Leiderdorps Weekblad

26 juni 2019

Leiderdorps Weekblad 26 juni 2019


Stralend slot Avond4Daagse

Bijna in sportpark De Bloemerd, waar de Avond4Daagse eindigde op de velden van Velocitas. | Foto: Ton de Vrind Foto: Ton de Vrind

Onder een stralende zon werd vrijdag 21 juni de 48ste Leiderdorpse Avond4Daagse afgesloten. Zoals traditie is, verzamelden de lopers van de 10, 5 en 3 kilometer zich na het afleggen van het grootste deel van hun laatste etappe op het grasveld bij de Buitenhofvijver. Daarvandaan ging het rond half 8 in een feestelijke optocht, voorafgegaan door drumfanfare Tamarco, naar het eindpunt op het terrein van korfbalvereniging Velocitas, die het evenement zoals altijd organiseerde. Bij de finish kregen de ca. 1500 lopers hun dikverdiende medailles.

Inzameling papier, boeken en houdbaar voedsel

scheppingskerk n Ook in de zomermaanden kunnen Leiderdorpers hun oud papier, boeken en legpuzzels gemakkelijk kwijt. Inlevering daarvan is mogelijk op dinsdag 2 juli tussen 7.30 en 16.30 uur in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2.

Vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Leiderdorp nemen dan ook graag houdbare levensmiddelen voor de Leidse Voedselbank in ontvangst. De Voedselbank heeft voor zijn klanten vooral behoefte aan pakken met pasta en rijst, sauzen, blikken met vis, vlees, soep, groente of peulvruchten, zonnebloemolie, koffie, suiker, thee, broodbeleg of een zak met aardappels. Ook huishoudelijke- en verzorgingsartikelen als zeep, shampoo, wasmiddelen en schoonmaakartikelen zijn welkom.

Baanderij moet aantrekkelijker worden

politiek n PvdA-burgerraadslid Sophie Eversteijn maakte maandagavond meteen duidelijk waarom er iets moet gebeuren aan het Leiderdorpse bedrijventerrein De Baanderij. "Ik kom er alleen als het echt moet", zei ze tijdens de bespreking van de 'Uitgangspuntennotitie gebiedsvisie Baanderij'. Als het aan het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders ligt, gaat dat in de toekomst veranderen. Dan moet De Baanderij "een modern woon-werkgebied" worden, "een interessant gebied waar mensen willen wonen, winkelen, werken en verblijven omdat er altijd iets te beleven valt". Lees verder op P5

Zijlbrug komend weekend afgesloten

verkeer n De Zijlbrug, die de Willem de Zwijgerlaan in Leiden verbindt met de Oude Spoorbaan in Leiderdorp, is van vrijdag 28 juni 6 uur 's avonds tot maandag 1 juli 6 uur 's ochtends afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt met gele omleidingsborden omgeleid.

De provincie Zuid-Holland voert dan werkzaamheden uit aan de technische installatie van de brug. De opleggingen van de brug worden gesloopt en vervangen.

De Zijlbrug wordt tijdens de werkzaamheden ook niet bediend voor scheepvaart. Tijdens de werkzaamheden is daarom een hoogtebeperking van 4,9 meter van kracht.

Scheepvaart hoger dan 4,9 meter en smaller dan 5,5 meter wordt op zaterdag en zondag om 10.00 uur en 16.00 uur doorgelaten. De brug staat dan open. Actuele stremmingsinformatie is te vinden op www.vaarweginformatie.nl.

Medio september 2019 worden de werkzaamheden vervolgd. Te zijner tijd wordt meer informatie over eventuele afsluitingen gedeeld.

SERIE n Van het gas af, aflevering 5

De informatieavond over het werk aan de Stierenbrug was passend georganiseerd op een boot. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Geen pontonbrug naast Stierenbrug

Hele
zomer flink
omrijden

D66 maakte Zwartboek
Mobiliteit

Gemeente
promoot
geveltuintjes

Peiling en zwartboek leveren volop input voor mobiliteitsplan

Foto: J.P.Kranenburg

n Slechte fietspaden, sluipverkeer en hardrijders

verkeer n Verkeerswethouder Willem Joosten (VVD) heeft bepaald geen gebrek aan input voor het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan voor Leiderdorp. Vorige week werden de resultaten bekend van een peiling over mobiliteit in de gemeente die door 510 Leiderdorpers is ingevuld. Bovendien kreeg Joosten dinsdagavond 18 juni het 'Zwartboek Mobiliteit' waarin D66 Leiderdorp 26 verkeersknelpunten op een rijtje zet.

Jeroen Hendriks (D66) overhandigt het zwartboek aan wethouder Willem Joosten (l.). | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Door: Corrie van der Laan

De peiling was uitgezet onder het Leiderdorppanel, een digitaal panel waarvan alle Leiderdorpers van 18 jaar en ouder lid kunnen worden. Waar beslist iets aan moet gebeuren, zo blijkt uit de resultaten, is de kwaliteit van de fietspaden. 54 procent van mensen die de vragenlijst invulden gaf dat aan als belangrijkste maatregel op verkeersgebied. Ook hoog scoorden de doorstroming van het autoverkeer (47 procent) en het veiliger maken van kruispunten (36 procent).

Knelpunten én oplossingen

Voor het samenstellen van het Zwartboek Mobiliteit heeft D66 het anders aangepakt. Geen vragenlijst, maar één-op-één gesprekken met Leiderdorpers. Partijleden hebben daarvoor vanaf begin dit jaar een aantal zaterdagen het dorp doorkruist, vertelde fractievoorzitter Jeroen Hendriks dinsdag. Ondanks de wat sombere naam is het zwartboek veel meer dan een opsomming van klachten, benadrukte hij. "Er staan niet alleen problemen in maar ook door bewoners zelf aangedragen oplossingen."

Auto's die te hard rijden wordt vaak genoemd als probleem. Dat gebeurt onder meer op de Van der Valk Boumanweg ter hoogte van de Tollenaersingel, op de Vronkenlaan, de Mauritssingel, de Hoogmadeseweg, de Van der Havelaan, de Meerburglaan en de Cor Gordijnsingel. De voorgestelde oplossing is een betere handhaving en een betere inrichting van de straten met snelheidsbeperkende maatregelen. In geval van de Cor Gordijnsingel gaat dat het verst. Hier zou moet een knip in de straat moeten komen, bijvoorbeeld door middel van een beweegbare paal, waarmee meteen het vele sluipverkeer een halt wordt toegeroepen.

Een veelgebruikte sluiproute is ook die vanaf de Zijlbrug en Baanderij via het Zijlkwartier en de Vogelwijk naar de Leiderdorpsebrug. Volgens de bewoners kan het helpen als routeplanners geen sluiproutes meer aangeven. En de Van der Marckstraat zou in ieder geval op drukke tijden afgesloten moeten worden richting de Vronkenlaan.

De veiligheid bij scholen wordt ook een aantal keer genoemd in het zwartboek, evenals onoverzichtelijke kruispunten. Op de kruising van de Rietschans met de Touwbaan, waar links afslaan op beide wegen een uitdaging vormt, kan maar het beste een rotonde komen, is het voorstel van bewoners.

Op de Vronkenlaan en in het Hofje van Holland zijn maatregelen nodig om de parkeeroverlast door werknemers van de zorgboulevard te verminderen. Voorgesteld wordt het invoeren van een parkeerschijf of het reserveren van parkeervakken voor bewoners.

