Katwijk Speciaal

15 oktober 2019

Katwijk Speciaal 15 oktober 2019


Eenzaamheid in beeld

De fototentoonstelling in het gemeentehuis maakte bij velen een diepe indruk. | Foto en tekst: Piet van Kampen

Indrukwekkend n In het gemeentehuis zijn er regelmatig exposities van schilders, fotografen en kunstenaars te bewonderen. Doch de huidige fototentoonstelling ´Eenzaamheid in Beeld´ heeft meer impact dan welke vorige exposities van kunstwerken dan ook. Het beeldt de realiteit uit die te vaak onzichtbaar is in onze samenleving. Een expositie met diepgang.

De expositie sluit naadloos aan op de landelijke actie 'Een tegen Eenzaamheid' Een aantal fotografen uit onze gemeente waaronder ook jongeren hebben beelden geschoten van velerlei omstandigheden of situaties waarin de eenzaamheid als rode draad doorheen loopt. Het initiatief voor deze expositie kwam vanuit de gemeente in samenwerking met Welzijnskwartier. Onder elke foto stond een passende oftewel pakkende tekst.

Enkele sprekende voorbeelden. Een man met een mobieltje in de hand zittend op een trapje. 'Wel sociaal maar toch zo eenzaam'. Iets om over na te denken. Andere pakkende teksten: 'Eenzaamheid vervaagt je als mens' en 'Eenzaamheid maakt je leven kapot'. Beelden bij een graf waar een dierbare rust, een doodlopende tunnel en een zeer aansprekende foto van een grote flat met veel wooneenheden. Midden in het 'huizenpakhuis' volop dus tussen buren naast, onder en boven een woning waar nog licht brandt. Hoe eenzaam kan een mens zich daar voelen. Eenzaamheid komt niet alleen voor bij alleenstaande ouderen die de levenspartner hebben verloren maar in alle leeftijdscategorieën en in alle lagen van de bevolking. In allerlei onwenselijke situaties.


Aanbevolen

Mevrouw Van der Nagel was onder de indruk 'Zeer indrukwekkend en ik heb bekenden aanbevolen om er ook eens naar te gaan kijken. Het is vooral goed dat ook jongeren deze foto's hebben gemaakt en op deze manier serieus bezig zijn met hun fotografie'. Ook haar blik viel speciaal op die foto van de grote flat. 'Knap hoor'. De tentoonstelling is tot eind oktober in het gemeentehuis te bewonderen en daarna in de Zwanenburg. De volgende locatie waar de reizende expositie zal komen is nog niet bekend. Een idee? Meldt het aan info@welzijnskwartier.nl

Wijkavond met Jack Nugter

Andreas n Op donderdag 17 oktober zal Jack Nugter de Bijbel openen met Johannes 17. Het thema luidt 'Het Hogepriesterlijk gebed'.

Met een vijftal avonden wil Jack ons dit hoofdstuk uitleggen. De eerste avond zal hij beginnen met een introductie over dit hoofdstuk.
Johannes 17 wordt wel het Hogepriesterlijk gebed genoemd, omdat de Here Jezus bidt voor de Zijnen die achterblijven in de wereld.
De Andreas-wijkavond zal gehouden worden in het Kerkhaventje naast de Oude Kerk aan de Boulevard en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Vergeet niet uw Bijbel mee te nemen.

Ouderenmiddag Andreaswijk

senioren n Op donderdag 17 oktober houdt de Hervormde wijkgemeente Andreas weer een ouderenmiddag. Mw A. Smit wil deze middag leiden met als thema 'Bid voor de vrede van Jeruzalem' met beeld en uitleg. Deze seniorenmiddag in het Kerkhaventje, naast de Oude Kerk aan de Boulevard begint om 14.30 uur. Wie slecht ter been is, maar toch wil komen kan contact opnemen met Cor en Lenie Varkevisser tel. 4073378.

Jeugddienst

Ontmoetingskerk n Op zondagavond 20 oktober is er in de Ontmoetingskerk een speciale Jeugd-dienst vol met zang en voorstelling. De spreker is Matthijn Buwalda. Hij is naast het spreken actief als een liedschrijver en zanger. Matthijn verzorgt door heel Nederland concerten en voorstellingen. Op 20 oktober verzorgt hij bij ons zijn voorstelling met overdenking en liederen. De muzikale medewerking wordt verzorgd door de band About Three. De dienst begint om 18:30 uur.

Blog n Op naar Tokio!

Rijnvogels op karakter naar overwinning

Samen tafelen in De Driehoek

| Foto: Piet van Kampen

Vier scenario's voor Marketing

In stand houden huidige VVV-functie'

Genieten van gezamenlijke maaltijd in De Driehoek

Een tegen Eenzaamheid, dus samen aan tafel in De Driehoek. | Foto en tekst: Piet van Kampen

driehoek n De week 'Een tegen Eenzaamheid' kreeg landelijk veel aandacht. Terecht want steeds meer mensen lijken een eenzaam bestaan te lijden en in een isolement te geraken. In wooncomplex De Driehoek werd vorige week dinsdag een gezamenlijke maaltijd genuttigd waar naast echtparen ook een aantal alleenstaande bewoners aan deel namen. De animo hiervoor was groot.

Meer dan vijftig deelnemers hadden zich rond de tafel geschaard en gehoor gegeven aan de uitnodiging voor een gezamenlijk diner. Een uitstekend initiatief van de heren Teun Schaap en Bert de Jong. Zij vonden al snel een luisterend oor bij de dames Janny Bakker, Hiske van Rooijen, Wil van Beelen, Corrie Kuijt-van Beelen, Klazien Kuijt, Lonie de Bakker en Bertha Oliemans die de maaltijd zouden verzorgen.
Dankzij sponsoring van Vis en Zo, Piet van Klaveren groente en fruit, Van der Meij bloemen, poelier Sterk, Dirks Vishandel en Harteveld vis konden zij creatief aan de slag. Zij hebben zich uit kunnen leven en het resultaat mocht er zijn. Schaap en de Jong: 'Het is en mooie opkomst en we gaan dit in de toekomst vast en zeker vaker doen' zijn de heren organisatoren eensgezind.

De bijeenkomst begon met koffie of thee naar keuze en de sfeer zat er al snel goed in. De tongen kwamen los en er werd gezellig gekeuveld. Tussentijds waren de keukenprinsessen samen met helpende handen druk doende om de alle bereide broodjes, kippen- groente- en tomatensoep en gerechten aan te voeren.

Met name de salades stalen de show en de opmaak en de smaak en verdienden het predicaat 'culinair'. Visgerechten, vers fruit, het was allemaal voor handen en er werd rijkelijk van gesmuld. Voor slechts 5 euro hadden de bewoners een geweldige middag en konden naar hartenlust van al het lekkers genieten. Maar belangrijker nog en daar was het allemaal om begonnen, het samenzijn en vooral de alleenstaanden in het grote gezelschap erbij betrekken. Even de eenzaamheid doorbreken. Mevrouw de Bakker even tussen een paar hapjes door: 'Het is fantastisch. Heerlijk dat mensen dit voor elkaar doen en het is zeker voor herhaling vatbaar' klonk zij zeer enthousiast. Tijd nu voor een smakelijk toetje.

