Katwijk Speciaal

30 april 2019

Katwijk Speciaal 30 april 2019


Tradities in ere houden

Al even traditioneel is de Ronde van Katwijk voor jong en iets minder jong. | Foto: Piet van Kampen

Traditiegetrouw begint Koningsdag met een aubade aan de Voorstraat. Nadat de laatste regenbui was uitgedruppeld druppelde de bevolking weer massaal toe. Na de bekende oud-Hollandse liederen te hebben gezongen en de toespraak van burgemeester Cornelis Visser was het weer tijd om zich te verspreiden naar allerlei activiteiten die op het feestprogramma stonden. Ondanks het mindere weer kon jong en oud het hart ophalen. Het uitgebreide feestprogramma bood hier alle gelegenheid toe. Kijk voor een uitgebreid fotoverslag van Piet van Kampen op de pagina's 17 en 21.

'Als thuis wonen niet meer gaat'

Alzheimer n Op woensdag 8 mei vindt een bijeenkomst van het Alzheimer Café plaats in dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. De gastspreker is Tineke Kager, casemanager dementie bij Marente.

Voor iemand met dementie en zijn/ haar naasten is een verhuizing naar een verzorgingstehuis of verpleeghuis een ingrijpende stap, waarmee zo lang mo-gelijk gewacht wordt. Toch is het goed om u alvast te oriënteren. Want wat moet er allemaal geregeld en voorbereid worden? Met welke regelgeving en kosten krijgt u te maken? Wat zijn de financiële gevolgen? Hoe bereidt u uw naaste voor op de verhuizing? Tineke Kager komt hier meer over vertellen.

Het Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor patiënten, familieleden, hulpverleners, vrijwilligers en overige belangstellenden die meer willen weten over leven met dementie. Men is welkom vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. De bijeenkomst eindigt tussen 21.15 en 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Meer informatie bij Corrie van Dijk, tel. 071-4056111.

Mindervaliden-toilet open op zondag

openstelling n Het mindervaliden-toilet in de parkeergarage aan de boulevard is sinds 14 april ook zonder toegangskaartje op zondag te gebruiken. Het college van burgemeester en wethouders is het met de gemeenteraad en de Participatieraad eens dat inwoners met een beperking ook volwaardig mee moeten kunnen doen aan de samenleving. Goede toegang tot openbare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een mindervaliden-toilet, is daarvoor een voorwaarde.

De garage is normaal gesproken op zondag alleen toegankelijk voor bezoekers met een geldige toegangskaart. De toiletblokken bevinden zich echter achter de toegangsdeuren van de parkeergarage. Het openstellen van de mindervaliden-toiletten op zondag houdt in, dat de toegangsdeur om 8.30 uur wordt geopend en om 17.00 wordt gesloten. Hierdoor zijn de toiletten in de parkeergarage tussen deze tijden voor iedereen toegankelijk.

De gemeente zal de komende proefperiode de openstelling van de parkeergarage monitoren. Op basis van deze bevindingen zal het college evalueren of de openstelling van de garage op zondagen op deze wijze kan worden voortgezet.

Column n 't Is iet ârs

Stortbui van lintjes

Jongste Katwijkse ridder ooit

Eeuweling in De Wilbert

Gezien door Céline

Dodenherdenking in Katwijk begint in de Dorpskerk

Zaterdag vindt de herdenking van van de oorlogsslachtoffers plaats. | Foto: Archief Foto: Piet van Kampen

herdenken n Op zaterdag 4 mei vindt jaarlijks de Nationale Herdenking plaats. Dan herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dat zijn burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog of bij latere oorlogssituaties en vredesoperaties.

Op zaterdag 4 mei wordt de herdenkingsbijeenkomst van de gemeente Katwijk gehouden in de Dorpskerk aan de Kerklaan 12. Het college van B&W zal deze bijeenkomst bijwonen.

De bijeenkomst begint om 18.30 uur en staat in het teken van het jaarthema 'In vrijheid kiezen' van Nationaal Comité 4 en 5 mei. Burgemeester Cornelis Visser zal spreken over dit jaarthema. Het jaarthema sluit aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Ook wordt met dit thema stilgestaan bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerking stellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945 en de verantwoordelijkheid die we met z'n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we hebben te behouden.

Bijeenkomst

Kamerkoor Cantilene zal muzikale medewerking verlenen aan de herdenkingsbijeenkomst. Leerlingen van OBS de Krulder, de Prins Willem-Alexanderschool en de Gaspard de Colignyschool leveren een bijdrage aan de bijeenkomst. Zij hebben dit jaar het oorlogsmonument de Leeuw, het oorlogsmonument op de Joodse begraafplaats en het oorlogsmonument voor Engelandvaarders 'Freedom forwards' geadopteerd.

