De Rijnsburger

31 januari 2019

De Rijnsburger 31 januari 2019


Herbestemming met behoud van waarden

Met behulp van het rapport moeten definitieve keuzes worden gemaakt over de Maranathakerk.| Foto: CvdS Foto: Carin van der Spijk

kerk n Het definitieve rapport van Bureau Het Oversticht over mogelijke bestemmingen van de Maranathakerk is afgelopen week afgerond en naar de burgerlijke gemeente Katwijk gestuurd om te worden behandeld.

Eind februari 2019 is hier een eerste overleg over tussen de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) en de Gemeente Katwijk. "Na dit overleg hopen we nadere berichten te kunnen melden". aldus J.W. Ravensbergen, woordvoerder van de PGR. : "Besluitvorming over verkoop is nog niet aan de orde, zodra daar sprake van is zullen de leden van de gemeente daarin gekend en gehoord worden." Er is inmiddels een samenvatting gemaakt van het totale rapport. Het rapport is op de website van de PGR (www.protestantsrijnsburg.nl) beschikbaar. Het Oversticht heeft onderzoek gedaan vanuit zowel ruimtelijk, functioneel en marktoogpunt. Bij de ruimtelijke analyse spelen zowel de architectonische waarden van het gebouw zelf als de stedenbouwkundige waarden een rol, zoals de centrale ligging van het pand in de wijk, de zichtassen en het voorplein in combinatie met de groene tuin. Dit moet moet zoveel mogelijk behouden te blijven. Bij een herbestemming dienen ook de traditionalistische stijl met haar soberheid en ingetogenheid zoveel mogelijk gerespecteerd te worden.
Om een beeld te krijgen van de herbestemmingsmogelijkheden is er een verkennende marktconsultatie uitgevoerd. Verschillende partijen zijn uitgenodigd om met ideeën en initiatieven te komen. Hierop zijn negentien reacties binnengekomen, maar niet allemaal op tijd, zodat niet alle initiatieven konden worden geëvalueerd. De initiatieven die volgens het rapport kunnen bijdragen aan een duurzame exploitatie bevinden zich op de terreinen van zorg, dagbesteding, wonen, kerk & cultuur en recreatieve functies. Vanuit de wel geëvalueerde initiatieven zijn 6 mogelijke ontwikkelscenario's beoordeeld op financiële haalbaarheid, het passen bij de monumentenstatus en de marktvraag. Bij de komende vervolgstappen wordt de financiële haalbaarheid en de marktvraag (incl. de nog niet geëvalueerde initiatieven). verder uitgewerkt. Voor de haalbaarheid. Ook moet de PGR de wensen rond de verkoop helder krijgen en moeten de PGR en de Gemeente Katwijk afspraken maken over de monumentenstatus.

Brouwerstraat

verkeer n Het CDA heeft woensdag 23 januari via een brief van de gemeente te horen gekregen dat er meer tijd nodig is om de schriftelijke vragen van raadslid Jonathan de Mooij over de geluids- en verkeersoverlast in de Brouwerstraat te beantwoorden. Begin november diende hij de schriftelijke vragen in. Gezien de hoeveelheid vragen en de complexiteit van het dossier heeft het college extra tijd nodig en belooft vóór 1 april met antwoorden te komen. Jonathan de Mooij: "We hebben flink wat onderzoek verricht en bewust gekozen om het college te vragen alle opties helder in kaart te brengen. Daarna kan hopelijk de meest effectieve oplossing worden gekozen." Het nadeel is dus dat de beantwoording een tijdje op zich laat wachten. Het CDA stelde onder andere vragen naar het eerder aangekondigde rapport over het vrachtwagenverbod, het aanpakken van de Oegstgeesterweg en of er al zicht is op de Pioniersbaan. Ondertussen blijft het CDA er bovenop zitten en gaat graag het gesprek met omwonenden aan. Ook de Wijkraad Rijnsburg is betrokken. Zij hebben op 17 januari een brief naar het college gestuurd waarin ze aangeven het te betreuren dat er op dit moment geen beweging in het dossier lijkt te zitten. Ook zouden zij graag bijgepraat worden en betrokken worden bij de (uitvoerings)plannen. Het CDA en de wijkraad houden elkaar al langere tijd op de hoogte over dit dossier. Ondertussen vragen en/of suggesties? Mail ze naar fractie@cdakatwijk.nl

Jeugdfilms in Dorpshuis Valkenburg

film Op elke eerste woensdagmiddag van de komende maanden organiseert Bibliotheek Katwijk samen met Het Dorpshuis Valkenburg een filmmiddag voor de jeugd. De films beginnen om 14.00 uur en de toegang is gratis. Op woensdagmiddag 6 februari draait voor kinderen vanaf 8 jaar om 14.00 uur een humoristische film over een familie vol superhelden. Een maand later, op 6 maart, kunnen kinderen vanaf 6 jaar genieten van een animatiefilm over een dapper jong vogeltje die een zware reis moet gaan maken. Op 3 april draaien we voor zesjarigen en ouder een film over een gewone juf die een magisch beeldje vindt. De voorlopig laatste filmmiddag staat gepland voor 1 mei. Vanaf 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 6 jaar gezellig aanschuiven in de brasserie van Het Dorpshuis voor een animatiefilm waarin een koala een talentenjacht organiseert. Stuk voor stuk leuke jeugdfilms die het bekijken meer dan waard zijn. Leden en niet-leden van de bibliotheek zijn welkom.

Foto: Piet van Kampen

Lokale sterren
stralen op Sportgala

Het barst in deze gemeente van het talent

Veiligheids
agenda
2019-2022

Wie wordt de Valkenburgse Maestro?

Way of life

Wij zijn er druk mee bezig: het scheiden van ons afval. Nu is dat in een appartement wellicht makkelijker te doen, omdat we geen tuin (afval) hebben. Maar ik heb me er over verbaasd hoeveel plastic wij samen verbruiken. Ook het groente en fruit afval loopt best op. In onze rommelkamer, tegenover de keuken, heb ik een extra afvalbak geplaatst en doe daar het plastic, blik en drinkpakken in. Ook staat daar het kratje voor de lege flessen, doos met oud papier én in een hoek de zak met kleding-textiel die we regelmatig afgeven bij Werkgroep de Ruyter. Bij de gemeentewerf heeft Louis het GFT emmertje met de speciaal afbreekbare zakken opgehaald. Deze staat nu op het balkon. Zo door de dag heen maak ik heel wat meters door ons appartement om ons huisvuil in de juiste zak, doos of emmer te deponeren. Opvallend is dat het lang duurt voordat ik de pedaalemmer in het keukenkastje met het restafval vol is en moet legen. Hieruit blijkt dus dat als je goed aan het afval scheiden bent, het restafval het minst is. Het verwerken van restafval is voor de gemeente het duurst. Dus hoe minder restafval we aanbieden, hoe lager de kosten van het verwerken hiervan zijn. Nu wij zo bezig zijn met ons afval, kijk ik met heel andere ogen naar de producten die wij gebruiken. Wat zit er veel in het plastic. Ga maar eens boodschappen doen in een willekeurige supermarkt. Een paprika, aubergine, de plastic laagjes tussen de vleeswaren. Ook al wil je minderen met plastic. Maar dat is gewoon heel moeilijk.

