De Rijnsburger

19 september 2019

De Rijnsburger 19 september 2019


"Een fantastische mart"

Met de hoed in de hand... Mexico in Nederland. | Foto: PvK

mart n Hoewel het weer het af en toe liet afweten, werd er volop genoten van de 1074e Valkenburgse Paardenmarkt. Kermis, taptoe, Castellumpop, sportactiviteiten, optochten, Ringrijden, en paarden natuurlijk. Net als het bier en de gezelligheid in de Biertrom en in de Feesttent een vaste waarde van de Mart. Kortom: plezier voor jong en oud. Helaas is het nu voorbij en begint het najaar ècht, maar nagenieten kan nog even op onze fotopagina op pag. 15.

En de Valkenburgers kijken nu alweer uit naar volgend jaar!

CDA en VVD steunen plan voor tijdelijke N206 Valkenburg aan zuidkant

verkeer n Het vooruitzicht om een drukke provinciale weg voor je deur te hebben is geen pretje. Daarom heeft het CDA afgelopen donderdag een motie ingediend, waarin het gemeentebestuur wordt gevraagd zich in te zetten voor een tijdelijke N206 aan de zuidkant: verder weg van de huizen, scholen, speeltuinen en ouderenwoningen.

In deze motie wordt het college opgeroepen het gesprek aan te gaan met de provincie en Boskalis om haar voorkeur uit te spreken voor een tijdelijke N206 aan de zuidkant. Hier is volgens de indieners haast bij geboden, omdat de voorbereidingen voor de aanleg van de weg gewoon door gaan. "Aan het begin van de raadsperiode is gesteld: "Het gemeentebestuur en de organisatie leren steeds meer te luisteren en open te staan voor de meningen en signalen uit de samenleving." Met deze motie hebben we als doel gehad het college hieraan te herinneren en zich pro-actief op te stellen. Bovendien zou het een steuntje in de rug geven en als uitgangspunt kunnen dienen voor de raadsessie die nog volgt." aldus het CDA.

VVD Katwijk heeft de motie medeondertekend en hoopt dat met de raadsvergadering van 19 september nog veranderingen kunnen worden afgedwongen. Dan is er een extra sessie waarin bewoners en raadsleden worden bijgepraat. 19.30 uur, op het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@katwijk.nl. "We hopen vanavond op veel insprekers tijdens de informatieve raadscommissie in het gemeentehuis. Het zou fijn zijn als de motie de volgende keer wél raadsbreed wordt aangenomen. Hopelijk zijn we dan nog niet te laat", aldus VVD-raadslid Bastiaan Zuyderduyn.

Bestelbus gezocht

Vervoer n Iedereen is wel eens op zoek naar iets. Stichting "Kind in Oost Europa" is op zoek naar een (gebruikt) bestelbusje. Deze willen we gebruiken voor het transport van dozen e.d. naar een opslagruimte in Rijnsburg. Dit doen we nu nog met een personenauto maar dat is verre van ideaal. Omdat wij het geld wat we ophalen het liefst willen gebruiken om armlastige gezinnen in Roemenië te helpen is ons budget voor een transportmiddel beperkt. Het liefst zoeken wij dus iemand of een onderneming die een busje beschikbaar wil stellen 'om niet'. Als tegenprestatie kunnen wij bijvoorbeeld reclame van uw organisatie of bedrijf op het busje laten staan. Om te voorkomen dat wij direct veel onderhoudskosten moeten maken graag een bestelbusje (combi/VAN) die nog goed bruikbaar is. U zou ons en daarmee indirect arme gezinnen in Roemenië enorm helpen.

Heeft u voor ons een geschikt bestelbusje of zijn er vragen? Neem dan contact op met Gerard van Duijvenvoorde T 06-22976201 of Coby Volwater T 06-34865850.

Gele kaart voor wethouder Nagtegaal

politiek n Hoewel het voor de raadsvergadering nog wat bagatelliserend werd gebracht als een 'inschattingsfout', werd het in de vergadering toch nog spannend voor wethouder Rien Nagtegaal.

Een motie van wantrouwen kwam er niet, maar de wethouder moest daarvoor wel diep door het stof en liep schade op. Hij kreeg van de voltallige raad een 'gele kaart' als laatste waarschuwing. Nadat Nagtegaal vorige maand uit de school klapte over de afspraken rondom het extra krediet van 1,6 miljoen voor de verbouwing van het gemeentehuis, die in beslotenheid waren afgesproken, ontstond verontwaardiging in de raad. Met het schrijven van een excuusbrief, waarin hij sprakover een 'procesfout' hoopte Nagtegaal de gemoederen te sussen. Tevergeefs. In de raad klonken termen als 'grove fout en ernstige fout' en 'schending van vertrouwelijkheid'. Nagtegaal bood de raad 'oprechte excuses' aan en sprak over zijn handelen als 'verkeerd en fout'. Volgens hem was er sprake van 'collectieve blindheid' en kon hij zich na afloop niet voorstellen hoe het zo fout had kunnen gaan. De wethouder ging diep door het stof en wist daarmee de vergevingsgezindheid van de raad te prikkelen. "Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen', werd door KiesKatwijk geciteerd. Maar wel een gele kaart dus. Laatste waarschuwing.


Foto: Carin van der Spijk-Kralt

Gedichten van Hedwig
Stuivenberg

Mijn
gedichten zijn eigenlijk versjes

Prijswinnaars Paardenmarkt Loterij 2019

Rijnsburgse Boys speelt
met lef gelijk

monumentendag n Veel gezelligheid bij jubilerend pontje

Tussentijdse metingen afval challenges bekend

Foto: C. van der Spijk

n Heeft nog niet een groot effect opgeleverd

Scheiden n afval. Half augustus is in de proefwijken in Katwijk gemeten hoe de samenstelling van het restafval is. Sinds juni wordt er in vijf wijken in Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk geëxperimenteerd met andere vormen van afvalinzameling.

Uitslag proef in Frederiksoord. Foto: pr

Om te kunnen vergelijken is voor de start van de proeven een nulmeting gedaan. Het algemene beeld van deze tussentijdse meting geeft aan dat de nieuwe inzamelmethoden tot nu toe geen groot effect hebben op de samenstelling van het restafval.

De proef met het inzamelen van Plastic en Metalen verpakkingen en Drinkpakken(PMD) heeft per wijk de volgende resultaten opgeleverd:

Frederiskoord

In een aantal straten rond de Floralaan zijn verzamelcontainers voor restafval omgebouwd tot pmd-container. Zo kunnen inwoners het vele plastic dichter bij huis kwijt.

In deze wijk is het percentage pmd dat in het restafval zit ongeveer gelijk gebleven. Maar in verhouding zat er al minder pmd in het restafval. Het percentage is nu vergelijkbaar met de andere proefwijken. Helaas is het wel zo dat in de pmd-containers nog veel restafval wordt gegooid, waardoor de inhoud als restafval verbrand moet worden.

't Duyfrak

Ook deze wijk heeft een container aan huis gekregen voor het pmd. Dit wordt tweewekelijks opgehaald.

