De Rijnsburger

13 februari 2020

De Rijnsburger 13 februari 2020


5 / 20

9 / 20

13 / 20

15 / 20

17 / 20

19 / 20

ZONDAG 16 FEBRUARI

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Peter Sarneel

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Gerrit van Klaveren

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. Boiten
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. P.H. van Wijk
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: dhr. W.J. van der Ven
De Voorhof
9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende

VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt
10.00 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. J.R. Geersing,
Ridderkerk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
Boris Plavcic, De Vrolijke Noot

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Ans Duindam