De Rijnsburger

4 april 2019

De Rijnsburger 4 april 2019


3 / 28

5 / 28

11 / 28

13 / 28

21 / 28

25 / 28

27 / 28

ZONDAG 7 april

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: prof. A. Baars
17.00 uur: prof. A. Baars

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Ton Heemskerk

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: John Boekhout

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: drs. G.W. Scholten, Breezand

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. G. v.d. Pol, Malawi
17.00 uur: ds. A. Meek
Woensdag 10 april
19.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende, Vesper
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: mw. D. van Someren, Hillegom
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Haasnoot

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer,
Rijnsburg

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. B.H. Weegink,
Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Hameete, Gouda

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Leon Akkerman