De Rijnsburger

18 mei 2017

De Rijnsburger 18 mei 2017


5 / 32

13 / 32

15 / 32

19 / 32

28 / 32

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Plan Oranjevereniging krijgt meeste steun

Q-team Duinvallei heeft veel te kiezen

Foto: RD
Foto: RD
Foto: pr
Foto: RD
Foto: RD
Foto: RD
Foto: RD
Foto: RD
Foto: RD

Ruim tweehonderd belangstellenden kwamen afgelopen zaterdag af op de initiatievenmarkt voor de tijdelijke invulling van de Duinvallei, het nog onbebouwde deel tussen de woonwijk Zanderij en de provinciale weg. Dat gebied blijft volgens de gemeente de komende tien jaar nog onbebouwd en het college van burgemeester en wethouders zien daarin een kans om bijzondere initiatieven zich daar tijdelijk te laten vestigen.

Dat kunnen initiatieven zijn van inwoners, maar ook van bedrijven, instellingen en verenigingen. Voorwaarde is wel dat die initiatiefnemers hun plannen zelf bekostigen of voor financiering zorgen. Het mag de gemeente niets kosten. Die initiatiefnemers moeten zelf of met elkaar ook zorgen voor de aanleg van paden, groen, verlichting, internet of riolering. De gemeente stelt alleen het terrein ter beschikking.

Om de ingediende plannen te beoordelen en te selecteren is een zogenoemd Q-team aangesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Katwijkse gemeenschap. Dat team beoordeelt of het initiatief aan de spelregels voldoet en ook de kwaliteit van de ideeën. Die met de meeste kwaliteit, krijgen een plek in Duinvallei. De plannen worden beoordeeld op onder andere creativiteit, innovatie en duurzaamheid.

In een tent aan het Walstropad in de Duinvallei presenteert een aantal van de ruim 100 ingediende initiatieven zich voor de omwonenden en andere belangstellenden. Die krijgen bij binnenkomst in de tent een kopje koffie aangeboden en drie stickers om aan te geven welke initiatieven hun steun krijgen.

Het initiatief van de Oranjevereniging (OV) Katwijk aan den Rijn om in ieder geval een deel van het gebied te gaan gebruiken voor sport- en muziekactiviteiten kan rekenen op veruit de meeste steun, is af te lezen aan de hoeveelheid stickers. Het plan van de OV heeft ook de steun van onder andere de Katwijkse muziekverenigingen DVS en Harmonie, het naastgelegen Vakcollege Rijnmond en Limes Praktijkonderwijs, omliggende basisscholen en kerken.

Het plan van RingPark-initiatiefnemer Jan de Lange voor een openluchttheater kan gelet op het aantal steunstickers ook op veel enthousiasme rekenen bij de bezoekers. De Lange ziet een openluchttheater voor zich, ingebed in een omgeving waarin isobaren te zien zijn. Dat zijn de lijnen waarmee de luchtdrukverschillen op een weerkaart worden aangegeven. Het openluchttheater zou een overkapping kunnen krijgen in de vorm van een schelp, die naar behoefte ook gesloten kan worden. Volgens De Lange zelf 'veel te ambitieus voor het initiatief Duinvallei, maar je kunt wel een traject voorstellen waarbij je eenvoudig begint en heel ambitieus ieder jaar stappen zet'.

Er zijn ook verschillende initiatieven voor tijdelijke kleine woningen, al dan niet in verdiepingen. Een Rijnsburger zoekt ruimte voor zijn zelfgebouwde Tiny House on Wheels, wooncorporatie Dunavie wil woningen voor zogenoemde spoedzoekers, een doorstroomwoning voor mensen die gescheiden zijn en statushouders, een ander richt zich op jongeren en starters, en weer een ander op expats.

De gemeente zelf staat ook op de initiatievenmarkt met zijn Duinspeeltuin. Die moet aan de andere kant van de Zanderij plaatsmaken voor de verlenging van de Westerbaan. Bij bewoners en politiek gingen veel suggesties op om die naar de Duinvallei te verplaatsen. De gemeente wil graag weten of die suggestie op steun kan rekenen.

Projectontwikkelaar Campri presenteert zijn plannen voor de woningen die nog gebouwd gaan worden aan de noord- en zuidzijde van de Duinvallei. Een Katwijker doet het voorstel voor een aantal camperplaatsen waar ook overnacht mag worden en de Katwijkse wielerclub wil graag een bikepark in de Duivallei realiseren.

Er zijn ook veel verschillende 'natuur'-initiatieven. Plannen om er schapen en bijen te houden; een stadsboerin wil er graag een plek. Een Noordwijker zoekt ruimte om er zijn biologische gewassen te telen om vervolgens bij mensen thuis te brengen als maaltijdboxen. Hij doet dat al ruim tien jaar, maar betrekt zijn producten nu van biologische boeren.

Het Q-team staat voor een lastige opgave. Er zijn veel goede, creatieve en vooral leuke plannen. Een aantal laat zich mogelijk makkelijk combineren en het gebied biedt met zijn tien hectare veel ruimte. In hoeverre de plannen realiseerbaar en financieel haalbaar zijn, gaat blijken als het team later dit jaar met zijn aanbevelingen komt aan het college.

Foto's

Van linksboven met de klok mee

In de tent rechts stellen belangstellen zich op de hoogte van de initiatieven. Een van die initiatieven is de 'Groene Vallei'.

De meeste stickers werden bij het plan van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn geplakt.

De gemeente 'ziet een kans' voor haar Duinspeeltuin.

De Kleine Duinvallei biedt kleine woningen voor jongeren en starters.

Het openluchttheater 'Isobarium' van Jan de Lange.

Zanderijtuinders 2.0 herinnert aan het verleden van het voormalige tuindersgebied.

Voor handige dorpsgenoten is er het initiatief Tiny Houses on Wheels.

Maquette van het plan 'Groene Vallei'.

Het plan voor 23 woningen van Campri aan de noordkant van de Duinvallei.

Foto's: Adrie van Duijvenvoorde (grote foto), RD

31 / 32

ZONDAG 21 mei

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. A. v.d. Weerd
16.00 uur: ds. W. van Vlastuin

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Sporthal sportpark Middelmors,
Noordwijkerweg te Rijnsburg
10.00 uur: Robert Bioch

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk
10.00 uur: ds. Oscar Lohuis

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. J. Karsten, Zeist

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. H. van Egmond
17.00 uur: ds. H. van Egmond

Geref. kerk Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende

Herv. Gemeente Grote kerk
09.30 uur: ds. I. de Graaf
17.00 uur: ds. I. de Graaf
De Voorhof
09.30 uur: ds. L. Hoftijzer

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

09.30 uur: leesdienst
17.00 uur: drs. G. den Dulk,
Voorburg

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. F. van den Bosch, Katwijk
18.30 uur: ds. C.H. Wesdorp,
Zoetermeer

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Taizéviering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
De Vrolijke Noot
De Wilbert
10.15 uur: Woord- en
gebedsviering

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: br. Jos Lindhout
19.00 uur: Bijbelstudie