Flinke dààit

Hallòò mit wies? Wèèh mààid bè jij't? Wat zit je te zuchte dan? D'r is toch niks lòòs? Wat zeg je? Was 'r een collecte voor de Dierebeskurreming an de deur, maer gien losse eurô te vinne, jae daer heb ik òòk last van. En ik denk iet dat we daer de ienege in benne. Teugewôôrdeg kè je alles mit je pinkaeretje doen, mit dat gevolleg dat je temet gien losse cente mear in je portefeulje heb. En dan mot je teuge zô'n kollektant zegge dat je gien geld in huis heb. Jae nes je zeg: dat vin ik rot voor die mense die in de strômende gietrége d'r ààge an 't uitslôve benne voor 't goeie doel. Nouw verzinne ze van alles Ant, kenne ze daer nou niks voor uitvinne dan? Een bus mit een betaelgevalletje d'rop bevoorbeeld? Je zeg wat je wul géve, je leg je kaeretje d'rop, wachte op 't piepje en klaer is Kees. Oplichters? Néén allien doen as 't te vertrouwe is netuurlek! Vrouger kreeg je een week van te vóre een zakje in de bus as bevoorbeeld de nierstichting kwam. Dan wis je al dasse kwamme en dan kon je d'r wat indouwe en klaerzette in de gang. Nou staen ze onverwags voor je giegel. Wij worde trauwes ârem van al die aksies. Hoe ik dat bedoel vraeg je? Nou dat zel ik je zegge: effe een voorbeeltje: we hebbe een heale zwik klààn en achterklàànkindere die op allegerande sportkluppies zitte, dat weet je. Nou was'r onderlest de grôte klupaksie. Dan krijge ze boukies mit lôte mee die ze motte gaen verkôpe voor'n kweet iet hoeveul geld. Maer as je d'r van ien kôôpt dan mot je van allemael, dat snap je. Nou Ant ik skrok me rot toe ik 't ofskrift zag, want jae as je lôôtjies kòòpt dan wordt dat ienmaeleg of eskréve van je rékening, dan houve de kindere iet mit kappitaele òver de straet. En 't mooiste was nog: ik bewaer die losse lôte in een ouwe sigaeredòòs, en wat zat daerin? Vijf lôte van Jantje Betonne en tien van de padvinderije! Was ik alweer healeger vergéte want die heb ik in 't voorjaer al ekocht. Nou mit deuze d'rbij hebbe we toch ruim voor honderd eurô van die lôte legge. Hè? Jae, dat weet ik; je ken d'r wat mit winne maer dan mot je in dézember op de compjoeter kijke of je wat ewonne heb. Nou die heb ik iet, dus ik zie die Fiat Pandae, die platte tillevizie, of dat koffiezetapperaet wel verskijne. Maer nou we 't toch òver centekwesties hebbe: vin jij nou òòk dat de gemiente Kattuk z'n ààge zieleger heb voor edaen dan't was? Ze mosse de broukriem antrekke, dut kon iet mear, dat mos weg en de diereziekewaege kreeg niks, want ôhôh de gemientekas was léég! Een hôpe geskraèèuw en gemek om niks, want ze houwe nog een flinke dààit ôver. Voor as de wasmesien of de lantaerenpaele kepot gaen zelle we maer zegge. Nouw hòòp ik iet dasse dat ôver de ballek gaen smijte!

Boekenfeest op de Voetius

kinderboekenweek n Op woensdag 9 oktober is er een Boekenfeest gehouden op de Ds. G. Voetiusschool. De aanleiding voor het Boekenfeest is de landelijke Kinderboekenweek.


Tijdens het Boekenfeest werd er een aantal activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Zo konden de kinderen boeken ruilen op de Kinderboekenruilmarkt of voor een klein bedrag een boek kopen. Ook werden er speciale voorleesrondes georganiseerd door ouders en leerkrachten.

Op deze manier wil de Voetiusschool op een positieve manier aandacht vragen voor het belang van lezen. Lezen is meer dan alleen een tijdsbesteding. Het leidt tot ontplooiing, ontwikkelt het denken en is het stimuleren zeker waard.

PMC Katwijk-Rijnsburg nu ook binnen de Coepel

PMC Katwijk-Rijnsburg heeft een nieuwe locatie binnen MC de Coepel | Foto: PR

coepel n Na maanden van intensieve voorbereiding is het dan eindelijk zover. De opening van onze nieuwe locatie binnen Medisch Centrum de Coepel aan de Randweg 59.

De praktijkruimte is als een modern paramedisch centrum ingericht waar patiënten terecht kunnen voor algemene en gespecialiseerde fysiotherapie.

Het team van professionele fysiotherapeuten in de Coepel staat voor klaar om ieder te voorzien van de beste zorg: De fysiotherapeuten helpen graag bij fysieke problemen die men ervaart in het dagelijks functioneren. De manueel therapeuten zijn bij uitstek geschikt voor het behandelen van bekken-, rug-, nek en schouderklachten. De craniofaciale therapeut helpt graag bij problemen in het hoofd- halsgebied zoals; hoofdpijn, aangezichtspijn, kaakklachten en duizeligheid. De geriatrie fysiotherapeut helpt graag bij problemen die ontstaan op het gebied van ouderdom.

Binnen het centrum wordt intensief samengewerkt met de huidtherapeut die graag helpt bij oedeem (vocht) en problemen met littekens. Ook wordt samengewerkt met de andere disciplines in De Coepel zoals onder andere de huisartsen, tandartsen en apotheek.

PMC is naast de Coepel ook gevestigd in gezondheidscentrum Zeehos in Katwijk en Nieuw Rapenburg in Rijnsburg. Naast de (gespecialiseerde) fysiotherapeuten van de Coepel werken in het team van PMC ook sportfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten. Op iedere locatie is een prachtige oefenzaal beschikbaar en tevens wordt - indien geïndiceerd - gebruik gemaakt van shockwave, echografie en dry-needling.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact op met ons. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur op tel. 4074384. Daarnaast kunt u ons bereiken op www.pmckatwijk.nl Hier ook meer informatie over onze praktijk.

Feest op de Christelijke Opleidingsschool

jubileumfeest n Vrijdag 11 oktober werd de verjaardag en het 46-jarig onderwijsjubileum van Blondi van der Woude gevierd. Tijdens de opening op het schoolplein werd het startschot gegeven voor de actie voor het Prinses Beatrixspierfonds. Dat stond centraal op dit feest.

Rivka Smit, ambassadeur van het Prinses Beatrixspierfonds, gaf de week ervoor aan alle groepen een presentatie gegeven over hoe het is om een spierziekte te hebben. En wat het fonds met het geld doet, waar de COS actie voor gaat voeren. Rivka heeft zelf de spierziekte SMA en werd tijdens de presentaties vergezeld door haar hulphond Frank. Alle kinderen waren bijzonder geïnteresseerd in Rivka's verhaal en er werden heel veel vragen aan Rivka gesteld.

Alle 18 groepen gingen op pad naar het Katwijks Museum, Rederij Van Hulst, met de boswachter de duinen in, Schuitemaker Vis in 't Heen, het Natuurcentrum, de Reedery van DVS en het gemeentehuis waar ze in gesprek gingen met wethouder Adger van Helden en een rondleiding kregen van Jaco van der Bent. De school wil daarmee Katwijk op de kaart zetten en dat is, dankzij de bedrijven, goed gelukt.

Na het eten was er een grote verrassing: toen de kinderen allemaal in de aula zaten kwam de echte Bobbie van Ernst, en de rest het feest meevieren. De middag werd voor de kinderen afgesloten met een sportieve activiteit door Come4Sports.

