De Rijnsburger

18 juni 2020

De Rijnsburger 18 juni 2020


1 / 24

Foto: pr

Nieuwe
dirigent
voor ZEP

John
Haasnoot start na de zomer

Bijzondere mantel
zorgwoning

Duurzaam
Nieuw
Valkenburg

GOR n op zoek naar vrijwilligers

3 / 24

Meer sociale woningen in Frederiksoord Zuid

Politiek n Wethouder Gerard Mostert deed vorige donderdag in de raadsvergadering de toezegging om te kijken of er meer woningen voor alleenstaanden gerealiseerd kunnen worden in het woningbouwproject Nieuw Rijnvaert in Frederiksoord Zuid in Rijnsburg.

Die toezegging is voor DURF voldoende om de motie voor studio’s in te trekken. In de motie vraagt DURF aandacht voor de wooncrisis in de sociale sector. Het verzoek aan het college is om ‘op creatieve wijze, samen met de andere partners binnen het project, een realistische en uitvoerbare oplossing te zoeken waarmee een groter aantal woningen voor alleenstaanden (studio’s) gerealiseerd kan worden’.

Wethouder Mostert erkent de wooncrisis en de enorme vraag van alleenstaanden. ‘Ik zie kansen om grotere woningen te splitsen. Ik ben bereid uit te voeren wat u in de motie vraagt.’ ‘Dat is een toezegging’, concludeert Sonny Spek van DURF, waarop hij de motie introk. Woningbouwproject Nieuw Rijnvaert bestaat uit zo’n 280 woningen, waarvan 25 procent bestemd is voor sociale woningbouw.

>Toch op schoolkamp

In n de Rijnsburger van 11 juni stond dat groep 8 van de Oranje Nassauschool niet op schoolkamp zou gaan, vanwege de coronamaatregelen. Inmiddels is de situatie voor deze kinderen in het positieve veranderd.

Toen op dinsdag 9 juni bekend werd dat toiletgebouwen op kampterreinen en campings weer open zouden gaan, dachten de juffen van deze groep 8, we informeren even wat de mogelijkheden zijn. Na veel overleg en goedkeuring van alle ouders was de reservering vorige wee vrijdagmiddag rond. De kinderen wisten op dit moment niets van wat er achter de schermen werd bekokstoofd.....

Maandagochtend jl. zat de klas klaar om te oefenen voor de musical. Daar vertelden Juf Irene en Juf Petra aan de kinderen dat de ‘nacht van 8’ niet door zou kunnen gaan. Er ontstond wat onrust, maar vooral de vraag waarom? Het antwoord was eenvoudig: 'Omdat we toch op kamp gaan'. Het gejuich was in de straat te horen, armen vlogen van blijdschap de lucht in. Dinsdag 23 tot donderdag 25 juni gaat groep 8 de tijd van hun leven hebben op YMCA kampterrein Hulshorst in Hierden, met de bus op pad, slapen in tenten.

9 / 24

Open dag bij CBS de Burcht

Welkom n Nu de scholen weer open zijn, kunnen we eindelijk ook nieuwe leerlingen een kijkje laten nemen! Op zaterdag 27 juni a.s. is CBS de Burcht de hele dag toegankelijk voor kinderen en ouders die zich willen oriënteren op een basisschool in Valkenburg.

In de ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur is de locatie op de Broekweg geopend. Tussen 13.00 en 15.00 uur is de locatie aan de Luit Katlaan in ’t Duyfrak geopend.

In ‘t Duyfrak krijgen vanaf september de groepen 1/2 en 3 en groep 7 en 8 les. Het aantal kinderen in deze relatief jonge wijk groeit snel. De gemeente heeft ingestemd met uitbreiding van het aantal lokalen en er is het afgelopen schooljaar een nieuw kleuterplein gemaakt.

Op de locatie Broekweg krijgen de groepen 1 t/m 7 les. In januari start hier een vierde kleutergroep. De komende jaren is het de bedoeling dat op beide locaties van CBS de Burcht de groepen 1 t/m 8 zullen doorgroeien. Er is een feestelijke ontvangst, natuurlijk veilig volgens de RIVM richtlijnen.

>Duurzame voucher voor huiseigenaren

klusbon n Inwoners van Katwijk ontvangen deze maand een brief met daarin een voucher met een tegoed van 70 euro. Dit bedrag is te besteden bij een aangesloten bouwmarkten in de buurt en is bedoeld voor artikelen om het huis duurzamer en comfortabeler te maken.

De gemeente kan deze vouchers aanbieden, omdat die vanuit het Rijk een bijdrage uit de RRE-subsidie (regeling reductie energiegebruik) heeft gekregen. De voucher is te besteden aan verduurzamingsartikelen bij aangesloten bouwmarkten in de buurt. Wethouder Jacco Knape (Duurzaamheid): 'Met de RRE-subsidie kunnen we zorgen dat huiseigenaren in de gemeente Katwijk de eerste stappen kunnen zetten naar een duurzamere woning, simpelweg door wat kleine aanpassingen in huis aan te brengen. Die kleine veranderingen kunnen uiteindelijk veel opleveren, voor de portemonnee.van particuliere huiseigenaren.


        

19 / 24

23 / 24

ZONDAG 21 JUNI


Hoe de diensten zijn geregeld in de corona-periode kunt u vinden op de website van de betreffende kerken.


Chr. Geref. kerk

Via internet of kerkradio
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter


Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk

Woensdagavond 20.00 uur: vlog via onderstaand YouTubekanaal

Zondagmorgen 10.30 uur:
digitale dienst via YouTubekanaal

https://www.youtube.com/channel/UCguy9SbB_Nog0ok2oAXWxjw

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
Livestream
10.00 uur: Lucas Lohuis


Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: geen dienst


Geref. kerk (vrijgem.)
Online uitgezonden
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. G. Zomer


Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk (KerkTV)

9.30 uur: dhr. Gerco Guijt,
stagedienst
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: geen dienst
17.00 uur: geen dienst
De Voorhof
9.30 uur: geen dienst

VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt

10.00 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. G. Zomer


Hervormde Gemeente
9.00 uur: ds. J.B. Kamp
uitgezonden via internet
18.30 uur: geen dienst


Geref. kerk De Goede Herder
Via kerkdienst gemist
10.00 uur: ds. P. Ravensbergen


R.K. Kerk H. Joannes de Doper
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 10.00 uur: uitzending via een livestream via de website


Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Henk Bruggeman