Het nieuwe mobiliteitsplan, dat de titel 'Bereikbaar en op weg' krijgt, moet eind dit jaar klaar zijn.Behalve uit de peiling en het zwartboek kan de gemeente ook nog inspiratie putten uit de uitkomsten van een 'Serious Game'-bijeenkomst vorige week dinsdag, waarbij zo'n 25 Leiderdorpers in het gemeentehuis in spelvorm brainstormden over keuzes op verkeersgebied.

Plannen voor transformatie Baanderij

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Al eerder is geopperd dat er best meer woningen op de Baanderij gebouwd kunnen worden; zeker de strook langs de rivier de Zijl leent zich daarvoor. In de notitie wordt geopperd dat twee- tot vierhonderd nieuwe woningen tot de mogelijkheden kan behoren. Langs het water zou dan een aantrekkelijke wandel- en fietskade kunnen komen. Ook zou de hoeveelheid perken en bomen in het gebied moeten worden uitgebreid.

De politiek ontving de uitgangspuntennotitie in het algemeen positief. Al zagen de fracties wel de nodige struikelblokken. Zoals de regionale afspraak dat meters bedrijventerrein die verdwijnen, elders gecompenseerd moeten worden. Ook de verkeersafwikkeling kan een lastig punt worden, zeker als er honderden woningen bijgebouwd worden. Een punt van zorg is ook de mogelijke bodemverontreiniging op delen van het terrein. Alle partijen waren vooral benieuwd hoe het college hier verder mee wil gaan.

Wethouder Willem Joosten kondigde aan dat een stedenbouwkundig bureau op basis van de notitie enkele scenario's voor de transformatie van de Baanderij gaat opstellen. "Daarin moet inzichtelijk worden welke keuzes

Vooral de strook langs de Zijl leent zich voor woningbouw. | Foto: J.P. Kranenburg

tot welke consequenties leiden."

Verder kan de gemeente alleen een voortrekkersrol op zich nemen, stelde Joosten. "We willen iets op de Baanderij maar hebben daar helemaal geen grond. We zullen nog heel veel gesprekken moeten voeren, dit proces gaat nog jaren duren."

LEZERS SCHRIJVEN

Foto: PR

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Leiderdorp heeft al genoeg vertier

Hierbij wil ik reageren op het voornemen een openluchtpodium te realiseren in park de Houtkamp of langs de Laan van Berendrecht.

Hoe gaat dit eruit zien en wat gaan dit betekenen voor omwonenden? Herrie hebben we al genoeg van de Engelendaal. Er vinden een aantal malen per jaar activiteiten plaats in het park en wat mij betreft blijft het daarbij. Vertier genoeg en anders is er meer dan genoeg te doen in Leiden.

De Houtkamp op de kaart zetten als centrum van Leiderdorp? Leiderdorp heeft geen centrum, ik zou niet weten waar.

Conclusie, een onzinnig plan.

mevr. K. Plesman, Leiderdorp

Brandweer redt jonge meeuwen

dierenvrienden n Dinsdagmiddag 18 juni rond 17.00 uur heeft de brandweer enkele meeuwenkuikens gered door ze terug te zetten in hun nest op een dak aan de Griffioen in Leiderdorp.

De drie jonge meeuwen waren uit hun nest gevallen waarna zij niet meer zelfstandig terug konden komen. De brandweer werd ingezet om de kuikens te helpen. De ouders van de meeuwen waren niet overtuigd van de goede bedoelingen van de redders en bedankten de brandweer met meerdere aanvallen.
Ondanks het agressieve gedrag van de volwassen meeuwen zijn de kuikens uiteindelijk veilig terug geplaatst in hun nest.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag, 4 juli, 20.00 uur

RELATOS SALVAJES

Foto: PR politie

De film vertelt zes korte verhalen, vol verrassende plotwendingen. Thematisch hebben de verhalen gemeen dat ze gaan over wraak, over hoe alledaagse mensen de controle kunnen verliezen als ze worden gedwarsboomd in hun leven.

Zondag, 14 juli, 20.00 uur

LA LA LAND

Het verhaal volgt Sebastian en Mia, die nader tot elkaar komen doordat ze een gemeenschappelijk verlangen hebben om datgene te doen waar ze van houden. Maar wanneer het succes op de loer ligt, worden ze geconfronteerd met enkele keuzes die hun liefdesrelatie op het spel zetten en waarbij hun gekoesterde dromen dreigen verscheurd te worden.

Donderdag, 18 juli, 20.00 uur

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

The Grand Budapest Hotel vertelt het verhaal van een legendarische hotelmanager (Ralph Fiennes) van een beroemd Europees hotel. Tussen de oorlogen in raakt hij bevriend met een jonge medewerker (Tony Revolori) die zijn vertrouweling wordt. Het verhaal draait om de diefstal van een onbetaalbaar schilderij uit de Renaissance.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Reserveren: info@filmhuisleiderdorp.nl. Toegang € 7,50, donateurs €5,00. Betaling contant aan de zaal.

Fietser zwaar gewond na val over boomstam

Politie n Een 54 jarige man uit Hoogmade is in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni in het Leiderdorpse sport- en recreatiepark De Bloemerd zwaar gewond geraakt toen hij met zijn fiets viel na een botsing tegen een boomstam die over de weg lag.

Het ongeval gebeurde omstreeks kwart voor twee. De man was onderweg vanuit de Leyhof richting voetbalvereniging RCL. Volgens de politie is de boomstam moedwillig door onbekenden op de weg geplaatst. De man is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij heeft bij zijn val vijf ribben en een sleutelbeen gebroken en een flinke hoofdwond opgelopen.

De politie heeft al enkele getuigen gesproken maar is op zoek naar mensen die mogelijk meer gezien hebben. Bovenstaande foto toont de boomstam waardoor de fietser ten val kwam. Wie informatie heeft, kan dat doorgeven aan de politie via tel. 0900-8844. Vermeld hierbij proces-nummer 2019170438.

GESLAAGD

De felicitatie voor Willemijn is vorige week uit de stapel gevallen en miste daardoor zijn plek op de geslaagden pagina. Bij deze alsnog.

Lieve Willemijn,

Van harte gefeliciteerd met je gymnasiumdiploma. We zijn supertrots op je!

Veel liefs,

papa en mama

Zes weken lang flinke omleidingen tijdens werk aan Stierenbrug

Foto: PR

n Recreatievaart en watervleermuis zetten streep door plan voor tijdelijke fiets- en voetgangersbrug

Door: Corrie van der Laan

De informatieavond over het werk aan de Stierenbrug was in stijl georganiseerd op een boot die lag afgemeerd in de Oude Rijn, zo'n honderd meter voor de burg. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

verkeer n Voor al het verkeer dat gewend is gebruik te maken van de Leiderdorpsebrug, beter bekend als de Stierenbrug, wordt het even doorbijten in de zomervakantie. De brug die de Persant Snoepweg in Leiderdorp verbindt met de Hoge Rijndijk in Leiden gaat van 22 juli tot 1 september dicht voor al het verkeer. Het plan om naast de Stierenbrug, in het verlengde van de Ockenrode, een pontonbrug te leggen zodat in ieder geval het fiets- en voetgangersverkeer hier de Oude Rijn over kan steken, is geschrapt. De dichtstbijzijnde oversteekmogelijkheid voor langzaam verkeer is straks achthonderd meter naar het zuiden, bij de Rhijnvreugdbrug net voorbij het Limes aquaduct.