Ook in deze wijk stijgt de aangeboden hoeveelheid pmd en zit er weinig vervuiling tussen. Het percentage pmd in het restafval is hier gedaald met 7%

Katwijk

In Rijnsoever hebben bewoners een extra container gekregen om het pmd te verzamelen. Dit wordt tweewekelijks opgehaald. Het aantal kilo's pmd dat wordt ingezameld stijgt en er zit weinig ander afval tussen. Dat is terug te zien in het restafval. Het pmd dat in het restafval zit, is afgenomen met 3%

In de Zanderij zijn op diverse plekken verzamelcontainers voor het keukenafval geplaatst. Inwoners verzamelen het keukenafval in deze bakken en alleen het tuinafval gooien zij nog in hun eigen groencontainer. Positief aan de proef in de Zanderij is dat het keukenafval dat apart wordt ingezameld ook echt keukenafval is. Er worden weinig andere spullen ingegooid. Toch wordt in deze proefwijk niet meer gft gescheiden van het restafval.

Hoe nu verder

Eind september zijn de proeven afgelopen. Dan wordt in alle proefwijken de situatie weer zoals het was en wordt de laatste meting gedaan. De tussentijdse meting was een analyse van het restafval. De laatste meting wordt een totaalplaatje. Dan weten we wat het effect is geweest van deze proeven.

Naast deze resultaten willen we ook graag weten wat de inwoners die in een proefwijk wonen, vonden van de proef. Hiervoor vragen hun mening door middel van een enquête. In de gemeenteraad zal, waarschijnlijk begin volgend jaar, gesproken gaan worden over hoe we gaan bereiken dat er meer afval gescheiden wordt ingezameld. Want de opdracht van de rijksoverheid is dat in 2020 75% van ons afval gescheiden wordt ingeleverd. De resultaten van de proeven en de enquête worden hiervoor gebruikt.

Welke vrijwilligers vallen er dit jaar in de prijzen? Nomineer een kandidaat!

vrijwilligerswerk n Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg staan bekend om het groot aantal vrijwilligers. Maar wie vind jij er dit jaar nu echt uitblinken?

Ken je een actieve en betrokken vrijwilliger die het volgens jou verdient om extra gewaardeerd te worden voor zijn of haar inzet? Dan kun je deze vrijwilliger op dit moment voordragen voor één van de vrijwilligersprijzen. Het maakt niet uit hoelang iemand al vrijwilligerswerk doet, of voor hoeveel uur per week maar dat iemand vrijwilligerswerk doet naar zijn of haar beste kunnen. Met de verkiezing 'Vrijwilliger van het jaar' wil de gemeente Katwijk uiting geven aan haar waardering voor al die mensen die zich belangeloos en enthousiast inzetten voor de medemens en samenleving. Vrijwilligers verrijken het maatschappelijk leven, zijn belangrijke verbindende schakels en bieden een helpende hand, luisterend oor en troostende woorden.

Oorkonde en cheque

Tijdens het VIP Café op dinsdag 10 december 2019 worden de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt door burgemeester Cornelis Visser. De prijs bestaat uit een oorkonde en een cheque van € 500,= te besteden aan de vereniging of organisatie waar hij/zij zich voor inzet. De jaarlijkse verkiezing is ook bedoeld om de vrijwilligers beter in beeld te brengen en anderen te stimuleren zelf ook als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ken jij vrijwilligers of vrijwilligersgroepen die een prijs verdienen voor het vrijwilligerswerk dat zij doen? Meld hen dan aan en wacht niet te lang. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 18 oktober 2019. Het voordrachtformulier is te downloaden op www.welzijnskwartier.nl en aan te vragen via mail: vip@welzijnskwartier.nl of telefonisch: 071-4033323. Een papieren versie van het voordrachtformulier is af te halen op onderstaande adressen:
Gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3,Katwijk
Welzijnskwartier, Callaoweg 1,Katwijk
Uit de voordrachten nomineert de jury 12 vrijwilligers en 3 projecten/organisaties verdeeld over de drie categorieën. Deze genomineerden komen in aanmerking voor de prijs per categorie. Van deze vijftien genomineerden worden portretten gemaakt waaruit blijkt hoe waardevol hun inzet is.

Zumba

Iedereen is nu denk ik wel zo'n beetje op de hoogte van mijn haat/liefde verhouding met sport. Ik weet dat het noodzakelijk is, verenig het nuttige met het aangename en probeer minimaal een half uur per dag te bewegen.

Aangezien ik heel veel zit, op kantoor, achter mijn computer, in de auto, moet daar wat tegenover staan. Wat heet; er is overal een tijd voor. ….! Om het nu toch ook nog een beetje leuk te houden, heb ik mij laten overhalen om op Zumba te gaan. 'Jij houdt toch van muziek en dansen, het is laat op de avond dus het geeft ook niet hoe je er vandaan komt……? En eerlijk is eerlijk, het is leuk.

Voor de mensen die het niet kennen; Zumba is een fitnessprogramma te vergelijken met aerobics gebaseerd op Latijns- Amerikaanse dansen, zoals de salsa, merenque, samba en rumba. Zumba betekent snel bewegen en lol hebben. Dat klopt. Al was het alleen maar om mezelf en de mensen om me heen. We starten met de danspassen. Het begint rustig. Goed naar de muziek luisteren. Een pas links, een pas rechts, dan twee passen links en twee passen rechts en ineens twee passen links en een rechts. Voor we het weten stappen, springen en draaien we. Na de benen krijgen ook de armen een functie en dan de heupen. Zumba gaat duidelijk ook over soepele heupen. We draaien achtjes en halve achtjes met onze heupen. De sport heet niet erotisch te zijn in tegenstelling tot het dansen, omdat je dit alleen doet. Voor deze dansen is wel een speciaal ritme vereist. Goed op de maat letten. 'Het is ook leuk om thuis te oefenen', vertelt de instructrice. 'Lekker muziek opzetten en bewegen.' 'En goed voor het liefdesleven', oppert een ander. Ik ben meteen uit de maat. Niet nadenken. Je moet je daar nu toch niets bij voorstellen. Ik ben al blij als ik het er levend afbreng.

En dan moet ik niet eens om me heen kijken. Een mevrouw voor me beweegt drie kwartier in een half uur. Het enige wat die meneer er aan over gaat houden is kramp in zijn kaken. Na een half uur doemen er allerlei visioenen op van een prachtige Patrick Swazy in de film Dirty Dancing, die danseres Jennifer Grey boven zich uit tilt, waarna ze in het koele water plonst. Dat wil ik ook. Nu. Maar ik zie niemand die ook maar in gedachten heeft me dat te laten beleven. De tijd gaat supersnel. Toch gek want hoe meer je beweegt, des te soepelere worden de spieren. Je moet eens kijken wat de resultaten straks zijn. Ik spurt naar huis en spring onder de warme douche. Heerlijk.

Als ik er onder vandaan kom, heb ik energie voor tien. Misschien toch straks maar eens een demonstratie geven. Ik spring tussen de koele lakens. Dat voelt goed. Ik draai me om. Toch maar geen demonstratie, er is overal een tijd voor…….!


Informatieve sessie over Maatschappelijke Agenda als sturingsinstrument

Veel verzet voor plannen N206. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

politiek n Op donderdag 26 september is vanaf 21.15 uur tot 22.00 uur in de Strandzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over 'Maatschappelijke Agenda als sturingsinstrument'.

Met de maatschappelijk agenda wil de gemeente meer sturen op maatschappelijke effecten, de samenwerking tussen partijen bevorderen en stimuleren dat er nieuwe coalities ontstaan. Om de agenda als sturingsinstrument te kunnen gebruiken heeft het college samen met de partners een databoek met indicatoren ontwikkeld. Het college informeert de raad onder andere over het ontwikkelproces, de opzet van het databoek en de bruikbaarheid van de indicatoren in relatie tot de maatschappelijke opgaven. De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het voorstel van het college en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven geen standpunt.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.


