Katwijk Speciaal

12 november 2019

Katwijk Speciaal 12 november 2019


Kijk in de wijk door college

Een punt van irritatie is het stallen van fietsen in de Badstraat. | Foto: Piet van Kampen

Wijkbezoek n Het college bracht vorige week dinsdag een tweejaarlijks bezoek aan Katwijk aan zee. In gezelschap van leden van de Wijkraad werden diverse stops gemaakt en 's avonds was er voor de burgers gelegenheid om met de leden van het college van gedachten te wisselen.

Door Piet van Kampen

'Er is al veel digitaal contact geweest' deelde burgemeester Cornelis Visser mee aan de vele aanwezigen. 'Vanavond kunt u met uw vragen en klachten bij de wethouders en bij mij terecht'. En er kwamen wat vragen en klachten over tafel. Sommige konden direct worden beantwoord, zij het positief, of 'we zullen het onderzoeken en kijken wat de mogelijkheden zijn' of direct met nul op rekest.
Veel vragen werden er op schrift gesteld en deze zullen allemaal worden beantwoord. Een greep uit de onderwerpen. Een puinhoop achter het ID College nadat er brand in een gebouw is geweest. Wanneer wordt het opgeruimd? De gemeente is geen eigenaar van de grond dus… Nachtelijke geluidsoverlast door jongeren nabij de Nieuwe Kerk en het Noordeinde. 'Het is een klereherrie', aldus een ontstemde bewoner. De uitstraling van de Princestraat doortrekken via de Voorstraat naar de Badstraat om er een naadloos geheel van te maken. Ondergrondse afvalbakken bij de Tromphof. Waarom het horecabedrijf Hudson nog geen vergunning heeft voor het schenken van alcohol? 'Het is nu juist zo mooi geworden en ik wil er met Kerstmis dineren maar als er geen wijntje bij het diner is ga ik niet', viel te beluisteren. Antwoord: 'De eigenaar zelf is laks met de aanvraag'. Vervuiling en geluidsoverlast van schreeuwende jongeren op het Andreasplein en bij de Vuurbaak. Een lelijke en stinkende afvoer van een shoarmazaak in de Dwarsstraat waar niets aan gedaan kan worden. Jammer dus.


Parkeren en fietsen

Veel irritatie over de vele fietsen die ongeordend bij de HEMA en in de Badstraat worden neergezet. De Taatedam is een plein waar een mooie gelegenheid is om daar de fietsen tijdens het winkelen neer te zetten werd er geopperd. Het parkeren is een blijft een algemeen probleem voor velen. Een van de moeilijk oplosbare zaken.

Creatief initiatief

roskam n Praten en breien tegelijk. Het kan vanaf heden elke donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de Roskam. Een initiatief van een inwoonster van het Rijndorp.

'Zoiets ontbrak eigenlijk nog in ons dorp', vertelt zij terwijl de eerste dames enthousiast de breinaald hanteerden. De gezellige babbels gingen hiermee hand in hand. 'De Wijkraad Katwijk aan de Rijn was direct ook erg positief over dit idee. Er wordt niet alleen gebreid maar de deelnemers kunnen ook leren kantklossen en tegeltjes beschilderen en alles is helemaal gratis', licht de initiatiefneemster toe terwijl zij nog een dame begroet die zich net aansluit. Het is geheel vrijblijvend en het verplicht tot niets. Gewoon gaan wanneer er zin is en een weekje overslaan als het een keer niet uitkomt. De eerste indrukken wijzen er op dat het een goede zet is.

Zangmiddag

vredeskerk n Laat ons de Heer lofzingen is het thema voor de zangmiddag welke op woensdag 13 november in de Vredeskerk (Baljuwplein 1 of entree Voorstraat) wordt gehouden.

Tijdens deze zangbijeenkomst worden allerlei geliefde en bekende liederen gezongen. U kunt daarbij o.m. denken aan de liederen van Johannes de Heer, maar ook aan liederen uit de Evangelische Liedbundel en psalmen en gezangen uit de Oude Berijming.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur en heeft als thema "Laat ons de Heer lofzingen". De muzikale begeleiding wordt ook dit keer weer verzorgd door Rob van Efferink.

Deze middag is niet alleen bestemd voor gemeenteleden van de betreffende kerk, maar voor iedereen die van zingen houdt. Neem ook gerust een kennis of vriend(in) mee! Na de samenzang is er de gelegenheid om elkaar onder het genot van een kop koffie of thee te ontmoeten.

Rijnvogels pakken de draad weer op

| Foto: Piet van Kampen

5 mei-feest boordevol activiteiten

Er is al enorm veel werk verzet'

Het beste idee voor aanpak van zwerfafval

Start bouw duurzame en sociale huurwoningen in de Hoornes

Willem van der Plas (KBM) en Pierre Sponselee (Dunavie) tekenen het bouwcontract. | Foto: PR

Oeverpolder n KBM groep en Dunavie starten nog dit jaar met de bouw van 52 duurzame, sociale huurwoningen in de Hoornes. Deze woningen krijgen een plek op de locatie Oeverpolder naast de Pniëlkerk. De partijen zijn er na intensief overleg in geslaagd om binnen de normen voor stikstofuitstoot te bouwen. Belangrijk voor deze partijen en de gemeente Katwijk, omdat ze zich hard inzetten om woningen te blijven bouwen in Katwijk en tegelijkertijd heel zorgvuldig met de natuur om willen gaan. In heel Nederland heeft de discussie over het beperken van de stikstofuitstoot ertoe geleid dat veel bouwprojecten stil liggen. Dunavie is blij dat zij bij dit project in KBM een partij hebben gevonden die deze uitdaging aan wilde gaan.

De uitspraak van de Raad van State op 29 mei over het programma aanpak stikstof heeft er toe geleid dat ook opdrachtgever Dunavie het project Oeverpolder onder de loep heeft genomen. Oeverpolder ligt op 800 meter van Natura 2000-gebied Coepelduynen en ca. 2000 m van Berkheide/Meijendel.

Samen met KBM en milieutechnisch adviesbureau IDDS is een plan van aanpak gemaakt om de overschrijding van de stikstofnorm terug te brengen naar de nieuwe norm. Voor de bouwfase is er een combinatie van materieel en voertuigen uitgezocht die de stikstofuitstoot aanzienlijk vermindert. "Het is ons gelukt om een lijst van 'schoon' materieel zoals een heimachine en een hijskraan beschikbaar te hebben binnen de bouwplanning van het project", aldus Willem van der Plas, directeur KBM. Adviesbureau IDDS heeft berekend dat Dunavie ook voor de gebruiksfase onder de norm blijft. De woningen wordt namelijk niet alleen stikstofarm gebouwd, maar ook aardgasvrij opgeleverd.

Pierre Sponselee, interim directeur Dunavie: "Door nauwe samenwerking met elkaar is dit gelukt. Daar zijn we erg blij mee. Het resultaat is dat we begin 2021, 52 duurzame appartementen met lift toe kunnen voegen aan de krappe woningmarkt in Katwijk, waarvan 42 onder de €610,- per maand". Wethouder Mostert: "Ik ben heel verheugd dat Dunavie en KBM een antwoord hebben op de stikstofproblematiek en dat er gestart kan worden met bouwen. Ik beschouw dit als een mooi voorbeeld dat stikstof geen showstopper hoeft te zijn voor alle bouwinitiatieven in de gemeente als er goed samengewerkt wordt".
Deze maand wordt gestart met de bouw van de twee- en drie kamerappartementen. De woningen hebben elk hun eigen bodemwarmtepomp, boiler en zes zonnepanelen. De omwonenden zijn door Dunavie en de gemeente Katwijk over het project geïnformeerd.