Na de herdenkingsbijeenkomst wordt in Valkenburg, Katwijk en Rijnsburg bij de oorlogsmonumenten om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens vinden de kransleggingen plaats. De officiële kranslegging vindt dit jaar in Rijnsburg plaats. Hierbij zal burgemeester Visser aanwezig zijn.

In Katwijk is er een stille tocht vanaf het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan naar het oorlogsmonument De Leeuw. De stoet verzamelt vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis en vertrekt om ongeveer 19.45 uur. Er wordt medewerking verleend door Chr. Muziekvereniging U.N.I.

Iet slim

Hallòò mit wies ? Bè jij 't Ant. Hè? Of ik al een vlieger op 't dak heb? Is dat weer nieuwt? Waervoor? Om de maèèuwe mit of te skrikke zeg je. Néén. Jullie dan? Oòk iet, maer jullie bure wel.

Wehnou, hellept 't? Mààid die krenge benne in een zucht en een skéét ewend, an wat je òòk neer ezetted heb. Nepuile, spiegeltjies, rolle prikkeldraed, en gae zô maer deur. Op een gegéve ôgeblik hadde ze een nest óp dat prikkeldraed, zatte ze in die glimmende spiegeltjies d'rlui haer te kamme en an die uil hadde ze 't jaer daervoor al skijt! En in de tussetijd zitte ze je geweun vierkant uit te lache. De ôverbure doche verléje jaer een goed idéé te hebbe: ze hadde een auwe strandstoel op de dakkepel ezetted mit een vent d'rin. Hè? Néén gien echte Ant! 't was een op evuld kételpak mit rubbere laerze, een opblaes strandballetje as hôôfd, mit een wintermus op. Màààid, nét echt! Je zauw zwére dat de buurman op 't dak zat! Maer affijn, na een paer daege lag die strandbal kepot epikt op de plaes. En wat denk je? Van die mus hadde ze de pompoen of etrokke en daer hadde ze d'rlui nest mit beklead, en jae nouw komt 't: op de skôôt van die pop! Ik wéét iet waer die maèèwe estudeert hebbe, maer ze benne nog uit ekôôkter dan wij mit z'n alle denke. Maer affijn, ik heb ehôôrd dat alle Kattukse maèèuwe in juni aevast een plaesje erézerveerd hebbe op 'resterant' strand, want ze gaen weer zand opspààite. En daer komme ze op of, as vliege op een drol. Jae, je hoort 't goed: in juni. Waerom iet in oktôber vraeg je? Jae dat wéét ik òòk iet Ant, 't sting in de krant, en as je an mijn vraegt is dut slim om in juni 't strand op te hôge, dan zeg ik néén. Maer wie ben ik? D'r luistert toch gien mens naer me. Afgelôpe twiede paesdag nog. Onze Gijsberthae wó een kear nae de Keukehof, of we meewulde. Ik zeg; da's goed, maer luister; dan gaen we wel vroug, want ârs wor je werom estuurd. Maer daer hadde ze gien zin in, ze wó earst paesbrunse. Nou Ant je rààit 't zeker al: we hadde 't leste perkeerplekje. En een hôpe vollek daer! We mosse tài,tài skuifelende an, langs de tullepe. En ammaer strôôpte we op, omdat al die sinéze en jepanners honderde fôtô's an 't maeke waere van elleke blom ien, en dan mosse ze d'r zellef òòk nog op, bij die blom. Ik zel je zegge: ik vonnet zonde van me cente, maer ik zé jonges, ik wul hieruit! Gelukkeg luisterde ze toe wel naer me, want echt Ant, we hiewe 't iet mear uit. Op de weromweg wulde we effe uitstappe om nog van een bolleveld te geniete, stopt 'r verdorie een bus mit wéér sinéze, en die ginge mit fôtôtoestelle en al in de blomme legge rolle! Ik róóp: kom d'r uit! Jullie verrinnewére alles! Maer luistere? Hô maer!

NZF en OV krijgen keet van Ouwehand Bouw

Ouwehand Bouw schonk een directiekeet, die het Noordzee Zomerfestival en de Oranjevereniging Katwijk aan Zee samen delen.| Foto: PR Foto: MvR

samen n Een lange wens is in vervulling gegaan voor het Noordzee Zomerfestival: 'een eigen keet'. Ouwehand Bouw is de gulle gever van deze directiekeet, die ook door de Oranjevereniging Katwijk aan Zee gebruikt gaat worden. Beide organisaties zijn Ouwehand dankbaar voor deze mooie gift.