De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Lions verwennen senioren met een gezellige barbecue

Mooi weer en veel gezelligheid. | Foto: PvK

n Samenzijn en gezelligheid troef in Valkenburg

lions n De leden van de Lionsclub Rijnsburg/Valkenburg lieten hun leeuwenhart spreken. Afgelopen zaterdag verzorgden zij voor de bewoners van Het Zwammerveld en De Wei in Valkenburg een barbecue. Er werd spontaan gebruik van gemaakt en er heerste zoals te verwachten was een gemoedelijk sfeertje. Het mooie weer zorgde voor een extra dimensie.

Door Piet van Kampen

Tot aan 2005 regelde de heer Ten Haken deze gezellige onderonsjes maar na diens overlijden was het over. Zijn zoon Wiggert, lid van de Lionsclub heeft dit jaar de draad weer opgepakt.

Feestelijk

'In het kader van de Paardenmarkt wilden wij deze mensen ook iets feestelijks bieden maar dat ging de zaterdag ervoor vanwege het slechte weer niet door. Dus hebben wij het een week later gedaan' legt initiatiefnemer Ten Haken, genietend van de sfeer en een biertje uit. 'Wij met de club willen graag iets voor de gemeenschap doen en je ziet hoe enthousiast deze mensen hier gezellig bij elkaar zijn. Ze spreken elkaar ook niet meer elke dag en dit is een mooie gelegenheid voor hen om ook eens naar buiten te komen en onder elkaar te zijn'.

Grandioos

De heer Paauw is net als de overige aanwezigen de jongste niet meer. Hij heeft zojuist een malse hamburger achter de kiezen en wil wel even laten weten dat hij het naar zijn zin heeft. 'Het is grandioos en voor herhaling vatbaar. De Lions club zijn mensen onder de mensen en hebben empathie voor anderen' steekt hij hen een pluim op de hoed.

Zijn buurman Schaap die ook net de vingers nog even aflikt vond het een prima idee en geniet niet alleen van de vleselijke lekkernijen en een natje maar vooral van de gezelligheid. Voormalig huisarts Gerrit van Delft is het oudste lid van de club en een zeer bekende Valkenburger. Hij onderstreept nog eens waarvoor de club zich inzet. 'Voor onze mensen en ook voor andere goede doelen'. Het doel van deze avond werd ruimschoots bereikt. Samenzijn en gezelligheid troef!

Op mijn laatste column heb ik diverse reacties gekregen. De meesten konden wel instemmen met hetgeen ik had opgetekend.

Eén persoon echter niet. Volgens die persoon moet de geplande nieuwbouw aan de overzijde van de Bankijkerweg laagbouw worden en het liefst woningen voor starters. Daar is nl. een groot gebrek aan.

Er is inderdaad een schreeuwend gebrek aan koop – en huur woningen voor mensen met minder inkomen, maar ik vrees dat deze niet zullen worden gebouwd in De Horn. Het nog aan te leggen park aan de zijde van het kanaal moet toch ergens uit worden gefinancierd. En hoe verdien je wat terug? Inderdaad door er om heen appartementen te bouwen.
Meer woningen op de zelfde schaarse bouwgrond. Dat appartementen complex zal duidelijk zichtbaar zijn vanaf de Bankijkerweg, maar over gebrek aan zonlicht en privacy hoeven de woningeigenaren zich, gezien de afstand, niet druk te maken.
En dat was hetgeen ik eigenlijk kwijt wilde.

Anderhalf jaar geleden kozen we een nieuwe gemeenteraad en college. In die 18 maanden is er veel gebeurt, het meeste zijn we al weer vergeten. Als wethouder krijg je heel wat voor je kiezen, zo bleek afgelopen week maar weer eens.
Wethouder Rien Nagtegaal had per ongeluk vertrouwelijk informatie naar buiten gebracht en moest daarvoor op het matje komen bij de gemeenteraad. Iedereen mocht er iets van zeggen en zoals het een wethouder betaamt ging Rien diep door het stof. Rien had per ongeluk wereldkundig gemaakt dat de verbouwing van het gemeentehuis 1,6 miljoen euro extra ging kosten. Dit had de gemeente-raad achter gesloten deuren al lang goedgekeurd maar door het bekend te maken kon de gemeenteraad niet meer hem er over in debat. M.a.w. de gespeelde verontwaardiging niet meer ten tonele brengen.

Tja. In 1998 werd het gemeentehuis aan de Zeeweg voor ruim 13 miljoen euro verbouwd. Vijf jaar later was het alweer te klein en ging er weer 5 miljoen tegenaan, in de jaren erna zullen ook de nodige kosten nog zijn gemaakt. Na de fusie bleven de gemeentehuizen in Rijnsburg en Valkenburg eerst nog open. Maar niet voor lang. Ambtenaren verhuisden naar verschillende locaties en nu wil B&W ze allemaal onder een dak hebben op de Zeeweg. Dat moet daarvoor worden aangepast en ondanks de minder gunstige financiele positie van de gemeente, we gaan niet zomaar bezuinigen, gaat die, inmiddels dus duurdere verbouwing gewoon door. Omdat de bezuinigingen straks duidelijk zichtbaar worden had het de gemeente gesierd om die verbouwing toch ook maar wat soberder uit te voeren.
Maar laat nu juist dat woord verdwenen zijn uit de verbouwplannen.

Reacties? uicatcher@gmail.com

Museum start weer met "Verhalenvangers"

erfgoed n Dinsdagmorgen 24 september opent het museum van het Genootschap Oud Rijnsburg na de vakantieperiode weer de deuren voor de bijeenkomst die als: "De Verhalenvangers" is betiteld. Vanaf half tien is iedereen welkom om de geschiedenis van Rijnsburg levend te houden.

De verhalen komen van twee kanten. Het Genootschap Oud Rijnsburg presenteert samen met de RSDA, de Rijnsburgse filmamateurs, een film over het verleden. Dinsdag zal een film worden vertoond over Piet Goemaat, die een textiel- en modezaak had, die heel lang bekend was in het dorp. Zo wordt een stukje van onze geschiedenis gedeeld met wie daar belangstelling voor heeft. In de toekomst komen ook andere bedrijfsverhalen aan bod.

Delen

De andere kant van de ochtend is dat ook verhalen, beelden en gegevens over de historie worden verzameld. Zo kunnen er oude foto's worden gescand. Er liggen vaak nog mooie, onbekende beelden ergens onder in de kast die kunnen laten zien hoe Rijnsburg vroeger was en wie de Rijnsburgers van toen waren. Wat is er mooier dan die beelden te delen? Men kan de gescande foto's mee naar huis nemen, maar als ze van historische waarde zijn kunnen ze met ook in het fotoarchief van het genootschap worden opgeslagen om ze later weer tot leven te brengen in een tentoonstelling of op één van de beeldschermen van het museum. Wie dat wil kan zijn of haar verhalen over het verleden vertellen. Persoonlijke verhalen of anekdotes verlevendigen het grote verhaal van de Rijnsburgse geschiedenis.