Broukje

Jaeh, goeiemiddag mit wies? Oh, bè jij 't Ant ? Hè? Waer of ik venochend was? Waerom wul je dat wéte? Je gae me toch iet vertelle dat ik weer wat vergéte ben, hè? De auwe buvrauwe uit de rooie buurt-oggend? Wèèèh! Healegaer deur me hôôfd eskôte !

Ik denk dat ik die ofspraek iet op me wécé kelender eskréve heb, want ârs hadde ik zéker ekomme, dat weet je. Bij wie was 't deuze kear? Bij Lijdies? Die is toch verhuist nouw? Zisse d'r een beetje knappies bij in d'r nieuwe fletje? Gelukkeg hesse daer een lift, want mit die knieje van d'r ging 't echt iet mear op drie hòòg. Maer affijn, ik was venochend op kraemvesite bij Gijssies van onze Gijze. Hè? Een flinke jonge, en weet je wat nouw zô leuk is Ant? Ze hebbe'nm vernoemd! Pieter Gijsbertus hiet ie, naer heur vaeder en naer onze Gijze. Dat hoor je toch iet veul mear. Hè, wat zeg je? z'n roupnaem? Jae, daer vraeg je me wat. Effe denke, beetje eigenaerdege naem. Ôh jae: Storrem! Jaeh, je hoort 't goed Ant. Néén, dat vin ik òòk gien gehoor: ''Sturrum… kom je ééte…!" Maer goed, daer bemoei ik me iet mit. Deuze ginneraesie is nou ienmael ârs as wij toe we zô jong waere. Ik perbeer d'r wel een beetje mit te lére léve, maer neem nou venoggend: in plaes van beskuit mit blaèèuwe muissies krege we kupkeeks mit witte sterretjies bij de koffie. Lekker hoor, daer iet van, maer die losse sterretjies laege al gauw op 't hòògpòlege klead. Geef niks, zé Gijsje. Hij pakt z'n tillefôôn en daer kwam 'r in iene een zwarte kéverik uit een houk tevoorskijn die ging stofzuige! Ik mos effe me biene in de hôôgte hauwe toe ie langskwam en klaer was 't! Ik zeg: hoe doe je dat? Nou Ant, hij liet 't zien: alles maer dan òòk alles gaet autemaetisch: de gerdijne dicht, de verwaereming an, de lichte an en uit, en gae zô maer deur. Ik kon'r mimme pet iet bij. Je ken òòk dinge vraege, omae, en dan krij je antwoord, of as je een versje uit de auwe dòòs wul hôre, alles ken. Ik zeg nou, laet dan 'het broukje van Jantje' maer hôre, van de Zangeres zonder Naem! Màààid, je gelooft 't iet: daer begon ze te zinge hoor, van dat haevelôze ventje. Ik mos altijd mekke as dat versje over de raedio kwam, en verhip, de traene liepe weer langs me kòòne. Maer affijn, daer ging de bel. Hij kijke op z'n tillefôôn wie d'r voor de deur sting. Nou, t'was Albert Hein mit de bòòskoppe. Al die kratte wiere keureg op de rechbank ezetted. Iet omdat de kraemvrauw iet mag tille vanwége d'r hechtinge, neeee, dat doen ze geweun altijd. Ze zette 't nog net iet in de ijskast. Jae, nes je zeg, hoe makkelek 't òòk is, ik mot kenne voele, nijpe en ruike an de spulle. En ik zouw iet wulle dat een vreemde me bòòskoppies doet. Teugewòòrdeg kén alles, ik houw 't iet mear bij, Ant!

Veteranen blij met rol tijdens bevrijdingsfeest

In de Roskam werd een beroep gedaan op de veteranen voor het Bevrijdingsfeest. | Foto: Piet van Kampen

meifeest n Ruim 30 veteranen hadden gehoor gegeven om vorige week donderdag een presentatie in De Roskam bij te wonen. Voorzitter Jan de Winter van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn deed in grote lijnen uit de doeken wat zij volgend jaar tijdens de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding kunnen betekenen. Zij raakten enthousiast.

Door Piet van Kampen

Zoals bekend werken de Oranjeverenigingen Katwijk aan zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg eendrachtig samen met de gemeente om van 75 jaar bevrijding een geweldige manifestatie te maken. Jong en oud in de vier dorpskernen worden er op allerlei manieren bij betrokken. Onder hen ook de veteranen uit de gemeente.

Volgens nauwkeurige gegevens wonen er ruim vierhonderd in onze gemeente dus de afvaardiging in De Roskam was een beperkte afspiegeling van een grote groep. Zij die er wel waren hebben bij monde van De Winter een globaal beeld gekregen wat er zoal op het programma staat.

Een aantal activiteiten is inmiddels al concreet maar er zit nog meer in de pijplijn waarover druk wordt nagedacht. Een tip van de sluier die werd opgelicht onthulde dat er een aantal activiteiten in het programma zijn opgenomen waarbij de veteranen een belangrijke rol kunnen spelen zoals de parade met historische militaire voertuigen. Zij die nog tips kunnen geven over het werven van historische militaire voertuigen voor de parade kunnen dit via onderstaande website doen.


Rol van veteranen

De veteranen zullen vertegenwoordigd zijn bij de taptoe, de vaandelparade, het defilé, de onthulling van het tijdelijke monument en denken zelf nog na over een creatieve bijdrage.

De organisatie doet bij deze een oproep aan de andere veteranen binnen de gemeente om ook mee te doen en te denken. Zij kunnen zich voor dit unieke gebeuren aanmelden via www.75jaarvrijheid.ovkrv.nl/. De wel aanwezigen waren in ieder geval enthousiast. Een volgende bijeenkomst is op en dan hoopt de organisatie op weer nieuwe gezichten.

Kunst in de Kerk

Rank n Op zondag 17 nov. houdt de Herv. Gemeente de Rank een themadienst met als onderwerp 'Kunst in de Kerk'.

Het thema luidt 'De Schepping, Bron van inspiratie'. Het thema is heel breed gehouden. schilderstukken, beelden, foto's of gedichten die bij dit thema passen kunnen ingeleverd worden en tentoongesteld. De eigenaar van het stuk kan evt. in de dienst vertellen waarom dit stuk zo belangrijk is voor hem of haar.
Er wordt een tafel ingericht met geboortekaartjes, de aankondiging van een nieuwe schepping! Ook andere kunstwerken zijn welkom.
De dienst in het Andreas College, locatie Pieter Groen aan de Helmbergweg 10 begint om 10.00 uur. De voorganger is Ds. I.A. Padmos. Na afloop van de dienst is er gelegenheid nog wat na te praten.

Voorbereidingen 75 jaar vrijheid vorderen

| Foto: Piet van Kampen

bevrijdingsfeest n In mei van dit jaar werd bekend dat de Oranjeverenigingen van Katwijk aan zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg in eendrachtige samenwerking met de gemeente gaat werken aan de plannen voor de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Afgelopen maandag werd de huidige stand van zaken toegelicht.

Door Piet van Kampen

'Er is al enorm veel werk achter de schermen verzet' vertelt Jan de Winter. 'Op de oproep aan de bevolking om met ideeën te komen zijn veel inhoudelijke reacties gekomen ook al waren er wat doublures bij. Vanuit de samenwerking met de vier Oranjeverenigingen is er een werkgroep opgericht en tevens de Stichting Oranjeverenigingen KRV. Ook externe input hierbij is van harte welkom. Diverse ideeën moeten nog nader worden onderzocht en er is een regelmatige afstemming. Ook is er gesproken met diverse gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek om elkaars kennis uit te wisselen. Er zijn gesprekken gaande met Den Haag om mogelijk samen dingen te kunnen delen. Er is ook met de gemeente Leiden gesproken. Een en ander is afhankelijk van de gemeentelijke subsidies en van de provincie. Wij kijken naar programmaonderdelen waarin terugverdienelementen zitten. Als het programma rond is gaan wij ook nog het bedrijfsleven benaderen' lichtte hij de werkwijze toe.

