Katwijk Speciaal

5 februari 2019

Katwijk Speciaal 5 februari 2019


'Veiligheid staat voorop'

Eind deze maand moeten er knopen worden doorgehakt over de aanpak van de Biltlaan en de Julianaburg. | Foto: Piet van Kampen

Renovatie n Het is inmiddels genoegzaam bekend en al veel over geschreven, de plannen voor de renovatie van de Koningin Julianabrug en de renovatie van de Biltlaan. Dat laatste is noodzakelijk vanwege het R-net dat eind december 2020 operationeel moet zijn.

Door Piet van Kampen

Nadat in drie voorafgaande sessies omwonenden kennis van de voorlopige plannen konden nemen en hun wensen en inbreng hadden was het vorige week woensdag aan de raadscommissie om aan wethouder Rien Nagtegaal en projectleider de heer Stekelenburg de nodige vragen te stellen om inzicht in de plannen te krijgen.

Er zijn nogal wat openstaande punten zoals de toekomstige fietspaden langs de Biltlaan, de zeven maanden durende overlast tijdens de ingrijpende werkzaamheden en de nieuwe en bestaande bushaltes. Voor de fietspaden langs de Biltlaan zijn er twee opties: een breed tweerichtingsfietspad aan de oostzijde of twee aparte fietspaden aan weerszijden van de Biltlaan. Omwonenden worden tijdens een vierde sessie verder geïnformeerd.

De wethouder gaf wel aan dat veiligheid voorop staat en ook de groenvoorziening op welke wijze dan ook in acht zal worden genomen. En passant kwam ook nog even het bestaande fietspad aan de westzijde van de Koningin Julianalaan vanaf de rotonde Industrieweg naar de brug ter sprake. Daar rijden nog veel 'spookrijders' tegen het verkeer in om de kortste route naar de Hoornes te nemen. Een heikel punt waar nog een vraagteken achter staat. 'Het is bekend aan daar moeten we ook nog de nodige aandacht aan besteden' gaf de wethouder te kennen.

Kort en hevig

De overlast tijdens de werkzaamheden is onontkoombaar. 'Je kunt het beter kort en hevig doen dan langdurig met halve maatregelen' is de visie van Rien Nagtegaal. Desondanks zal er tussen medio mei tot en met november van 2020 aan de ingrijpende klus worden gewerkt. Er wordt naar slimme omleidingsroutes gekeken. Bushaltes zullen niet verdwijnen maar worden verplaatst. De R-net bushaltes zullen een invoegstrookje krijgen zodat het doorgaande verkeer geen hinder ondervindt.

De gemeente neemt de kosten voor de Koningin Julianabrug en het aanleggen van fietspaden voor haar rekening. Deze zijn in de programmabegroting van 2019 opgenomen en bedragen naar schatting 7 miljoen. De kosten van het aanpassen van de rotonde Biltlaan/Rijnsoever en het plaatsen van R-net haltes zijn voor rekening van de provincie. Op 14 februari volgt de oordeelsvorming van de commissie en op 21 februari wordt er een besluit genomen.

Help de plasticsoep de zee uit

jonas n Tijdens de Avond van Katwijk op 29 januari werd Operatie Jonas geïntroduceerd aan de gemeente Katwijk. Cees de Vos, teamcoördinator bij WNF Haaglanden, en Ivo Vittali, voorzitter stichting 20Duurzaam20, presenteerden Operatie Jonas aan zo'n 500 Rabobank-relaties in TriPodia Katwijk.

Enige tijd geleden kwamen WNF regio Haaglanden en Jutters Katwijk in contact met stichting 20Duurzaam20 omtrent World Oceans Day op 8 juni. Het doel van het WNF is om de transitie naar minder plasticvervuiling te versnellen, daar de gigantische hoeveelheden plastic in de oceaan een enorme invloed hebben op de gezondheid van dieren en daarmee het gehele ecosysteem. De bewustwording rondom plasticvervuiling moet wereldwijd vergroot worden, maar het epicentrum voor Operatie Jonas is gemeente Katwijk. Stichting 20Duurzaam20 omarmde direct dit initiatief. Samen willen de organisaties inwoners en ondernemers van de gemeente Katwijk informeren en bewust laten worden van de hoeveelheid plastic soep in de oceaan. Inmiddels hebben meer partners zoals Rabobank Leiden-Katwijk, Gemeente Katwijk, Dune Pebbler en bouAd zich aangesloten bij Operatie Jonas.

Doe mee

Om de boodschap van Operatie Jonas over te brengen, is er dinsdagavond tijdens de Avond van Katwijk een video gepresenteerd. Met behulp van schokkende feiten en informatie roepen de organisaties iedereen op om mee te doen aan Operatie Jonas. Alleen lijkt het onmogelijk om het plastic afval te verminderen, maar samen kan er een hoop veranderd worden. Door middel van activiteiten zoals educatie op basisscholen en opruimacties in de gemeente Katwijk willen ze de bewustwording vergroten en de inwoners betrekken. Deze activiteiten vinden plaats in de themaweek voorafgaand aan World Oceans Day in juni. Doe ook mee en help plastic soep de zee uit.

Meer weten over Operatie Jonas? Ga dan naar www.operatiejonas.nl

BeleefMarkt in De Wilbert

kennismaken n Zorglocatie De Wilbert houdt voor het eerst een BeleefMarkt op woensdag 20 februari van 10.30 tot 17.30 uur. Tijdens deze gezellige BeleefMarkt kan iedereen kennis maken met de mogelijkheden en wat je samen kunt beleven in De Wilbert.

Bij de vele kramen kan men ervaren wat er te doen is in De Wilbert en informatie hierover krijgen. De opening is om 10.30 uur door Locatiemanager Pien van der Niet. 'Kom en beleef het samen!' Is de slogan van de BeleefMarkt. De Wilbert vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen en dat hun huis een plek van ontmoeten is waarbij familie en bezoek altijd welkom is. De Wilbert is dan ook gastvrij en er wordt veel georganiseerd. Vrijwilligers zijn hierbij heel belangrijk. Zoek je vrijwilligerswerk? Laat je ook hierover informeren tijdens de BeleefMarkt in De Wilbert.

column n 't Is iet ârs

| Foto: Piet van Kampen

Weer nieuwe lichting Politiekids actief

Dit is een plechtig moment'

AED Kwadrant van binnen naar buiten

Grasshoppers D1 wint van Jolly Jumpers

Judoles op de Christelijke Opleidingsschool

De Christelijke Opleidingsschool biedt als eerste in Katwijk judoles. aan. | Foto: Piet van Kampen

cos n Geen gymnastiekles maar Judo. Een variant die zeer bevorderlijk is voor de ontwikkeling van lichaam en geest. Plezier, zelfvertrouwen en respect. Het staat op de achterzijde van de judopakken die de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 dragen tijdens de lessen van Yos Lotens van judoschool.nl. Zij dragen het enthousiast en het plezier straalt er vanaf.

Door Piet van Kampen

Dit schooljaar ondersteunt verzekeraar Reaal tien scholen zodat zij kunnen deelnemen aan het waardevolle programma van Schooljudo. Die vierde school in Nederland die vanuit Reaal ondersteund wordt is de Christelijke Opleidingsschool in Katwijk. Basisscholen hebben het momenteel financieel niet makkelijk. Door de bijdrage van Reaal kunnen leerlingen toch deelnemen aan het programma.

