Katwijk Speciaal

16 april 2019

Katwijk Speciaal 16 april 2019


Betrokken bij Katwijks erfgoed

Afgelopen week vond de eerste bijeenkomst plaats van het Platform Erfgoed. | Foto: Piet van Kampen

historie n Dat zich een aantal inwoners van de gemeente al inzet voor het behoud van het erfgoed in de gemeente werd vorige week dinsdag duidelijk in het gemeentehuis. Ruim veertig mensen waren aanwezig om met elkaar te brainstormen over wensen en ideeën om zuinig te zuinig op het erfgoed. Ooit is er al veel verdwenen maar zuinig zijn om hetgeen er nog is.

Door Piet van Kampen

'Veel van u hebben met ons al samengewerkt met de gemeentelijke Erfgoedvisie en er leefden toen al plannen en ideeën zoals bijvoorbeeld het varend erfgoed. Het werd nu tijd om een platform op te richten en kennis van u samen bij elkaar te brengen. Plannen zullen worden getoetst aan de gemeentelijke Erfgoedvisie maar u bepaalt de plannen en de gemeente kan faciliteren. Het initiatief is aan u', gaf wethouder Jacco Knape aan.
Behalve dat de gemeente faciliteert richt zij het platform op, adviseert en stelt voor bepaalde haalbare projecten ook een kleine subsidie beschikbaar. De inventarisatie van de plannen en beoordeling ligt bij de gemeente. Op termijn zal het platform zelf structuur in de samenwerking moeten aanbrengen.

De deelnemers werden in vier groepen verdeeld, gingen brainstormen en uit de diverse groepen kwamen verschillende suggesties op tafel. Vooraf was een aantal aandachtspunten aangegeven, dat als erfgoed worden beschouwd zoals de Limes (Romeinen), scheepvaart en visserij, tuinbouw, oorlog en wederopbouw, geloof en Katwijk als kunstenaarskolonie. Het betreft dus materiële zaken en immateriële zaken.
De Tweede Wereldoorlog werd vaak genoemd waaronder het opgraven van de Atlantikwall en bunkers blootleggen, Stichting Historisch Vliegveld Valkenburg, het bewaren van de bomschuit KW 88 in het Katwijks Museum, het plaatsen van een replica van een bomschuit op ware grootte bij de Vuurbaak, de behoefte aan een historische haven, meer opgraven van archeologische vondsten van de Limes en nog vele andere onderwerpen.
Belangrijk is de samenhang binnen het platform en een goede communicatie voor en na een vervolgsessie, die in het Katwijks Museum wordt gehouden.

Paasmarkt aan de Boulevard

Markt n Katwijkse winkelcentrum Zeezijde bruist van de activiteiten op Paaszaterdag 20 april. Voor de eerste keer wordt op het evenementenplein aan de Boulevard tegenover de drukke Voorstraat in het actieve winkelcentrum een Paasmarkt gehouden. Een initiatief van Bonnie Wiegel van B.O.B. Promotions die jaarlijks de creativiteitsmarkt in Katwijk organiseert.

Het aantal deelnemers is ver boven de verwachting. Zeer gevarieerd met onder meer een palingrokerij, creativiteit, kunst en uiteraard heel veel koopjes.
Extra aandacht genieten de deelnemers van Paspartoe die hun eigen gemaakte kunst verkopen. Er is een workshop sieraden maken en bezoekers kunnen in klederdracht op de foto. De kinderen kunnen zweven in de zweefmolen en springen aan de elastieken van de Bungee. Gezellige muziek zorgt voor een vrolijke sfeer.
Wie ook op de markt wil staan kan zich inschrijven via www.b-o-b.nl De markt is geopend van 10.30 tot 18.00 uur.

Geen inzameling HOEKatwijk

dicht n In verband met de Paasdagen kunnen er op zaterdag 20 en 27 april géén goederen worden gebracht bij het inzameladres van chr. Stichting HOEKatwijk aan de J. van der Vegtstraat 1.

Vanaf zaterdag 4 mei kan men weer iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur terecht om goederen in te leveren bij de voormalige smederij Haasnoot aan de van der Vegtstraat 1. Welkom zijn schone en hele kleding, schoenen, linnen- en beddengoed, gordijnen, medicijnen (mits de houdbaarheidsdatum niet verlopen is) en incontinentiematerialen/verbandmiddelen.

Column n 't Is iet ârs

Benauwde zege voor Rijnvogels

Op naar Tokio

Maandag werd een bijenhotel geplaatst aan de Zeeweg. | Foto: Piet van Kampen

Bijenhotel geplaatst aan de Zeeweg

Zonder bijen en insecten geen eten'

Wat is het beste idee voor verkeersveiligheid

Op het gemeentehuis in Katwijk, het Dorpshuis in Valkenburg en de Burgt in Rijnsburg liggen ansichtkaarten om verkeersveiligheidsknelpunten aan de gemeente door te geven. | Foto: gemeente Katwijk Foto: gemeente Katwijk

Straatinterviews n Donderdag 18 april houdt het verkeersveilig Katwijk team in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg straatinterviews en spreken zij met inwoners onderweg:

• 12.00-13.30 uur: van Multifunctioneel Centrum de Burgt naar winkelcentrum De Hoftuin in Rijnsburg

• 13.45- 15.15 uur : van gemeentehuis, de Bestevaerstraat, Voorstraat, Baljuwstraat naar Princestraat in Katwijk, waar ook wethouder Rien Nagtegaal spreekt met bewoners en luistert waar zij verkeersknelpunten ervaren

• 15.30-17.00 uur: van het Dorpshuis richting winkels en zorgcentrum in Valkenburg.

Ook kunt u schriftelijk uw verkeersveiligheidsknelpunten met de gemeente delen.

Er liggen ansichtkaarten met een antwoordnummer klaar in de centrale hal van het gemeentehuis in Katwijk, in het Dorpshuis in Valkenburg en in de Burgt in Rijnsburg, die u kunt invullen en opsturen.

De gemeente roept scholen op om in de maand april hét beste verkeersveiligheidsidee om het verkeersgedrag te verbeteren met ons te delen. Het is goed om kinderen en jongeren op deze manier actief te betrekken bij de verkeersveiligheid in hun directe schoolomgeving.

Online

Alle inwoners kunnen tot en met 23 april naar www.verkeersveiligkatwijk.nl en via een interactieve kaart aangeven waar in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten zich bevinden.

Het werkt eenvoudig door in te loggen, een locatie aan te klikken en een opmerking achter te laten. Ook kunnen hier overige ideeën en informatie m.b.t. verkeersveiligheid met ons worden gedeeld:

Wat gaat er al goed en wat kan beter?

Het leukste, meest innovatieve idee wordt door de gemeente samen met de school ook echt uitgevoerd. Scholen ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging met informatie over de spelregels en voorwaarden.

Mini-symposium

Aanvullend op de (online) peiling en de straatinterviews organiseert de gemeente op dinsdagmiddag 14 mei een mini-symposium met professionals en sleutelfiguren zoals politie, scholen, wijkraden, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, afdeling Katwijk. De deelnemers kunnen hier input leveren op de knelpunten en op mogelijke gedrags- en infrastructurele maatregelen. Het verkeersveiligheidsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2019 in het college vastgesteld en aan de gemeenteraad verstuurd. Na vaststelling van het verkeersveiligheidsplan door de raad kan worden gestart met de uitvoering van de maatregelen.

Bruisjurrek

Hallòò mit wies? Bè jij 't Krij? Wat zeg je, klink ik aemegteg? Jae, dat ken wéze, want ik kom net van de vliering of estierd mit een dolle kop.

