De Katwijksche Post

25 juni 2020

De Katwijksche Post 25 juni 2020


Redschuur wordt Kattukse cultuurschuur

Komende vrijdag 26 juni overhandigen wethouders Adger van Helden en Jacco Knape de sleutel van de onlangs gerestaureerde redschuur aan mw verhoef van Sichting Cultuurpodium Kattekse Culturen (SCKC). De stichting, bekend van evenementen als het Warm Winter Fest en Woodstock on the Beach gaat de redschuur gebruiken voor haar activiteiten. De sleuteloverhandiging wordt luister bijgezet door een optreden van het duo Hier & Daar (Coen en Martine Zeeman). | Foto: Adrie v Duijvenvoorde

Pagina 9

Na de zomer
concreet voorstel
Cultuurbedrijf

Pagina 16

Foto: Aad van Duijn

'Katwijk is een verademing'

Gemeente zwakt verkeersmaatregelen bij afsluiting Koningin Julianabrug niet af

In september starten de werkzaamheden aan de Koningin Julianabrug. | Foto: archief. Foto: RD

De gemeente is niet van plan de verkeersmaatregelen rondom de afsluiting van de Koningin Julianabrug af te zwakken. Gemeenteraadsleden probeerden donderdagavond gaten te slaan in het verkeersplan tijdens de zes maanden durende afsluiting. De cijfers spraken hen tegen.


Automobilisten wacht een flinke kluif. Er zijn tien maatregelen om verkeer om te leiden tijdens deze periode waarin de Koningin Julianabrug is afgesloten. De meest omvangrijke is de afsluiting van de Binnensluis in één richting. Verkeer vanuit de Hoornes moet dat omrijden via de Hoorneslaan - N206 - Westerbaan - Koningin Julianalaan. Een optie om de Binnensluis op een of andere manier open te houden, is er volgens de gemeente niet.


De problemen ontstaan op kruisingen en rotondes. De rotonde bij de Rijnmond zou zonder eenrichtingsverkeer uitkomen op 2400 auto’s per uur in plaats van de maximale 1500 per uur. Een omleiding via de Buitensluis kan niet. Auto’s komen dan alsnog op de rotonde Rijnmond uit. Die drukte zou ook de uitrukroutes van de KNRM en de brandweer ernstig in gevaar brengen.

De eenrichtingssituatie geldt niet voor eerste- en tweedelijns hulpdiensten, de politie, brandweer, huisartsen en verloskundigen.


Voetgangers

De gemeente gaat voor voetgangers een voetveer inzetten. Die gaat varen van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Op de veer is ruimte voor kinderwagens, rolstoelers en scootmobielen. De veerdienst doet wat nodig is om aan coronamaatregelen te voldoen.

Fietsers moeten omfietsen. Dagelijks komen er 5500 fietsers over de brug. De inzet van een veerpont voor deze hoeveelheden is niet haalbaar. Dat duurt ook te lang qua wachten, omfietsen blijft dan het snelste.

Bosplein

De situatie op het Bosplein - op dit moment al druk vanwege de afsluiting van de Zeeweg - is een punt van aandacht. ‘Ik constateer dat het nu op sommige momenten erg druk is, kunnen we deze situatie vergelijken met die komen gaat?’ zei Matthijs van Tuijl van de PvdA. ‘Ja, de situatie is vergelijkbaar’, stelt een verkeersmanager van de gemeente.

Op dit moment liggen er tellers en inventariseert de gemeente de situatie. Over een week is de evaluatie klaar.


‘Dat zal resulteren in maatregelen op het Bosplein.’ Hoe dat eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Dat kunnen bijvoorbeeld verkeerslichten of een andere voorrangssituatie zijn.

Tijdens informatieve sessie gemeentecommissie

Meepraten over nieuw parkeerbeleid en parkeertarieven

In het gemeentehuis is op donderdag 2 juli van 19.30 tot 21.00 uur een informatieve sessie over het parkeerbeleid en de wijziging van de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid heeft als doel om een balans te vinden tussen parkeren en leefbaarheid.


Het college van burgemeester en wethouders stelt op 15 onderwerpen beleidskeuzes voor, waaronder: parkeernormen, parkeervergunningen, betaald parkeren op zondag, vereenvoudiging van regels en fietsparkeren.

Inwoners en organisaties zijn door middel van verschillende participatieactiviteiten betrokken geweest. De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het parkeerbeleid en de wijziging van de parkeertarieven en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten.


Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken.


De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 9 juli en neemt de gemeenteraad op 16 juli een besluit over het parkeerbeleid en de parkeertarieven.

Aanmelden

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is aanmelden 48 uur voor aanvang van de vergadering verplicht.

Aanmelden kan via een e-mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

Na aanmelding krijgen inwoners uitleg over het gebruik maken van hun spreekrecht. De publieke tribune in het gemeentehuis blijft gesloten, vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

>

Rechtszaak gemeente tegen Belastingdienst

Gemeente Katwijk daagt de Belastingdienst voor de rechter vanwege verschil van mening inzake btw over de huur van de strandreddingsposten, die in gebruik zijn bij de Katwijkse Reddings Brigade (KRB).De gemeente is van mening dat de btw teruggevraagd kan worden, de Belastingdienst vindt van niet. De Belastingdienst stelt dat er sprake is van een ‘rondje’. De gemeente verhuurt volgens de Belastingdienst aan een ‘ondernemer’ die op zijn beurt in het kader van dienstverlening, strandbewaking, de huur weer in rekening brengt bij de gemeente.

Tijdens de bouw van de reddingsposten enkele jaren geleden werd al rekening mee gehouden dat de Belastingdienst het ‘rondje’ niet zou accepteren.

Bezwaren tegen maatregelen Rijnstraat

Foto: pr

Een bewoner van de Rijnstraat en een bewoner van de Molentuinweg, mede namens twintig andere bewoners Molentuinweg, hebben bezwaren ingediend tegen diverse verkeersmaatregelen in de Rijnstraat.


De verkeersdrempel in de Rijnstraat stuit op bezwaren. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duuijvenvoorde

Door Nico Kuyt

De verkeersdrempel ter hoogte van Rijnstraat 52 en een scherpere bocht treft het ongenoegen van een bewoner in die straat. Vrees leeft voor trillingen en schade aan de oude woning. De drempel ligt dicht bij het huis. Er lag voorheen geluidsarm asfalt. Nu een deel in rinkelende klinkers en een klap op de heuvel.


Er is ook afgeweken van de zogeheten CROW-richtlijn, geeft de bezwaarmaker vorige week tijdens de hoorzitting van de Bezwaarcommissie aan. CROW adviseert een afstand van 10 tot 20 meter van heuvel tot huis en niet de huidige 2,5. De ondergrond is heel zacht dus extra trillinggevoelig en het hele etmaal te verwachten in die drukke straat.


Flauwe drempel

Maar de gemeente wierp in de hoorzitting onder andere tegen dat een meerderheid van de bewoners van de Rijnstraat voor een 30 km-zone was en de maatregelen die erbij horen. De politie, brandweer en VVN hebben wel een negatief advies uitgebracht, maar de gemeente vond dat de reacties op de bewonersavond zwaarder moeten wegen dan deze adviezen.


De mogelijkheden zijn ook beperkt. En die trillingen, het is een hele flauwe drempel van slechts enkele centimeters, meer een visueel plateau. Met een hogere drempel heeft de bus moeite. En de richtlijnen van CROW, dat zijn richtlijnen. ‘Je kunt ze naast je neerleggen. Als gemeente moet je een afweging maken’, stelt de woordvoerder. En de ratelende klinkers, die moeten nog inklinken.


Toename verkeer

De Molentuinweg heeft andere problemen met de herinrichting. Door de Rijnstraat een 30 km/u te maken en belemmeringen op te werpen, verwachten zij dat de verkeersintensiteit op de Molentuinweg toeneemt. Met een toename van geluidshinder en afname van veiligheid, leefbaarheid en woongenot. De bezwaarmakers hekelen ook de gevoerde participatie. De bewoners van de weg zijn een beetje vergeten in het proces en laat op de hoogte gesteld. Zij voelen zich benadeeld.


Onderzoeken

Het proces met de Molentuinweg was geen nette, daarvoor heeft de gemeente excuus aangeboden, stelde evenwel de woordvoerder. Zo had de gemeente het uitgevoerde verkeers- en geluidsonderzoek bij het begin aan bewoners moeten aanbieden. Er is naar de verkeersdruk gekeken en er is inderdaad een verschuiving in intensiteit, maar de Molentuinweg heeft capaciteit. De verschuiving wil niet zeggen dat een overschrijding gaat plaatsvinden. Ook is uit onderzoek gebleken dat er geen wettelijke overschrijding is van de geluidsnormen.