Doorlopend proces

Het vastleggen daarvan is een doorlopend proces. Wat nu misschien onbetekenend lijkt, blijkt later misschien typerend voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld: wat gebeurde er in de jeugdtijd, wat waren de rages? Voor degenen die ver in hun geheugen moeten graven was dat misschien hoepelen, knikkeren, tollen of de hoelahoep. Kinderen van nu staan daarbij alleen met vraagtekens in hun ogen. Maar wij kunnen ons niet voorstellen dat de kinderen in een verre toekomst verbaasd zullen zijn over hoe onze jeugd ooit met smartphones en computers omsprongen. Tenslotte is het ook mogelijk om samen achter de computer plaats te nemen en te kijken in hoeverre gegevens van de eigen familie op het internet te achterhalen zijn. Zo kan men leren om zelf in het eigen verleden te duiken en dat leidt vaak tot boeiende verrassingen.
De bijeenkomst begint om tien uur en vanaf half tien bent u welkom in het museum aan de Oude Vlietweg 6. De toegang is gratis.
De hierop volgende ochtenden zullen dit jaar worden gehouden op: 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december.

€ 11.000,90 voor KWF Kankerbestrijding

et de winter voor de deur zijn de voedselpakketten meer dan welkom. | Foto: PR

collecte n De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Rijnsburg heeft het mooie bedrag van € 11.000,90 opgeleverd.

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan. Stort uw bijdrage op rekening NL78 RABO 030 24 34 060 t.n.v. KWF Kankerbestrijding Amsterdam of doneer online via kwf.nl/doneren. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat doen wij niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.
De KWF-afdeling Rijnsburg bedankt bij deze iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecteweek. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.

Rijnsburg helpt Kosovo

goed-doel n Tientallen vrijwilligers van Werkgroep De Ruyter uit Rijnsburg zijn vorige week dagenlang bezig geweest met het transport klaar maken van voedselpakketten.

Al jarenlang verzorgt de Ruyter in het najaar hulptransporten naar Oost-Europa. De vrachtwagens zijn dan voor een groot gedeelte gevuld met voedselpakketten. Deze pakketten, flinke kartonnen dozen zijn afgelopen week door een grote groep van de werkgroep bij Albert Heijn gevuld en vervolgens via AH te koop aangeboden aan het winkelend publiek. Tijdens de verkoopdagen, vrijdag en zaterdag, werden er maar liefst 800 dozen verkocht. Over enkele weken gaan de dozen richting Kosovo, waar ze door de straatarme bevolking met open armen zullen worden ontvangen. Met de winter voor de deur zijn de voedselpakketten meer dan welkom. Werkgroep De Ruyter bedankt langs deze weg een ieder die in welke vorm dan ook dit groots gebaar vanuit Rijnsburg mogelijk heeft gemaakt.

Stilleven-viering in Grote Kerk

kerk n Aanstaande zondag 22 september is er om 17.00 uur in de Grote Kerk weer een Stilleven-viering.

Er zijn Schriftlezingen, gebeden en er worden liederen gezongen (o.a. uit de Taizé traditie). Muzikale omlijsting door zanggroep Tehillah, Anja van der Ploeg op piano en Jan de Laat op hobo. Tijdens de viering zijn er ook momenten van stilte om de teksten te laten bezinken. Wie dat wil, kan een kaarsje aansteken, ter ondersteuning van de gebeden. De lezingen en gebeden worden verzorgd door ds. Arenda Haasnoot en leden van de voorbereidingsgroep.

Thuis bij mevrouw Schaddelee

Foto: Rokkifotografie

Op de foto de 90 jarige mevrouw Adriana Schaddellee, roepnaam Janie. Ze is de trotse moeder en oma van 5 kinderen, 29 kleinkinderen en 31 achterkleinkinderen.

Samen met haar man en kinderen heeft ze lange tijd boven het postkantoor, later het Denkhuis in het centrum Rijnsburg gewoond. Vanaf 1988 zijn ze verhuisd naar Woonboot 'Oase' in Katwijk aan het Sandtlaanpad. Deze woonboot is in 2007 geheel uitgebrand en in stukken via Wilbert terrein afgevoerd.

Gelukkig is er na anderhalf jaar weer een nieuwe woonboot gekomen. Daarmee is ze de oudste woonboot bewoonster van Nederland.

| Foto: Rokkifotografie.

Westerhaghe krijgt ook een AED

n Ingebruikname tijdens Burendag

Levensbelang n Een AED in woonwijken die voor iedereen toegankelijk is, kan van levensbelang zijn.

Daarom heeft de Vereniging van Eigenaren Westerhaghe van het Westerpark in samenwerking met de commissie HartVeilig van het Westerpark, een AED laten plaatsen in de woontoren Cipres van het Westerpark.

Wethouder Corien van Starkenburg is bereid om op Burendag, zaterdag 28 september om 11.00 uur de officiële installatie te doen.

De bewoners van het Westerpark en de Waterkers en de directe omgeving zijn inmiddels uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Maar natuurlijk is een ieder die hiervoor belangstelling heeft van harte welkom.

De AED in Cipres is aangemeld bij de hulpdiensten en is voor iedereen toegankelijk die is aangemeld bij de app HartslagNu.

Instructie

Op woensdag 9 oktober wordt een instructie avond voor deze AED georganiseerd.

Iedereen die in het bezit is van een reanimatiediploma en deze AED Philips FRx wil leren bedienen, is van harte welkom. De groepsgrootte is 20 personen en vol = vol.

Voor meer informatie over de instructieavond kunt u contact opnemen met
José de Mooij (06-51079614)
f Wilma Jager (06-51844369).

Natuurfoto wedstrijd 2019

wedstrijd n Ook dit jaar organiseert Natuurcentrum Katwijk weer een natuurfotowedstrijd.

Deelnemers kunnen maximaal drie natuurfoto's insturen die het afgelopen jaar gemaakt zijn in de omgeving van Katwijk. Donderdag 26 september wordt het startsein gegeven met een fotografielezing in het Natuurcentrum Katwijk.
De regels zijn duidelijk: maximaal drie eigen natuurfoto's, gemaakt in of in de directe omgeving van Katwijk, tussen oktober 2018 en oktober 2019. De deadline voor het insturen van foto's is 17 oktober 2019. Ook dit jaar zijn er weer twee categorieën: jonger dan 18 jaar en 18 jaar en ouder. Inzenden moet via het formulier op de website: (zie https://www.natuurcentrumkatwijk.nl/activiteiten.html). De jurering gebeurt door een vakjury én door publieksstemming in het Natuurcentrum Katwijk op de daar opgehangen beste foto's. Genomineerden en de uiteindelijke winnaars krijgen de afdruk van hun tentoongestelde foto mee op de dag van de prijsuitreiking (zaterdag 30 november). De winnaar van de volwassenen- en de jeugdcategorie ontvangt een extra grote uitvergroting van zijn/haar winnende foto en een dinerbon ter waarde van 50 euro.

Voor iedereen, maar zeker ook voor jongeren, is er op donderdag 26 september om 19.30 uur een Kick-Off/fotografielezing, gepresenteerd door Hans Kruyt in het Natuurcentrum Katwijk, op de hoek Voorstraat/Boulevard te Katwijk aan Zee. Voor handige tips en trucs! Aanmelden voor deze lezing kan bij caroline@natuurcentrumkatwijk.nl.

Monumentale belangstelling

De Laurentiuskerk was in Rijnsburg de voornaamste trekpleister. "| Foto: Teuntje van Delft Foto: Teuntje van Delft

erfgoed n De Rijnsburgse en Valkenburgse monumenten die afgelopen weekend waren opengesteld in het kader van Open Mounumentendag trokken veel bekijks.

