De Rijnsburger

15 augustus 2019

De Rijnsburger 15 augustus 2019


3 / 20

5 / 20

8 / 20

9 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

19 / 20

ZONDAG 18 AUGUSTUS

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. W. van Sorge
19.00 uur: ds. P. den Ouden

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Ton Heemskerk

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Simon v. Groningen

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. L. Rasser, Amsterdam

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: ds. J.A. Berkheij,
Woerden
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek
19.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
De Voorhof
9.30 uur: geen dienst

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

11.00 uur: ds. E.B. Buitendijk
18.30 uur: ds. G. Zomer,
em. Waardhuizen

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. Th. Hop, Hillegom

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering, B. Plavcic
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Gijs Haasnoot