Bij de renovatie van de Spanjaardsbrug, in november en december vorig jaar, werd nog wel een pontonbrug neergelegd als tijdelijke oplossing voor fietsers en voetgangers. Maar dit keer is het geen optie, legde projectleider Anton Berkhout van de provincie Zuid-Holland woensdag tijdens een informatieavond uit. Omdat het werk nu midden in de zomer plaatsvindt, is er veel meer recreatievaart. "Sloepen en andere kleine bootjes kunnen gewoon onder de Stierenbrug door maar stuiten dan op de pontonbrug die maar eens in de twee uur open gaat. Dat betekent dat je daar grote opstoppingen krijgt. En tijdens de openingsblokken moeten ook alle grotere boten en het beroepsverkeer er door. Dat is vragen om ongelukken."

Bovendien mag een laag op het water gelegen pontonbrug niet op deze plek omdat hier de watervleermuis, een beschermde soort, is aangetroffen, vertelt Berkhout. "Een brug moet minimaal 1,20 meter hoog zijn zodat ze er onderdoor kunnen vliegen." Nu kan je in principe wel een hogere tijdelijke brug maken – waarmee meteen het probleem van de opstoppingen met kleine bootjes opgelost wordt - maar dat kost 60.000 euro extra. En dat is boven het budget van de gemeente Leiderdorp, die als eigenaar van de brug alle kosten van de onderhoudswerkzaamheden betaalt.

Voor autoverkeer betekent de brugafsluiting ook een flinke omweg. Auto's die vanaf Leiden naar Leiderdorp willen, moeten omrijden via de Hoge Rijndijk, Zijlsingel, Kooilaan en Willem de Zwijgerlaan om over te steken bij de Zijlbrug. Vanuit Leiderdorp naar Leiden gaat de omleidingsroute via de Engelendaal of de N446 en de Oude Spoorbaan naar de Zijlbrug.

Eens in de 50 jaar

Het goede nieuws is dat een zo intensieve onderhoudsbeurt als de brug nu krijgt maar eens in de vijftig jaar nodig is. Van de niet bewegende wegvlakken wordt zeventien centimeter asfalt verwijderd. Vervolgens komt er een laag gewapend beton met daarop nieuw asfalt. Het bewegende deel van de brug krijgt een nieuwe slijtlaag. Verder worden de stalen onderdelen geschilderd en worden er camera's geplaatst voor de bediening. De oude slagbomen worden vervangen door nieuwe en er komen extra slagbomen bij.

Het werk wordt uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland in opdracht van de gemeente Leiderdorp. Op www.zuidholland.nl/leiderdorpsebrug is meer informatie te vinden over het werk aan de Stierenbrug.

Fleurige verrassing voor bewoners De Ommedijk

geraniums n De bewoners van het Leiderdorpse woonzorgcentrum De Ommedijk werden donderdagmiddag 20 juni verrast door een tiental kinderen van Smallsteps buitenschoolse opvang locaties Bloemerd en Pret enzo. De kinderen kwamen met zo'n honderd geraniums om de senioren in het zonnetje te zetten. Met de fleurige plantjes wilden de kinderen de zomer ook naar binnen brengen bij de bewoners van de Ommedijk. Ze werden ontvangen door activiteitenbegeleider Rita de Jong die ze meenam naar alle verdiepingen om met iedereen een praatje te maken en een plantje te brengen. Onder de indruk van de oudste bewoonster van 98 jaar en met een buik vol van de lekkernijen die zij hadden gekregen, werden de kinderen door een aantal bewoners hartelijk bedankt en uitgezwaaid. (Foto: PR)

Leythenrode: nieuw gebouw op huidige plek

Burgemeester Driessen opende de nieuwe winkel. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

bouwplannen n De nieuwbouw voor Leythenrode komt op de plek aan de Hoogmadeseweg waar het Leiderdorpse verpleeghuis nu ook staat. Dat is tenminste de insteek van de raad van bestuur van de Alrijne Zorggroep, waar het verpleeghuis onder valt.

Het voorgenomen besluit van de raad van bestuur is genomen na een periode van zorgvuldig overleg met bewoners, naasten van bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Het komt tegemoet aan de wensen van bewoners en verwanten. Zij willen graag dat het nieuwe verpleeghuis op dezelfde plek komt als het oude. De rustige ligging in het groen en vlakbij een woonwijk wordt als positief ervaren, evenals de nabijheid van park De Houtkamp en winkelcentrum Winkelhof.

De Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het bestuur VMS (Vereniging Medische Staf) moeten zich nog uitspreken over het voorgenomen besluit.

Het is de bedoeling dat het nieuwe verpleeghuis in 2022 gebouwd wordt. Dat gebeurt in fasen, waarbij steeds een deel van het oude verpleeghuis wordt afgebroken en vervangen door een deel van de nieuwbouw. Voordeel daaraan is dat bewoners niet elders ondergebracht hoeven te worden tijdens de bouwperiode.

In september komt er een informatiemiddag over de nieuwbouwplannen.

Bonnet Bikes & More officieel geopend

fietsenwinkel n Aan de Heinsiuslaan 15a, pal naast de parkeergarage van Winkelhof, is fietsenwinkel Bonnet Bikes & More geopend. Burgemeester Laila Driessen verrichtte op zaterdag 22 juni een passende openingshandeling: zij knipte een fietsketting door.

Bonnet Bikes & More is het bedrijf van vader en zoon Terry en Michael Bonnet. Michael is opgeleid als scootertechnicus en heeft tien jaar werkervaring op tweewielergebied. Terry heeft 35 jaar ervaring als ondernemer in de fietsenbranche en is meegegroeid met alle ontwikkelingen. Gezamenlijk vormen vader en zoon een dynamisch team dat is gespecialiseerd in hoogkwalitatieve (e-)bikes. Klantgerichtheid en service staan voorop bij Bonnet Bikes & More. In de winkel met zijn industriële uiterlijk en knusse sfeer nemen Terry en Michael alle tijd hun bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, en schenken daar graag een kop koffie bij.

Naast reparaties van bekende merken, zoals Gazelle, Batavus, en Giant, specialiseert Bonnet Bikes & More zich in de verkoop en reparaties van nieuwe en exclusieve fietsmerken als Coboc, Cortina, Brompton, Qwic, BSP en Das E-bike.

Frisse start voor de LVU

educatie n Misschien is het u al opgevallen: de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU) heeft een nieuw logo. Het is te zien in de LVU advertentie op de voorpagina van deze krant. Het logo is gemaakt door Evan Kievit (evankievit@hotmail.nl), een jonge ontwerper uit Leiderdorp. Ook heeft de LVU sinds begin dit jaar een nieuw onderkomen op de Splinterlaan 156. Met recht een frisse start.

Programma uitgebreid

Het programma van de volksuniversiteit is sterk uitgebreid. Naast bestaande en beproefde cursussen zijn er veel nieuwe cursussen bijgekomen. Zo maar een greep: Italiaans koken en Sushi maken, Filosofie (met o.a. een bezoek aan het Spinozahuis in Rijnsburg), de lezingenreeks Leiderdorpers in de 80-jarige Oorlog en een Rembrandt-cyclus met bijbehorend museumbezoek. In het talenprogramma zijn onder meer als nieuw opgenomen Engels conversatie onder leiding van een native speaker en de cursus Klassiek Grieks. Op creatief gebied zijn bij de LVU cursussen als Glasetsen en Grafiek en Linosnijden te volgen.

