De Rijnsburger

1 augustus 2019

De Rijnsburger 1 augustus 2019


3 / 18

5 / 18

7 / 18

13 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18

ZONDAG 4 AUGUSTUS

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: PlekZat

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: br. Willem de Vink

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. L. Oort, Katwijk

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. Wiersma

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. J. Tiggelman
17.00 uur: ds. Jac. Jongejan.
Katwijk a/d Rijn
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek
19.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: geen dienst

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: leesdienst
17.00 uur: ds. P. Niemeijer,
Rijnsburg

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. E. van Rooijen,
Noordeloos

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: mw. S. Holsappel, Utrecht

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
pater Magnin, cantor
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Harry Oudshoorn