De gemeente gaat er wel extra aandacht aan verlenen. Inmiddels heeft de wethouder gesprekken met de bewoners gevoerd, meldde de woordvoerder.

Overigens vindt hij dat de Molentuinweg los staat van het verkeersbesluit van de Rijnstraat waartegen bezwaar wordt gemaakt, maar dat er wel effecten zijn.

De langdurige zitting kreeg vorige week een einde en de commissie gaat een advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders, die vervolgens een besluit neemt over de bezwaren.

>

Cees Oostindie neemt afscheid van de SHD

Dinsdag 30 juni is de laatste dag van Cees Oostindie als voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’. Door zijn ziekte heeft hij besloten zijn werkzaamheden neer te leggen, hoe moeilijk hij dat ook vindt, om o.a. ruimte te maken voor anderen in het bestuur van de SHD.


In overleg met zijn bestuur en de dierbaren om hem heen besloten om geen fysiek afscheid te organiseren maar, vanwege zijn ziekte, op een voor hem en u veilige afstand. En daarom deze oproep aan ieder die Oostindie wil bedanken wat hij voor de Katwijkse huurders heeft betekend.

Nel van Dam, bestuurslid van de SHD: ‘Hij heeft zich vijftien jaar ongelofelijk ingezet voor de Katwijkse huurdersbelangen, was altijd op pad voor ze, waarvan tien jaar als voorzitter van de SHD. Hij verdient het om te kunnen lezen, zien en horen hoe u hem daarvoor wilt bedanken’. Pierre Sponselee, interim directeur-bestuurder van Dunavie tot 1 juli: ‘Daarom is het ook mooi dat na mijn komst, waar ik met Cees bij RTV Magazine een welkomsinterview had er nu weer bij RTV Magazine zaterdag 27 juni tussen 10.00 en 12.00 uur een opgenomen gezamenlijk afscheidsinterview wordt uitgezonden. En Cees verdient dat zonder meer!’‘Er is geen moeilijker taak dan goed te bedanken’

Met deze uitspraak van G. Mènage doen we een oproep aan u allen om Oostindie te bedanken en hem in deze persoonlijk moeilijke periode een hart onder de riem te steken door hem een kaart of een persoonlijk briefje te sturen. Zijn adres is Mgr. Bekkersstraat 41, 2223 AP Katwijk. Maar u kan hem ook een e-mail sturen, of wat dacht u van een ingesproken boodschap of een persoonlijk filmpje? Zijn e-mailadres is ceesoost@gmail.com.

Zo kan hij op zijn eigen goede momenten alles bekijken en beluisteren. Reken maar dat dit hem goed doet.Voor binnenkort een tweetal interviews met Oostindie over zijn terugblik op vijftien jaar inzet voor de Katwijkse huurdersbelangen verwijzen we naar www.shdeduinstreek.nl van de SHD (maar natuurlijk ook voor meer interessante huurdersinformatie).

Coronaclusters

vervolg n voorpagina


Kinderen

Afgelopen week zijn 638 kinderen tot 11 jaar getest. Bij 1 kind is daadwerkelijk corona vastgesteld. Afgelopen week is het landelijke beleid voor het testen van kinderen gewijzigd. Alle kinderen met klachten kunnen aangemeld worden voor een test via het landelijke callcenter via 0800-1202. Kinderen tot 6 jaar, met alleen een snotneus maar zonder koorts en/of hoesten, hoeven niet getest te worden en kunnen gewoon naar de kinderopvang of school. Dit geldt overigens niet als een gezinslid koorts en/of andere coronaklachten heeft, want dan blijft het hele gezin thuis tot deze persoon negatief getest of 24 uur klachtenvrij is. Ouders doen er goed aan een kind tot 6 jaar wel te testen als de klachten afwijken van een normale verkoudheid of hooikoorts en langer duren dan één week.


Naast het feit dat ouders hun kind kunnen aanmelden voor een test, houdt GGDHM zelf ook een vinger aan de pols. De organisatie heeft 1 à 2 keer per week contact met alle scholen in de regio. Als er 3 of meer kinderen met een verkoudheid in een klas zitten, melden scholen dit bij de GGD. Die onderzoekt dan of het inderdaad slechts om een verkoudheid gaat, of dat er een risico op een coronabesmetting bestaat. Ouders en leerkrachten met vragen kunnen altijd contact opnemen met de schoolverpleegkundige of schoolarts via ons callcenter: 085-0782878.

>Zorgelijke bezuinigingen jeugdzorg

Ingezonden n DURF. Wij zijn van mening dat kwetsbare kinderen snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen. Het is juist voor kwetsbare jongeren belangrijk dat ze niet tussen wal en schip vallen. Op dit moment komt dit onder druk te staan door de stijgende kosten van de jeugdzorg en bezuinigingen die zullen gaan plaatsvinden.


Vorige week heeft DURF aangegeven dat we ons zorgen maken over de maatregelen die voorgesteld zijn. Het maximaliseren van cliëntenaantallen kan voor wachttijden zorgen en veel jongeren hebben die tijd niet. Daarnaast wordt er gekeken naar het instellen van een maximum aantal uren voor een behandeling. Wat er zal dan gebeuren met kinderen die meer tijd en aandacht nodig hebben? Vallen die dan tussen wal en schip? Er moet een goede balans zijn tussen de financiële maatregelen en de te leveren kwaliteit.


In tijden van bezuinigingen moeten er harde keuzes worden gemaakt, maar desondanks moeten wij oog blijven houden voor de gevolgen voor de jeugd in Katwijk. DURF wil daarom weten of de voorgestelde bezuinigingen in andere regio’s van het land ook zijn doorgevoerd en wat daar de gevolgen waren voor de kwaliteit van de zorg.7 / 28

Provincie Zuid-Holland gaat duidelijk communiceren

Op de foto gedeputeerde Potjer en Miranda Koot (ministerie van BZK) met de ‘Direct Duidelijk-deal’. | Foto: pr Foto: pr

De provincie Zuid-Holland gaat werk maken van duidelijk communiceren. Met deze belofte, zette gedeputeerde Berend Potjer namens Gedeputeerde Staten zijn handtekening onder de Direct Duidelijk-deal.


‘Wij willen op een begrijpelijk taalniveau communiceren met onze inwoners’, aldus gedeputeerde Potjer. ‘Oftewel ‘helder en concreet’, zoals ook in ons coalitieakkoord is afgesproken. De Direct Duidelijk-deal sluit wat dat betreft naadloos aan bij onze ambitie. Want het kan altijd nog beter. En daar doen we elke dag ons best voor.’


Campagne Direct Duidelijk

De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheden bij het verbeteren van hun communicatie richting inwoners.

Op de campagnewebsite staan tips en voorbeelden en er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om ideeën uit te wisselen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren.

Met het ondertekenen van de Direct Duidelijk-deal spreekt de provincie af dat haar medewerkers in heldere taal gaan communiceren met inwoners en betrokken partners. Zo gaat zij o.a. binnen het interne trainingsaanbod, schrijftrainingen aanbieden aan haar medewerkers. Ook kunnen ambtenaren zich door de Direct Duidelijk-brigade laten opleiden tot taalcoach, zodat zij hun collega’s kunnen helpen bij het werken aan heldere teksten.


‘Dit doet de provincie’

Een eerste stap om te communiceren in duidelijke taal is het boekje ‘Dit doet de provincie’, dat begin februari verscheen.

In dit boekje vind je een korte samenvatting van hoe een provincie werkt. Ook lees je hier wat het college van Gedeputeerde Staten met elkaar heeft afgesproken. Een soort samenvatting van het coalitieakkoord dus.

Het boekje is digitaal terug te vinden op de website van de provincie.

>aan: daan@watermail.com

van: martin@watermail.com

onderwerp: Goeiendag neefHoi Martin,


Ik heb genoten van je vorige mail waarin je al die advertenties uit kranten aanhaalt. Mooi nostalgisch allemaal. Maar besef je wel dat er soms ook een klein drama achter schuil kan gaan? Zoals in het geval van die gefortuneerde zakenman op leeftijd. Hij werkte allang niet meer en woonde in een groot huis aan de Boulevard. Zijn vrouw was gestorven en er waren geen kinderen, alleen neven en nichten. Op een dag plaatste hij een advertentie in de Katwijksche Post: “Gevr. meisje voor halve dagen, brieven onder nr…”. Er reflecteerde een wulpse blondine die al gauw in plaats van halve dagen ook voor hele dagen aanwezig was. Ze bewees hem niet alleen overdag haar huishoudelijke diensten, maar voorzag hem ook van andere diensten, vooral ‘s nachts in zijn bed. Dat beviel de oude zakenman zo goed dat hij haar ongewild in staat stelde hem de cijfercode van zijn brandkast te ontfutselen.