Waerom vraeg je? Nou dat zel ik je zegge: ik hadde Klaes net, nae veul zaeneke zô vort ekrége om d'ris effe te komme kijke wat 'r allemael weg kon. Want mààid, je ken je kont daer geweun iet kére. Netjies en borretjies om gààrent te trekke, lieslaerze, een ôliejas, een ilektrieke boormesien in een koffer, en gae zô maer deur. Wat motte we d'r mit? Sààinge ken-ie al jaere iet mear en een skilderij ophange houft òòk iet want dat soort klussies doen de jonges. Geweunlek kom ik daer ieder jaer voor de skôônmaek, maer de leste tijd vin ik die vlizôtrap eng. Maer ik mos gistere effe me trouwfôtô's opsnorre want die mosse daer urreges legge. Wat ik 'r mit mos, vraeg je? Nou, Ansjelae, van onze Kleziene hààd een prôject op skôôl: Trouwe, vrouger en nou. Toe vroug ze an mijn of ik nog trouwfôtô's haddede. Of ik ze evonne heb? Jaeh wat doch jij? Ik weet persies waer ik alles opburreg. Nou, ik mot bekenne dat Klaes een jaer of twie-ensusteg eléje best een lekker bekje hadde. Hij, mit een gehuurd pak an en ik in een bruisjurrek die ik zellef enààid had, weet je nog? Gebrôke wit was-ie, maer dat zie je iet op die bruine fôtô's. Maer affijn ik zie me nog zitte bij me moeder an de taefel, achter de ouwe trapnààimesien. Wat een werrek! Raedere, doorlusse, knippe, rijge, stikke en zigzagge en zôme. En dan heb ik 't nog iet ôver al die plòòitjies en knôpies ehààd. Pijn in me hòòfd en een neuteregge kreeg ik 'r van. En toe ik 'r òver klaegde, zé me moeder: zit iet zô te memme, ik zel een ''geef'r in iene vier'' voor je pakke dan is 't zô òver. Dat vergeet ik vamme léve iet maer. Hè? wat dat is? ''Geef'r in iene vier'' dat zé ze altijd in plaes van géferine 4, je weet wel, die hòòfpijnpoeiers! Maer affijn Krij, naederhand heb ik van me bruisjurrek een dòòpjurrek emaekt. Daer benne ze allemael in edòòpt, behalleve onze Piet want die hadde een geliende an, dat ken iet ârs mit een twieling. En daernae òòk nog een heale ris klàànkindere, en toe viel ie van ellende uit mekander. Ansjelae was blij mit de vijf fôtô's die ik vamme brulleft heb. Heeft u er niet meer? vroug ze. Ik zeg; néén mààsje dat was toe iet. Je hadde een staesieportret en een paer van bij 't raedhuis. Hè? Jaehae Krij, jij staet d'r òòk op naest Gijze in je mantelpakje, ekocht bij Vrôôm en Dreesmanne. Dat weet ik òòk nog want ik ben toe mit je mee eweest mit de trem naer Lààie. Hè? Of ik die dag ôver zouw wulle doen? Tuurlijk Krij, maer dan mit een trouwalbum, een fillem, een bruistaert, bruismààssies, dienéé en feestaevend. Ôh jae, as ik susteg jaer jonger was!

Samen op weg naar Pasen

In de aanloop naar Pasen zijn deze week diverse vieringen in de Joannes de Doperkerk. | Foto: PR

paasvieringen n In de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 kan men de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en -vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen verder inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open.

Zondag 14 april bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot veertig palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De palmpaasstokken werden na deze gezinsviering naar parochianen gebracht die een steuntje in de rug konden gebruiken. Foto's hiervan is binnenkort te bekijken op www.joannesdedoper.nl onder het kopje 'Fotogalerij'.

Witte donderdag

Het koor Cantemus zingt bij de eucharistieviering van Witte Donderdag op 18 april om 19.00 uur waar wordt stilgestaan bij het laatste avondmaal. Kapelaan Plavcic gaat dan voor.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 19 april wordt om 15.00 uur bij de kinderkruisweg het lijdensverhaal van Jezus verteld bij het langsgaan van de kruiswegstaties in de kerk. Deze zijn geschilderd door pastoor Hendriks (1908 - 1921) die ook zichzelf en enige parochianen heeft ingeschilderd. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt hier passende liederen bij. Leuk voor de kinderen om aan deze speciale kinderkruisweg deel te nemen. Kapelaan Plavcic leidt deze kinderkruisweg.

Om 19.00 uur wordt op Goede Vrijdag in de woord- en communieviering het grote ruwhouten kruis binnengedragen. Het koor Vocalis verleent haar muzikale medewerking. Ook bij deze viering van Goede Vrijdag kan men een bloemetje meenemen. Hiermee zal het kruis zaterdag worden 'aangebloemd'. Pater Magnin en diaken Winnubst zijn de voorgangers in deze viering.

Stille Zaterdag

In de paaswake van Stille Zaterdag 20 april om 22.00 uur zal het kruis met alle bloemenpracht in het licht centraal staan. Ook zal de nieuwe paaskaars worden ontstoken. Het koor Vocalis zal dan zingen en kapelaan Plavcic is de voorganger.

Op paaszondag 21 april, eerste paasdag, is de gezinsviering om 9.30 uur waar de koren De Vrolijke Noot en Cantemus zullen zingen en kapelaan Plavcic zal weer voorgaan. Na afloop is er koffiedrinken in 'de kleine JOANNES'.
Op tweede paasdag, maandag 22 april, is er geen viering

Paaszangavond

Bovenstem n Op donderdag 18 april wordt er in de Fonteinkerk aan de Willem de Zwijgerlaan een paaszangavond gehouden worden die in het teken staat van de lijdenstijd.

Op de vooravond van de Goede Vrijdag is er samenzang van liederen rondom het thema 'Aanschouw het wond're kruis'. Naast samenzang, onder begeleiding van organist Huig van der Meij, brengt de Bovenstemgroep ook een aantal liederen ten gehore.
De kerk is open om 19.00 uur, aanvang van de zangavond is om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten. Meer informatie staat op www.bovenstemgroepkatwijk.nl

Zangavond met Cantate Deo

Dorpskerk n Op donderdagavond 25 april zal de laatste Zangavond van dit seizoen onder de titel 'Samen zingen in de Dorpskerk' worden gehouden.

De muzikale leiding van deze avond is in handen van Arjan Wolfswinkel. Het toepasselijke thema voor deze zangavond zo vlak na de viering van Pasen is 'Hij is Koning'. Rond dit thema zijn uit diverse zangbundels bekende liederen bij elkaar gezocht, die in de samenzang aan bod mogen komen.

Naast Arjan Wolfswinkel zal er muzikale medewerking worden verleend door het Christelijk Gemend Koor Cantate Deo o.l.v. Alexander Prins. Marc van der Marel en Marquis Bieshaar bespelen de vleugel.
De zangavond begint om 20.00 uur en de deuren van de Dorpskerk gaan open om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Wel wordt er aan het slot van de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

Tegel boven tijdcapsule in Aquamar

Vorige maandag werd een herdenkingstegel gelegd boven de tijdcapsule in Aquamar. | Foto: Piet van Kampen

zwembad n Ergens onder een herdenkingstegel in de entreehal van zwembad Aquamar ligt een tijdcapsule. Deze tegel werd vorige week maandag gelegd door ex-wethouder Krijn van der Spijk, wethouder Adger van Helden, ex-directeur van Sportbedrijf Katwijk Dick van der Bent en de huidige directeur Vincent Venloo.

Door Piet van Kampen

Van der Spijk was op 22 februari 2017 de man die in de regen en de blubber de tijdcapsule mocht begraven. Een jaar later mocht hij het nieuwe zwembad officieel openen. Zijn derde officiële handeling mocht hij als ex-wethouder verrichten omdat hij bij de bouw nauw betrokken was. Dit laatste simpele klusje verrichte hij met zijn bekende glimlach en samen met het drietal vermelde andere heren.

'Geen mens kan om de tegel heen', weet wethouder Van Helden zeker. 'Hieronder liggen herinneringen begraven, goed voor de geschiedenis. 'Ik weet nog goed dat de tijdcapsule in de modder werd begraven en wat er in de capsule werd gestopt. Hij zal hier liggen tot in de eeuwigheid', klonk het met het nodige optimisme want ook het nieuwe Aquamar zal vast niet het eeuwige leven hebben.