Landelijk worden er dus steeds meer judolessen op de basisscholen gegeven. Bij de COS haakte men hierop in. Vakleerkracht gymnastiek Ria van der Gugten coördineert de lessen. 'Elke groep krijgt vier keer een les en de bedoeling is dat zij zelfvertrouwen krijgen, er plezier in hebben en vooral respect voor elkaar tonen' licht zij toe. Respect voor elkaar is dikwijls ver te zoeken en er wordt vaak gepest op scholen, op straat en bij sportclubs. Dat heeft een behoorlijke impact op kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat zij zich hiertegen kunnen wapenen door zelfvertrouwen te kweken. Tijdens de judolessen is het alleen maar enthousiasme wat de klok slaat. Leraar Yos Lotens motiveert de kinderen tot in de vezels. Dat de leerlingen er plezier in hebben straalt er vanaf in de gymzaal. Patty uit groep 4: 'Ik vind het best wel spannend'. Of klasgenootje Marijn later verder wil gaan in de judosport is voor hem nog een open vraag. 'Als het mag van mijn moeder. Het is best wel leuk en daarom ben ik later ook niet bang' is zijn eerste reactie. Floor daarentegen heeft een andere mening. 'Eigenlijk vind ik gewone gymlessen wel leuker' biecht hij eerlijk op. Maar dat staat haaks op de mening van Aaron die judolessen juist veel leuker vindt. Na afloop van de serie lessen ontvangen alle leerlingen een diploma. Wellicht een goede stimulans voor later.

Gemeente

De kosten voor de lessen komen nu nog gedeeltelijk op rekening van de school. Ria van der Gugten: 'In Noordwijk is het inmiddels voor alle basisscholen ingevoerd en zit het in het pakket. De gemeente subsidieert dit en ik hoop dat ze dit van gemeentewege ook in Katwijk gaan doen. Het is zo belangrijk voor de vorming van de kinderen'.

De Christelijke Opleidingsschool heeft in ieder geval het voortouw genomen. Goed voorbeeld doet meestal goed volgen.

Weer nieuwe lichting Politiekids actief

Leerlingen van de groepen 5 en 6 van de Sjaloomschool zijn beëdigd als Politiekids. | Foto: Piet van Kampen

ingezworen n Sinds een aantal jaren bestaat het project 'Politiekids'. Beurtelings worden groepen van de basisscholen ingezet om hieraan deel te nemen. Vorige week maandag werden 22 leerlingen uit de groepen 5 en 6 van de Sjaloomschool door Peter Koot, politiechef van het wijkteam Katwijk in de raadszaal van het gemeentehuis beëdigd.

Door Piet van Kampen

Het was muisstil in de raadszaal waar ook ouders en opa's en oma's van deze plechtigheid getuige wilden zijn. Het was een heel serieus gebeuren en er heerste een voorbeeldige discipline.

Waarom Politiekids? Kinderen spelen graag buiten en het is prettig als zij dit in een veilige en schone omgeving kunnen doen. Tijdens het spelen maar ook in de omgeving van hun school komen zij regelmatig dingen tegen die de omgeving minder veilig maken. Zo kan het gevaarlijke situaties opleveren als er in de buurt van de school te hard gereden wordt, er verkeerd geparkeerd wordt of er op de stoep wordt gefietst.

Op school kunnen de kinderen zelf gevaarlijke situaties aandragen. Met een stoere pet op en een hesje aan zijn de Politiekids herkenbaar en voeren zij tot juli acties uit in de omgeving van de school. Zij spreken volwassenen aan op de regels in de openbare ruimte. De kinderen bedenken samen waarover de diverse acties zullen gaan en wat ze hierover aan volwassenen willen vragen. Vóór elke acties oefenen ze de gesprekken eerst met behulp van hun ouders.


Beloften

Allereerst sprak burgemeester Cornelis Visser de jongelui toe en vervolgens nam wijkteamchef van de politie Peter Koot het woord.

'Dit is een plechtig moment omdat jullie gaan beloven goede Politiekids te zullen gaan worden. Dat betekent jullie vertrouwen elkaar, geven het goede voorbeeld en pesten niet. Jullie doen de acties samen. Ik heb gehoord dat jullie heel goed hebben geluisterd naar de tips van Cyril en Janneke de begeleiders'. Na de officiële toespraken volgden de beëdiging en het uitreiken van 'de stoere pet' en het hesje. De kids kunnen aan de bak.

Anwijsstok

Hallòò mit Krije hier, mit wies? Ôh bè jij 't Ant? Hè, wat zeg je me nouw? Of ik weet hoe ik een tilleviezie an mot krijge? Ik gok mit de ofstansbediening. Hè? Welleke van de drie?

Mààid, waer zit jij dan? Op te passe bij die mààid van jullie Aenies zeg je? En nou wul de twieling naer Pippie Langkouse kijke op Netfliks. Wat is dat nouw weer Ant? Nooit van ehoord. Ik zouw zegge vraeg an de kindere zellef. Oòk al benne ze pas drie, ze wéte stikke beter as jij hoe dat allemael werrekt. Hè? Doet-ie al? Zie je nouw wel. Ze worde teugewòòrdeg op knoppies drukkende ebôre! Ik zel je zegge Ant, ik vin sôwiesô vandaeg de dag de omgekearde wéreld! Hè je iet ehòòrd van die man die in een klas an 't hellepe was en dat ie een strontvervélende gast op de gang wô zette? Nèèn? Nou luister: die gast wó iet naer de gang en toe heb die man 'm bij z'n lurreve egrépe. Maer dat is deur âre efillemd mit zô'n mebiel. En toe is dat op de aesôsjaele médiae ezetted. Wat denk je Ant? Een rel! Toe is die man twie wéke voor z'n pesjoen an de kant ezetted. Het was zellefs op 't sjoernael! Gelukkeg ging temet 't heale land achter die man staen, want 't stelde healeger niks voor. Jae, ze hebbe nouw an die man ekskuus an ebòòie. Nes je zeg Ant; vrouger, toe wij op de laegere skôôl zattede haelde we de stuipe voor de juffrouwe en meesters. Die skrokke d'r iet voor werom om vervélende dâreme een pets voor d'rlui kop te géve. Dat mog toe geweun. En ging iet mekkes naer je moeder holle, want die gaf 'r gien pest om. Dan zé ze: 'Dan zel je 't er wel naer emaekt hebbe, draekstien dat je d'r ben!' Dus dan hieuw je je bakkes maer dicht. Hè? Jae, ik heb iene kear mit de lange anwijsstok een paer klappe op me hande ekrége, en ik weet òòk nog waerom: ik mos de inktpotjies bijvulle, maer Aemerik die voor me zat die stôôtte ekspres teuge me ellebòòg en toe bààisde die grôte vles inkt òver. De lessenaer, de vloer en me rok waere bleààw van de spetters. Maer affijn, hoe ik òòk zé dat hij 't edaen hadde, mos ik van de juffrouw me hande ôpe op de taefel legge en toe kreeg ik me daer een tikke! Ik hoor nog dat suizende geluid van die stok. Het leek wel een zwiep! En ienmael thuis kreeg ik òòk nog van me moeder op me faelie omdat ik me rok verinneweerd hadde. Ik heb nooit mear wat teuge Aemerik ezààd. En jij? Heb jij welderis een oplaewàài ekrége? Nooit? Nouw, dan ben je een spekkôper hoor, Ant! Nes je zeg, de juffe en de meesters van nouw magge gien vinger mear uitstéke naer kindere, òòk al benne 't parrege, want ârs hebbe ze zô een prôces an d'rlui brouk. Ik neem me petje diep of voor alle juffe en meesters van deuze tijd. Echt waer.

Postzegelveiling

Wiek n Dinsdag 12 februari houdt postzegelvereniging Katwijk-Rijnsburg weer haar jaarlijkse grote veiling. Voor echte en beginnende verzamelaars een niet te missen kans om de verzameling aan te vullen of om met iets geheel nieuws te beginnen.

