De Katwijksche Post

20 mei 2020

De Katwijksche Post 20 mei 2020


.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde


Bibliotheekbezoek met een mandje. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde


'Negen weken zonder bieb; gewoon niet te doen'

De Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam en die aan de Hoorneslaan gingen afgelopen maandag na zo’n twee maanden weer open. Natuurlijk boden bijvoorbeeld de door de bibliotheek aangeboden e-books in die maanden een oplossing, maar veel mensen hebben toch liever een écht boek in handen, bleek afgelopen maandag.

Met mandjes werd het aantal bezoekers gereguleerd. In de Hoofdbieb mogen er 30 personen binnen om te lenen en terug te brengen. ‘Het was gelijk druk, de mensen stonden keurig op afstand voor de deur te wachten. Gisteren waren er maximaal 27 mandjes in gebruik, de mandjes worden direct schoongemaakt en staan weer klaar voor de volgende bezoekers’, vertelt een woordvoerder.

De bibliotheek heeft speciale verrijdbare kasten ingehuurd om de materialen die terugkomen in te leggen. Die blijven daar drie dagen liggen en worden daarna door de medewerkers ingenomen. ‘Alles bij elkaar een hele logistieke operatie, maar zowel de medewerkers als de mensen passen zich goed aan de nieuwe anderhalve meter bibliotheek.’

‘Mensen zijn gewoon hartstikke blij dat we weer open zijn en hebben begrip voor de richtlijnen waar we ons aan moeten houden. ‘Negen weken zonder bieb, dat is gewoon niet te doen’, was een van de vele opmerkingen.’


pagina 3

Kwaliteit van

zeewater Katwijk

is in gevaar

pagina 5

Zondagopening

in coronatijd

stuit op verzet

pagina 13

Geen vergunning

voor Intratuin

in Valkenburg

pagina 18

Foto: Rene van Rossum

Cruiseschepen

voor de kust

van Katwijk

Zwembad weer open, nog geen recreatief zwemmen

De entreehal van het zwembad met belijningen. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Het Katwijkse zwembad Aquamar heeft afgelopen maandag ook de deuren weer geopend, maar nog niet voor alle activiteiten. Recreatief zwemmen is nog niet mogelijk; banenzwemmen wel en ook is weer begonnen met een aantal groepslessen.


'We zijn enorm blij dat we onze bezoekers en gebruikers weer in het zwembad kunnen ontvangen’, meldt Sportbedrijf Katwijk.


Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers is er sprake van een gefaseerde heropening. Dat betekent dat sinds maandag een gedeelte van de activiteiten van start is gegaan met een maximaal aantal toegestane deelnemers per activiteit.

Er zijn ook een aantal maatregelen en facilitaire zaken waar de bezoekers rekening mee moeten houden bij het zwembadbezoek. Zoals een routeaanduiding, een spatscherm bij de receptie en handdesinfectiepunten voor bezoekers.


Zwembadbezoekers komen via de hoofdingang naar binnen, maar verlaten die na het zwemmen weer via een nooduitgang aan de zijkant. Douchen in het zwembad is niet toegestaan. De kledinglockers zijn ook nog niet in gebruik, dus zwemmers moeten hun spullen meenemen naar het zwembad.


Leszwemmen is ook weer opgestart, maar alleen voor de kinderen die al gevorderd zijn.

Leszwemmen voor volwassenen en seniorengym zijn voorlopig nog opgeschort.

>

Permanent zwemverbod dreigt

Kwaliteit Katwijks zeewater ernstig in gevaar

Het zeewater voor de Katwijkse kust is ernstig in gevaar. Het risico bestaat dat Rijkswaterstaat een permanent negatief zwemadvies kan opleggen met eventueel een zwemverbod. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.


In de brief legt het gemeentebestuur uit dat de nood hoog is. ‘Het belang van Katwijk als badplaats ligt vooral bij het openhouden van de zwemvoorziening.‘ Het probleem van slecht water langs de kust is iets dat ook speelt bij andere kustgemeenten, maar in Katwijk het meest vanwege de Uitwatering. Die zorgt voor ziekteverwekkende bacteriën als er wordt gespuid vanuit het Willem-Alexandergemaal. ‘Door klimaatverandering treden weersextremen, zoals hevige neerslag, steeds vaker op. Dit is direct merkbaar in de toenemende frequentie van riooloverstorten èn de meetbare slechtere waterkwaliteit in zee bij Katwijk.’

Het is vijf voor twaalf stelt het college. ‘Het is een kwestie van tijd dat een keer de meetreeks echt de verkeerde kant uitpakt en Rijkswaterstaat geen andere mogelijkheid meer heeft dan een permanent negatief zwemadvies op te leggen.’

De gemeente heeft de afgelopen jaren de kwaliteit van het zwemwater met trucjes binnen de lijntjes proberen te houden. Zo werd in 2015 een nieuw model waarschuwingssysteem ingesteld. Vanaf die datum werd een nieuwe meetreeks van vier jaar opgebouwd. Dit betekent dat de classificatie ‘slecht’ vanaf 1 mei 2015 niet langer gold, omdat wegens te weinig watermonsters een classificatie niet mogelijk is.

In 2019 is ook gemeten bij het zuid-strand; daar bleek ook dat het waterkwaliteit te slecht was. Hier bestond geen mogelijkheid om een vervangend watermonster te gebruiken. ‘Om te voorkomen dat een permanent negatief zwemadvies in 2020 volgde voor het zuidstrand is met Rijkswaterstaat afgesproken dat vanaf 2020 het waarschuwingssysteem ook voor het zuidstrand gaat gelden.’ De gemeente gaat in gesprek met Dunea en het Hoogheemraadschap. Katwijk ziet maar één oplossing. ‘Alleen een combinatie van strekdammen (of flexibele constructie aan uitstroomzijde van het gemaal Katwijk), aanvullend zuiveren van het effluent van RWZI Katwijk en eventueel de aanpak van riooloverstorten in Katwijk is een ‘aanvaardbare’ en zelfs ‘uitstekende’ zwemwaterkwaliteit haalbaar.’

5 / 32

>Nieuw asfalt Rijnstraat voldoet niet

Het nieuwe rode asfalt in de Rijnstraat in het zuidelijke deel vanaf de Molentuinweg richting De Roskam is niet goed. Het moet daarom opnieuw worden gedaan. ‘Helaas is er in het productieproces van het rode asfalt vanaf Rijnstraat 138 richting de Molentuinweg iets mis gegaan’, schrijft de omgevingsmanager van uitvoerder KWS Infra in een brief aan de bewoners van de Rijnstraat. ‘Om in de toekomst problemen te voorkomen zijn we genoodzaakt dit recent aangebracht asfalt weer te verwijderen door middel van frezen.’ Die werkzaamheden waren gisteren en vandaag. Eind mei wordt er weer nieuw asfalt gelegd. De werkzaamheden zorgen er overigens niet voor dat de werkzaamheden langer gaan duren.

Online informatiemarkt tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg

Illustratie uit een van de video's over de tijdelijke weg bij Valkenburg naast de Tjalmaweg. | Foto: screemshot Foto: pr

Provincie Zuid-Holland organiseert een online informatiemarkt in het kader van de ontwerp-vergunningen voor de tijdelijke verlegging van N206 ir. G. Tjalmaweg. Deze ontwerp-vergunningen liggen tot en met 18 juni ter inzage.


Naar aanleiding van het besluit van de provincie Zuid-Holland om de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg naar de noordkant van de Tjalmaweg te handhaven, heeft de gemeente Katwijk eind april de ontwerp-vergunningen vastgesteld. Een omgevingsvergunning is nodig om de weg tijdelijk te verleggen.