Schrijftolk

Voor een aantal lezingen en workshops maakt de LVU gebruik van een schrijftolk. De gesproken tekst wordt direct op een speciaal toetsenbord getypt en op een groot scherm vertoond. Zo kunnen ook mensen met een gehoorstoornis deelnemen aan het cursusprogramma.

Meer weten? Haal het programmaboekje op bij het LVU kantoor aan de Splinterlaan 156 of in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110.

vooruitblik n Voor het vijfde achtereenvolgende jaar organiseren de gemeente Leiderdorp en Watersportvereniging Doeshaven deze zomer het Doeshavenconcert. Dit vindt plaats op vrijdagavond 5 juli. Zoals ieder jaar worden de bezoekers getrakteerd op een verrassende avond vol entertainment. In de aanloop naar het evenement lichten we de komende weken in deze krant wat tipjes van de sluier op.

De fylers zijn al gedrukt maar op het laatste moment is de line-up voor het Doeshavenconcert uitgebreid. Burgemeester Laila Driessen, de stuwende kracht achter het evenement, is dolblij te kunnen melden dat het gelukt is het Elijah Gospel & Soul Choir te strikken voor een optreden. "Een koor met zangers en zangeressen uit de wijde regio - waaronder ook een paar Leiderdorpers. Het was niet makkelijk om ze op 5 juli naar de Doeshaven te krijgen maar zeker de moeite waard; ze klinken geweldig, je kan er niet stil bij blijven zitten", vertelt ze.

Dat het Leiderdorpse publiek geheel gratis een geweldig programma voorgeschoteld kan krijgen, is mede te danken aan de vele sponsoren die het Doeshavenconcert ondersteunen. Dit jaar zijn het er maar liefst twintig, die bijdragen in natura, geld of allebei. "Het zijn allemaal Leiderdorpse bedrijven of organisaties. De meesten zijn al vanaf het begin sponsor van dit evenement. Fantastisch toch dat ze zich zo verbonden voelen met hun gemeente en de inwoners", prijst Driessen.

Burgemeester Driessen houdt een wervende speech voor het Doeshavenconcert tijdens de netwerkbijeenkomst van de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging in mei dit jaar. | Foto: C v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Als dank worden alle sponsoren genoemd op grote 'side wings' die aan weerskanten van het podium opgesteld worden. En hieronder staan ze in alfabetische volgorde:

• Autoservice Achthoven

• Barendse loodgieters

• BodyTec

• De Baanderij

• De Brasserie Groep

• Du Prie Bouw & Ontwikkeling

• Fonds1818

• De Hollandsche Tuyn

• Pracht Installatietechniek

• Leiderdorpse Ondernemers Vereniging

• Praxis

• Rabobank Leiden-Katwijk

• Randstad Elektrotechniek

• Spelt BV

• Sport2000

• Sportfondsen

• De Spakenburgse Visspecialist

• Van Haasteren Motors B.V.

• WSV Doeshaven

• Oranje Vereniging

Meer informatie: www.leiderdorp.nl/doeshavenconcert


Geveltuintje in Hoofdstraat moet de eerste van velen worden

Fanni Tesselhoff zet plantjes in de nieuwe geveltuin van Geertje van der Stempel (rechts). | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

groen n Geertje van der Stempel heeft sinds vrijdag 21 juni een piepklein tuintje voor haar woning in de Leiderdorpse Hoofdstraat. Enkele rijen stenen voor de gevel zijn verwijderd en een laag zand eronder is vervangen door tuinaarde. De zo ontstane plantenbak is gevuld met een smaakvolle combinatie van perkgoed. Het is eerste aanzet van een project dat komend najaar moet starten, vertelt wijkregisseur Carla Rijling. "We willen geveltuintjes in de gemeente promoten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het kan worden."

'We' zijn in dit geval de gemeente Leiderdorp en IVN Natuureducatie, die de handen ineen geslagen hebben onder de naam Groen Dichterbij. Het idee is dat Groen Dichterbij samen met de inwoners en andere partijen werkt aan een groener leefklimaat. Geveltuintjes kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, geeft Rijling aan. De straat wordt levendiger: bloemen, vlinders en vogels verschijnen en buurtbewoners blijven even staan voor een praatje. Ook helpt een geveltuin bij de afvoer van regenwater. Klimplanten in het tuintje zorgen ervoor dat het begroeide deel van de gevel 's zomers koeler blijft.

Het plan is om in het najaar één of meerdere straten in Leiderdorp een metamorfose te geven door er in één dag een hele serie geveltuintjes aan te leggen. Groen Dichterbij heeft daarvoor subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland. Een hovenier zorgt voor de basiswerkzaamheden. De bewoners kunnen dan kiezen uit een verschillende plantencombinaties, die zijn bedacht door Fanni Tesselhoff van Groene Spil.

"Voorwaarde is wel dat er meerdere buren meedoen zodat er een groene straat ontstaat", licht Rijling toe. "Bewoners die hier enthousiast van worden, kunnen zich bij mij melden via info@leiderdorp.nl onder vermelding van 'Geveltuinen'."

Succesvolle wandelchallenge in park De Bloemerd

wandelen n Met 25 enthousiaste deelnemers was de vijfde editie van de wandelchallenge, georganiseerd door Praktijk voor fysiotherapie Ommedijk en Maatschap Goudeket Fysiotherapie, weer een succes. Deze wandelchallenge, bedoeld voor mensen met een chronische aandoening, bestond uit het lopen van één, twee of drie rondjes van ca. 1.5 km door het Leiderdorpse park de Bloemerd. De gekozen afstand moest binnen een uur worden afgelegd.

Met de wandelchallenge wordt altijd meteen geld opgehaald voor een goed doel. Dit jaar is dat Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp. De organisatie kan een cheque van minimaal (er zijn nog enkele donaties toegezegd) 250 euro verwachten.

Trein richting gasloze Oranjewijk stoomt door

Update n 'Realisering energietransitie in de Oranjewijk kan nog jaren duren' stond er als kop boven een interview met duurzaamheidswethouder Willem Joosten (VVD) in de vorige aflevering van deze serie (verschenen op 1 mei). Clemens van Soest, Oranjewijkbewoner en lid van de Werkgroep Oranjewijk namens belangenvereniging Buurtactief het Oude Dorp, benadrukte in diezelfde aflevering dat het geen goed idee is haastwerk te maken van het zoeken naar een alternatieve warmtebron voor de Oranjewijk. "We praten over oplossingen die 50 jaar of langer mee moeten, dan moet je geen kippendrift ontwikkelen", zo formuleerde hij het. En vanuit de gemeente hoorden de bewoners maandenlang niets over de plannen om hun de wijk aardgasvrij te maken.

Je zou bijna gaan denken dat trein richting een gasloze Oranjewijk op een zijspoor was gerangeerd.

Woningonderzoek

Tot twee weken geleden. Toen kregen de 131 Oranjewijkbewoners die zich hebben ingeschreven voor de digitale Nieuwsbrief Oranjewijk een mail waaruit blijkt dat de trein wel degelijk doorstoomt. In de mail werden de bewoners opgeroepen hun huis aan te melden voor een woningonderzoek door adviesbureau DWA. Het Bodegravense bureau is in de arm genomen door de Werkgroep Oranjewijk en de gemeente om te onderzoeken wat de alternatieven zijn voor aardgas in de Oranjewijk. Om een goed oordeel te kunnen geven, onderzoekt DWA deze en komende week twintig typen woningen in de wijk. Daarbij wordt onder meer gekeken naar hoe goed de woningen geïsoleerd en wat hun warmtebehoefte is.