Tussen 17.00 en 19.00 uur stond in de aula een heerlijk buffet en andere lekkernijen klaar voor de ouders, leerlingen en buurtjes. Alle kinderen hadden een schilderijtje gemaakt op een echt doek dat deze avond ook verkocht werd. Het totale bedrag dat we aan het eind van de avond bekend konden maken was € 6480,08. Met het bedrag hoopt de school deze week € 6.600,- over te maken naar het Prinses Beatrixspierfonds. Een mooi feest om heel dankbaar voor te zijn. Het was een (feest)dag om nooit te vergeten. Dank aan de meer dan 1000 mensen die 's avonds op het feest kwamen.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 16 oktober

09.00 uur: Damesgym

14.00 uur: Country Line Dans

19.30 uur: Koor De Voltreffers

Donderdag 17 oktober

10.00 uur: Soos kaarten
14.00 uur: Ouderensoos
20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 18 oktober

10.00 uur: Soos kaarten

19.30 uur: Darten
20.00 uur: Bingo

Zaterdag 19 oktober

10.00 uur: Soos klaverjassen
14.00 uur: Kinderbingo
21.15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 21 oktober

19.00 uur: Biljarten

19.30 uur: Country Linedance

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal, gymzaal Van Lierestraat

Dinsdag 22 oktober

19:45 uur: Bridge

20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Donderdag 17 oktober

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
20.00 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 19 oktober

20.00 uur: Bingo. Zaal open vanaf 19.00 uur. Leeftijd vanaf 18 jaar.

Maandag 21 oktober
20.00 uur: Mozaieken of andere hobby´s.

Dinsdag 22 oktober

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 16 oktober

09.30-10.30 uur: Zumba
18.00 uur: Junioren, Senioren majoretten in Pieter Groen

Donderdag 17 oktober

09.45-10.45 uur: Conditietraining
14.00-16.00 uur: Dammen senioren
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 18 oktober

20.30 uur: Stijldansen

Zaterdag 19 oktober
20.00 uur: Country Line Dance

Maandag 21 oktober

17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette
20.00-22.00 uur: repetitie gezeligheidskoor Kattuks Volk. Kom eens vrijblijvend meedoen

Dinsdag 22 oktober

10.00-12.00 uur: Linedance
13.30-15.30 uur: Linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen


Leven door de Geest

Thema-avond n Voor de gezamenlijke thema-avond van de Bethel- en Rehobothwijk op donderdag 17 oktober is dr. Gerrit Vreugdenhil als gastspreker uitgenodigd. Hij spreekt over het thema ´Leven door de Geest´.

Aan de hand van de Bijbel en door middel van praktische voorbeelden zal hij de bezoekers toerusten hoe je als gelovigen kunt leven door de Heilige Geest.
Aan de orde komen o.a. de volgende vragen: hoe laat je je (concreet) leiden door de Geest van God? Is het niet een vaag en zweverig iets? Hoort de Here Jezus niet centraal te staan in het christelijk geloof? Claimen mensen soms dat de Geest iets tegen ze zegt, terwijl het eigenlijk hun eigen stem of verlangen is? Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is welkom op 17 oktober in de Pniëlkerk aan de Hoorneslaan. De avond begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Filmmiddag

Hoofdbibliotheek n Leuk toch om in de herfstvakantie met andere kinderen naar een film te kijken! Dat kan op woensdagmiddag 23 oktober om 14.00 uur als er in de bibliotheek een superleuke film klaarstaat voor kinderen vanaf 6 jaar. De film begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De toegang is gratis.

Er staat een grappige en mooi gemaakte animatiefilm op het programma over de oude tovenaar Panoramix die tijdens het snijden van maretak uit de boom valt en zijn voet breekt. Daarom besluit hij dat het tijd wordt om zijn kennis over het maken van de toverdrank over te dragen aan een opvolger. Samen met een overbekend stripduo gaat hij op reis door Gallië om een betrouwbare jonge druïde te vinden. Intussen zitten zijn rivaal Sulfurix en de Romeinen niet stil, maar kunnen ze nu wel iets beginnen tegen hen of zijn ze hem weer te slim af?

| Foto: Marc Wonnink

Katwijk combineert regenboogvlag met regenboogontbijt

acceptatie n Zo'n 40 mensen hebben vrijdagochtend na het hijsen van de regenboogvlag ontbeten in het Katwijkse gemeentehuis. Op uitnodiging van wethouder Corien van Starkenburg waren LHBTI+ Katwijkers, raadsleden en anderen uitgenodigd om in gesprek te gaan over de acceptatie van 'niet-hetero's' binnen Katwijk. Ook werd daarvoor de regenboogvlag gehesen op het gemeentehuis. Voor het eerst. Wethouder van Starkenburg geeft met het hijsen van de vlag gevolg aan een motie van de gemeenteraad. De wethouder ging nog een stap verder, en organiseerde een ontbijt.

Door Marc Wonnink.

In een groot deel van het land hijsen gemeenten op Coming Out Day, een dag waarop anders geaarden 'uit de kast' kunnen komen, de regenboogvlag. De vlag is symbool voor de LHBTI+-gemeenschap. Dat Katwijk mede door de christelijke grondslag daar in eerste instantie terughoudend op reageerde is niet verwonderlijk. Toch lijkt er iets te veranderen in het dorp. Was het in 2015 de politieke partij Hart voor Katwijk die met een motie het voor elkaar kreeg de vlag in een mast tegenover het gemeentehuis te hijsen, mocht dit jaar voor het eerst de vlag in de mast op het gazon van het gemeentehuis. Anita van Ginkel van Hart voor Katwijk: 'Het was in 2015 een van de eerste moties van Gijsbert Schrijvers, die werd alleen door de oppositie gesteund. Het jaar daarop hebben we weer een motie ingediend, en nu dit. Het is prachtig zoveel mensen. Zolang het nog belangrijk is, moeten we die vlag blijven hijsen. Zeker op het gemeentehuis.'

Om 8.30 uur hesen wethouder Van Starkenburg en vertegenwoordigers van het COC, Kattuk.nl en PodKat de vlag. 'Het is vandaag een dag die niet alleen bedoeld is om het voor de LHBTI'ers makkelijker te maken om uit de kast te komen, maar vooral ook een dag om te laten zien en te vieren wie je bent. We staan vandaag zij aan zij om de regenboogvlag te hijsen,' sprak wethouder Van Starkenburg kort voor het hijsen van de vlag. 'Het zou niet uit moeten maken welke geaardheid je hebt om geaccepteerd te worden. Dat is nog wel een punt dat we met elkaar kunnen bereiken in onze samenleving.' Niet iedereen is het met de wethouder eens. Kort na het hijsen kwam vanaf de straat tegengeluid. Een wat oudere meneer protesteerde tegen het hijsen van de vlag en ging in discussie met de aanwezigen. Wethouder Rien Nagtegaal, ook aanwezig, heeft de man uitgenodigd voor een gesprek. Of de man daar op in gaat is niet duidelijk.

Tijdens het ontbijt konden aanwezigen ervaringen wisselen over de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap in Katwijk. Voor wethouder Van Starkenburg was het vooral luisteren waar de LHBTI'ers tegenaan lopen. De wethouder wil met deze ideeën aan de slag om Katwijk inclusiever te maken.

Open Hearts for Kids helpt Renfred

hart n Renfred Sarfo is 7 jaar oud en heeft een ernstige hartafwijking. In zijn thuisland Ghana heeft Renfred een eerste operatie ondergaan en nu is hij klaar voor de laatste ingreep die hem helemaal beter kan maken.

De operatie die Renfred nog nodig heeft kan in Ghana niet worden uitgevoerd. Daarom is Stichting Open Hearts for Kids hard bezig hem naar Nederland te halen. Hier in het LUMC kan deze operatie namelijk wel worden uitgevoerd, waardoor de vooruitzichten voor Renfred sterk zullen verbeteren.


