Leiderdorps Weekblad

13 juni 2019

Leiderdorps Weekblad 13 juni 2019


Bezorgdheid over illegaal sluipverkeer door Splinterlaan

Door: Corrie van der Laan

verkeer n De sluiproute tussen Leiderdorp en de Lage Rijndijk in Leiden via de Leiderdorpse Splinterlaan was jarenlang effectief afgesloten voor autoverkeer door een beweegbare paal in de verkeerssluis aan het eind van de Splinterlaan. Maar sinds enkele maanden is de paal continue verzonken. En dat is inmiddels door heel wat automobilisten ontdekt.

Hoewel verkeersborden duidelijk aangeven dat inrijden verboden is, wordt de route steeds drukker gebruikt door automobilisten om Leiderdorp in en uit te komen, zo meldt een bewoner. Hij maakt zich zorgen omdat het op de Splinterlaan altijd druk is met fietsers, voetgangers, brom- en snorfietsers. "Auto's rijden met hoge snelheid door de sluis en draaien praktisch blind het kruispunt Splinterlaan/Steenbakkerslaan op. Tot op heden is er sprake van bijna-ongelukken, maar vroeg of laat gaat het mis", zo schrijft hij.

Kapot

Volgens de gemeente Leiderdorp is de beweegbare paal kapot. De communicatie met de hulpdiensten functioneert niet meer met als gevolg dat de paal niet meer omlaag ging om noodvoertuigen door te laten. Reparatie is onmogelijk; het systeem is daarvoor te veel verouderd. De enige optie was daarom de paal permanent omlaag te zetten.

Ook de gemeente heeft gesignaleerd dat automobilisten het verbodsbord negeren en de Splinterlaan in- en uitrijden. Daarom wordt op dit punt extra gehandhaafd, zo meldt een woordvoerder. Bovendien is donderdag 6 juni een meetsysteem neergelegd waarmee geteld kan worden hoeveel verkeer illegaal gebruik maakt van de weg en op welke tijdstippen. "Aan de hand daarvan kunnen we aanvullende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld nog meer handhaving op de drukste momenten. Ondertussen kijken we naar een geschikte oplossing voor de lange termijn", aldus de woordvoerder.

Het
mooiste weekend van het jaar

OPVOLGING n Fysiotherapie Haanraadts wordt Fysiotherapie Plijter

Gezocht: trouwfoto's uit oude raadzaal

Vooruitblik op 5e Doeshaven-concert

Gezocht: trouwfoto's uit raadzaal Hoofdstraat

Een trouwerij in de raadzaal aan de Hoofdstraat 1-3. | Foto: PR Foto: PR

n Comité Open Monumentendag wil collage maken

oproep n Het comité Open Monumentendag is op zoek naar oude trouwfoto's die zijn gemaakt in de raadzaal van het voormalige gemeentehuis aan de Hoofdstraat 1-3 in Leiderdorp. Die raadzaal is tijdens Open Monumentendag in Leiderdorp, op zaterdag 14 september, te bezichtigen. Het comité hoopt dan een grote collage te kunnen laten zien van huwelijksfoto's die hier geschoten zijn.

Het nationale thema van Open Monumentendag 2019 is 'Plekken van Plezier'. Rond dat thema worden op 14 september diverse activiteiten georganiseerd in de Leiderdorpse Hoofdstraat. Een aantal panden waarop het etiketje 'plek van plezier' past, is te bezichtigen.

Ook het voormalige gemeentehuis aan de Hoofdstraat 1-3 wordt op deze dag gedeeltelijk opengesteld voor het publiek. Hierbij gaat het om de oude raadzaal, gelegen op de eerste verdieping van het pand, waar in het verleden de gemeenteraadsvergaderingen werden gehouden maar waar ook de huwelijken werden gesloten. In veel gevallen was het de toenmalige gemeenteambtenaar van de Burgerlijke Stand, de heer Braat, die in die periode de Leiderdorpse stelletjes in de echt verbond. Het pand aan de Hoofdstraat 1-3 was van 1935 tot 1979 in gebruik als gemeentehuis.

Voor dorpsgenoten die daar getrouwd zijn, of aanwezig zijn geweest bij een trouwerij, kan een bezoek aan de oude raadzaal een feest van herkenning zijn. Om dat feest nog mooier te maken, wil het comité Open Monumentendag een

Bezoek aan de raadzaal moet feest van herkenning worden

collectie trouwfoto's laten zien die in de raadzaal zijn genomen. Wie zulke foto's beschikbaar wil stellen, kan contact opnemen met Aad Vons van het comité Open Monumentendag, tel. (071) 5893572 of 06 51604149. Foto's met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en huwelijksdatum kunnen afgeven worden, of in de brievenbus gedaan, bij de familie Vons, Koningstraat 14, 2351 PH te Leiderdorp. De foto's worden voorzichtig behandeld, gescand en zo snel mogelijk geretourneerd.

Loslopen alleen voor 11.00 uur

Heel wat dorpsgenoten vinden iets van honden die wel of niet los mogen in de Leiderdorpse parken. Iedereen moet ook vooral vinden wat hij of zij wil, zolang het maar niet gaat om honden die - om welke reden ook - een risico inhouden. Elk baasje weet of zijn eigen hond - door het ras, een trauma of een afwijking - onvoldoende berekenbaar is. Elk baasje is ook aansprakelijk. De korte tijd dat na een bijtincident gecontroleerd is, laat zien dat baasjes zich prima aan regels kunnen houden.

Het kan echter nog heel veel makkelijker. Misschien zijn er wel evenveel voor- als tegenstanders van het loslopen. Dat maakt het alleen maar logischer om het iedereen naar de zin te willen maken. Wat is er mis mee om bepaalde delen van het park (zoals met name de grote speelweide) voor honden vrij te geven tot 11 uur 's morgens. Dan is er sowieso al bijna niemand om last van de hollende honden te kunnen hebben. En de parkliefhebbers die honden graag aan de lijn zien, hebben na 11 uur nog zeeën van tijd over.

Zo heeft iedereen het naar zijn zin.

PM Reukers, Leiderdorp

Ruimte voor mens én dier

Politiek gaat over verschil van inzicht. Over uiteenlopende belangen. Het is dan ook niet zo vreemd, dat het plan om in Leiderdorp meer losloopruimte voor honden mogelijk te maken, enige weerstand oproept. Zoals van 'een bezorgde Leiderdorper', die in het Leiderdorps Weekblad van 5 juni (anoniem) aandacht vroeg voor kwetsbare mensen.