Presentatieavond

Bovendien hebben alle inwoners van de Oranjewijk en het Doeskwartier-west halverwege vorige week een uitnodiging in de bus gekregen voor een presentatieavond op dinsdagavond 2 juli. Dan wordt een overzicht gegeven van de eerste onderzoeksresultaten en worden mogelijke alternatieve energiebronnen op een rijtje gezet. Ook wordt het gebruik van de app Omons uitgelegd, die bewoners kan helpen keuzes te maken bij het duurzamer maken van hun huis.

De presentatieavond is in twee rondes, van 19.00 tot 20.15 uur en van 20.30 tot 21.45 uur. Inschrijven kan online via de registratielink op www.leiderdorp.nl/oranjewijk of telefonisch via (071) 54 58 500.

Gemeente start actie 'Zet 'm op 70!'

Afstellen n In de eerste twee maanden van dit jaar testten zeventig bewoners van de Haagse Vruchtenbuurt of hun huis ook comfortabel warm was te stoken als de HR ketel afgesteld is op 70 graden Celcius in plaats van op de gebruikelijke 80 graden of meer. Wat zo bleek te zijn (zie 'Van het gas af' aflevering 3, gepubliceerd 27 maart). De gemeente Leiderdorp start komend najaar ook met een 'Zet 'm op 70'-actie.

In de Haagse wijk werd de actie geïnitieerd omdat bewoners onderzoeken of hun wijk kan worden aangesloten op een warmtenet met een temperatuur van zo'n 70 graden. Of in de Oranjewijk een warmtenet komt is nog niet bekend maar de gemeente vindt de actie sowieso een goed idee omdat het omlaag draaien van de keteltemperatuur de energierekening verlaagt en de CO2-uitstoot vermindert.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn. Dat is een van de doelstellingen in het Nederlandse Klimaatakkoord. Bij nieuwbouw wordt in principe al geen gasaansluiting meer aangelegd maar de grote uitdaging is natuurlijk de omschakeling van bestaande woningen naar aardgasvrij.

In de Oranjewijk plus een stukje van het Doeskwartier in Leiderdorp dient zich een unieke gelegenheid aan om in de komende jaren de overstap naar gasloos daadwerkelijk te maken. Dit deel van de gemeente, grotendeels gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, moet op de schop in verband met de vervanging van de riolering en de gasleidingen die aan het eind van hun levensduur zijn gekomen. In combinatie met de plannen voor de Warmterotonde, een pijplijnnetwerk dat restwarmte uit het Rotterdamse havengebied via Leiderdorp naar Leiden moet gaan transporteren, biedt dat kansen na te denken over de toekomst. Momenteel onderzoekt de gemeente samen met de bewoners de mogelijkheden voor de energietransitie in hun wijk. Is er genoeg draagvlak voor de overstap naar een alternatieve warmtebron? Wat voor aanpassingen zijn er nodig in en buiten de huizen en wie gaat dat betalen?

In de serie 'Van het gas af' volgen het Leiderdorps Weekblad en Unity.NU via een reeks krantenrubrieken en minidocumentaires hoe de Oranjewijk op weg gaat naar een gasvrije toekomst. In deze vijfde aflevering werpen we een blik op de stand van zaken en steken we ons licht op over een regelmatig genoemde maar nog vrij onbekende alternatieve warmtebron: geothermie.

De bij deze aflevering behorende minidocumentaire van Unity.NU wordt uitgezonden op zaterdag 29 juni om 18.00 uur op televisie via kanaal 40 (Ziggo) of 1412 (KPN, Tele2, XS4ALL) en wordt herhaald tot maandag 1 juli 18.00 uur. De minidocu is ook te zien via de website www.unity.nu.

Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie.

Bovenstaande infographic laat zien hoe het werkt.

Met behulp van een geothermie-installatie wordt het van nature aanwezige warme water uit de ondergrond opgepompt. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Bovengronds staat een grote warmtewisselaar waar het opgepompte water door buizen langs het water van een verwarmingssysteem stroomt. Zo wordt de warmte eruit gehaald. Vervolgens wordt het afgekoelde water in dezelfde aardlaag teruggepompt.

Een geothermiecentrale bestaat dus uit twee putten, een doublet genoemd, één voor het oppompen van heet water en één voor het terugpompen van afgekoeld water. Door de ondergrondse afstand tussen de putten (als regel is dat één tot twee kilometer) kan het water langzaam weer opwarmen.

| Bron: Energie Beheer Nederland BV / hoewerktaardwarmte.nl

Geothermie als energiebron staat nog in de kinderschoenen maar heeft potentie

Potentiekaart aardwarmte in Zuid-Holland. Oranje = hoge potentie, donkerblauw = geen potentie. | Bron: Panterra Foto: PR

'Geen simpele oplossing voor warmtetransitie Oranjewijk maar wel het onderzoeken waard'

interview n Geothermie. De term is in deze serie al een aantal maal gevallen. Geothermie, of aardwarmte, wordt dan genoemd als alternatieve energiebron om woningen te verwarmen wanneer de gaskraan dicht gaat. Maar wat is geothermie precies, hoe werkt het en is het toepasbaar in de Leiderdorpse Oranjewijk?

Han van Gils toont monsters van verschillende poreuze steensoorten. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Om antwoord op die vragen te krijgen, hebben we aangeklopt bij Han van Gils van PanTerra Geoconsultants. Dit in Leiderdorp gevestigde bedrijf "houdt zich bezig met alles wat onder de grond gebeurt", zoals Van Gils, geoloog en leider van het geothermieteam, het uitdrukt. PanTerra is in 1988 gestart als geo-consultancy bedrijf voor de olie- en gasindustrie. "Op basis van de analyse van gesteenten en de interpretatie van allerlei seismische data adviseren wij bedrijven over de kansen en risico's van hun projecten en helpen hen met zoeken naar oplossingen voor problemen", licht Van Gils toe. "Toen we een jaar of acht geleden zagen dat geothermie op kwam zetten en een enorme groeimarkt beloofde te worden, zijn we daar ook in gestapt. Momenteel is het ongeveer 15 procent van ons werk. Onze klanten zijn gemeenten, provincies en allerlei bedrijven die actief zijn in geothermie."

Heet water uit de aarde

Het principe van geothermie is heel simpel, legt de geoloog uit. Het begint allemaal bij het gegeven dat de kern van onze aarde vloeibaar en ongelooflijk heet is. Die warmte straalt uit naar het aardoppervlakte. Als je een flink gat graaft, merk je daar al iets van; in Nederland heerst op enkele meters onder de grond een vrij constante temperatuur van zo'n 10 graden. Ga je dieper, dan wordt het steeds warmer. Elke 100 meter stijgt de temperatuur met 3 graden. Dus op een diepte van 100 meter is het zo'n 13 graden, ga je naar een kilometer dan zit je op een graad of 40 en twee kilometer de grond in meet je temperaturen van ruim 70 graden. Ook het water op die diepte is flink heet. Dat water kan je via een diepgaande buis oppompen en door een warmtewisselaar leiden. Daar geeft het zijn warmte af aan een warmtenet dat op zijn beurt kassen, woningen of industrie verwarmt. Het afgekoelde aardwater wordt via een tweede buis een eindje verderop terug in de grond geïnjecteerd, waar het opnieuw kan opwarmen.

