De Rijnsburger

9 augustus 2018

De Rijnsburger 9 augustus 2018


3 / 20

5 / 20

9 / 20

12 / 20

15 / 20

16 / 20

Foto: pr

Nieuwe naam voor nieuw dorpsdeel

Katwijk bestaat uit de dorpen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. En dan is er ook nog de 'wijk' Hoornes-Rijnsoever, hoewel die wijk met meer dan tienduizend bewoners ruim drie keer groter is dan het dorp Valkenburg. Binnen afzienbare tijd, naar verwachting eind volgend jaar, wordt een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe wijk. Daar waar nu nog de barakken en hangaars van voormalig vliegkamp Valkenburg staan. Dat gebied staat nu nog te boek als Projectlocatie Valkenburg, maar dat nieuwe dorp kan natuurlijk niet zo blijven heten. Hoe dan wel? Wat moet de nieuwe naam worden van die wijk, waar in de komende decennia op z'n minst 5.000 woningen komen?

Historische kaart van het gebied waar de komende decennia de nieuwe woonwijk wordt gebouwd.

Lugdunum, Valkerhorst, Torenvliet,                        De Drift, De Broek of toch maar Vliegkamp

'Wij hebben een aantal creatieve duizendpoten in de fractie die al met verschillende namen op de proppen kwamen', reageert CDA-fractievoorzitter Barend Tensen. 'Mooi vinden wij het bijvoorbeeld als er bij de benaming enigszins rekening gehouden kan worden met de rijke historie van de projectlocatie.'

Maar de fractie wil het niet zelf bedenken. 'Wij vinden dit bij uitstek iets waar we de denkkracht van de inwoners zelf, in het bijzonder die van het huidige Valkenburg, voor in moeten zetten. Wat ons betreft dus een sterke nadruk op participatie: meedenkavonden en informatiebijeenkomsten.'

René Slootweg van coalitiegenoot GemeenteBelangen is het daarmee eens: 'Wij zijn een groot voorstander van burgerparticipatie, dus leek het ons een goed idee om hier een soort prijsvraag aan te hangen. Zo zijn we ook aan de naam Aquamar gekomen'.

'De nieuwe kern op vliegveld Valkenburg is een plek waar historie het heden gaat ontmoeten. Het is voor DURF dan ook vanzelfsprekend dat er wordt gekozen voor een wijk die boordevol staat met verwijzingen naar het verleden', vindt Sonny Spek van DURF.

'Belangrijke onderwerpen hierbij zijn natuurlijk de Romeinen die zich hier ooit hadden gevestigd, het militair vliegveld Valkenburg en de herinneringen aan de oorlog. Het is belangrijk in een tijd, waarin soms te weinig aandacht is voor de historie, dat er bij zulke nieuwe initiatieven wel ruim voldoende aandacht aan wordt besteed. De link tussen de nieuwbouwwijk en het verleden moet voldoende gewaarborgd zijn en dat is voor DURF ook een belangrijk uitgangspunt.'

'Ik vind Lugdunum wel wat', doet Matthijs van Tuijl (PvdA) als suggestie aan de hand. 'Misschien kunnen we de historische vergissing van de buren dan eindelijk eens rechtzetten.'

Jaap van der Plas van de projectgroep Canon van Katwijk (www.canonvankatwijk') verwijst naar historische namen, die voor en in dat gebied werden gebruikt: De Broek, Valkenburgerbroek, Valkenbroek, Vliegkamp, Torenvliet, De Woerd en Zonneveld.

'Persoonlijk vind ik de naam 'Vliegkamp' voor de wijk de beste keus', zegt Jaap Haasnoot van KiesKatwijk.

Hij zette de vraag van de redactie van deze krant op de FB-pagina Marine Luchtvaart Dienst en dat leidde ook tot heel wat reacties (zie hiernaast).

'Uit die suggesties komt naar voren dat men straten wil vernoemen naar de vliegtuigtypen die er zijn gebruikt. Bij het laatste type, de P3-Orion wordt dat lastig, want we hebben al een Orion. Beter vind ik het om straten te vernoemen naar Nederlandse militairen die bij de aanval op Valkenburg tijdens de meidagen 1940 aldaar zijn omgekomen.'