Arie Nijgh, voorzitter van het Noordzee Zomerfestival: "Dit jaar organiseren wij voor de zestiende keer het festival. Waar we vorige jaren altijd een bouwkeet mochten gebruiken tijdens de festivalweek, hebben we er nu zelf één. Extra mooi is natuurlijk dat we deze delen met de Oranjevereniging Katwijk aan Zee. Op deze manier wordt de keet optimaal gebruikt.

Ook de voorzitter van de Oranjevereniging Katwijk aan Zee, Harry Minnee, is erg blij met dit geschenk: "Het is mooi dat organisaties binnen Katwijk elkaar een warm hart toedragen."

Financiële administratie op orde

| Foto: pixabay

Hoornes n In vier bijeenkomsten leren cursisten hoe ze hun administratie op orde kunnen brengen en hun inkomsten en uitgaven in balans kunnen krijgen. Cursusleider, Alex Ramakers is medewerker bij de vrijwilligersorganisatie Grip op de Knip, de organisatie die Katwijkers helpt hun (dreigende) schulden op te lossen.

Veel mensen hebben er baat bij om inzicht te krijgen in zaken zoals het overzichtelijk maken van je administratie. Maar ook, hoe breng je je inkomsten en uitgaven in evenwicht, hoe maak je een begroting en een budgetplan en hoe voorkom je schulden. Ook het aanvragen van zorg- en huurtoeslag, hoe werkt de belastingdienst en hoe kan ik gebruik maken van de vele subsidies, blijven niet onbesproken. Overzicht in je uitgaven, weten waar je geld blijft, voorkomt veel stress en geeft rust. De laagdrempelige cursus is vooral praktijkgericht en toegankelijk voor iedereen.

De gratis cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op maandag van 13.00 tot 15.00 uur in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever (Hoorneslaan 297): 6 mei; 13 mei; 20 mei; 27 mei. Toegangskaarten zijn te krijgen aan de balies van de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg of via www.bibliotheekkatwijk.nl

Mooiste podium voor fikse lintjesstortbui

lintjes n De landelijk lintjesregenbui op Koningsdag die bijna 2900 lintjes bevatte, trok ook weer over Katwijk en trof maar liefst 32 inwoners. Op het mooiste podium van onze gemeente in de TheaterHangaar werden zij in de spotlights gezet. Daar waar dagelijks de musical Soldaat van Oranje ons aan helden uit het verleden doet herinneren, werden de helden uit de hedendaagse maatschappij Koninklijk Onderscheiden.

Door Piet van Kampen

Aan het verwerven van een Koninklijke Onderscheiding gaat na de aanvraag een lang traject vooraf. De ambtenaren in het gemeentehuis hebben er behoorlijk wat werk aan om alle vrijwillige verdiensten door de aanvragers genomineerden te inventariseren. Ook degene die iemand voor een onderscheiding voordraagt moet - om het zo maar te zeggen - veel huiswerk maken om alle juiste gegevens aan te leveren.

De aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van het vrijwilligerswerk rechtvaardigen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u tot Lid (of Ridder) in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen. Dat zijn dus de criteria waaraan de genomineerde moet voldoen. Deze zin sprak de burgervader telkens na het opsommen van de verdiensten van de gedecoreerden voordat hij hen de versierselen opspelde.


Bijzonder

Elke decorandus had in de afgelopen jaren veel voor de gemeenschap betekend. De een meer dan de ander en ook op verschillende maatschappelijke terreinen. Veel werk voor kerken, instellingen, hulp aan de medemens in de Derde Wereld, mantelzorg en sportverenigingen.

Bijzonder was dat er zelfs een echtpaar, de heer A.D. Hoek en mevrouw A.Hoek- van Duijn uit Katwijk beiden tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau werden benoemd.

Wat echter heel erg tot de verbeelding van de talloze aanwezigen sprak was de benoeming van mevrouw R. Smit tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Zij was de jongste (32) plaatsgenoot die ooit deze hoge onderscheiding mocht ontvangen. Zij werd als eerste in haar rolstoel toegesproken. Mevrouw Smit lijdt aan de spierziekte SMA. Ondanks of juist dankzij deze vreselijke ziekte verzet zij heel veel werk. Voorlichting over SMA, ambassadeur van het Prinses Beatrixfonds, acties organiseren voor aandacht voor de positie van gehandicapten, landelijke campagne 'SMA de wereld uit', mede organiseren van een landelijke SMA-familiedag en is voorzitter van de Jeugddienstcommissie.


