De Rijnsburger

7 maart 2019

De Rijnsburger 7 maart 2019


3 / 24

Vanwege de onthulling van het kunstwerk van Joop van Egmond, deze week de herplaatsing van de column uit juni 2018.

Bloei 3

Wat moet je zeggen tegen een dierbare, waartegen je eigenlijk nog zoveel wilt zeggen, en weet dat hij het niet meer kan horen. Dat is toch bizar? Zo onwerkelijk! Hoe anders ziet de wereld er nu uit in vergelijking met enkele maanden geleden. Tijdens de beslissing dat jouw kunstwerk werd gekozen om de rotonde te sieren op de Noordwijkerweg. Het was het kunstwerk met de mooie naam ´Bloei´ dat precies op die plaats zou passen. Net als ´de kus´ bij de rotonde Voorhout. Hoe anders is het nu in vergelijking met nog maar enkele weken geleden toen je je hard maakte voor de straatnaamgeving van Dr. Van der Laan. We stelden vast dat we de mensen die veel voor Rijnsburg hadden betekend niet mochten vergeten. Dr. Van der Laan was er een, net als Simon Leenheer, van onschatbare waarde voor de geschiedenis van Rijnsburg. Als je ergens indook, deed je dat met hart en ziel. Met volle overgave, met passie. Je rustte niet voordat je had laten weten hoe je erover dacht. Vooral de schoonheid van Rijnsburg lag je na aan het hart. De bomen, de Vliet, de natuur, de monumenten, het behoud van ons dorp. Je was het geweten van Rijnsburg. Vooral het esthetische gedeelte vond je belangrijk. Hoe we met mensen, relaties en gebouwen moesten omgaan. Wat heb jij vele levens in je omgeving, maar vooral ook in Rijnsburg, Katwijk en de wereld, kleur gegeven. Met je ontwerpen, je schilderijen, beeldhouwwerken, sculptures, gouaches, etsen en houtskool- en potloodtekeningen. Maar ook met je kijk op de wereld. Een wereld die voor jou al groot was vanwege je interesse, maar die nog groter werd door je kinderen. Zij verrijkten je leven. Zij lieten je landen en mensen zien, die je wereld nog adembenemender maakten. Wat was je gezegend met talenten. Maar wat was je ook gezegend met je vrouw El. Ze wist precies wat je nodig had, ze liet je vrij en toch was ze er altijd. Zij was je maatje, jouw stabiele basis van waaruit je je talenten tot bloei kon laten komen. En wat hielden en genoten jullie van mooie muziek. Ook van de laatste Rijnsburg Klassiek, waarvan jullie vaste bezoeker waren, zou je hebben genoten. Maar toen was het kwaad reeds geschied. Voor het publiek, met jouw ongeluk in mijn achterhoofd en kijkend naar en denkend aan de familie van die mensen, waarvan we de naasten de afgelopen maanden en weken moesten loslaten, kon ik niet anders dan de wens uitspreken vooral zuinig te zijn op elkaar en onszelf. Want wat hebben we elkaar nodig en wat kunnen we elkaar moeilijk missen.

Lieve Joop, wat heb je ons veel nagelaten. Nu je sculpture op de rotonde is geplaatst, sta je daar, net als op zoveel andere plaatsen, in volle bloei.
Dag Joop. Dank je wel dat je er was.

Uitgeverij Verhagen BV neemt Leids stadsmagazine LOS over

Dirk Bouman en Roald Laport (r). Foto: Lars de Neus (OWN agency) Foto: Lars de Neus (OWN agency)

uitbreiding n Uitgeverij Verhagen BV in Katwjk heeft per 1 maart 2019 LOS magazine, het stadsmagazine van Leiden overgenomen. Verhagen bestaat bijna 100 jaar en geeft meer dan 11 kranten uit in groot Leiden, de Kust- en Bollenstreek.

Dirk Bouman – directeur Uitgeverij Verhagen: "Wij zijn een gezond mediabedrijf met lokaal zeer sterke titels rondom Leiden. In Leiden zelf zijn we pas kort actief. LOS is een bewezen titel met een aantrekkelijk format en groot bereik. Het beleid de liefde voor Leiden. Wij nemen die liefde graag op in onze familie. Daarnaast is het geweldig dat Roald Laport de komende jaren een rol gaat spelen als adviseur commerciële content en partnerships binnen ons bedrijf. Zo kunnen we optimaal gebruik maken van zijn kennis, creativiteit, netwerk en liefde voor de stad."