De ontwerp-vergunningen en de bijbehorende documenten liggen tot en met 18 juni ter inzage bij de gemeente. Op de website van de gemeente zijn het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken in te zien.


Online informatiemarkt

Normaal gesproken zou de provincie in het kader van de vergunningsprocedure een informatieavond hebben georganiseerd om belanghebbenden te informeren en vragen te beantwoorden. Vanwege de coronamaatregelen is dat nu helaas niet mogelijk.

Toch wil de provincie graag deze informatie aanbieden aan omwonenden en belangstellenden. De provincie heeft daarom samen met de gemeente Katwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en aannemer Boskalis een online informatiemarkt ingericht.


Onderwerpen

Via een aantal video’s is er informatie over:

Omgevingsvergunningen tijdelijke verlegging N206

Watervergunning watergang in de parkstrook

Werkwijze en planning tijdelijke verlegging N206 (inclusief een 3D-filmpje met een impressie van de tijdelijke weg)

Hinderbeperkende maatregelen bouwmethode

Fietsroutes tijdens de werkzaamheden

Monitoring tijdens de werkzaamheden


Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom om deze video’s te bekijken op rijnlandroute.nl/informatiemarkt-tjalmaweg.


Vragen en contact

Via de website kunnen vragen gesteld worden en kan een afspraak worden gemaakt voor een toelichtend telefoon- of videogesprek.


>

ChristenUnie: Zondagsrust? Juist nu!

Ingezonden n

Afgelopen week hebben een aantal grote supermarkten en enkele winkeliers in de gemeente Katwijk het gemeentebestuur gevraagd om de komende tijd een koopzondag toe te staan. ChristenUnie (CU) kan dit niet ondersteunen: juist nu is een koopzondag niet gewenst.


Juist in deze moeilijke Corona-tijd waarderen we de zondag als rustdag voor ons allen. Juist nu danken we onze God dat er een moment in de week is om op adem te komen.


Dat gunnen we in het bijzonder ook al die werknemers die afgelopen maanden zich met hart en ziel inzetten om de voedselvoorziening te verzorgen. En die dat komende maanden ook nog vol moeten houden.


Dat gunnen we onze lokale zelfstandige ondernemers die met veel creativiteit en ondernemerschap ervoor zorgen dat we ook lokaal onze aankopen en boodschappen kunnen doen.

Zes dagen per week, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.


Gaat niet helpen

CU is er bovendien van overtuigd dat een paar uur extra winkel- of supermarkttijd op zondagmiddag niet gaat helpen om de drukte te spreiden. Het zal eerder leiden tot een nieuw drukte moment. Een verschuiving van ‘lastige’ daluren naar de ‘makkelijke’ zondag.


Een koopzondag legt ook nog eens extra druk op die vele (zelfstandige) ondernemers die niet op zondag open willen of kunnen. Vanwege principiële bezwaren, maar ook vanwege de extra kosten.

CU vindt dat de oproep ‘Let op elkaar’ ook voor de winkeliers onderling geldt.

En wij horen vele geluiden van winkeliers die helemaal niet op deze (tijdelijke?) koopzondagen zitten te wachten.

Gun elkaar de omzet!

Het ‘nieuwe normaal’ vraagt wat van ons allemaal. Ook dat we als consumenten ons best doen om te winkelen op andere of geplande tijden. Niet funshoppen, of naar de winkel wanneer het jou het beste uitkomt, maar winkelen op momenten die onze winkeliers aangeven.


Communiceren en reguleren

Ondernemers, zet (nog) meer in op communiceren en reguleren. Als iedereen, consumenten en ondernemers, zich voor elkaar inzetten is er met zes lange koopdagen in de week heel veel mogelijk: ‘het nieuwe winkelen’. Koop lokaal, informeer bij de winkelier hoe en wanneer je het beste kunt komen winkelen en help elkaar als winkelmomenten niet goed uitkomen. Hou rekening met elkaar en waardeer de broodnodig zondagsrust. Alleen dan houden wij en onze lokale ondernemers dit vol.

>aan: daan@watermail.com

van: martin@watermail.com

onderwerp: Goeiendag neef


Ha Daan,


Ik leef met je mee. Weet hoe het is om te vallen. En dat na zo’n heerlijke fietstocht door de duinen bij Langevelderslag en Vogelenzang. Prachtig is het daar. De klap na de Träumerei. Ik hoop dat je goed herstelt. Over dromerijen gesproken, ik lees net in een boek van Ton Lemaire, Met lichte tred heet het, hoe dat begon, die tochten door de natuur, dat de schilders ermee begonnen, in Parijs, op het einde van de negentiende eeuw, dat ze vanuit hun ateliers waarin ze gewend waren om binnen te schilderen, de stad uit trokken, de natuur in, naar de rand van de stad en het bos van Fontainebleau, ten oosten waarvan de kunstenaarskolonie Barbizon zich ontwikkelde, met schilders als Claude Monet, Édouard Manet, Camille Pissarro en vele anderen. Buiten, en plein-air. En dat zo het impressionisme ontstond, voeding kreeg. ‘Parijs was weliswaar al een grote stad, maar het platteland, de weilanden, het bos en de pittoreske weggetjes en plekjes begonnen al direct voorbij de laatste huizen, bevonden zich dus op loopafstand.’ Dat buiten schilderen was nieuw. Behalve de schilders was er ook een zekere Claude François Denecourt die paden ging aanleggen in het bos van Fontainebleau, waardoor dat bos een wandelgebied werd. Buiten schilderen, ik moet gelijk aan Niek van der Plas denken, onze grote impressionist, en paden om over te wandelen en te fietsen, ik moet nu meteen aan jou denken met je fietstocht. Dat was nieuw. Dat was er nog niet.

Was het maar bij schilderen en paden aanleggen gebleven. Bij de projectontwikkelaars is dat duidelijk niet gelukt. En daarom zeg ik, we moeten de schilders achterna, de impressionisten, Niek, naar buiten! Nu we Katwijk zijn kwijtgeraakt aan de projectontwikkelaars en het ja-knikkende gemeentebestuur. Herinner je je nog die mooie façades, die gevels van de Badstraat en de Voorstraat, met Jamin óp de hoek, de boerderij van Haasnoot óm de hoek, met daartussenin de restanten van wat ooit de dam van Taat geweest was? Weg is het, voorgoed! Want dat is het erge, het hele erge, het komt nooit meer terug! Ingeleverd voor treurnis, treurnis waar in nog geen honderdduizend jaar ook maar een beetje sfeer in zal komen. Net als het Gasthuishof. Je weet waar dat voor in de plaats is gekomen. En dat plantsoentje naast de Nieuwe Kerk, wat daar stond. En daarom zeg ik: we moeten de impressionisten achterna, naar buiten, weg uit deze stad, wat ooit een dorp was, een mooi dorp.


Groeten van buiten, Martin

>

Brand in afvalcontainer

Op het parkeerterrein Hoftuinplein in Rijnsburg heeft vorige week vrijdagavond brand gewoed in een afvalcontainer. De brandweer van Rijnsburg werd rond 20.30 uur gealarmeerd. Ter plaatse wisten zij de containerbrand te blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Op de brand kwam aardig wat jeugd af. De politie heeft hen weggestuurd.

Goeiendag neef


Wekelijks in deze krant de mailwisseling tussen Katwijkers Daan en Martin over wat hen bezighoudt.

Nieuw Rijnvaert in Frederiksoord Zuid

De stedenbouwkundige hoofdstructuur van het woningbouwplan Nieuw Rijnvaert. | Foto: Buro SRO Foto: Buro SRO

Nieuwe woonwijk in Rijnsburg        van zo’n 280 woningen

Een aantrekkelijke woningbouwlocatie met veel groen en water. Zo moet het plan Nieuw Rijnvaert in Frederiksoord Zuid er uit gaan zien in Rijnsburg met zo’n 280 woningen. Met een mix van vrijstaande woningen, tweekappers, rijwoningen en appartementen.