Op een ochtend bracht ze hem zijn ontbijt, niet alleen met toast en scrambled eggs, maar ook met een flink portie rattengif, waaraan de zakenman ter plekke pijnlijk bezweek. Meteen opende het meisje de safe en nam alles wat daarin zat mee: gouden sieraden, diamanten, geld en waardepapieren. Toen een neef enkele dagen later zijn oom dood en de safe leeg aantrof, was het wulpse meisje allang en breed naar Milaan gevlucht, waar ze na enkele jaren een Italiaanse edelman huwde, die eveneens afschuwelijk rijk was. De edelman, ook al op leeftijd, stierf een natuurlijke dood, en het meisje, inmiddels douairière, trok zich met enkele minnaars terug in een paradijselijk onderkomen aan de rand van het Comomeer, met uitzicht op de botanische tuinen van Villa Carlotta in Tremezzo. Je kunt het rotter treffen.


Intussen piekerde men zich in Katwijk suf wie de zakenman vermoord kon hebben. Bij enige naspeuring kwam men erachter dat de zakenman indertijd een contactadvertentie in de Katwijksche Post had geplaatst. Maar omdat de reageerders anoniem bleven, kwam men er niet achter wie het geweest was die de ‘arme’ man om het leven had gebracht. Een van de rechercheurs hield de Katwijksche Post nog even aansprakelijk, maar dit bleek niet vol te houden. Het plaatsen van een advertentie is nou eenmaal de verantwoordelijkheid van degene die haar plaatst. Zo zie je maar Martin wat voor spannends er achter deze advertenties schuil kan gaan. Een on-Katwijks verhaal dat in Katwijk begon.


Groet, Daan

>

Alternatief schoolkamp

Dit jaar kan het traditionele schoolkamp geen doorgang vinden. De leerkrachten van de groepen 8 van de Christelijke Opleidingsschool maakten een prachtige alternatieve driedaagse.


Dinsdag 16 juni gingen de groepen 8 van de Christelijke Opleidingsschool surfen in zee. De kinderen hadden hier natuurlijk ontzettend veel zin in en konden niet wachten om het water in te gaan. De groep werd in tweeën verdeeld: de eerste groep ging surfen en de andere groep ging strandspellen doen.

De surfpakken aantrekken, was volgens de kinderen al een hele uitdaging. Nu kon het surfen toch echt beginnen. Na eerst wat uitleg van de surfmeesters gingen de kinderen het water in. 1,5 uur lang waren er in het water alleen maar lachende kinderen te zien. Wat hebben zij een lol gehad tijdens het surfen. Heel wat kinderen is het gelukt om op de surfplank te staan. Erg knap!

Hierna was de andere groep aan de beurt. Aangezien er steeds minder golven waren, is er besloten om te gaan raften, suppen en surfen in circuitvorm. Tijdens het raften mochten de kinderen van de boot af springen. Leerkrachten van de boot afduwen, was natuurlijk het allerleukste. Met het suppen gingen we proberen met z’n allen op het bord te staan, zodat we mee konden met de golven. Dit was erg lastig, maar dit zorgde natuurlijk ook voor heel veel plezier.


Binnen en buiten

Woensdag 17 juni gingen de kinderen op de fiets naar Noordwijkerhout om in de bossen allerlei spellen te doen. ’s Avonds was de bonte avond in de aula met optredens en swingo (bingo met liedjes).

Donderdag 18 juni deden de kinderen vanwege de regen allerlei activiteiten in en rondom het schoolgebouw en in de namiddag stond er een echte Engelse bus voor de school. Deze reed langs de huizen en straten waar de kinderen wonen en waar ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen met spandoeken langs de route stonden. Op de spandoeken stond te lezen hoe trots ze op hun kind, broer of zus zijn.

De kinderen hebben genoten van dit geweldige alternatieve, driedaagse schoolkamp.

Foto: pr

Goeiendag neef

Wekelijks in deze krant de mailwisseling tussen Katwijkers Daan en Martin over wat hen bezighoudt.

Tunnelvisie

De werkzaamheden aan het fietserstunneltje onder de Zeeweg liggen op schema. Inmiddels zijn de onderdelen van de betonnen tunnelbak één voor één geplaatst en zorgvuldig samengetrokken. De verwachting is dat de Zeeweg op de geplande tijd, 6 juli, weer open is. Tot die tijd geldt, óók voor fietsers: omrijden! | Foto: EvE.

>

CDA: Onderzoek culturele partners

Ingezonden n CDAHet CDA heeft donderdag ingestemd met een verdere verkenning voor samenwerking tussen de bibliotheek, K&O en de Muziekschool.De locatie van de Katwijkse bibliotheek aan de Schelpendam is sterk verouderd en voldoet niet meer. De waterschade aan de jeugdboekencollectie door een lekkend dak laatst onderstreept de noodzaak voor vernieuwing. Fractievoorzitter Barend Tensen: 'Die symboliek ontgaat ons niet. Niets doen is geen optie meer.'

Verkenning

Het past volgens het CDA ook bij een gemeente die gaat groeien, een gemeente met ambities, om te kijken hoe er in de culturele behoefte kan worden voorzien. Bovendien draagt lezen (en voorlezen) bij aan je (sociale) ontwikkeling.Tensen: 'Met z'n allen hebben we in de gemeenteraad eind 2018 vastgesteld dat het onderzoeken van een samenwerking van de culturele partners de moeite waard is. Van de partners zelf heb ik ook begrepen dat zij nauw zijn betrokken, dus hier ligt echt een gedragen rapport. Van ons wordt gevraagd in te stemmen met een verdere verkenning richting een business case, en dat doen wij. Breng de personele en financiële consequenties maar in kaart.'Samenwerking in de dorpskernen

De raad spreekt na het zomerreces verder over de business case, waarin verschillende varianten worden uitgewerkt: met én zonder gezamenlijke hoofdvestiging.

Het CDA gaf in de sessie mee dat samenwerking met verenigingen in de dorpskernen ook voor de centrale variant nader moet worden uitgewerkt.

>

VVD: Hoe verder met de bibliotheek?

Ingezonden n VVD


Vorige week is in de gemeenteraad gesproken over een mogelijke fusie van de bibliotheek, de muziekschool en K&O (Kunst & Ontspanning). De VVD vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd blijft worden in de huidige locatie van de bibliotheek, waar recent door gebrekkig onderhoud waterschade is ontstaan. Daarnaast is de VVD voor verzelfstandiging van de muziekschool.


In 2018 werd na felle tegenstand vanuit onder meer de VVD de Noordzeepassage afgeschoten als beoogde nieuwe locatie van onder meer de drie hiervoor genoemde culturele instellingen. Ondertussen wordt de huidige hoofdbibliotheek aan de Schelpendam in Katwijk aan Zee niet goed onderhouden, met als triest gevolg de ontstane waterproblemen.

De VVD was richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 helder: wel investeren in de huidige locatie van de bibliotheek, maar geen miljoenenuitgave voor een gekunstelde locatie in de Noordzeepassage. Destijds werden ter elfde ure K&O en de muziekschool erbij gehaald als medegebruikers, om het plan rond te maken. Ondanks het niet doorgaan van de Noordzeepassage, is dit zaadje wel blijven groeien. Mede door aangekondigde bezuinigingen wil men nu gedrieën door als één organisatie: Cultuurbedrijf Katwijk.

De volgorde voor dit voorstel is nu in ieder geval beter, met eerst de inhoud, dan de financiën en tot slot de locatie. Eigenlijk had dit een aantal jaar geleden ook op deze wijze gemoeten, maar ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. Om nu te kunnen fuseren, dient de muziekschool eerst verzelfstandigd te worden. Het is prima dat hier nu onderzoek naar wordt gedaan.

Daarnaast ligt er een rapport van adviesbureau Berenschot, waarbij diverse mogelijkheden aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zoals een fusie met behoud van de huidige (soms verouderde) locaties of één nieuwe centrale locatie. De vraag blijft dan nog waar dit laatste zou kunnen, want er zijn maar weinig geschikte locaties. De VVD blijft het dossier kritisch volgen en hoopt dat er na de zomer echt stappen gezet kunnen worden. Of wordt dit bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen wederom een belangrijk thema…? | Foto: Archief.