Tijdens het boodschappen doen gebruik ik sinds kort een aantal aparte stoffen zakjes (a la de bekende waszakjes voor lingerie) om daar bijvoorbeeld los fruit en groente in te doen. Deze zakjes heb ik overigens bij de supermarkt gekocht. Ook ben ik onlangs voor het eerst met schone lege plastic bakjes naar de markt gegaan en gevraagd aan de koopman om daar mijn humus en olijven in te doen. 'Is dat niet raar', vroeg ik hem. 'Nee hoor mevrouw, dat gebeurt al heel vaak. Vooral op markten in steden waar we staan. Maar we zien ook dat consumenten dit in kleinere dorpen. Dit doen'. Het gewicht van het bakje (26 gram) werd dan ook netjes van het gewicht van de humus afgehaald.

Het scheiden van glas en papier doen we al heel wat jaren. Voor heel veel mensen is dit de normaalste zaak van de wereld. Nu nog ons andere afval. Scheiden van afval is een andere manier van denken. Bewust worden van wat je koopt en gebruikt. Want alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te scheiden. Zullen we met elkaar de uitdaging aangaan? Want ook de volgende generatie wil een mooie toekomst op onze aarde.

Houdoe.

Sfeervolle herdenkings-bijeenkomst "De Laatste Eer"

Bij de lichtjesceremonie werd voor iedere overledene een kaarsje aangestoken. | Foto: PR Foto: G.Eldering

rouw n Dinsdag 22 januari hield uitvaartvereniging "De Laatste Eer" de herdenkingsbijeenkomst voor overledenen waarvan in het afgelopen jaar de uitvaart is verzorgd.

Sinds de ingebruikname van het rouwcentrum in 2013 is ieder jaar zo'n bijeenkomst georganiseerd. Doel hiervan is om allen die zijn getroffen door het verlies van een dierbare de kans te geven om nog eens stil te staan bij het afscheid en om hun verdriet met lotgenoten te delen.

Hoop en heling

Sneeuw, een vuurkorf en brandende fakkels vormden het decor rond de aula aan de Kamerlingh Onnesstraat, waarin de bezoekers van de bijeenkomst werden ontvangen. Na een kop koffie of thee kon iedereen plaatsnemen. Omdat velen aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven was de ruimte tot praktisch de laatste stoel bezet. Uitvaartverzorgers Jantine Verbeek-van Klaveren en Marijke Langeveld verzorgden het welkomstwoord. Het afwisselende programma stond in het teken van herdenken, maar ook van hoop en heling na een periode van rouw. Dat gebeurde met een verhaal, een lied over het verleggen van een steen, de lichtjesceremonie en een bespiegeling door Leta Janssen, ritueel begeleider bij uitvaarten. Voor muzikale begeleiding met bij de gelegenheid passende composities zorgde het blaaskwintet "Divertimento".
Bij de lichtjesceremonie werd voor iedere overledene door een familielid of door een medewerker van "De Laatste Eer" een kaarsje aangestoken. De namen werden voorgelezen en velen herkenden naast degene voor wie ze de avond bezochten ook de namen van andere bekenden uit de omgeving. Leta Janssen bracht in haar betoog "Afscheid met veerkracht" alle elementen van deze avond op een zinvolle manier bij elkaar en wist goed de gevoelens te verwoorden die bij rouw en afscheid spelen.

Vrucht

Daarna was er nog gelegenheid om met elkaar even na te praten. Bij het verlaten van de bijeenkomst ontving iedere bezoeker een kaartje met daarop de tekst: "Geen woord en geen daad gaat verloren. Alles blijft en draagt vrucht". Daarbij kreeg men een bakje narcissen, die over een enkele dagen in bloei zullen komen en die ondanks alle verdriet en rouw een nieuw begin, een nieuwe lente aankondigen.

"De Laatste Eer" is ervan overtuigd dat met een dergelijke herdenking recht gedaan wordt aan de gevoelens die nog bij veel mensen leven na afloop van een veelbewogen jaar en ziet dit ook als een waardevolle toevoeging, die een uitvaartvereniging aan leden en cliënten kan bieden.

Stem mee over de Toekomst van Katwijk

n Laat op 19 februari weten wat u het belangrijkst vindt

Agenda n Inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente hebben het afgelopen half jaar samen hun ideeën voor de komende jaren op de agenda van de Toekomst van Katwijk gezet.

Van meer mogelijkheden om buiten te kunnen sporten tot meer aandacht voor eenzame inwoners. Er zijn meer dan 1.000 ideeën opgehaald. Die hebben samen bijgedragen aan de eerste maatschappelijke agenda van Katwijk. Deze agenda bepaalt in welke activiteiten de gemeente geld en energie gaat steken om de samenleving in Katwijk nog sterker te maken. U bent dinsdagavond 19 februari van harte welkom in de Burgt. Daar kunt u uw stem laten horen over de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de toekomst van de gemeente.

Om zoveel mogelijk opgaven en ideeën voor de maatschappelijke agenda op te halen, is de campagne 'de Toekomst van Katwijk' opgezet. Tijdens de campagne zijn medewerkers van de gemeente op drukbezochte plekken zoals markten en winkelcentra met inwoners in gesprek gegaan over de vraag: in wat voor Katwijk wilt u leven? Vanaf juni 2018 hebben inwoners actief mee kunnen denken en doen aan de Toekomst van Katwijk. Door enquêtes, social media, Meet-ups, pop-up koffieterrassen, gesprekken in verzorgingshuizen en jongerenbijeenkomsten zijn in de afgelopen maanden meer dan 1.000 ideeën opgehaald.

Meet-up #4

Op 19 februari vindt meet-up #4 van de Toekomst van Katwijk plaats. Dit is de feestelijke afsluiting van het hele proces om de maatschappelijke agenda op te stellen. Tijdens deze avond presenteert de gemeente de voorlopige maatschappelijke agenda aan inwoners: de gemeente laat zien in welke opgaven de komende jaren tijd en geld wordt geïnvesteerd en ook hoe alle ideeën hebben bijgedragen om tot deze opgaven te komen. U bent hierbij van harte welkom. U kunt zich aanmelden via www.detoekomstvankatwijk.nl.

Tijdens meet-up #4 vraagt de gemeente alle inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties om nog één keer mee te denken. De lijst met opgaven voor de toekomst is er nu, maar wat is voor u het belangrijkst? Tijdens de bijeenkomst kunt u stemmen op hun favoriete opgave. Op deze manier zetten we samen de opgaven in de juiste volgorde en kan daarna de maatschappelijke agenda ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Kom ook naar de meet-up #4 op 19 februari om 19.30 uur in de Burgt. Doe mee en denk meer over de toekomst van Katwijk. Aanmelden kan via www.detoekomstvankatwijk.nl.

WinterWonderland in actie voor Stichting Labourward

Gezellig stamppotten eten voor het goede doel. | Foto: pr. Foto: pr

Agenda n Wie op vrijdagmiddag en -avond 8 februari geen zin heeft om zelf te koken, kan voor winterse stamppotten, erwtensoep, patat en vele andere lekkernijen vanaf 16.30 uur terecht in De Voorhof in Rijnsburg.

De taakgroep Jeugd en Jongeren van de Protestante gemeente Rijnsburg organiseert in samenwerking met de tienerclubs Royal Rock (12-13 jaar) Friends XL (14-17 jaar) het jaarlijkse evenement WinterWonderland 2019.

Het doel is geld in te zamelen voor het project van de taakgroep Jeugd en Jongeren: Stichting Labourward. Daarbij is er een ontspannen en ongedwongen ontmoeting, smakelijk winters eten en drinken, activiteiten voor de kinderen. Er is een loterij met mooie prijzen. De lokale middenstand en andere sponsors steunen het evenement.