De gemeenteraad hield vorige week donderdag een informatieve bijeenkomst over de Nota van Uitgangspunten voor dat plan, dat uiteindelijk vertaald moet worden naar een bestemmingsplan. Eerst komt er een ‘voorontwerpuitwerkingsplan’ dat ter inzage wordt gelegd. Eventuele inspraakreacties worden verwerkt in een ontwerpuitwerkingsplan, dat ook weer ter inzage wordt gelegd. Reacties daarop komen al dan niet in het uitwerkingsplan dat door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

Er moet dus nog heel wat gebeuren, maar de ontwikkelende partijen hopen in het voorjaar van 2021 met de bouw te starten. Dat blijkt uit beantwoording van een schriftelijke vraag van het CDA.

In de vergadering van afgelopen donderdag spreekt een inspreker zijn vrees uit, dat Nieuw Rijnvaert geen echte Rijnsburgse wijk gaat worden, maar meer een verlengstuk van het plan Rijnvaert in Oegstgeest, de nieuwe woonwijk met twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen.

‘Maar is er toch differentiatie voor iedereen?’, vraagt Nelly Smits van Fractie Smits zich af. In Nieuw Rijnvaert komen niet alleen vrijstaande woningen, maar ook rijtjeswoningen en appartementen. En 25 procent van het totale aantal woningen is bestemd voor sociale huur. Wethouder Gerard Mostert geeft aan, dat er ook betaalbare woningen in het plan zitten.


‘Nieuw Rijnvaert’ is een plan van Adriaan van Erk Ontwikkeling en Ouwehand Bouw. Het noordelijke deel ligt in de gemeente Katwijk en een ander in de gemeente Oegstgeest.

Het gebied ligt direct ten zuiden van Frederiksoord, met de Rijnsburgerweg aan de oostzijde en de Valkenburgerweg aan de westzijde. In het verleden stonden in dat gebied veel kassen, waarvan inmiddels een groot deel gesloopt is.

Ten westen van de locatie, aan de overzijde van de Valkenburgerweg, wordt de Oegstgeestse wijk ‘Rijnvaert’ ontwikkeld.


Centrale singel

‘De hoofdstructuur van Nieuw Rijnvaert is gebaseerd op de aanwezige oost-west gerichte landschapsstructuur. Naast de woonstraten die deze structuur volgen komt dit tot uiting door een centrale singel die van oost tot west de drager van de buurt vormt. Daarbij staat de watergang in verbinding met een bestaande watergang in Rijnvaert, zodat er een vaarverbinding naar de Oude Rijn ontstaat’, staat in de Nota van Uitgangspunten.

Voor auto’s komt er een ontsluiting op de Rijnsburgerweg. Op meerdere punten takken woonstraten aan op de ontsluitingsweg.

Nieuw Rijnvaert wordt verbonden met de Valkenburgerweg en op twee locaties met de Rijnsburgse wijk Frederiksoord. Deze verbindingen zijn uitsluitend voor langzaam verkeer (en eventueel ook als calamiteitenroute).


De gemeenteraad geeft op donderdag 28 mei een oordeel over het plan.

>

College: ‘Verdwijnen mbo Wellant        uit Rijnburg biedt juist een kans’

Het verdwijnen van het Wellant mbo uit Rijnsburg hoeft volgens de gemeente niet te leiden tot minder kwaliteit in het agrarisch beroepsonderwijs. Dat schrijft het gemeentebestuur in antwoord op vragen van de politiek raadfractie DURF. ‘De (gedwongen) schaalvergroting binnen het agrarisch (middelbaar) beroepsonderwijs biedt een kans. Die kans is namelijk gelegen in het gezamenlijk organiseren van meer slagkracht, kwaliteit en aantrekkingskracht. Vanuit de sector wordt dat belangrijk gevonden en is nabijheid van een onderwijsinstelling minder van belang.’ DURF had vragen gesteld over het verdwijnen van de mbo-afdeling van Wellant uit Rijnsburg. Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente niet op de hoogte was van het stoppen van die opleidingen. Dat hoeft ook niet, stelt het gemeentebestuur: ‘de invloed van de gemeente is beperkt.’De mening van DURF dat het verdwijnen van de school een aderlating is, deelt het gemeentebestuur niet, ‘Het college is trots op de krachtige bloemensector binnen onze gemeente en draagt hier op allerlei manieren aan bij. Zie onze actieve deelname aan diverse netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.’zeer jammer

DURF vindt het zeer jammer dat ‘de gemeente geen actievere rol wil spelen om de groene opleidingen in Rijnsburg te behouden of juist in de toekomst te versterken. De regionale samenwerking op het gebied van bloemen, bollen en planten zou het Wellant mbo moeten versterken. Het is een waardevolle toevoeging in een dorp dat trots is op haar bloemensector.’

Dit jaar geen veiling vanwege corona

Foto: pr

Eerste Hollandse Nieuwe voor zorgverleners

De jaarlijkse veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gaat dit jaar niet door vanwege de coronabeperkingen. Dit traditionele persevenement stond geagendeerd op donderdag 11 juni in de Scheveningse veiling.


Het Nederlands Visbureau brengt daarom op alternatieve wijze de Nieuwe Haring onder de aandacht om consumenten te laten weten dat de Hollandse Nieuwe, vangst 2020, er vanaf vrijdag 12 juni weer is. Het startmoment op donderdag 11 juni om de eerste Hollandse Nieuwe te presenteren bestaat uit overhandiging van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe aan Ernst Kuipers en Diederik Gommers van het Erasmus MC te Rotterdam. Deze mannen zijn al wekenlang dagelijks het gezicht en kompas voor vele Nederlanders. Ze zijn ook de verpersoonlijking van de grote groep zorgverleners in de frontlinie.


Op de vraag van het Visbureau ‘Wie zou dit jaar het eerste vaatje Hollandse Nieuwe gegund zijn?’ verwijst het antwoord van velen naar deze mensen.

Naast de overhandiging van het eerste vaatje nieuwe haring wordt volop haring gepresenteerd voor alle hardwerkende zorgverleners. Naast de mensen in het Erasmus MC worden ook andere ziekenhuizen getrakteerd op deze eerste vangst van 2020.

Vanaf vrijdag 12 juni, de dag na dit persmoment, is de Hollandse Nieuwe weer overal te koop.


Hollandse Nieuwe stijl

Voor de campagne Hollandse Nieuwe Stijl, haring zoals je ‘m nog nooit geproefd hebt, heeft het Nederlands Visbureau culinair expert, foodie en haringliefhebster Miljuschka gevraagd vier Hollandse Nieuwe Stijl-recepten te bedenken. Ze zijn allemaal eenvoudig te maken en ‘onweerstaanbaar lekker’.

Het Nederlands Visbureau deelt de recepten met haar volgers op Visrecepten.nl en de gelijknamige social mediakanalen.

Daarnaast is een receptenfolder geproduceerd met Hollandse Nieuwe Stijl met de recepten. Dit receptenboekje komt bij de visdetaillisten te liggen om mee te geven aan hun klanten.

>

Meerderheid raad wijst vergunning Intratuin af

‘Dit verhaal kent altijd een verliezer’

Dat het hele proces rond de vergunningsaanvraag voor Intratuin niet de schoonheidsprijs verdient, daar is de gemeenteraad het wel over eens, bleek vorige week donderdag in een digitale raadscommissie. De meningen zijn wat verdeeld over het wel of niet afwijzen van de vergunningsaanvraag. Een meerderheid volgt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de aanvraag af te wijzen, omdat die niet voldoet aan ‘wet- en regelgeving’.


Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Intratuin Voorschoten wil verhuizen naar de Achterweg in Valkenburg, naast het voormalige vliegkamp Valkenburg. Op de locatie in Voorschoten komt woningbouw en haast is geboden voor het tuincentrum.

Over de locatie in Valkenburg is eigenaar Sjaco Griffioen van Intratuin al jaren in gesprek met de gemeente Katwijk. Hij heeft de grond gekocht en al flink geïnvesteerd, op basis van de ‘positieve grondhouding’ van de gemeente. Maar dat zo’n houding niet wil zeggen, dat alles in kannen en kruiken is, daar is Griffioen op pijnlijke wijze achter gekomen.

De aanvraag is afgewezen, omdat vestiging van een tuincentrum op die locatie niet voldoet aan allerlei ‘beleidskaders’ van gemeente en provincie.


Welkom heten

DURF en VVD Katwijk zijn voor vestiging van Intratuin in Valkenburg. ‘Het gaat om een familiebedrijf met zestig medewerkers en sociale inzet. Dat kan een aanwinst zijn’, vindt Danny Dubbeldam (DURF). ‘We moeten Intratuin welkom heten’, sluit Toon Stegmann (VVD) aan.


Verwachtingsmanagement

‘Het gaat er niet om of het een goed en gezellig bedrijf is, maar of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. En dat is niet zo. Een positieve grondhouding is echt iets anders dan een schriftelijke toezegging’, reageert Leon Krijgsman van Hart Voor Katwijk.

Het feit dat de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, is voor KiesKatwijk, ChristenUnie (CU), CDA, SGP en GemeenteBelangen (GB) reden om zich achter de afwijzing te scharen, hoewel ook die partijen vraagtekens zetten bij het hele proces. ‘De gemeentelijke organisatie heeft behoorlijk wat steken laten vallen in het verwachtingsmanagement’, stelt René Slootweg (GB).

‘Dat we als gemeente willen meewerken, is goed, maar hoe kun je dan voorkomen dat het verwachtingsmanagement uit de hand loopt’, vraagt Ton de Vries (CU) zich af.


Worstelen

Linda van den Berg van Fractie Smits geeft aan ‘te worstelen’ met de hele kwestie. ‘Dit verhaal kent altijd een verliezer. Voor Postmus en Moerkerk zou het wrang zijn als Intratuin wel een vergunning krijgt. Maar voor Intratuin ook wrang. Als je bijvoorbeeld al een huisnummer krijgt toegewezen, kun je denken dat de vergunning een formaliteit is.’

Ook D66 en PvdA worstelen. Volgens de PvdA kunnen er best mogelijkheden zijn voor Intratuin om zich tien jaar, zoals het tuincentrum wenst, te vestigen in Valkenburg.

Ralf Boland van D66 is van mening, dat de gemeente al eerder aan had moeten geven, dat vestiging vanwege randvoorwaarden niet mogelijk is. ‘Dan ben je helder en wek je geen verwachtingen. Ik hoop van harte dat de wethouder nog iets kan doen qua een locatie voor Intratuin.’

‘We willen wel weer meedenken, maar of het nu reëel is of er op korte termijn een locatie beschikbaar is, is de vraag’, antwoordt wethouder Gerard Mostert.

‘We zijn het met elkaar eens, dat dit geen fijne situatie is. Maar we moeten een vergunning beoordelen op beleidskaders en daarom is de vergunning niet verleend.’

De opmerkingen over het verwachtingsmanagement knoopt de wethouder in zijn oren. ‘Maar vanuit de ambtelijke organisatie is meermalen aangegeven, dat niet alles in kannen en kruiken was.’

Donderdag 28 mei neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de vergunningsaanvraag van Intratuin.


14 / 32

15 / 32

18 / 32

Nieuwe publieksbalie

Foto: pr

Op de begane grond van het gemeentehuis wordt hard gewerkt aan een uitbreiding. Er komt een nieuwe hoofdentree en nieuwe publieksbalie. Door die daar onder te brengen en een aantal interne bouwkundige aanpassingen, ontstaat er voldoende ruimte in het gemeentehuis om alle huidige en toekomstige medewerkers een werkplek te bieden. Eind van dit jaar moet de verbouwing klaar zijn. | Foto's: pr

Foto: pr
Foto: pr
Foto: pr
Foto: pr
Foto: pr
Foto: pr

Openbare tapkranen veilig te gebruiken

Een van de tapkranen op de Katwijkse Boulvard. | Foto: RD Foto: RD

De tapkranen van waterbedrijf Dunea, onder andere op de Katwijkse Boulevard, zijn weer te gebruiken.


‘We hebben het risico van coronabesmetting via de tapkraan zorgvuldig gewogen. Juist ook in deze coronacrisis vinden wij het een goede zaak dat her en der schoon stromend water in de openbare ruimte aanwezig is’, aldus het waterbedrijf.

De kranen bieden voorbijgangers ook de gelegenheid om de handen wassen. Daarnaast worden de tapkranen nu ook gebruikt voor monsternames in het distributienet van Dunea. Dat gebeurt normaal natuurlijk bij klanten thuis, maar om contact te vermijden zijn die monsternames bij de klant gestopt.

Gezien de constructie van de openbare tapkranen, is de kans op besmetting met het coronavirus via de kraan minimaal. Het direct uit de kraan drinken en zo met de mond besmetting overbrengen is praktisch onmogelijk.


Het risico van besmetting via de drukknop is weliswaar aanwezig, maar dat geldt voor elk oppervlak in de openbare ruimte. Dunea adviseert daarom om na het aanraken van de drukknop de handen te wassen om besmetting te voorkomen, zoals dat advies bijvoorbeeld ook geldt na het boodschappen doen.


De knop hoeft alleen aangeraakt te worden om de kraan openen, niet om deze weer te sluiten. De drukknop kan ook met de elleboog worden bediend, of men kan een zakdoek of handschoen gebruiken om direct contact te voorkomen.

>

Donderdagavond 28 mei via videoverbinding

Gemeenteraad over Maatschappelijke Agenda, Frederiksoord Zuid en financiële beeld 2020

De gemeenteraad vergadert donderdag 28 mei, vanaf 19.30 uur. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raad via een videoverbinding.


De raad debatteert over de normen bij de indicatoren van de Maatschappelijke Agenda, de uitgangspunten voor het uitwerkingsplan Frederiksoord Zuid, de voorjaarsbestuursrapportage 2020 en over de begrotingen van enkele samenwerkingsverbanden.Maatschappelijke Agenda

Tussen 20.00 en 21.00 uur debatteert de raad over de Maatschappelijke Agenda. Hierin staat beschreven wat de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners nodig vinden aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen op een zodanige manier dat iedereen mee kan doen.De gemeente heeft daarnaast als doel meer te gaan sturen (en financieren) op het behalen van maatschappelijke effecten. Daarvoor worden de vijf opgaven uit de agenda uitgewerkt in indicatoren (meeteenheden) waarvoor een norm (mate van ambitie) wordt bepaald. Het college vraagt de raad de uitwerking vast te stellen.Frederiksoord Zuid

De raad debatteert tussen 21.00 en 21.30 uur over de uitgangspunten voor het uitwerkingsplan Frederiksoord Zuid. Het voornemen is om met het project Nieuw Rijnvaert in Frederiksoord Zuid een aantrekkelijke woningbouwlocatie te realiseren met veel groen en water. Een deel van het project ligt in Rijnsburg en een deel in Oegstgeest.Op basis van de voorliggende nota van uitgangspunten wordt een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld voor het Katwijkse grondgebied. Het college vraagt de raad de uitgangspunten en een begrotingswijziging vast te stellen voor de financiële afdracht van ontwikkelende partijen.Voorjaarsbestuurs-rapportage 2020

De voorjaarsbestuursrapportage beschrijft de uitvoering van de begroting in de eerste drie maanden van 2020. Het begrotingssaldo 2020 wordt geraamd op 528.000 euro voordelig. Gezien de financiële ontwikkelingen, de nog te realiseren bezuinigingen, de financiële nadelen van de coronacrisis en de ontwikkelingen in de bijdrage die de gemeente van het rijk krijgt, stelt het college voor om dit voordelige saldo te laten staan.Het college vraagt de raad om de voorjaarsbestuursrapportage vast te stellen.Besluit

De raad neemt tussen 19.30 en 20.00 uur onder andere besluiten over:

> Uitvoeringskrediet renovatie Koningin Julianabrug

> Vergunningsaanvraag vestiging Intratuin

> Jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen

> Concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland

> Benoeming van een burgerlid van de raadscommissieMeespreken

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over de videoverbinding. Eventueel is er een alternatief om gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.Omdat de vergadering via een videoverbinding verloopt is de publieke tribune in het gemeentehuis gesloten. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.