Tussenstand

De voorlopige balans opmakend wat er zoal al op het programma staat geeft een aardige indicatie van de activiteiten. Het is echter nog lang niet compleet want er wordt nog hard gewerkt aan andere programmaonderdelen. Er komt in januari een tijdelijk monument van 104 duizend 'lichtgevende' stenen ter herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. In het voorjaar komt er een magazine uit dat huis aan huis verspreid zal worden. Er komt een lespakket voor de scholen en op de historische grond van Vliegveld Valkenburg komt een levende vlag van schoolkinderen. De bibliotheek doet mee met lezingen, een schrijfwedstrijd en een filmmiddag. Het bezoekerscentrum Vliegveld Valkenburg wordt open gesteld. Alle verzorgingshuizen krijgen een speciaal programma aangeboden. In Hangaar 2 wordt een Dancefestijn georganiseerd met lokale en nationale DJ's. Harmonie Katwijk en Harmonie Katwijk verzorgen bevrijdingsconcerten. Een vrijheidsloop met diverse afstanden voor jong en oud langs plekken en monumenten die aan de Duitse bezetting doen herinneren.

Het programma vermeldt een bevrijdingsconcert met lokale en nationale muzikanten en traditiegetrouw is op 4 mei de Dodenherdenking. Ook zal het Vrijheidsvuur door lopers van de Atletiekvereniging Rijnsoever weer worden opgehaald. In elke dorpskern worden vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Op 5 mei is er een parade en defilé met praalwagens en historische militaire voertuigen. De stoet zal door de dorpskernen trekken. Er wordt op die dag Zweeds wittebrood onbeperkt uitgereikt, gebakken door bakker Haasnoot. Een gedeelte van de Zeeweg wordt omgedoopt tot Bevrijdingsweg met een braderie, kinder-speeleiland, demonstraties, een show van militaire voertuigen en historische vliegtuigen en afsluitend is er een een vuurwerk aan de Rijnmond. Er komt een Radio Oranjeshow en een taptoe met DVS, de Floraband, Adest Musica uit Sassenheim en K&G uit Leiden. Daarnaast zullen er landelijke korpsen aantreden die ook prijzen behaalden op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. De taptoe zal worden gehouden nabij de TheaterHangaar waar de musical Soldaat van Oranje successen viert.

Er zijn nog onderhandelingen gaande om - indien mogelijk - dit vanuit het theater te bekijken als de bestaande grote deuren kunnen worden geopend. Kortom, het ziet er voorlopig al goed uit en wie weet wat er allemaal nog uit de hoge hoed zal worden getoverd om er een onvergetelijk Bevrijdingsfeest van te maken. Op www.75jaarvrijheid.ovkrv.nl/ is vanaf heden alles te volgen.

Lezing over Israël

lezing n Op uitnodiging van de hervormde wijkgemeente Sion zal ds. C.G. Kant op donderdag 14 november spreken over 'De plaats van Israël in ons christelijk geloof'. Het is een voor iedereen toegankelijke avond in de grote zaal van kerkelijk centrum Het Anker onder leiding van ds. F. Wijnhorst.

Israël en de christelijke kerk hebben met elkaar een hele geschiedenis achter zich, niet altijd even verheffend. Van kruistochten tot Holocaust. Ds. Kant heeft hier veel over gepubliceerd, ook over Jodenhaat en theologische dwalingen binnen de kerk. Nu wil hij zijn verhaal toespitsen op het huidige moderne Israël en de betekenis van Israël in de toekomst. Met een powerpoint-presentatie zal hij één en ander op een heldere wijze uitleggen.

Iedereen is op donderdag 14 november welkom in Het Anker, Voorstraat 72. Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur met koffie of thee.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 13 november

09.00 uur: Damesgym

14.00 uur: Country Line Dans

19.30 uur: Koor De Voltreffers

Donderdag 14 november

10.00 uur: Soos
14.00 uur: Ouderensoos
20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 15 november

10.00 uur: Soos

19.30 uur: Darten
20.00 uur: Bingo

Zaterdag 16 november

10.00 uur: Soos club
21.15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 18 november

19.00 uur: Biljarten

19.30 uur: Country Linedance

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal, gymzaal Van Lierestraat

Dinsdag 19 november

19:45 uur: Bridge

20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Donderdag 14 november

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
20.00 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 16 november

20.00 uur: Bingo. Leeftijd vanaf 18 jaar. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Maandag 18 november
20.00 uur: Mozaieken of andere hobby´s.

Dinsdag 19 november

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 13 november

09.30-10.30 uur: Zumba
18.00 uur: Junioren, Senioren majoretten in Pieter Groen

Donderdag 14 november

09.45-10.45 uur: Conditietraining
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 15 november

20.30 uur: Vrij stijldansen

Zaterdag 16 november
20.00-23.30 uur: Linedance

Maandag 18 november

17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette
20.00-22.00 uur: Repetitie gezelligheidskoor Kattuks Volk. Kom eens vrijblijvend meedoen

Dinsdag 19 november

10.00-12.00 uur: Linedance
13.30-15.30 uur: Linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen


Orgelconcert in Vredeskerk

Orgel n Op vrijdag 15 november, aanvang 20.15 uur, vindt in de Vredeskerk aan het Baljuwplein 1 een afwisselend concert plaats. De inmiddels zeer bekende musicus André van Vliet neemt dan achter de klavieren van het Bätzorgel uit 1765 plaats. Ook zal de bekende sopraan Margreet van Maanen haar medewerking verlenen.

De musicus André van Vliet bekend van Nederland Zingt, zal deze avond een uitgekiend programma spelen, waarvan de toehoorders geen spijt zullen krijgen. Natuurlijk gaat het bij muziek maken om goed spel, de juiste instelling en is het je dag. Na afloop kan men met de concertgever van gedachten wisselen. De werken zijn o.a. Bach's Concerto voor viool op orgel; Andante met variaties van F. Mendelssohn; Sabeldans van Chatschaturjan en tot slot improvisatie, waarna samenzang.


Sopraan Margreet van Maanen schittert met Händel's 'Eternal Source of light divine'; Panis Angelicus van Franck; Wiegenlied van Brahms; Alleluja van Mozart en Dank sei Dir Herr van Händel e.a.
De entree bedraagt 7,50 euro. Kinderen t/m 14 jaar hebben vrij toegang. Na afloop is er gelegenheid wat na te drinken.

Excursie langs de vloedlijn

natuur n De Strandgroep van IVN regio Leiden houdt op zaterdag 16 november een strandexcursie voor het hele gezin over wat je vindt en ontdekt in de zee en op het strand.

De excursie duurt van 12.00 tot 14.00 uur. Verzamelen op parkeerterrein Noordduinen, Noordduinseweg, op de hoek bij de KNRM-loods. De excursie duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat er is te vinden. De excursie is gratis en voor alle leeftijden. Aanmelden is niet nodig.

Roos heeft het beste idee voor aanpak zwerfafval

Roos Haasnoot's idee om zwerfafval aan te pakken werd beloond. | Foto: Piet van Kampen

Opruimen n Er kwamen 25 inzendingen binnen op de door de gemeente uitgeschreven prijsvraag om het zwerfafval te lijf te gaan. Het initiatief om dit milieuvervuilende hedendaagse hot item zoveel mogelijk een halt toe te roepen werd door de gemeente beloond. Roos Haasnoot (27) werd met haar winnende idee door wethouder Rien Nagtegaal in het zonnetje gezet en ontving een cheque van 500 euro en een fraaie ruiker.