Toppers waren toch wel het Vliegkamp Valkenburg Bezoekerscentrum met 327 bezoekers en het museum Oud Valkenburg dat naar schatting 300 bezoekers trok. Het Valkenburgs Pontje, waar dit jaar de Open Monumentendag geopend werd, kreeg zo'n 250 bezoekers. Maar ook de Laurentiuskerk met het mausoleum, (212), het Rijnsburgs Museum (173) en het Spinozahuis (160) mochten zich in warme belangstelling verheugen. In totaal bezochten meer dan 8000 mensen de opengestelde monumenten in de Gemeente Katwijk. Absolute topscorer was de Vuurbaak met 920 bezoekers. In Katwijk a/d Rijn was Molen De Geregtigheid het meest populair. Er kwamen naar schatting 500 mensen kijken.

Thuis bij Opa & Oma

Foto: pr

Marline Schoneveld is een gediplomeerd fotografe uit Rijnsburg. Met haar serie Thuis bij Opa en Oma heeft ze veel media positieve aandacht gekregen. Heb jij ook een bijzondere opa en/of oma in een karakteristiek huis en wil je dit laten vastleggen? Neem dan gerust contact op met Marline. Dit kan via rokkifotografie@gmail.com. Meer beelden en info zijn op internet te vinden onder de bedrijfsnaam Rokkifotografie.

Gedichten en foto's van Hedwig Stuivenberg

Hedwig houdt van de natuur en schrijven van o.a. gedichten. | Foto: CvdS. Foto: Carin van der Spijk-Kralt

n 'Mijn inspiratie komt uit de natuur'

creatief n Ze is geboren en getogen in Valkenburg. En daar is Hedwig Stuivenberg-Bleijswijk (56) trots op. Deze week geniet ze dan ook volop van de festiviteiten van de jaarlijkse mart.

Door Carin van der Spijk-Kralt

In het dagelijks leven is Hedwig werkzaam in het LUMC als Research Coördinator op de afdeling Hematologie. Hedwig hierover: 'Op deze afdeling begeleiden we patiënten, die bloed- , lymfklier- of beenmergkanker hebben en behandeld worden in studieverband. Aan de standaardbehandeling wordt bijvoorbeeld een nieuw middel toegevoegd waarvan de artsen-onderzoekers hopen op een beter resultaat met minder bijwerkingen. Omdat studie patiënten precies volgens protocol behandeld en vaker gecontroleerd moeten worden, komen ze vaker naar het ziekenhuis. Met hen hebben we dan ook een intensief contact.'

Hobby

Als hobby schrijft Hedwig gedichten. 'Ik ben altijd met taal bezig. Als kind heb ik mijn eerste 'versje' geschreven en zat ik ook vaak te lezen. Mijn eerste 'echte' gedicht schreef ik toen ik belijdenis deed en heb ik tijdens de kerkdienst voorgedragen. 'Verder schrijf ik graag reisblogs gecombineerd met foto's ', vertelt Hedwig.

Een aantal jaar geleden maakte ze kennis met de foto's van fotograaf Dirk van Egmond. 'Na een toevallige ontmoeting raakten we met elkaar in gesprek. Dit heeft uiteindelijk tot een fijne samenwerking geresulteerd', vertelt Hedwig. Het duo heeft inmiddels een tweetal boekjes uitgegeven. 'Beeldspraak' toont mooie sfeer- en natuurbeelden versterkt of aangevuld door passende en gevoelige teksten en gedichten. Het boekje 'Gemis' is een mooi en gevoelig kijk- en leesboekje voor tijden van afscheid en verdriet.

Haar inspiratie voor de gedichten haalt de Valkenburgse meestal uit de natuur. 'Ik wandel graag in de natuur en ben ook echt van het moment. Als iets me opvalt of raakt, maak ik er een foto van. Vaak komen er onderweg al wat steekwoorden naar boven. Eenmaal thuis bekijk ik de foto('s) en staat het gedicht eigenlijk vrij snel op papier', vertelt Hedwig over haar werkwijze. Bescheiden laat ze weten dat haar gedichten geen literaire waarde hebben: 'Mijn gedichten zijn eigenlijk versjes, gedachtenspinsels die voor iedereen toegankelijk zijn. Je begrijpt meteen wat ik bedoel, en dat maakt het persoonlijk. Ik vind het dan ook erg leuk dat mijn gedichten en foto's nu regelmatig in De Rijnsburger zullen verschijnen en dat werkt weer inspirerend voor nieuw werk', laat Hedwig weten. Naast deze bijdrage is Hedwig ook toegevoegd aan het panel van de rubriek 'Daar vraag je me wat'. Ze neemt de plaats in van Linda Smit-van den Berg.

Duurzame Huizen Route

duurzaam n Op zaterdag 2 en 9 november openen eigenaren van duurzame woningen in heel Nederland hun deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam bouwen en wonen. Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis. Een verhaal van iemand uit de buurt helpt daarbij.

Via de Duurzame Huizen Route kunnen geïnteresseerden inspiratie opdoen om hun eigen huis duurzamer te maken.

De gemeente Katwijk doet ook mee aan de Duurzame Huizen Route en is nog op zoek naar inwoners die hun duurzame woning open willen stellen."Het is mooi om goede voorbeelden onder de aandacht te brengen. Zo horen bezoekers ervaringen uit de eerste hand en ontdekken ze dat energiezuinig wonen onder andere ook zorgt dat je comfortabeler woont," aldus Jacco Knape, wethouder duurzaamheid. Uit de enquête van de Duurzame Huizen Route blijkt dat veel bezoekers na het evenement zelf aan de slag gaan. "Elk verhaal is uniek en helpt je op weg om je eigen huis duurzamer te maken," reageert een enthousiaste bezoeker.

De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar duurzame huizen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ervaringen met isolatie, warmtepomp, zonneboiler, gebruik van natuurlijke materialen of een geheel energiezuinige woning; elke ervaring telt!

Iedereen die kennis wil delen, kan zijn huis aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Huiseigenaren die mee doen op zaterdag 2 en 9 november ontvangen als blijk van waardering een bedankje en maken kans op een weekendje weg.

Ik geloof het wel

Kerk n Op donderdag 26 september organiseert de Hervormde Gemeente Valkenburg een thema-avond over de vraag waar jij eigenlijk de klemtoon legt als je zegt: 'Ik geloof het wel'. Die avond gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe we het geloof kunnen doorgeven aan jongere generaties. Bert Reinds, orthopedagoog, spreker en auteur van verschillende boeken zal met ons in gesprek gaan. En er zal volop gelegenheid zijn ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor een ieder. Dus zowel voor actieve kerkgangers, als voor hen die zich wel eens afvragen of er nog wel plek is voor de kerk in hun leven. Vanaf 19.45 uur ben je van harte welkom in de kerkzaal aan het Castellumplein 1, Valkenburg. Het programma bestaat uit een inleiding door Bert Reinds en ruimte voor discussie en ontmoeting. Twee jonge gemeenteleden zullen zingen voor ons; onder andere nummers van Josh Groban. We sluiten rond 22:00 uur af na een drankje. Deze gezamenlijke thema-avond markeert tevens de start van het winterseizoen, waarin verschillende clubs en verenigingen binnen de kerk hun activiteiten weer opstarten. Er is gelegenheid daarover meer informatie te krijgen, of je ter plekke aan te melden. Meer informatie daarover is ook te vinden op de website: www.hervormdegemeentevalkenburg.nl bij Activiteiten.

Bert Reinds heeft een coaching praktijk. Ook schrijft hij columns en is de auteur van meerdere boeken, waaronder 'Opvoeden met hart en handen'.

Dit raakt me!

Foto: Hedwig Stuivenberg

creatief n De Valkenburgse Hedwig Stuivenberg-Bleijswijk houdt van de natuur. Met haar fotocamera trekt ze er regelmatig op uit.