____________________________


Automobilist te water

De politie en brandweer van Katwijk zijn afgelopen maandagavond druk bezig geweest met een zoektocht naar een Poolse man. De man is voor het laatst gezien vanaf de Reygersberglaan in de wijk Hoornes. De man negeerde met zijn auto een stopteken op de Zeeweg. Daar heeft hij ook zijn auto achtergelaten.

De man dook hierna het water in. De hulpdiensten hebben groots opgeschaald vanwege de zoektocht. De brandweer heeft ook een hekwerk moeten openslijpen om een grondige zoektocht te kunnen doen.

Wijkraad Rijnsburg

Leden van Wijkraad Rijnsburg. | Foto: pr. Foto: pr

'Wij zijn de schakel tussen bewoners en gemeente'

U heeft vast weleens gehoord van Wijkraad Rijnsburg. Zij hebben iets met de gemeente te maken, en soms zijn ze betrokken bij activiteiten zoals de laatste Kerst-Inn, gehouden in het centrum van Rijnsburg. Maar Wijkraad Rijnsburg is meer.

Door Carin van der Spijk-Kralt.

‘We zijn eigenlijk de boodschapper van de Rijnsburgers naar het gemeentebestuur en andersom’, vat vicevoorzitter Ben van den Nouland in het kort de inzet van de Wijkraad samen. ‘Dit contact willen we eigenlijk intensiveren, want naar onze mening is er veel meer uit te halen’, vult medebestuurder Johan van Egmond, secretaris van de wijkraad, aan.


Onafhankelijk

Naar aanleiding van de gemeentelijke fusie in 2006 is Wijkraad Rijnsburg op 20 maart 2007 benoemd door het bestuur van de gemeente Katwijk. Er is ook een Wijkraad Valkenburg, Wijkraad Noord (Hoornes), Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn. Het doel van een wijkraad is het onderhouden van contacten met de gemeente en de inwoners.

‘Als Wijkraad zijn wij neutraal. Wij zijn niet gebonden aan een politieke partij of religie. En we zijn onafhankelijk’, laat Ben weten. ‘Een belangrijk doel van de Wijkraad is om de leefbaarheid en de leefomgeving in de gaten te houden. Gevraagd en ongevraagd spreken wij het College van Burgemeester en Wethouders aan over allerlei onderwerpen zoals: wonen, werken, welzijn, verkeer en vervoer, recreëren en veiligheid. Eigenlijk over alles wat de openbare ruimte en de leefbaarheid in het dorp betreft’, vult Johan aan.


Maar ook de inwoners van Rijnsburg kunnen de Wijkraad aanspreken. Ben hierover: ‘Zij kunnen aandacht vragen voor bepaalde zorgen in de leefomgeving. Of met suggesties komen voor verbeteringen’. ‘Wij als Wijkraad kunnen geen beloften doen, maar kunnen wel bij de gemeente aankloppen en mogelijk bemiddelen’, voegt Johan toe.


Iedere Wijkraad beschikt over een wijkbudget, dat kan worden besteed. Als voorbeeld noemt Van den Nouland een financiële ondersteuning aan Buurtvereniging Bestevaer en Irissenstraat voor een activiteit tijdens Paardenmarkt. Maar ook Stichting Open Tuinen Rijnsburg, en het Dorpshuis hebben een gift ontvangen om hun activiteiten op te starten. ‘Via onze website kan men een subsidieaanvraag indienen. Ter goedkeuring bekijken we of het initiatief bijdraagt aan de identiteit en/of de leefbaarheid van Rijnsburg’, aldus Johan.


Betrokken

Wijkraad Rijnsburg telt 8 leden. ‘We zijn op zoek naar twee nieuwe mensen die ons bestuur kunnen versterken. Als affiniteit stellen we dat nieuwe leden zich betrokken voelen bij Rijnsburg en haar inwoners’, nodigt de vicevoorzitter uit. De Wijkraad komt zes keer per jaar bijeen. Met de andere wijkraden bespreken we drie keer per jaar tal van gemeentelijke zaken.


Johan: ‘Voor wat betreft de toekomst stelt Wijkraad Rijnsburg zich als doel meer naar de inwoners toe te komen. We willen meer connectie met de Rijnsburgers. Wie daar ideeën of suggesties voor heeft kan altijd contact met ons opnemen. Dit kan via www.wijkraadrijnsburg.nl. Of stuur een mail naar: info@wijkraadrijnsburg.nl.

>Anjeractie Flora Band orkesten dit jaar online

Al jaren komen de leden van de Flora Band orkesten in de maand mei langs de Rijnsburgse voordeuren met een collectebus van de Anjeractie, een actie van het Prins Bernhardcultuurfonds.


Vanwege de huidige maatregelen is dat dit jaar helaas niet mogelijk, terwijl verenigingen het nu juist moeilijk hebben, wegens het gebrek inkomsten door optredens die niet door gaan.

De collecte zal dit jaar namelijk online plaatsvinden. Alle leden krijgen via Whatsapp een link om de bijdrage voor de Anjeractie van de coördinator van de Flora Band orkesten. De leden zullen deze link zoveel mogelijk door sturen naar hun contacten, dus wie weet komt de link ook bij u terecht! Via deze link kunt u eenvoudig het bedrag en de bank kiezen. Vanwege de 75-jarige verjaardag van de Anjeractie is de volledige opbrengst, dus 100%, voor de Flora Band orkesten. De Anjeractie loopt dit jaar van vrijdag 22 mei tot en met zaterdag 30 mei. In deze periode kunt u uw gift over maken.
De Flora Band orkesten hopen van harte op uw bijdrage.

>Geen Prikkelarme Kerkdienst

Door de aanhoudende beperkende maatregelen die nodig zijn vanwege het coronavirus, kan de nieuw gekozen datum van 14 juni niet door kan gaan.


De organisatie (ds. M. Zebregs, ds. H. van der Laan en pastor Rixt de Graaf) vindt dit erg jammer, want de behoefte om elkaar rondom het Woord te ontmoeten en samen te vieren is groot. De eerstvolgende Prikkelarme Kerkdienst zal plaatsvinden op 30 augustus en geleid worden door pastor Rixt de Graaf uit Rijnsburg. Op 13 december zal ds. Martin Heikoop uit Katwijk aan Zee voorgaan in de dienst. Deze diensten vinden plaats in het kerkgebouw ‘De Goede Herder’ in Valkenburg (ZH), Hoofdstraat 35.