Er staan verschillende stamppotten op het menu: boerenkool, hutspot en rauwe andijviestamppot. Verder wordt er gezorgd voor heerlijk winterse erwtensoep maar ook patat en diverse snacks. Kortom, het complete assortiment van een gemiddelde koek en zopie. Ook de kinderen worden niet vergeten. Er is een flinke kinderhoek gerealiseerd waar kinderen onder begeleiding in de ballenbak kunnen spelen, een leuke kinderfilm kijken en nog diverse andere leuke activiteiten.

Kom vrijdag 8 februari, van 16.30 tot 21.00 uur naar De Voorhof. Entree is gratis, iedereen is welkom.

Katwijkers vullen deel 24/7 dienst in asielkerk

Al sinds oktober wordt er een doorlopende kerkdienst gehouden in Buurt- en-kerkhuis Bethel in Den Haag. Inzet is een ruimer kinderpardon en het voorkomen van uitzetting van de familie Tamrazyan

Dienst n Een groep gemeenteleden van de Hervormde PKN gemeente Katwijk vullen regelmatig een kerkdienstblok van twee uur in het rooster van de Bethel asielkerk in Den Haag. Zij werken mee om de 24/7 kerkdienst in stand te houden, zodat hiermee uitzetting van het Armeens gezin Tamrazyan wordt voorkomen. Dit gezin verblijft nu ruim 12 weken in deze kerk. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen die aan deze onmenselijke situatie een einde kunnen maken.

Een groep Katwijkse gemeenteleden had zich donderdagmorgen 24 januari om 05.00 uur op het marktplein te Katwijk verzameld om samen naar Den Haag te gaan voor de dienst van 06.00 tot 08.00 uur. Het kerkbezoek uit Katwijk is een initiatief van Pia van Beelen en Atie en Arend Kuijt. Ferdinand en Janny van den Bosch sloten zich hierbij later aan. De brede bewogenheid voor het gezin ontstond na het onrechtvaardige besluit van de Raad van State en de werkwijze van de IND. Dit was de reden om binnen de Katwijkse Hervormde PKN kerk, predikanten, kerkenraden en gemeenteleden bewust te maken van de situatie van het gezin Tamrazyan.

Kerkdienst

In de Bethelkerk wordt de brandende 24/7 kaars overhandigd aan de Katwijkse predikant dr. Ferdinand van den Bosch. De kerkdienst wordt voortgezet met het zingen van enkele liederen begeleid door pianiste Janny van den Bosch. Voorganger Van den Bosch leidt de dienst die bestaat uit samenzang, gebed, bijbellezen, stille momenten, uitspreken van een mediatief Woord en gedachten. Daarna volgt een interactief gesprek met de kerkgangers. Psalm 3 en 33 staan centraal en geven een indrukwekkend vergelijk met de situatie in deze tijd, die haast onmogelijk lijkt, maar waarin ook voor de huidige situatie een schild en vertrouwen worden geboden. Om 08.00 uur wordt de dienst weer door een andere predikant overgenomen. Voor sommige Katwijkse deelnemers is het de eerste keer dat ze deze dienst meemaken. Zij ervaren het als rust en worden er sterk mee geconfronteerd dat zij in vrijheid naar huis kunnen. Dat maakt diepe indruk. Helaas geldt dat niet voor het gezin Tamrazyan. Zij hopen en verwachten dat er voor hen ook een moment aanbreekt dat ze als vrije mensen naar buiten mogen.

De situatie

Zeker nu er een politieke meerderheid is gekomen tot versoepeling van het Kinderpardon. Voor het gezin Tamrazyan liggen er al twee gerechtelijke uitspraken die positief zijn. Het IND ging hiervoor in hoger beroep. Aan het tot stand komen van beide uitspraken heeft het gezin aan alle voorwaarden, zoals die door de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst Dienst) zijn gesteld, volledig meegewerkt. Dat is ook de reden waarom dat 9 jaar duurde. Beide positieve uitspraken hebben echter niet geleid tot een permanent verblijf in Nederland. Het IND heeft gemeend deze uitspraken naast zich neer te moeten leggen en heeft de zaak overgedragen aan de Raad van State. Een uitspraak die haaks staat op eerdere uitspraken van de rechtbank. Volgens het oud Eerste Kamerlid Rein Willems (Trouw 23 januari 2019) heeft de overheid gefaald en zegt hij dat dit gezin geen recht is gedaan. De onveilige situatie voor het gezin Tamrazyan zoals die nu voor hen in Armenie is, geeft de kerk het legale recht om zich op de Algemene wet Binnentreden te beroepen bij het houden van hun 24/7 kerkdiensten.

Veel draagvlak

Dat er vanuit de kerken massaal draagvlak is voor de uitvoering van dit recht, blijkt uit het grote aantal predikanten (meer dan 700) uit Nederland en het buitenland die een bijdrage levert aan het kerkasiel. Maar blijkt ook uit de meer dan 10.000 kerkbezoekers. Zij dragen geen gele hesjes, maar zijn er van overtuigd dat dit onrecht moet stoppen. Dat is geen obstructie maar een zuivere wettelijke mogelijkheid om dit gezin te bewaren voor gevaar. Er is hier geen sprake van te kwader trouw verhinderen van een correcte rechtsgang, maar gebruik maken van een wettelijk recht.

Meegaan

Meegaan naar deze dienst? Graag aanmelden via dit e-mailadres: bezoekkerkasiel@gmail.com. Dan volgt er informatie over de datum, tijdstip en het vervoer.

Winnaars bij Elektroworld

prijs n De winnaar van de Electro World voucher actie is bekend!

Door de kortingsvoucher te registreren maakte iedereen kans op een waardebon t.w.v. € 250,-

De winnaars zijn de heer en mevrouw Monnee (links en midden van de foto) uit de Kon. Julianalaan in Rijnsburg

Zij hebben een Shoptegoed ontvangen van € 250.00 uit handen van dhr. Van Woerkom van
Electroworld Peursum uit Katwijk.

Schrijfavond Amnesty International

Vrijdagavond n 1 februari wordt van 19 tot 20 uur aan de leestafel van "De Burgt" een schrijfavond gehouden van Amnesty International.

Er kunnen brieven naar autoriteiten worden verstuurd waarin gevraagd wordt om op te treden tegen actuele mensenrechtenschendingen. Deze maand gaan de brieven naar Vietnam, Burundi en Iran. In alle gevallen wordt gevraagd om vrijlating van de betreffende gevangene.

De Vietnamese mensenrechtenverdediger Tran Thi Nga werd bijna 2 jaar geleden opgepakt voor haar deelname aan een protest. Ze werd in de gevangenis aangevallen door medegevangenen, zeer waarschijnlijk in opdracht van de gevangenisdirecteur.

In Burundi werd in april 2018 mensenrechtenverdediger Germain Rukuki veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in zijn land. De rechter veroordeelde hem ook voor 'deelname aan een rebellerende beweging'.

De 30-jarige Atena Daemi verzet zich tegen de doodstraf, zoals steeds meer mensen in Iran. Ze zit nu een gevangenisstraf van 7 jaar uit vanwege haar kritiek. Op Facebook en Twitter leverde Atena kritiek op executies, ze deelde flyers uit en liep mee in een vreedzaam protest tegen de executie van een jonge vrouw.

Aan veel acties kan ook eenvoudig via internet(www.amnesty.nl) worden deelgenomen. Veel mensen in Rijnsburg maken het zich gemakkelijk door een schrijfabonnement af te sluiten. De brieven met enveloppen en postzegels worden dan 5 keer per jaar thuisbezorgd tegen vergoeding van de kosten. Opgeven voor een schrijfabonnement kan via email: elderingg@gmail.com. Bellen mag natuurlijk ook (4020815). Via dit adres en telefoonnummer kunt u zich ook opgeven als u in maart aanstaande wilt meewerken aan de huis-aan-huis collecte.