Gesteente vol gaatjes

In de praktijk is het natuurlijk niet zo eenvoudig als hier geschetst wordt, tekent Van Gils direct aan. Om te beginnen moet je maar net een plek vinden waar genoeg warm water te vinden is. "Veel mensen denken dat diep onder de grond grote grotten heet water liggen. Maar dat is even anders. Het reservoir waaruit een geothermiebedrijf zijn water haalt, bestaat in feite uit gesteente dat poreus is, dus vol met gaatjes zit die met elkaar in verbinding staan. Hoe goed een reservoir is, hangt af van de permeabiliteit, de doorlatendheid van dat gesteente. Als er niet genoeg gaatjes in zitten, kan je wel boren maar komt er geen of te weinig water uit. Om het de moeite waard te maken, heb je echt een flink volume nodig; je wilt meer dan 200 kuub warm water per uur kunnen produceren, ongeveer een klein zwembad vol."

Of een locatie kansrijk is, kunnen geologen redelijk goed voorspellen, zegt van Gils. Maar dan moeten ze wel data hebben. Het mooiste is als in een gebied naar olie of gas geboord is zodat er bodemmonsters onderzocht kunnen worden. Ook seismografisch onderzoek, waarbij met geluidsgolven 'gekeken' wordt wat voor gesteentelagen op welke diepten liggen, kan belangrijke informatie geven. "Al is het wel een beetje als kijken met een verrekijker die je niet goed scherp kan stellen."

Afzetmarkt

Een veelbelovende locatie alleen is nog niet genoeg om een geothermieproject op te zetten. Er moet ook een afzetmarkt zijn. Van Gils legt uit dat de opstartkosten ronduit hoog zijn. Een boring naar het reservoir kost miljoenen euro's en dat moet je tweemaal doen voor een zogeheten doublet: een productieput waaruit het hete water wordt oppompt plus een injectieput om het afgekoelde water weer terug in de aardlaag te brengen. Bovendien is er een warmtecentrale nodig om de warmte te 'oogsten'. "Je moet dan wel weten of je het geld er ooit uit krijgt en of je je risico's kan dekken."

Dat de geothermieprojecten die in Nederland draaien, momenteel een stuk of twintig, vooral geconcentreerd zijn in het Westland is dan ook zeker niet toevallig, geeft Van Gils aan. De olie- en gasindustrie heeft in dit gebied ooit geboord, op zoek naar olieveldjes. Daarom was bekend dat hier geschikte waterhoudende gesteentelagen liggen. Bovendien vormt de glastuinbouw, die enorm veel warmte nodig heeft, een prachtige en stabiele afzetmarkt.

Industrie in opkomst

Geothermie staat in Nederland nog in de kinderschoenen en is momenteel een piepkleine speler in de energiemarkt; niet meer dan een paar procent van hernieuwbare energie bestaat uit aardwarmte. Maar dat moet snel meer worden. Van Gils: "Volgens een planning van de Nederlandse staat moeten er in 2030 ongeveer 50 doubletten actief zijn, en in 2040 rond de 130. Een exponentiële groei." Het is de bedoeling dat behalve de glastuinbouw ook steeds meer woonwijken en industrie warmte uit de grond krijgen. Als alternatief voor aardgas heeft het immers grote voordelen. Doordat al het water dat opgepompt wordt uit de reservoirs er ook weer in teruggebracht wordt, zijn aardbevingen door geothermie onwaarschijnlijk. En het bespaart enorm veel CO2-uitstoot, per project zo'n 10.000 ton per jaar.

Maar er zijn ook hobbels op de weg. Zo zijn er nog een hoop witte vlekken op de kaart van Nederland als het gaat om exacte kennis van de ondergrond en de mogelijke aanwezigheid van bruikbare warm waterreservoirs. "We hebben veel gebieden waar niet genoeg informatie over is. En geen data, geen businesscase", zegt Van Gils.

Daarnaast is geothermie als jonge sector nog volop in ontwikkeling. De projecten die nu draaien, komen de nodige problemen tegen. Zo hebben ze allemaal last van corrosie van de buizen wat gevaar geeft voor lekkage van het als regel zoute water. "Het is belangrijk dat we dingen veilig doen. Dit is een industrie in opkomst en om risico's te voorkomen moet er zo snel mogelijk een certificering komen", zegt Van Gils daarover. Wat allemaal niet wegneemt dat hij ervan overtuigd is dat geothermie in de toekomst zeker een belangrijke rol zal gaan spelen als duurzame energiebron.

En dan de Oranjewijk

Dan komen we op de hamvraag: biedt geothermie mogelijkheden voor de Leiderdorpse Oranjewijk? Van Gils toont een potentiekaart van Zuid-Holland waarop te zien is dat ook in de omgeving van Leiden en Leiderdorp in principe aardwarmte gewonnen kan worden. "Het is niet de potentie van het Westland, maar toch nog iets van 15 megawatt capaciteit. Als we de kneepjes van het vak goed onder de knie krijgen, kan je ook dit soort gebieden ontwikkelen. "

De Oranjewijk alleen is veel te klein voor geothermiecentrale

Hij benadrukt wel dat het onzinnig zou zijn een doublet te slaan alleen voor het projectgebied in de Oranjewijk met z'n 925 woningen. "De wijk is daar veel te klein voor; om het project rendabel te maken, moet je een energievraag van 10 tot 12 megawatt hebben. En dat het hele jaar door want je kan de kraan niet zomaar dichtdraaien. Een woning heeft ca. 3000 kilowatt per jaar nodig. Dat betekent dat je met één geothermiecentrale zeker drieduizend huizen kunt verwarmen. Je moet er dus andere afnemers bij hebben, denk bijvoorbeeld aan Heineken, een ziekenhuis en een paar bejaardencentra."

Een simpele oplossing voor de warmtetransitie in de Oranjewijk biedt geothermie dus niet, maar de mogelijkheden zijn zeker het onderzoeken waard, concludeert Van Gils.

De serie 'Van het gas af' wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Teksten en eindredactie: Corrie van der Laan, minidocumentaire: Marc Wonnink.

Blik op bestuurlijke geschiedenis Leiderdorp dankzij inventarislijst

Foto: PR

Het Leiderdorps Museum is, via de Provincie Zuid-Holland, in bezit gekomen van een cahier dat een bijzonder document bevat: de 'Inventaris van het Archief der Gemeente Leiderdorp 1561-1934'. Dit geschrift, op de oude schrijfmachine getypt, is in 1956 opgesteld door M.D.Lammerts en J.L. Van Der Gouw. De opstellers geven een korte toelichting op de 'gemeentelijke organisatie' en de veranderingen daarin gedurende de periode 1561 tot 1934. Het is een interessante bron die verwijst naar honderden archiefstukken die een inzicht geven in de bestuurlijk geschiedenis.

De 'regering' van Leiderdorp bestond vóór 1795 uit het zogenaamde Gerecht (schout, twee ambachtsbewaarders en zeven schepenen) voor de algemene dorpszaken. Zij legden verantwoording af aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast had de kerk een grote rol in het dagelijks gebeuren. De kerkelijke goederen werden beheerd door de schout met twee kerkmeesters. Tevens hield de schout tezamen met twee heilige geest meesters, ook wel armenmeesters genoemd, toezicht op de armengoederen en de verspreiding hiervan. De benoeming van schout, ambachtsbewaarders, kroosheemraden, secretaris en bode geschiedde door de ambachtsheer van Leiderdorp. De verkiezing van schepenen (beurtelings vier en drie) geschiedde jaarlijks door de regerende schepenen op Koppermaandag (maandag na Drie Koningen) uit een voordracht van de schout.