Lugdunum: historische vergissing van de buren eindelijk eens rechtzetten

Reacties FB-pagina Marine Luchtvaart Dienst, opgezet voor alle enthousiasten, vrienden, piloten, crew en grondpersoneel van de voormalige Marine Luchtvaart Dienst (MLD). De MLD was van 1947 tot 2007 gevestigd op Vliegkamp Valkenburg.

Arjan Koning: Valkerhorst, Valkerhout, Valkerweide.

Ronald van der Valk: Valkenburg, vliegkamp en natuurlijk keuze uit alle vliegtuigtypen.

Martin de Boer: Als gevolg van de aanleg van het vliegveld hield de Broekweg op te bestaan als doorgaande weg. Het gebied waarin de aanleg plaatsvond heette tot die tijd de Drift (ten noorden van de Broekweg) en de Broek (ten zuiden van de Broekweg).

Vanuit historisch oogpunt zijn dit wat mij betreft toepasselijke namen voor een toekomstige wijk. De straten kunnen natuurlijk vernoemd worden naar de type vliegtuigen, die er ooit gebaseerd waren.

Hans Bouwmans: MLD-wijk, lekker simpel.

Gerrit Kruis: in Den Haag hebben ze ook de wijk Ypenburg, genoemd naar het voormalig vliegveld. Kan ook nu... Valkenburg zou ik fantastisch vinden, als wijk. Dan de straten en pleinen vernoemd naar legendarische vliegtuigtypen van de MLD. Tenslotte was dat vroeger ook al zo. Swordfishsteeg, Seafuryplein en Atlanticstraat.

Mag ook naar beroemde MLD'ers, die met een MWO of zo. Ik hoop dat we weer niet vervallen in Mandelaplantsoen en dergelijke. Beetje MLD-traditie mag wel bewaard blijven in de streek.

Arjan Koning: Vliegveldburg.

Coen Van Den Heuvel: Klein Valkenburg.

Frank van Hemert: Vernoemen naar vliegers, Engelandvaarders, vliegtuig- en helikoptertypes.

Theo Postma: De grootste straat zou heel toepasselijk MLDWEG moeten heten.

Ingrid de Haas: De Strip.

Jan Eenling: Moeraswijk.

Derk Moor: Waarom niet het Vliegkamp? Neptuneweg, Trackerweg, Atlanticweg, Orionweg, alles weg. Klopt ook nog eens.

Beetje MLD-traditie mag wel bewaard blijven in de streek

Bert Steeman: Startbaan 10.

Dick van der Maal: Omdat het om meerdere straten gaat, stel ik voor daar de vliegtuigtypes die op het MVKV gestationeerd zijn geweest in te vermelden.

Arjan Den Hertog: De straatnamen vernoemen naar de Nederlandse militairen die in mei 1940 het vliegveld verdedigden en dit met hun leven moesten bekopen. Daar wil ik mij sterk voor maken.

Gerrit Nekkie: Op Ypenburg zijn ook namen van gevallen militairen gekozen op het voormalige veld. Het gaat dan om personeel dat in de meidagen van 1940 omgekomen is.

Heeft u suggesties voor de naam voor die nieuwe Katwijkse wijk. Laat het redactie van deze krant weten op

redactie@katwijkschepost.nl

17 / 20

19 / 20

ZONDAG 12 augustus

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: leesdienst
19.00 uur: ds. M.A. Kempeneers

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: avondmaalsviering

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Rob Quispel

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. J.A. Smit, Purmerend

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. R.Th. Pos
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. L. Hoftijzer
19.00 uur: Openluchtdienst,
pastor A. van der Marel
Woensdag 15 augustus
19.15 uur: ds. L. Hoftijzer,
avondgebed
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur:
ds. D.C. Groenendijk, Klundert
Visser 't Hooft
9.30 uur: geen dienst

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: leesdienst

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. W.M. de Boer,
Alphen a/d Rijn
18.30 uur: dhr. S. Both, Lopik

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. Th. Hop, Hillegom

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
EV, kapelaan B. Plavcic, Vocalis

De Wilbert
10.15 uur: Woord-/gebedsviering

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Jos Lindhout
19.00 uur: Bijbelstudie