Het aanbod is ook dit jaar weer zeer divers: kostbare zegels van Nederland, maar ook van België, Duitsland en Italië en daarnaast meerdere landen- en themaverzamelingen van onder andere schepen. Ook de nodige dozen met 'van alles en nog wat' voor de koude winterdagen. Ruim vijfhonderd kavels gaan onder de hamer. De kavellijst is te vinden op www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/ onder 'veiling'. Alle kavels kunnen worden bezichtigd op de veilingdag 12 februari van 16.00 tot 19.30 uur. De veiling begint 's avonds om acht uur. Wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat 12.

PCOB-Katwijk en de Goede Herder

herder n Op dinsdagmiddag 12 februari vervolgt de PCOB afdeling Katwijk met een contactbijeenkomst. Het onderwerp is deze keer gebaseerd op de woorden van de Heere Jezus: "Ik ben de goede Herder".

at betekent het als Hij zichzelf vergelijkt met een herder? Zijn wij dan te vergelijken met een kudde schapen? Boeiende vragen waarop wordt ingegaan tijdens een lezing over de goede Herder, die zal worden ondersteund met aansprekende foto's en filmbeelden. Deze zijn gemaakt van de kudde schapen, die onder leiding van onze plaatselijke schaapherder Thomas van der Meij, hun weg vonden tijdens een verplaatsing vanaf Wassenaar, dwars door Katwijk naar de grazige weiden in de Noordduinen. Joke van der Meij hoopt op boeiende wijze te vertellen over deze kudde en over de schaapsherder.
Deze contactbijeenkomst is in de zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64. Aanvang 14.30 uur en de zaaldeuren gaan open om 14.00 uur.

Weer een AED buiten geïnstalleerd

n Wijken Hoornes en Rijnsoever steeds beter afgedekt

hartveilig n Vorige week maandag werd de AED (Automatische Externe Defibrillator) die binnen in het complex 't Kwadrant hing aan de buitengevel geplaatst. Beveiligingsbedrijf Huschka financierde het apparaat en verzorgde de bevestiging. Hierdoor wordt ook de zes-minutenzone in de directe omgeving van het gebouw gerealiseerd.

Aan de buitengevel van het Kwadrant is nu ook een AED te vinden. | Foto: Piet van Kampen

Door Piet van Kampen

Het belang van een AED dat mensenlevens kan redden is inmiddels genoegzaam bekend. Elke dag krijgen er in Nederland zo'n 35 mensen een hartstilstand. Als deze mensen binnen 6 minuten geholpen worden met behulp van een AED vergroot dit hun levenskansen enorm.

Helaas is in de gemeente Katwijk nog niet overal een AED 24 uur per dag beschikbaar. De wijken Hoornes en Rijnsoever zijn mede dankzij het aan de buitengevel bij 't Kwadrant bevestigde apparaat zijn hierdoor steeds beter 'afgedekt'. Inmiddels hangen er bij de Maranathakerk, de Urban Villa, het Pieter Groen College, de Hockeyclub Catwijck, Space Expo, de Zeester en het Zuiderkruis de AED's aan de buitenkant van de gebouwen.

Bij de Zeester werd dit gerealiseerd door donaties van de BuurtWhatsAppRijnsoever op www.buurtaed.nl en bij het Zuiderkruis maakten buurtbewoners eveneens via donaties op dezelfde website ook een AED in hun woonomgeving mogelijk. Een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief waar de heren Gerwin Ouwehand, René Ouwerkerk en Gertjan van Duyvenbode de kar op een voorbeeldige wijze hebben getrokken.

Ouwehand: 'We wilden verder gaan dan alleen de Buurtwhatsapp en de AED is hier een verlengstuk van. Veiligheid en gezondheid liggen in elkaars verlengde.

Voorbeeld

Wethouder Corien van Starkenburg was bij de officiële ingebruikname van de AED bij 't Kwadrant aanwezig.

'Natuurlijk wil de gemeente ook graag bijdragen aan een hartveiliger Katwijk.en ik ga daar voor zorgen. Wij willen als gemeente jullie goede voorbeeld volgen en hebben de intentie om dit jaar een aantal van onze eigen AED's buiten aan een aantal gemeentelijke gebouwen op te hangen. Zo zijn ze niet alleen beschikbaar tijdens onze openingstijden maar 24 uur per dag, 7 dagen per week' hield zij de aanwezigen voor. Een speciaal dankwoord richtte de wethouder aan de mannen die op eigen initiatief al voor plaatsing hadden gezorgd.

Ouwehand: 'Nu nog een in de omgeving van de Ceres/Mercurius en Rijnsoever-West'.

Extra voorstelling 'Friends for Life'

jubileumconcert n Er is op dinsdag 26 februari een extra galavoorstelling van het bijzondere Jubileumconcert 'Friends for Life' ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van Chr. Muziekvereniging DVS en Katwijks Chr. Mannenkoor Jubilate. Aanvang is om 14.00 uur in de TheaterHangaar.

De avondvoorstelling van het spectaculaire concert was binnen één dag uitverkocht. Pr-coördinator Wim Bergman reageert beduusd: 'We wisten dat er veel belangstelling zou zijn voor het concert. Maar toen de verkoop werd opengesteld voor de leden van beide verenigingen was de zaal in één klap uitverkocht. Dat betekent dat we met 1.100 bezoekers een stampvolle zaal hebben, in één woord geweldig.'

Maar helaas zou dit betekenen dat het eenmalige concert aan de neus van de vele fans van de beide verenigingen voorbij zou gaan. Bergman: 'Dat mocht natuurlijk echt niet gebeuren. Gelukkig is het concert in de voorjaarsvakantie. We zijn direct in overleg getreden met de TheaterHangaar en speciaal voor ons hebben zij toestemming gegeven voor een extra middagvoorstelling met alles er op en er aan'. De kaartverkoop voor de matineevoorstelling is geopend en de bezoekers wordt gevraagd om zich zoveel mogelijk te kleden in de kleuren zwart, rood en wit. Een toegangskaart is 25 euro. Een parkeerkaart is verkrijgbaar voor 5 euro. De kaartverkoop voor het matinee is iedere maandag- en woensdagavond van 19.00-21.00 uur in het clubgebouw van DVS aan de Nieuwe Duinweg 51, vanaf maandag 4 februari.

De toegangskaarten zijn online verkrijgbaar via de webshop van DVS op www.dvskatwijk.nl.

Speciaal voor liefhebbers en het Katwijkse bedrijfsleven is er het VIP-arrangement. De prijzen zijn vanaf 90 euro en de arrangementen zijn verkrijgbaar via: www.ticketkantoor.nl/shop/friendsforlife. De opbrengt komt geheel ten goede aan de organisatie waardoor de prijs van de tickets voor het publiek zo laag mogelijk kon worden gehouden.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 6 februari

09.00 uur: Damesgym

14.00 uur: Country Line Dans

19.00 uur: Modinettes HR

Donderdag 7 februari

10.00 uur: Soos kaarten

14.00 uur: Ouderensoos

20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 8 februari

10.00 uur: Soos kaarten

19.30 uur: Darten
20.00 uur: Bingo

Zaterdag 9 februari

10.00 uur: Soos Kaarten
21.15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 11 februari

19.00 uur: Biljarten

19.30 uur: Country Line Dans

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal, gymzaal Van Lierestraat

Dinsdag 12 februari

19:45 uur: Bridge

20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Woensdag 6 februari

20.00 uur: zingen met de Voltreffers

Donderdag 7 februari

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
20.00 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 9 februari

20.00 uur: Bingo. Zaal open vanaf 19.00 uur. Leeftijd vanaf 18 jaar

Maandag 11 februari
20.00 uur: Mozaieken

Dinsdag 12 februari

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 6 februari

09.30-10.30 uur: Zumba

18.00 uur: Junioren, Senioren majoretten in Pieter Groen
18.30-20.00 uur: Jeugdbingo

Donderdag 7 februari

09.45-10.45 uur: Conditietraining
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 8 februari

20.30 uur: Vrij stijldansen

Zaterdag 9 februari
20.00 uur: Country Line Dance

Maandag 11 februari

14.00 uur: Dammen senioren 55+
17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette

Dinsdag 12 februari

10.00-12.00 uur: linedance
13.30-15.30 uur: linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen

Bingo

wiek n Wijkvereniging Molenwijk-Katwijk/Rijn houdt op vrijdag 8 februari bingo met mooie prijzen. Ook is er weer een loterij en een superronde. Aanvang 20.15 uur. Zaal open om 19.00 uur. Wijkgebouw De Wiek', Fresiastraat 19. Onder de 18 jaar heeft geen toegang. De kinderbingo is op zaterdag 9 februari. Aanvang 14.00 uur.

