De Rijnsburger

14 november 2019

De Rijnsburger 14 november 2019


23 / 24

ZONDAG 17 NOVEMBER

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. M.A. Kempeneers
17.00 uur: ds. M.A. Kempeneers

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: André Wolthuis

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Oscar Lohuis

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Kaag

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. F. Rinkema

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. D.J.J. Thijs, Den Haag
17.00 uur: ds. Z. de Graaf, Katwijk a/d Rijn
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: dhr. H. Maat, Putten
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Haasnoot

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. G.J. Bruin, Rotterdam-Zuid
17.00 uur: leesdienst

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pater Spruyt, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Leon Akkerman