Leden

Behalve het echtpaar Hoek werden meer Katwijkers onderscheiden. De heren J. van der Bent, K. de Jong, A. Messemaker, C. de Mooij, A. van der Plas, J. van Rijn, G.Schoneveld en J. Schuitemaker. Ook de dames A. de Best, A. Kuijt-Aandewiel, J. Schaap- de Jong, D. Vooijs en J. Varkevisser kregen het lintje opgespeld. Vanuit Rijnsburg viel deze eer ten deel aan de heren W. Driebergen, J. van Glasbergen en de dames C. van Delft en J. Wolvers- Guijt. De heer M. de Vries en mevrouw L. Smit- van den Berg uit Valkenburg verdienden eveneens dit terechte podium.


Ridders

Nadat dus mevrouw Smit als eerste werd 'geridderd' werd ook deze hoge onderscheiding uitgereikt aan mevrouw C. Barnhoorn- Zwetsloot uit Rijnsburg en de heren B. Judels uit Rijnsburg en de heer M. de Mooij uit Valkenburg. Dat het warme en terechte applaus vele malen door het fraaie theater klonk moge duidelijk zijn.

Bibliotheek Katwijk bij kopgroep digitale inclusie

digitaal n Bibliotheken gaan, samen met publieke dienstverleners, burgers dicht bij huis ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid.

De vijftien 'kopgroep-bibliotheken' die als eerste starten met een Informatiepunt Digitale Overheid zijn vorige week bekend gemaakt. Bibliotheek Katwijk zit daar ook bij.
Met het plan 'Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers' is het de bedoeling persoonlijke hulp en ondersteuning te bieden aan de circa 4 miljoen mensen die het lastig vinden om zaken te doen met de digitale overheid. Dit sluit aan op het kabinetsbeleid om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

De publieke dienstverleners waarmee de bibliotheken in dit traject samenwerken, zijn de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV, verenigd in de Manifestgroep.
In deze nieuwe samenwerking verwijzen de dienstverlenende partijen mensen die moeite hebben met computers en internet naar een bibliotheek bij hen in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan digivaardigheidscursussen zoals Klik & Tik en Digisterker, waarmee ze digitaal vaardiger worden. Deze cursussen worden nu al bij Bibliotheek Katwijk gegeven en worden in dit project geïntensiveerd.


Verder kunnen mensen in de nabije toekomst terecht bij een Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek als zij vragen hebben over de dienstverlening van de deelnemende organisaties. Bibliotheekmedewerkers helpen hen ter plekke of verwijzen door naar lokale samenwerkingspartners. Dit gebeurt in aanvulling op wat bibliotheken nu al doen aan ondersteuning van kwetsbare mensen.
Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op voor deze ondersteuning. Op 1 juli starten de vijftien kopgroep-bibliotheken. Zij plaveien de weg voor verdere uitrol in de twee jaar daarna. Voor een goede indruk te krijgen kijk op www.bibliotheekkatwijk.nl

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 1 mei

09.00 uur: Damesgym

14.00 uur: Country Line Dans

19.00 uur: Modinettes

Donderdag 2 mei

10.00 uur: Soos kaarten

14.00 uur: Ouderensoos
20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 3 mei

10.00 uur: Soos kaarten

19.30 uur: Darten
20.00 uur: Bingo

Zaterdag 4 mei

10.00 uur: Soos Kaarten
21.15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 6 mei

19.00 uur: Biljarten
19.30 uur: Country Line Dans
19.30 uur: Dames volleybal
21.00 uur Heren volleybal
In gymzaal van Lierestraat

Dinsdag 7 mei

19.45 uur: Bridge

20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Woensdag 1 mei

20.00 uur: zingen met de Voltreffers

Donderdag 2 mei

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
20.00 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 4 mei

20.00 uur: Bingo. Zaal open vanaf 19.00 uur. Leeftijd vanaf 18 jaar

Maandag 6 mei
20.00 uur: Mozaieken of andere hobby's bij een lekker kopje koffie

Dinsdag 7 mei

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 1 mei

09.30-10.30 uur: Zumba

18.00 uur: Junioren en senioren, majoretten in Pieter Groen
18.30-20.00 uur: Bingo vanaf 6 jaar.

Donderdag 2 mei

09.45-10.45 uur: Conditietraining
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 3 mei

20.30 uur: Vrij dansen

Maandag 6 mei

14.00 uur: Dammen senioren 55+
17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette
20.00-22.00 uur Repetitie gezelligheidskoor
Kattuks Volk. Kom eens vrijblijvend meedoen

Dinsdag 7 mei

10.00-12.00 uur: Linedance
13.30-15.30 uur: Linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen

Night of the Tributes

Kaartverkoop n Op zaterdag 11 mei staan de Rubberen Robbie-tribute en Johnny Cash-tribute op het podium staan van Night of the Tributes.