De diensten starten om 12:30 uur en duren een half uur. Een gewone kerkdienst kan door het gebruik van een orgel, veel mensen bij elkaar en een tijdsduur van meer dan een uur teveel prikkels geven. We staan er vaak niet bij stil dat deze, voor ons gewone bijeenkomsten, voor mensen met een aandoening als autisme of een Niet Aangeboren Hersenaandoening (NAH) te inspannend kunnen zijn om bij te wonen. Dat betekent natuurlijk niet dat deze groep mensen geen behoefte heeft aan een eredienst. Daarom bieden we deze volwaardige maar aangepaste diensten aan.>

Scheren, wassen, knippen door de jaren heen

70 jaar Kapsalon Jan Peursum

Om een zakelijk jubileum te vieren vergt de nodige voorbereidingen. Daar weten Jan en Ine Peursum van de gelijknamige kapsalon in de Kerkstraat alles van.Door Carin van der Spijk-Kralt.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat met de kapsalon werd begonnen door de familie Peursum. ‘We hadden het plan om elke maand tot oktober iets leuks voor onze klanten te doen. Dat is door de coronacrisis wat in het water gevallen’, laat Ine Peursum weten.

Begin dit jaar begonnen de festiviteiten. In januari bracht het team een bezoek aan het theater; februari was de taartjes maand en helaas.. in maart lag alles stil. ‘Wel hebben we tijdens de zeven weken sluiting drie keer een statafel voor de deur gezet met daarop coronaproef lekkernijen. En natuurlijk gaan we door, maar nu ligt de focus even om de komende drukke weken onze cliënten te verzorgen’, aldus Ine.


Historie

In 1949 kwam Wim Peursum na drie jaar Indonesië terug in Rijnsburg. Zijn vader, Jan Peursum, die aan de Langevaart zijn kapsalon had, kocht de kapsalon-scheerwinkel van kapper Pet aan de Vliet N.Z. 4. Kapper Pet op zijn beurt had het bedrijf overgenomen van kapper Hansen die in het begin van de twintiger jaren de zaak aan de Vliet heeft opgericht en vanaf die tijd de Rijnsburgers ‘kort’ hield. Zeventig jaar geleden vestigde Wim Peursum zich volgens de papieren van de kamer van koophandel er officieel op 1 augustus 1950 en opende de kapsalon op 2 oktober 1950. Het begin van 70 jaar Kapsalon Peursum, toen aan de Vliet N.Z., nu Kerkstraat 2 in Rijnsburg.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw waren er in Rijnsburg zes kapperszaken en was vooral op zaterdag een echte mannelijke kapperscultuur.

Op zaterdagavond duurde de kappersavond tot minstens twaalf uur en bleven de opgefriste mannen vaak nog een tijdje zitten voor de gezelligheid. Er werd van alles aan elkaar uitgewisseld. De spitters, de aardappelrooiers, de peenduikers en de bollenpoters vertelden elkaar van hun zware dagtaak; pochten over de gezondheid van hun kippen of over het gewicht van hun varken of hun konijnen.


Rijnsburgse verhalen

Maar er gebeurde meer: Zo is Rijnsburgse Boys opgericht in de scheerwinkel van ‘Klaas de scheerder’. Bij kapper Pet lagen in de oorlog wapens op de zolder en bij kapper Peursum kwamen de ‘bloemenmarters’ terug uit Den Haag en Rotterdam en praten daar over de martprijzen.

De Rijnsburgse kappershistorie blijft interessant, weet het echtpaar Peursum. In de oorlogsjaren moesten de klanten een brok hout meebrengen, de kachel moest branden, want niets was erger om met koud water geschoren te worden. In de oorlog waren de gesprekken gedempt en was er altijd Engels nieuws en soms geheim dorpsnieuws.

Na de oorlog ging de kapper moderniseren. Klanten hadden kastjes bij de kapper met een eigen handdoek en scheermes. De kapper kocht een elektrische tondeuse. De ‘goeie ouwe’ tijd was voorbij: ‘kapperszaken werden kapsalons’. De kappers knipten stevig door en zo werd het oude ambacht in ere hersteld door het vestigen van prachtige kapsalons in ons dorp.

Wat niet is veranderd is dat de kapsalon nog altijd een sociaal centrum is. Ook in het hart van Rijnsburg waar Kapsalon Jan Peursum de kapsalon aan de Vliet N.Z. verliet om zich in november 1994 aan de Kerkstraat 2 te vestigen. Mensen blijven ‘kreen’ op hun uiterlijk. En nog steeds is Kapsalon Jan Peursum een bron van nieuws en gezelligheid. | Foto: pr.

Mijn allessie

Foto: pr

De Rijnsburgse zanger Bart Heemskerk presenteert maandag 1 juni zijn nieuwe nummer ‘Mijn allessie’. De zanger heeft hierbij een videoclip laten maken door Quickworks uit Rijnsburg.


Het nieuwe nummer is o.a. opgenomen op een aantal bruggen in de gemeente Katwijk zoals de nieuwe Joop van der Reijdenbrug tussen Valkenburg en Oegstgeest, de Sandtlaanbrug, de Kanaalbrug en het fietsbruggetje over het kanaal bij de jachthaven.

‘Het is heel spannend hoe het nummer wordt ontvangen. Maar het maken van dit nummer en deze videoclip was ontzettend leuk om te doen. En het resultaat is verrassend’, aldus de ambitieuze zanger.

Vanaf maandag 1 juni is het nummer te zien en te luisteren o.a. op Spotify en YouTube. En hopelijk bij de radiostations in Nederland.

rijnsburg-valkenburg

DSV ontvangt duizend euro voor mobiele speakerset

Links staat Corina en rechts staat Marjo, beiden van DSV Duinrand, met de mobiele speakerset. | Foto: pr Foto: pr

Corina Koning, medewerkster bij ouderenzorgorganisatie DSV, locatie Duinrand in Katwijk, heeft een mooi geldbedrag gewonnen voor een creatief idee voor de bewoners en hun buurtgenoten van DSV| Duinrand.


Zij diende haar winnende idee in voor een prijsvraag, onder het motto Zorg voor elkaar, zeker nu! bij zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.


De vraag van Zorg& Zekerheid was: Heb jij een goed idee voor jouw buurt waarmee je zorgt voor een beetje geluk in deze onzekere tijden? Kan jouw idee de gevolgen van de coronacrisis iets verlichten?


Toen Corina en haar collega’s deze oproep zagen, wisten ze wat zij graag voor de bewoners en buurtgenoten voor Duinrand wilden vragen. Iets waarvan zij echt blij zouden worden, juist nu.


Snel kwamen ze in actie en dienden hun idee voor de prijsvraag in. Tot hun grote verrassing en plezier werd hun idee gekozen.


Zorg & Zekerheid reageerde: ‘We hebben veel inzendingen met vele goede en ontroerende initiatieven mogen ontvangen. Met plezier kiezen we voor het door jullie ingediende idee. Prachtig hoe jullie de bewoners van jullie woonzorgcentra en buurtgenoten iets willen bieden om even hun gedachten te kunnen verzetten.’


Duizend euro

De prijs, een geldbedrag van maar liefst 1.000 euro wordt goed besteed, zo bevestigt Corina. Het uitgangspunt was een creatief idee, waarmee je voor de buurt een beetje geluk brengt in onzekere tijden. En dat kan nu inderdaad werkelijkheid worden, dank zij deze prijs.Creatief idee

Het idee was om een ‘mobiele speakerset’ te gebruiken waarmee langs de bewoners op de diverse afdelingen en gebouwen gegaan kan worden om hen te verrassen met mooie muziek en leuke speciale activiteiten.