‘Fusie bieb en muziekschool gebaseerd op drijfzand’

Ingezonden n KiesKatwijk


In de commissievergadering van 18 juni 2020 heeft Rozemarijn Dees het standpunt van voor het voetlicht gebracht. De onderbouwing van het collegevoorstel d.m.v. een rapport van het adviesbureau Berenschot is boterzacht.


Het rapport staat vol met loze beweringen die geen onderbouwing hebben. Dit betekent dat het belangrijke beleidsbesluit dat er gefuseerd wordt tussen Bibliotheek en Muziekschool gebaseerd is op drijfzand. Overigens laten we in deze discussie K&O even buiten beschouwing want een fusie tussen K&O en de bibliotheek is wel een prima idee.


Gebruikelijk recept

We spreken weer eens opnieuw over het gebruikelijke recept. Een combinatie van wensdenken en tunnelvisie. Het idee van een ‘cultuurbedrijf’ sprak sleutelspelers erg aan en gaandeweg is men blijkbaar ook steeds meer in het sprookje gaan geloven. Dat is een bekend psychologisch verschijnsel. Als we het Berenschot rapport moeten geloven dan is de fusie overal goed voor, zelfs voor wintertenen. Allemaal flauwekul. Bij elke bewering kun je de vraag stellen: Hoe dan? Daar zijn vervolgens geen antwoorden op of onderbouwingen voor.


Geen terugkeer mogelijk

Een dergelijke belangrijke beleidsbeslissing waarop geen terugkeer meer mogelijk is mag niet gebaseerd zijn op niet meer dan een vrome wens of op een verzameling geloofsartikelen. Nu akkoord gaan met dit voorstel betekent weer langer door op een eenrichtingsspoor en nog verder in de fuik. We zien dat de opdrachtgever hier duidelijk de hand van de adviseur heeft vastgehouden, en dat Berenschot een rapport heeft geschreven onder het motto ‘u vraagt en wij draaien’. Wij vinden de kwaliteit van het Berenschot rapport van dermate bedenkelijke kwaliteit dat wij waarschijnlijk een klacht gaan indienen bij de Raad voor Organisatie Adviesbureaus. De gewenste schaalvergroting zal eerder leiden tot meer overhead en meer kosten dan dat beiden verminderd worden. Er komen echt niet meer uren beschikbaar in de primaire processen door deze fusie. Het probleem van de gezamenlijke huisvesting heeft men na het Noordzeepassage terzijde gelegd terwijl dat het primaire probleem was. En is een bibliotheek en muziekschool onder één dak trouwens echt een goed idee?


Wensdenken

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het wensdenken op het gemeentehuis vooral gevoed wordt door de gedachte dat men op deze manier op een gemakkelijke wijze van de muziekschool kan afkomen als onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Berenschot heeft zich geleend om tegen betaling de munitie hiervoor te leveren. Maar die munitie blijkt van bedenkelijke kwaliteit te zijn.


Jaap Haasnoot
Rozemarijn Dees
KiesKatwijk

>

We kunnen cultuur in Katwijk niet verder uithollen

Ingezonden n D66In de week nadat in de hoofdbieb een deel van het plafond naar beneden kwam door wateroverlast, herinnerde D66 fractievoorzitter Ralf Boland de gemeenteraad eraan dat de discussie rond een nieuwe locatie voor de hoofdbibliotheek nu al vijftien jaar duurt.Met de woorden ‘Voor mij is het klaar’ zette Boland de discussie in de commissievergadering van 18 juni jl. direct op scherp. Er werd vergaderd over het onderzoek naar een Cultuurbedrijf, waarbij de Bibliotheek Katwijk, de muziekschool Katwijk en Volksuniversiteit K&O een culturele samenwerking aangaan.Streep

Het was voor hem geen nieuwe boodschap: ook op 4 juni zette hij al een duidelijke streep in het zand toen werd gesproken over de financiële aspecten van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. En ook op 11 juni bij de behandeling van de kaderbrief begroting was D66 helder: bij zorg lijkt geen financiële ruimte meer te zijn en bij cultuur is zeker geen geld meer te halen.

Boland: ’In de afgelopen tien jaar zijn in 2011, 2014, 2017 en 2019 ook al bezuinigingsrondes geweest. Ik durf mijn hand wel in het vuur te steken dat cultuur in Katwijk het steeds heeft moeten ontgelden. Ik snap dat er lastige financiële tijden aankomen maar D66 wil hoe dan ook goede huisvesting voor de bibliotheek. Het pand van de hoofdbieb aan de Schelpendam is totaal niet geschikt voor een bibliotheek van nu. En dan lijkt het me logisch daar de andere partners zoals de muziekschool direct bij te betrekken. Het is klaar, de politieke discussie duurt al vijftien jaar.’Niet weer vijftien jaar onderzoek

Verschillende partijen wezen op de onderzoeken die nog komen. Boland wil ook goed onderzoek, maar wil daar niet weer vijftien jaar mee bezig zijn: ‘Het onderzoek is na de zomer klaar. Het is tijd dat er keuzes gemaakt worden. We steken ook 2 miljoen per jaar in asfalt, wat D66 betreft is het nu tijd om te investeren in boeken en in muziek.’

Werkgroep de Ruyter hervat inzameling hulpgoederen

Op zaterdag 4 juli a.s. staat tussen 10.00 en 12.00 uur op het Hoftuinplein in Rijnsburg weer een vrachtwagen van Werkgroep De Ruyter.


Vanwege de coronacrisis waren sinds half maart alle acties voor en hulptransporten naar Oost-Europa stil komen te liggen. Maar nu steeds meer maatregelen, die het vervoer van goederen bijna onmogelijk maakten, worden verruimd is het de hoogste tijd om weer de weg op te gaan.

Op weg naar mensen in Oost-Europa die daar in bittere armoede leven. Op de eerste zaterdag van de maand bent u welkom om goederen die men daar goed kan gebruiken af te geven aan de vrijwilligers bij de vrachtwagen.

Op maandagmorgen kunt u goederen afgeven in de hal van De Ruyter aan de Vinkenweg/Hoek Noordwijkerweg.

Namens de mensen in Oost-Europa alvast hartelijk dank.

>Verkeer Brouwerstraat blijft lastig en moeilijk onderwerp

In de Burgt heeft onlangs een goed gesprek plaatsgevonden met wethouder Nagtegaal en de leden van Wijkraad Rijnsburg.


Uiteraard stond het onderwerp Brouwerstraat en de doorstroming van het verkeer door Rijnsburg op de agenda. Hierbij ook meegenomen de kruising Oegstgeesterweg – Oranjelaan - Valkenburgerweg i.c. de verkeerslichten.


De wethouder heeft samen met een verkeerskundige ambtenaar aangegeven dat dit een zeer lastig en moeilijk onderwerp is. In de komende periode zal de verkeerskundige met betrokkenen (bewoners, bedrijven en de wijkraad in gesprek gaan om te bezien wat wenselijk en mogelijk is.


Ook aandacht voor plein Noordeinde

Aansluitend zal er een advies volgen. Dit zal wethouder Nagtegaal met de gemeenteraad gaan bespreken. De maanden juli en augustus 2020 zijn genoemd om duidelijkheid te scheppen.

‘Voor de wijkraad is het belangrijk dat er nu eindelijk een standpunt wordt ingenomen waarmee we verder kunnen. Een veilige Brouwerstraat is hierbij het uitgangspunt’, aldus vice-voorzitter Ben van den Nouland.

Tijdens het gesprek is ook gesproken over de bijzondere situatie van het plein aan het Noordeinde, voor het Eetkafé. Dit plein is erg onoverzichtelijk voor de fietsers en voetgangers met alle gevolgen van dien. Echter, volgens de huidige verkeersinrichting (30 km zone) is deze constructie wel goed uitgevoerd. De wijkraad en gemeente zijn het overigens wel met elkaar eens dat deze situatie niet wenselijk is. De verkeerskundige heeft aangegeven dat hij met een advies gaat komen om de verkeersveiligheid voor alle partijen te verbeteren. Uiteraard is de wijkraad blij met deze toezegging en wacht zijn bevindingen af.

Naast deze onderwerpen is de wijkraad o.a. bijgepraat over de plannen rondom de groenvoorzieningen; de nieuwbouw Frederiksoord-zuid en het fietsbeleidsplan (oversteken bij rotondes).