Sieraden maken in De Schelp

workshop n Op maandag 18 februari wordt er in buurtcentrum de Schelp een workshop 'sieraden maken' gegeven. De workshop begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur, vanaf 19.15 uur is de zaal open. De kosten voor de workshop bedragen € 5,00, inclusief alle materialen en een informatieblad met tips om zelf sieraden te maken.

De workshop wordt gegeven door Yvonne Bruningmeijer. Er wordt gewerkt met parels, glaskralen, hout, Swarowski kristal, zelfgemaakte kralen van Fimo klei etc. Met hulp van Yvonne kunnen kapotte sieraden gerepareerd worden of kan er een nieuwe creatie van gemaakt worden. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen, zodat er voldoende persoonlijke begeleiding en aandacht is voor de deelnemers. De workshop wordt gegeven in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1.

Meer informatie of aanmelden bij Yvonne Bruningmeijer, tel. 06-29484626 of via yvmabr@gmail.com of bij buurtcentrum De Schelp, tel. 8894461, deschelp@welzijnskwartier.nl Aanmelden kan tot 14 februari.

Gezinsdienst met Romans 12 Kids

4YOUth n Op zondag 10 februari zal er om 10.00 uur in de Ichthuskerk aan de Nachtegaallaan een gezinsdienst (4YOUth kids) plaatsvinden. Aan deze dienst zal het kinderkoor Romans 12 kids medewerking verlenen. Deze dienst staat in het teken van de Pepweek en heeft als thema 'Hartelijk welkom op het feest!' Ds. F. Wijnhorst zal deze dienst leiden. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee en fris.

Bijbelstudie met Wim Zwitser

samenkomst n Stichting Het Zoeklicht (Doorn) organiseert een vijftal bijbelstudieavonden in het gebouw De Samenkomst, J.W. Frisodreef 146.

Wim Zwitser spreekt over het thema 'Christus of de antichrist' aan de hand van de eerste brief van Johannes. De vierde Bijbelstudie wordt gehouden op vrijdag 8 februari onder de titel 'Wie is de antichrist?'
De avond begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 21.30 uur duren.
Het Zoeklicht verzorgt de boekentafel en consulenten van het IPC zijn aanwezig met producten uit Israël. De toegang is gratis.

Gezonde voeding

Workshop n Koolhydraat wijs eten? Wat staat er op de verpakking? Ontwikkel zelf je gezonde weekmenu. Lekker, gezond en duurzaam eten. Bent u het nieuwe jaar ook begonnen met goede voornemens over gezond eten? Volg dan een workshop bij K&O Katwijk. Kijk voor de data, tijden, prijzen en direct inschrijven voor deze workshops op www.kenokatwijk.nl Of kom langs bij het kantoor aan de Sluisweg 16 (geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00 uur).

Hervormde jeugd houdt Pepweek vol activiteiten

pep n Op zaterdag 9 februari gaat Pepweek 2019 van de Hervormde Gemeente van start. Een week volop activiteiten voor jong en oud.


De Pepweek heeft als thema: 'Met hart en ziel'. God kennen is niet alleen dat je dingen over God en de Bijbel weet, maar vooral ook dat je Hemzelf kent en liefhebt. Met hart én ziel! Wat betekent het om God lief te hebben, op alle terreinen van ons leven? Hierover denken we na tijdens de verschillende activiteiten deze week. De Pepweek wordt jaarlijks georganiseerd door de Confessionele Jeugdraad (CJR) van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee en het CJV/YMCA Katwijk.

Maandag worden er taarten gebakken bij bakker Krijn Verdoes. | Foto: PR

Programma

Zaterdag 9 februari – Volleybaltoernooi (Sporthal Rijnsoever, vanaf 19.00 uur). Teams kunnen zich tot 28 januari aan melden via fruwaard@casema.nl. En natuurlijk kunnen de teams ook aanmoediging gebruiken!
Zaterdag 9 februari – Zwemfestijn CJV/YMCA Katwijk (Aquamar, 19.00- 21.00 uur). Ook dit jaar organiseert CJV/YMCA Katwijk weer het spetterende zwemfestijn. De kosten zijn maar 1 euro per kind. Let op: een zwemdiploma is verplicht!
Zondag 10 februari – 4YOUth kids (Ichthuskerk, 10.00 uur). Een speciale dienst voor kinderen, waarin dominee Wijnhorst vertelt over 'Het hart van God'. Romans Twelve Kids zingen met en voor ons.
Maandag 11 februari – Taarten bakken voor de Voedselbank (Banketbakkerij Krijn Verdoes, 19.00 uur). Elk jaar zetten veel kinderen zich een avond in om de mooiste appeltaarten voor de klanten van de voedselbank te maken. Ben je tussen de 8 of 12 jaar? Meld je dan aan via: jongerendiaconaatkatwijk@gmail.com. (max. 35 kinderen)
Woensdag 13 februari – Kindermiddag (Ichthuskerk, 14.00-16.00 uur). Natuurlijk is er weer een middag speciaal voor kinderen in de Pepweek: alle kinderen zijn welkom voor een nieuwe voorstelling van Theater De Regenboog en een bingo! Kosten: 1 euro per kind.
Woensdag 13 februari – Fifa 19 toernooi (Ichthuskerk, 19.00 uur). Houd je van Fifa en gamen, en ben je 12 jaar of ouder? Doe mee met het Fifa toernooi! Aanmelden voor 11 februari via jongerendiaconaatkatwijk@gmail.com (max. 40 deelnemers). Kosten zijn 2 p,p. en we vragen je een kwartier van te voren aanwezig te zijn.
Woensdag 13 februari – Sion4Women (Het Anker, 20.00 uur). Tijdens de Pepweek is er een Sion4Women avond, met Nelinda Troost. Al jaren zingt zij met haar man Gerald, en nu komt zij bij ons spreken over het thema 'What's in a name'. Alle vrouwen zijn welkom. Er is een collecte voor de onkosten.
Vrijdag 15 februari – Levend Clueodo (verzamelen bij het Anker, 19.30 uur). Nieuw in de Pepweek: het spel Levend Cluedo. Ga mee op zoek naar de spoorloos verdwenen dominee, help jij mee hem terug te vinden? Voor wie: kinderen en jongeren van alle leeftijden. Groepjes (vooral met jongere kinderen) worden door ouders begeleid (daarom ook een oproep aan de ouders om mee te doen). Aanmelden: uiterlijk 13 februari via noisekatwijk@gmail.com.
Zaterdag 16 februari – Praiseavond 'Met hart en ziel' (Pniëlkerk, 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur). Natuurlijk is er weer een praiseavond in de Pepweek. Met muziek en zang van de Bethelband mogen we God groot maken! Om 19.30 uur is de zaal open en staat de koffie klaar.
Zondag 17 februari – 4YOUTH (Ichthuskerk, 18.00 uur). We sluiten de Pepweek in de kerk af met een 4YOUTH dienst, een speciale dienst voor en door jongeren. Dominee van den Bosch denkt met ons na over het thema 'Gebroken hart', en er is muzikale begeleiding van de Bethelband.