Uiteraard is niemand erop uit, om het kwetsbare mensen extra lastig te maken. Maar dat is natuurlijk niet de strekking van het plan. En het is een enigszins kwalijke suggestie, dat hondenbezitters of mensen die voorstander zijn van meer losloopgebied hier wel op uit zouden zijn, of er geen oog voor zouden hebben. Niemand maar dan ook niemand wil dat kwetsbare mensen, of wie dan ook, de dupe worden van dit of enig ander gemeentelijk beleid.

Verstandig beleid en een goede uitvoering daarvan moeten het mogelijk maken, dat het voor iedereen prettig wonen en leven is in Leiderdorp. Voor mens en dier. Voor alle inwoners, ook voor die vele inwoners die zo genieten van hun hondje en daar door de noodzakelijke dagelijkse beweging en het sociale contact baat bij hebben. En die hun trouwe viervoeter af en toe, op sommige plekken, de ruimte willen gunnen om even in vrijheid los te rennen. Waarbij gelet wordt op ieders veiligheid. Maar dat is vanzelfsprekend.

Het nieuwe losloopbeleid van de gemeente afkeuren vanwege incidenten met honden zou jammer zijn. Incidenten zijn betreurenswaardig en moeten voorkomen worden. Daar moeten we met zijn allen voor zorgen, hondenbezitters en andere inwoners van Leiderdorp, al dan niet kwetsbaar. En heus, met zijn allen kunnen we dat.

Platform Hondenvrienden Leiderdorp

'College, begin er niet aan!'

Het voornemen van het College van B&W om de losloopgebieden voor honden te verruimen houdt in dat onze prachtig aangelegde parken grotendeels vrij gebied worden van loslopende honden. Dat vind ik een slechte zaak.

In de conceptbeleidsregel van het college van B&W wordt niet gesproken over enige afzetting van de aangewezen gebieden. Dat betekent dat de honden uiteindelijk geheel vrij spel hebben in nagenoeg het gehele park. Mijn grote zorg is dat spelende kinderen niet meer veilig zijn in onze parken. Zij moeten daar kunnen lopen en spelen zonder dat ze bang hoeven te zijn voor loslopende- en blaffende honden die tegen je op springen. Loslopende honden betekent ook dat vogels, eenden en andere beesten in de parken opgejaagd zullen worden, want honden zijn van nature toch jagers. Natuurlijk zijn er nu al hondenbezitters die met hun honden los door de parken lopen, maar die kunnen nu nog aangesproken worden op hun gedrag, al staan ze daar lang niet altijd voor open.

Het nieuwe beleid geeft natuurlijk ook veel extra vervuiling in de parken met hondenpoep. Zeker als die beesten loslopen, is er geen controle meer op de plekken waar ze hun behoefte doen waardoor er nog meer stront op de (speel)grasvelden komt te liggen.

Mijn volgende zorg is: wie er gaat handhaven op de beleidsmaatregel. Leuk om af te spreken dat honden van 01-10 tot 01-04 bijna de gehele Houtkamp mogen doorkruisen, maar dat zal in de overige perioden echt niet anders zijn. En volgens mij zitten de Boa's ook niet te wachten op een controlerende taak hier, want die krijgen natuurlijk ook van alles naar hun hoofd.

Dus college en gemeenteraad….begin er niet aan. Er wordt een prachtig losloopgebied gecreëerd in het Goybos nabij de pannenkoekenboerderij. Laten de hondenbezitters daar naar toe gaan om met hun honden te lopen, te rennen en te ravotten. Dan houden wij onze prachtige parken in ere voor de recreanten, (oudere) wandelaars en spelende kinderen, waar ze uiteindelijk voor zijn aangelegd.

Een bezorgde burger uit Leiderdorp.

(Brief ingekort door de redactie)

Drie dagen feest voor alle Leiderdorpers

Foto: PR

n Muziek en entertainment op 6, 7 en 8 september

evenement n "Dit wordt weer het mooiste weekend van het jaar in Leiderdorp." Jan Suijkerbuijk van de Stichting Vrienden van het Oude Dorp heeft er nu al zin in. De 'Vrienden' organiseren op 6, 7 en 8 september voor de vijfde keer de Vriendenfeesten, drie dagen van muziek, entertainment en gezelligheid voor alle Leiderdorpers.

Klaar om geoogst te worden, links broccoli en rechts rode biet. Foto: PR
V.l.n.r. Jan Suijkerbuijk, Linda van Zijp en Christ Kreugel van de Vrienden van het Oude Dorp. Foto: Corrie van der Laan

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Het evenement vindt plaats in park De Houtkamp, waar op het grote grasveld een enorme tent wordt opgezet. "Het mag dan nog zomer zijn, het is wel belangrijk dat je voorbereid bent op regen", zo verklaart Suijkerbuijk. "De tent die we nu hebben is bijna tweemaal zo groot als de vorige dus het wordt hoe dan ook een prachtig feest."

De aftrap op vrijdagavond 6 september gebeurt met een gegarandeerde hit: de pubquiz. "Vorig jaar hadden we veel meer aanmeldingen dan plek", vertelt bestuurslid Christ Kreugel van de Vrienden. "Toen moesten we mensen teleurstellen want we konden niet meer dan dertig tafels kwijt. Nu zijn dat er 45, dus meld je vooral aan! Dat kan nu al via de website www.vriendenfeesten.nl. Een team van maximaal zes personen betaalt 30 euro voor een statafel, maar je kan ook kiezen voor een biertafel (€ 60) of een VIP arrangement (€ 120). De avond vol verrassende vragen en gezelligheid duurt van 20.00 tot 01.00 uur."

Zaterdag staat in het teken van muziek. "Iedereen kan vanaf 3 uur 's middags komen dansen en meezingen", zegt Linda van Zijp, een enthousiaste nieuweling in het Vriendenbestuur, "en mocht het slecht weer zijn, dan is er genoeg plek in de tent."