Rubberen Henkie is de enige echte Rubberen Robbie-tributeband. Rubberen Robbie, waarvan Katwijker Cees Bergman ooit de frontman was, is de naam van de Leidse feestband die begin jaren '80 een nummer 1 hit scoorde met 'De Nederlandse Sterren Stralen Overal'.

De beste Johnny Cash tributeband van Nederland en België, Def Amercans, zal ook op ditzelfde podium te zien zijn. Ze spelen de beste hits die The man in black ooit gemaakt heeft. Deze uit Eindhoven afkomstige band benaderen deze legendarische countryzanger als geen ander.

Kaarten zijn te koop via Juwelier Parlevliet in de Badstraat, of via BAR 70 aan de Boulevard. On-line zijn ze te koop via www.briesaanzee.nl

Zangavond

Pniëlkerk n Op zondagavond 5 mei is er weer een zangavond in de grote zaal van de Pniëlkerk.

Die avond worden liederen gezongen uit de bundel van Johan de Heer en opwekking. Dirk van Duijvenbode speelt op het orgel.
Dit zijn avonden waar we elkaar in het geloof kunnen ontmoeten en samen kunnen zingen tot Gods eer.
In de pauze is er koffie en tijd voor een goed gesprek met elkaar. De avond begint om 20.30 en rond 22.00 sluit deze zangavond. De toegang is vrij, maar er wordt wel een collecte gehouden voor de onkosten.

Biologische wijn

proeverij n Iedereen die houdt van een glas wijn en graag bewust kiest voor biologisch, biedt de Biologische Wijnproeverij een mooie kans om een select aantal wijnen te proeven.

Bovendien krijgen gasten een interessante lezing over hoe biologische wijn wordt gemaakt en horen zij wat de verschillen zijn tussen 'gewone' en biologische wijn.

De Biologische Wijnproeverij vindt plaats op vrijdag 3 mei van 20.00 tot 22.30 uur in de Oude Visserijschool. Wijninkoper en wijnliefhebber Chris Hoek vertelt er alles over en laat de gasten uiteraard proeven van een speciale selectie.

De bijdrage in de kosten is € 15,00 per persoon. Vooraf aanmelden via anja@deoscialeverbinders.nl

Mevrouw Benard bereikt mijlpaal in haar leven

Tiny Benard vierde haar honderdste verjaardag. | Foto: Piet van Kampen

Honderd n Op 24 april 1919 zag Tiny van Geest in Maasland het levenslicht. Nu een eeuw jaar later vierde zij vorige week woensdag in verzorgingstehuis De Wilbert deze heugelijke dag voor de honderdste keer. Het is maar weinigen gegeven om dit te mogen beleven.

Door Piet van Kampen

Omringd door haar zoon Bert, zijn vrouw Geertje en schoondochter Willemijn en een paar kleinkinderen liet de eeuweling alles rustig over zich heen komen. Ook het bezoek van loco-burgemeester Gerard Mostert. Moeder, schoonmoeder en oma Tiny Benard- van Geest besefte nauwelijks wat haar overkwam.

Zoon Bert wist echter veel over het leven van zijn moeder te vertellen. Tiny verhuisde al jong met het gezin naar Naaldwijk waar zij haar leven lang zou wonen maar de laatste vijf jaren in De Wilbert verblijft. 'Zij heeft het hier naar haar zin en wordt uitstekend verzorgd' benadrukt hij. In 1944 trouwde Tiny met Cor Benard, een tuinder uit het Westland. Uit hun huwelijk werden de zonen Bert en Kees geboren. De laatste is helaas overleden. Echtgenoot Cor overleed in 2006. Tiny werd oma van 6 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Zij had groene vingers. Haar grote passie was het 'krenten' van druiven in de kassen van haar vader (de onvolgroeide vruchten verwijderen) en het was een vrouw bij wie iedereen welkom was. 'Een zorgzaam type' omschrijft Bert haar 'maar ze was ook af en toe wel angstig vooral tijdens de oorlogsjaren'. 'Nu wordt er voor haar gezorgd. De mensen hier zijn ontzettend lief voor haar'.

Wat was een van de hoogtepunten uit haar leven behalve de geboorte van de beide zonen? 'Dat was de reis naar haar broer in Canada. Dat was voor haar een hele mooie ervaring' vertelt Bert. Een van de bijzondere momenten uit haar lange leven.

Jubileumquiz in The Pocket

quiz n Op maandag 6 mei houdt Café The Pocket haar maandelijkse quizavond. Het is een speciale quiz want het is inmiddels de vijftigste.