Veel geld nodig voor operatie

Renfred komt op voorspraak van Heleen Hoek van Stichting Labourward naar Nederland. "Heleen werkt regelmatig als vrijwilliger in Ghana en heeft zich het lot van Renfred aangetrokken," vertelt Margreeth Boesaard, voorzitster van Open Hearts for Kids. "Zij kende onze stichting en weet dat wij veel ervaring hebben op dit gebied. Een samenwerking was dan ook snel voor elkaar. Wij zijn al lange tijd aan het sparen voor de operatie van Renfred, maar nu gaat de tijd echt dringen. Wij hopen dan ook dat er sponsors, kerken of scholen zijn die ons willen helpen het bedrag bij elkaar te krijgen," vervolgt Margreeth. "Er is al heel veel geld opgehaald. Toch hebben we nog zo'n € 7.500,- tot € 10.000,- nodig. Als dat binnen is kan Renfred naar Nederland komen. Wij moeten het geld wel uiterlijk 1 december hebben ingezameld. Wij hopen dat het lukt, want anders zijn de vooruitzichten van Renfred niet erg gunstig," zegt Margreet.


Magreeth legt uit dat het altijd spannend is of zij het enorme bedrag dat nodig is voor de operatie bij elkaar kunnen krijgen. "Het is ons tot nog toe elke keer gelukt, maar het wordt steeds moeilijker om het geld bij elkaar te krijgen. Daarom is Renfred voorlopig het laatste kind dat wij naar Nederland gaan halen. Maar dat betekent niet dat wij stoppen met ons werk," benadrukt Margreeth. "Wij gaan het alleen anders doen. Wij gaan ons meer richten op kleinschaliger projecten. Met het geld dat wij ophalen kunnen wij dan meer kinderen helpen. Want dat blijft ons doel: kinderen in ontwikkelingslanden weer een gezonde toekomst bieden. De komende tijd zijn we nog hard bezig voor Renfred. Als het zover is dat hij naar Nederland kan komen, zal hij worden opgevangen door vrijwilligers. Zo proberen wij hem in huiselijke kring te begeleiden. En natuurlijk houden wij zo ook de kosten voor huisvesting laag."

Zowel de stichting Open Hearts for Kids als Stichting Labourward zijn zeer begaan met het lot van Renfred. Margreeth: "Helaas zijn wij als stichting afhankelijk van giften en sponsoring. Daarom hopen wij dat men ons een warm hart toedraagt en wil helpen Renfred naar Nederland te halen. Alle kleine beetjes helpen en als er dan ook nog een grote sponsor opstaat die helpt ons doel te bereiken is dat helemaal geweldig. Helpen kan door een bedrag over te maken op de bankrekening van Stichting Open Hearts for Kids. Het nummer is NL07RABO0157176207. Op de www.openheartsforkids.nl staat ook een link waarop u kunt doneren. Namens Refred alvast bedankt voor uw hulp."

Mantelzorgtraining

balans n Welzijnskwartier Mantelzorgondersteuning houdt een training speciaal voor mantelzorgers. Gedurende deze training kan men samen met andere mantelzorgers leren zo vitaal mogelijk te blijven, ontdekken wat u energie geeft en wat energie vraagt en leren hoe u de balans kunt bewaken. Ook is er aandacht voor uw netwerk, goed voor uzelf zorgen en natuurlijk uw specifieke mantelzorgsituatie.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. De eerste 4 bijeenkomsten vinden wekelijks plaats, de laatste bijeenkomst is een terugkombijeenkomst die wat later plaatsvind.

De data voor de training zijn: dinsdag 22 oktober, dinsdag 29 oktober, dinsdag 5 november, dinsdag 12 november en dinsdag 10 december van 13.30 tot 15.30 uur. Locatie is de Burgt, Burgemeester Koomansplein 1 te Rijnsburg. Voor de continuïteit tijdens de training is het belangrijk dat u alle data aanwezig kunt zijn. Tijdens de training zijn we met maximaal 8 mantelzorgers.

De trainers zijn Piet van der Meij, sociaal werker van Welzijnskwartier en Laura Bakker, sociaal werker van Welzijnskwartier Mantelzorgondersteuning. De training is bedoeld voor mantelzorgers uit de gemeente Katwijk en wordt u kosteloos aangeboden.

Opgeven voor de training of informatie vragen kan bij Welzijnskwartier Mantelzorgondersteuning, mantelzorg@welzijnskwartier.nl of via tel. 4033323.

Katwijk Marketing met breder toekomstperspectief

De gemeenteraad wordt verzocht de huidige VVV te handhaven. | Foto: Piet van Kampen

citymarketing n In 2008 werd de stichting Katwijk Marketing opgericht. Nu tussentijdse evaluaties werd in 2018 besloten om in 2019 tijdens transitiejaar te overwegen hoe verder te gaan in de toekomst.

Door Piet van Kampen

Op 21 december 2018 heeft de raad een bijdrage beschikbaar gesteld voor het opstellen van een discussienota over een toekomstperspectief voor Katwijk Marketing. In de eerste acht maanden van 2019 heeft een onderzoek plaats gevonden naar de mogelijke toekomstscenario's.

Voor het ondersteunen van dit proces werd Bureau BLOC uit Rotterdam ingeschakeld. Vanuit een projectgroep zijn intensieve gesprekken gevoerd met betrokken partijen en instanties. Dit heeft geleid tot het eindrapport van Bureau BLOC. Hierin worden vier scenario's voor de toekomst van Katwijk Marketing geschetst. Het advies luidde om scenario 3 - transitie naar een developmentorganisatie (ontwikkeling) - verder te onderzoeken. Dit advies is door de Raad van Toezicht van Katwijk Marketing overgenomen en wordt door de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ondersteund.

Beide instanties adviseren ook om voor 2020 de huidige VVV-activiteiten en de back-office werkzaamheden van Katwijk Marketing in stand te houden. Aan de gemeenteraad zal worden verzocht om voor het instandhouden van de huidige VVV-functie met back-office activiteiten in 2020 een bedrag van € 90.000,00 beschikbaar te stellen en te dekken uit de begrotingspost van Citymarketing. Tevens zal er om groen licht worden gevraagd voor het gelijktijdig opstarten van het proces om te komen tot een nieuw economisch programma, het uitwerken van de visie voor toekomstige regionale samenwerking en het onderzoeken naar een model voor een Development Organisatie Katwijk.

De externe proceskosten van € 80.000,00 zullen voor de helft op rekening van de gemeente komen en de andere helft uit het bedrijfsleven. Inhoudelijk houdt een en ander in dat het bedrijfsleven sterk bij de nieuwe ontwikkelingen wordt betrokken bij de plannen die verder strekken dan de horeca en de VVV alleen.

Postzegelbeurs

wiek n Op zaterdag 19 oktober houdt postzegelvereniging Katwijk-Rijnsburg een beurs in wijkgebouw 'De Wiek', Fresiastraat 19.

Deze maand is er een gelegenheidsenvelop verschenen ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum met een zegel van het wapen van Katwijk en een velletje zegels met dit wapen. Beide kan men op de beurs aanschaffen.
Zoals gebruikelijk is er volop gelegenheid zegels te ruilen, ook zijn er enkele handelaren aanwezig, waaronder één met ansichtkaarten. Tevens kan men de 'stuiverboeken' van de vereniging bekijken. Heeft u nog een oude verzameling in de kast liggen en wilt u weten of dat iets waard is? Kom langs en laat een deskundig lid van onze vereniging ernaar kijken. De zaal is geopend van 's ochtends tien tot halfdrie.

Studieochtend met Henriët Poot

israël n Op woensdag 23 oktober is er in Katwijk een studieochtend met Henriët Poot, spreekster namens stichting Christenen voor Israël. De bijeenkomst wordt georganiseerd de werkgroep Kerk en Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: Israël in Gods Heilsplan. De bijeenkomst vindt plaats in de Vredeskerk, Baljuwplein 1. De aanvang om 10.00 uur en de toegang is gratis. Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten. Er is verkoop van producten uit Israël.

Zangavond op Hervormingsdag

reformatie n De Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee houdt op woensdag 30 oktober een zangavond ter gelegenheid van de herdenking van de Kerkhervorming.