Heeft u vragen aan de wijkraad over onderwerpen die aandacht verdienen, dan kunt u contact met hen opnemen door een mail te sturen naar: info@wijkraadrijnsburg.nl

De wijkraad heeft ook nog een vacature openstaan om het team te versterken. Wellicht een kans om met uw/jouw expertise hier een toegevoegde waarde in te kunnen zijn.


Kijk voor aanvullende informatie ook op de website www.wijkraadrijnsburg.nl.

>Katten mishandeld in Rijndorp

In Valkenburg worden katten mishandeld, dat meldt de politie.


Bij agenten zijn meerdere meldingen binnengekomen van eigenaren. Ook zijn meerdere katten zwaar mishandeld aangetroffen. 'Wij nemen dit uiteraard zeer hoog op en wij zijn dan ook op zoek naar mensen die meer weten over deze mishandelingen.'

De politie wil dat dit direct stopt en roept iedereen die meer weet zich te melden. Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem.


Of het om één of meerdere mensen gaat is niet bekend. Ook over een mogelijk motief is niets bekend.

>Sociaal contact in Coronatijd

Corona is hard op weg om een eenzaamheidsvirus te worden: géén fysiek contact en zeker 1,5 meter afstand houden om besmetting te voorkomen.


Dit weliswaar om een heel goede reden, de maatregelen moet en (kwetsbare) ouderen beschermen en overbelasting van het zorgsysteem voorkomen.


Hofje

De bewoners van de Sluiterstraat in Rijnsburg hebben een ludieke manier gevonden om de sociale omgang in hun straat te versterken. De bewoners wonen in een doodlopende straat welke doet denken aan een hofje. Ze bedachten dat het leuk zou zijn voor de kinderen,om voor één middag de auto’s uit de straat te plaatsen zodat er een ruime plek ontstond voor de kinderen om oud Hollandse spelletjes te kunnen spelen.


De volwassenen brachten eigen koffie en thee mee en plaatsten de stoelen in een grote kring, op 1,5 meter afstand van elkaar daarom heen. Zelf gebakken taart en koek verhoogde de gezelligheid en de sfeer. In de straat wonen ouderen, een alleenstaande en jonge gezinnen met opgroeiende kinderen. Een mooie manier om in deze coronacrisis de eenzaamheid en het gemis aan sociaal contact deels te kunnen ondervangen.

rijnsburg-valkenburg

13 / 28

'Een heftige, stressvolle periode'Brasserie het Haven-kwartier in tijden van corona

Foto: Aad van Duijn

Zo omschrijft eigenaar Jaap van Klaveren, die met zoon Rob en partner Lies leidinggeeft aan Brasserie het Havenkwartier, de afgelopen weken.

Door Aad van Duijn


Foto: Aad van Duijn

'We vernamen op 16 maart dat de horeca-instellingen dichtgingen in verband met het coronavirus. Omdat we op zondag gesloten zijn, staken we maandag de koppen bij elkaar om een plan te maken. We besloten over te gaan op bezorgen en na een dag voorbereiding startte dat op woensdag 19 maart.'


Jaap van Klaveren heeft de derde week van juni net een weekje rust achter de rug. 'Het waren hectische weken omdat we het bestaande concept vervingen door maaltijdbezorging. Dat is snel gezegd, maar vergt de nodige omschakelingen


met veel planning en deels een andere opzet van onze bedrijfsvoering. Maar,' benadrukt Jaap, 'mede dankzij de medewerking van alle personeelsleden zijn we de afgelopen weken goed doorgekomen. Sterker nog: het bezorgen werd een succes met wel dagen van 120 tot 140 bestellingen. Het gehele restaurant, dat voor de clientèle dicht was, hebben we daarvoor ingericht. Want we wilden onze befaamde kwaliteit als basis houden en pas ‘koken’ als de bestelling binnenkwam.'

'Nieuw was de opzet van het logistieke proces. Vooral omdat we op de afgesproken tijd bij de klanten willen zijn en onze aflevering aan strenge criteria moet voldoen, waarbij de verwachting van de klant het uitgangspunt is. We bezorgen met 8 auto’s en hebben een team van achttien man in dienst. Behalve sturing geven aan de keuken betekent het voor mij veel extra administratief werk, zoals de inkoop en planning met toeleveranciers en het factureren, want we bezorgen op bestelling met betaling achteraf. Een andere uitdaging is het beschikbaar hebben van passende verpakkingen. Dit werd schaars en per week duurder.'


Afstand

Brasserie Havenkwartier opende januari 2017 de deuren. De naam dankt het restaurant aan de ligging nabij de jachthaven op het voormalige industrieterrein waar ooit een scheepsbouwer/installateur gevestigd was. De brasserie maakt deel uit van het nieuwbouwcomplex, dat de hoek siert tegenover de voormalige vestiging van de Rabobank aan de Rogstraat.


Inmiddels bieden de maatregelen ruimte voor 30 man in het restaurant. 'Dat vergt de nodige planning, want we willen de gasten in groepjes binnen laten komen. Ook na 1 juli blijft organiseren het uitgangspunt, omdat het huidige normaal de minimale afstand van 1,5 meter als uitgangspunt kent. We hadden plaats voor ruim honderd gasten. In de zomer komt daar onze terras-accommodatie bij,' vertelt Van Klaveren.

'Maar dat aantal is met de huidige regels onhaalbaar. Vandaar dat de combinatie met bezorgen zeker blijft.'


Blijvend concept

'Het liefst ga ik terug naar het normaal van voor de coronapandemie. Of en wanneer deze komt, weet ik niet. Het vinden van een alternatieve bedrijfsvoering heeft ons geholpen de afgelopen maanden goed door te komen. Ik heb in die periode respect gekregen voor bezorgers. Zelf reed ik ook bestellingen en dat in een dorp waar heel veel wegen gestremd zijn door wegwerkzaamheden. De drive op tijd te bezorgen, was daarbij niet altijd gemakkelijk. Maar het lukte. De levering van maaltijden op bestelling blijft in ons concept.'Brasserie Het Havenkwartier:

Reserveringen@brasserie-havenkwartier.nl

ondernemen in coronatijd

Lesley Evans was graag gebleven, maar moet terug naar Wales

Foto: Aad van Duijn

‘Katwijk is een verademing’

‘Katwijk is een bijzonder mooie, vriendelijke gemeente. Zorg dat jullie dat zo houden.’ Met deze boodschap neemt Lesley Evans afscheid van onze gemeente en na een dienstverband van 40 jaar bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam. Sinds zes jaar woont ze in de ‘Rooie Buurt’. Een plaatselijk monument, zoals het bordje naast haar voordeur laat zien. Ze is geen Engelse, maar een Welsh. Vandaar dat ze binnenkort verhuist naar een cottage in Brechfa in Wales. ‘De Brexit maakt het blijven wonen hier helaas onmogelijk.’


Tekst en foto: Aad van Duijn

Lesley Evans ('De meeste mensen kennen me als Lesley Frances') is een bruisende bron aan boeiende verhalen. Ze is geboren in 1955 en heeft roots in Wales en Rotterdam.


‘Mijn Rotterdamse moeder ontmoette in 1948 mijn Welsh-vader in Hoek van Holland, waar mijn grootouders een vakantiehuisje hadden en hij als soldaat gelegerd lag. Mijn moeder, die inmiddels al decennia – sinds 1949 - in Wales leeft en straks op een 40 mijl afstand woont, is inmiddels negentig, maar nog erg actief. Ze spreekt Nederlands met een sterk Rotterdams accent.’


Verhuizingen

‘Van haar leerde ik deels de taal en liefde voor dit land’, vertelt ze enthousiast verder. ‘Een plek waar ik nu bijna veertig jaar leef. Eerst bij mijn grootmoeder in Rotterdam en later in Delft, Leidschendam, Voorburg en Voorhout. De verhuizingen hebben te maken met de verhuizing van het consulaat van Rotterdam naar Amsterdam. Ik werkte trouwens eerst op het British Consulate General Rotterdam, voordat ik tijdens het premierschap van Thatcher in 1980 de overstap maakte naar de Amerikanen. Het United Kingdom kreeg vanwege bezuinigingen minder consulaten en bij het Amerikaanse kon ik in eerste instantie in Rotterdam blijven.’


‘Uiteindelijk verkaste ook het U.S Consulate in 1987 naar het Museumplein in Amsterdam, waar ik nu op 17 november om 16.30 uur stop, om een dag later te vertrekken naar Brechfa.