African Passion

Zondagmiddag n 7 april rijdt de Uit-De-Kunstbus naar African Passion van het Cape Town Opera Chorus in de Philharmonie in Haarlem.

Dit Zuid Afrikaanse gezelschap werd tijdens het International Opera Awards Gala te Londen, uitgeroepen tot het beste operakoor ter wereld. Na het grote succes dat het ensemble boekte met de voorstelling "African Angels", komt het opnieuw naar Nederland. De achttien zangers en zangeressen zullen een op Pasen geïnspireerd programma ten gehore brengen waarin – de titel verraadt het al- delen van Bachs monumentale Matthäus Passion zijn verwerkt. Hoe prachtig moet dat klinken. Fragmenten uit het, volgens velen, mooiste en indringendste muziek op aarde in een warme, Afrikaans getinte uitvoering? Cape Town Opera geeft u de mogelijkheid om dit prachtige Zuid-Afrikaanse geluid te ervaren. Er zijn voor u 1e rang kaarten gereserveerd op rij 14 en 15. Kosten: 46,- (incl. bus, pauze drankje en garderobe) Inlichtingen K&O Katwijk, Tel: 071-4016400 (op werkdagen tussen 9.00-13.00 uur).
www.kenokatwijk.nl

Wegens succes: nogmaals De verloren zoon

muziek n Afgelopen november was de Open Hof in Katwijk a/d Rijn 2 avonden volledig uitverkocht! Het koor Voice of Joy voerde op een eigentijdse manier het project De verloren zoon uit in de stijl van de Passion. Compleet met muzikanten, lichten enz.

Het prachtige bekende verhaal uit de bijbel riep veel herkenning op bij de bezoekers. Door het zeer afwisselende , vaak herkenbare, repertoire en door de manier waarop het werd gebracht ontving het koor zeer enthousiaste reacties.
Helaas konden veel mensen niet komen omdat het al heel vroeg was uitverkocht.
Mede door deze reacties zijn er in maart weer 2 avonden gepland in de Open Hof in Katwijk a/d Rijn. Een intieme locatie die zorgt voor optimale beleving. De avonden staan gepland op donderdag 7 maart en vrijdag 8 maart. Het is een prachtige gelegenheid om mensen (weer) kennis te laten maken met het verhaal wat Jezus vertelt om ons een spiegel voor te houden maar ook om een doorkijkje te geven naar een wereld zoals Hij die bedoeld heeft.
Vanaf 4 februari zijn de kaarten te koop bij De Readshop in Rijnsburg, Bike Totaal Luyten in Katwijk a/d Rijn en online www.ohckatwijk.nl.
De kaarten kosten 7,50 euro en daar krijgt u dan ook nog een drankje voor!

Training Vitale Mantelzorger

training n Welzijnskwartier Mantelzorgondersteuning organiseert een training speciaal voor mantelzorgers. Met aandacht voor u en uw mantelzorgsituatie. Tijdens deze training kunt u samen met andere mantelzorgers leren zo vitaal mogelijk te blijven. Zodat u de zorg goed aankunt en volhoudt.

Tijdens de training hebben we aandacht voor; uw mantelzorgsituatie, uw netwerk, goed voor uzelf zorgen, wat geeft u energie en wat vraagt energie en hoe houdt u de balans?

Tijdens de training maakt u een plan voor uzelf en uw eigen situatie.

De data voor de training zijn: donderdag 14 februari, donderdag 21 februari, donderdag 28 februari, donderdag 7 maart en donderdag 4 april (terugkombijeenkomst) en vinden plaatsen van 19.00 uur tot 21.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 18.45 uur. Locatie: De Burcht, Burgemeester Koomansplein 1, in Rijnsburg.
Opgeven voor de training of informatie vragen kan bij: Laura Bakker, Sociaal Werker Mantelzorgondersteuning,
laurabakker@welzijnskwartier.nl, tl. 071-4033323.

Inloopochtend

kerk n Iedereen is weer van harte welkom, aanstaande vrijdag 1 februari, in het zalencomplex van de Chr Gereformeerde Kerk aan de Oegstgeesterweg 71. De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur. Voor meer informatie: Nel Heemskerk 071-4025772 en Marja Zandbergen 071-4028571.

7 / 26

Ik ben een groot voorstander van afval scheiden. Dus houden we thuis plastic voorwerpen, oud papier en lege flessen apart; dit laatste verdeeld in flessen met en zonder statiegeld. En verder hebben we om de hoek de bekende ondergrondse vuilcontainers staan. Ik vind het vanzelfsprekend dat je afval scheidt, want het is algemeen bekend dat we het milieu moeten ontzien. Tegelijkertijd besef ik dat niet iedereen er zo over denkt, wat ook blijkt uit de cijfers. Maar om dan meteen maar de tarieven te verhogen, vind ik een beetje makkelijk. Misschien is het beter om eerst te beginnen met een campagne waarin afvalscheiding onder de aandacht wordt gebracht. Want het is per slot van rekening alweer heel wat jaren geleden dat het ondergrondse afvalinzamelingssysteem met het groene emmertje (heeft iedereen dat nog staan?) werd ingevoerd. En mocht na verloop van tijd nou blijken dat dit niet helpt, dan is het misschien een idee om niet de kosten te verhogen maar mensen in plaats daarvan juist te belonen als ze goed scheiden. Zeg maar statiegeld op gft-afval. Dat is toch veel klantvriendelijker?

Ik kan me herinneren dat we hier eerder een stelling over hebben gehad. Afgelopen week las ik de mening van de Uicatcher over het scheiden van afval. Hij/zij/het stelt dat als we gaan betalen voor het wegbrengen van restafval, mensen er een sport in gaan zien om zo min mogelijk restafval te hebben. Misschien ben ik een pessimist, maar ik denk nu gelijk; mensen gaan afval dumpen. Want als je een euro per zak moet dokken, maar je hebt per dag een vuilniszak met luiers, dan breng je die in verband met de kosten misschien wel ergens anders dan de bedoeling is. Want laten we eerlijk wezen, wie ziet wat je nou precies in de plastic container gooit? Of neem je je zak mee naar je werk, waar de container in de garage staat? Of laat je 'per ongeluk' de zak naast de container staan, in de hoop dat iemand anders hem erin doet? Zo eenvoudig is het, toch? Ik denk dat er veel anderen manieren zijn, te beginnen met bewustwording en vooral het goed bijhouden van de milieu-eilanden in het dorp. Betalen per vuilniszak, dat wordt een bende in het dorp.

Nee, ik denk dat dit niet gaat helpen. Mensen zijn namelijk geneigd om vast te houden aan hoe het altijd gaat. We doen het toch altijd al zo?

Ik denk dat de kern voor de gemeente en samenleving ligt bij het veranderen van de denkwijze en daarbij het gedrag van mensen. Het is van belang om afval te scheiden voor onze toekomstige generatie: onze (klein-)kinderen.

We moeten onze verantwoordelijkheid nu nemen, zodat deze generatie net zo kan genieten van onze aarde zoals wij dat doen. Deze verantwoordelijkheid begint klein, gewoon bij jou thuis.

Zo hebben wij onlangs thuis een nieuwe dubbele prullenbak aangeschaft om afval te scheiden.

Het was even wennen in het begin, maar het is zo simpel. In die simpelheid zit het hem juist.