Tussen 15.00 en 19.30 uur zijn er optredens van de coverbands Got It (tot 16.30 uur) en Captain Midnight XL. Tussen 20.00 en 01.00 uur wordt het weer genieten bij het Terug naar de Koets-O-Theek discofeest. "DJ's Dennis Verheugd en Geert Meij, die allebei ooit draaiden in de echte Leidse Koets, staan achter de draaitafel. Het wordt een perfecte avond voor vriendengroepen die herinneringen aan de Koets-O-Theek hebben." De hele middag en avond is de toegang gratis maar bij de disco is wel een leeftijdsgrens: je moet ouder dan 20 zijn om binnen te komen.

Zondag komt een heel ander soort gouwe ouwe aan bod: het Klootschietfestijn. Het wordt alweer de zestiende editie van het spel waarbij teams een verzwaard balletje met zo min mogelijk worpen over een parcours door De Houtkamp moeten gooien. Suijkerbuijk: "Altijd een supergezellige strijd. Ook hiervoor kunnen team zich via www.vriendenfeesten.nl nu al inschrijven."

Unity on Tour zorgt voor de afsluiting van het feestweekend met een middag (15.00 tot 19.00 uur) met regionale toppers die live Nederlandtalige muziek brengen. Gratis toegankelijk.

\Voor meer informatie: www.vriendenfeesten.nl. Hou ook Facebook in de gaten (Vrienden Oude Dorp).

Open Moestuindag bij De Bloemhof

tuinieren n De tuinders van Volkstuinvereniging De Bloemhof hebben afgelopen maanden hard gewerkt om op de paar honderd tuinen van minimaal honderd vierkante meter groot allerlei gewassen te laten groeien en bloeien. Het oogsten van verse groenten en fruit op het complex in het Leiderdorpse park De Bloemerd is dan ook in volle gang. Tijd om aan Leiderdorp te laten zien hoe mooi het is je eigen voedsel te verbouwen.

Op zaterdag 22 juni tussen 11.00 en 15.00 uur opent De Bloemhof de spreekwoordelijke deuren voor alle belangstellenden. De tuinders laten graag zien hoe ze de meest smaakvolle producten telen, zonder gewasbeschermingsmiddelen en in evenwicht met de natuur.

Voor wie erover denkt ook een moestuin te starten: momenteel heeft VTV De Bloemhof nog enkele tuinen beschikbaar. Voor wie 22 juni razend enthousiast wordt, is het mogelijk direct in te schrijven.

Het clubhuis van VTV De Bloemhof is gevestigd aan de Bloemerd 2a in Leiderdorp.

Fysiotherapeute Juke Haanraadts geeft stokje door aan Jolanda Plijter

Juke Haanraadts (links) heeft haar patiënten met een gerust hart overgedragen aan Jolanda Plijter. Foto: Corrie van der Laan

afscheid n Eigenlijk houdt Juke Haanraadts er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Maar nu ze na veertig jaar stopt als fysiotherapeut, vindt ze het toch wel leuk als daar iets over in de krant komt. Niet eens zozeer voor zichzelf als wel voor Jolanda Plijter aan wie ze haar praktijk, Fysiotherapie Haanraadts in het Leiderdorpse gezondheidscentrum Florijn, heeft overgedragen. En zo komt het dat het Leiderdorps Weekblad op bezoek ging bij de gaande en de komende fysiotherapeute.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Juke Haanraadts (62) heeft altijd genoten van haar werk. Dat ze heeft gekozen een paar jaar eerder dan de officiële AOW-leeftijd met pensioen te gaan, is dan ook zeker niet omdat ze het niet leuk meer vond. "Maar het werk is fysiek gewoon zwaar, zeker omdat ik ook manueel therapeut ben. Op een gegeven moment moet je dan naar je lichaam luisteren", zegt ze nuchter.

Haanraadts is haar fysiotherapiepraktijk gestart in haar toenmalige woonhuis aan de Alphons Diepen-brocksingel in Leiderdorp. "Dat was de meest praktische oplossing toen mijn eerste kind was geboren." De overstap naar Gezondheidscentrum Florijn maakte ze in 1995. "Ze hadden daar ruimte over na een herindeling van het pand en huisarts Matthijs Landsmeer, met wie ik regelmatig contact had, vroeg me of dat niet iets voor mij was. Ik heb de stap genomen en er nooit spijt van gehad."

Alecto

Behalve in manuele therapie was Haanraadts ook gespecialiseerd in sportfysiotherapie. Als sportfysiotherapeut had ze veertien jaar lang het eerste damesteam van de Leiderdorpse hockeyclub Alecto onder haar hoede. Een van de speelsters was Jolanda Plijter, een toptalent dat ook uitkwam voor Jong Oranje. "Eigenlijk kende ik Jolanda al veel langer; als klein meisje woonde ze schuin achter me. Maar toen ik haar een keer op de behandeltafel had, vertelde ze me dat ze erover dacht om fysiotherapeute te worden."

Voor Plijter (35) bleef dat niet bij een gedachte. Ze combineerde een mooie topsportcarrière – twaalf jaar hoofdklasse, een wereldkampioenschap zaal en veldinterlands met het nationaal team – met een opleiding fysiotherapie in Leiden.

'Hoe we doen en denken ligt heel dicht bij elkaar'

Als fysiotherapeute heeft Jolanda Plijter opvallend veel overeenkomsten met Juke Haanraadts. Ook zij heeft als specialisaties sportfysiotherapie en manuele therapie. Ze was tien jaar lang de fysiotherapeut voor de nationale hockeyjeugdselectie en werkte bij het Sport Medisch Centrum in Amsterdam, de stad waar ze ook jarenlang gewoond heeft. Kort geleden is ze verhuisd naar Oegstgeest. "Na de geboorte van ons kind gingen mijn vriend op zoek naar een grotere woning maar in Amsterdam lukte dat niet. En zo zijn we uiteindelijk weer in de buurt van Leiderdorp terecht gekomen", verklaart ze. Toen Haanraadts haar benaderde als mogelijke opvolger, zag Plijter dat meteen als een unieke kans om haar eigen praktijk op te zetten. Een kans die ze met beide handen aangreep. De officiële overdracht was op 1 april dit jaar maar daarna hebben ze nog twee maanden samen gewerkt om de wisseling van de wacht voor de patiënten zo soepel mogelijk te laten verlopen.En dat is gelukt, constateert Haanraadts. "De patiënten zijn heel enthousiast. Ik heb van verschillende kanten gehoord dat Jolanda dezelfde stijl van behandelen heeft als ik. Wat voor mij ook best fijn is."