Vanaf de eerste in het voorjaar van 2014 hebben de quiz-avonden altijd een redelijk aantal deelnemende teams gehad met een laagste aantal van 5 teams. In 2015 en 2016 steeg de deelname naar zo'n 10-12 teams en inmiddels ligt het gemiddelde op 20 teams. De organisatie heeft ruimte om naar 25 teams door te groeien, dat is het maximale aantal teams om op één avond te behappen. Niet alleen wat zitruimte betreft maar ook de verwerkingstijd van de antwoorden vergt veel aandacht en een belangrijke factor van de quiz is dat deze om 23.00 uur is afgelopen. Het blijft tenslotte een maandag.

De quiz-avonden in The Pocket kennen zes speelronden met gevarieerde onderwerpen met minimaal tien vragen. Daarnaast zijn er nog twee extra ronden waarin de teams een drankje kunnen winnen. Ook een hapje wordt verzorgd. De optimale bezetting van een team bestaat uit vijf spelers. Kleinere teams mogen uiteraard ook en voor grotere teams geldt een kleine puntenaftrek.

De inschrijfkosten bedragen 10 euro per team en het inschrijfgeld is prijzengeld. De verdeling daarvan is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. De aanvang van de quiz is 20.00 uur.
Dartsbanen, snooker- en pooltafels blijven gewoon toegankelijk voor andere bezoekers van The Pocket.

Gunning aanpassing N206 Ir. G. Tjalmaweg definitief

rijnlandroute n De provincie Zuid-Holland heeft de aanpassing van de N206 Ir. G. Tjalmaweg, het tweede projectdeel van de RijnlandRoute, definitief gegund aan aannemer Boskalis.

Boskalis Nederland wordt verantwoordelijk voor de verbreding en gedeeltelijke verdieping van de Tjalmaweg; de bouw van twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen voor de ontsluiting van woningbouwlocatie Valkenburg; de verbreding van de Torenvlietbrug; de kwaliteitsverbetering en nieuwe inrichting Parkstrook langs de Tjalmaweg inclusief opwaardering fietspad in de parkstrook tot snelfietsroute; de aanleg van een rotonde bij de kruising Torenvlietslaan/Voorschoterweg voor de aansluiting van Valkenburg op de Tjalmaweg.
Boskalis voert daarnaast het 10-jarig onderhoud van de Tjalmaweg uit (afronding voorjaar 2032).


Op vrijdag 5 april werd het voornemen tot gunning bekend gemaakt. Tot en met 25 april 2019 konden de niet gekozen partijen bezwaar maken tegen de voorlopige gunning, tijdens de zogenoemde Alcatel-termijn. Dat is niet gebeurd; de gunning is daarom definitief.

Boskalis gaat nu eerst aan de slag met voorbereidende werkzaamheden zoals het maken van een ontwerp en het klaar maken van het bouwterrein. Informatie over het ontwerp, de planning en de werkzaamheden van de Tjalmaweg wordt nog voor de zomer bekend gemaakt tijdens een informatieavond, waarbij Boskalis zich aan de omgeving voorstelt. Daarop volgt een serie bijeenkomsten, waarbij Boskalis de omgeving vraagt op onderdelen mee te denken. De planning is dat Boskalis de werkzaamheden aan de Tjalmaweg medio 2022 afrondt.

Supportersbus naar FC Lisse-Quick Boys

supportersbus n Op zaterdag 4 mei speelt Quick Boys de belangrijke uitwedstrijd tegen FC Lisse. Na de overwinning op Noordwijk is het van groot belang om de druk op de koploper te houden en een grote supportersschare om ons vlaggenschip aan te moedigen is dus van harte gewenst.

Vanwege de korte afstand en de relatief hoge kosten van de bus was er in eerste instantie besloten om geen supportersbus te laten rijden. Er is op dit moment echter veel vraag naar een bus richting FC Lisse, mede gezien de parkeerproblematiek aldaar.

Daarom is besloten om toch een bus te laten rijden naar sportpark Ter Specke. Wil je bij deze wedstrijd aanwezig zijn, dan kun je gebruikmaken van het georganiseerd busvervoer. Je kunt je hiervoor opgeven via WhatsApp of sms. Je kunt een bericht sturen naar 06-15903522 met daarin de namen en de telefoonnummers van de passagiers. De inschrijving is open tot en met donderdag 2 mei om 16.00 uur.

De kosten voor de busrit zijn € 7,50 voor leden van de Supportersvereniging en € 9,00 voor niet-leden. De bus vertrekt om 13.15 uur vanaf de Laan van Nieuw-Zuid.