Samen met mijn partner, die uit Tilburg komt en die ik sinds een aantal jaren ken, hebben we daar een cottage gekocht in een landelijke omgeving met een schitterend uitzicht. Dat laatste was mijn voorwaarde, want ik wilde minstens zo’n mooi uitzicht als hier in Katwijk, waar ik vanaf de Meerburgkade op het Prins Hendrikkanaal kijk.’


Katwijk is 'zoveel niet-Noordwijk'Het landelijk gelegen en uit de middeleeuwen stammende dorp Brechfa in het graafschap Carmarthenshire ligt naast het Brechfa-bos. Een bosgebied waar Lesley naar uitkijkt. Maar dat geldt ook voor de ruige weidegebieden met schapen. De regio is bekend vanwege de ‘sheepdogdrives’. ‘Wedstrijden waar veel Nederlanders met hun honden aan meedoen.’


Verademing

‘Als ik met mijn hondje op straat in Voorhout liep, groette bijna nooit iemand ons. De ligging van Voorhout was gunstig ten opzichte van mijn werk in Amsterdam, waar ik op de fraude- en preventieafdeling werk. Toch beviel het daar wonen niet echt. Ik kreeg de tip eens in Katwijk te gaan kijken. Met mijn hondje deed ik een aantal wandelingen op strand en door het dorp en ik voelde me vrij snel thuis. De mensen waren vriendelijk, groetten terug en het dorp met zijn straatjes, diverse huisjes en leuke buurtjes sprak me aan. Het was ook zoveel niet-Noordwijk. Geen hoogbouw aan de Boulevard met toeristenappartementen, maar kleinschalig, vriendelijk: echt dorps nog.’


‘Ik meldde me bij Dunavie en kreeg deze woning aangeboden. Die was jarenlang gebruikt als wisselwoning. Het is derhalve een eufemisme dat er wat op te knappen viel, maar de ligging, inrichting en de type woning spraken me direct aan. Ik ben kennis gaan maken met buurtbewoners en dat klikte direct. Wat me opvalt is niet alleen de vriendelijkheid en de verzorgdheid, maar ook de open sfeer en de aardige, goed opgevoede kinderen. Toen ik in Voorhout vertelde definitief te vertrekken en in Katwijk te gaan wonen, begreep men dat niet. Terug in de tijd naar een gesloten gemeente, was de algemene reactie. Men moest eens weten. Katwijk is een verademing.’


Trots

Lesley is actief met buurtschoonmaakacties en het opruimen op het strand. Trots laat ze het certificaat zien dat ze kreeg van de gemeente met daarop een eervolle vermelding voor het schoonmaken van de woonomgeving. ‘Iets dat ik straks in Wales ook wil opzetten. Daarnaast word ik actief in de community shop en wil ik me inzetten voor kinderen, die betrokken zijn bij de mantelzorg en ga misschien zelfs wel in de lokale politiek.’


>

Katwijk-Rijn wint cadeaukaarten

De wijk in Katwijk met de postcode 2223, dat is vooral Katwijk aan den Rijn, is in de prijzen gevallend met in de trekking van de Postcode Loterij.

De winnaars winnen per lot een shoptegoed van 50 euro, die ingeruild kunnen worden voor cadeaukaarten naar keuze.

Deze cadeaukaarten zijn te besteden bij ondernemers en winkeliers in de buurt.

steentje bijdragen

Naast schenkingen aan goede doelen, wil de Postcode Loterij zo ook via het prijzenpakket een steentje bijdragen en ondernemers een hart onder de riem steken.

Zo winnen de buurtbewoners en lokale ondernemers.

De winnaars kunnen een deel van het gewonnen tegoed doneren aan Voedselbanken Nederland.

Vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni

Zandhagedis. | Foto: pr Foto: pr

BioBlitz Katwijk 2020

Onderzoeken, ontdekken en kennismaken met de grote biodiversiteit in en om Katwijk. Dat is wat het Natuurcentrum Katwijk en Staatsbosbeheer met de ‘BioBlitz Katwijk’ voor ogen hebben. In het weekend van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gaan experts met medewerking van het publiek proberen zoveel mogelijk soorten vast te stellen rond Katwijk.

Foto: pr
Foto: pr


BioBlitz? Bio staat voor biodiversiteit en Blitz verwijst naar een korte en intense periode. Het doel van de BioBlitz Katwijk is om met elkaar zoveel mogelijk soorten vast te stellen. De organisatoren willen daarbij zowel experts en natuurkenners als het grote publiek betrekken.


Ondanks de geldende beperkingen vanwege corona is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen. Of dat nu in het veld is of in de eigen tuin of een ander leuk plekje in de buurt van huis. En alle waarnemingen tellen; niet alleen van zeldzame soorten, maar ook de waarnemingen uit huis, tuin, straat en park.


Deelname is heel makkelijk, of men nu een hele dag op pad wil gaan of slechts 5 of 10 minuten de tijd heeft, en houdt in dat men de eigen waarnemingen van vogels, planten, kevers, vlinders, schelpen, vissen, spinnen et cetera in moet voeren op de website waarneming.nl. Met de hulp van experts die gericht op zoek gaan moet een totaal van 1.000 soorten mogelijk zijn.


Hoe kun je meedoen

> Maak een account aan op Waarneming.nl: Waarneming.nl is een website met een schat aan informatie over natuurwaarnemingen, de ideale manier om je eigen natuurdagboek bij te houden en altijd opvraagbaar. Met je account kun je alle vogels, planten, insecten, paddenstoelen, zoogdieren en soorten van andere soortgroepen invoeren. Tegelijkertijd wordt er een schat aan informatie verzameld die kan helpen bij onderzoek.


Op waarneming.nl/pages/getting-started/ is informatie te vinden over het gebruik en de functies in waarneming.nl en hoe je een account kan aanmaken.

> Doe mee met de BioBlitz: Ga naar buiten op 5-7 juni en voer al je waarnemingen in.


> Registreer al je natuurwaarnemingen met behulp van automatische soortherkenning: Voer al je observaties in op de website van Waarneming.nl of via de app ObsIdentify. Het gebruik van de app ObsIdentify is super eenvoudig. Maak met je telefoon een foto, open de foto in de app en vraag om de soort op de foto te herkennen, selecteer de soort en bewaar de waarneming in je Waarneming.nl account.

> Volg de resultaten van de BioBlitz: Via een link zal het in het weekend mogelijk zijn om te volgen hoeveel soorten per soortgroep in en om Katwijk al zijn waargenomen.

> Deel je ervaringen via social media en gebruik daarbij #bioblitzkatwijk en #natuurlijkkatwijk.


Meer informatie

Arjan van Egmond namens Natuurcentrum Katwijk: arjan@natuurcentrumkatwijk.nl - 06 21585788

Joël Haasnoot namens Staatsbosbeheer: j.haasnoot@staatsbosbeheer.nl - 06 31938677

>

Woensdagavond 1 juli

Zomeravondwandeling Berkheide

IVN regio Leiden organiseert woensdagavond 1 juli in samenwerking met Stichting Duinbehoud de eerste zomeravondwandeling van dit jaar door het prachtige duingebied Berkheide, gelegen tussen Katwijk en Wassenaar. De wandeling start om 19:30 uur bij de Soefietempel aan de Zuidduinseweg 7, Katwijk en duurt zo’n 2 uur.Diverse gidsen nemen u mee en vertellen onderweg over het oude zeedorpenlandschap met de kleine akkers en over andere sporen die in de loop der eeuwen achter zijn gelaten. Ontdek de bijzondere plantensoorten van dit cultuurrijke landschap en als u geluk heeft ziet u onderweg misschien wel een ree of een vos!

Vanwege het corona-virus worden per gids maximaal 4 deelnemers meegenomen zodat we ons aan de 1,5 meter afstand kunnen houden. Dat heeft tot gevolg dat aanmelden verplicht is. Dat kan, het liefst via e-mail (h.doornebal@ziggo.nl) of per telefoon (0252 375160). Geef dan uw naam op en het aantal deelnemers die zich opgeven.

Advies: kom zo mogelijk op de fiets, er is parkeergeld verschuldigd als u met de auto komt.Neem een jas of trui mee, het kan ’s avonds al flink afkoelen.

De wandelingen zijn gratis.

'Het is gewoon goed zo; het is gewoon klaar'

Hermien en Chris | Foto Monica Stap Foto: Monica Stap

Tuincentrum Moerkerk                        neemt afscheid van zijn klanten

De tijd tikt door. Zaterdag gaat na, bijna negentig jaar, bij Tuincentrum Moerkerk de deur echt dicht. ‘Ja, we wilden graag een afscheidsreceptie geven. Maar ja, nu in deze coronatijd gaat dat gewoon niet’, verklaart Hermien. Zo maar alleen dichtgaan vinden Chris Moerkerk en zijn partner Hermien ook niet de juiste manier. Daarom maar via een afscheidsinterview.