Aanstekelijke glimlach

Corina: ‘Zo brengen we een glimlach op de gezichten van bewoners en buurtgenoten. Een aanstekelijke glimlach. Want het is een glimlach die zich steeds verder uitbreidt over vele gezichten van de ouderen hier, als we van deur naar deur gaan met de installatie. En ook nog eens via de binnentuin en de aangrenzende gebouwen van de Driehoek om daar de buurtgenoten van Duinrand laten genieten van de muziek. We kunnen er, juist nu gezamenlijke bijeenkomsten niet meer georganiseerd kunnen worden vanwege de maatregelen, toch juist allerlei leuke muziekactiviteiten mee doen. Zoals gospelzingen, sing in, muziek bingo, bewegen op muziek en allerlei activiteiten die we graag willen organiseren met muziek. Supergaaf toch! Dat kan nu allemaal met deze mooie mobiele installatie: we brengen de muziek hiermee nu gewoon naar de mensen toe!’

www.dsv-verzorgdleven.nl

Fuut en meerkoet wonen samen apart

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Dat er een groot gebrek is aan betaalbare woningen, mag als bekend worden verondersteld. Maar blijkbaar heerst er niet alleen woningnood in de mensenwereld, maar ook in de dierenwereld, zoals op bovenstaande foto te zien is. Fuut en meerkoet lieten hun oog vallen op dezelfde sloep in het insteekhaventje bij de Industrieweg om daar te nestelen. En geheel in overeenkomst met het tijdelijke abnormaal vanwege de coronamaatregelen, zitten de vogels dankzij het roer op gepaste afstand. Nu maar hopen, dat de eigenaar van de sloep geen vaarplannen heeft.
| Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Een bewerkte foto van de Kwakelwei. | Foto: Bert van Altena Foto: Bert van Altena

>

Moeras vol kikkers

Ingezonden n

De Kwakelwei is een stukje groen midden in verstedelijkt gebied. Het was even muisstil maar de discussie over het al dan niet bebouwen van het agrarisch lapje grond, waarvan er dertien in een dozijn gaan, is weer in alle hevigheid losgebarsten.


Een groene long vervult een belangrijke functie op het gebied van de recreatie. Het is niet essentieel dat die pal naast de voordeur ligt. Er naar toe fietsen of wandelen kan ook bijzonder rustgevend zijn.


Geflopte motie

DURF vindt de natuur een belangrijke omgevingsfactor en is lyrisch dat Katwijk over een grote verscheidenheid aan natuur beschikt.

De zee, het strand, de duinen, de bossen en dan zijn er ook nog de binnenstedelijke groenvoorzieningen. Hoeveel groene longen wil je hebben.

Voor roerganger Sonny Spek is het echter nog lang niet genoeg. Hij sprong op de barricade om sympathisanten te ronselen voor zijn grondoffensief, met als ultiem doel bebouwing van het pretpark volledig tegen te gaan. Met zijn, inmiddels geflopte motie, wilde hij een duidelijke boodschap aan het college meegeven. Hij is namelijk bezorgd voor een tussenoplossing met een paar pandjes tussen de bosjes.


Geen moestuin

Van Rhijn Bouw kocht het eldorado voor 4.5 miljoen euro en vast niet met de intentie om er een moestuin van te maken.


De onderneming presenteerde eerder plannen voor de locatie aan de gemeenteraad van Katwijk. Het gaat daarbij om wonen, zorg en recreëren op unieke wijze te combineren. ‘Niks mis mee’: denk ik dan.

De gemeenteraad gaat over het bestemmingsplan en heeft daarmee de macht alle bouwplannen van tafel te vegen. Als de raad daar lang genoeg aan vasthoudt, bestaat een grote kans dat de Kwakelwei verandert in een moeras vol kikkers in plaats van het beoogde lustoord. Misschien is dat wel de beste optie. Niets doen.


Stampij onzinnig

Een politicus moet altijd overdrijven, anders luistert niemand. Het is in deze situatie vooral een strategie om het ongelijk mee te maskeren. Nu zijn alle verhoudingen zoek.


Het weilandje past ruim achthonderd keer in Katwijk en een miljoen keer in Nederland. Dit om het relativeringsvermogen een handje te helpen.

Al die stampij is dus onzinnig. Deze opvatting is natuurlijk heel persoonlijk. Net als de keuze om in de drukke Randstad te wonen waar wat minder groen is dan elders in Nederland.


Ik hoop dat aan het oeverloze kwaken snel een einde komt. Dat kunnen kikkers toch veel beter.


Bert van Altena

Katwijk

27 / 32

Eind dit jaar tekort van 30.000 euro verwachtBlije gezichten bij eerste corona-proof repetitie DVS

De Junioren van DVS genoten afgelopen zaterdag op het atletiekveld van de AV Rijnsoever van eindelijk weer een echte repetitie. | Foto: pr Foto: pr

Op zaterdag 16 mei klonk er eindelijk weer muziek uit de instrumenten van de Chr. Muziekvereniging DVS Katwijk. Als één van de eerste verenigingen van Nederland was er voor de Junioren van DVS op het atletiekveld van de AV Rijnsoever weer een echte repetitie. De repetitie voldeed aan alle geldende Corona-maatregelen en had de toestemming van de gemeente Katwijk.


Bestuurslid Edwin Durieux, voorzitter van de werkgroep Jeugd, was een gelukkig man. ‘Ruim twee maanden geleden hebben we als vereniging met pijn in ons hart alle activiteiten van de vereniging moeten staken voor onbepaalde tijd. Natuurlijk met alle begrip voor de maatregel, want samen met elkaar moesten we strijd aanbinden tegen het Corona-virus. Maar het betekende wel dat ook de ruim 80 jongens van onze Junioren ineens geen muziek meer konden maken en elkaar niet meer konden zien.’


Al snel werd duidelijk dat de maatregelen voor een langere periode zouden moeten gelden.


Creatieve oplossingen

Vanaf dat moment werd er nagedacht op welke manier de muzikanten hun muzikale niveau konden vasthouden.


‘We zijn net als de scholen gestart met lessen op afstand. Dit houdt in dat onze professionele muziekdocenten één op één via een verbinding op de computer of I-pad privé-les geven terwijl de jongens thuis met hun instrument de oefeningen doen. In het begin waren we bang dat de muzikanten qua niveau erop achteruit zouden gaan. Maar het werd een groot succes, iedereen ging juist extra snel door de oefenstof heen en was super gemotiveerd om te blijven spelen!’

Langzaam kwamen er nieuwe mogelijkheden, nadat het toegestaan werd dat jonge sporters tot 12 jaar weer in groepsverband mochten gaan trainen. DVS is toen direct in overleg getreden met de landelijke muziekbond en de gemeente. Met als resultaat de eerste corona-proof repetitie voor de Junioren van DVS.


Speciale maatregelen

‘Uiteraard hebben we speciale maatregelen getroffen. De stoelen van de jongens staan allemaal op 1,5 meter. Zowel de jongens onder als boven de 12 jaar. Daarnaast hadden alle jongens handschoenen aan. Er mochten geen ouders aanwezig zijn en de korpsbegeleiding op gepaste afstand. Dirigent Gerben Kralt had speciaal een megafoon tot zijn beschikking om goed verstaanbaar te zijn. Maar hoe dan ook, ondanks alles hadden de muzikanten er geweldig veel zin in en klonk het ondanks twee maanden gedwongen pauze nog best ok!’


In de komende maanden zal moeten blijken of ook de Marchingband en DVS on Stage weer voorzichtig aan hun repetities kunnen beginnen. Muzikale evenementen blijven echter in de komende maanden nog verboden.


Moeilijke tijden

Ondanks de blije gezichten blijven het daarom voor DVS bijzonder moeilijke tijden.