Door Piet van Kampen

De geboren en getogen Katwijkse woont in Leiden en is onlangs afgestudeerd in Duurzame Ontwikkeling met name in water management. ´Ik heb vroeger veel op het strand gelopen en van jongs af aan heb ik rommel opgeruimd´ vertelt de winnares die in oplossingen heeft gedacht. Zij hield een presentatie in strandpaviljoen Het Centrum. Hieruit kwam naar voren dat er jaarlijks in Nederland 500 kilo afval per persoon wordt geproduceerd. Ook een landelijke actie van twee weken langs de kust leverde een opbrengst van maar liefst 11.000 kilo afval op. Cijfers om even bij stil te blijven staan.

Katwijk kan zich echter gelukkig prijzen met de honorering van het schoonste strand van Zuid-Holland van het afgelopen jaar.. 'Het waait hier altijd en er spoelt veel rommel aan', heeft Dennis de Leeuw, medewerker Openbare Ruimte van de gemeente ervaren. 'Wij zijn dagelijks bezig met een plaatselijke aannemer om het strand schoon te houden en de Strandjutters Katwijk zijn 2 dagen per week in de weer om als vrijwilligers de boel op te ruimen'.


Creatieve oplossing

Om een steentje bij te dragen aan de milieuvervuiling kwam Roos met het volgende idee. Betrek de leerlingen van de basisscholen erbij. Door middel van filmpjes, spel en een quiz wil zij het bewustzijn van een schoon milieu in een vroeg stadium het belang ervan stimuleren. Kunstwerken laten maken en zodoende op spelenderwijze laten ervaren dat hergebruik van afval tot grondstoffen voor nieuwe producten kan leiden. Zij wil dit project opstarten in samenwerking met studenten en vrijwilligers.

Een concreet plan met het team zwerfafval van de gemeente moet in september 2020 gerealiseerd worden. De presentatie hiervan zal op 12 december in de Christelijke Opleidingsschool worden gepresenteerd. Inmiddels heeft Roos al veel positieve reacties op haar idee ontvangen en bevriende studenten verlenen graag hier hun medewerking aan. 'Ik ben zeer vereerd met de beloning voor mijn idee en het heeft veel enthousiasme teweeg gebracht. Je moet bij de jongeren beginnen om het bewustzijn voor een schoner milieu voor de toekomst bij te brengen', is haar duidelijke en terechte visie die werd beloond.

Intocht Sinterklaas Winkelhart Zeezijde

sint n Op 16 november zal Sinterklaas om 13:30 uur per boot arriveren in Katwijk aan zee bij de Zwaaikom. Aan boord zit de Pietenband, dus ze zijn van verre al te horen.

Burgemeester Visser zal hem aan de kade opwachten met hopelijk heel veel enthousiaste kinderen en ouders. Natuurlijk worden daar al handjes geschud en met elkaar gezongen.

Sinterklaas en zijn pieten zullen hun weg vervolgen per koets in een optocht. The Flying Stars zullen voorop in de stoet lopen met daarachter de Jong Floraband en Sinterklaas en hoofdpiet in een rijtuig. De Pietenband en pieten zullen aansluiten met een ieder die verder mee wil lopen. Vanuit de Zwaaikom zal de stoet via de Tramstraat, Badstraat, en Voorstraat eindigen op de Princestraat. Vanaf het bordes boven Livera zal Sinterklaas iedereen toespreken om daarna door het winkelcentrum Zeezijde te gaan wandelen. Er is dan gelegenheid om handen te schudden, verlanglijstjes in te leveren en met Sint en Piet op de foto te gaan. De Pieten zullen ook kleurplaten uitdelen waar mooie prijzen mee zijn te winnen.

Verder zullen er verschillende spellen zijn in het dorp, onder leiding van de Pieten. Rond 17.00 uur zal Sinterklaas het winkelcentrum zeezijde verlaten. Want ja, er wacht hem dan nog een drukke nacht met schoenbezoeken.

Grasshoppers heeft geen moeite met Den Helder

Ilse Kuijt in actie. | Foto: Geert Bekker

basketbal n Afgelopen zaterdag is het Dames 1 team van Sportiff Company Grasshoppers de goede weg weer ingeslagen. Waar afgelopen woensdag nog nipt verloren werd van concurrent Binnenland, werd nu van Den Helder overtuigend gewonnen. Den Helder trad door blessures slechts aan met 8 speelsters.

Den Helder deelde, onder aanvoering van Kiki Fleuren, wel de eerste klap uit. Na 4 minuten spelen had Grasshoppers slechts 2 vrije worpen benut en Den Helder al 9 punten waaronder 7 van de Limburgse Fleuren. Hierna was het echter het Kuijt-trio dat gezamenlijk 13 punten op rij maakte waardoor de Katwijksen aan het eind van het eerste kwart positief afsloten met 22-17.

In de bieb is er een workshop stempels snijden. | Foto: PR

Tamlyn de Groot opende voor Sportiff company het 2e kwart waar ze het eerste kwart mee geëindigd was: Een fraaie driepunter. Het team van Gouw/Mens/Mesker zette aan en het was voor Den Helder lastig om de scherpte in de afwerking te volgen. Black&Yellow weet een ruststand van 45-28 neer te zetten.

Het derde kwart ging Grasshoppers ongestoord verder. Scores van Karin Kuijt, Tamlyn de Groot en Noor Driessen zorgden voor de genade klap. Na een mooie fast break waarin Mia Hordijk met een "no look pass" Ilse Kuijt liet scoren gevolgd door een 3-punter van Sonja Kuijt was het verschil opgelopen tot 28 pnt. Lotte van Kruistum liet ook zien over schutters-kwaliteiten te beschikken. Koud in het veld pakte zij ook haar driepunter. Iris Govers zorgde er met haar driepunter voor dat 6 van de 12 speelsters deze wedstrijd van afstand punten hebben gepakt. Deborah Vos, die woensdag nog geblesseerd uitviel, pakte o.a. door een mooie move ook haar punten Bij Den Helder raakte sleutelfiguren in foutenlast maar met de kleine selectie wisten ze toch de schade aan het eind van het kwart naar 20 punten te brengen: 73-53

De wedstrijd is dan gespeeld. Het begin van het 4e kwart is nog wel voor Grasshoppers waarna Dozy de laatste minuten vooral voor haar rekening neemt. Rosalie Aandewiel laat nog een driepunter aantekenen en Marieke van Schie sluit de wedstrijd af met 4 punten. Al met al weer belangrijke punten voor Sportiff company Grasshoppers om in het kielzog van de lijstaanvoerders te blijven. Kiki Fleuren die ontsnapte aan haar 5e fout bij het corrigeren van haar turnover op Noor Driessen, werd met 27 punten topscorer van de wedstrijd. Einduitslag 93-74.

Vanwege een interlandwindow is de volgende (inhaal)wedstrijd op maandag 20.30 uur tegen BC Utrecht Cangeroes.

Stempels snijden in bibliotheek

Workshop n In november gaan we toch al een beetje naar de kersttijd kijken met de workshop voor volwassenen 'Stempels snijden: maak je eigen kerstkaarten'. Op zaterdagmiddag 30 november van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt Janneke Verdijk in de Hoofdbibliotheek een gezellige creatieve middag. Om helemaal in de kerstsferen te komen en om met een mooi eindresultaat naar huis te gaan.

In deze creatieve workshop voor deelnemers vanaf 15 jaar leer je zelf stempels snijden. We gebruiken potloodgummen en speciaal stempelrubber om de stempels te snijden. En werken met gutsen zoals je die ook voor linoleum zou gebruiken en fijne papiermesjes. Tijdens de workshop geeft Janneke Verdijk nog wat extra achtergrondinformatie over de grafische technieken. Een duik vooruit in de feestdagen door je eigen kerstkaarten te maken met stempels. Alle deelnemers gaan naar huis met een aantal zelfgemaakte stempels, een stempelkussen en een afdruk op mooi papier. Daar kun je iets mee!