Daarmee maken we het verschil voor onze toekomstige generatie.

In 1972 verscheen het rapport 'Grenzen aan de groei' van de Club van Rome. Een minder snelle groei van de wereldbevolking, consuminderen en bovenal zuinig omgaan met grondstoffen was het advies. Het rapport raakte in de vergetelheid en de adviezen, ach daar deden we weinig mee. Inmiddels worden we via de media dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het negeren van die adviezen. En langzaam dringt de ernst van de situatie tot ons door. Maar we consumeren nog steeds te veel, en de grondstoffen raken overduidelijk op. Terugwinnen? Daar doen we nauwelijks aan terwijl dat zo simpel is. Uit goed gescheiden huisafval kunnen grondstoffen worden teruggewonnen. Niet gescheiden afval wordt verbrand met als indirect gevolg de opwarming van onze planeet. Ja dat dringt wel steeds meer tot ons door, zelfs kinderen roepen ons nu op de planeet te redden. De knop moet nu echt om en dat lukt vaak alleen als het geld kost. Dus ja, onnodig restafval aanleveren moet geld gaan kosten. Bent u van mening 'WIE dan leeft, wie dan zorgt' bedenk dan dat WIJ die WIE weleens zouden kunnen zijn.

Bomenkap

Rijnlandroute n Vooruitlopend op de aanpassing van de Ir. G. Tjalmaweg (N206) voor de RijnlandRoute, verlegt Dunea hier een waterleiding. Voor dit werk worden aan de zuidzijde van de N206 tussen de aansluiting met de Voorschoterweg en Achterweg 32 bomen gekapt. De kapwerkzaamheden vinden de komende 2 à 3 weken plaats. De gemeente Katwijk heeft de provincie Zuid-Holland de vergunning verleend voor het kappen van deze bomen. De bomenkap wordt uitgevoerd door de firma Van Schie Groen en begeleid door Dunea. Deze bomenkap is onderdeel van de bomenkap en bomencompensatie N206 Ir. G. Tjalmaweg. Meer informatie over het bomen compensatieplan en de vergunningverlening op de website van de provincie Zuid-Holland.

Online peiling over verkeers-veiligheid

verkeer n Het college heeft besloten om een gemeentebreed verkeersveiligheidsplan op te stellen. Eerst maakt de gemeente de stand op van de huidige verkeersveiligheid in Katwijk. Vanuit deze analyse wordt een concreet maatregelenpakket opgesteld. Dit bestaat vooral uit een voorstel voor gedragsmaatregelen per doelgroep en een aanpak van verkeersonveilige punten. Alle inwoners kunnen via een gemeentebrede online peiling aangeven waar in Katwijk zich de belangrijkste verkeersveiligheidsknelpunten bevinden. De peiling wordt in het 2e kwartaal 2019 aangekondigd via social media en de lokale krant- en weekbladen. Bewonersorganisaties en lokale afgevaardigden van belangenorganisaties zoals o.a. de fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland worden hiervoor persoonlijk benaderd. Aanvullend op deze online peiling organiseert de gemeente een mini-symposium met professionals en sleutelfiguren zoals politie, scholen, wijkraden, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Het verkeersveiligheidsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2019 in het college vastgesteld.

Valkenburger Hassan bouwt tiende zonneauto

Foto: pr

Uitdaging n Féres Hassan uit Valkenburg maakt dit jaar onderdeel uit van het succesvolle zonneraceteam van de TU Delft: het Vattenfall Solar Team (voorheen Nuon Solar Team).

Dit voorjaar bouwt het team een volledig nieuwe zonneauto om in oktober dit jaar mee te doen aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Féres studeert Werktuigbouwkunde aan de TU Delft en is Chief Engineer van het team.

Het nieuwe raceteam van de TU Delft met Féres vierde van rechts. | Foto: pr. Foto: pr

Het nieuwe raceteam van de TU Delft werd afgelopen dinsdag officieel gepresenteerd. De teamleden bouwen dit jaar hun tiende zonneauto, waarmee ze in oktober voor de achtste keer de Bridgestone World Solar Challenge in Australië hopen te winnen.

Dat behoort zeker tot de mogelijkheden, vindt Féres. 'Met onze Nuna's laten wij al jaren zien dat autorijden op niets anders dan de kracht van de zon gewoon kán. En wie dacht twintig jaar geleden dat een team van Nederlandse studenten bij hun eerste deelname de belangrijkste zonnerace ter wereld kon winnen en vervolgens zou uitgroeien tot dé ongeëvenaarde wereldkampioen?

'De weg er naartoe nog een mysterie'

'Met onze Nuna's hebben we bewezen dat wat onmogelijk lijkt tóch werkelijkheid kan worden. Ook Vattenfall legt de lat hoog. Zij hebben zichzelf als doel gesteld om volledig fossielvrij te zijn binnen één generatie. Samen met onze hoofdsponsor hopen we ook andere mensen te inspireren om niet te denken in obstakels maar in mogelijkheden. Fossielvrij binnen één generatie? It's Possible!'

De studenten van de TU Delft doen in oktober voor de tiende keer op rij mee aan de World Solar Challenge in Australië. De zestien nieuwe teamleden bouwen hiervoor een volledig nieuwe zonneracewagen waarbij ze opnieuw de grenzen van de techniek opzoeken en verleggen. De jubileumeditie van de zonneauto krijgt een speciale naam: NunaX. Een naam die past bij de visie van het nieuwe team, vertelt Féres.

Féres: 'De X staat onder meer voor het doel dat we willen bereiken. Het kruisje op de schatkaart, zeg maar. Tegelijk is de X in de wiskunde ook de onbekende variabele: hoe we ons doel bereiken, weten we nog niet. De weg er naartoe is ook voor ons nog een mysterie. En toch geloven we dat het mogelijk is - voor de achtste keer wereldkampioen zonneracen worden in Australië, maar ook: een leven zonder fossiele brandstoffen binnen één generatie.'

World Solar Challenge

De Bridgestone World Solar Challenge in Australië wordt in oktober dit jaar voor de tiende keer gehouden. Deze 3.000 kilometer lange race van Darwin naar Adelaide wordt volledig op de kracht van de zon verreden en werd al zeven keer eerder door het team uit Delft gewonnen. De regels waaraan de deelnemende zonnewagens moeten voldoen worden elk jaar strenger en de concurrentie sterker.

Wie wordt de 'Valkenburgse Maestro'

Dirigeren n Muziekvereniging Valkenburg's Harmonie gaat zaterdag 16 februari 2019 op zoek naar de 'Valkenburgse Maestro'.

Drie BV'ers, Bekende Valkenburgers, zijn gevraagd om het tegen elkaar op te nemen in de strijd om wie het beste de leiding kan nemen over het orkest. Dat is uiteraard geen eenvoudige opgave. De kandidaten zijn Linda Smit-van den Berg, Wim Masmeijer en Henk Imthorn. Zij krijgen in de weken voorafgaande aan de finale eerst een spoedcursus van Frank de Jong, de vaste maestro van Valkenburg's Harmonie. Zaterdag 16 februari is het dan tijd voor de grote finale. We zien hoe de training ze is afgegaan en bepalen samen wie de titel 'Valkenburgse Maestro' waardig is. Voor wie nog niet bekend is met het concept 'Maestro': in 2012 begon de publieke omroep AVRO TROS met het programma onder deze naam. Hierin strijden acht BN'ers om in acht weken zo goed mogelijk het orkest te dirigeren en de titel 'Maestro' te bemachtigen. Een mooie maar spannende ervaring, met hoogte- en dieptepunten. Misschien heeft u al eerder een van de seizoenen gevolgd of wat fragmenten voorbij zien komen. De Valkenburgse kandidaten hebben uw aanmoediging hard nodig. Ook voor het bepalen van de winnaar bent u onmisbaar. We nodigen u uit om aanwezig te zijn bij dit bijzondere concert. De finale van de Valkenburgse Maestro vindt plaats in het Dorpshuis in Valkenburg op zaterdag 16 februari. Kaartverkoop aan de deur of via
Valkenburgsharmonie.nl.