De avond wordt net als de zomeravondzang gehouden in de Oude Kerk aan de Boulevard. De aanvang is om 20.00 uur, maar vanaf 19.50 uur is er samenzang. De leiding is in handen van ds. J. Geene en de heer E.J. Bergman. Het thema van deze avond is 'Gods woord houdt stand in eeuwigheid'. De organist is Rein van Duijn. De samenzang wordt afgewisseld met koorzang van Mannenzanggroep Sion o.l.v. Leo Meijvogel.

Crea-ochtend

Vrouwenochtend n Op woensdag morgen 30 oktober is er weer een creatieve ochtend in de Pniëlkerk.

Deze morgen overdenkt Miep van der Woude het thema 'Maar het Licht overwint'. Als de dagen korter worden en het soms donker is, blijft Het Licht. Hierna gaan we een mooi najaarsstuk maken. Hiervoor een tangetje en binddraad meenemen als je dat hebt.
De kosten zijn € 10,00. Opgeven kan tot en met zaterdag 26 oktober bij Janny Schaap tel. 4023743 of Liesbeth Maagdelijn tel. 4027375 of via janny_schaap@hotmail.com. De ochtend begint om 9.30 uur. Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee klaar. Er is geen oppas.

Genieten van een schitterend herfsttapijt. Bij droog weer is het buiten zo mooi als het zonlicht over de gevallen bladeren schijnt, die nog nat zijn van al die regenbuien die de laatste dagen gevallen zijn. | Foto: Céline van Egmond

Een enorme tegenvaller…

| Foto: José de Haro

Arie Twigt is een 19-jarige rolstoelbasketbalspeler uit Katwijk. Hij traint en speelt wedstrijden met zijn club Adm Econy in de Spaanse competitie op het hoogste niveau. Ook maakt Arie deel uit van het Nederlands Team. In deze blogpost vertelt Arie over zijn avonturen op Gran Canaria en daarbuiten! Zijn belevingen schrijft hij op voor de Dirk Kuyt Foundation, zij ondersteunen hem met zijn rolstoelbasketbalcarrière.

'In mijn vorige blog schreef ik over het EK in Polen en eindigde ik met de tekst dat het Nederlands team door ging naar de kwartfinale tegen Duitsland. Op het moment dat ik de blog schreef moest de wedstrijd nog worden gespeeld, dus kon ik er nog niets over schrijven. Het zou spannend worden, want alleen als wij deze wedstrijd zouden winnen plaatsten wij ons voor de Paralympische Spelen in Tokyo 2020. Wij hebben de wedstrijd tegen Duitsland 63-72 verloren, dit was echt een enorme tegenvaller. Dat het niet makkelijk zou worden wisten we voordat we aan het EK begonnen, maar wat valt dit tegen. Het is nu vier weken geleden en nog steeds baal ik er behoorlijk van. Ik wil er niet teveel over nadenken en vind het lastig om erover te praten/schrijven. Mensen zeggen: je bent nog jong, de Paralympische spelen zijn in 2024 in Parijs, ga ervoor! Natuurlijk ga ik ervoor, maar voor nu moet ik het eerst een plek geven. Gelukkig kon en moest ik me richten op een ander avontuur. Maandag 16 september ben ik vertrokken naar Gran Canaria. Als deze blog uitkomt ben ik daar zo'n 3 weken en eerlijk gezegd hoefde ik niet te wennen aan het mooie weer. Ik woon samen met twee teamgenoten James MacSorley en Rose Marie Hollermann. Waar ik in het begin een beetje tegenop zag was de taal, Spaans is voor mij echt niet te volgen, ik ben wel Spaanse woordjes/zinnen aan het leren, maar dat valt tegen. Engels was niet echt mijn sterkste vak op school, dus ging ik er vanuit dat het lastig zou worden. Maar als je met een Engelsman en een Amerikaanse in een appartement verblijft moet je wel Engels spreken en eerlijk gezegd valt het me nog niet tegen. De eerste week kreeg ik een sportkeuring en dat was best zwaar, in ieder geval zwaarder dan ik had verwacht. Maar gelukkig was alles in orde! Wij trainen hier doordeweeks elke dag en hebben ook 2 tot 3 keer in de week krachttraining. Deze week spelen wij de eerste oefenwedstrijden met het team in Bilbao en vanaf 16 oktober begint de Spaanse competitie. Dit blog was bedoeld om mijn belevenissen richting Tokyo te delen. Helaas gaat dit niet door, dus is dit mijn laatste blog in de krant. Als u het leuk vindt om mij te volgen kan dit via de facebookpagina van de Dirk Kuyt Foundation of via mijzelf.'

Duinloopcircuit A.V. Rijnsoever weer van start

Hardlopen n In de zuidduinen start op zaterdag 19 oktober om 10.30 uur het Running Center Katwijk Duinloopcircuit. Dit evenement is een jaarlijks terugkerende gebeuren, waarbij de deelnemers over een prachtig parcours door de Katwijkse duinen worden geleid.

Zeker bij deze eerste loop uit de serie kan men genieten van de natuur in fraaie herfstkleuren en zal men naar het zich laat aanzien onder fraaie weersomstandigheden van start gaan.
Het circuit bestaat uit een vijftal lopen, waarvan er vier worden gelopen in het duingebied aan de zuidzijde van Katwijk. De derde loop uit de serie, de Sint-Nicolaasloop, vindt op 30 november plaats in de Pan van Persijn, beter bekend als het Panbos, waarbij we ons op de laatste dag van november zeker weer mogen verheugen over de aanwezigheid van de Goedheiligman met enkele van zijn Pieten. Alle lopen starten om 10.30. Deze Sint-Nicolaasloop vindt plaats op zaterdag 1 december. De overige duinlopen vinden plaats op de zaterdagen 9 november, 11 januari en 1 februari.
De afstanden zijn 2 (jeugd t/m 12 jaar), 5 en 10 kilometer. Inschrijven kan voor de vier duinlopen op de dag zelf vanaf 9.30 in de kantine van tennisvereniging Zee en Duin. De inschrijving voor de Sint-Nicolaasloop vindt plaats in het theehuis in het Panbos.
Deelnemers kunnen zich voor iedere loop apart inschrijven, maar voordeliger is het om de eerste keer meteen voor alle vijf lopen in te schrijven; het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per loop voor de jeugd en € 5,50 voor de overige lopers. Voor het héle circuit inschrijven kost resp. € 14,00 en € 22,00. Zie ook www.avrijnsoever.nl

Rijnvogelvrouwen delen punten met Eldenia

Livania Poku scoorde de enige Rijnvogeltreffer. | Foto: PR

Voetbal n Het werd een vechtwedstrijd op De Kooltuin. De strijd tussen de kampioen van de zaterdag tegen de kampioen van de zondag hoofdklasse was voetballend gezien niet de beste, maar strijd, spanning, twee ballen op de lat en een hoop andere mogelijkheden vergoed dan toch het een en ander. Rijnvogels startte goed en kwam ook op voorsprong. Daarna vergat het door te voetballen en daardoor kwamen de bezoekers uit Arnhem terug in de wedstrijd. Na de derby van vorige week was deze wedstrijd van een hele andere orde. Rijnvogels heeft zich het snot voor de ogen gewerkt en is de strijd aan gegaan.

De start van de thuisploeg was prima. Fris en energiek werd de wedstrijd op de late namiddag aangevangen. De eerste kans was dan ook bijna vanzelfsprekend voor Rijnvogels. Uitblinker Mandy de Boer werd bij haar eerste actie in de diepte direct bediend en had de openingstreffer op de schoen 1 op 1 met de goalie van Eldenia. Rijnvogels had het goede te pakken en wist vaker aanvallend ten strijde te trekken dan de opponent. Na uitstekend doorzetten van kilometervreter Drita Celaj was het Lavinia Poku die de voorzet op waarde wist te schatten en de bal koeltjes binnen te werken. Tot net voor rust de concentratie er even niet was en een hoge bal achter de defensie bleek een buitenkansje voor de bezoekers.