Iedereen vanaf 15 jaar kan meedoen aan deze gezellige en creatieve zaterdagmiddag in de Hoofdbibliotheek. Wil je op 30 november van 14.00 tot 16.00 uur ook aan de slag met stempels om zelf kerstkaarten te maken? Koop dan snel een toegangskaart: € 7,50 voor leden en € 10,- voor niet-leden. Kaarten zijn te koop in de bibliotheken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg en via www.bibliotheekkatwijk.nl

Actie winterhulp

Roemenië n Jaarlijks houdt HOE Katwijk in de wintermaanden een actie winterhulp voor de allerarmsten in Roemenië. Dit project is van groot belang, omdat de winters er vaak erg koud zijn. De actie is erop gericht om door middel van financiële steun, de mensen in de Roemeense dorpjes bij te staan.

Behalve een tekort aan voedsel, is er ook gebrek aan hout om de kachel te stoken. Stichting HOE wil geld inzamelen, zodat dáár de nodige spullen ingekocht kunnen worden. Zo wordt de plaatselijke economie gesteund en besparen we op de kosten van een transport.
Al vele jaren is een groep enthousiaste dames aan het breien voor de Roemenen: lekkere warme gebreide truien, sjaals, mutsen, handschoenen en sokken. Al deze spullen gaan mee met de reguliere transporten en helpen de mensen aan een beetje lichaamswarmte gedurende de winter. Maar hun huis verwarmen is voor de mensen een grote uitdaging. Sommigen gebruiken zelfs boomschors en gedroogd gras om het huis warm te stoken. Daarom is onze steun nog zo heel hard nodig.
Ieders hulp is mogelijk door een bijdrage over te maken op NL90 RABO 0331 7079 77 of NL68 INGB 0006 1941 73 t.n.v. Chr.st.HOEKatwijk, o.v.v. 'Winteractie 2019'.

De Uiver in kerstsfeer

winters n Herfst, winter, sinterklaas of kerst… Voor ieder seizoen of feest kan men het huis sfeervol en gezellig inrichten met de trendy accessoires die te vinden zijn bij tuincentrum De Uiver.

De Uiver biedt een ruime keuze in mooie planten en artikelen volgens de laatste trends. Gaat u voor Urban jungle met materialen zoals planten, touw en glas; voor het Scandinavisch landelijk met accenten van hout, groen en dierfiguren; voor het klassieke rood/groen met goud of zilver of toch voor de gouden gloed: warme gloedvolle versieringen voor de feestmaanden met veel warmte en licht.

Voor iedere woonstijl kan men terecht bij tuincentrum de Uiver, Rijnstraat 141.

Stemmen voor Katwijks mooiste natuurfoto's

nominaties n Een deskundige jury heeft uit de vele inzendingen voor de natuurfotowedstrijd van het Natuurcentrum Katwijk negen genomineerden voor de hoofdprijzen geselecteerd. Het publiek kan stemmen.

De negen genomineerde foto's hangen in het Natuurcentrum Katwijk, en vanaf nu is daar ook stemmen mogelijk. Het Natuurcentrum op de hoek Boulevard/Voorstraat te Katwijk aan Zee is open op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Op zaterdagmiddag 30 november wordt bekendgemaakt wie Katwijks mooiste natuurfoto's van 2019 hebben gemaakt. De genomineerden en de uiteindelijke winnaars krijgen de afdruk van hun tentoongestelde foto mee na de prijsuitreiking. De winnaars van de volwassenen- en van de jeugdcategorie (jonger dan 18 jaar) ontvangen een extra grote uitvergroting van hun winnende foto en een dinerbon ter waarde van 50 euro.

Koffieochtend in het Dorpshuis

Dorpskerk n Op woensdag 20 november is er koffieochtend in Het Dorpshuis aan de Kerklaan 10.

Te gast is Joke Verweerd. Zij spreekt over het thema 'Bewogen en bevlogen'. Welke keuze maken wij in betrekking tot onze naaste? Wie laten we links liggen en met wie gaan wij om? Wat is onze taak hierin? De Schriftlezing komt uit Romeinen 13:8-12

Inloop vanaf 9.00 uur. Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur.

RKBS De Horizon geeft positief signaal af

actie n Gave reacties van ouders, tekeningen en presentjes van kinderen, Horizon-ouders die geïnformeerd werden over het 'waarom' van de onderwijsstaking en de invulling op deze school, twaalf belangstellenden voor een mooie baan als 'mees of juf' of onderwijsassistent, twee wethouders op bezoek en veel aandacht van de media dat waren de mooie opbrengsten woensdag 6 november waar de aangekondigde stakingsdag op deze Katwijkse basisschool anders werd ingevuld.

"Uiteindelijk gaat het er om dat er veel meer mensen gaan kiezen voor dit o zo mooie vak van leerkracht", aldus Herbert van Elteren, de bevlogen directeur van de Horizon.

De leerkrachten hadden natuurlijk allemaal een Lubach T-shirt aan. Zij herkenden zich in de actiedoelen van de bonden en snapten de stakingsbereidheid in Nederland. Toch hebben zij, gekozen voor een ander signaal, namelijk om de school op die dag wél open te houden om zodoende juist een positief signaal te geven over het mooie werk in het onderwijs.

Een belangrijke uitnodiging was voor belangstellenden die mogelijk een overstap naar het onderwijs overwegen. Met twaalf kandidaten zijn er mooie oriënterende gesprekken geweest en hebben zij mee kunnen kijken in school en bij verschillende groepen.

Van Elteren: "Na deze enerverende en ook prachtige ochtend ging om 12.15 uur de schoolbel en met een grote glimlach gingen kinderen en ouders naar huis. De leerkrachten bleven natuurlijk gewoon op school om de komende dagen weer voor te bereiden. Business as usual. Een mooi filmverslag staat op de Facebookpagina van onze basisschool."

Sintmiddag in de bibliotheek

n Met optreden door leerlingen van de Muziekschool

bieb n In de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam organiseren we op woensdag 27 november tussen 14.00 en 16.00 uur een gezellige Sintmiddag voor jonge kinderen.

Begonnen wordt met een lekker uurtje knutselen om vanaf 15.00 uur met elkaar te genieten van een muzikaal sinterklaasprogramma van een leerlingenorkest van Muziekschool Katwijk.

Knutselen én muziek maken

Tijdens deze Sintmiddag ligt het voor de hand dat de kinderen iets gaan knutselen dat met Sint en Piet te maken heeft. We gaan aan de slag met allerlei materialen en maken er iets leuks van.

Vanaf 15.00 uur schuiven we als vanzelf aan bij muzikale programma van de muziekschool. Leerlingen van de muziekschool spelen allerlei leuke sinterklaasliedjes en iedereen kan lekker actief meezingen of meedansen. Iedereen is welkom: peuters, kleuters, oudere kinderen.

Wie maar wil komen luisteren en meedoen aan deze creatieve Sintmiddag. De toegang is gratis.

Poppentheater bij K&O Katwijk

kindertheater n Woensdag 20 november speelt poppentheater Max Verstappen de Sinterklaas-kindervoorstelling Piet redt het Sinterklaasfeest in het K&O gebouw aan de Sluisweg 16.

Het is bijna 5 december. In het kasteel van Sinterklaas heerst een levendige drukte, want er moeten heel veel cadeaus ingepakt worden. Als Piet het laatste pakketje van een passend gedicht heeft voorzien, wil Sinterklaas op weg gaan. Maar wat is dat??? De mijter van Sinterklaas is verdwenen… Piet gaat op zoek en ontdekt dat de Sinterklaasmijter is gestolen door een trol. De trol wil graag dat iedereen hem net zo aardig vindt als Sinterklaas. Met een echte Sinterklaasmuts op zijn hoofd zou dat toch zeker moeten lukken.
Piet weet in een spannend en humoristisch avontuur de mijter met een wel héél slimme list terug te krijgen. Terug in het kasteel is Sinterklaas gelukkig nog net op tijd voor zijn afspraak. Waar moet hij eigenlijk naar toe? Natuurlijk daar waar de kinderen zijn.