"Hoe we doen en denken ligt heel dicht bij elkaar", beaamt Plijter. "Ik heb ook bepaalde methoden van Juke overgenomen, al zal ik daar ongetwijfeld eigen accenten aan toevoegen. Wat ik zelf meeneem is de Dry Needling techniek. Daarbij worden spieren aangeprikt met een acupunctuurnaald waardoor ze beter ontspannen."

Receptie

Op 29 mei gaf Juke Haanraadts een feestelijke receptie voor haar patiënten en werkrelaties. Iets waar ze met plezier op terug kijkt. "Veel patiënten heb ik decennia lang gehad en dit was een goede manier van afscheid nemen."

Plijter merkte tijdens de receptie nog eens hoezeer de patiënten haar voorgangster waarderen. "Niet alleen als fysiotherapeut maar ook op het persoonlijk vlak. Dus de lat ligt hoog voor mij", constateert ze.

Zie de website fysioplijter.nl voor meer informatie over Fysiotherapie Plijter

GroenLinks peilt stemming langs Oude Spoorbaan

wijkactie n GroenLinks Leiderdorp brengt een bezoek aan de Leyhof. Op uitnodiging van bezorgde omwonenden van de Oude Spoorbaan houdt de politieke partij er zaterdag 15 juni een wijkactie. Die begint om 11.15 uur bij Dijkwacht 78.

Daar verzamelen zich buurtbewoners die de ontwikkelingen voor de Leidse Ring Noord nauwlettend in de gaten houden. Plannen om ter hoogte van de Oude Spoorbaan een maximumsnelheid van 70 of 80 kilometer per uur toe te staan baren de bewoners zorgen, net als beoogde maatregelen tegen verkeerslawaai (schermen of wallen die het uitzicht bederven). De Leiderdorpse gemeenteraad moet nog een oordeel vellen over de definitieve plannen voor de ringweg.

Bewoners van de wijken Leyhof en Buitenhof willen de wijkactie van GroenLinks aangrijpen om standpunten over de ringweg uit te wisselen. Daarnaast vullen gemeenteraadsleden van GroenLinks en partijvrijwilligers de ochtend met de gebruikelijke schoonmaakactiviteiten.

Wie een woonwijk wil voordragen voor een volgende wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (e-mail tim.ank.bdk@ziggo.nl of telefoon 06-38030152).

Wandelchallenge in De Bloemerd

Uitdaging n Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk en Maatschap Goudeket Fysiotherapie organiseren vrijdagmiddag 21 juni de Wandelchallenge. Dit wandelfestijn door het Leiderdorpse park De Bloemerd is bedoeld voor mensen met een chronische aandoening

Veel sportieve evenementen zijn gericht op mensen die niet in hun bewegen beperkt worden door hun gezondheid. Voor mensen met een chronische aandoening zijn deze evenementen vaak te inspannend en te belastend. Om deze mensen toch een uitdagende, gezellige en sportieve middag te bieden, organiseren de twee Leiderdorpse fysiotherapiepraktijken nu alweer voor het vijfde achtereenvolgende jaar de Wandelchallenge.

De Wandelchallenge bestaat uit een route van anderhalve kilometer door De Bloemerd, die men één, twee of driemaal kan lopen. Dat betekent dus 1,5, 3 of 4,5 km. De gekozen afstand moet binnen een uur worden afgelegd. Wie de afstand niet zelf kan lopen, mag ook gebruik maken van een (eigen) rolstoel die dan voortgeduwd wordt door een partner of andere begeleider. Overigens mogen ook andere enthousiastelingen meelopen

Aanmelden

Wie mee wil doen, moet zich tussen 12.45 en 13.15 uur aanmelden bij de inschrijftafel bij EasyActive Felter aan de Bloemerd 1b in Leiderdorp. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro p.p. (meer geven mag ook). De volledige opbrengst wordt gedoneerd aan Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp. Vanaf 12.45 uur kan gestart worden, de laatste lopers moeten om 15.00 uur binnen zijn.

Vooraf aanmelden kan bij de Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk, de Maatschap Goudeket Fysiotherapie en e-mailadressen info@fysiotherapieommedijk.nl of info@fysiotherapiegoudeket.nl.

SSPL kampt met tekort aan mensen en geld

Henk Morsch (links) spreekt de aanwezigen toe. Foto: Frans Brocken

Tekst en foto: Frans Brocken

SPORTCAFÉ n De Stichting Sportpromotie Leiderdorp (SSPL) wil de sport in Leiderdorp levend houden. Maar de tijden zitten niet mee. Gebrek aan geld en een tekort aan bestuursleden markeren de situatie. Interim-voorzitter Henk Morsch doet zijn uiterste best de zaak draaiende te houden. "Het is een mogelijkheid om 'vriend' van SSPL te worden. Wie zich geroepen voelt kan ons als sponsor financieel ondersteunen", zo deed Morsch een oproep tijdens het Sportcafé van 4 juni. "Zodat wij ook dit jaar weer de sportverkiezingen kunnen organiseren", voegde hij er aan toe.

Scheidsrechters

Het Sportcafé vindt om de maand plaats, steeds op een andere locatie. Op dinsdag 4 juni werd sportminnend Leiderdorp gastvrij ontvangen bij de Scheidsrechters Vereniging Leiden en Omstreken, voorheen bekend als de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters) groep Leiden e.o. De scheidsrechters hebben enkele jaren geleden na het gereed komen van de schaats- en skeelerbaan in het Leiderdorpse Weteringpark onderdak gekregen in de kantineaccommodatie aan de Boomgaardlaan.

Scheidsrechters hebben in de voetbalwereld – geheel ten onrechte overigens - te maken met een gemis aan waardering. Een gevolg is dat men nu geconfronteerd wordt met een gebrek aan aanwas, zo meldde COVS bestuurslid Jan de Jong. Adspirant-scheidsrechters, zo is het geval, willen zo snel mogelijk doorstoten naar de top, maar zo gemakkelijk gaat dat niet. De gang van zaken zorgt wel voor een verstoring van de verhoudingen en doet afbreuk aan het plezier waarmee scheidsrechters hun hobby beoefenen.