‘De Junioren waren in volle voorbereiding op het Nederlands Kampioenschap voor Junioren, bezig met het instuderen van een geheel nieuwe show en keken uit naar het grote feest 40 jaar Junioren toen het verenigingsleven stil viel. Maar nog veel belangrijker, de vereniging heeft aan het einde van het jaar een tekort €30.000 door het afgelasten van zo’n beetje alle optredens van het jaar 2020.We zullen keihard moeten werken

Om onze activiteiten ook volgend jaar te kunnen voortzetten zullen we keihard moeten werken. Binnenkort beginnen we dan ook met een aantal financiële acties en hopen hierbij op de hulp van de inwoners en het bedrijfsleven van Katwijk. De muzikanten zullen er in ieder geval alles aan doen om volgend jaar weer sterker dan ooit terug te komen met nieuwe muziek en prachtige shows.’

Foto: pr

Japan in
100 kleine stukjes

Paulien Cornelisse

Paulien Cornelisse houdt al jarenlang een Japanverzameling bij. Eindelijk vindt haar verzameling nu licht in haar nieuwe boek. Japan in honderd kleine stukjes is een verfrissend boek voor reizigers, thuisblijvers, taalliefhebbers en andere nieuwsgierigen, kortom, een boek voor iedereen. Tijdens het lezen van het boek zal je ervaren hoe het voelt om te houden van een land dat nooit van jou zal zijn.

Foto: pr

Max, Micha en
het TET-offensief

Johan Harstad

Dit boek vertelt het indrukwekkende levensverhaal van Max Hansen. Een jongen die samen met zijn ouders van Noorwegen naar Amerika emigreert. Veel thema’s passeren de revue in dit boek, maar het allerbelangrijkste is toch wel het emigreren en de consequentie daarvan: ontworteld of ontheemd zijn. Een meeslepend, allesomvattende roman die ondanks zijn zwaarte en omvang moeilijk weg te leggen is.

Foto: pr

In hechtenis


Nicci French

Het wereldberoemde schrijversduo heeft weer een spannende en literaire thriller geschreven. In dit boek draait alles om Tabitha, een vrouw die vast zit, omdat men haar ervan verdenkt een moord te hebben gepleegd. Zelf kan ze zich er weinig van herinneren omdat ze aan een depressie leed. Wel denkt ze onschuldig te zijn. Kan het zijn dat er iemand haar de schuld in de schoenen probeert te schuiven?

Foto: pr

De Gorgels En
De Grote Operatie

Jochem Myjer

Duik mee in het nieuwe avontuur van De Gorgels. Bobba voelt al dagen onrust want er is een grote golf Rilbibberbrutelaartjes op komst. De helft van de kinderen in de naburige stad is al ziek geworden. Hij roept daarom alle Buurgorgels naar buiten om ze te waarschuwen. Bobba en Belia verslaan bij alle Brutelaartjes, maar dan wordt Melle ziek…Bobba zet een grote operatie in gang. Hoe dit afloopt lees je in dit geweldige boek van Jochem Myjer.

Foto: pr

Dagboek van een muts:
Op tourNEE

Rachel Renée Russell

Op TourNEE is alweer deel 14 van deze mega populaire boekenreeks. Natuurlijk speelt onze blunderkoningin Nikki Maxwell weer de hoofdrol. Nikkie kan niet wachten tot de vakantie want dan mag ze mee op tournee met Bad Boyzband. Wanneer de ontdekt dat de achterbakse MacKenzie haar kamergenoot wordt tijdens het tournee, kan ze wel GILLEN. Wordt haar droomreis nu een totale NACHTMERRIE? Je gaat het lezen in dit superleuke boek.

30 / 32

Prikkertjes

Op het prikbord met foto en tekst voor 8,50 euro

Zo'n prikkertje kan gaan over de geboorte van uw (klein)kind, een verjaardag, een jubileum, felicitaties voor het behalen van een (school)diploma, etc.


De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u e-mailen tot dinsdagochtend 10.00 uur naar receptie@uitgeverijverhagen.nl of brengen bij de receptie aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk (bedrijventerrein 't Heen).


Betaling van €8,50 dient u te voldoen aan de receptie. Na betaling worden tekst en foto geplaatst.

Foto's kunnen op vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald.


Kleine advertenties van particulieren worden alleen zonder foto of logo geplaatst.

Tekst: tot 25 woorden €10,50; tot maximaal 50 woorden €21,-.


De redactie behoudt het recht om foto's of teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

>

Start aanleg ‘brandweerpad’ Valkenburg

Bos­ka­lis star­t met de aan­leg van het zoge­he­ten ‘brand­weer­pad’. Het brand­weer­pad is de nieu­we ver­bin­ding tus­sen de Voor­scho­ter­weg en de Toren­vliet­slaan in Valkenburg.


De aan­leg van het brand­weer­pad maakt onder­deel uit van de nieu­we ver­keers­i­tu­a­tie bij de roton­de Toren­vliet­slaan.

In tegen­stel­ling tot wat de naam sug­ge­reert, is het brand­weer­pad niet alleen toe­gan­ke­lijk voor de brand­weer, maar is het een open­ba­re weg.


Tij­dens de werk­zaam­he­den voor de aan­leg van de roton­de Toren­vliet­slaan is het brand­weer­pad beperkt toe­gan­ke­lijk, dit wordt met ver­keers­bor­den aan­ge­ge­ven. Het pad is na open­stel­ling van de roton­de de nieu­we ver­bin­ding van de Toren­vliet­slaan naar de Voor­scho­ter­weg, dit is naar ver­wach­ting van­af begin sep­tem­ber 2020.


Van­af half juni start Bos­ka­lis met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor de aan­leg van de nieu­we roton­de.


In de maand augus­tus, tij­dens de vakan­tie, wordt de roton­de gebouwd. De werk­zaam­he­den aan het brand­weer­pad en de roton­de zijn naar ver­wach­ting eind sep­tem­ber 2020 afge­rond.

Auto­ver­keer, fiet­sers en voet­gan­gers wor­den tij­dens deze werk­zaam­he­den met bypass langs de werk­zaam­he­den geleid. De bypass wordt aan­ge­legd over de par­keer­plaats tus­sen de Voor­scho­ter­weg en de Duy­fra­klaan. Ook de bus­hal­te ver­schuift tij­de­lijk 100 meter rich­ting Val­ken­burg.


De voort­gang van de werk­zaam­he­den wordt regel­ma­tig gecom­mu­ni­ceerd op de web­si­te www.rijnlandroute.nl>

'Droom die is uitgekomen'

Kas voor Emmaschool

De Koningin Emmaschool in Rijnsburg beschikt sinds kort over een eigen kas.Elders in het bloemendorp verdwijnt het Wellant MBO en daarmee het agrarisch beroepsonderwijs. Maar achter de Emmaschool, op een heerlijke zonnige plek, krijgen de leerlingen 'groen' lessen.

‘Het is een droom die is uitgekomen, want het geeft veel mogelijkheden om het leren van de kinderen te verrijken’, aldus een van de leerkrachten van de school.‘Samen met de kinderen gaan we groente en fruit telen om hier vervolgens heerlijke en gezonde gerechten van te maken in de schoolkeuken.'

Deze activiteiten maken het onderwijs aan kinderen boeiend en betekenisvol.

Hoogbejaarde vrouw betrapt inbreker

Elke dag even kijken of er al iets uit de grond groeit. | Foto: pr. Foto: pr

Op de Valkenburgseweg in Katwijk aan den Rijn heeft er afgelopen zaterdagavond tussen 23.15 uur en 23.30 uur een poging woninginbraak plaatsgevonden.


De 97-jarige bewoonster werd wakker van geluiden in de woning waarop zij is gaan kijken.

Door de alertheid van de bewoonster is of zijn de inbreker(s) gevlucht.


De politie vraagt iedereen ‘om alert te zijn op uw omgeving en verdachte situaties te melden via 112.’


Mensen die meer informatie hebben over deze inbraak, kunnen contact opnamen met de politie.