Meer informatie

Meer informatie over de Pepweek is te vinden op www.hgkatwijk.nl/cjr en via Facebook: www.facebook.com/Pepweek

De vreemdeling in onze nabijheid

toerusting n Door oorlog en geweld zijn steeds meer mensen vanuit de Oosterse cultuur op zoek naar vrede en een plek waar toekomst is hen en hun kinderen. Zo zien we steeds vaker deze migranten in onze nabijheid. De meeste van hen zijn moslims.

Op zaterdag 9 februari wil Henk van den Brink, die veel ervaring heeft in het omgaan met (ex)moslims, ons meenemen zodat we iets leren begrijpen van de Oosterse cultuur. Omdat christenen een taak hebben om ook aan moslims het evangelie te verkondigen, is het belangrijk hoe we contact kunnen maken met mensen uit een andere cultuur, zodat we iets gaan begrijpen van hun denken en handelen. De deur in het contact met die andere cultuur moet open.
Deze morgen wordt een eerste stap gezet door te kijken naar die Oosterse cultuur. Stichting IWAK zal in het kort vertellen wat zij doen voor en met de vluchtelingen die worden opgevangen in het AZC te Katwijk. Na de pauze zal de in Katwijk wonende Rafik Khaury iets te vertellen over zijn vlucht vanuit Syrië naar Nederland.

Deze toerustingsochtend is in de Triumfatorkerk, Piet Heinlaan 2, en duurt van 10.00 tot ca. 12.00 uur. De zaal is open vanaf 9.30 uur. Gratis toegang, koffie en thee. (Voor de pauze collecte ter dekking van de onkosten). Christelijke boekenwinkel Het Baken is aanwezig met een boekentafel.

Cheque Rijnvogels voor Stichting Juul

oliebollen n Zaterdag 27 januari in de rust tijdens de wedstrijd FC Rijnvogels-Spijkenisse overhandigde Dirk Dijkhuizen namens de club en de evenementencommissie een cheque van € 1.500,- aan Wim Korndorffer, voorzitter van de Stichting Juul.

Dit bedrag werd op 29 december van het vorig jaar tijdens het Oliebollentoernooi bij elkaar gebracht. Korndorffer toonde zich zeer dankbaar voor dit mooie bedrag. Ook de wethouder van o.a. sport, Adger van Helden was voor deze speciale gelegenheid te gast op de Kooltuin. De afgelopen jaren heeft de club door eerdere acties al een behoorlijk bedrag aan de stichting kunnen overmaken.


Drie vrienden tonen Spaanse landschappen in DUNAatelier

'Barranca Jarque', uitgevoerd in kleurpotlood door Remco de Waard. | Foto: PR

expositie n Beelden van Spaanse landschappen gemaakt door de drie bevriende kunstenaars Bram Stoof, Alex Verduijn den Boer en Remco de Waard. Die zijn van 15 februari tot en met 3 maart te zien op de begane grond van het DUNAatelier aan de Boulevard. Alle werk is figuratief, rechtstreeks naar de waarneming en dus niet gemaakt aan de hand van foto's. 'Van de kust naar de hoogvlakte' is de titel van de expositie.


Tijdens de Katwijkse schildersweek 2014 is de samenwerking tot stand gekomen. Bram Stoof en Alex Verduijn den Boer hebben elkaar daar leren kennen. Ze waren ondergebracht in hetzelfde huisje en werden dikke vrienden. Sindsdien werken ze samen in de Spaanse hoogvlakte, waar Alex Verduijn den Boer mede-eigenaar is van een boerderij uit de zestiende eeuw in het dorp Jarque de la Val in de provincie Teruel in het zuiden van Aragón. Om de boerderij rendabel te maken geven ze daar schildercursussen. Remco de Waard, bevriend met Bram Stoof, is daarbij gekomen. Uiteraard maken de drie vrienden daar dus ook vrij werk.

Bram Stoof toont aquarellen en schilderijen, Alex Verduijn den Boer krijttekeningen, linosneden en schilderijen en Remco de Waard tekeningen, olieverfschilderijen en gouaches. Totaal zo'n veertig à vijftig grotere en kleinere werken. Alle drie verwerken ze de werkelijkheid op hun eigen manier. Ze verwachten belangstelling voor hun Spaanse werk, al was het maar omdat een deel van wat ze daar hebben gemaakt al zijn weg heeft gevonden naar de kunstuitleen van museum Kranenburgh in Bergen (N-H) en een aantal particulieren. Deze kunstuitleen bezit overigens ook Katwijks werk van Bram Stoof.

De werken van de drie vrienden zijn te zien van 15 februari tot en met 3 maart op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 16.30 uur in het DUNAatelier op het Duinplein, Boulevard 31 zeezijde. De officiële opening van de tentoonstelling is daags nadat de tentoonstelling voor publiek open is gegaan. Dan zal Bram Stoof spreken over de lijn Katwijk-Jarque (kust-hoogvlakte).

Voorverkoop Matthäus Passion

Hallelujah n De kaartverkoop voor de Matthäus Passion op 12 april is gestart. De uitvoering van de Matthäus Passion in de Dorpskerk door COK Hallelujah is voor velen een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Wees er snel bij want de laatste jaren waren de uitvoeringen volledig uitverkocht. Op www.cokhallelujah.nl vind je alle informatie.

Kaarten á €37,50 zijn verkrijgbaar bij de leden, VVV Katwijk, Kon. Wilhelminastraat 9, The Readshop, Anjelierenstraat 43, Rijnsburg; Knipboetiek van Zuilen, Koninginneweg 14, www.cokhallelujah.nl (geen reserveringskosten). Aan de deur kosten de kaarten € 40,00 per stuk.

Kunst bij RTV Katwijk

schilderijen n Bij RTV Katwijk is nu zien hoe Hans de Bruijn en Daniël Tavenier werken.

Hans de Bruijn doet dat op ontzagwekkend groot formaat, op schilderstukken van twee bij vier meter, Daniël Tavenier schildert anders en vaak 'handgroot', maar met dezelfde passie.
Dat is te zien in de week van 4 tot 9 februari, elke dag om 18.00 uur bij RTV Katwijk zien en in de week van 11 tot 16 februari om 12.00 uur en 21.30 uur.

Kinderdisco in de Schelp

disco n In Buurtcentrum de Schelp wordt eens per maand een disco georganiseerd voor kinderen van 6 tot 11 jaar. De disco vindt plaats iedere tweede zaterdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. Een gezellige avond met muziek en dans.

Zaterdag 9 februari kunnen de kinderen weer naar de leukste Kinderdisco van Katwijk komen in buurtcentrum de Schelp. Een gezellig avondje uit met je vriendjes en vriendinnetjes komen dansen op de leukste muziek.

Aan de bar is een snoepje of een frisdrankje te koop. De Schelp is te vinden in de Suurmondstraat.

Media en gezin

oudercontactavond n Moet thuis de wifi uit om met elkaar in contact te komen? Moet u ook uw kind of partner appen dat het eten klaar is? En hoe gaat u eigenlijk zelf met uw social media om? In aula zuid van het Pieter Groen College, Helmbergweg 10, is op donderdag 7 februari, van 20.00 tot 22.00 uur, de oudercontactavond media en gezin.