'Kindje'

Roald Laport – oprichter en voormalig uitgever LOS Magazine: "Het is geweldig dat het kindje waar mijn ondernemersavontuur 14 jaar geleden mee begon, een nieuw leven krijgt binnen dit prachtige mediabedrijf. En des te leuker dat ik de komende jaren een rol blijf spelen in de verdere ontwikkeling. Ondanks dat het aansturen van OWN agency mijn absolute passie is, stromen er ontegenzeggelijk papiervezels door mijn aderen. We hebben grote plannen en kunnen niet wachten om deze vorm te geven."

Vertrouwd format

LOS behoudt het vertrouwde format, maar transformeert naar een 'Vrijetijdskrant'. En gaat van 6 keer per jaar naar 11 keer per jaar. Daarnaast stijgt het bereik behoorlijk. Naast de vertrouwde displays in en om het centrum van de stad, worden de magazines in de omliggende wijken op de laatste dinsdag van de maand huis-aan-huis verspreid. Tevens wordt LOS - in dezelfde week - als bijlage mee verspreid met het Leiderdorps weekblad en Oegstgeester courant. Hierdoor stijgt de totale oplage naar meer dan 70.000 exemplaren.

Groot Leiden

De Leidenaar, die het brede nieuws uit Leiden verzorgt, gaat weer naar tabloidformaat, zoals de andere Nieuwsbladen van Uitgeverij Verhagen. De Leidenaar wordt de eerste drie weken van de maand huis-aan-huis verspreid, LOS de laatste week van de maand. LOS zal samen met de Leidenaar, het Leiderdorps Weekblad en de Oegstgeester Courant binnen Uitgeverij Verhagen de Media Combinatie Groot Leiden vormen.


De specificaties van alle titels zijn te vinden op www.grootleiden.com

Meer informatie over Uitgaverij Verhagen is te vinden op www.uitgeverijverhagen.nl

Minibos

Rijnsburg krijgt een 'Tiny Forest'. Een minibosje ter grote van een tennisbaan op de groen zone langs de Spinozalaan. De bedoeling is dat het nabijgelegen Wellant College en de Julianaschool samen met buurtbewoners het minibosje gaan onderhouden. Althans dat is het idee.

Prachtig initiatief maar terugbladerend door oude columns zet ik daar toch wel wat vraagtekens bij. In het najaar van 2017 complimenteerde ik via mijn column een bewoner van Westerhaghe. Hij had na jaren soebatten het voor elkaar gekregen dat de vele lege bakken rond de bomen in de wijk met plantjes werden gevuld. Eigenlijk was dat een taak voor de directe bewoners maar die lieten het massaal afweten. De wijkraad stelde geld ter beschikking en scholieren van het Wellant College zorgden voor het aanplanten. Helaas bleef het daar ook bij. Nadat de plantjes waren gepland keek niemand, noch de school, noch de wijkbewoners er meer naar om. Het werd een grote bende en vorig jaar najaar zijn de overblijfselen door de gemeente opgeruimd. Heel erg jammer.

Beste initiatiefnemers: De locatie waar het 'Tiny Forest' moet komen is vorig jaar door een gespecialiseerd bedrijf grondig onderzocht, er schijnt wat mis te zijn met die grond. De bomen die er zijn aangeplant stonden vorig jaar zomer al zonder blad, dus even navragen maar. Het ooit voor de wijk op deze locatie bedoelde dorpspark bestaat uit wat rommelige grasvelden, een voetbalkooi, een kunstwerk en een omgezaagde boomstronk. Er valt dus nog wel wat te verbeteren. Ik zie de komst van een 'Tiny Forest' dan ook als een druppel op een gloeiende plaat is. Gelukkig is er de kinderboerderij en speeltuin, die worden druk bezocht. De bij die speeltuin ooit beloofde waterspeeltuin gaat er, zo las ik onlangs, nu ook eindelijk komen. Ja, in Katwijk bij het zwembad, dat is wel een aardig eindje lopen.

Steeds meer groen wijkt voor huizen en bedrijven, en zo ook hier. Aan het begin van de Noordwijkerweg staan huizen gepland en aan het einde van die weg bedrijven. Klei-Oost breidt uit naar de overkant van de weg. Langs de Rijnsburgerweg verrijst Frederiksoord-Zuid en langs de Oegstgeesterweg: Hof van Rijnsburg. Maar ook in het centrum staan plannen op stapel voor nog meer woningen. Ze schijnen nodig te zijn.