Door Cor de Mooy

‘Voor ons gevoel is het nog niet echt definitief’, zegt Hermien. ‘We hebben het tuincentrum nog niet verkocht.’ Daarnaast is het ook nog altijd niet duidelijk hoe het Project Mient-Kooltuin vorm moet gaan krijgen. ‘We zijn wel goed in gesprek met de projectontwikkelaar, hoor’, zegt Hermien.

Chris gaat ook nog naar de veiling om planten in te kopen. Dat versterkt dat ook nog eens. ‘Ja, het moet er toch allemaal goed uit zien. Je moet wel wat hebben om te laten zien.’

‘Het mooiste zou het zijn geweest als we tien jaar geleden een nieuw, meer toekomstbestendig pand neer hadden kunnen zetten’, stelt Hermien. ‘Door allerlei vertragingen in de ontwikkeling van het gebied lukte dat niet. We hebben de knoop doorgehakt en dat is echt een opluchting. Het opsplitsen in tuincentrum en hoveniersbedrijf is echt een heel goede oplossing. Zowel voor Chris als voor mezelf. Daar hebben we echt vrede mee. Je kunt dan zeggen: jammer dat je de negentig jaar niet vol kunt maken. Ach, dat is ook eigenlijk maar een getal... Weet je, het is gewoon goed zo; het is gewoon klaar.’

In volle tevredenheid kijken Chris en Hermien terug op de afgelopen jaren. ‘We zullen zeker de contacten met de klanten en onze collega's zeer zeker gaan missen’, zegt Hermien en Chris beaamt dat van harte. ‘Je kunt eigenlijk wel stellen dat we hier lief en leed hebben gedeeld. We konden de mensen de aandacht, die ze nodig hadden, geven. Ze konden hun verhaal kwijt. Het is toch wel bijzonder, dat je zo veel vertrouwen krijgt.’

De reacties waren er dan ook naar. ‘We hebben heel veel leuke kaarten en lieve briefjes gehad’, glundert Hermien. ‘Maar ook gebak, flessen wijn en zelfs een fles champagne. Sommige klanten barstten zelfs in tranen uit: 'Waar moet ik nu naartoe voor mijn planten?'‘ Dat is toch ontzettend hartverwarmend.

Wat niet helemaal verandert is dat de hovenierstak van het bedrijf gewoon doorgaat. Jochem van Vliet zet dit samen met Bert de Mol voort. Chris blijft hier nauw bij betrokken. Niet alleen als adviseur, maar ook blijft hij, zoals hij altijd heeft gedaan, gewoon het onderhoud doen aan de tuinen van een hele groep oude, getrouwe klanten. ‘Ja, het mooie is, daar kwam mijn vader al. Bij hen blijf ik zeker komen. Verder zijn onze klanten erg blij en opgelucht dat het hoveniersbedrijf gewoon voortgezet wordt.’ Overigens blijft ook de naam Moerkerk aan het bedrijf verbonden.Sommige klanten barstten zelfs in tranen uit

Zo verdwijnt een klein, niet-ketengebonden tuincentrum met de bekende gemoedelijke sfeer. Met 89 jaar op de teller mag je trots en met opgeheven hoofd afscheid nemen. En bij een afscheid hoort onlosmakelijk een bedankje. ‘We zeggen hartelijk dank voor alle jaren klandizie. We wensen iedereen het allerbeste en goede gezondheid toe.’


>

RTV Katwijk met quizvraag tot 18 juli

'Samen ben je nooit alleen’                

Elke dag een quizvraag met leuke prijsjes, opvallende verhalen over hoe we vanaf half maart omgaan met de gevolgen van het coronavirus, informatieve vragen en antwoorden over het virus en de versoepelde maatregelen, verzoekplaatjes voor wie het verdient… het krijgt t/m vrijdag 17 juli allemaal nog een plek in het live radioprogramma ‘Samen ben je nooit alleen’ van RTV Katwijk.

Alle werkdagen van 17.00 – 18.00 uur maken wij met de luisteraars interactieve, positieve radio.

Het is zeker geen radioprogramma over wat we allemaal missen door het Coronavirus, integendeel. De luisteraars maken met elkaar dit unieke radioprogramma door al hun vragen, verhalen, muzikale verzoekjes en tips te mailen naar het speciale e-mailadres corona@rtvkatwijk.nl of te appen naar 06-51429838.

Doe mee

Denkt u het antwoord te weten op de dagelijkse quizvraag over de Katwijkse samenleving, bel direct naar 071-4013551 en kom als winnaar live in de uitzending. De prijs kan worden uitgezocht en afgehaald aan de balie van Verhagen Media aan de Ambachtsweg 7 in Katwijk. Elke aflevering is ook terug te beluisteren op www.rtvkatwijk.nl. Luisteren dus en doe mee!

20 / 28

Lest best, Kappie voor vrijwilligers

Foto: Bert van der Meij

En een uitnodiging aan de Katwijkers: bezoek uw Katwijks Museum.


Deze week de laatste ‘Kappie’ voor het Katwijks Museum. De afgelopen maanden hebben we u, met Kappie, opgeroepen om ons te komen ondersteunen als vrijwilliger.

Nu een heel speciale oproep voor alle meer dan 65.000 inwoners van Katwijk: kom eens wat vaker vrijwillig naar het Katwijks Museum of wordt lid van het Genootschap Oud Katwijk. Ook op deze wijze steunt u ons enorm.


Wat het Katwijks Museum u te bieden heeft?

De achtergrond van de KW 88, die gedurende de zomermaanden bij de Vuurbaak ligt. Is dat nu een bomschuit, hoe lang bleven die schepen op zee en hoe leefden de opvarenden? Heel veel inwoners zijn enthousiast over die schuit en willen die in de zomer niet missen, maar waarom bent u tevreden met het halve verhaal?


Liep u over de Boulevard Zeezijde, het verlengde ‘Koninginnepaadje’? En werd uw oog getrokken door de verschillende informatiepanelen over ‘schilders van de Haagse School’? En wilt u daar meer over weten? Ik weet waar u de antwoorden kunt halen: Katwijks Museum, Voorstraat 46.


Kom daar de tweede helft aan informatie halen en vier dan de derde helft met uw opgedane verhalen tijdens verjaardagen en familiebezoek en maak meer mensen enthousiast voor uw en ons Katwijks Museum.

21 / 28

>

Van auteur Robert Haasnoot

Online boekpresentatie ‘Duinbrand’ in bibliotheek

In de Hoofdbibliotheek in Katwijk wordt op woensdag 1 juli tussen 19.30 en 20.30 uur gepresenteerd via livestream op Facebook live en YouTube live een online boekpresentatie gegeven over de nieuwste roman ‘Duinbrand’ van de de gerenommeerde Katwijkse schrijver Robert Haasnoot.


Iedereen kan online meebeleven hoe interviewer Coen van Beelen auteur Robert Haasnoot ondervraagt over de achtergrond, inhoud en betekenis van zijn jongste werk ‘Duinbrand’.


Het online publiek kan zelf ook prikkelende vragen voor de schrijver toevoegen. Een andere boekpresentatie dan normaal, maar ‘Duinbrand’ verdient hoe dan ook een groot publiek.


De boekpresentatie van ‘Duinbrand’ is op woensdag 1 juli gratis en openbaar te volgen via livestream op Facebook live en YouTube live van Bibliotheek Katwijk. De live-uitzending begint om 19.30 uur.


Duinbrand

De nieuwe roman van Robert Haasnoot speelt zich af in de jaren zeventig. In het vissersdorp Zeewijk strijken op een dag rondtrekkende vreemdelingen neer. Ze installeren zich met hun auto’s en woonwagens in de duinen. Hun aanwezigheid zorgt voor onrust en opwinding.


Robert Haasnoot schetst in een even spannend als beklemmend verhaal hoe wederzijds onbegrip en vooroordelen leiden tot escalatie en een brandbare situatie.

Haasnoot (1961) maakte nationaal en internationaal naam met zijn romans over het vissersdorp Zeewijk: ‘Waanzee’, ‘Steenkind’ en ‘De heugling’. De romans van Haasnoot verschijnen bij Uitgeverij De Geus en zijn in meerdere talen vertaald. Van ‘Waanzee’ werden de filmrechten verkocht.
Vanwege werkzaamheden

Bibliotheken op                maandag 6 juli dicht

Vanwege werkzaamheden aan het bibliotheek-automatiseringssysteem zijn alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk op maandag 6 juli gesloten.