Spreekster Jacqueline Kleijer van het Bureau Jeugd en Media de aanwezigen op een leuke en interactieve manier meenemen in de wereld van social media van zowel pubers als ouders. Deze avond is voor alle opvoeders en wordt aangevuld met entertainende stukjes. Vanaf 19.45 uur inloop met koffie/thee. Aanmelden kan via ouderraadpietergroen@andreascollege.nl

"Deze keer een foto van een paar bomen. Toch zijn het niet zomaar een paar bomen. De boom die half omgevallen is, wordt door de andere bomen nog enigszins op de been gehouden. Een mooi beeld, wat je dan weer kunt vertalen naar vriendschap. Een echte vriend vangt je op. Juist als je dreigt te vallen." | Foto: Céline van Egmond-Milder

Grasshoppers Heren 1 laat dure punten liggen

Jake Prins schoot uit de startblokken. | Foto: Wim Kulk Foto: Wim Kulk

Basketbal n Zaterdagavond heeft Heren 1 onnodig punten laten liggen in Meppel. Waar eerder dit seizoen twee keer gemakkelijk werd gewonnen, kon Meppel er dit keer in de slotfase met de winst vandoor gaan.

Solar-systemen Grasshoppers, dat het zonder Bas Rozendaal en Jos van der Laan moesten doen, begon sterk aan de wedstrijd. Jake Prins die uit de startblokken schoot en gelijk 4 punten op zijn naam zette. Daarna kwam de goed spelende Wouter Breel in beeld. Met goede postmoves en heerlijke passes dirigeerde hij de aanval. Na 10 minuten spelen was het 18-25.

In het tweede kwart werd de voorsprong die was opgebouwd, teniet gedaan en daarmee schoot Solar-systemen Grasshoppers zichzelf in de voet. Door aanvallende rebounds toe te laten en een paar "lucky shots" van Red Giants, konden ze goed bij blijven en was er met rust nog maar een 40-43 voorsprong over voor het team van Jeroen Reitsema.

Na de rust leek het erop dat alles goed zou komen. De Katwijkers liepen snel uit en er werd een voorsprong van 12 punten opgebouwd. Opnieuw speelde Wouter Breel hier een belangrijke rol in.
Uiteindelijk werd het na 30 minuten spelen 60-70.

In het vierde kwart verliep het helaas anders. Red Giants kwam langzaam terug en met nog 40 seconden te spelen kwamen zij voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Jake Prins weet nog een keer te scoren, maar Meppel kom met een sterke score toch weer op een voorsprong.
Solar-systemen Grasshoppers krijgt nog twee keer de kans om langszij te komen. Echter gaan beide kansen in rook op. Uiteindelijk scoort Red Giants nog een paar vrijeworpen en zo komt er een 85-80 eindstand op het scorebord.

Dure punten, met oog op de Final Four, die de mannen in Drenthe hebben laten liggen.

Zaterdag 9 februari speelt Heren 1 opnieuw een uitwedstrijd, ditmaal in Almere.

Verjaardagsfeestje vieren met de Romeinen

Romeinen n Weer zo'n leuk Kindercollege in de bibliotheek! Op 27 februari duiken we, aan de hand van Kim Beerden van de Leidse Universiteit, in het verleden en wel naar de Romeinse tijd. Hoe vierde je verjaardag vierde in de oudheid? Hingen de Romeinen bijvoorbeeld ook slingers op of waren er toen heel andere gebruiken?

Als je in Nederland jarig bent, dan nodig je vaak familie en vrienden uit om het samen te vieren. Je krijgt cadeautjes, je geeft jouw gasten taart en je maakt er iets gezelligs van. Op school weten al je klasgenoten dat je jarig bent. Je wordt gefeliciteerd, je deelt iets te eten uit en met een beetje mazzel is zelfs de stoel waarop je zit, versiert.
Maar hoe vierden de Romeinen hun verjaardag? Met een feestje, dát wel. Toch moesten de kinderen gewoon naar school en het is maar de vraag of er mooie cadeautjes werden gegeven. Daar gaan we het allemaal over hebben en bovendien gaan we Romeinse uitnodigingen voor onze eigen verjaardagsfeestjes schrijven.

Woensdagmiddag 27 februari om 14.00 uur in de Hoofdbibliotheek. Toegang: € 2,-. Kaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl en in de bibliotheekvestigingen.

Een mantelzorger aan het woord

café n Op woensdag 13 februari vindt een bijeenkomst van het Alzheimer Café plaats in dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk. De gastsprekers zijn twee mantelzorgers die hun ervaringen delen met betrekking tot een veranderend leven door dementie.

Dementie heeft een grote impact op het leven van een persoon en diens omgeving. Het gecompliceerde van deze ziekte is dat diegene als mens kan veranderen. Hij of zij kan afstandelijker worden en in zichzelf gekeerd raken. Of juist veel aanhankelijker worden en meer behoefte krijgen aan veiligheid en genegenheid. Om samen te leven en voor elkaar te zorgen is het nodig om je aan te passen en je verwachtingen bij te stellen. Twee mantelzorgers vertellen hoe zij hiermee omgaan.

Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor patiënten, familieleden, hulpverleners, vrijwilligers en overige belangstellenden die meer willen weten over leven met dementie. U bent welkom vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. De bijeenkomst eindigt tussen 21.15 en 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, GGZ Duin en Bollenstreek, Topaz, Welzijnskwartier, Marente en Alzheimer Nederland.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Corrie van Dijk, tel. 4056111.

'Eigen volk eerst'

themadienst n Zondagavond 10 februari om 18.30 uur staat de eerste themadienst van dit jaar op het rooster van de Dorpskerk. Bij zo'n dienst staat een specifiek thema, dat in de actualiteit van maatschappij of kerk mensen bezighoudt, in de verkondiging centraal.

In deze dienst, waarin de oud-wijkpredikant ds. De Jonge hoopt voor te gaan, is gekozen voor het thema "Eigen volk eerst".

Ds. De Jonge zegt het volgende over deze keus. "Bij dit thema denk ik aan het motto van president Trump: America first en de opkomst van de populistische partijen in ons land. Maar ook aan de huiver voor de islam, de instroom van allochtonen in ons land zoals de vloedgolf Syriërs sinds 2015 en de ergernis over het feit dat zij snel status en een woning kregen. We kunnen in de kerk niet om dit thema heen, omdat de vreemdeling in het Oude Testament een speciale plaats bij God blijkt te hebben en we als gelovigen in het Nieuwe Testament allemaal worden aangesproken als vreemdelingen op deze aarde: niemand kan hier een speciaal verblijfsrecht claimen. Ondertussen kunnen wij wel proberen te peilen waar de vrees die leeft vandaan komt en in alle nuchterheid zekere gemeenplaatsen trachten te relativeren. En vooral ontwikkelingen leren zien in het perspectief van Gods plan met onze wereld".


Voor deze Themadienst zal de Bijbellezing komen uit de Mozaïsche wet volgens Leviticus 19: 32 – 35 en uit het Evangelie Mattheüs 15: 21 – 28."

Nieuwe exposities in Topaz Overduin

kunst n Tot 22 april zijn er in verpleeg-, behandel- en Huntingtoncentrum Topaz Overduin in Katwijk twee nieuwe exposities te bewonderen. Op dit moment worden schilderijen van Jacomien van Andel en sieraden en tassen van Annet Bartels tentoongesteld.