Of de capsule ooit nog een keer 'boven water' komt is nog maar de vraag en dat zal de huidige generatie op zeker niet meer beleven. De capsule bevat herinneringen aan het verleden van het oude zwembad zoals zwemdiploma's, zwembandjes, zwembrillen, een flesje water uit het oude zwembad, foto's en oude verhalen.

Vieringen in de Stille Week bij De Rank

Lijdenstijd n De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (aanvang om 19.30 uur) vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen. Het centrale thema is 'Een nieuw begin'.

Op Witte Donderdag wordt gezamenlijk een maaltijd van brood en wijn gehouden. Ieder is welkom om hieraan deel te nemen. In deze tafelviering wordt het brood gebroken en gedeeld als herinnering aan ongedesemd brood, dat het volk Israël at in de nacht voor de uittocht.

Op Goede Vrijdag gedenkt men het lijden en sterven van de Heer. Er wordt in stilte begonnen. Het lijdensverhaal wordt gelezen en overdacht, Dit deel van de viering heeft vooral een meditatief karakter. De lezingen worden afgewisseld met liederen en stiltes. De kleur is paars, kleur van boete en inkeer. Aan het einde van deze bijeenkomst dooft het licht en speelt het orgel ingetogen. De Paaskaars wordt de zaal uitgedragen in verwachting van het komende licht.

Op Stille Zaterdag wordt de viering in deze verwachting vervolgd. In het donker wordt gewacht en gewaakt in het donker en uitgezien naar het licht. Gaandeweg deze avond wordt het lichter en viert men de opstanding van Jezus uit de dood. Traditiegetrouw werden in deze nacht gelovigen gedoopt. De doop symboliseert de opstanding en de aanvang van een nieuw leven met Christus. .

De collecteopbrengsten op Witte Donderdag zijn voor Unicef; op de andere dagen staat er voor dit zelfde doel een schaal bij de uitgang.

Op 18 april gaat Ds. M. Driessen voor. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag wordt de dienst verzorgd door gemeenteleden.
Op Paaszondag gaat Ds. H. Berkheij voor, deze dienst begint om 10.00 uur. Dan is er muzikale medewerking van de cantorij (evenals op donderdag) piano en orgel en na afloop is er gelegenheid wat na te praten en eerste Paasdag om wat te drinken.
Belangstellenden zijn welkom aan de Helmbergweg 10, Andreas college, locatie Pieter Groen.

Inloopdag met Visio bij Saton Optiek

ogen n Saton Optiek en Koninklijke Visio houden op woensdag 17 april van 10.00 tot 16.00 uur een inloopdag met voorlichting over aangepast lezen voor mensen die minder goed zien.

Saton Optiek en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen nodigen geïnteresseerden uit voor het inloopspreekuur over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van (aangepast) lezen. Want ook als het zicht achteruit gaat, blijft het ontspannen "lezen" van boeken, tijdschriften en allerlei andere soorten teksten mogelijk. Daarom organiseren Saton Optiek en Koninklijke Visio een speciaal inloopspreekuur waarbij mensen kennis kunnen maken met de uiteenlopende leesaanpassingen.

Op 17 april zitten de adviseurs van Saton Optiek en Koninklijke Visio voor u klaar en checken hoe het gesteld is met de gezichtsscherpte. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend kennis maken met de verschillende hulpmiddelen om het lezen te vergemakkelijken.
Wie al een leeshulpmiddel heeft, maar dit niet meer kan gebruiken of wil vervangen is ook welkom voor advies.
Tijdens het inloopspreekuur op 17 april is specifiek aandacht voor lezen met verschillende hulpmiddelen zoals: loepen, loepbrillen en beeldschermloepen.
Ook ontdekken steeds meer mensen, en in het bijzonder slechtziende en blinde mensen, "luisterlezen" als ideale manier om ontspannen te lezen. "Lezen met je oren" kan op vele manieren; van een eenvoudige "daisyspeler" tot en met speciale apps op een tablet of smartphone. De voorlichting vindt plaats bij Saton Optiek, Princestraat 38.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 17 april

09.00 uur: Damesgym

14.00 uur: Country Line Dans

19.00 uur: Modinettes

Donderdag 18 april

10.00 uur: Soos kaarten

14.00 uur: Ouderensoos
20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 19 april

10.00 uur: Soos kaarten

19.30 uur: Darten

Zaterdag 20 april

10.00 uur: Soos Kaarten
21.15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 22 april

Geen activiteiten

Dinsdag 23 april

19:45 uur: Bridge

20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Woensdag 17 april

20.00 uur: zingen met de Voltreffers

Donderdag 18 april

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
20.00 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 20 april

20.00 uur: Bingo. Zaal open vanaf 19.00 uur. Leeftijd vanaf 18 jaar

Maandag 22 april
20.00 uur: Mozaieken

Dinsdag 23 april

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 17 april

09.30-10.30 uur: Zumba

18.00 uur: Junioren en senioren, majoretten in Pieter Groen
18.30-20.00 uur: Bingo vanaf 6 jaar.

Donderdag 18 april

09.45-10.45 uur: Conditietraining
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 19 april

20.30 uur: Vrij dansen

Maandag 22 april

14.00 uur: Dammen senioren 55+
17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette
20.00-22.00 uur Repetitie gezelligheidskoor
Kattuks Volk. Kom eens vrijblijvend meedoen

Dinsdag 23 april

10.00-12.00 uur: Linedance
13.30-15.30 uur: Linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen

Opbrengst ZOA

Collecte n Vrijwilligers hebben twee weken geleden in Katwijk gecollecteerd voor ZOA. De opbrengst van ruim € 5.000,- wordt gebruikt om slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld te ondersteunen. ZOA verleent noodhulp op plekken waar de nood het hoogst is, maar werkt ook aan wederopbouw.

De vele vrijwilligers hebben van 24 t/m 30 maart gecollecteerd voor stichting ZOA. De hulp van ZOA aan slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld is hard nodig. Wereldwijd zijn ruim 68 miljoen mensen op de vlucht. ZOA helpt hen met de opbrengst van de collecteweek door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast worden ze geholpen om ook na een ramp hun leven weer op te bouwen.
ZOA werkgroep Katwijk is bijzonder blij met de opbrengst. Naast de opbrengst van de collecte, was er ook de actie, Wandelen voor Water. Daarvan was de opbrengst ruim € 20.000,- euro. Dat betekent dat de Katwijkse gemeenschap ontzettend veel geld heeft gegeven aan de kinderen en collectanten. Een reden om iedereen te bedanken die iets heeft gegeven, gesponsord of heeft mee geholpen.

De Brug gesloten

Paassluiting n Op Goede Vrijdag 19 april en Tweede Paasdag 22 april zijn De Brug Kringloop ('t Heen), Stichting De Brug Schaepmanstraat inclusief het Inloophuis de gehele dag gesloten. Op deze dagen kunnen er ook geen spullen worden afgeleverd bij De Kringloop. De Kringloop is zaterdag 20 april wel gewoon geopend.

Paaszangavond

Bovenstem n Op donderdag 18 april wordt er in de Fonteinkerk aan de Willem de Zwijgerlaan een paaszangavond gehouden worden die in het teken staat van de lijdenstijd.

Op de vooravond van de Goede Vrijdag is er samenzang van liederen rondom het thema 'Aanschouw het wond're kruis'. Naast samenzang, onder begeleiding van organist Huig van der Meij, brengt de Bovenstemgroep ook een aantal liederen ten gehore.
De kerk is open om 19.00 uur, aanvang van de zangavond is om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

Oranje Darttoernooi

darten n Op dinsdag 23 april houdt Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn in samenwerking met de Katwijkse Dartvereniging een Oranje Darttoernooi. Dit toernooi vind plaats op de prachtige banen van de Katwijkse Dartvereniging aan de Stadhoudersdreef 1 in Sporthal Cleijn Duin. Er kunnen zich maximaal 48 deelnemers inschrijven vanaf 18.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 p.p. Het toernooi start om 19.30 uur. Er zijn prijzen te winnen in een winnaars- en verliezersronde.