Dat betekent dat de Hoofdbibliotheek, Bibliotheek Hoornes / Rijnsoever, Bibliotheek Rijnsburg en Bibliotheek Valkenburg die dag dicht blijven voor publiek.

Ook in de vestigingen van de Bibliotheek op school in de diverse basisscholen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zullen op 6 juli geen uitleenhandelingen plaatsvinden. Reserveren en verlengen is van zaterdag 4 juli om 17.00 uur tot en met dinsdag 7 juli om 10.00 uur niet mogelijk.

Op dinsdag 7 juli zijn alle vestigingen gewoon weer open.


Foto: pr

Het winkeltje
in Cockleberry Bay

Nicola May

Heerlijke Britse feelgood roman over een klein stadje in Engeland met kleurrijke personages en verrassende plotwendingen. De hoofdpersoon erft een klein winkeltje van een onbekend iemand. Zij is vastbesloten om er wat van te maken en uit te vinden van wie zij dit winkeltje geërfd heeft. Leest lekker weg én deel 2 is in bestelling en heet ‘Ik zie je in Cockleberry Bay’.

Foto: pr

Reis naar toen


Olga van der Meer

Een groepsvakantie met een aantal vrienden brengt Ellis, die ongeneeslijk ziek is, weer terug naar de plekken uit haar verleden. De auteur (1963) beschrijft met inlevingsvermogen karakters en weet een situatie neer te zetten die herkenbaar zal zijn voor velen. Mooi en helder verwoord met enige nuchterheid zonder te vervallen in een sentimentele toon. Positief en min of meer tijdloos verhaal, met een duidelijke boodschap dat soepel leest.

Foto: pr

De ballade van        slangen en zangvogels

Suzanne Collins

Suzanne Collins maakte in de zomer van 2019 bekend dat er een prequel komt op haar internationale bestsellerserie De Hongerspelen. Het boek zal zich 64 jaar voor de gebeurtenissen in de rest van de reeks afspelen, op de vooravond van de tiende Hongerspelen. De trilogie van Collins werd succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook deze prequel snel op het witte doek te zien zijn.

Foto: pr

Het kijkwoordenboek
van Vos en Haas

Sylvia vanden Heede

In dit woordenboek van Sylvia Vanden Heede en Thé Tjong-Khing vind je zes nieuwe verhalen van Vos en Haas en er worden meer dan 250 woorden eenvoudig uitgelegd. De tekeningen maken de verhalen levendig en de uitleg van de woorden zijn verhaaltjes op zich. Achterop het boek staat ‘Onmisbaar thuis en in de klas’. Ik voeg daar graag de bibliotheek aan toe.

Foto: pr

Babydino vermist


Geronimo Stilton

Geronimo is op het eiland Oerknal, waar nog dinosaurussen leven. Dan wordt een baby-tyrannosaurus vermist. Geronimo en zijn onderzoeksteam moeten het jong zo snel mogelijk vinden, want de bezorgde ouders, gevaarlijke tyrannosaurussen, maken het hele eiland onveilig! Straks blijft er weinig van het eiland over…Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.

24 / 28

Jaarlijkse schildersweek ‘Katwijk En Plein Air’ in aangepaste vorm

De Russische kunstenares Natalia Dik Foto: MvR

In 2020 wordt de schildersweek ‘Katwijk En Plein Air, schilderen aan zee’ anders georganiseerd. Dit jaar is het niet mogelijk om een week 15 kunstenaars dag in, dag uit aan het werk te laten zijn. Toch wordt de zomerexpositie weer interessant.


De Nederlandse uitgenodigde kunstenaars wisselen elkaar af en komen in kleine groepjes een paar dagen schilderen. Ook heeft de Stichting Kunstvereeniging Katwijk leden van de Katwijkerkring gevraagd om deze zomer 1 of meer dagen naar Katwijk te komen om te schilderen. Zo zijn 20 kunstenaars uit Nederland deze zomer telkens een aantal dagen bezig.

Ook Hans Versfelt is vanaf 27 juni aan het werk in Katwijk Foto: pr


Deelnemers

Vanaf 27 juni zijn de volgende kunstenaars in de gemeente Katwijk aan het werk. Van zaterdag tot dinsdag Jacob Kerssemakers, Michiel Kranendonk, Fred Thoolen, Hans Versfelt en Sonja Brussen. Vanaf dinsdag 30 juni tot 4 juli kunt u Corry Kooy, Gineke Zikken, Joanna Quispel, Michiel Schepers en Irma Braat aan het werk zien. In diezelfde week ontstaat de expositie geleidelijk in het DUNAatelier.


De schilderijen zijn nog nat als ze worden opgehangen en worden alleen op de begane grond geëxposeerd. Het souterrain blijft dit jaar gesloten. Er zal ook geen opening worden georganiseerd.


Katwijkerkring

Kunstenaars van de Katwijkerkring, waaronder Theo de Feyter, Peter van Berkel, Anna Pavlova, Bert Welmers, Louis Visser, Peter Smit en Piet Groenendijk komen gedurende de zomer enkele dagen schilderen en voegen hun werk bij de expositie. Wie er komt en wanneer wordt bekendgemaakt op de website en Facebook.


Op de website www.schilderenaanzee.nl komt een digitale tentoonstelling zodat alle schilderijen ook thuis te zien zijn. Maar er gaat natuurlijk niets boven het zien van de schilderijen zelf.

Voor het publiek dat in het DUNAatelier vanaf 4 juli de expositie komt bekijken worden natuurlijk voorzorgsmaatregelen genomen volgens de richtlijnen van het RIVM en de Museumvereniging.


Bij de ingang hangen 8 kwasten. Als ze op zijn even wachten tot er iemand weer een komt terughangen. De expositie is te bezoeken van zaterdag 4 juli tot en met zondag 27 september, op vrijdag t/m zondag van 14 tot 17 uur, in het DUNAatelier op het Duinplein tegenover de vuurtoren. De toegang is gratis.

Alle informatie staat op

www.schilderenaanzee.nl

25 / 28

geestelijk leven

26 / 28

Prikkertjes

Op het prikbord met foto en tekst voor 8,50 euro

Zo'n prikkertje kan gaan over de geboorte van uw (klein)kind, een verjaardag, een jubileum, felicitaties voor het behalen van een (school)diploma, etc.


De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u e-mailen tot dinsdagochtend 10.00 uur naar receptie@uitgeverijverhagen.nl of brengen bij de receptie aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk (bedrijventerrein 't Heen).


Betaling van €8,50 dient u te voldoen aan de receptie. Na betaling worden tekst en foto geplaatst.

Foto's kunnen op vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald.


Kleine advertenties van particulieren worden alleen zonder foto of logo geplaatst.

Tekst: tot 25 woorden 10,50 euro; tot maximaal 50 woorden 21,- euro.


De redactie behoudt het recht om foto's of teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren.


>

Coronatijd… maar K&O                zit niet stil

Door de corona- pandemie zijn alle activiteiten van K&O in de maand maart per direct gestopt. Echter met de verruiming van de maatregelen en het terugdringen van het virus heeft K&O de draad weer opgepakt. Men is al geruime tijd bezig met de opzet van een nieuw cursussen- programma voor het komende seizoen 2020-2021.


De invulling is sterk afhankelijk van de maatregelen die op termijn zullen gaan gelden. K&O hoopt in september weer te gaan starten met de cursussen. Hierbij zijn de RIVM-richtlijnen leidend, immers de veiligheid van de cursisten, docenten en medewerkers staat ten allen tijde voorop.


K&O zal zich houden aan het protocol van het RIVM. Zo wordt er o.a. geregeld dat de cursisten op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen werken, dat er desinfecterende middelen zijn en er wordt extra schoongemaakt.


Na de zomer hoopt K&O u (weer) te ontmoeten in het gebouw aan de Sluisweg.


Nieuw programma

Naar verwachting wordt het nieuwe cursusprogramma per 1 juli op de www.kenokatwijk.nl gepubliceerd. Hier kunt u een keuze maken en direct inschrijven.


U kunt zich, met ingang van 1 juli, ook inschrijven aan de balie van het kantoor, Sluisweg 16 te Katwijk. Let op: uitsluitend PIN betaling aan de balie.


Geopend: maandag, dinsdag,
woensdag, vrijdag 9.00-12.00 uur.
Telefoon: 071-4016400.

Email: info@kenokatwijk.nl