De Rijnsburger

13 juni 2019

De Rijnsburger 13 juni 2019


3 / 26

5 / 26

7 / 26

9 / 26

15 / 26

17 / 26

19 / 26

25 / 26

ZONDAG 16 JUNI

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Chris Ondersta

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: n.b.

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Kaag

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. C. van Dam, Ermelo
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Meek

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
18.30 uur: ds. J.A. Vos, Hoofddorp

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. W.M. de Boer,
Alphen aan den Rijn
18.30 uur: ds. E. van Rooijen,
Noordeloos

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: mw. M. Keijzerwaard, Oudenhoorn

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering, B. Plavcic, Cantemus, KWD

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Ruud van Delft