Paaszangdienst met Sion

Paasmorgen n Op zondag 21 april wordt er een Paaszangdienst worden gehouden in de Pniëlkerk aan de Hoorneslaan. Aan deze dienst verleent de Sion Mannenzanggroep medewerking. De voorganger is ds. F. Wijnhorst. De samenzang begint om 17.45 uur.

Een Strop voor de Zee

Van links naar rechts Louis van Schie, Cees de Vos, Henriëtte van den Anker en Ivo Vittali. | Foto: PR

milieu n In samenwerking met De Porseleinkast is Operatie Jonas 'Plastic: een Strop voor de Zee' gestart. De actie heeft als doel de inwoners en ondernemers van de gemeente Katwijk bewust te laten worden van de plastic soep in de oceanen.

Het idee van 'Plastic: Een Strop Voor De Zee' kwam van de Katwijkse winkelier Henriëtte van den Anker van De Porseleinkast. Zij benaderde Operatie Jonas met de vraag wat een winkelier kan ondernemen om ook aandacht te vragen voor de plastic soep. Voor De Porseleinkast en Operatie Jonas was het al snel duidelijk dat het leuk zou zijn om iets te doen rondom het hergebruik van materialen.

Bijna elke man heeft wel een aantal stropdassen die in een kast liggen te verstoffen en soms wel meerdere decennia oud zijn. Zonde vindt Henriëtte, want met deze stropdassen kunnen mooie dingen worden gemaakt en zo goede projecten worden gesteund.
Mensen kunnen hun oude stropdas(sen) inleveren bij De Porseleinkast in Katwijk, waar een groep mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking de ingezamelde stropdassen zullen gebruiken om een mooi kunstwerk te maken. Dit kunstwerk zal in naam van Operatie Jonas overhandigd worden aan de wethouder en tentoon worden gesteld op een bekende Katwijkse locatie.

Na de actie krijgen de stropdassen een goede eindbestemming bij organisaties zoals Sympany. De stropdassen zullen dan naar een sorteercentra worden gebracht waar de stropdassen gesorteerd en beoordeeld zullen worden. De stropdassen kunnen op twee manieren hergebruikt worden. Een deel zal verkocht worden waarbij de netto-opbrengst naar een goed doel gaat. Ook zal een deel van de stropdassen naar de textielrecycling gaan om gebruikt te worden voor het maken van kleding of andere producten.

Men kan stropdassen op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen tussen 10.00 en 17.00 uur inleveren bij De Porseleinkast, Voorstraat 66. Meer weten? Ga dan naar www.operatiejonas.nl/stropvoordezee

Grip op de Knip biedt gratis cursus

Financiën n Ga ik wel juist om met geld? Hoe breng ik mijn administratie op orde en hoe breng je je inkomsten en uitgaven in evenwicht? Grip op de Knip biedt voor deze klemmende vragen een gratis, laagdrempelige cursus aan, die op 7 mei in de bibliotheek Hoornes/Rijnsoever van start gaat.

In vier bijeenkomsten leren cursisten hoe ze hun administratie op orde kunnen brengen en hun inkomsten en uitgaven in balans kunnen krijgen. Cursusleider, Alex Ramakers is medewerker bij de vrijwilligersorganisatie Grip op de Knip, de organisatie die Katwijkers helpt hun (dreigende) schulden op te lossen.
Veel mensen hebben er baat bij om inzicht te krijgen in zaken zoals het overzichtelijk maken van de administratie. Maar ook: hoe breng je je inkomsten en uitgaven in evenwicht, hoe maak je een begroting en een budgetplan en hoe voorkom je schulden.
Ook onderwerpen als het aanvragen van zorg- en huurtoeslag, hoe werkt de belastingdienst en hoe kan ik gebruik maken van de vele subsidies komen aan de orde.
Overzicht in je uitgaven, weten waar je geld blijft, voorkomt veel stress en geeft rust. De laagdrempelige cursus is vooral praktijkgericht en toegankelijk voor iedereen.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt gegeven op de maandagmiddagen 6, 13, 20 en 27 mei in de bibliotheek Hoornes/Rijnsoever (Hoorneslaan 297) steeds van 13.00 uur tot 15.30 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven aan de balies van de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg en via www.bibliotheekkatwijk.nl of alex@gripopdeknipkatwijk.nl De cursus is gratis.

Sint en Pietenactie zoekt initiatieven

actie n Sint en Pietenactie Katwijk is na ruim 20 jaar een begrip in de KRB-gemeente en zelfs daarbuiten te noemen. Met een enorme groep betrokken vrijwilligers maken zij ieder jaar het Sinterklaasfeest en pakjesavonden tot een onvergetelijk feest bij bij talloze particulieren, basisscholen, sportverenigingen, bedrijven en tal van instellingen met een bijzondere doelgroep. Ook de jaarlijkse lichtjesoptocht met vele honderden bezoekers en de intocht van de goedheiligman nemen ze voor hun rekening. Alle opbrengsten van de stichting gaan naar een goed doel.

Vorig jaar heeft het bestuur het Sint en Pietenactie Donatiefonds opgericht, om zo meerdere lokale initiatieven een financiële bijdrage te schenken. Er is op een feestelijke avond in oktober 2018 maar liefst voor € 8500,- aan giften uitgedeeld aan een tiental mooie inzendingen. Het is prachtig om niet één goed doel blij maken met hun opbrengsten, maar meerdere goede initiatieven in de regio. Juist omdat deze kleinschalige initiatieven geen subsidie ontvangen, maar wel veel goeds doen in de samenleving.

Vanaf heden opent het Sint en Pietenactie Donatiefonds weer de brievenbus en e-mailbox voor nieuwe initiatieven die aanspraak willen maken op een mooie donatie. Alle particulieren, verenigingen, scholen enz. met een goed idee welke uitgevoerd wordt in Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg of Noordwijk en gericht op kinderen, kunnen een aanspraak doen op het donatiefonds. Initiatieven kunnen zich aanmelden tot en met 31 mei op www.sintenpietenactie.nl Hier zijn ook de voorwaarden te vinden. Aanvragen die in aanmerking komen voor een donatie worden begin september op de hoogte gesteld.

Geen huurverhoging bij sociale huurwoningen

huurkosten n Dunavie heeft, in nauwe samenwerking met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD), besloten om de huurprijs van sociale huurwoningen dit jaar niet te verhogen.

Betaalbaarheid is een van de belangrijkste doelstellingen. Dunavie wil weten hoe betaalbaar de woningen zijn. "Daarom hebben we eind vorig jaar samen met de gemeente en de SHD een woonlasten- en woningbehoefteonderzoek laten doen", aldus Dunavie.

"De uitkomsten van deze onderzoeken nemen wij serieus en gaan wij goed met elkaar bespreken. Daardoor krijgen wij beter in beeld hoe ons woningaanbod aansluit bij onze huidige en nieuwe huurders. Daar willen wij de tijd voor nemen en nieuw beleid op maken. Voor dit jaar hebben we besloten dat alle huurders van sociale huurwoningen 0% huurverhoging krijgen.

De komende tijd gaan wij het gesprek aan over ons huurbeleid. Met de gemeente en maatschappelijke organisaties willen we ons inzetten voor betaalbare woonlasten. Samen met deze partijen, de SHD, bewonerscommissies en natuurlijk onze huurders gaan we hierover in gesprek. Met de input die wij ophalen uit deze gesprekken gaan wij een nieuw huurbeleid maken."

Achtste 'bijenhotel' geplaatst aan de Zeeweg

Maandag werd een bijenhotel geplaatst aan de Zeeweg. | Foto: Piet van Kampen

milieu n De helft van de 360 bijensoorten in ons land is bedreigd. Omdat deze belangrijke diertjes onmisbaar zijn voor de bestuiving van onze gewassen moeten we er zuinig op zijn en zorgen dat zij goed kunnen nestelen. Afgelopen maandag werd het achtste bijenhotel officieel geopend.