De bestuurlijke organisatie veranderde in 1795 toen er een gemeentebestuur werd ingesteld. Het college van schepenen blijft tot 1811 in functie als de rechtbank voor Leiderdorp. Dit veranderde in 1811 toen de Nederland onderdeel was van het Franse Rijk.

Het eerste deel van het archief beslaat de periode tot 1811 met 'archieven van dorps-, ambacht- kerk,- en armenbestuur van Leiderdorp voor 1811' en 'archief van schout en gerecht, later municipaliteit van Leiderdorp tot 1811'. Uit de inventarislijst over die periode blijkt dat dat al in de 17de eeuw te houden collectes werden vermeld. Zoals de collectie die in 1681 werd gehouden ten behoeve van de armen en slaven in Algiers (zie afbeelding van Jan Luiken uit 1684 hieronder). In 1786 werd er gecollecteerd voor het wees- en armenhuis in Leiderdorp en in 1807 voor de slachtoffers van de ramp met het kruitschip in Leiden.

Uit de jaren 1663 en 1664 zijn er diverse stukken over de aanleg van het jaagpad Leiden- Utrecht.

In 1640 is een 'memorie der landerijen' uitgevaardigd waarin het verdiepen van de Dwarswetering, het schieten van de Leysloot en het 'verhoefslagen' (het verdelen van de dijken in stukken waarvoor een specifieke boer de onderhoudsplicht had.) en wie de rekening moesten betalen.

Het ontstaan van de 'Ommedijk', de dijk rond om de oude kern van Leiderdorp, het onderhoud, de eigendommen en betalingen door belanghebbenden gedurende de periode 1597 tot 1861 kan in 23 archiefstukken worden nagezocht.

In het deel van de inventarisatie dat de 'Financiën van het ambacht' beschrijft, is de grote invloed van het Hoogheemraadschap Rijnland terug te lezen. Archiefstuk 103 omvat 'Legger en kaart van de landen behorende tot het ambacht van Leiderdorp gemeten door de landmeter van Rijnland in1597'. Stuk 105 gaat over de toestemming van de hoogheemraden aan de ambachtsbewaarders om dijkrechten en morgengelden te innen.

Het archief van de kerkmeesters omvat onder meer stukken inzake het beheer van de graven in de kerk in de periode 1625 tot 1805. In het archief van 'Schout en Armenmeesters' is het 'Reglement uit 1715 op het verhuren van de doodskleren door de heilige geestmeesters' na te lezen.

Deze inventarisatie van het archief der gemeente Leiderdorp die in 1956 is opgesteld, geeft een goede handleiding om in het archief van Erfgoed Leiden en Omstreken, interessante aspecten van de geschiedenis van Leiderdorp uit te zoeken.

Wordt vervolgd

Door: Bob Reidsma

Vier dagen feest in Leiden

De Rode Sneakers-dansers maakten er een feest van. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

n Stadsfestival de Lakenfeesten in de startblokken

evenement n Van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni viert Leiden feest. Voor de 34e keer op rij worden de Lakenfeesten georganiseerd, dit jaar onder de nieuwe noemer 'Stadsfestival de Lakenfeesten'. Een Leids feest vol tradities maar met dit jaar ook een aantal nieuwe elementen.

De Peurbakkentocht, altijd hèt hoogtepunt van de Lakenfeesten. | Archieffoto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

De Lakenfeesten trappen donderdag op het middaguur af met de zomerkermis op de Beestenmarkt. Diezelfde dag om 5 uur 's middags start Leiden Culinair: vier dagen lang fijnproeven op de Lammermarkt. Naast heerlijke hapjes en drankjes vind je hier ook volop entertainment. Voor de allerkleinsten staat vanaf vrijdag de nostalgische kermis op het Pieterskerkplein en in het weekend kun je ook terecht op Het Gerecht voor het knusse Kinderplein.

Peurbakkentocht

Op vrijdagavond begint om 19.00 uur vanaf de Apothekersdijk de Rabobank Peurbakkentocht. De organisatie heeft hard gewerkt om enkele verbeteringen door te voeren, zoals onder de startprocedure. Aanstaande woensdag en donderdag kunnen de startnummers al worden opgehaald en wordt iedere boot geïnformeerd over de start, het gewenste geluidsniveau en overige gedragsregels. De presentatie van de Peurbakkentocht is in handen van Edwin Roodhart en Rik van der Geest die dit jaar voor het eerst de krachten bundelen. Dit speakersduo wordt bijgestaan door een kleurrijke jury die bestaat uit Erick van Zuylen (voorzitter), Claudia de Zeeuw, Leendert Beekman en Michiel Hooghkamer. Na de Peurbakkentocht is er uiteraard het aansluitend feest op het Stadhuisplein.

Zaterdagmiddag worden traditiegetrouw de Dragonboat races georganiseerd op de Apothekersdijk. Dit evenement wordt dit jaar voor het eerst ook muzikaal ondersteund, dus feest gegarandeerd. Na de races kun je een lekker biertje gaan drinken op het gezellige Bierfestival op het Hooglandse Kerkplein. Wie houdt van Nederlandse meezingers, moet naar het Stadhuisplein waar diverse Nederlandse artiesten op zullen treden. Nieuw op zaterdag is de Vossenjacht van Universiteit Leiden in het kader van het 444 jarig bestaan, rondom het Pieterskwartier en het Rapenburg.

muzikale zondag

Op zondag is traditiegetrouw De Gouden Pet, een straatmuzikantenconcours op diverse plekken in het centrum met de spannende finale op het Hooglandse Kerkplein.

Als klap op de vuurpijl organiseert Minerva, in het kader van hun 41e lustrum én ter afsluiting van de Lakenfeesten, op zondagavond het Leids Grachtenconcert. Op het mooie Rapenburg wordt vanaf 19.00 uur een op en top Leids én gratis drie uur durend concert gehouden waar alle genres aan bod komen. Er zijn optredens van o.a. Mart Hoogkamer, Wesley Klein, de Leidse koren Musicalgezelschap Otis en Sempre Crescendo en de in Leiden geboren pianovirtuoos Wibi Soerjadi.

nieuwe naam

De naam van het festival verwijst naar de tijd dat de stad een bloeiende lakenindustrie had en zelfs bekend stond als lakenstad. In 1986 werden de Leidse Lakenfeesten voor het eerst georganiseerd. Sinds dit jaar heet dit festival 'Stadsfestival de Lakenfeesten'. Kijk op lakenfeesten.nl en Facebook @lakenfeesten voor meer informatie en een overzicht van het programma.

De Rode Sneakers dansen op hits van alle tijden

Shows n De Stadsgehoorzaal in Leiden was afgelopen weekend even het Rode Sneakerz Dance Theater.

Onder leiding van Kirsten Remmers hield de Leiderdorpse dansschool De Rode Sneakerz hier haar eindeseizoenuitvoeringen. Het thema was The Jukebox en in totaal werden vier shows opgevoerd.

In elke voorstelling waren hits van toen en nu te horen. Elke show was uniek met bijna vijfhonderd dansers van jong tot oud. Iedere docent heeft zijn eigen creativiteit laten zien in de diverse dansen

Een heel weekend lang konden de kinderen schitteren op het podium van de Stadsgehoorzaal voor de trotse familieleden en vrienden.

Tijdens de show op zaterdagavond werden er nieuwe docenten bekend gemaakt. Zij toonden meteen hun specialiteit in gave acts die heel wat beloofden voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe rooster komt zo snel mogelijk online.