Fotografiecursus Macro – bloemen en insecten

Gedetailleerde macrofotografie kan men leren in de bibliotheek. | Foto: Joost Bouwmeester Foto: Joost Bouwmeester

bieb n Na al vele succesvolle workshops in de bibliotheek te hebben gegeven, staat nu de fotografiecursus 'Macro – bloemen en insecten' van Menno van Duijn en Joost Bouwmeester in de bibliotheek geprogrammeerd. Dit is je kans om dit voorjaar een geslaagde duik te nemen in de Macrofotografie. Op woensdag 8 mei is er een theorieavond in de Hoofdbibliotheek en op zaterdag 11 mei nemen beide fotografen de deelnemers mee naar Panbos voor een vroege praktijkochtend. En een leuk weetje: eerdere deelnemers zijn als finalist geëindigd bij de fotowedstrijd van Natuurcentrum Katwijk….

De cursus 'Macro – bloemen en insecten' van Menno van Duijn en Joost Bouwmeester begint met een theorieavond op woensdag 8 mei om 19.30 uur in de Hoofdbibliotheek. Menno en Joost geven een aantrekkelijke lezing met beelden over de technieken en instellingen die komen kijken bij macrofotografie. Lenskeuze, diafragma, sluitertijd en dergelijke zaken komen aan de orde. Het wordt echt een interactieve avond waarbij alle vragen die opkomen direct aan Menno en Joost kunnen worden gesteld.


Praktijkochtend

Om de theorie in de praktijk uit te voeren, verzamelen de deelnemers zich op zaterdag 11 mei om 7.00 uur in Panbos. Onder begeleiding van Menno en Joost worden de lenzen gericht op de bloeiende flora en kleinere fauna. Deze praktijkmomenten worden altijd zeer gewaardeerd door de cursisten omdat je ter plekke handige tips krijgt van de fotografen over hoe je iets het beste in beeld krijgt. En verder is het vooral genieten van een bijzondere ochtend in de natuur.

Aan deze Macrofotografiecursus in twee delen (8 mei om 19.30 uur in de Hoofdbieb én 11 mei om 7.00 uur in Panbos) kunnen belangstellenden vanaf 15 jaar meedoen. Er kunnen zich 30 personen aanmelden. Deelname voor twee dagdelen (theorie en praktijk): € 15,- voor leden en € 18,- voor niet-leden. Kaarten zijn te koop in de vestigingen van Bibliotheek Katwijk en via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga op de website naar de Kaartverkoop, kies de activiteit van je keuze, betaal met iDeal en print je toegangskaarten.

Schilderen in de Zwanenburg

Foto: Cor de Mooy

Rembrandt n In het Dienstencentrum de Zwanenburg wordt al decennialang schilderles gegeven onder deskundige leiding van Erma van Bentum, wat al eerder heeft geleid tot een expositie in het gemeentehuis.

Normaal gesproken zoekt iedereen zijn onderwerp uit en schildert met olie- of acrylverf, Erma stuurt, begeleidt, geeft adviezen en helpt de cursisten. Zo niet op 6 mei. Dan wordt er geschilderd met acrylverf naar een opdracht van Erma zoals bij het programma over Rembrandt van Rijn.
Het voordeel is dat het doek aan het eind van de middag al droog is en mee naar huis kan. Ook zou men het over kunnen schilderen met olieverf als men dat wil. Het onderwerp zal voor iedereen te schilderen zijn. In het programma is bewezen dat mensen meer in hun mars hebben dan ze zelf denken.
De kosten bedragen slechts €7,50 incl. doek en verf. Opgave vooraf is wel noodzakelijk i.v.m. het zorgen voor voldoende spullen. Bellen kan naar Erma tel. 06-30731275 of een mail naar aobkatwijk@gmail.com / www.aobk.nl

Zingen voor Hoop met Sion

samenzang n Wederom is er een zangavond gepland in het kader van de Cycle for Hope (in de strijd tegen verslaving). Muzikale medewerking is van het Sionkoor en Jacomina van der Plas (solo). Ook is er een getuigenis van een ex-verslaafde. Aan het einde is er een collecte, opbrengst gaat volledig naar de Cycle for Hope (doel de Brug Katwijk). U bent alle van harte welkom op zaterdagavond 11 mei in de Oude Kerk.Aanvang 19.30 uur.

FC Lisse-Quick Boys

Voorverkoop n Op zaterdag 4 mei staat voor Quick Boys opnieuw een Bollenstreekderby op het programma. De blauw-witten zijn dan te gast op sportpark Ter Specke om de degens te kruisen met FC Lisse. Naar verwachting reizen weer veel Quick Boys-supporters hun favorieten achterna. Daarom vindt op donderdag 2 mei vanaf 20.00 uur een voorverkoop plaats op sportpark Nieuw Zuid. Tribunekaart € 10,00 en staanplaats € 8,00.