Midzomerloop

Tijdens het Sportcafé werd ook nog eens de aandacht gevestigd op de Midzomerloop die wordt gehouden op vrijdag 5 juli. De afstanden zijn 6.3 en 10.3 kilometer. Voorinschrijving kan nu al (zie voor informatie de website midzomerloop-leiderdorp.nl) en wordt extra aantrekkelijk gemaakt: voorinschrijvers kunnen gratis deelnemen aan een kleine BBQ.

Wandelchallenge in De Bloemerd

Uitdaging n Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk en Maatschap Goudeket Fysiotherapie organiseren vrijdagmiddag 21 juni de Wandelchallenge. Dit wandelfestijn door park De Bloemerd is bedoeld voor mensen met een chronische aandoening

Veel sportieve evenementen zijn gericht op mensen die niet in hun bewegen beperkt worden door hun gezondheid. Voor mensen met een chronische aandoening zijn deze evenementen vaak te inspannend en te belastend. Om deze mensen toch een uitdagende, gezellige en sportieve middag te bieden, organiseren de twee Leiderdorpse fysiotherapiepraktijken nu alweer voor het vijfde achtereenvolgende jaar de Wandelchallenge.

De Wandelchallenge bestaat uit een route van 1,5 km door de Bloemerd, die men één, twee of driemaal kan lopen. Dat betekent dus 1,5, 3 of 4,5 km. De gekozen afstand moet binnen een uur worden afgelegd. Wie de afstand niet zelf kan lopen, mag ook gebruik maken van een (eigen) rolstoel die dan voortgeduwd wordt door een partner of andere begeleider. Overigens mogen ook andere enthousiastelingen meelopen.

Wie mee wil doen, moet zich tussen 12.45 en 13.15 uur aanmelden bij de inschrijftafel bij EasyActive Felter aan de Bloemerd 1b in Leiderdorp. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro p.p. (meer geven mag ook). De volledige opbrengst wordt gedoneerd aan Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp. Vanaf 12.45 uur kan gestart worden, de laatste lopers moeten om 15.00 uur binnen zijn.

Vooraf aanmelden kan bij de Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk, de Maatschap Goudeket Fysiotherapie en e-mailadressen info@fysiotherapieommedijk.nl of info@fysiotherapiegoudeket.nl.

Repair Café

Gading n Woensdag 19 juni van half 2 tot half 4 vindt weer een Repair Café plaats bij activiteitencentrum Gading aan Griffioen 15. Reparatie-experts dan klaar dan om iedereen te helpen bij het herstel van allerlei kapotte spullen. Gereedschap en basismateriaal zijn aanwezig.

ID Dance Factory viert eerste lustrum met voorstelling 'Dreams'

Boaz, Angie, Esmee, Indy, Lot, Lieke, Nine, Kim, Julius, Ravi, Dinand, Oscar, Roos, Tara, Anna-Kinke, Denise, Marieke, Evy, Laura en Dyanne maakten onder leiding van Marjan Waanders nieuwe groeisels voor de Heemtuin. Foto: Johan Kranenburg

dansen n Dansstudio ID Dance Factory uit Leiderdorp houdt zondag 16 juni haar jaarlijkse eindvoorstelling. Omdat de dansschool vijf jaar bestaat wordt dit jaar extra groot uitgepakt met twee grote shows in Stadstheater Zoetermeer.

De voorstelling 'Dreams' gaat over dromen, van nachtmerries met heksen en spoken tot gekke dromen over tijdreizen of kunnen vliegen. Ook alledaagse dromen/dagdromen komen voorbij, bijvoorbeeld over trouwen en over een beroemd artiest worden.

De leerlingen van de ID Dance Factory tijdens de generale repetitie. | Foto: PR Foto: PR

"De afgelopen maanden is intensief getraind voor deze voorstelling en ben ik heel hard bezig geweest om bijpassende kostuums te zoeken en te maken. Dit kost veel tijd maar het maakt het daardoor een fantastische show om naar te kijken" aldus Ilona Verhoogt eigenaresse van de dansstudio. "Door verschillende leeftijden met elkaar te mixen, van 3 jaar tot aan volwassenen, en verschillende dansstijlen belooft het een geweldige show te worden. Daarnaast wordt de voorstelling opgevuld met stukjes toneel, zijn er fraaie decor en natuurlijk heel veel attributen tijdens het dansen."

Voor Verhoogt is met de succesvolle dansstudio haar eigen droom uitgekomen. "Als jong meisje was het mijn droom om later dansdocent te worden, het enige wat ik altijd wilde doen was dansen, dansen en nog eens dansen. Na het afronden van de dansacademie ben ik, na al heel wat jaren lesgeven bij andere dansscholen, hier in Leiderdorp met ID Dance Factory gestart", vertelt ze. "Het is fantastisch om het enthousiasme van alle leden te zien! Iedereen kijkt altijd erg uit naar de voorstellingen al is het voor de kleinsten soms ook wel spannend. Twee weken geleden hebben we alvast een grote doorloop van de voorstelling gehouden hier in Leiderdorp. We moesten namelijk met wat decorstukken oefenen, zeker weten dat alles zou werken zoals ik in mijn hoofd bedacht had. Van klein tot groot, iedereen heeft toen al genoten om voor elkaar te dansen, te kunnen zien dat ze onderdeel zijn van één groot geheel. Iets wat we straks aan heel veel publiek zullen laten zien".

De voorstellingen van 16 juni starten om 11.45 uur en 15.15 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.stadstheater.nl of op de dag zelf te koop bij het theater.

Nieuwe groeisels in de heemtuin

keramiek n De Leiderdorpse heemtuin is sinds 11 juni weer wat bijzondere natuur rijker. Twintig leerlingen van het Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp maakten onder leiding van de Leidse kunstenaar Marjan Waanders bijzondere groeisels van keramiek.

"Uitgangspunt voor dit project is de gentechnologie - iets wat mij enorm fascineert", vertelt Waanders. "Hiermee kun je door DNA te knippen en plakken erfelijke eigenschappen van planten, dieren en

Boaz, Angie, Esmee, Indy, Lot, Lieke, Nine, Kim, Julius, Ravi, Dinand, Oscar, Roos, Tara, Anna-Kinke, Denise, Marieke, Evy, Laura en Dyanne maakten onder leiding van Marjan Waanders nieuwe groeisels voor de Heemtuin. | Foto: J.P. Kranenburg

mensen veranderen. De opdracht aan de leerlingen was dan ook te verzinnen welke groeisels er op basis van deze techniek over vijftig jaar in de heemtuin zouden kunnen staan. De leerlingen zijn hiermee tijdens vier lessen Beeldende vorming aan de slag gegaan. Eerst hebben ze hun ontwerpen geschetst, vervolgens twee lessen gekleid en de laatste les geschilderd. De resultaten zijn heel verschillend en verrassend – je ziet de meest wilde kleuren en combinaties terugkomen!"