18 / 26

Transportvliegtuig watersnood verongelukt bij start Inwoners Valkenburg ontsnappen aan ramp

Foto: Flash Aviation

Door n Martin de Boer

Foto: Flash Aviation
Foto: Flash Aviation
Foto: Flash Aviation
Foto: Flash Aviation
Foto: Flash Aviation

Bij de start van Dakota X-1 kan niet genoeg snelheid en hoogte worden gewonnen. Om te voorkomen dat het transportvliegtuig een huizenrij op de Hoofdstraat invliegt draait de vlieger het gas dicht en probeert alsnog te landen.

Nederland wordt in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 getroffen door een van de grootste natuurrampen uit haar geschiedenis. Dijken begeven het en een groot deel van de provincie Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en van Noord-Brabant lopen onder water.

Na de eerste alarmerende berichten wordt op het vliegkamp alles in gereedheid gebracht om, indien mogelijk, onmiddellijk te starten met reddingsoperaties. Als de wind enigszins geluwd en geruimd is vertrekken, in de late zondagmiddag, de eerste vliegtuigen richting het eiland Goeree-Overflakkee.

In de twee weken die volgen staan nagenoeg alle vliegoperaties vanaf het vliegkamp in het teken van het uitwerpen van hulpgoederen boven de overstroomde gebieden. Het met transportvliegtuigen, van het type Dakota, uitgeruste 334 squadron van de Luchtstrijdkrachten, is in die periode gebaseerd op Valkenburg en vanaf het eerste moment betrokken bij de hulpverlening.

De hangaar van het squadron wordt volledig ontruimd en ingericht als opslagplaats. In de hangaar worden onder andere levensmiddelen, water- en zandzakken en rubberboten in vakken opgestapeld. Met vrachtauto's worden de hulpgoederen naar de gereedstaande vliegtuigen gereden. Voor het uitwerpen zijn onder andere vier Dakota's, waaronder de X-1, van het 334 squadron beschikbaar. Zo wordt de X-1 op 4 februari ingezet om goederen uit te werpen boven Schuddebeurs en Sloedam en een dag later boven Bruinisse, Colijnsplaat en Wissenkerke.

De aanwezige platformruimte is beperkt voor het grote aantal vliegtuigen dat moet worden verwerkt. Daarom worden de vliegtuigen, welke bij het uitwerpen worden gebruikt, dichter dan normaal naast elkaar op de verschillende platforms geparkeerd. Het taxiën van de vliegtuigen en het manoeuvreren van de tank- en vrachtauto's, die de vliegtuigen moeten beladen, wordt hierdoor bemoeilijkt.

De eenmotorige marinevliegtuigen, en de andere marinevliegtuigen, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het uitwerpen van goederen, worden geparkeerd op stalen platen van de oude niet meer in gebruik zijnde starbanen.

De X-1 is op vrijdag 6 februari wederom ingeroosterd om boven de Zeeuwse overstroomde gebieden goederen (rubberlaarzen, zandzakken etc.) af te werpen. De starttijd is bepaald op 08:00 uur. Boordwerktuigkundige sergeant Zandbergen komt om circa 07:00 uur bij de X-1, teneinde het toestel klaar te maken voor de vlucht. Het transportvliegtuig heeft de hele nacht buiten gestaan en is bedekt met een laag sneeuw. Het valt hem op, dat het vliegtuig niet volledig ijsvrij is gemaakt. Zandbergen zorgt er voor dat het toestel door de gronddienst nog eens wordt behandeld met het ont-ijsmiddel killerfrost. Ondertussen sneeuwt het licht.

Als de motoren worden gestart is de X-1 volledig ijsvrij. Aan de vierkoppige bemanning is, voor deze opdracht een ploeg van vijf man, om de goederen uit het vliegtuig te werpen, toegevoegd. De belading is ongeveer 2.800 kg. en naar behoren over de ter beschikking staande laadruimte verdeeld.

Ten 08.21 uur wordt van de verkeerstoren toestemming gekregen om naar het begin van baan 06, dit is aan de kant van Wassenaar, te rijden. Daar wordt proefgedraaid en de ont-ijsmiddelen getest. Hierbij worden geen bijzonderheden en of gebreken geconstateerd. Nadat een Dakota van de KLM is gestart, krijgt de X-1 te horen dat ze nog een poosje moet wachten om op te kunnen stijgen.

Uiteindelijk wordt om 08.36 uur toestemming verkregen om te starten. In het kwartier dat de Dakota moet wachten, valt er neerslag in de vorm van zeer licht sneeuw.

Het begin van de start verloopt normaal maar al snel valt het de vliegers, Klaassens en Meulkens, op dat de staart zwaar aanvoelt. Wetende dat de lading goed gestouwd is probeert men meer snelheid te maken. Direct na het loskomen komt het vliegtuig in een tail-down, met de staart naar beneden, positie.

Om snelheid te winnen wordt het landingsgestel ingetrokken. Het gewenste resultaat blijf uit. De snelheid blijft gelijk in plaats van dat het toeneemt. Bovendien drijft het vliegtuig door de zijwind van rechts naar de linkerzijde van de landingsbaan, dus richting het dorp Valkenburg.

Er is niet veel landingsruimte meer over en ze naderen de rand van het vliegkamp, waar zich een rij huizen bevindt, waarover de vliegers het toestel beslist niet heen zullen krijgen.

De eerste vlieger reageert snel en efficiënt. Hij trekt het gas dicht en onmiddellijk raakt het toestel - gezien de geringe hoogte van ongeveer één meter waarop het vliegt - het gras naast de baan en glijdt op het nog resterende uitstekende gedeelte van het onderstel verder, en passant met de rechter vleugel een schildwachthuisje meenemend.

Nadat de propeller van de linkermotor eerst nog een gedeelte van de linkerzijwand naast de plaats van de eerste vlieger afrukt, breken de propellers af. Het toestel komt na zo'n 160 meter over haar buik te hebben geschoven tot stilstand. Door de boordwerktuigkundige worden, na de buiklanding, alle systemen uitgezet. De rechtermotor rookt, maar er breekt gelukkig geen brand uit.

De toegesnelde brandweerauto van het vliegkamp zakt op een afstand van circa honderd meter van de onfortuinlijke X-1 tot aan de assen weg in het zachte terrein. De draagkracht en de afwatering van het terrein is namelijk vanaf het begin af aan een probleem.

Bij inspectie, onmiddellijk na de buiklanding, blijkt aan de voorrand van de vleugel zich een dun ijslaagje te hebben gevormd. Hierdoor kan de luchtstroom over het vleugeloppervlak zijn verstoord, waardoor het toestel niet voldoende lift heeft gekregen om te kunnen vliegen.

Reserve tweede luitenant Sonius maakt deel uit van de ploeg om goederen uit te werpen. Tijdens de start heeft hij vrij dicht bij de cabine plaats genomen. De overige vier personen van de ploeg, waaronder dienstplichtig soldaat Aronds, zijn regelmatig verdeeld over de laadruimte van de Dakota. Sonius verklaart naderhand dat het vliegtuig na de start enkele merkwaardige bewegingen maakte.