Door Piet van Kampen

Reeds eerder werden er op kosten van de provincie door zeven scholen in Katwijk al bijenhotels geplaatst. Bij de Duinroos (Zanderij en Otto Baron), de Marnixschool, de Horizon, de Christelijke Opleidingsschool, de Willem van Veenschool en de Farèlschool zijn deze al aanwezig. Van de twee laatstgenoemde scholen waren er een aantal leerlingen aanwezigen bij de officiële opening aan de Zeeweg. Wethouder Rien Nagtegaal sprak hen educatief toe.

Voor degenen die het nog wisten: 'Ik ben van de regering van Katwijk en verantwoordelijk voor het milieu en het groen' legde hij uit. 'Zonder bijen en insecten geen eten voor ons. Afgelopen weekend werden er in het hele land een bijentellingen gehouden omdat het zo belangrijk voor ons allemaal is' lichtte hij toe. Het hoe en waarom en over de functie van de bijen en insecten, stuifmeel en alles wat er bij komt legde hij uit. Soms ten overvloede omdat een aantal leerlingen het al wisten.

Leonie de Groot van de Farèlschool wist het ook al. 'Het is zeker belangrijk dat er veel bijen zijn' en klasgenoot Royce van Zelst vond deze bijeenkomt best wel leuk en gezellig. Op hun school zijn ze al druk bezig met het realiseren van een groene speelplaats. Andere scholen volgen binnenkort dit goede voorbeeld.

Na afloop kregen alle kids een zakje bloemenzaad mee. Hoe meer bloemen hoe beter.

Drie keer op rij bekerkampioen!

| Foto: Irene Sloof

Arie Twigt is een 18-jarige rolstoelbasketbalspeler uit Katwijk en woont op Papendal. Op het sportcomplex van Papendal traint Arie wekelijks met het Nederlands Team en in het weekend speelt de basketballer wedstrijden voor Only Friends uit Amsterdam. In deze blogpost vertelt Arie over zijn avonturen op Papendal en daarbuiten! Zijn belevingen schrijft hij op voor de Dirk Kuyt Foundation, zij ondersteunen hem in zijn weg naar de Paralympische Spelen in 2020.

'Donderdag 7 maart vertrok ik met mijn eredivisieteam Only Friends richting Banja Luka (Bosnië Herzegovina) voor de Euroleague. Wij speelden daar tegen teams uit Bosnië Herzegovina, Turkije, Israël en Frankrijk. Helaas hebben wij maar één wedstrijd gewonnen. En al wordt er gezegd dat we goed hebben gespeeld, baal ik er eerlijk gezegd behoorlijk van, want mijn gevoel zegt dat er meer in zat. Naar mijn idee hadden wij gewoon tweede kunnen worden, maar dit is niet gebeurd en daar is niets meer aan te doen. Het zorgt ervoor dat ik met een dubbel gevoel terugkijk op het toernooi.

Deze maand werd ik door de Dirk Kuijt Foundation gevraagd om mee te werken aan een promofilmpje voor het Lions Boksgala in Noordwijk. Eerst wist ik niet echt wat ik ervan moest verwachten, maar ik vond het heel gaaf om te doen. Respect voor de mannen die elke week hard hebben getraind om op 6 april in de ring te verschijnen. Alles voor het goede doel: een multifunctioneel sportveld voor Zorgpark Willem van den Bergh.

Afgelopen maand begonnen wij met Only Friends in de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen SC Devedo (70-53 gewonnen), daarna speelden wij een thuiswedstrijd tegen Arrows '81 (78-26 gewonnen). Zaterdag 30 maart speelden wij de Bekerfinale tegen Arrows '81 in Bemmel. De week ervoor hadden wij ruim gewonnen van dit team, maar toen waren zij niet op volle sterkte, dus wist ik eerlijk gezegd niet zo goed wat wij deze finale konden verwachten. Wij moesten kunnen winnen, maar de bal is rond en je weet het maar nooit. De eerste vier minuten gingen we nog gelijk op, maar we eindigden de 1e kwart met 8-21 dus dat was een lekker begin. De wedstrijd hebben wij gewonnen met 44-70, dus zijn wij voor het derde jaar op rij Bekerkampioen! Helaas duurde de feestvreugde maar kort, want de woensdag erna speelden wij thuis een inhaalwedstrijd tegen SC Devedo. Deze wedstrijd hebben wij verloren (38-50). In april speel ik met Only Friends de laatste wedstrijden van het seizoen, daarna volgt in mei de Final Four. Het Paasweekend ben ik geselecteerd om met het Nederlands Herenteam naar Blankenberge (België) te gaan, dus voor de volgende blog is er weer genoeg om over te schrijven.'

Woodstock Katwijk zoekt muzikanten

festival n Beachclub Zomers op het Katwijkse strand wordt dit jaar op zaterdag 17 augustus – precies vijftig jaar na dato –omgetoverd tot een festivalterrein waar de vijftigste verjaardag van het roemruchte Woodstock Festival wordt gevierd. Een zaterdagavond Peace, Love & Music als eerbetoon aan het bekendste festival ter wereld.

Katwijkse muzikanten en bands brengen een ode aan hun helden: The Who, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, Santana, Jefferson Airplane, Joe Cocker en nog vele, vele anderen.

De organisatie zoekt nog Katwijkse, Rijnsburgse en Valkenburgse bands, gelegenheidsformaties, musici en artiesten, die op zaterdag 17 augustus zo'n vijf nummers willen spelen van bands die in 1969 op Woodstock hebben opgetreden.

Het festival is van 17.00 tot 23.00 uur op het terras van Beachclub Zomers. De organisatie zorgt voor een podium met drumstel, microfoons en geluidsapparatuur. Je hoeft dus alleen je instrument mee te nemen.

Voor meer informatie of om aan te melden: info@kattekseculturen.nl

Paaseieren zoeken

Kinderen tot 12 jaar kunnen op tweede Paasdag paaseieren zoeken met de OV Katwijk aan den Rijn. | Foto: PR

OV n Tweede Paasdag 22 april staat ook dit jaar weer in het teken van het paaseieren zoeken bij de Oranjevereniging.

Aan het paaseieren zoeken kan de jeugd tot 12 jaar deelnemen. Verzamelen vanaf 09.30 uur in De Roskam aan de Turfmarkt, waarna om 10.00 uur naar eieren wordt gezocht in het 's Heerenschoolbos. Dit is ongeveer 100 meter lopen van De Roskam.
In De Roskam kunnen de kinderen zich inschrijven voor € 2,00. Wie een ei gevonden heeft, krijgt alvast een aardigheidje van de paashaas. De gouden eieren leveren een extra mooie prijs op.
Na het zoeken gaan de kinderen met de paashaas terug naar De Roskam, waar de hij de prijzen uitreikt. Voor iedere deelnemer is er een prijs. Dit evenement duurt tot ongeveer 11.00 uur.

Gesloten op Goede Vrijdag

bibliotheek n Alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk zijn op Goede Vrijdag (19 april) de gehele dag gesloten. Ook op Tweede Paasdag (maandag 22 april) blijven de bibliotheekdeuren dicht. Op de tussenliggende zaterdag 20 april is iedereen gewoon van harte welkom in onze bibliotheekvestigingen.

Open dag in vernieuwd pand van Huidspecialist Katwijk

In het pand Huidspecialist Katwijk zijn nu nog meer specialismen onder één dak. | Foto: PR

heropening n Sinds de opening in 2016 aan de Tramstaat is Huidspecialist Katwijk uitgegroeid tot een drukbezocht en goed gewaardeerde salon. Onlangs besloot eigenaresse Marja Haasnoot het pand uit te breiden en hebben Sense Mediq, praktijk voor huid- en lasertherapie en NewDiet Care afvallen hun intrek genomen. Vanaf medio september zal ook de Kiewiet de Jonge Kliniek voor cosmetische dermatologie in het pand gaan vestigen. De officiële opening van het vernieuwde, uitgebreide pand vindt plaats op 25 april.

