeling. 'Een plek waar vanuit Nederland geacteerd werd in crisissituaties waar ook ter wereld.' Daarbij werkte hij samen met verschillende ministers, waarbij hem de herinneringen aan Van Mierlo en Van den Broek nog steeds dierbaar zijn.

'Dat wij in Rijnsburg terecht kwamen is toeval. Vanuit mijn functie toen bij Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn we in de brede regio opzoek gegaan naar een huis. We beperkten ons tot de dorpen, omdat wonen in een stad ons niet aantrok. Op de terugweg van een dorp in de Bollenstreek deden we ook Rijnsburg aan. De sfeer sprak ons direct aan en bij de makelaar zagen we een huis dat ons beviel en waarin we terecht konden.'

Zijn politieke start maakte Mostert bij het GPV in Rijnsburg. Na de fusie met de RPF werd dat de ChristenUnie. 'In Rijnsburg werd ik, na een periode van tien jaar als raadslid, gevraagd wethouder te worden. Terugkijkend op mijn politieke bestuurlijke loopbaan kan ik zeggen welhaast alle portefeuilles beheerd te hebben. Bij het vertrek van Jan Post (ook CU) als wethouder in Katwijk aan de vooravond van de gemeentelijke herindeling nam ik zijn portefeuille, met daarin financiën, over. Dat was halverwege de zittingsperiode. We sloten de gemeenteraadsverkiezingen toen in Katwijk zeer positief af.'

De laatste acht jaar was Mostert portefeuillehouder van zaken die de burgers merkbaar aangaan. Tijdens het interview benadrukt hij de belangrijke rol van een wethouder. 'Hij is geen loopjongen van bijvoorbeeld een burgemeester, maar verantwoordelijk voor de portefeuille die hij beheert. Die duidelijkheid is nodig voor onder andere de ambtenaren. Inhoudelijk praten ze met de wethouder en als ambtenaar worden ze door de gemeentesecretaris aangestuurd.'

'Daarnaast heb ik altijd gestimuleerd dat medewerkers van de gemeente niet met een tunnelblik opereren, maar het geheel bekijken. Daarbij zijn onderlinge samenwerking en een goede collegialiteit onontbeerlijk. Ik heb nooit geschroomd, indien dat een keer nodig was, groepen bij elkaar te roepen en hierop te wijzen. Ik heb namelijk een hekel aan mensen die alleen maar wijzen. Gezamenlijk werken aan oplossingen: daar gaat het om.'

'De attitude moet daarbij dienstbaar en ook enigszins bescheiden zijn. Wel hecht ik aan duidelijkheid. Ik kom voor mijn mening uit, beargumenteer deze eerlijk en open, en ben daardoor helder. Een opstelling die mij in mijn politieke loopbaan vaak veel waardering opleverde, maar soms ook onbegrip.'

Op de vraag wat voor vooropleiding hij heeft, aarzelt Gerard Mostert geen moment met antwoorden: niets. Vanaf mijn veertiende werkte ik. Nu dus bijna zestig jaar. Wel heb ik in de loop der jaren verschillende cursussen en specifieke opleidingen gevolgd. Bijvoorbeeld in een aantal talen en algemeen bezien op het huidige niveau van havo. Ik heb echter veel in de praktijk geleerd, diverse trainingen gehad in de tijd bij Buitenlandse Zaken.'

Het past bij de doenersmentaliteit van Mostert. Vandaar dat het ook geen probleem was welke portefeuille hij beheerde. Toch heeft de portefeuille van de laatste acht jaren hem het meest geraakt. 'Iets doen voor mensen die het soms moeilijk hebben, of door omstandigheden op een achterstand staan.'

'Bij het opnieuw wethouder worden in 2010 stond ik erop zelf mijn portefeuille samen te stellen. Zo kon ik bewerkstellen dat er samenhang zit op de terreinen, waaraan ik sturing wilde geven. Dat is nodig om uiteindelijk resultaat te kunnen boeken. Vergeet niet dat er in het kader van de decentralisatie van zorg en maatschappelijke zaken heel veel op het bordje van de gemeente kwam.'

'Mijn calvinistische inslag staat me in de weg om trots te kunnen zijn. Maar ik heb veel waardering voor wat we samen – de ambtenaren, het college en de raadsleden - in Katwijk bereikt hebben. En vergeet daarbij niet de talloze vrijwilligers in de diverse domeinen van sociale zekerheid en maatschappelijk welzijn.'

'Ik ben gezegend met een goede gezondheid. Dat maakte het mogelijk tot nu toe door te werken. Over de periode die nu aanbreekt heb ik geen bijzondere ideeën. Ik houd van lezen, schaken, zeilen en wandelen. Wie me kent, weet dat ik ook graag fiets. Het komende jaar neem ik geen enkele externe taak op me. Eerst moet ik mijn boekenkast en de veelheid aan restanten uit mijn politieke leven goed ordenen. Daarna zie ik wel of er iets op mijn pad komt. Trouwens, ik blijf wel voorzitter van het stichtingsbestuur administratiekantoor Zeehaven IJmuiden.'

15 / 20

17 / 20

19 / 20

ZONDAG 8 juli

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Sporthal sportpark Middelmors,
Noordwijkerweg te Rijnsburg
10.00 uur: Dylan de Bruin

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: br. Willem de Vink

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. M. Wassenaar, Katwijk

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. R. Heida
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. A. Tromp,
Krimpen a/d IJssel
Woensdag 11 juli avondgebed
19.15 uur: ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: dhr. H. Maat, Putten
Visser 't Hooft
9.30 uur: ds. A. Meek

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. P. Niemeijer,
Rijnsburg
18.30 uur: drs. G. den Dulk,
Voorburg

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. Jac. Jongejan,
Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: dhr. C. van Vliet,
Rijnsburg

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 17.00 uur:
WGV,
gebedsleider A. Noordermeer
19.00 uur: EV, pastoor M. Hagen, cantor
Zondag 9.30 uur:
EV, kapelaan B. Plavcic en
diaken P. Winnubst, Cantemus

De Wilbert
10.15 uur: Woord-/gebedsviering

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Liesbeth van der Plas
19.00 uur: Bijbelstudie