Vanuit de cabine hoorde hij dat het gas werd dichtgetrokken. Aronds zit tijdens de start in de staart van het vliegtuig en voelt het na het loskomen trillen. Na de geslaagde buiklanding verlaat Aronds zo snel mogelijk het vliegtuig. Hij neemt een brandblusser mee naar buiten en spuit deze in zijn geheel leeg op de rokende rechtermotor.

Vanuit de verkeersleidingsjeep aan het eind van de startbaan 06, dus aan de kant van het dorp Valkenburg, ziet majoor Verkaaik de X-1 op zich afkomen. Hij ziet hoe eerst de hoofdwielen loskomen van de grond en daarna het staartwiel. Schijnbaar in overtrokken toestand, waarbij de luchtstroom het profiel van de vleugel niet meer kan volgen, vliegt de Dakota waarbij de staart niet meer dan één meter van de grond komt hem tegemoet. Niet veel later ziet hij het vliegtuig een buiklanding maken.

Bevindingen onderzoekscommissie

1. De belading wordt direct na ontlading gecontroleerd, hieruit blijkt, dat deze het gewicht van 3.421 kg heeft. Dit brengt het totaalgewicht van het vliegtuig op 13.041 kg.

Het maximale startgewicht van 13.200 kg is dus niet overschreden. Bovendien wordt vastgesteld dat het vliegtuig goed is geladen en de goederen evenredig over de laadruimte zijn verdeeld.

2. De commissie acht het onwaarschijnlijk dat zich ijs op de propellers heeft gevormd.

3. Bij controles voor en na de vlucht, worden bij de besturingsorganen geen afwijkingen geconstateerd.

4. Bij aankomst bij het wrak wordt een laag ijs op de vleugel geconstateerd.

5. Uit de verklaring van de vlieger blijkt, dat de snelheid bij het loskomen 90 mph was, hetgeen onder normale omstandigheden voldoende is om los te komen.

6. Zodra het vliegtuig los van de grond is, wordt het landingsgestel ingetrokken.

Conclusie

Met zekerheid is vast te stellen, dat zowel de belading als het vermogen en de besturing geen oorzaak geweest kunnen zijn van dit ongeluk. Uit de punten 4, 5 en 6 kan worden geconcludeerd, dat de ijsvorming op de vleugel de aan zekerheid grenzende oorzaak van het ongeluk geweest is.

Instructiedoeleinden

Tien dagen na de buiklanding wordt de X-1 voor reparatie naar Avio Diepen op het vliegveld Ypenburg vervoerd. Hier wordt geconstateerd dat reparatie economisch niet verantwoord is.

De restanten van de X-1 worden ter beschikking gesteld voor instructiedoeleinden. Door de bergingsdienst van Avio Diepen wordt de X-1 in maart 1954 overgebracht naar de Technische School Deelen.

Foto's

(middenboven
met de klok mee)

• In de geopende deur zijn de zakken met hulpgoederen te zien, die uitgeworpen zouden worden

• Links van de Dakota zijn de voormalige gemeenteschuur en huizen van de Marinus Poststraat te zien en rechts de huizen van de Hoofdstraat.

• De beschadigde motor.

• De Dakota na de crash.

• De vleugels en motoren zijn verwijderd, zodat het toestel over de weg vervoerd kan worden. De personen op de foto vormen wellicht de bergingsploeg.

Foto's: Flash Aviation

Pas in extra tijd stelt RBB orde op zaken

In de laatste minuut de winst is altijd lekker. | Foto Hans Heemskerk

voetbal n Weer een week met de nodige ontwikkelingen bij Rijnsburgse Boys. Het lijkt niet op te houden en het is te hopen dat het de komende weken nog slechts over voetbal gaat in plaats van vertrekkende of komende spelers.

Om de administratie nog even bij te werken voordat er, gelukkig, gevoetbald kon worden op een prima te bespelen veld: er was vorige week weer het nodige te melden. De teleurgestelde spits Frank Tervoert volgde de route van zijn voormalige ploeggenoot Wesley Goeman. Hij speelde afgelopen zaterdag zijn eerste wedstrijd voor VVSB. Verder is deze week een nieuwe verdediger aangesloten bij de selectie van trainer Wilfred van Leeuwen. Zijn naam is Thomas Bakker. De rechtsbenige verdediger speelde enige tijd in Japan en hield de laatste paar maanden zijn conditie op peil bij zijn oude club HHC Hardenberg. Benieuwd of hij a.s. zaterdag (14.30 uur!) zijn debuut al maakt in de uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Juist bij deze club speelt Sefa Kurt. Een speler waarvan al eerder werd gemeld dat hij medio 2019 de overstap zal maken naar De Middelmors. De ervaren verdediger kwam echter op zijn beslissing terug en wenst vooralsnog bij zijn oude club te blijven. Benieuwd hoe dit afloopt. Om het transferlijstje van Rijnsburgse Boys af te ronden kan nog worden gemeld dat een nieuwe keeper in het komend seizoen zal aansluiten. Bradley van der Meer, nu nog uitkomend voor Capelle, zal de leegte opvullen die de vertrekkende Virgil Deen achterlaat.

Slordig verdedigen

Al dit nieuws lijkt de, huidige actieve,Uien niet te deren. In de drie wedstrijden die in het nieuwe jaar zijn gespeeld, werden maar liefst zeven punten behaald. Een heel verschil met de periode net voor de winterstop. Ook zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Jong Almere City FC mocht er eindelijk weer eens gejuicht worden na een gewonnen thuiswedstrijd. De laatste keer was dit begin oktober van het vorig jaar. Na 90 minuten zag het er niet naar uit. Toen toonde het scorebord nog 1-2. Een stand die na 45 minuten al bereikt was. Aanvoerder Jeffrey Jongeneelen opende het bal met (weer) een fraai afstandsschot. Goselink en Bergkamp straften echter slordig verdedigen af en zetten de beloften uit Almere op voorsprong.

Bord geeft impulsen

De tweede helft was Rijnsburgse Boys beter, maar scoorde niet. De vlam sloeg pas echt in de pan toen ´vierde man´ Straver het bord omhoog stak met daarop: vijf minuten extra tijd. Misschien gaf dit de nodige impulsen want binnen een paar minuten was de achterstand omgetoverd in een voorsprong. Onder impulsen van uitblinker Frurhgill Zeldenrust schoten en kopten Jeroen Spuijt en Edo Knol de Boys naar een verdiende overwinning. Een prachtig slot na weer een bewogen week.

Sportklas Visser 't Hooft sluit hun serie tafeltennislessen 2018/2019 traditiegetrouw af met toernooi

tafeltennis n Winnaar van het op woensdag 23 januari gehouden tafeltennistoernooi door de leerlingen van sportklas 1 is geworden Patrick. Mike werd net achter Patrick tweede.

Uitslagen overige poules; poule 2 - 1e plaats Sam en 2e plaats Thorsten; poule 3 – 1e plaats Peter en 2e plaats Emily; poule 4 – 1e plaats Joy en 2e plaats Maud; poule 5 – 1e plaats Tycho en 2e plaats Sophia.