Door de drie ondernemingen in één pand te vestigen kunnen klanten profiteren van een uitgebreid pakket op het gebied van natuurlijke schoonheid op één locatie. De behandelingen van de huidspecialisten kunnen gecombineerd worden met de huid- en lasertherapie van de huidtherapeut. Bijvoorbeeld bij de behandeling van acne, couperose, pigment en huidveroudering. Hetzelfde geldt voor de combinatie van Lypossage & de Bodyshaper met het afvallen bij NewDiet Care wat zorgt voor gewichtsverlies, contourverbetering, huidversteviging en vermindering van cellulitis.

Tijdens de officiële opening op 25 april tussen 14.00 en 20.00 uur nodigen Huidspecialist Katwijk, Sense Mediq en NewDiet Care alle geïnteresseerden uit om onder het genot van een hapje en een drankje kosteloos kennis te maken met verschillende specialisaties.

De huidtherapeute geeft een uitgebreide huidanalyse en advies met een skinscanner. Bij de huidspecialisten kan ervaren worden hoe bindweefselmassage op het gezicht voelt. Er wordt een intake Lypossage en Bodyshaper en verjongende oogbehandeling gegeven. NewDiet Care geeft een gratis intake afvallen met Powerslim, NewFigure, Diëtist of Slank & Vitaal.

Inschrijven voor de open dag kan via info@tramstraat16.nl. Tel. 2402449 voor meer informatie.

Op zoek naar de Blauwborst

De Blauwborst en andere vogelsoorten worden opgezocht tijdens de vogelexcursoe van het Natuurcentrum Katwijk. | Foto: Johnny van der Zwaag

Vogelexcursie n Altijd al eens een Blauwborst willen zien? Deze mooie vogelsoort is het hoofddoel van de vogelexcursie door Berkheide op zaterdagochtend 20 april.

De excursie wordt geleid door twee vogelaars van de Vogelclub Katwijk/Natuurcentrum Katwijk en voert door het noordelijk deel van duingebied Berkheide. Tijdens deze wandeling, door onder meer de Vrieze Wei en langs enkele duinmeertjes, zijn diverse zomergasten te verwachten, zoals de Fitis, de Nachtegaal en de Rietzanger, en bij goede weersomstandigheden ook doortrekkers als de Beflijster, de Tapuit en de Bruine Kiekendief.

De excursie begint op de parkeerplaats Zuidduinen naast de Soefitempel en duurt tot ongeveer 10.30 uur. Deelname aan de excursie is kosteloos (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). Opgeven is niet nodig. Neem wel een verrekijker mee!

Oranjerock 2019 uitverkocht

op n Binnen 28 uur waren alle tickets voor Oranjerock 2019 verkocht. Maar liefst 95% van de kaarten zijn in Katwijk verkocht. Dat geeft nog maar weer eens aan hoe populair dit festival is binnen de Katwijkse gemeenschap.

Het concept van oergezellig familiefestival met twee podia, vier geweldige acts op het hoofdpodium, drie Katwijkse bands en een uitgebreide kidscorner voor de allerjongste bezoekers is niet meer weg te denken in de laatste week van augustus. Wie geen ticket heeft kunnen bemachtigen krijgt alsnog de kans om Oranjerock 2019 te bezoeken. De Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn gaat binnenkort een win-actie op hun facebookpagina starten.

Voorleesbingo en knutselen

bieb n Op woensdagmiddag 24 april om 14.00 uur staat er weer een leuke voorleesbingo op het programma in de Hoofdbibliotheek. Luister heel goed naar het verhaal en streep alle getallen weg die je tijdens het verhaal hoort. Wie weet win je wel een leuk prijsje. Na de bingo is er nog een gezellige knutselactiviteit. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen gratis aanschuiven vanaf 14.00 uur in de Hoofdbieb.

Bingo- en kaartavond

DVS n Op vrijdagavond 19 april houdt Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) een bingo én een klaverjas- en jokeravond in haar clubgebouw aan de Nieuwe Duinweg 51. Voor beiden geldt dat er weer mooie prijzen te winnen zijn, zoals cadeau- en dinerbonnen en maak kans op de jackpot. DVS zorgt voor de koffie, thee en wat lekkers. De zaal is open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. Voor de bingoavond is iedereen vanaf 16 jaar welkom. Voor de kaartavond is iedereen vanaf 18 jaar welkom.

Stoomtrein start nieuw seizoen

De stoomtrein aan het Valkenburgse Meer gaat vanaf zaterdag weer ijden. | Foto: Gert Sluijters

Smalspoor n Vanaf zaterdag 20 april opent Stoomtrein Katwijk Leiden weer haar deuren voor een nieuw rijseizoen.

Vanaf het Paasweekend tot en met het laatste weekend van september vertrekt op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur om elk heel uur een stoomtrein. De laatste stoomtrein vertrekt om 16.00 uur. Teruggekomen op het station kan aansluitend een rit gemaakt worden met een dieseltrein die open manschappenwagens voorttrekt.

Bezoekers komen binnen via het historische stationsgebouw. Elk uur staat een dampende stoomlocomotief klaar voor een nostalgische rit langs het Valkenburgse Meer. Een half uur lang heb je vanuit de rijtuigen zicht op een van de laatste stukjes natuur in dit drukke gebied. De treinrit eindigt naast het oude Marinevliegkamp Valkenburg. De stoomlocomotief wordt hier losgekoppeld en rijdt langs de bezoekers naar het andere einde van de trein om de terugrit te kunnen beginnen. Het rangeren van de trein is een fotogeniek schouwspel.

Als de stoomtrein weer terug is op het station volgt een tweede treinrit. Dit keer niet in gesloten rijtuigen, maar op houten bankjes op onderstellen van historische kipwagens achter een oude motorlocomotief. Het museum grijpt met deze open trein terug naar haar beginperiode in de Katwijkse duinen toen er nog geen rijtuigen waren.

Zes jaar geleden is deze primitieve trein uit de beginperiode van stal gehaald. Bezoekers vonden deze tweede treinrit zo leuk dat het nu een vast onderdeel is van ons programma. Eindpunt van deze rit is de 'schatkamer' van het museum. In het depot zijn locomotieven, wagens en onderdelen opgeslagen die nog wachten op restauratie.

Het Buitenmuseum is een compleet openluchtmuseum, waarin je je terug waant in de eerste helft van de vorige eeuw. Het station is een kopie van het tramstation in Gorssel. De voorbeelden voor de rijtuigloods en stoomlocomotiefloods stonden ooit in Doetinchem. De motorlocomotieven staan in een loods die is gebaseerd op een voorbeeld bij een Gelderse steenfabriek. Midden in het grote Buitenmuseum staat een complete tuinderij. Net als bij de historische gebouwen, mag je ook hier naar binnen. Ook in de tuinderij ligt spoor.

De meeste mensen eindigen hun bezoek in onze grote museumhal waar de pronkstukken uit de collectie staan. Kinderen kunnen hier spelen met modeltreinen. Op het gezellige binnen- of buitenterras kun je nagenieten met een kopje koffie, thee of een frisdrankje. Er draaien op meerdere plaatsen films waarin je de geschiedenis van het materieel kunt zien.

Alle informatie is te vinden op www.stoomtreinkatwijkleiden.nl

Everhard Zwart jubileert met Paasconcert

Orgel n Op Tweede Paasdag, aanvang 19.30 uur, verzorgt Everhard Zwart het tweede orgelconcert van de Orgelserie 2019, georganiseerd door Stichting Orgelcomité Nieuwe Kerk Katwijk aan Zee.

Dit jaar viert Everhard Zwart zijn 40-jarig organistenjubileum met diverse concerten in ons land. In die reeks zit uiteraard ook een recital op het kleurrijke Van den Heuvel-orgel (1983) in Katwijk.