Het project maakt onderdeel uit van de serie gemeenschapskunstprojecten die Stichting Kunst in de Heemtuin dit jaar organiseert rondom het thema 'Atelier Heemtuin'. De werken van de leerlingen zijn, net als de rest van de tentoonstelling, te zien tot eind oktober.

De heemtuin is doordeweeks geopend van 8.00 tot 16.45 uur en in het weekend van 15.00 tot 16.45 uur. Zie ook www.kunstindeheemtuin.nl.

vooruitblik n Voor het vijfde achtereenvolgende jaar organiseren de gemeente Leiderdorp en Watersportvereniging Doeshaven deze zomer het Doeshavenconcert. Dit vindt plaats op vrijdagavond 5 juli. Zoals ieder jaar worden de bezoekers getrakteerd op een verrassende avond vol entertainment. In de aanloop naar het evenement lichten we de komende weken in deze krant wat tipjes van de sluier op.

Burgemeester Laila Driessen, de grote trekker van het Doeshavenconcert, is trots op de ontwikkeling die het evenement in de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt. "Van een paar liedjes op een boot is het uitgegroeid tot een avondvullend evenement. Heel blij ben ik ook met de goede samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie."

Voor de lustrumeditie wordt extra uitgepakt, belooft Driessen. "Onder meer met veel aandacht voor de Leiderdorpse jeugd. Het voorprogramma, dat begint om half acht, zit vol jonge talenten uit onze gemeente."

VOrig jaar zorgde de Waka groep voor een spectaculaire opening van het Doeshavenconcert met de uitvoering van een Maori oorlogsdans. Wat de openingsact dit jaar wordt, blijft nog even geheim. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Rond half negen start het hoofdprogramma dat wordt vooraf gegaan door een spectaculaire opening. Dat die precies gaat worden, houdt Driessen nog even geheim. Datzelfde geldt voor het spetterende slot.

Wel wil ze kwijt dat de bezoekers een gevarieerd avond mogen verwachten, met dans, klassieke muziek, popmuziek en koorzang. Op het podium verschijnen (onder voorbehoud): de rock 'n roll band Shoot from the hip, operazangers Ellen en Martin van Os, popzanger Quincy de Boer, het Doeshavenkoor, popkoor Songs2Sing, de slagwerkers van Tamarco en dansgroepen van DC Dance, de Rode Sneakerz en de ID Dance Factory.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag 20 juni, 14.00 uur

STILL LIFE

John May is een gemeenteambtenaar die belast is met het vinden van nabestaanden van hen die alleen zijn gestorven.

Met zijn zeer perfectionistische instelling probeert hij zoveel mogelijk informatie over de overledene te achterhalen, zodat er een passende uitvaart geregeld kan worden waar uiteindelijk niemand anders bij zal zijn dan hij.

Donderdag 4 juli, 20.00 uur

RELATOS SALVAJES

De film vertelt zes korte verhalen, vol verrassende plotwendingen. Thematisch hebben de verhalen gemeen dat ze gaan over wraak, over hoe alledaagse mensen de controle kunnen verliezen als ze worden gedwarsboomd in hun leven.

Zondag 14 juli, 20.00 uur

LA LA LAND

Het verhaal volgt Sebastian en Mia, die nader tot elkaar komen doordat ze een gemeenschappelijk verlangen hebben om datgene te doen waar ze van houden. Maar wanneer het succes op de loer ligt, worden ze geconfronteerd met enkele keuzes die hun liefdesrelatie op het spel zetten en waarbij hun gekoesterde dromen dreigen verscheurd te worden.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Reserveren:

info@filmhuisleiderdorp.nl. Toegang € 7,50, donateurs €5,00. Betaling contant aan de zaal.

Inloopconcert Academiegebouw

Orgel n Henk Gijzen speelt woensdag 19 juni op het Flentroporgel in het Groot Auditorium van het Academiegebouw in Leiden onder meer Tiento de falsas de 4' tono van Cabanilles, drie fuga's van Pachelbel, Air en Gavotte van Wesley en Voluntary in D van Alcock.

Sinds 2003 is Henk Gijzen organist van de Marekerk waar hij het historische Garrels-orgel uit 1733 bespeelt. Hij studeerde orgel en kerkmuziek bij Evaristos Glassner en Klaas Bolt aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. In 1979 werd hij prijswinnaar van het Nationaal Orgel Improvisatieconcours te Bolsward.

De Inloopconcerten, georganiseerd door de 'Musici rond het Academie-orgel', zijn tot en met 26 juni elke woensdag van 13.00 tot 13.30 uur. De toegang is vrij. Het Academiegebouw ligt aan het Rapenburg 73.

cultuur & uitgaan

Hoogheemraden geïnstalleerd

PCC-trams bepaalden tussen 1948 en 1995 het beeld van de Haagse tram. Foto: PR

waterschap n De nieuwe hoogheemraden van Rijnland zijn woensdag 5 juni geïnstalleerd. Het dagelijks bestuur onder leiding van dijkgraaf Rogier van der Sande bestaat uit Ineke van Steensel (VVD), Sjaak Langeslag (Agrarisch & Bedrijven), Jeroen Haan (PvdA), Waldo von Faber (Water Natuurlijk) en Marco Kastelein (CDA)

Met het coalitieakkoord 'Water raakt ons!' wil het bestuur van het waterschap een krachtig geluid brengen. De rode draad daarin is: "Investeren in water is een investering met een bredere uitstraling dan ons watersysteem alleen. Het is een investering in onze directe leefomgeving, in mens, dier en milieu".

Dijkgraaf Rogier van der Sande (3e van rechts) met v.l.n.r. de hoogheemraden Marco Kastelein, Sjaak Langeslag, Ineke van Steensel, Waldo von Faber en Jeroen Haan. | Foto: Marja Spiering Foto: Marja Spiering

Formateurs Ineke van Steensel en Jan de Vries geven aan: "De komende bestuursperiode werkt Rijnland aan het vergroten van het waterbewustzijn onder de inwoners en bedrijven. Het is daarvoor nodig om aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven om de ondernemerskracht van bewoners en bedrijven te benutten."