De exposities zijn zeven dagen per week te bezichtigen in de aanliggende gang van restaurant 's Janshoek in Topaz Overduin aan de Nachtegaallaan 5. Bezoek is mogelijk van 10.00 tot 17.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Jacomien van Andel komt oorspronkelijk uit Lisse, waar haar vader een bloembollenbedrijf had. Hij schilderde ook. Zoals we nu foto's van alles maken, maakte hij schetsjes. Zo ontstond bij Jacomien dezelfde gewoonte om overal tekeningetjes van te maken: van de tuin, van het bollenland en van vakanties.
Het tekenen van bloemen en planten is altijd haar favoriete onderwerp geweest. Ze volgde daarvoor veel cursussen in botanisch tekenen. Dit vraagt geduld en tijd. Dat spreekt haar aan. Daarnaast is daar nog de liefde voor tuinieren, planten en bloemen. Zij vormen een voortdurende bron van inspiratie. Naast het tekenen zelf vindt zij ook veel voldoening in het geven van cursussen botanisch tekenen in haar atelier aan huis in Sassenheim.
Annet Bartels maakt van oude binnenbanden van fietsen en auto's sieraden en tassen. Zo nu en dan verwerkt zij ook ander materiaal. Zo maakte zij tassen van originele oude postzakken.
Zij noemt dit 'upcycling'. De oude banden gaan normaal naar de afvalverwerking, maar krijgen nu een nieuwe functie. Als Annet met banden bezig is, ontstaan er steeds nieuwe creaties. Voor haar mag het allemaal wel wat 'anders' zijn.

Aankopen zijn mogelijk via de receptie van Topaz Overduin. Wilt u ook een keer exposeren in Topaz Overduin? Neem dan contact op met de kunstcommissie van Topaz Overduin via e-mailadres expo.in.overduin@outlook.com. Er is weer plek na half 2020.

nieuws / sport

Grasshoppers D1 wint van Jolly Jumpers

Evelien Lutje Schipholt in stelling gebracht. | Foto: Geert Bekker

Basketbal n Solar-systemen Grasshoppers heeft afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen Jolly Jumpers uit Tubbergen in winst weten om te zetten. Het was na de Final Four en de bekerwedstrijd van afgelopen week, de vierde wedstrijd in 8 dagen voor de ploeg van Rick Driessen en Frans Mens.

Het eerste kwart laat een gelijk opgaand scoreverloop zien waarin de met veel energie spelende bezoekers de eerste voorsprong pakken. Via 5-6 halverwege en 12-16 komt Grasshoppers na 2 scores aan het einde van dit kwart weer langszij.
Een prima tweede periode geeft de thuisclub al snel een voorsprong die mede door een strakkere verdediging langzaam maar zeker verder uitgebreid kan worden. Na een 11-0 run aan het begin van dit kwart en 30-20 halverwege staat er bij het rustsignaal een 38-22 stand op het scorebord.
Ook de derde periode is voor de thuisclub hoewel Jolly Jumpers nu wel in het spoor kan blijven (57-37). In het vierde kwart loopt het verschil al snel verder op en via 68-43 eindigt de wedstrijd bij 85-47.
Eerstkomende wedstrijd van Solar-systemen Grasshoppers is opnieuw thuis. Op zaterdag 16 februari aanstaande komt Dozy Den Helder op bezoek. Aanvang 20.30 uur.

Vrouwe Fortuna laat Rijnvogels in de steek

Met deze redding voorkomt doelman Beckers een vroege Katwijkse treffer. | Foto: PR

voetbal n Bij runner-up Ter Leede leden de Rijnvogels voor de derde keer op rij een nederlaag. Wederom met een (schlemielig) doelpunt verschil. Was het in voorgaande wedstrijden gedeeltelijk op het eigen conto van het team te schrijven dat er punten verloren gingen, dit keer gaf Vrouwe Fortuna voor de vandaag lichtblauwe Katwijkers niet thuis.

Tegen pech valt niet op te boxen. Een doelpaal en een deklat horen nu eenmaal bij het spelletje maar vandaag was het aluminium op de hand van doelman Michael Bekkers. Het vlammende schot van Luuk Slegt halverwege heeft hij alleen van de echo van de paal gehoord. De omhaal van Max van Steen vlak voor tijd die boven hem op de lat uiteen spatte betekende geen 1-1 en dat de thuisclub met enig fortuin de 1-0 overwinning kort daarop mocht gaan vieren. De treffer van Jeffrey Bok in de 80e minuut waar wel het nodige geluk aan kleefde bracht de Sassenheimers nog steviger op de tweede plaats omdat het van slag af zijnde RKAV Volendam alweer punten liet liggen.

De enige streekderby in de Hoofdklasse B had gezien de krachtsverhoudingen een remise verdiend. Het verschil op de ranglijst was nauwelijks denkbaar, sterker nog, de gasten uit Katwijk speelden een prima eerste helft en hadden en felle start. In de eerste minuut moest doelman Beckers zich al strekken op een schot van Jaap van Duijn en een minuut later was er geen Rijnvogelvoet ter plekke om een assist van Dirk Jan van den Oever te verzilveren en kwam de thuisclub met de schrik vrij. De vogels bleven controle over de wedstrijd houden al waren de aanvallen van Ter Leede ook niet van gevaar ontbloot. Een Katwijkse treffer lag meer voor de hand. Een boogbal van Joey Lauhouh werd met moeite door Beckers uit de bovenhoek getikt en even later was er de knal van Luuk Slegt. Na een onderhoudende en mooie eerste helft van twee voetballende teams brak de rust met de blanco stand aan.

In het tweede bedrijf liet de thuisclub zich direct gelden maar kwam niet verder dan een aantal corners. De vogels kwamen minder in het stuk voor dan voor de thee toen het dominant voetbalde. Het werd een strijd op het middenveld en het aantal doelkansen was op de vingers van een hand te tellen. Namens de Rijnvogels had Chadion Melfor een aardig schot in huis dat net over de lat verdween. Ook de thuisclub liet een paar mogelijkheden onbenut. Al met al leek het erop dat het team dat het eerste het net zou weten te vinden de winnaar zou worden. Het werd dus de thuisclub dankzij de treffer van Jeffey Bok die zijn inzet getoucheerd zag en doelman Verkerk derhalve verraste. Een verdiende Katwijkse gelijkmaker bleef uit omdat Max van Steen een voorzet van Roy van Leeuwen van dichtbij recht in de handen van Beckers kopte en even later zijn fraaie omhaal op de lat uiteen zag spatten. Het geluk liet de vogels in de steek en door de derde nederlaag op rij wordt het nu toch oppassen geblazen om uit de gevarenzone te blijven.

Jong FC Groningen laat Quick Boys puntloos

Chima Bosman in duel met Daniel Bouwman van Jong FC Groningen. | Foto: OrangePictures

Voetbal n Bij de rust stond het nog 0-0, alles was nog mogelijk. Na vijf minuten kwam Jong FC Groningen op voorsprong. Quick Boys zag geen kans die achterstand weg te werken. Met het eind van de wedstrijd in zicht werd de voorsprong door de gasten zelfs vergroot. Voor de derde keer op rij bleef Quick Boys puntloos.

Na vorige week tegen DVS'33 al speelminuten te hebben gemaakt, startte Willem Schonenberg voor de eerste maal in het basiselftal, hij speelde in het centrum van de verdediging. Kelvin Maynard was doorgeschoven naar het middenveld.


Quick Boys leek een goede start van wedstrijd te kennen. Na vijf minuten spelen had er meer rendement behaald moeten worden toen vanaf de linkerflank een aanval werd opgezet en de bal in de doelmond werd gewerkt. Daar ontbrak voor de blauwwitten de speler om de bal het beslissende zetje te geven. Een paar minuten later werd Quick Boys weer gevaarlijk vanaf de linkerflank. Nu trachtte Joey Ravensbergen Jesse van Nieuwkerk te bereiken, deze kwam net tekort om de bal het beslissende zetje te geven. Weer een paar minuten later, weer een aanval vanaf de linkerflank, weer ontbrak de aansluiting om de voorzet te verzilveren.


Aan de andere kant veroorzaakte ook Jong FC Groningen gevaar. Na een kwartier werd Michael Breij gevaarlijk voor de Groningers, Paul van der Helm voorkwam schade voor Quick Boys. Een paar minuten later leed Raymond Baten balverlies op het middenveld. Weer zou Michael Breij moeten profiteren. Doelman Van der Helm moest tot het uiterste gaan om zijn doel schoon te houden. Een paar minuten later moest Van der Helm weer handelend optreden bij een vrije schop van Jong FC Groningen net buiten het strafschopgebied. Nog steeds was er niet gescoord, Jong FC Groningen drong aan op zoek naar de voorsprong, aan de andere kant dwong Quick Boys na meerdere doelkansen aan het begin van de wedstrijd nog maar weinig af.


