De Rijnsburger

12 april 2018

De Rijnsburger 12 april 2018


5 / 22

7 / 22

9 / 22

13 / 22

15 / 22

19 / 22

21 / 22

ZONDAG 15 april

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. H. de Graaf
17.00 uur: ds. H. de Graaf

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Sporthal sportpark Middelmors,
Noordwijkerweg te Rijnsburg
10.00 uur: Bethel Team

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Michael de Jong

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. H. Pathuis

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. D. Verboom
Immanuëlkerk
9.00 uur: pastor A. v.d. Marel
10.30 uur: pastor R. de Graaf
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
Visser 't Hooft
9.30 uur: ds. L. Hoftijzer

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: drs. P. Houtman,
Barneveld
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. J.B. Alblas, Katwijk
18.30 uur: ds. B. Brunt,
Alphen aan den Rijn

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. E. Ezinga,
Hazerswoude-Rijndijk

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering, M. Hagen, cantor
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering, M. Hagen, Vocalis

De Wilbert
10.15 uur: Woord-/gebedsviering

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Liesbeth van der Plas
19.00 uur: Bijbelstudie