Na rust vergoedde de spanning veel. Rijnvogels ging mee in het lange ballen-spel van Eldenia. Het werd een opportunistische tweede helft waar beide ploegen kansen kregen op meer. Zo kregen de bezoekers de mogelijkheid van dichtbij, maar de inzet ging over. Een goede actie van Wilan Gies Broesterhuizen leverde een dito kans op voor Mandy de Boer, maar de inzet werd door de keeper van Eldenia gekeerd. Wederom een lange bal deed de keeper van Eldenia besluiten om de goal te verlaten, de bal werd losgelaten en kon Mandy de Boer van heel ver aanleggen voor een lege goal. De mooie inzet plofte uiteindelijk op de lat. Sanne van Beelen betrad in de slotfase het veld en met haar eerste balcontact knalde ze bal van een meter of 35 vol op de deklat. Nadat Eldenia in de slotseconde nog een corner kreeg, vond scheidsrechter Jongeneel het na 94 minuten vechtvoetbal wel welletjes.

Het vijfde punt werd bijgeschreven door de promovendus. Er werd geknokt voor elke meter en dat was mooi om te zien tegen de voor de wedstrijd 3 van de topklasse.

Volgende week speelt Rijnvogels in het kader van de landelijke beker tegen hoofdklasser Wartburgia II. In Amsterdam wordt er om 15.45 uur afgetrapt. Een mooie gelegenheid voor Rijnvogels om te laten zien dat het de hoofdklasse is ontgroeit.

Plichtmatige overwinning voor Grasshoppers Heren

Basketbal n In een rommelige wedstrijd trokken de heren van Sportiff Company Grasshoppers aan het langste eind tegen de Groene Uilen uit Groningen. Grasshoppers wint maar overtuigt niet.

Grasshoppers nam in het eerste kwart de voorsprong maar de konden de Groene Uilen niet op grote achterstand zetten (18-13).

In het tweede kwart werd er veel gemist. Opvallend was center Youri van der Linden die steal op steal pakte, maar helaas werd dit niet omgezet in scores.

Gelukkig voor de Katwijkers ging Sjors Besseling zijn punten maken en liepen de mannen weg naar 13 punten voorsprong. De Groningers bleven echter aan het elastiek en kwamen met de pauze nog terug op 38- 30.

De tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. De Groningers bleven knokken en met wat afstandsschoten kwamen ze terug tot 6 punten. Terwijl bij het Katwijkse team de scores maar niet wilden vallen. Via Wouter Breel die met een aantal belangrijke punten de marge weer uitbreidde, gooiden de Katwijkers de wedstrijd tegen het eind alsnog op slot. Eindstand 72- 59

Met deze overwinning blijft Grasshoppers koploper met 5 winstpartijen in de Promotiedivisie.

Zangavond in het huis van de buurt

Aobk n Donderdag 17 oktober is het weer tijd voor de maandelijkse zangavond in het De Zwanenburg. Muzikale medewerking is er van het Salemkoor onder leiding van Koos Vooijs. De toegang is evenals de koffie/thee gratis. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Heren RVV moeten buigen voor Vives H1

Volleybal n In de altijd sfeervolle IJsselhal in IJsselstein verloren de Katwijkse volleyballers met 3-2 van Vives H1. De IJsselsteinse mannen werden, gesteund door veel publiek en een DJ, naar de overwinning gestuwd.

Afgezien van de sterke opening van Ard de Mooij met zijn service, kon RVV maar moeilijk uit de startblokken komen. Vives haalde RVV in no-time bij en hadden het beste spel.

RVV bleef door hard te werken wel in het spoor. Ook werden zij daarbij enigszins geholpen door onzorgvuldigheden van hun tegenstander. RVV-coach Walleze plaatste op 21-20 achterstand een in eerdere wedstrijden succesvol gebleken wissel. Spelverdeler Ard de Mooij werd vervangen door zijn oudere broer Ron. Maar "behaalde resultaten uit het verleden…", gelukkig dit keer wel. RVV won de set tegen de verhoudingen in met 23-25.

Walleze bracht wijzigingen aan in de opstelling. Jelle Noest werd van de buitenpositie naar midblok, Robert de Vries bewandelde de omgekeerde weg en Spelverdeler Ron de Mooij mocht blijven staan. Ondanks het setverlies was Vives zeer gemotiveerd om een beter resultaat neer te zetten. Sterk serverend, efficiënt in de aanval en door uitmuntende verdediging sloegen de heren uit IJsselstein set 2 en 3 gemakkelijk binnen (25-16 en 25-22).

Ook de vierde set leek ook een prooi te worden voor de thuisploeg, maar de laatste stuiptrekkingen van RVV bleken te stevig voor Vives. Een geweldige serviceserie van de in de basis teruggekeerde Ard de Mooij brachten RVV terug in het zadel. Het geloof in een goede uitslag keerde terug. Ook aanvallend had de Katwijkers meer in te brengen. Met name Robert de Vries en Gilbert Vivo scoorden een aantal belangrijke punten die RVV naar setwinst brachten (19-25).

RVV vertrouwde erop de goede 'vibe' vast te kunnen houden, maar Vives sloeg in de openingsfase direct een gat van 3 punten. RVV verkleinde de afstand tot 1 punt bij de veldwissel, maar Vives drukte door en won de set met 15-11.

Het spel bij de Katwijkse formatie is nog niet optimaal en de matige vorm en de vele blessures binnen de selectie hebben daar geen positieve invloed op. Eerstvolgende horde is VCN H2 uit Capelle aan den IJssel op 19 oktober om 17.00 uur in de Boorsmazaal in Katwijk.

Rijnvogels op karakter naar overwinning

Max van Steen (arm in de lucht) kopt de 2-1 binnen. | Foto: PR

Voetbal n Na twee misstappen, een kleine nederlaag en een gemiste kans op een overwinning- gelijkspel tegen Smitshoek- smaakten de vogels weer het zoet der overwinning. Tegen het altijd lastig te bespelen Capelle konden er na een 2-1 overwinning 3 punten op het conto worden bijgeschreven. Na een gelijkwaardige strijd werd Max van Steen uiteindelijk bejubeld als matchwinnaar.

De spits die tot op heden slechts een keer het vijandelijke net wist te vinden was na afloop blij maar vooral opgelucht. 'Het was een bevrijdende treffer voor mij want ik had al een tijdje droog gestaan en dat ben ik niet gewend', glimlachte hij na de wedstrijd. 'Vooral omdat het de winnende was. Ik heb altijd het vertrouwen gehad dat het goed zou komen. Na de strakke corner van Niek Ossevoort kon ik hem lekker binnen koppen en ik ben er natuurlijk ontzettend blij mee. We hadden geen goede start en stonden na een kwartier al weer achter maar daarna groeide langzaam maar zeker het vertrouwen. Zeker na de 1-1. Toen had ik al het gevoel dat we deze wedstrijd zouden gaan winnen' blikt hij voldaan terug op het gewonnen duel.

De thuisclub begon de wedstrijd zonder haar topscorer Jaap van Duijn die niet geheel fit, op de bank zat. Hij zou overigens niet in actie komen. Gelijk vorige week keken de vogels al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand aan na een trefzekere kopbal van Jerry Scholman. Het bleek zoals andermaal een wake-up call voor de thuisclub. Het werd een gelijkopgaand duel met een behoorlijk tempo wederzijds. De gelijkmaker bleef uit nadat Ricardo de Vlugt zijn kopbal via de lat over zag scheren. De captain had nadien meer reden tot juichen toen hij na een corner en een klutssituatie voor het hok van Massimo van Ewijk alle gram in zijn afronding legde en de touwen deed bollen, 1-1. Gevaarlijke counters van de bezoekers werden door de Katwijkse defensie ontzenuwd en een verdwaalde poging van Roy van Leeuwen eindigde op de bovenkant van de lat. Tea-time.