Na afloop van de voorstelling is er (gratis} koffie en thee voor de volwassenen. De kinderen worden getrakteerd op een lekkere verrassing. Aanvang 14.30 uur. Kaarten kosten € 6,00 in de voorverkoop. (het zesde kaartje is gratis). Zaalprijs € 7,00 euro. Leeftijd 4 tot 7 jaar.

Kaartjes zijn te bestellen via ww. kenokatwijk.nl en bij kantoor K&O kantoor aan de Sluisweg of telefonisch reserveren onder tel. 071-4016400 (ma. t/m vr.) tussen 9.00 en 12.00 uur.

Nomineren voor de Avond van de Sport

sportgala n Voor het vijfde jaar op rij worden de Van Zessen Claer Sportverkiezingen georganiseerd. Het wordt vrijdag 24 januari een Avond van de Sport waarbij de verbindende kracht van sportverenigingen en samen sporten wordt beleefd en gevoeld. Uiteraard ruime aandacht voor sportieve prestaties. Maar zeker ook aandacht voor verenigingen, vrijwilligers, sporters en bedrijven die gaan en staan voor meedoen, bewegen en vitaliteit.

Iedereen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg wordt uitgenodigd om kandidaten aan te melden. Nomineer uw kandidaten via nominaties@sportverkiezingenkatwijk.nl

Sportprestaties

Aanmelden kan voor de volgende categorieën: Sportvrouw; Sportman; Sportploeg; Sportbelofte. Aanmelden kan tot 6 december 2019.
Een anonieme een jury kiest uit de aanmeldingen 3 nominaties en uiteindelijk de winnaar. De winnaar wordt op de Avond van de Sport bekend gemaakt.


Sport bewegen & meedoen

Sporten is meer dan topprestaties en winnen het is ook – en misschien wel vooral- bewegen, iedereen laten meedoen en samen lekker bezig blijven. Deze keer zijn we op zoek naar vrijwilligers, sporters en instanties die een voorbeeld zijn van de verbindende kracht van sporten & bewegen voor iedereen.

Aanmelden kan voor de volgende categorieën: Bestuurders; Bedrijven; Jeugdteams; Sportverenigingen. Aanmelden kan tot vrijdag 3 januari 2020.
Een anonieme jury kiest uit de aanmeldingen 3 nominaties en uiteindelijk de winnaar. De winnaar wordt op de Avond van de Sport bekend gemaakt.


Bijzondere Initiatieven

De gemeente Katwijk is in 2019 verkozen tot Sportstad van het jaar. Dat heeft alles te maken met sportieve prestaties en met de veelheid aan (nieuwe) initiatieven en evenementen voor topsporters en recreanten. Net als voorgaande jaren gaan we deze initiatieven belonen. Tijdens de Avond van de Sport houden de deelnemers een pitch van 1 minuut; het publiek bepaalt vervolgens welke 3 aanmeldingen er naar huis gaan met € 500,00 of € 350,00.

Confessionele Vereniging houdt thema-avond

lezing n Op donderdagavond 21 november houdt ds. A. Christ voor leden van de Confessionele Vereniging en belangstellenden een inleiding houden over 'De geheimen van de offers'.

De vraag is: welke geheimen zijn dat en welke offers kent men? Wat is het geloof van Israël in het kader van zijn tijd. Genoeg vragen om iets meer te verstaan van de offers in het Oude Testament.

De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie. De avond is in één van de zalen van het kerkelijk Centrum Maranatha, Poolster 2. Na de koffiepauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider.

Rijnvogelvrouwen krijgen te weinig met één punt

Tirza Kromhout en Sterre Noordhoek in duel met een tegenstander.

Voetbal n Vier belangrijke spelers missen, twee loepzuivere penalty's mislopen, eindigen met negen spelers en pas tien minuten voor tijd de gelijkmaker toestaan tegen het sterke Be Quick uit Zwolle. De nummer 5 van de ranglijst deed wat het kon, maar Rijnvogels gaf de hele wedstrijd geen krimp, speelde realistisch voetbal en opereerde als een hecht team met veel discipline. Het werd een veldslag op De Kooltuin, waar Rijnvogels na drie dikke verliespartijen liet zien een volwaardige topklasser te zijn en het zeker niet in de problemen hoeft te gaan komen.

Rijnvogels zonder de ervaren krachten Sanne van Beelen, Drita Celaj, Mandy de Boer en Daphne Troost, maar met de jarige Ramona van der Harst weer terug in de selectie. De tieners Jeanny Harders (19), Marin van der Meer (17) en Dieneke Petersen (15) gingen voorop in de strijd en lieten bij vlagen prachtig voetbal zien. Achterin waren de vooraf gevreesde counters van de Zwollenaren een eitje voor de uitstekende samenwerkende Lavinia Poku, Romy Scherpenzeel, Anique van der Klaauw en Sterre Noordhoek. Bijna geen gevaar en eenmaal moest Kelly Steen met een prachtige parade redding brengen, maar achteraf bleek de vlag voor buitenspel al omhoog te zijn gegaan.

Het werd een schaakspel op De Kooltuin. Beide ploegen moesten het in de beginfase hebben van de standaardsituaties. Romy Scherpenzeel en Lavinia Poku lieten beide de bal richting de kruising suizen maar even zoveel keer kon de keeper er een handje achter krijgen. Na een klein half uur kwam Rijnvogels verdiend op voorsprong. Wellicht niet door meer balbezit, maar wel op basis van een veel beter strijdplan. Fantastisch doorzetten van Tirza Kromhout werd een beloning voor het hele team. Rijnvogels op voorsprong en dat hield het heel lang vol.
Tot de tachtigste minuut, toen in een mum van tijd de hele wedstrijd op zijn kop werd gezet. De moegestreden Rijnvogels vochten voor elke meter, maar moesten toch door een goede aanval van Be Quick de gelijkmaker toestaan. Nog geen moment na de aftrap had Rijnvogels echter alweer de kans op de treffer, maar het schot van Loraine Kuyt werd met de hand geblokkeerd. Waar Rijnvogels hier vorige week een penalty en rode kaart tegen kreeg, liet de leidsman nu doorspelen. Even daarvoor kreeg Dieneke Petersen vrije doorgang richting het vijandelijke doel en werd binnen de zestien onderuit geschoffeld, ook dit werd weggewuifd door de leidsman. De krachten vloeiden logischerwijs weg bij Rijnvogels en toen tot overmaat van ramp ook nog Tirza Kromhout en Loraine Kuyt uit de wedstrijd werden geschoffeld leek het toch nog mis te gaan voor Rijnvogels. Al uitgewisseld en met negen spelers op het veld kwam er geen kans meer en kon Rijnvogels een zwaar bevochten en wellicht vooraf niet verwacht punt bijschrijven.

Doors tributeband in Café The Pocket

oldies n Met The Bootleg Doors gaan op 17 november vanaf 15.00 uur in The Pocket oude tijden herleven. De band speelt niet alleen de tijdloze muziek van weleer, zelf heeft ook al een respectabele leeftijd. Ze is al in 1996 geformeerd en heeft de tijd kunnen doorstaan mede door een aantal wisselingen van haar leden.

Hun show duurt ongeveer twee uur. The Bootleg Doors geeft een realistische live voorstelling, alsof je The Doors zelf hoort spelen.