Met nog een kwartier te spelen in de eerste helft leek Quick Boys de gasten eindelijk onder druk te krijgen. Eerst leek Kelvin Maynard de score te openen, vanuit kansrijke positie produceerde hij slechts een slap schot dat tot hoekschop werd verwerkt. Daarna was doelman Boevink alert bij een schot uit de tweede lijn van Mohamad Mahmoed. Kay Tejan kwam ook nog een kansrijke positie. Tejan ging voor eigen succes en zag zijn doelpoging gekeerd door Pelle Boevink.


Vijf minuten voor de rust leek Quick Boys in de problemen te komen toen Jannik Pohl binnen de beruchte lijnen naar de grond werd gewerkt. Strafschop besliste arbiter Hensgens. Vanaf elf meter zag Michel Breij zijn strafschop gestopt door Paul van der Helm. Een paar minuten later zat FC Groningen defensief weer in de problemen. Dennis Kaars zag zijn score wegens buitenspel geannuleerd, daarna was er nog een scrimmage in het doelgebied van Jong FC Groningen waarvan Quick Boys niet kon profiteren. Met de brilstand op het scorebord gingen beide tegenstanders aan de thee.

Na een gelijk opgaande strijd kwamen de gasten na vijf minuten spelen op voorsprong. Paul van der Helm kon een doelpoging van Michael de Breij niet de baas, uit de rebound kwam de bal in de voeten van Daniel Bouman, die dit presentje met graagte in het doel plaatste.


Quick Boys was in de problemen geraakt en moest nu de schade zien te herstellen maar slaagde daar maar matig in. De blauwwitten die de laatste week maar sporadisch het net wisten te vinden waren in de eerste helft vergeten te scoren en moesten nu een achterstand zien weg te werken tegen een tegenstander die de voorsprong koesterde. Na een kwartier spelen waagde Dennis Kaars nog een doelpoging, maar mikte recht op doelman Boevink die geen probleem kende deze doelpoging te keren.


Bij Quick Boys ontbrak de speler die het elftal op sleeptouw nam om een kentering te forceren. Er werd hard gewerkt, het bleef zonder effect. De blauwwitten bleven onmachtig het doel van de tegenstander te vinden. Met het einde van de wedstrijd in zicht werd de schade zelfs nog groter voor de blauwwitten. Joey Ravensbergen verspeelde de bal aan zijn Michael de Breij die profiteerde en de 0-2 liet aantekenen.

Daarmee was het gedaan voor Quick Boys. Voor de derde keer op rij moesten de blauwwitten hun meerdere in erkennen in hun tegenstander. De concurrentie heeft daar inmiddels van geprofiteerd. Nadat eerder vv Noordwijk afstand had genomen moet Quick Boys inmiddels ook DVS'33 en HSV Hoek boven zich dulden.

Donderdag 7 februari

20.00-22.00 uur: Tafeltenniscompetitie bij Tafeltennisvereniging Rijnsoever, De Krom 75. Meedoen kost € 5,00 per team.

Vrijdag 8 februari

19.30-22.30 uur: Wijnproeverij bij Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Deelname kost € 15,00.
19.30-22.30 uur: YogaCello & Latifa in de Soefitempel, Zuidduinseweg 7. Deelname gratis.

Zaterdag 9 februari

12.00 uur: Laagwaterontdekkingstocht (buiten) bij Natuurcentrum Katwijk, Boulevard 73. Deelname gratis.
14.00-16.00 uur: Workshop Handlettering, de Valentijnseditie in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Meedoen kost € 4,00.
14.00 uur: Zeeles (binnen) bij Natuurcentrum Katwijk, Boulevard 73. Deelname gratis.
20.30-00.30 uur: Melkboer Music Factory Party in De Peuk, Rekreatiepad 3.

Zondag 10 februari

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.

Maandag 11 februari

20.00 uur: Een avond met Mart Smeets in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Entree € 6,00.

Woensdag 13 februari

19.00-22.30 uur: Proef de liefde in cafe Boeien, E.A. Borgerstraat 50. Inschrijven à € 39,50 via www.katwijk-events.nl
19.30 uur: Filmavond Plus in de Hoofdbibliotheek, Schelpendam 1. Entree € 8,00.

Zaterdag 16 februari

14.00-15.30 uur: Creatieve workshop bij Natuurcentrum Katwijk, Boulevard 73. Deelname gratis.
20.00 uur: Valkenburg's Harmonie op zoek naar de 'Valkenburgse Maestro'
20.15 uur: Muziekvoorstelling Marc van der Marel en Marquis Bieshaar bij K&O Katwijk, Sluisweg 16. Entree € 14,00.

Zondag 17 februari

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.

Donderdag 21 februari

• Whiskeyproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00.
20.00-22.00 uur: Tafeltenniscompetitie bij Tafeltennisvereniging Rijnsoever, De Krom 75. Meedoen kost € 5,00 per team.

Vrijdag 22 februari

• Whiskeyproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00.

Zaterdag 23 februari

15.00 uur: Determinatiemiddag in samenwerking met Naturalis bij Natuurcentrum Katwijk, Boulevard 73. Entree gratis.

Zondag 24 februari

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.

12.00 uur: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine;
18.00 uur: RTV Sport; Een dialoog in verf; Katwijk Live; RTV Magazine;
21.30 uur: RTV Sport; Katwijk Live; RTV Magazine.

Woensdag 6 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek;

Donderdag 7 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 8 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 9 februari
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18.00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Zaterdagcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 10 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Katwijk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk; 18.30 uur Kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Laurentiuskerk); tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;

Maandag 11 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 12 februari
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 23.00 Muziek voor twee.


Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin.

Frequenties:

RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142.
TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

AGENDA DE ZWANENBURG

Alle activiteiten vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. Alle dagen is er vrije inloop. Koffie of thee à € 0,50. www.aobk.nl

Woensdag 6 februari

09.30-11.30 uur: fietsen
10.00-14.00 uur: koffie +
13.30-17.00 uur: Biljartcompetitie
14.00 uur: Meer bewegen voor ouderen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten

Donderdag 7 februari

10.00-12.00 uur: Crea-ochtend
14.00-17.00 uur: Klaverjassen en jokeren
        

Vrijdag 8 februari

08.00-10.00 uur: Bloedprikken

Maandag 11 februari
10.00-14.00 uur: Koekie & Soepie
13.30-16.30 uur: Schilderen
13.30-16.30 uur: Vrij klaverjassen

Dinsdag 12 februari
09.00-12.30 uur: Rabo Servicepunt
09.30-11.30 uur: De Vierboet
10.00-14.00 uur: Koffie +
10.00-12.00 uur: Computerinfo
10.00-12.00 uur: Ouderenspreekuur
13.30-17.00 uur: Biljartcompetitie
14.00-16.30 uur: Damessoos
15.00-17.00 uur: Wijkregisseur
19.00-21.30 uur: IOV

Elke dag is er vrij biljarten tenzij
de agenda anders aangeeft.
Niet-leden betalen bij deelname
een kleine bijdrage.

AGENDA KAT-RIJN

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, L. de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 6 februari
09.30-11.30 uur: schilderen
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 7 februari
09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 8 februari
09.30-11.30 uur: schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 11 februari
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 12 februari
10.00-11.30 uur: Line-dance
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen v. Ouderen
13.30-14.40 uur: Mannenzang
15.00-16.00 uur: Dameszang