Ja, het moge duidelijk zijn het wordt hier goed vol. Daarnaast: uitwaaien op het strand doen we over enkele jaren met zicht op honderden windmolens. Rijnsburg wordt langzamerhand onderdeel van een groot stedelijk gebied. Bij u al jaren bekend als de Randstad.

Reageren?

uicatcher@gmail.com

7 / 24

Mij zul je nooit horen zeggen dat bepaalde verkiezingen afgeschaft moeten worden. Ik ben een fan van de democratie. Maar ik vraag me soms af of ons Nederlandse systeem nu wel zo efficiënt is. We kiezen op 20 maart niet alleen Provinciale Staten en de bestuurders van de waterschappen, maar indirect ook de leden van de Eerste Kamer. Die worden gekozen door de leden van Provinciale Staten die wij kiezen. Je ziet dan vaak dat de verhoudingen in de Eerste Kamer net weer even anders zijn dan in de Tweede Kamer. Dat maakt de politiek weliswaar spannend, maar de vraag is of het de daadkracht ten goede komt. Tegelijkertijd is het wel weer goed voor het draagvlak van wetten. Als die eenmaal door de Eerste Kamer zijn, weet je ook bijna zeker dat zo ongeveer iedereen het ermee eens is geweest. Ik laat mijn stem vaak afhangen van het feit dat Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen. Ik stem dus op de partij die ik graag in de Eerste Kamer terugzie. Tenzij er heikele punten zijn op provinciaal niveau, dan verdiep ik me daarin. Maar zijn die er? Ik heb er nog bitter weinig van meegekregen.

Ik zou deze verkiezing niet afschaffen, maar ik kan me goed voorstellen dat deze verkiezingen een ver van je bed show zijn. Zo ervaar ik het in ieder geval wel.

Bij de landelijke verkiezingen word je een half jaar lang gebombardeerd met flyers, staat de krant vol en heeft ieder programma op tv het erover. Bij deze verkiezingen lijkt de stempas in je brievenbus het enige teken van leven. Terwijl de verkiezingen voor de Provinciale Staten over best belangrijke onderwerpen gaan zoals subsidies voor het verduurzamen van je huis, de bouw van sociale huurwoningen en het behoud van natuurgebieden. Onderwerpen waarover we allemaal wel onze mening hebben, maar geen invloed op denken te hebben.

Op 20 maart 2019 heb je daar dus wel invloed op. Ik zou zeggen, vul de stemwijzer van Zuid-Holland op stemwijzer.nl in, vind de partij die jouw standpunten omarmt en stem op 20 maart.

Ruim twee eeuwen geleden werd de parlementaire infrastructuur van onze huidige democratie ontwikkeld.Het volk ging de dienst uitmaken. Om het daadwerkelijk een stem te geven kwamen er politieke partijen. Leden daarvan konden d.m.v. verkiezingen een zetel in de 1ste en 2de kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad krijgen. In eerste instantie mochten alleen mannen uit de gegoede burgerij, families met geld op de bank die belasting betaalden, een stem uitbrengen. Pas in 1919 was iedereen, mannen maar ook vrouwen welkom in het stemhokje. Was men eerst stemplichtig tegenwoordig zijn we stemgerechtigd. Met de komende Provinciale verkiezingen zal weer duidelijk worden dat onze stem uitbrengen niet meer een must is. Bij landelijke en gemeenteraadsverkiezingen heb je nog een man of vrouw voor ogen die je een stem gunt. Bij de Provinciale verkiezingen is dat duidelijk niet zo. Je hebt geen idee op wie je moet stemmen. Wat mij betreft mogen deze verkiezingen daarom ook worden geschrapt. Laat de 2e kamer die leden maar benoemen.

Diverse oppositiepartijen grijpen de Provinciale Statenverkiezingen (en daarmee indirect de samenstelling van de Eerste Kamer) aan als gelegenheid om af te rekenen met het beleid van het kabinet Rutte. Met als argument: als we de krappe meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer weten om te buigen in een minderheid, kunnen we daar wetten alsnog tegenhouden. Nu is de Eerste Kamer in het leven geroepen om op een terughoudende en meer beschouwelijke manier de wetten te bekijken die door de Tweede Kamer zijn aangenomen, en dus niet als een instantie die alles zomaar tegenhoudt, maar de politieke werkelijkheid is anders. Alleen dat al is reden om op 20 maart naar de stembus te gaan. Los daarvan zijn de Provinciale Statenverkiezingen sowieso belangrijk. Want het is de provincie die (samen met de gemeenten) beslist over de aanleg van (water)wegen en openbaarvervoerverbindingen en de plaats waar bedrijven, burgers en agrariërs zich mogen vestigen. Ook zaken als recreatie en waterbeheer zijn een zaak van de provincie (en van de waterschappen).