Normaal zijn alle optredens in Café The Pocket gratis maar er zijn optredens waar de toeloop onvoorspelbaar is, zeker bij dit optreden lijkt het druk te gaan worden. Daarom wordt bij ieder optreden op ons poppodium de mogelijkheid van een reserveringsticket geboden (12,50). De administratiekosten worden in rekening gebracht (2,50), de overige kosten worden vergoed middels bestedingsmunten. Zonder ticket is de toegang gratis maar bestaat het risico dat het maximale aantal bezoekers is bereikt.

Tickethouders hebben gegarandeerd toegang tot een half uur na aanvang van het optreden. Verwijzing naar de tickets is te vinden op de website of facebook.

'Eenzaamheid in Beeld' is verhuisd

fototentoonstelling n Op maandag 4 november is de tentoonstelling overgedragen door coördinator Peter Minnee van het Welzijnskwartier.

Tot en met 27 november is de fototentoonstelling te zien in het Huis van de Buurt Zwanenburg. Met 'Eenzaamheid in Beeld' geven fotografen uit de gemeente Katwijk een gezicht aan eenzaamheid. Met het perspectief dat eenzaamheid iets van ons allemaal is. Ook als je samen bent, kun je je wel eens eenzaam voelen.
De tentoonstelling verhuist op 28 november naar basisschool de Krulder.

Bingomiddag bij Kat-Rijn

senioren n De eerstvolgende bingomiddag bij Kat-rijn is op dinsdag 19 november. De bingo duurt van 14.00 tot 16.30 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

De kosten zijn voor de leden € 5,00 en voor niet-leden € 6,00. Hierbij inbegrepen zijn koffie of thee met een koekje. Tevens een drankje en een warm hapje, ook zijn er veel leuke prijzen te winnen.

Er worden 8 rondjes bingo gespeeld met 1 kaart. Wie met meer kaarten wil spelen betaalt € 2,00 per kaart extra.

Festival On Stage bijna uitverkocht

Dvs n Het eerste Festival on Stage wordt op zaterdag 16 november gehouden in een nagenoeg uitverkocht clubgebouw van DVS aan de Nieuwe Duinweg 51. Snelle beslissers kunnen nog hun kaarten veilig stellen via de webshop van DVS. Kaarten in de voorverkoop kosten € 12,50, aan de zaal € 15,00. Aanvang 20.00 uur.

Katwijk hard onderuit in Spakenburg

Everton Pires Tavares van SV Spakenburg in duel met Joey Jongman van V.v. Katwijk. | Foto: OrangePictures

voetbal n Murw geslagen door Scheveningen, leek Spakenburg een ideale tegenstander voor de zwalkende Katwijkers om aan het zelfvertrouwen te werken. Niet bleek minder waar, de blauwwitten waren met 4-2 te sterk.

Het leek heel even een makkelijke middag te worden voor de Katwijkers. Binnen vier minuten stonden de oranjehemden al op een 0-1 voorsprong, dankzij een treffer van Mike van den Ban. Het resultaat van een flitsend begin bij de Katwijkers, die even daarvoor al een enorme kans op de openingstreffer hadden gemist. Joey Jongman kopte een harde voorzet van Marciano Mengerink hard op de lat en kon later ook van dichtbij op de doel mikken, maar schuifde in de haast naast.

Op slag van rust zou de ver vooruit geschoven Rotterdammer wel weten te scoren. Het zou de 2-2 gelijkmaker betekenen. Want waar Katwijk verzuimde de voorsprong verder uit te bouwen, daar wist Spakenburg plotseling wel het net te vinden. Zwak optreden in de Katwijkse defensie bracht de blauw-witten de voorsprong via Koos Werkman en Jordy Bitter.

Jongman trok die stand vlak voor rust weer recht en de verwachting aan de oranjezijde was, dat Katwijk het verschil in kwaliteit in de tweede helft toch wel in doelpunten uit zou drukken. Niets bleek minder waar. Ghadarri bracht vanuit een corner de de Spakenburgers wederom op voorsprong. Katwijk probeerde het vervolgens wel en drukte de blauw-witten nog iets terug, maar kreeg uiteindelijk nog het deksel op de neus voor het slordige spel, toen Bitter kon ontsnappen om de 4-2 aan te leggen.

Uithuilen en opnieuw beginnen? Het is al te vaak gezegd dit seizoen op De Krom. De wisselvalligheid is bij de oranjehemden te groot, en constateerde Jan Zoutman na afloop: "de ondergrens moet omhoog. We spelen nu hele hoge pieken maar ook met hele diepe dalen." Vraag is, gaat Jan Zoutman dat lukken?

Rijnvogels pakken de draad weer op

Jaap van Duijn (wit) scoort vallend de 1-3. | Foto: PR

Voetbal n Na twee nederlagen op rij kwam de min of meer verwachte ommekeer tijdens de uitwedstrijd bij hekkensluiter Achilles'29. Het geplaagde Groesbeekse team dat niet alleen in een sportieve malaise verkeert, maar ook nog eens moet uitwijken naar een andere accommodatie in het mooie dorp. Ooit een ploeg die jarenlang op een hoger niveau in het betaalde voetbal acteerde maar na enkele degradaties is weggezakt tot het niveau waarop zij nu actief zijn. De perikelen met betrekking tot de financiële situatie zijn bekend in het voetbalwereldje en het huidige team moet het vege lijf nog maar zien te gaan redden. Een kleine kern trouwe supporters steunden hen en op de rug van de spelers stond 'supporters bedankt'.

Ook na de wedstrijd tegen de in het wit gestoken Rijnvogels zullen zij er niet vrolijker van zijn geworden. Met een 4-1 overwinning keerden de Katwijkers huiswaarts voor een lange terugrit. Uiteraard met een beter gevoel dan de laatste weken na met lege handen te hebben gestaan. Een geplande overwinning zou men denken aan de hand van de stand van zaken op de competitieladder. Plannen is uit den boze. Ook al lag het in de lijn der verwachtingen dat in dit geval de Vogels als favoriet van start gingen. Dat het uiteindelijk 1-4 zou worden zag er bij de rust nog niet naar uit toen het scorebord de brilstand vertoonde. Wel schoten van Brian Thong, Luuk Slegt - gekeerd door doelman Abdelouahab - en een vrije trap van Jaap van Duijn tegen de lat en een kopbal die van de lijn werd gehaald vonden echter niet het vijandelijke nylon. De Vogels domineerden en gaven niets weg.

Binnen de minuut in het tweede bedrijf was het raak. Roy van Leeuwen soleerde, passte loepzuiver op Jaap van Duijn en het leer werd geroutineerd binnen geschoten. De Vogels kwamen los. Na een scrimmage was de ijverige Luuk Slegt trefzeker en binnen een ruim kwartier was de strijd beslist. Een fraaie assist van Luuk Slegt in het hart van de zwarte defensie werd door Jaap van Dujn, al vallend, knap in een treffer omgezet en daarmee de Katwijkse driepunter in een vroegtijdig stadium veilig stellend. Ondanks de goede wil van de thuisclub konden zij op enkele pogingen en schoten na geen vuist maken om de Vogels vooralsnog een rake stoot toe te dienen.

Pas tegen het einde wisten zij middels Leeroy Schoreade eer te redden door zwak ingrijpen daar waar de Katwijkse defensie voordien geen krimp gaf. Voordien had Max van Steen met een poeier de binnenkant van de paal geteisterd. Nog voor het scheiden van de markt tekende invaller Dennis Bakker na een uitbraak op rechts voor de eindstand, 1-4. Zijn harde diagonale pegel was Bahraoui veel te machtig. Een vervelende smet op het duel was het uitvallen van Dirk Jan van den Oever die zijn come-back maakte en met een brancard van het veld moest worden gedragen.