Rijnland wil samen met de omgeving aan de slag met klimaatadaptatie en bodemdaling en de bestuurders gaan hiervoor aan het begin van de bestuursperiode de koers uitzetten. Hiervoor is het belangrijk om het netwerk zowel op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau goed te onderhouden, zodat Rijnland snel en effectief kan inspelen op de diverse (maatschappijen) ontwikkelingen.

Vertrek Jeroen Haan

Een bijzondere situatie is die van hoogheemraad Jeroen Haan. Hij is op 5 juni geïnstalleerd, maar neemt voor de zomer afscheid van Rijnland om als dijkgraaf aan de slag te gaan bij de 'buren', het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Jeroen Haan draagt naar verwachting op woensdag 3 juli het stokje over aan Thea Fierens, fractievoorzitter op de lijst van de Partij van de Arbeid.

Gemeenten roepen VNG op blijvend in te zetten op meer geld voor jeugdhulp

motie n De colleges binnen de regio Holland Rijnland, waaronder ook dat van Leiderdorp, ondersteunen de motie die de gemeenten Leiden en Assen indienden op de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De motie roept het Rijk op tot structurele compensatie van jeugdhulp en vergroting van de sturingsmogelijkheden hierop. Ook in Holland Rijnland hebben gemeenten flinke tekorten voor jeugdhulp, ondanks de onlangs toegezegde verruiming van het jeugdhulpbudget voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben te maken met structurele tekorten in het sociaal domein en dan met name in de jeugdhulp. Daarvoor zijn verschillende oorzaken, zoals de korting van het rijk, de toename van de hulpvraag en de toegenomen zorgzwaarte van cliënten. Gemeenten proberen te besparen door efficiënter te werken, door preventieve maatregelen te treffen en hulp effectiever in te zetten. Toch leidt dit nog niet tot voldoende besparingen. Met de recente verhoging van het jeugdhulpbudget komt het Rijk gemeenten slechts gedeeltelijk tegemoet. Wat nodig is, zijn stevige afspraken over structurele compensatie, waarin de volumegroei wordt meegenomen. En ook nodig, is een betere sturing op de toegang tot jeugdhulp. Dit is waartoe de motie oproept.

Tijdens het VNG-congres van 4 juni, werd de inhoud van de motie toegelicht. De gemeenten dragen het VNG-bestuur op zich blijvend in te zetten voor stevige structurele bijdragen in de jeugdhulp én onderzoek naar de kosten- en volumegroei. Volgens Fred van Trigt, lid van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland, een terechte noodkreet, want de problemen zijn groot. "De structurele tekorten lopen ook hier fors op. Met een blijvende inzet van de VNG bij het rijk hopen we dat er echt, structureel budget vrijkomt voor jeugdhulp. Binnen onze gemeenten willen we blijven doen wat nodig is voor hen die hulp nodig hebben, maar dat wordt steeds lastiger."

Door de motie te steunen, doet Holland Rijnland een beroep op blijvende inzet van de VNG voor een verhoging van het jeugdhulpbudget. Dit sluit aan bij de lobby die Holland Rijnland al geruime tijd voert richting het rijk.

De Algemene ledenvergadering van de VNG stemde op 5 juni met een overweldigende meerderheid in met de motie.

Ideecafé over plastic in de Leidse grachten

Uit de Leidse grachten valt heel wat plastic op te vissen. | Foto: PR

Meedenken n Plastic tasjes van de markt, menukaarten van terrasboten en vele plastic flesjes belanden dagelijks in de gracht. Via rivieren drijft dit naar zee en wordt deel van de plastic soep. Hoeveel van dit afval daadwerkelijk in zee belandt, is onduidelijk. Een deel blijft namelijk hangen achter boten en riet of zinkt naar de bodem. Daarom gaan bewoners en wetenschappers samen in een citizen science project de hoeveelheid en verspreiding van dit afval in kaart brengen voor de Leidse regio. Met deze kennis kunnen maatregelen worden genomen om het probleem van plastic vervuiling beter aan te pakken.

In het Ideecafé van maandagavond 17 juni wordt informatie gegeven over het probleem van plastic vervuiling en zijn verhalen te horen van mensen die werken aan een oplossing. Fanatieke drijfvuilvissers en wetenschappers van onder andere Universiteit Leiden, TNO, Wageningen Universiteit en The Ocean Cleanup schuiven aan. Daarna is het tijd om te brainstormen en kunnen de bezoekers het nieuwe project mede vormgeven. Luister en denk vooral mee tijdens het ideecafé!

Dit citizen science project is ontstaan vanuit vragen van bewoners in Leiden. Deze vragen ontving het Citizen Science Lab naar aanleiding van een oproep in het kader van het 444-jarig bestaan van de Universiteit Leiden. Dankzij financiële ondersteuning van de Gemeente Leiden en de Universiteit zal dit project komende maanden worden opgezet.

Het Groene Ideecafé is het podium voor duurzame initiatieven in de Leidse regio en een project van stichting Ideewinkel. Het Ideecafé van 17 juni is van 20.00 tot 22.00 uur (deur open 19.30 uur) in Scheltema Leiden aan de Marktsteeg 1 in Leiden. Toegang gratis, donaties welkom! Aanmelden via ideecafe@ideewinkel.nl of Facebook.

Midzomernacht in de Hortus botanicus Leiden

optredens n Hortus botanicus Leiden maakt zich op voor het jaarlijkse Midzomernachtfeest op 21 juni. Kom genieten van de speciale bloemen die alleen 's avonds volop geuren, van de avondsfeer, maar ook van smaakvolle muziek en kleinschalige voorstellingen, goede wijn en goed gezelschap.

Er zijn verschillende muzikale optredens zoals dat van Popkoor Prestige - dat tevens de openingsact van de avond verzorgt – maar ook van the Stream en Bovenste Knoopje Open. In het kader van de Hortus zomertentoonstelling 'Beter met planten' komen bezoekers middel van uiteenlopende activiteiten meer te weten over geneeskrachtige planten. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij de geurinstallatie van Attic Lab Perfumes of leer meer over het gebruik van planten in de traditionele Chinese geneeskunde onder het genot van een kopje Chinese kruidenthee. Ook is dichter Lars van der Werf weer van de partij; uit zijn typemachine tovert hij versjes op maat. In de Oude Sterrewacht start vanaf 19.30 uur elk halfuur een inlooprondleiding. Het Hortus Grand Café is de hele avond open.