Van de flamboyante Dr. Carol Williams brengt hij de Suite for Organ opus 5 ten gehore. Als je lang mee gaat in het vak en dat op een hoog niveau weet vast te houden, dwing je veel respect af. Dan worden er zelfs werken aan je opgedragen. De 15e Toccata van Thomas ?berg is zo'n werk. Uiteraard klinkt van opa Zwart het slotdeel uit de 'Suite Passie en Pasen'. Het koraal 'Allein Gott' is de grondslag voor de gelijknamige Toccata van Aivars Kalejs. Het Agnus Dei uit de Hohe Messe van Bach klinkt als een emotioneel koraal. Verder ook het derde koraal, de zwanenzang, van César Franck. Heel passend in de Lijdenstijd, uiteindelijk uitmondend in een stralend Majeur-akkoord, verwijzend naar Pasen. In een feestje als dit mag ook een groot Bachwerk niet ontbreken.

De deuren zijn vanaf 19.00 uur geopend. Bij de entree van € 10,00 krijgt men een programmaboekje van het concert, met tevens alle programma's van 2019. Parkeren is gratis op het kerkplein aan de Voorstraat.

Workshop in Natuurcentrum

Natuur n Op woensdag 17 april van 14.00 tot 15.30 uur is er in het Natuurcentrum Katwijk een creatieve middag voor kinderen in het teken van de lente: bloempotjes beschilderen en versieren met schelpen.

Natuurlijk krijgen de kinderen zaadjes mee naar huis, zodat ze nog lang kunnen genieten van de eigen bloempotjes. Er is plaats voor maximaal twaalf kinderen van 6-12 jaar. De kosten zijn 2 euro per persoon. Opgeven kan via www.natuurcentrumkatwijk.nl/activiteiten Natuurcentrum Katwijk, hoek Boulevard/Voorstraat.

Ochtend NVVH

Hoeden n De ochtendbijeenkomsten van Koninklijke NVVH-Vrouwennetwerk Katwijk zijn elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 09.30 tot 11.30 uur in de grote zaal van Tripodia, Hoornesplein 155. De koffie/thee (€ 1,50 per kopje) staat vanaf 9.00 uur klaar. Op dinsdag 23 april komt mw. Gorter. Zij heeft het hoedenmuseum "Zet 'm op". Ruim 20 jaar verzamelt zij hoeden en alles wat daarbij hoort. Eveneens volgde zij de opleiding voor Modiste, hoedenmaakster. Zij vertelt over de hoeden, maar brengt ook heel veel hoeden mee die men ook kan passen. Alle dames zijn welkom om kennis te komen maken. Men betaalt voor de eerste keer € 10,00. Voor wie lid wordt, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de contributie.

Foto: Céline van Egmond-Mulder

'Wat is het voorjaar toch een prachtige tijd. Wat ziet de natuur er mooi uit nu alles aan het uitlopen is. Ik kan hier zo van genieten. De bloesem. Al die kleuren. Al die vogels die 's morgens vroeg al aan het zingen zijn. De winter leek afgelopen week terug te willen komen, maar gelukkig is dat niet gelukt.' | Foto: Céline van Egmond-Mulder

Inschrijving Halve van Katwijk geopend

hardlopen n De online inschrijving voor de Halve marathon van Katwijk is geopend. De 37e editie van de Halve van Katwijk vindt plaats op zaterdag 28 september. Via www.halvevankatwijk.nl kan worden ingeschreven voor diverse hardloop- en wandelafstanden:

Deelnemers kunnen ook nu weer kiezen uit vier hardloopafstanden: 5, 10, 15 en uiteraard de halve marathon-afstand 21 kilometer. Natuurlijk ontbreekt ook dit jaar de Kidsrun niet. Dit jaar is een extra afstand toegevoegd aan de Kidsrun. Jonge sportievelingen in de leeftijd van 11 t/m 13 jaar kunnen dit jaar meedoen met de 3 kilometer hardloopafstand.
Voor de wandelaars zijn ook dit jaar vier wandelafstanden beschikbaar: 5, 10, 15 en de 21 kilometer. Natuurlijk kunnen bedrijven en instellingen zich op 28 september weer van hun sportieve kant laten zien met deelname aan de Businessrun.
Het schitterende parcours gaat grotendeels door duinen, bos en over het strand. Deze mooiste halve marathon van Nederland mag absoluut niet ontbreken op je hardloop- of wandelkalender.

Rijnvogels halen een benauwde zege binnen

Jaap van Duijn scoort uit een strafschop de beslissende treffer. | Foto: PR

Voetbal n 'We hebben ons gerevancheerd op de nederlaag van vorige week' was de eerste reactie van trainer Jimmy Simons die ook billenknijpend de laatste minuten van de wedstrijd tegen Capelle beleefde. Als Romano van der Stoep in de blessuretijd van dichtbij de paal niet had geraakt zouden de zenuwslopende laatste minuten niet aan de orde zijn geweest. Nu werd het nog nodeloos spannend omdat Capelle met man en macht trachtte de gelijkmaker te forceren. Een prachtige save van doelman Jeffrey Verkerk op een inzet van Kay Fens voorkwam echter dat de thuisclub alsnog met een puntendeling genoegen zou moeten nemen.

'We hebben de punten in de knip' sprak een opgeluchte Simons na afloop. 'Het was een moeilijke pot en de tegenstander stond verdomd goed en gaf weinig weg. Dankzij de fantastische redding van Jeffrey hebben wij de punten' genoot hij opgelucht na. Ook de verdediging van zijn eigen team stond goed en gaf zeker niet voor de rust al te veel weg en koesterde in de bol van spanning staande slotfase de nul.

Capelle manifesteerde zich zeker in de beginfase niet als een team dat in de gevarenzone bivakkeert. Overigens was de eerste kans voor Jaap van Duijn die doelman Bradley van der Meer al in de eerste minuut tot een redding dwong. De eerste de beste tegenstoot aan de overzijde leidde bijna tot de openingstreffer maar de bal scheerde voorlangs. In de levendige openingsfase stelde Dirk Jan van den Oever op zijn beurt Van der Meer op de proef maar deze bleek vandaag nauwelijks te passeren. Het bleef in de eerste helft een evenwichtig duel waarin Luuk Slegt nog even op de doellijn redding moest brengen en op slag van rust de beste kans voor de vogels werd gemist. Ruststand derhalve 0-0.

In de tweede rondgang bleef de 1-0 vooralsnog uit omdat Romano van der Stoep een assist van Jaap van Duijn op de voeten van Van der Meer zag gestuit. Daarna even een rommelige fase van de thuisclub die echter attent moest blijven op de counters van de bezoekers.

Voordat na een kwartier de voorsprong in de boeken kwam stuitte eerst Luuk Slegt nog op de uitstekende Van der Meer. Kort daarop werd Max van Steen binnen de zestien een halt toegeroepen en Jaap van Duijn wandelde met de bal naar de voor hem vertrouwde stip. Vanaf die plek faalt de routinier vrijwel nimmer en ook nu niet, 1-0. Het bleek uiteindelijk de beslissende treffer. De bezoekers bleven met passie zoeken naar de gelijkmaker maar de vogeldefensie kraakte niet. Niek Ossevoort kreeg van Rijnvogelzijde de bal ook niet in de vijandelijke touwen en ook Joey Lauhouh vond in van der Meer een sta-in-de-weg. Zoals vermeld had Romano van der Stoep de beslissing op zijn pantoffel maar deze simpele mogelijkheid eindigde op de paal. Het alles-of-niets offensief van de gasten werd daarna niet meer beloond. Met dank aan doelman Jeffrey Verkerk.

Ook Achilles'29 moet buigen voor Quick Boys

Jeffrey Ket passeert Thomas Loning en Julian Clout van Achilles'29. | Foto: OrangePictures

voetbal n Binnen een minuut kwam Quick Boys op voorsprong, die schade wist Achilles'29 snel te herstellen, al wist Quick Boys in de eerste helft nogmaals het net te vinden. In de tweede helft werd de voorsprong al snel op 1-4 gebracht. Achilles'29 wist nog twee keer het net te vinden maar kreeg daarna nog een doelpunt te verwerken, de uitslag werd 3-5.