Koolmeesje

Foto: Carin van der Spijk

Xenia n Ton Hetebrij verhaalt in deze column over Xenia, het jongeren hospice in Leiden waar hij vrijwilliger is.

Tussen de Hooigracht en de Middelste Gracht viel een koolmeesje uit een oude beukenboom. Niets opzienbarends, de wereld stond er niet van stil. Maar dat onooglijke kleine bolletje, zonder die stralend witte wangen en die zwarte borststreep van een volwassen koolmees, viel uit de Xeniabeuk.

De naam van deze boom is in een flora niet te vinden. Daarin is het een rode beuk, die niet vanzelfsprekend op een stille plek tussen twee Leidse grachten wordt aangetroffen. Misschien is dat het geluk geweest van dat piepkleine, ondernemende koolmeesje. Onder die beuk staat het gastvrije huis van Xenia, waar zorg een vanzelfsprekendheid is, ook voor gevallen koolmeesjes.

Terwijl de schetterende koolmeesouders over zijn hoofd scheren, brengt een vrijwilliger van het huis het beestje in veiligheid. Hoe het met dat koolmeesje zal aflopen in zijn onveilige wereldje is onduidelijk. Kruist een kat zijn pad of heeft het stomweg geluk en nestelt het straks ook in die gastvrije beuk?

In de wereld van Xenia staat veiligheid centraal voor jonge gasten op weg naar een onzekere toekomst. Te jong moesten ze de veiligheid van dit huis zoeken. Ze zijn niet uit het nest gevallen zoals dat koolmeesje. Ze zijn overvallen. Op de rand van het nest met de wereld aan hun voeten heeft Hein bij hen zijn onheilspellende boodschap afgegeven. Een boodschap die een gat in hun tijd slaat, waarin ze te vroeg dreigen te verdwijnen.

In Xenia wordt de tijd op een goudschaaltje gewogen. De ervaring is dat voorspellingen in de tijd nogal betrekkelijk zijn. Tussen de komst en het vertrek, waaraan niet valt te ontkomen, lijkt Magere Hein zich soms nog even terug te trekken. Misschien is er toch meer tussen hemel en aarde? Of is het simpel de gastvrijheid van dit huis waardoor het meedogenloze voortschrijden van de tijd zijn onheilspellende karakter verliest en daardoor aan ruimte wint?

In de stilte tussen die twee grachten heeft de dood helaas het laatste woord, koolmees of Xeniagast niet uitgezonderd. Het lijkt niets opzienbarends. De wereld zal er niet van stil staan. Een gastvrij huis onder een oude beuk biedt in die stilte van de Kloosterpoort een plek voor wie wordt overvallen en te vroeg valt.

Xenia, Hospice voor jongeren en jong volwassen

Kloosterpoort 4 Leiden

www.xeniahospice.nl

Naast Xenia, zijn er in onze regio meerdere hospices, waaronder die van dsv-verzorgdleven in Katwijk en Rijnsburg.

15 / 24

19 / 24

23 / 24

ZONDAG 10 maart

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter
Woensdag 13 maart Biddag
14.30 uur: ds. L.A. den Butter
19.30 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Peter Sarneel

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Simon v. Groningen

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. B. Heckel, Haarlem

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk
Woensdag 13 maart Biddag
19.30 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
Woensdag 13 maart Biddag
10.00 uur: ds. A. Haasnoot
19.30 uur: n.b., Vesper
Immanuëlkerk
8.45 en 10.30 uur: ds. J.A. Berkheij, Woerden
17.00 uur: ds. A. Meek
Woensdag 13 maart Biddag
19.30 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Haasnoot

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer
Woensdag 13 maart Biddag
19.30 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan
Woensdag 13 maart Biddag
9.30 uur: CBS De Burcht
19.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. J. Tiggelman,
Rijnsburg
Woensdag 13 maart Biddag
19.30 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering, Boris Plavcic, diaken P. Winnubst, DVS

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Jos Lindhout