Foto: Céline van Egmond-Mulder

"Het is bijna mei als ik dit schrijf...de maand waarin alle vogels een ei leggen aldus een bekend spreekwoord. Sinds afgelopen week is mevrouw merel heel fanatiek bezig een nest te maken bij ons in de heg. Wat is dat prachtig om te zien! Meneer merel houdt een oogje in het zeil. Hij mag over een tijdje aan de bak heb ik me laten vertellen. Hij mag de jongen straks voeden en opvoeden. Maar goed, eerst moet het nest af." | Foto: Céline van Egmond-Mulder

Feest aan Zee

Weer of geen weer, op Koningsdag gaat men de boer op. Er is zoveel te beleven en te genieten. Heen en weer banjeren tussen het Andreasplein, de Princestraat en de Zwaaikom. Voor jong en oud, voor elk wat wils. Niet dan? | Foto's: Piet van Kampen

Gezelligheid Binnen

In het Rijndorp ligt het accent op de Najaarsfeesten. Op Koningsdag is de Turfmarkt the place to be voor het gezin met kinderspelen en later op de dag voor de gevorderden die de tap behoorlijk aan de praat houden. | Foto's Piet van Kampen

12.00 u: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine 18.00 u: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine 21.30 u: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine

Woensdag 1 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 RTV Katwijk Sport, extra uitzending finalewedstrijd van Grasshoppers VR1; 22.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag;

Donderdag 2 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 3 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 4 mei
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18.00 Dodenherdenking audioverslag; 18.30 Herdenkingsdienst vanuit de Grote Kerk te Rijnsburg; 19.15 Verslag vanaf het herdenkingsmonument in Rijnsburg; 20.30 Dodenherdenking audioverslag; 21.00 RTV Katwijk Sport, extra uitzending finalewedstrijd van Grasshoppers VR1; 23.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 5 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Katwijk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg; 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 6 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 7 mei
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 23.00 Muziek voor twee.


Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin.

Frequenties:

RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142.
TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Elke woensdag en vrijdag

16.00-17.00 uur: Gladiator Kinder Bootcamp bij Willy Noord, Noordduinseweg 4. Meedoen kost € 5,00. Aanmelden via true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Elke zaterdag

10.00-11.00 uur: Gladiator Ouder-Kind Bootcamp bij Willy Noord, Noordduinseweg 4. Meedoen kost € 7,50 per ouder. Aanmelden via true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Woensdag 1 mei

16.00-17.30 uur: Breek de week golfsurfles bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 23,50.

Vrijdag 3 mei

10.00-12.00 uur: Seniorenochtend in Het Anker, Voorstraat 74.
20.00-00.00 uur: Concert Hazes voor Kika op het Evenementenplein | Strandplein Katwijk, Boulevard Zeezijde 19. Kaarten kosten € 50,00.
20.00 uur: Jeugd-viswedstrijd bij Hengelsport 'Ons Stekkie', Haven 7.
20.00 uur: Bevrijdingsklaverjas in De Roskam, Turfmarkt 2. Gratis.
20.00-00.00 uur: Ha6 voor KiKa op het Evenementenplein | Strandplein Katwijk, Boulevard Zeezijde 19. Kaarten kosten € 50,00.
20.30 uur: Quiz bij De Schuit, Voorstraat 59. Inschrijven kost € 10,00 per team.

Zaterdag 4 mei

Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
10.00-11.00 uur: Yoga aan het water bij Strandpaviljoen Willy Noord, Noordduinseweg 4. Prijs per les is € 9,00.

Zondag 5 mei

Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
10.00-11.15 uur: Skate Longboard Workshop bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
11.00-16.00 uur: V.O.V. Voorjaarsdag met oldtimers aan het Valkenburgse Meer, J. Pellenbargweg 2.

Maandag 6 mei

20.00 uur: Lezing Roxane van Iperen in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Entree € 6,00.
20.00 uur: Quizavond in The Pocket, Badstraat 38. Inschrijven kost € 10,00 per team.

Woensdag 8 mei

16.00-17.30 uur: Breek de week golfsurfles bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 23,50.

Vrijdag 10 mei

21.30 uur: Live muziekavond: Afrekening van Ringo Starr in Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50. Vrij entree.

Zaterdag 11 mei

• Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
• Opening Badseizoen in Winkelhart Zeezijde, Voorstraat.
10.00-11.00 uur: Yoga aan het water bij Strandpaviljoen Willy Noord, Noordduinseweg 4. Prijs per les is € 9,00.
10.00-11.15 uur: Skate Longboard Workshop bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
21.00 uur: Karaoke Night bij De Schuit, Voorstraat 59, Vrij entree.

Zondag 12 mei

• Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
10.30-12.00 uur: Moederdag Surfles bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 22,50.