Het tweede bedrijf leek zoals voorheen het beste deel van de match voor de thuisclub te gaan worden. Reeds na 6 minuten kopte Max van Steen de bovenomschreven gelijkmaker in het Capellse nylon. Nog een lange weg naar een eventuele zege te gaan. Capelle drong aan, de vogels neutraliseerden hun opportunisme. Een pittig duel waarin arbiter de goed leidende Hardeman de teugels niet liet vieren en een aantal gele (Capellse) prenten moest presenteren. Struggle for life van beide zijden. Van Ewijk liet een schot van Romano van der Stoep los maar niemand ter plekke om de rebound te verzilveren. Capelle op jacht naar de gelijkmaker.
De vogeldefensie verdedigde het nest met verve ondanks dat het enkele benauwde momenten overleefde om de overwinning veilig te stellen. Een verdiende overwinning op basis van een sterke tweede helft, karakter en inzet.

Quick Boys komt weer niet aan winnen toe

Joel Donald van Koninklijke HFC in luchtduel met Dennis Kaars. | Foto: OrangePictures

voetbal n Het gebrek aan scorend vermogen blijft Quick Boys parten spelen. Na al snel op achterstand te zijn gekomen zetten de blauwwitten alles op alles om de schade te herstellen. Paal en lat brachten uitkomst voor de Kon. HFC, dat vooral in de loop van de tweede helft een sperregen van hoekschoppen te verwerken kreeg die zonder resultaat voor Quick Boys bleven. Weer bleef Quick Boys met lege handen achter.

Quick Boys creëerde na ruim vijf minuten spelen de eerste doelkans. Met dank aan de deklat bleef Kon. HFC een snelle achterstand bespaard. Tot dan hadden de tegenstanders de tijd genomen elkaar af te tasten. Een paar minuten later plaatste Jeffrey Ket een vrije schop in de doelmond die de defensie van Kon. HFC niet kon verontrusten. In deze wedstrijdfase leek Jesper de Vré de score te openen, De Vré stuitte op doelman Tom Boks. Quick Boys bleef het vijandelijke doel onder druk zetten. Weer leek Quick Boys kansrijk te worden, nu uit een doelpoging van Dennis Kaars uit een hoekschop, nu verdween de bal voorlangs het doel.
Het leek wachten op de voorsprong van Quick Boys totdat Kon. HFC na ruim een kwartier spelen aan de andere kant van het veld net buiten het strafschopgebied een vrije schop mocht nemen na een overtreding op Jacob Noordmans. Sam van Huffel plaatste zijn schot langs de muur in de uiterste hoek van het doel. Weer keek Quick Boys tegen een achterstand aan. Quick Boys oogde aangeslagen en Kon. HFC ging op zoek naar meer, werd gevaarlijk maar wist het doel voorlopig niet meer te vinden.
In de loop van de eerste helft herpakte Quick Boys zich en ging op zoek naar de gelijkmaker. De blauwwitten drongen aan maar zagen geen kans de defensie van Kon. HFC aan het wankelen te brengen. Dat werd mede veroorzaakt doordat bij de opbouw in een te laag tempo Quick Boys werd gespeeld. Veelvuldig werd de breedtepass gehanteerd in plaats van dat er diepte werd gezocht, dat in combinatie met teveel onnodig balverlies waren de ingrediënten van een spelstijl die de tegenstander niet kon verontrusten.
Met de rust in zicht leek Quick Boys nog in de problemen te komen. Joey Ravensbergen was niet bij de les waardoor Kon. HFC gevaarlijk kon worden maar niet wist te profiteren. Daarna liet ook Sam van Huffel zich nog gelden, weer bleef de score ongewijzigd.
Na een paar minuten forceerde Kon. HFC de eerste doelkans van de tweede helft. Kevin Gomez-Nieto leed onnodig balverlies waardoor Kon. HFC een aanval kon opzetten. Paul van der Helm voorkwam een grotere achterstand voor zijn team. Langzaam maar zeker werden de bordjes verhangen. Quick Boys ging op zoek naar de gelijkmaker en zette Kon. HFC onder druk. Via de linkerflank wist Tommy Bekooij Jesper de Vré te vinden die niet wist te profiteren.
Captain Jeffrey Ket werd naar de kant gehaald voor Martin van Eeuwijk. Amper in het veld haalde Van Eeuwijk snoeihard uit op doel maar moest toezien hoe doelman Boks via zijn vuisten zijn doel schoonhield. Ricardo Kuijvenhoven zag zijn doelpoging door een tegenstander gekraakt, terwijl Mohamad Mahmoed net nog een half uur te gaan zijn doelpoging op de paal uiteen zag spatten.
Quick Boys zette alles op alles voor tenminste een punt. In de resterende tijd speelde de wedstrijd zich grotendeels af op de speelhelft van Kon. HFC dat van geen wijken wist. Meerdere malen leek Quick Boys dicht bij de gelijkmaker, het net werd echter niet gevonden waardoor Quick Boys weer aan het kortste eind trok.

Grasshoppers D1 loopt tegen nederlaag aan

Basketbal n In het verre Tubbergen is Sportiff Company Grasshoppers tegen de eerste competitienederlaag aangelopen. Nog zonder Ilse en Karin Kuijt, maar met Alissa van der Plas, Lotte van Kruistum en de van een kruisbandblessure terugkomende Tamlyn de Groot, nam Grasshoppers in de eerste helft de leiding. Maar steeds kwam Jolly Jumpers terug. Ruststand 41-43.

Grasshoppers kwam soms moeilijk onder de press vandaan en in het derde kwart plaatste Jolly een 11-3 run. Met hard werken kwam Katwijk wel weer op voorsprong, maar Jolly Jumpers kwam toch weer terug.

In de eindfase viel er voor Grasshoppers geen bal meer door het netje en tot overmaat van ramp moest Noor Driessen na enkele discutabele scheidsrechterlijke beslissingen met vijf fouten naar de kant. De schamele 11 punten die de landskampioen maakte in het vierde kwart waren niet genoeg voor de overwinning. Daar ging Tubbergen mee aan de haal en de blijdschap bij die ploeg was groot.

Cees Baalbergen heeft één doel:

Cees Baalbergen. | Foto: Ted Denies Foto: Ted Denies

'Het mag nooit saai worden'

Mensen vroegen me: wat ga je in vredesnaam doen op dat weiland?' Cees Baalbergen (82), voormalig eigenaar van de meubelzaak Baalbergen in 't Heen en initiator van de exposities die er sinds 1971 plaatsvinden. Over de drang om te vernieuwen, de gekte van een kunstenaar en de waarde van vriendschap. 'Heel soms kom je iemand tegen die je zonder woorden begrijpt. Joop van Egmond was zo iemand.'

Voor iemand die zichzelf 'geen echte kenner' noemt, heeft Cees Baalbergen verdraaid veel verstand van kunst. Ruim een kwart eeuw verzamelde hij het werk van kunstenaars die hij bewonderde. Het resultaat is een schat aan kunstwerken, die zijn brede smaak en drang naar het nieuwe weergeven.

Als Baalbergen door zijn huis loopt, dat wel iets weg heeft van een museum, schudt hij de ene na de andere anekdote uit zijn mouw

over de talloze schilderijen, sculpturen, wandtapijten, tekeningen en prenten.

