De Rijnsburger

16 januari 2020

De Rijnsburger 16 januari 2020


5 / 28

23 / 28

27 / 28

ZONDAG 19 JANUARI

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Peter Sarneel

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Bert Bakker

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. L. de Leeuw,
Den Haag

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. M. de Jong

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. J.G. van der Windt, Katwijk aan Zee
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: ds. W. Nijsse, Hilversum

VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt
9.30 uur: ds. R. Heida, em. Monster
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: dhr. M. Blom,
Bodegraven
18.30 uur: ds. J. Alblas, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, cantor
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pater Magnin, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Ruud van Delft