In de aanloop van de kraker tegen koploper V.v. Noordwijk speelde Quick Boys de verre uitwedstrijd tegen Achilles'29, de club met een roemrucht verleden maar inmiddels op sportief gebied ver afgedwaald. Na een compleet mislukt avontuur in het betaalde voetbal bevindt men zich nu in de onderste regionen van de Derde Divisie. Quick Boys startte de wedstrijd voortvarend. Ruim binnen een minuut kapte Jesse van Nieuwkerk zijn tegenstander uit om vervolgens doelman Hauptmeijer het nakijken te geven.

Lang duurde de euforie niet. Binnen een paar minuten wist Achilles'29 de schade weer te herstellen. Uit een hoekschop werd Yunus Efe bereikt die het doel wist te vinden. Er gebeurde genoeg in de eerste minuten van de wedstrijd. Kort na de gelijkmaker leek Quick Boys weer dichtbij weer een doelpunt toen Kay Tejan uit een vrije schop na een overtreding op Cem Sahin de bal rakelings naast het doel plaatste. Ook Achilles'29 leek gevaarlijk te worden uit een vrije schop na een overtreding van Cem Sahin die Sahin geel kostte. Deze vrije schop was een prooi voor doelman Paul van der Helm. Achilles'29 had moed geput uit de gelijkmaker en was op zoek naar meer.

Toch zou Quick Boys langzaam maar zeker het initiatief naar zich toetrekken. Noodgedwongen trok Achilles'29 zich steeds meer terug op de eigen speelhelft, de counter moest uitkomst brengen. Daarbij moest het gevaar van Keven Schmidt komen. Hoewel Quick Boys de bovenliggende partij was bleef een verhoging van de score voorlopig uit. Halverwege de eerste helft leek Cem Sahin kansrijk te worden, maar kreeg onvoldoende controle over de bal om de doelkans te verzilveren.

Met nog een kwartier op de klok leek Kevin Schmidt gevaarlijk te worden voor de thuisploeg. Schmidt moest zijn meerdere in Paul van der Helm erkennen. Aan de andere kant van het veld was het een paar minuten later wel raak. Weer mocht Quick Boys net buiten het strafschopgebied een vrije schop nemen na een overtreding op Jesse van Nieuwkerk. Via de muur belandde de vrije schop van Kay Tejan in het doel, eindelijk stonden de blauwwitten weer op voorsprong.

Door een vrije schop van Kadir Usta een paar minuten voor de rust leek Achiles'29 nog een keer gevaarlijk te worden. De met veel effect geschoten bal ging rakelings over het doel van Paul van der Helm. Tot de rust bleef Quick Boys aandringen bij Achilles'29 maar kwam niet meer te scoren.
Na de rust twee ongewijzigde team in het veld. Na vijf minuten mocht Quick Boys een hoekschop nemen waaruit Willem Schonenberg werd bereikt, de deklat bracht uitkomst op de kopbal van Schonenberg. Nog was Achilles'29 niet uit de problemen, de bal kwam terug in het spel waarbij één van de spelers van de thuisploeg hands veroorzaakte. Strafschop besliste arbiter Paarhuis. Cem Sahin wist daar wel raad mee, met een zuiver geplaatst schot liet Sahin doelman Hauptmeijer kansloos.

Een paar minuten later vergrootte Jesse van Nieuwkerk de zorgen van Achilles'29 verder door een vrije schop van Jeffrey Ket het doel in te werken. Met nog ruim een half uur op de klok leidde Quick Boys riant in de wedstrijd. Achilles'29 zat zwaar in de problemen, een monsternederlaag lag in het verschiet.
Toch wist Quick Boys het net niet meer te vinden. Achilles'29 herstelde zich in de loop van de tweede helft en wist met nog een kwartier op de klok de achterstand naar 2-4 te verkleinen toen Desire Ruhindwa profiteerde van de hem geboden ruimte en doelman Van der Helm kansloos liet.

Toen Yunus Efe een paar minuten later de achterstand tot één doelpunt terugbracht was het schrikken geblazen voor Quick Boys. De blauwwitten lieten de Groesbeekse storm uitrazen, met nog vijf minuten op de klok maakte Kay Tejan een einde aan de illusie op wat moois voor Achilles'29 door een door Cem Sahin opgezette aanval af te ronden en de uitslag op 3-5 te bepalen.


12.00 u: RTV Sport; Bloemencorso Bollenstreek; RTV Magazine 18.00 u: RTV Sport; Bloemencorso Bollenstreek; RTV Magazine 21.30 u: RTV Sport; Bloemencorso Bollenstreek; RTV Magazine

Woensdag 17 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23:00 Non-stop muziek;

Donderdag 18 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 19 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 20 april
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18.00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Zaterdagcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 21 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Katwijk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Laurentiuskerk); 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;

Maandag 22 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 23 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dag editie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dag editie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 23.00 Muziek voor twee.


Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin.

Frequenties:

RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142.
TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Elke woensdag en vrijdag

16.00-17.00 uur: Gladiator Kinder Bootcamp bij Willy Noord, Noordduinseweg 4. Meedoen kost € 5,00. Aanmelden via true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Elke zaterdag

10.00-11.00 uur: Gladiator Ouder-Kind Bootcamp bij Willy Noord, Noordduinseweg 4. Meedoen kost € 7,50 per ouder. Aanmelden via true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Woensdag 17 april

14.00 uur: Kindercollege 'Is herrie ook muziek?' in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Entree € 2,00.
14.30 uur: Poppentheater De Toverviool bij K&O Katwijk, Sluisweg 16. Entree € 6,00.
15.00-16.00 uur: Kinderbingo TriPodia Katwijk, Hoornesplein 155. Meedoen kost € 3,00.
19.30 uur: 'Zing Nederlands met me' in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever, Hoorneslaan 297. Toegang vrij.
20.00 uur: Passie- En Paasconcert met The Martin Mans Formation en het Chr. Jongerenkoor Glory in de Vredeskerk, Baljuwplein. Entree € 10,00.

Donderdag 18 april

• Whiskyproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00.

Vrijdag 19 april

• Whiskyproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00.

Zaterdag 20 april

10.00-11.00 uur: Yoga aan het water bij Strandpaviljoen Willy Noord, Noordduinseweg 4. Prijs per les is € 9,00.
12.00-16.00 uur: Style & Trendsevent Zeezijde Katwijk, Voorstraat.

Zondag 21 april

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
10.00-11.15 uur: Skate Longboard Workshop bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.

Maandag 22 april

• Orgelconcert door Everhard Zwart in de Nieuwe kerk, Voorstraat 79. Entree € 10,00.
• Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
10.00-11.00 uur: Paaseieren zoeken bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen is gratis.
10.00-11.00 uur: Paaseieren zoeken bij Strandpaviljoen Willy Noord, Noordduinseweg 4. Meedoen is gratis.

Woensdag 24 april

11.00-16.00 uur: Lego Bouwwedstrijd in Tripodia, Hoornesplein 155. Medoen kost € 6,20.
16.00-17.30 uur: Breek de week golfsurfles bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 23,50.

Donderdag 25 april

20.00-00.00 uur: ABBA Tribute op het Evenementenplein | Strandplein Katwijk, Boulevard Zeezijde 19.

Vrijdag 26 april

20.00 uur: Oranjeconcert 'Zing voor de Koning!' in de Nieuwe Kerk Katwijk, Voorstraat 79. Entree 8,00 voorverkoop / € 10,00 aan de deur.
20.00-00.00 uur: Kattukse Nach op het Evenementenplein | Strandplein Katwijk, Boulevard Zeezijde 19.
20.00-22.00 uur: Oranjetaptoe bij het Gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3.
20.30 uur: Roskam Live met Café De Melkboer bij Proeflokaal De Buuren en De Roskam, Turfmarkt 2. Entree 5,00.

Zondag 28 april

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
10.00-11.15 uur: Skate Longboard Workshop bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.