Maar noem hem geen kenner. 'Nee, nee, nee', zegt hij, terwijl hij een wegwuivend gebaar maakt. 'Ik ben een liefhebber, meer niet.' Aan de muren hangen schilderijen van kleurrijke landschappen. Baalbergen houdt van het spel van licht en schaduw, helder en donker. Hij wijst naar het raam, waardoor de duinen te zien zijn. 'Moet je kijken', zegt hij. De rode gloed van de ondergaande zon levert een fraai schouwspel op. Hij schuift naar het puntje van zijn stoel, zijn blik naar buiten gericht. Dit is wat hij het liefste doet. Kijken. Waarnemen. Genieten.

Het is een manier van kijken naar de wereld, zegt hij even later. 'Kunst verhoogt je gevoel voor schoonheid.'

Toch heeft hij nooit de behoefte gehad om zelf kunst te maken. Hij schudt het hoofd. 'Nee, dat is niet voor mij weggelegd. Ik heb er het talent niet voor. Kunstenaars zijn bijzondere mensen. Ze kijken anders naar de wereld, zien dingen die wij niet zien. Ik kan dat niet, en ik zal het ook nooit kunnen.' Hij glimlacht. 'Het is nu eenmaal weinigen gegeven. Ik ben niet het grote creatieve genie, daar heb ik vrede mee.'

'Ik was een eigenwijs ventje', zegt hij als ik hem vraag naar vroeger. Als middelste in een gezin met negen kinderen had hij nog wel eens de neiging om er alleen op uit te trekken. 'Ik was een jaar of elf, twaalf en ging liftend naar de andere kant van het land. Ik vertelde niemand iets. Pas uren later merkten ze dat Keesje weg was. Vroeg of laat kwam ik bij een bekende terecht, die naar Katwijk belde. Laat hem niet gaan!, hoorde ik mijn vader aan de andere kant van de lijn. Hij had gelijk: als ze even niet opletten, was ik zo weer vertrokken.'

Uit interview in De Katwijksche Post van donderdag 29 september.

Uit de krant van 29 september

Sonny Spek stapt uit Forum voor Democratie vanwege Baudet

Sonny Spek heeft zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie (FvD) opgezegd. Spek (fractievoorzitter van de lokale partij DURF) is het niet eens bepaalde uitlatingen van FvD-leider Thierry Baudet. 'De druppel voor mij was de manier waarop Baudet tijdens de provinciale borrel probeerde journalist Chris Aalberts te intimideren door hem publiekelijk met spotlights en rollende camera's aan te spreken op het feit dat hij Forum voor Democratie 'kapot wil maken'. Baudet zaait met deze acties wantrouwen tegenover journalisten en zorgt daarmee voor een onfrisse sfeer.'

Ook een tweet over de jeugdige klimaatactiviste Greta Thunberg die door Baudet 'klimaatactivistje' en 'gekke Greta' werd genoemd, schoot bij Spek in het verkeerde keelgat. Spek: 'Een persoon met dit soort uitspattingen is toch niet iemand die we het bestuur van een land kunnen toevertrouwen?'

Spek sloot zich in 2016 aan bij FvD en kwam in 2018 op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Bij die verkiezingen afgelopen maart behaalde hij 3.430 voorkeursstemmen, waarvan 2.468 in Katwijk. FvD werd in Katwijk met bijna een kwart van de uitgebrachte stemmen de grootste partij.

Op deze pagina enkele artikelen uit De Katwijksche Post

DEZE WEEK IN De Katwijksche Post

Dieet n Drie Katwijkers op         Plastic Dieet: de ervaringen

Archeologie n Zit er een mega-castellum on het vliegkamp?

uit de katwijksche post

Zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober

• Herfstvakantie bij de Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 te Valkenburg. www.stoomtreinkatwijkleiden.nl/evenementen
• Knuffeldagen bij Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 te Valkenburg. www.stoomtreinkatwijkleiden.nl/evenementen

Elke woensdag en vrijdag

16.00-17.00 uur: True-D Beach Bootcamp Kids bij Willy Zuid, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 5,00. Aanmelden via trude@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com
16.00-17.30 uur: Kids Experience golfsurfen bij Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a. Meedoen kost € 20,00.

Elke zaterdag en zondag

10.00-11.00 uur: Kids en tieners Bootcamp bij Willy Zuid, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 7,50 per ouder. Aanmelden via
trude@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Donderdag 17 oktober

20.30-23.00 uur: Filmhuis (silent movie): Het leven van Edith Piaf bij Café the Pocket, Badstraat 38. Entree € 10,00.

Vrijdag 18 oktober

• Buitenyoga bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zaterdag 19 oktober

14.00-17.00 uur: Rollskate disco in Tripodia, Hoornesplein 155.
20.00-23.59 uur: Return To Kingsday 2019 SandCbar , Boulevard Zeezijde 43.
20.30-00.00 uur: Rollskate disco in Tripodia, Hoornesplein 155.

Zondag 20 oktober

15.30-18.00 uur: The Pocket akoestisch: Mortey Flames bij Café the Pocket, Badstraat 38.

Vrijdag 25 oktober

• Buitenyoga bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zondag 27 oktober

15.30-18.00 uur: Poppodium: Soviet Space Dogs bij Café the Pocket, Badstraat 38. Entree € 12,50.

Vrijdag 1 november

• Buitenyoga bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zaterdag 2 november

09.00-13.00 uur: Buitenhuis Kofferbakverkoop. Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.


Vrijdag 8 november

• Buitenyoga bij Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2.
20.30 uur: The Box Live. The Box, Valkenburgseweg 50a.

Zondag 10 november

15.30-18.00 uur: The Pocket akoestisch: Support Act. The Pocket, Badstraat 38.

12.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Terg mij niet; 18.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Terg mij niet; 21.30 uur: Katwijk NU; RTV Sport; Terg mij niet.

Woensdag 16 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek;

Donderdag 17 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 18 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 19 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Muziekcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 20 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg; 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;

Maandag 21 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 22 oktober
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks tussen 07.00 en 19.00 uur op de halve uren en eigen lokaal bulletin.

Frequenties: RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142. TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Huis van de Buurt

Activiteiten AOBK vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62.

Woensdag 16 oktober
09.30:-11.30 uur: fietsen
10.00-12.00 uur: Bloemschikken
10.00-14.00 uur: Koffie +
10.15-14.00 uur: Mannen koken
14.00-16.00 Meer bewegen voor ouderen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten
19.30-21.30 uur: Alzheimer café
De schilders exposeren de hele week hun werk.


Donderdag 17 oktober
09.30-10.45 uur: Mantelzorgondersteuning
10.00-12.00 uur: Crea-ochtend
14.00-17.00 uur: Jokeren & Klaverjassen

Vrijdag 18 oktober
08.00-10.00 uur: Bloedprikken

Maandag 21 oktober
10.00-11.30 uur: Koek en Soepie
13.30-16.30 uur: Schilderen
14.00-17.00 uur: Vrij klaverjassen

Dinsdag 22 oktober
09.00-12.30 uur: Rabo Servicepunt
10.00-11.30 uur: De Vierboet
10.00-14.00 uur: Koffie +
10.00-12.00 uur: Computer Info
10.00-12.00 uur: Ouderenspreekuur
10.00-12.00 uur: Wijkregisseur
14.00-16.30 uur: Damessoos
19.00-22.30 uur: IOV

Het Huis van de buurt is elke dag geopend van 9.30 tot 16.30 uur. De biljartkamer is eveneens elke
dag geopend. Info over activiteiten staat op www.aobk.nl

Agenda Kat-Rijn

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, Louise de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 16 oktober
09.30-11.30 uur: Schilderen
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 17 oktober

09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 18 oktober
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 21 oktober
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 22 oktober
10.00-11.30 uur: Line-dance
13.30-14.40 uur: Mannenzang
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen voor Ouderen
15.00-16.00 uur: Dameszang