In de afgelopen weken hebben de leerlingen van sportklas 1e klas van Visser 't Hooft kennis gemaakt met de tafeltennissport. Naast het aanleren van de basisslagen worden vooral veel wedstrijdjes gespeeld. Als afsluiting van een serie van 3 lessen wordt standaard een toernooi gespeeld. De 27 leerlingen waren ingedeeld in 6 poules met 2 x 6-kampen en 3 x 5-kampen. De indeling in poules vond plaats aan de hand van de prestaties in de voorgaande lessen. Eerste in poule 1 betekent dan ook de beste van de klas. Tafeltennislessen worden tijdens schooluren gegeven door een gediplomeerde TT-trainer en een ervaren tafeltennisser. De lessen van ± 1 uur worden in overleg met scholen uit het BO en VO vooral in de wintermaanden gepland. Van VO-scholen wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd. BO-scholen kunnen gratis deelnemen; het welzijnskwartier en de sponsoren en leden van TTV Rijnsoever nemen de kosten van de lessen aan het BO voor hun rekening. De lessen worden gegeven in onze zaal onder het combigebouw/tribune van vv Katwijk; toegang via hek Tennisparkweg. In de tafeltenniszaal staan standaard 12 TT-tafels opgesteld; zo nodig worden extra TT-tafels geplaatst.
Voor informatie over en aanvraag van schoollessen kunt u voor het BO terecht bij Michel Sèton van Welzijnskwartier mail: micheleseton@welzijnskwartier.nl. Voor info over lessen aan het VO kunt u terecht bij Jan Holten jholten@ziggo.nl. Voor overige informatie (inclusief onze cursussen) over de tafeltennisvereniging: www.ttvrijnsoever.nl.

Sporters stralen tijdens Sportgala

sportprijzen n Afgelopen vrijdagavond werd in de sporthal van Het Dorpshuis in Valkenburg het vierde Sportgala gehouden.

Door Piet van Kampen

De presentatie was in de vertrouwde handen van onze plaatselijke sportverslaggever Krijn Schuitemaker die dit keer een perfect een-tweetje met Mark Tuitert opvoerde. Tuitert won in 2010 goud op de 1500 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver en werd in 2002 Europees kampioen all-round schaatsen. Hij bleek ook rap van de tong te zijn. De avond begon met het uitreiken van een cheque van € 3.000,- aan Dirk Kuyt als sportambassadeur voor de gemeente Katwijk en zijn Dirk Kuyt Foundation. Het bedrag werd namens bouwcombinatie Van Zessen Claer, sponsor van het gala door Jan van Duijn aan Dirk Kuyt overhandigd. Vervolgens werden de winnaars in de diverse categorieën in de spotlights gezet. Bij de beloftes werd BMX-coureur Jarri Roggeveen winnaar. Hij reist vijf keer per week met de trein naar Eindhoven om te trainen en de top te bereiken. De eer voor sportvrouw van het jaar was weggelegd voor Ingrid van der Plas van Grasshoppers 1. Haar moeder nam de oorkonde en het beeldje in ontvangst omdat de dochter op dat moment een wedstrijd speelde. Voor de derde keer op rij werd zwemmer Arno Kamminga winnaar bij de mannen. Omdat de topper vanwege training in het buitenland verbleef nam zijn vader de honneurs waar. Het nieuwste sportinitiatief werd genomen door Grasshoppers vanwege het opleidingsprogramma voor topsporters. Bewegen, goede voeding en discipline om de top te bereiken. Jaap Jonker was er namens de club bijzonder verguld mee.

Show stelen

De Grasshoppers stalen deze avond trouwens toch wel de show. Het succesvolle damesteam werd landskampioen, won ook de beker en de trilogie werd voltooid met het veroveren van de Supercup. Alle goede dingen in drieën heet zoiets. Omdat het team op dat moment een wedstrijd speelde namen manager Area van Wijk en scout Laura van Duijn de trofee in ontvangst. Dat de titel Sportploeg van het jaar naar deze succesvolle basketbalvereniging ging was dan ook niet meer dan logisch al werd voetbalvereniging Katwijk een goede tweede. Eens te meer bleek dat het barst van het talent in de gemeente. Of zoals Dirk Kuyt zei: 'Je moet er veel voor over hebben om de top te bereiken en als dat niet lukt wees er dan van overtuigd dat je het beste uit jezelf hebt gehaald'.


!

Medailles voor DWS

turnen n Zaterdag 26 januari werd al weer voor de vijfde keer de Duin & Bollenstreek wedstrijden gehouden. Ruim 450 kinderen lieten hun hun oefeningen op trampoline, brug, balk en de lange mat.aan de jury en publiek laten zien.

Foto: Piet van Kampen

pre instap R2:
2e plaats Liz van der Plas
3e plaats Linde van Zuilen
pre instap R3:
2e plaats Bridget Zwaan
3e plaats Lotte de Winter
pre instap R2:
3e plaats Jasmijn van Tol
instap R2:
2e plaats Tess Kralt
3e plaats Danique Kremer
Pupil 1 D3:
2e plaats Britt van den Oever
3e Plaats Manou Zandbergen
pre instap D1:
1e plaats Noor Glasbergen
Pupil 2 D4:
1e plaats Elika Moradi
3e plaats Jasmijn Smaling

ZONDAG 3 februari

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: n.b.

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Cees van Nes

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. M. Driessen, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. P.H. Zaadstra,
Kockengen
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: A. Haasnoot
17.00 uur: ds. A. Meek
De Voorhof
9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

11.00 uur: ds. E.B. Buitendijk
18.30 uur: ds. J.A. Vos, Hoofddorp

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering, Boris Plavcic, cantor
Zondag 9.15 uur:

Eucharistieviering, Boris Plavcic,
P. Winnubst, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Jan Valstar

Medicijn Herhaalservice

apotheek n Kent u al de handige herhaalservice van Apotheek Rijnsburg? Als u dagelijks medicijnen gebruikt en uw medicijnen dreigen op te raken, hoe krijgt u dan weer een nieuwe voorraad?.

Wij spreken van chronische medicatie als u iets langdurig moet gebruiken van uw arts. Voorbeelden hiervan zijn middelen tegen een hoge bloeddruk, middelen tegen te hoog cholesterol, tabletten bij diabetes en inhalatiemiddelen bij astma.

Als u chronische geneesmiddelen gebruikt en zich aanmeldt voor de herhaalmedicatie bij apotheek Rijnsburg, worden uw medicijnen automatisch voor u klaargelegd in de apotheek. U krijgt dan een bericht thuis dat u de geneesmiddelen in de apotheek kunt ophalen. Dit kan ook per email of sms.

Het voordeel voor u is dat u er verder niet aan hoeft te denken om elke 3 maanden uw geneesmiddelen te bestellen. Bovendien liggen uw geneesmiddelen dan al meteen klaar als u naar de apotheek komt. Helaas zijn er een aantal geneesmiddelen die niet via de herhaalmedicatie geleverd kunnen worden. Dit zijn de middelen die voor kortere tijd gebruikt moeten worden. Denkt u bijvoorbeeld aan antibiotica kuurtjes, maar ook sommige middelen van de psychiater die slechts tijdelijk gebruikt mogen worden.

Daarnaast zijn er mensen die geneesmiddelen niet met een vaste regelmaat gebruiken, denkt u bijvoorbeeld aan het slaaptabletje dat u niet elke avond nodig heeft. In dat geval is het handiger om uw geneesmiddelen per keer te bestellen.

In de meeste andere gevallen kunt u zeker gebruik maken van deze handige gratis service van Apotheek Rijnsburg.

Denkt u dat de herhaalmedicatie ook iets voor u zou kunnen zijn? Meldt u dit dan even aan ons en wij zorgen voor de rest.

U bent van harte welkom bij Apotheek Rijnsburg, Graaf Florislaan 9 in Rijnsburg