De natuur inspireert haar en bij de gemaakte foto's creëert ze soms een gedicht.

Dit heeft inmiddels geresulteerd in een uitgave van de boekjes 'Beeldspraak' en 'Gemis', een samenwerking met fotograaf Dirk van Egmond-Treffendbeeld.

Nu maandelijks in de Rijnsburger een gedicht en bijpassende foto onder de titel: 'Dit raakt me!'

Alles wat me, welbeschouwd, bezighoudt…en raakt….met liefde gemaakt…elk woord en elk beeld…met een ieder van harte gedeeld!' aldus Hedwig.

Zie ook: ditraaktme.blogspot.com

Boeketdienst

kerk n Op zondag 22 september gaan we verder met de nieuwe themareeks Waarom Israël? Spreker Jan Pool uit Haarlem zal met ons nadenken over Kerk, Israël en het Koninkrijk van God. Zowel Israël als de Kerk waren/zijn bedoeld om Gods koninkrijk hier op aarde zichtbaar te maken. Welke rol speelt Israël daarin en welke rol de kerk. De dienstleider is Tom van der Plas en de muziek wordt verzorgd door Romans Twelve. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 16.30 uur staan de koffie en fris klaar en om 17.00 uur start de dienst in de Immanuëlkerk (Kerkstraat, Rijnsburg).

Kaartavond

kaarten n Buurtvereniging n Irissenstraat organiseert dinsdag 24 september weer een gezellige klaverjas- en jokeravond. Er zijn leuke prijzen te winnen zo als altijd. U bent van harte welkom in de bovenzaal van De Voorhof. Aanvang 20.00 uur.

Veel gezelligheid en activiteiten bij jubilerend pontje

Jan Bakker opende, met de nodige humor, Open Monumentendag bij het pontje. | Foto: PvK

monumentendag n Dit jaar werd Open Monumentendag in Katwijk officieel geopend bij het eeuwenoude pontje van Valkenburg.

Door Piet van Kampen

Klederdracht en oud-Hollandse activiteiten. | Foto: PvK
Oud-Hollandse ambachtelijkheid. | Foto: PvK
Een gezellige boel in Valkenburg. | Foto: PvK

Aanleiding voor het organiserende comité was het 400-jarig jubileum van het aloude veer over de Oude Rijn. Meestal is een opening een vrij kort en serieus gebeuren maar dit keer vierde feestelijke gezelligheid en luchtigheid de boventoon. Jan Bakker, nauw betrokken en kenner van de historie van het pontje opende het gebeuren. Met zijn humor doorspekte speech zette hij direct al de toon op een 'Plek van Plezier', relaterend aan het thema van dit jaar. Hij onthulde dat 400 jaar geleden de heer Hertoge van Valkenburg nieuwe tarieven vaststelde vandaar de viering van het jubileum. Het is echter gebleken dat in andere documenten het pontje al in 1372 genoemd werd. Dit even terzijde.

Bakker nam Cornelis Visser nog even bij zich en betitelde hem als burgemeester van Valkenburg. Als hertog gekleed overhandigde hij de burgervader een brandbrief met de opdracht goed voor het pontje te blijven zorgen. Overigens is het huidige pontje geen varend erfgoed maar het eeuwenoude bestaan wordt als immaterieel erfgoed bestempeld.

Valkenburgse Pontkoeken

Deventer heeft zijn koek, Den Bosch de Bosssche Bollen en nu heeft Valkenburg sinds zaterdag de Valkenburgse Pontkoek, een heerlijke lekkernij ontwikkeld door bakker Teun den Dulk. De eerste hap was deze dag voor Valkenburgs eerste burger en daarna werd er op het gezellig volle plein volop van genoten door de andere aanwezigen.
Hetzelfde plein waarop diverse oud-Hollandse activiteiten in klederdracht waren. De smid, kantklosters, nettenboetsters, tule borduursters en de ouderwetse wasvrouw. Ze waren er. Met een bakje of een sapje, een warm visje, een stukkie muziek erbij en mede dankzij het prachtige weer was het er goed toeven.

Op tournee

Meer dan 8000 mensen bezochten diverse monumentale gebouwen of plekken in de gemeente.
Het Katwijks Museum, met onder andere de Culturele Markt, was de grootste plaatselijke trekpleister. Maar ook het woonhuis van de familie Freke in de E.A. Borgerstraat- voor het eerst op de lijst- trok veel bekijks. Het museum van de Stichting Historisch Vliegveld Valkenburg op het voormalige vliegveld was ook in trek evenals diverse kerken. In Rijnsburg werden de Laurentiuskerk en het Spinozahuis goed bezocht. De belangstelling was dit jaar weer groter en daar zal het mooie weer mede debet aan zijn geweest.

Prijswinnaars Paardenmarkt Loterij 2019

Foto: Piet van Kampen

1 Hoofdprijs 500 euro         13762

2 Fiets                                15195

3 Reischeque € 250,00         12128

4 High tea 2 personen         994

5 Wenkbrauwbehandeling 2337

6 Kortingsbon sloephuur         15306

7 Keurslagerbon € 50,00         1179

8 Autowasbeurt                 1755

9 Eau de parfum                 5591

10 Kaas proeverij plank         5151

11 Reischeque                 13881

12 tafelhaardje                 11432

13 bloemenbon                 1245

14 dinerbon                 16358

15 babykaas                 4360

16 verrassingsbon         3477

17 salade                 2457

18 tafelgashaardje         11702

19 taartbon                 16906

20 waardebon                 6962

21 autowas tegoedbon         5438

22 salade                 4597

23 duikles                15463

24 luxe snorkelset         14585

25 bloemenbon                 13903

26 keurslagerbon 50 euro         2388

27 waardebon 50 euro         7568

28 tappas schaal                8501

29 autowas tegoedbon         1909

31 salade                        10664

32 gourmetschaal 4 pers.         898

33 waardebon 25 euro         11158

34 reischeque 50 euro         7285

35 kaas proeverij plank         10348

36 gasfles met vulling         12495

37 tafelgashaardje        4252

38 duikles                 9414

39 schaal hapjes                 9366

40 baby-kaas                 17105

41 bloemenbon                 508

42 taartbon                 8018

43 kaars                         9334

44 salade                 5860

45 hot pot saté                 3934

46 wenkbrauwbehandeling 14587

47 autowasbeurt                10948

48 gasfles met vulling         7883

49 verrassingsenvelop         3339

50 tafelgashaardje         8425

51 waardebon                 11842

52 4-persoons gourmet         4949

53 babykaas                 4106

54 25 consumptie munten 7200

55 waardebon 25 euro         1646

56 bloemenbon                 9160

57 tafelgashaardje         6509

58 worstpakket                 7104

59 bloemenbon                 12356

60 15-rittenkaart                 3676

61 2 dinerbon                 8969

62 grillplank                 3805

63 dinerbon                 8355

64 handgeschilderde kikker 16517

65 tafelgashaardje         6345

66 verrassingsenvelop         866

67 snorkelset                 6575

68 bloemenbon                 8101

69 verrassingsenvelop         17117

70 grillplank                 8427

71 autowasbeurt                 702

72 verrassingsenvelop         9465

73 eau de parfum         10165

74 waardebon                 14932

75 15-rittenkaart € 129,50         10146

76 verrassingsenvelop         10940

77 verrassingsenvelop        12320

78 ontbijtset beertje         17417

79 grote tafel- gashaard         4674

80 waardebon                 1278

81 tafelgashaardje         16343

82 verrassingsenvelop         16215

83 10 saucijzenbroodjes         5588

84 kadobon                 16285


85 voetbal arr.
Valken '68 1e elftal         700

86 rondvaart 2 pers.         16424

Afhalen prijzen

De prijzen kunnen afgehaald worden bij Flowerpacks op de Voorschoterweg 12 in Valkenburg, .
Graag vooraf bellen met Kimberley van der Nagel op: 06-20917389


Zetfouten voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Dat was de Mart!