QB laat IJsselmeervogels struikelen

Kevin van Diermen van IJsselmeervogels in luchtgevecht met Jan Willem Kamp. | Foto: OrangePictures

Voetbal n Nadat de score in de eerste helft uitbleef kwam Quick Boys in het begin van de tweede helft op voorsprong. IJsselmeervogels wist vlak voor tijd de stand nog gelijk te trekken. In de extra tijd bracht Jan-Willem Kamp de blauwwitten alsnog op voorsprong. De tweede winst van Quick Boys in de nog jonge maand november in successie, de eerste nederlaag van koploper IJsselmeervogels van dit seizoen.

Nadat onder leiding van arbiter De Brito Roque was afgetrapt leek IJsselmeervogels het initiatief naar zich toe te trekken, al leidde dat niet voor gevaarlijke situaties in de buurt van het doelgebied van Quick Boys. De thuisploeg forceerde de eerste doelkans via een aanval over de linkerflank waaruit Dennis Kaars werd gevonden die vervolgens Tommy Bekooij niet wist te vinden waardoor resultaat uitbleef. IJsselmeervogels reageerde direct door aan de andere kant van het veld gevaarlijk te worden. Via Gwaeron Stout werd Ahmed El Azzouti gevonden, oog in oog te met doelman Paul van der Helm moest Azzouti zijn meerdere in Van der Helm erkennen.
Nadien ontwikkelde zich een open wedstrijd waarin beide tegenstanders weinig voor elkaar onderdeden, uiterst spaarzaam werden doelkansen gecreëerd. Vooralsnog was aan beide kanten voorzichtigheid troef. In deze wedstrijdfase leek Quick Boys dicht bij de opening van de score toen na een kwartier Tommy Bekooij via de rechterflank een aanval kon opzetten waaruit een doelpoging werd gewaagd die door Sanny Monteiro voor de doellijn werd weggewerkt. Daar zou het qua doelkansen voorlopig bij blijven. Aan beide kanten ontbrak het venijn om de wedstrijd open te breken.
Halverwege de eerste helft leek Tommy Bekooij de ban te breken. Vanaf de eigen speelhelft stak hij het veld over om vervolgens een doelpoging te wagen die uiteenspatte op de vuisten van doelman Jaimy Schaap. Het vervolg op deze aanval bleef uit. Er gebeurde bitter weinig, veel geschuif van de bal terwijl beide partijen over en weer weinig weggaven. Alle risico's werden zoveel mogelijk uitgesloten.
Met de rust al in zicht kon Kevin Gomez-Nieto ongestoord richting het doel van Jaimy Schaap oprukken om vervolgens een doelpoging te wagen, dat schot verdween rakelings over het doel. Ook IJsselmeervogels liet zich gelden in deze wedstrijdfase. Robbert Olijfveld waagde een doelpoging die via de rug van een tegenstander tot hoekschop werd verwerkt. Uit deze hoekschop leek IJsselmeervogels gevaarlijk te worden al wist men het doel niet te vinden. In de extra tijd leek Quick Boys over links nog een keer gevaarlijk te worden uit een aanval waaruit Dennis Kaars werd gevonden wiens doelpoging via de voet van doelman Schaap onschadelijk werd gemaakt.
In de tweede helft was de situatie ten opzichte van de eerste helft al snel veranderd. Na drie minuten werd Tommij Bekooij gevonden die de tijd nam om een doelpoging te wagen om vervolgens doelman Schaap kansloos te laten. Die achterstand noopte IJsselmeervogels het behoudende spel te staken en op zoek te gaan naar tenminste een punt. Dat leek na een paar minuten al te slagen toen uit een hoekschop van Mike van der Laar Maikel de Harder werd gevonden die de bal niet langs doelman Van der Helm gewerkt kreeg. Quick Boys antwoordde direct met een tegenaanval. Over links vond Joey Ravensbergen Ricardo Kuijvenhoven wiens doelpoging werd gekeerd door doelman Schaap.
Na ruim een kwartier spelen mocht Quick Boys na een overtreding van Sanny Monteiro net buiten het strafschopgebied een vrije schop nemen, die door Tommy Bekooij rakelings naast de doelpaal werd geschoten. Tijd om de wisselen voor coach Ted Verdonkschot, twee wissels tegelijk die de wedstrijd alsnog moesten laten kantelen, ook Edwin Grünholz ging wisselen.
Die wissels brachten geen verandering in het wedstrijdbeeld. IJsselmeervogels bleef volop op zoek naar tenminste een punt maar miste de creativiteit om de defensie van Quick Boys in verlegenheid te brengen, een defensie die ook nog eens kon rekenen op het solide werk van doelman Paul van der Helm.
Over en weer waren er van beide kanten nog wat doelkansjes al raakte Quick Boys met het verlopen van de wedstrijd meer een meer in de verdrukking. De blauwwitten hadden de handen vol aan de verdediging van de voorsprong en konden offensief geen vuist meer maken. Vlak voor tijd leek Quick Boys eindelijk weer gevaarlijk te worden al werd er slecht geprofiteerd. Uit de tegenaanval die direct volgde wist IJsselmeervogels alsnog de gelijkmaker te scoren. Gillian Justiana vond Robbert Olijfveld die vervolgens Paul van der Helm kansloos liet.
In de resterende tijd ging IJsselmeervogels alsnog op zoek naar de winst tegen het aangeslagen Quick Boys dat zich nog een keer oprichtte, een aanval plaatste waaruit Jan-Willem Kamp werd gevonden. Met een geplaatste kopbal vierde Kamp in de extra tijd zijn eerste optreden in het basiselftal met het winnende doelpunt.

12.00 uur: Katwijk NU; Sinterklaasjournaal; RTV Sport; 18.00 uur: Katwijk NU; Sinterklaasjournaal; RTV Sport; 21.30 uur: Katwijk NU; Sinterklaasjournaal; RTV Sport.

Woensdag 13 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek;

Donderdag 14 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 15 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 16 november
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Muziekcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 17 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Katwijk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Laurentiuskerk); 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;

Maandag 18 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 19 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks tussen 07.00 en 19.00 uur op de halve uren en eigen lokaal bulletin.

Frequenties: RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142. TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Huis van de Buurt

De activiteiten van de AOBK vinden plaats in Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. Expositie 'Eenzaamheid in beeld' gedurende de maand november.

Woensdag 13 november
09.30:-11.30 uur: fietsen
10.00-14.00 uur: Koffie +
10.15-14.00 uur: Mannen koken
14.00-16.00 Meer bewegen voor ouderen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten
19.00-21.30 uur: Alzheimercafé


Donderdag 14 november
09.30-10.45 uur: Mantelzorgondersteuning
10.00-12.00 uur: Crea-ochtend
14.00-17.00 uur: Jokeren & klaverjassen

Vrijdag 15 november
08.00-10.00 uur: Bloedprikken

Maandag 18 november
10.00-11.30 uur: Koek en Soepie
13.30-16.30 uur: Schilderen
14.00-17.00 uur: Vrij klaverjassen

Dinsdag 19 november
09.00-12.30 uur: Rabo Servicepunt
10.00-11.30 uur: De Vierboet
10.00-14.00 uur: Koffie +
10.00-12.00 uur: Computer Info
10.00-12.00 uur: Ouderenspreekuur
14.00-15.00 uur: Taalcursus
14.00-16.30 uur: Damessoos
19.00-22.30 uur: IOV

Het Huis van de buurt is elke dag geopend van 9.30 tot 16.30 uur. De biljartkamer is eveneens elke
dag geopend. Info over activiteiten staat op www.aobk.nl

Agenda Kat-Rijn

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, Louise de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 13 november
09.30-11.30 uur: Schilderen
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 14 november

09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 15 november
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 18 november
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 19 november
10.00-11.30 uur: Line-dance
13.30-14.40 uur: Mannenzang
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen voor Ouderen
15.00-16.00 uur: Dameszang