De Rijnsburger

26 maart 2020

De Rijnsburger 26 maart 2020


Van de redactie

Foto: pr

samen n Vanwege het coronavirus en de voortgang laat Uitgeverij Verhagen zo lang mogelijk wekelijks haar kranten verschijnen, zodat iedereen ook via print op de hoogte blijft van het nieuws uit de woonplaats. Besloten is om De Rijnsburger op te nemen in de Katwijksche Post en deze samen met de Katwijk Speciaal samen te voegen tot één editie. Deze verschijnt ook op donderdag. Kopij voor de krant kan gestuurd worden naar: redactie@derijnsburger.nl.

>Geen uitgaansdag ouderen

Mededeling n Het bestuur van Stichting Senioren en Mindervaliden van Rijnsburg laat weten dat zij dit jaar geen uitgaansdag organiseren. Dit in verband met het coronavirus. Mocht de situatie toch veranderen dan wil het bestuur wellicht proberen eind van het jaar nog een leuke dag te organiseren. Ook zal er geen collecte worden gehouden.

>Kerk open

Doordeweeks n Deze week tot en met zaterdag 28 maart zal de Grote kerk als plek van hoop, troost en bemoediging geopend zijn van 15.30 uur tot 17.30 uur. Er is dan ruimte voor gebed, stilte, het aansteken van een kaars. Er mogen maximaal 5 mensen in de kerk aanwezig zijn. Wilt u zelf een pen meenemen wanneer u een gebed wilt schrijven? De adviezen van de overheid en PKN worden opgevolgd.

>Geen Repair café

Vanwege n het Corona virus kan het Repair café aanstaande zaterdag niet open gaan. U wordt op de hoogte gehouden wanneer u weer welkom bent om uw kapotte spullen te laten repareren.

Corine Hoek van Welzijnskwartier met ingezamelde boodschappentassen. | Foto: pr Foto: pr

Niet alleen voor
ouderen

Tassen vol bood schappen uitgedeeld

Mbo Wellant vertrekt uit Rijnsburg

Paardenmarkt gaat ook
niet door

Ook n maatregelen bij De Laatste Eer