Volbloed Valkenburgers versieren hun ’burcht’ jaar in- jaar uit. Foto: Piet van Kampen

Regen, zon. Een soms barstensvol en soms helaas leeg Castellumplein. Feesten deden de Valkenburgers toch wel. Het gele vocht vloeide rijkelijk in de Biertrom en in de feesttent. De paarden staan weer op stal of in de wei. De houten paardenkoppen, de warme kleuren van de vlaggen, de lampenslingers en de vlaggenlijnen gaan weer voor een jaar naar de zolder. De feestelijke tonen van de bands en de korpsen tijdens de taptoe zijn verstomd. The party is over now. 't Is mooi geweest. 't Was weer feest.

Jong Valkenburg op de Mexicaanse toer. Caramba, si signor!
Vissen is een kwestie van concentratie en geduld.
‘Wat denk jij buurvrouw. Zijn wij nog in de markt?
Oppercowboy Cornelis Visser en zijn echtgenote Mieke ‘in de tocht’.
‘Ik mag vandaag wat later naar bed’.
Veel publiek voor de taptoe opgetrommeld.
Als volleerd volleyballer volop de beuk erin.
Hoog en droog. Gelukkig wel vandaag.
De band ‘The Expired Faces’ toonde hun ware gezicht en knalde erop los.

Tekst en foto's: Piet van Kampen.

Tevredenheid bij Rijnsburgse Boys na met lef gespeelde wedstrijd

Concentratie voor het doel tijdens Ijsselmeervogels RBB. | Foto: Hans Heemskerk Foto: rik.lekkerkerker

n IJsselmeervogels-Rijnsburgse Boys 1-1

voetbal n De trainersshow die RTV Katwijk afgelopen vrijdagavond vanuit het sponsorhome van Rijnsburgse Boys uitzond was af en toe goed voor aardige voorspellingen. Zo sprak Excelsior Maassluis trainer Dogan Corneille lovend over Rijnsburgse Boys. Hij noemde de gastgeer de ´dark horse´ van de tweede divisie en voorspelde dat IJsselmeervogels niet van Rijnsburgse Boys zou winnen.

Sjors Sportief, Sjors Creatief. | Foto: PR

Zijn voorspelling bleek juist. De wedstrijd tussen twee grootmachten van het zaterdagvoetbal was er een om in te lijsten en eindigde in een 1-1 gelijkspel. Rijnsburg trainer Henk Wisman hield voor de vierde achtereen volgende keer vast aan zijn zelfde basisopstelling. Een verstandige keus, want behalve in de wedstrijd tegen Noordwijk misschien, bleek er niets mis met deze opstelling. De reservebank is inmiddels wat voller geworden. Gevestigde namen als Gielisse, Artien, Opoku, Van Nieuwkoop en Magan hebben daar inmiddels bezoek gekregen van Dani van der Mooi en Jaïro Schet. Beiden mochten tegen IJsselmeervogels hun opwachting maken. Hoewel op dat moment de eindstand van 1-1 al was bereikt, had met name Van der Moot de wedstrijd zomaar in het voordeel van de Uien kunnen beslissen. Hij stuitte echter op de uitstekende Jamy Schaap, keeper van IJsselmeervogels.

Doellijn

Ook diens collega Bradley van der Meer onderscheidde zich. Aanvankelijk niet op een positieve manier, maar naar mate de wedstrijd vorderde hield hij zijn ploeg in de wedstrijd en moest slechts de bal uit het net vissen na een onterecht gegeven strafschop. Wie anders dan Danny van de Meiracker scoorde 20 minuten na de rust de gelijkmaker. Rijnsburgse Boys was de bovenliggende partij in de eerste helft. De meeste commotie aan Rijnsburgse kant werd eigenlijk veroorzaakt door Nick Zeijlmans. Hij speelde de bal zomaar in de voet van een speler van IJsselmeervogels. Van der Meer redde. Even later was het net andersom. Van der Meer grabbelde, op de rand van het zestienmetergebied, volkomen mis. De kans die ontstond werd op de doellijn gekeerd door de attente Zeijlmans. Het publiek genoot van een op en neer gaande wedstrijd, want ook Rijnsburgse Boys kreeg de nodige kansen. De mooiste was een snel uitgevoerde counter met Jeffrey Jongeneelen aan de basis. Hij schatte de loopactie van Bram Ros op de rechterkant op waarde en Ros op zijn beurt plaatste de bal met een fraaie voorzet op het hoofd van goudhaantje Joel Tillema. Hij tekende voor de openingstreffer en met zijn 58e competitietreffer komt hij op dezelfde hoogte als Piet (de Flap) Haasnoot in de topscorersranglijst van Rijnsburgse Boys. Eens kijken of hij a.s. zaterdag richting Peter Freke gaat. Deze ´superui´ staat met 60 treffers op plek negen.

Rijnsburg speelt zaterdag thuis tegen Jong Volendam, aanvang van de wedstrijd: 15.00 uur.

Valken '68 speelt verdiend gelijk tegen Forum Sport

Met het wensenfonds ondersteunt de Rabobank verenigingen en stichtingen. | Foto: PR Foto: pr

voetbal n De derde districtsbekerwedstrijd in de poule tegen Forum Sport eindigde zaterdagmiddag in een 3-3 gelijkspel. Met een beetje geluk had er winst ingezeten, maar voor de objectieve toeschouwer was het een terechte uitslag. Genieten van een nazomers zonnetje, een leuke pot voetbal en een aantal mooie doelpunten. Een uitslag waarmee Valken'68 verder is uitgeschakeld voor de districtsbeker. De onnodige zure nederlaag de eerste wedstrijd tegen VUC is hiervan de oorzaak.

De eerste helft domineerde het wat makkelijker voetballende Forum Sport. Een roterend ingespeeld middenveld wist makkelijk de Forum Sport aanvallers van ballen te voorzien. Gek genoeg kreeg Valken'68 linksbuiten Samet Arikan, de hele middag een plaag voor de linksback van Forum Sport, de eerste kans om de score te openen in de 13eminuut. In de 14eminuut was het Marc Langeveld die na wederom een actie van Samet de bal bij de tweede paal binnen kon tikken (1-0). Forum Sport zette deze achterstand voor rust nog om in een verdiende 1-2 ruststand via een intikker bij de eerste paal door Luuk Goedbloed en een prachtig afstandsschot van Jeroen Reinking dat stijf in de kruising verdween van het doel van Valken'68 keeper Ruben van der Does. Rust 2-1.

Na rust keerde het wedstrijdbeeld. Valken kwam wat beter in de wedstrijd en kreeg meer kansen. Er was wat discussie over wel of geen penalty nadat Jaco van der Bent in de 63eminuut hard onderuitging of werd gehaald in de zestien. Het storende werk van Sammy Zandbergen zorgde er in de 72eminuut dat de keeper van Forum Sport de bal niet kon klemmen en Chris Guijt in de rebound de 2-2 kon binnen schieten. Valken leek op weg naar een voorsprong, o.a. een kans vrij voor de keeper voor Samet Arikan, maar keek na een onnodig foutje achterin in de 85eminuut tegen een 2-3 achterstand aan. Een afgeslagen voorzet van Marc Langeveld vlak voor tijd gaf invaller Stephan de Mooij de kans om snoeihard de verdiende 3-3 laag in de korte hoek binnen te schieten. Met dit gelijke spel tegen eersteklasser Forum Sport toonde Valken'68 aan klaar te zijn voor de competitie die volgend weekend zal starten.