Het Midzomernachtfeest op vrijdag 21 juni duurt van 19.30 tot 00.00 uur (binnenkomen kan tot 23.00 uur). Kijk voor het volledige programma op de website hortusleiden.nl. Via de site zijn ook toegangskaarten te koop. Voor toegang tot het Midzomernachtfeest gelden de reguliere entreetarieven (8 euro per volwassene). Op vertoon van een Museumkaart, Hortus Vriendenkaart of studenten LU-card is de toegang gratis. Op de avond zelf is een beperkt aantal tickets aan de kassa verkrijgbaar.

Nostalgische tram- en treinavond

nvsb n De afdeling Rijnland van tram- en treinvriendenclub NVBS organiseert op woensdag 19 juni een nostalgische tram- en treinavond met twee onderwerpen. Allereerst de restauratie van NS-locomotief 1201 in de uitvoering van de jaren '50 en daarnaast de Haagse tram in de tweede helft van de vorige eeuw.

De presentatie is in handen van de bekende Haagse railfotograaf Aad de Meij. De voor iedereen toegankelijke avond van 19 juni wordt gehouden in de Alettahof aan het Aletta Jacobsplantsoen 97, Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Als bijdrage in de kosten geld een bedrag van 2,50 euro voor NVBS-leden en 3,50 euro voor niet-leden.

De avond van 19 juni is een van de elf avonden die NVBS Rijnland dit seizoen organiseert. Meer informatie op www.nvbs.com.

Cursus reanimatie

EHBO n Er zijn nog twee plekken vrij voor de cursus reanimatie die de EHBO-vereniging Leiderdorp organiseert op zaterdagmorgen 15 juni van 9.30 tot 13.30 uur.

Deze eendaagse cursus wordt gegeven in de lesruimte van de Leiderdorpse brandweerkazerne aan de Simon Smitweg 11 (naast het gemeentehuis). Deelnemers leren van ervaren instructeurs, in een ongedwongen sfeer, wat ze moeten doen als er iemand onwel wordt en neervalt. Doel is te leren reanimeren en de AED te gebruiken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

De cursus kost 40 euro per persoon. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden deze cursus. Bel voor meer informatie met voorzitter Divera Kapteijn van de EHBO-vereniging Leiderdorp via (071) 5891171 of 06 27173041. Aanmelden kan bij Renee Vink, ledenadministratie EHBO-vereniging, Splinterlaan 187, 2352SH in Leiderdorp, e-mail ehbo2017leiderdorp@outlook.com.

leiderdorp & regio

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Iedereen doet mee in onze samenleving. Ook als dat betekent dat u af en toe een extra steuntje in de rug kunt gebruiken. Voor veel vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk, gezondheid, schulden, mantelzorg en vluchtelingenwerk kunt u terecht bij Incluzio Leiderdorp.

Do. 13 juni: Meidenavond

Voor meiden tussen de 14 en 18 jaar is er van 19.30 tot 21.00 uur een meidenavond in Dwars (Bloemerd 1c). Dit keer met pancake art. Kosten: € 1,00. Voor meer info: Lise Huitema, lhuitema@incluzio.nl of 06-83000260

Vr. 14 juni: Bijeenkomst over slaapproblemen

Paramedisch centrum Lagas en Incluzio bieden van 13.30 tot 14.30 uur een gratis bijeenkomst aan over slaapproblemen. Locatie: Sterrentuin. Aanmelden via Incluzio.

Ma. 17 juni: Meidenmiddag

Voor meiden tussen de 11 en 14 jaar is er van 15.30 tot 17 uur meidenmiddag in Dwars (Bloemerd 1c). We gaan een t-shirt met tie-dye techniek verven. Neem een wit t-shirt mee! Kosten zijn €1,00. Bij interesse kun je contact opnemen met Lise Huitema: lhuitema@incluzio.nl of 06-83000260.

Ma. 17 juni: Oppascursus

In samenwerking met het CJG bieden we in Dwars een oppascursus aan voor jongeren tussen de 13 en 16 jaar. Deze vindt plaats op 17 en 24 juni en 1 juli van 19.00 tot 20.30 uur. Inschrijven via cjgleiderdorp.nl

Ruilwinkel

De ruilwinkel (zijingang van De Buit aan de Buitenhoflaan) is elke woensdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Er is ook een ontmoetingsruimte voor mensen uit de buurt. Kijk voor meer informatie op www.incluzioleiderdorp.nl/ruilwinkel

Spreekuur schulden

Komt u niet meer uit de schulden? Of wilt u hierover advies? Wij houden een speciaal spreekuur voor schulden in samenwerking met de Stadsbank. Dit vindt wekelijks plaats op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur. Inschrijving van tevoren gewenst

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp, tel: 071-5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl of de website:

www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

De Dorpskerk. Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 16 juni, Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid, 9.30 uur : Eucharistieviering. Voorganger: Pater van Ulden. M.m.v. Kinder- en Tienerkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 16 juni, Trinitatis

Dorpskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

Alrijne

10.00 uur: A. Rietbroek.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De Dorpskerk aan de Hoofdstraat 19 in Leiderdorp. | Foto: PR

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 16 juni:

10.00 uur: leesdienst.

16.30 uur: ds. J.J. Tanis.

woensdag 19 juni, 19.30 uur: ds. G. Pater.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 16 juni, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen (doopsgezind).

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

10 t/m 16 juni (10 juni: 2e Pinksterdag) TP Domburg (J. Domburg), Loevestein 42, 2352 KP Leiderdorp. Tel. (071) 5891039.

17 t/m 23 juni: TP Remmert-Schreinemachers (D.J. Remmert), Geversstraat 50, 2342 AB Oegstgeest. Tel. (071) 5726600.

CJG Webinar

Op woensdag 26 juni van 20.30 tot 21.30 uur organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over Opvoeden zonder straffen en belonen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar.

Er gaan steeds meer geluiden op om op te voeden met minder belonen en straffen. In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige (o.a. bekend van het opvoed-TV-programma Schatjes, JM Ouders en Kindergarden) volop inspiratie hoe je dat kan aanpakken.

Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.