Op 21 september speelt Valken '68 uit in Hoek van Holland tegen HVC'10. Aanvang 14.30 uur.

Bron: Cas Pauw, www.valken68.nl.

Nog tot en met 22 september inschrijven voor Rabo Wensenfonds

wens n Verenigingen en stichtingen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kunnen nog tot en met zondag 22 september een wens indienen tot €5.000,- bij het Rabo Wensenfonds.

Met het Wensenfonds wil de bank een bijdrage leveren aan het versterken van lokale omgeving via verenigingen en stichtingen in de gemeente Katwijk. Zij zijn belangrijk in de samenleving, zo is de overtuiging van de bank. Het verenigingsleven zorgt voor verbinding, ontmoeting, samenwerking en betrokkenheid in de gemeente.


Wensen

Begin dit jaar gingen tijdens 'De avond van Katwijk' in TriPodia maar liefst 42 wensen in vervulling. Met deze bijdrage kochten de Katwijkse Zeeverkenners een nieuwe vlet en Dorpshuis Rijnsburg materialen voor de organisatie van kinderevenementen. De atletiekvereniging kocht nieuw wedstrijdmateriaal en het Natuur Centrum Katwijk is inmiddels voorzien van foto's van dieren als blikvanger. Ook dit keer worden de donaties tijdens een feestelijke avond in november bekend gemaakt.

Spelregels Deelname

Aan deelname aan het Wensenfonds zijn spelregels verbonden. Zo kunnen alleen klanten van de bank een wens indienen en is de toekenning van het bedrag eenmalig. Daarnaast vergoedt Rabobank Leiden-Katwijk nooit het volledige bedrag, want de bank vindt het belangrijk dat de initiatiefnemers ook zelf de handen uit de mouwen steken. Verenigingen en stichtingen die een wens willen indienen kunnen terecht op www.dichterbijleidenkatwijk.nl.

Stemmen

Na 22 september beoordeelt een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, ambassadeurs en medewerkers van de bank, de wensen en bepaalt of deze in aanmerking komen voor de erop volgende stemronde. Vervolgens brengen klanten en leden hun stemmen uit op de genomineerden. Hoe meer stemmen een wens krijgt, des te hoger het bedrag dat de vereniging of stichting ontvangt.

Sjors van start: sportief en creatief

kinderen n De gemeente, schoolkunstcommissie en schoolsport Welzijnskwartier initiëren een nieuw workshopplatform: Sjors Sportief & Sjors Creatief.

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen volgende week het Sjors-boekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente! Leerlingen hoeven niet direct lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit. Het eerste boekje wordt door wethouder Adger van Helden (o.a. Sport) en wethouder Jacco Knape (o.a. cultuur en erfgoed) uitgereikt op de Christelijke Opleidingsschool op 24 september om 15.30 uur. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf 1 oktober in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl. Zij kunnen kennismaken met meer dan 50 activiteiten zoals atletiek, badminton, lasergamen, paardrijden, turnen, scouting en tennis. Ook aan de creatievelingen is gedacht, denk hierbij aan muziek maken, dansen, tekenen en schilderen, taartjes maken en knutselen. Kortom keus genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven kan het hele schooljaar door. Meer info: www.sjorssportief.nl.
Of mail naar
workshop@welzijnskwartier.nl

leuk & actief

ZONDAG 22 SEPTEMBER

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Jan Valstar

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Simon v. Groningen

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Kaag

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. Ph. van Wijk
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
Woensdag 25 september
19.30 uur: ds. A. Haasnoot, Vesper
Immanuëlkerk
9.30 en 10.30 uur:
ds. D.C. Groenendijk, Klundert
17.00 uur: dhr. J. Pool, Haarlem
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Haasnoot

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. R. Heida, em. Monster
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: mw. H. de Haan,
Katwijk

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering, B. Plavcic
Zondag 10.00 uur:
Oecumenische viering in De Rank, ds. Padmos en diaken Winnubst

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Gijs Haasnoot

Smaakmakers, een mooi begin van het nieuwe jeugdwerk seizoen

jeugd n Op maandag 9 september organiseerde Welzijnskwartier: Smaakmakers in de kerk, een kijkje in de keuken van het jeugdwerk.

Negen verschillende projecten uit kerken van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gaven een kijkje in de keuken van hun jeugdwerk. Zij presenteerden tijdens het keuzemenu hun verfrissende nieuwe initiatieven, gebruikten hun jarenlange ervaring voor een training en/of vertelden de ins en outs van hun goed lopende activiteiten. Buurtcentrum de Schelp, voorheen het Staekelvier en later Jeugdhuis de Donk, was afgelopen maandag het podium van maar liefst 9 projecten uit verschillende kerken van KRV. In verschillende ruimtes werden workshops afgewisseld met presentaties en groepsgesprekken. Alles had als doel kerkleden te inspireren op het gebied van jongerenwerk, en het uitwisselen van kennis en kunde. Bezoeker van Smaakmakers vertelt enthousiast: 'Wat was dit weer een top-avond. Ik hoorde het meer mensen zeggen dat dit soort avonden echt heel belangrijk zijn. Anders ontmoeten we elkaar niet en blijven we allemaal druk in onze eigen gemeente. Leuke dingen gehoord, leuke ideeën opgedaan. Inspirerende verhalen gehoord.'

Pijnstillers bij rugpijn

De meeste mensen hebben weleens rugpijn. Het is vooral vervelend, maar vaak niet ernstig. De oorzaak is meestal een beschadiging van de banden of spieren die de rug stabiliseren. De rugpijn kan snel voorbij zijn, maar ook wekenlang duren.

Vaak is een verkeerde houding de oorzaak, maar ook verkeerd schoeisel, een plotselinge verkeerde beweging of overgewicht kunnen rugpijn veroorzaken. In de meeste gevallen betreft het dan pijn in de onderrug. Soms straalt de pijn naar de benen of naar de schouders en nek door.

U kunt rugpijn voorkomen:

Zorg dat u een goed matras heeft zodat uw rug tijdens de slaap goed ondersteund wordt

Let bij het tillen van zware voorwerpen erop dat u een goede houding heeft en de rug recht houdt

Zorg voor goed schoeisel, veel mensen hebben een klein beenlengte verschil of platvoeten, en dat kan rugklachten veroorzaken

Blijf niet te lang in één houding zitten, maar strek regelmatig de benen, zorg voor een goede bureaustoel en goede houding als u veel achter de computer zit

Voorkom sportblessures door een goede warming-up en cool-down

Als u geduldig bent, verdwijnt rugpijn meestal vanzelf. Het is wel belangrijk om in beweging te blijven. Koude spray of ijszakken bij een sportblessure helpen alleen in het eerste uur na de blessure. Daarna helpen warmtepleisters of een warmtekruik veel beter.

Pijnstillers zoals ibuprofen of diclofenac kunnen ook verlichting geven, maar vraag altijd eerst om advies bij Apotheek Rijnsburg in verband met de bijwerkingen.

Meer informatie over pijnstillers of andere medicijnen? U bent van harte welkom bij Apotheek Rijnsburg, Graaf Florislaan 9, 071-4079114.