Overigens heeft de dansschool een leuk zomerrooster en is er elke donderdag in de vakantie de Summer Dance School. Zie ook de website rodesneakerz.nl.

cultuur & uitgaan

n Paramedisch Centrum Lagas bestaat 25 jaar

Het team van fysiotherapiepraktijk Lagas met Stefan Lagas op de onderste rij en Lucienne in het midden. | Foto PR Foto: PR

Vakgebied fysiotherapie nu veel breder

lustrum n Begonnen als fysiotherapeutische eenmanspraktijk is Paramedisch Centrum Lagas uitgegroeid tot een praktijk met negen medewerkers. Deze uitbreiding is gekoppeld aan de ontwikkelingen in de fysiotherapie, zo zegt eigenaar Stefan Lagas. De in Gezondheidscentrum Florijn gevestigde praktijk bestaat 25 jaar.

Door: Nelleke Thissen

In de beginjaren runde Lagas de praktijk geheel alleen. Maar met de groei van het aantal specialisaties in de fysiotherapie groeide ook het aantal medewerkers. Inmiddels telt Paramedisch Centrum Lagas zes fysiotherapeuten, een oefentherapeut Mensendieck/Cesar, een receptioniste en een praktijkmanager.

Veranderingen

"De maatschappij is flink veranderd in de afgelopen 25 jaar. De leefstijl van de mensen ook. Beiden hebben invloed op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Als fysiotherapiepraktijk gaan we daar uiteraard volop in mee", betoogt praktijkmanager Lucienne Lagas. Zo wonen 75-plussers als gevolg van het huidige overheidsbeleid langer thuis en moeten dus zorgen zolang mogelijk vitaal te blijven. Fysiotherapie kan onder meer met trainingen en oefeningen daaraan een belangrijke bijdrage leveren, verzekert Stefan.

Daarnaast kampen veel mensen met allerlei gezondheidsproblemen die verband houden met een veranderde leefstijl. "Ze bewegen minder en hebben een ander voedingspatroon", geeft hij als voorbeeld. Mede daardoor groeit het aantal patiënten met diabetes (Type II), luchtwegproblemen (COPD) en etalagebenen (vaatziekte). Ook hierbij kan de fysiotherapie dankzij diverse specialisaties een belangrijke rol spelen.

Variatie aan vakkennis

De medewerkers van Lagas zijn opgeleid in meerdere vaardigheden zoals manuele therapie, oedeem therapie, oncologie, Mc Kenzie therapie, sportfysiotherapie en (oefentherapie)Mensendieck. "Dankzij deze variatie aan vakkennis kunnen we eveneens de leefstijl onder de loep nemen bij de behandeling van een gesignaleerd gezondheidsprobleem", legt de praktijkhouder uit. "Zo levert bijvoorbeeld de combinatie Mensendieck en fysiotherapie een meerwaarde op omdat naast de behandeling ook de aan de klacht gerelateerde beweegpatronen van de patiënt worden aangepakt", vult Lucienne aan.

Samenwerking

Een ander aspect van de bredere behandelingsaanpak is samenwerking met andere zorgorganisaties. Met de andere partners van Gezondheidscentrum Florijn streeft Lagas een optimale bundeling van krachten in de eerstelijnsgezondheidszorg na. Tevens wordt samenwerking gezocht met andere organisaties zoals de ziekenhuizen in de regio en thuiszorgorganisaties. Maar ook met Incluzio – de dit jaar in Leiderdorp gestarte welzijnsorganisatie – zijn gezamenlijke activiteiten op de rails gezet, onder meer op het gebied van slaapoefentherapie. Daarnaast biedt Lagas samen met de GGD, Zorg en Zekerheid en de gemeente Leiderdorp het beweegprogramma 'Lekker in je Lijf' aan voor mensen met overgewicht en een kleine beurs.

"We willen als Pluspraktijk met onze fysiotherapie vooraan lopen", vat Lucienne het beleidsdoel van Paramedisch Centrum Lagas samen. Maar aan dit streven zijn de nodige eisen verbonden waarvoor de fysiotherapiepraktijk elke twee jaar wordt getoetst. "Een proef die we steeds glansrijk doorstaan", glundert Stefan.

Het zilveren jubileum wordt na de zomer gevierd met een open huis en receptie waarbij iedereen welkom is . De uitnodiging hiervoor volgt nog.

Specialisten verslaan huisartsen

Alle spelers bij elkaar. | Foto: PR Foto: PR

hockey n De medisch specialisten van het Alrijne ziekenhuis en de huisartsen uit de regio speelden donderdag 20 juni op de velden van LOHC hun jaarlijkse hockeywedstrijd. Het duel werd gesponsord door de ABNAmro en strak geleid door twee top-scheidsrechters.

Het specialistenteam startte voortvarend en binnen korte tijd stond het 2-0. Gedurende de eerste helft druppelden steeds meer huisartsen binnen. Na de rust leidde dit tot een wederopstanding. Tussen de specialisten verminderde bovendien de samenwerking door de diverse wisselingen van posities in het veld. In de tweede helft ging de wedstrijd gelijk op met een aantal gevaarlijke uitbraken van de huisartsen. Beide teams scoorden in de tweede helft waardoor de eer voor de huisartsen werd gered, al gingen de specialisten er met de overwinning van door (3-1).

Foto: PR
Enkele winnaars. | Foto: PR Foto: PR

Na de wedstrijd was er gelegenheid om tijdens de borrel en het buffet de wedstrijd te evalueren en andere ervaringen tussen de eerste en tweede lijn uit te wisselen.

Clubkampioenen Spotvogels

Badminton n De jeugdleden van de Leiderdorpse badmintonclub Spotvogels streden zondagochtend 23 juni om de clubtitel. Vanwege uiteenlopende leeftijden van 7 tot en met 19 jaar werd er in vier sterkteklassen gespeeld. Zowel in het enkelspel als in het dubbelspel, van beginner tot gevorderde, konden de spelers laten zien wat ze in hun mars hadden. Er werden spannende en leuke wedstrijden gespeeld en het werd een gezellige ochtend. Uiteindelijk zijn er vier eerste en vier tweede prijzen uitgereikt en kregen degene die niet in de prijzen waren gevallen als aandenken een gegraveerd standaardje mee naar huis. Op de foto de winnaars met hun dik verdiende medailles.

Judoka's meten krachten

Judo n 87 jonge judoka's in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar maten 22 juni hun krachten tijdens de clubkampioenschappen bij het Leiderdorpse sportcentrum Van Houdt. De deelnemers waren door hun trainers Kimberley, Kay, Ada, Saida en Roger ingedeeld op grond van leeftijd, gewicht en judo-ervaring. Het publiek genoot van fraaie beenworpen, heupworpen, schouderworpen, overnames, combinaties en houdgrepen. Alle judoka's kregen na afloop een medaille.

De winnaars waren: Duco (6 jaar licht), Oscar (6 jaar licht plus), Dex (6 jaar midden), Thomas (6 jaar midden plus), Maurits (6 jaar zwaar), Bram (7 jaar licht), Levi (7 jaar midden), Thijs (7 jaar zwaar), Levi (8 jaar licht), Renz (8 jaar midden), Marijn (8 jaar zwaar), Giel (9 jaar licht), David (9 jaar midden), Silvie (9 jaar zwaar), Bauke (10 jaar licht), Kirath (10 jaar midden), Max (11 jaar en ouder licht) en Madelief (11 en ouder midden).

Vitality Club start in ook Leiderdorp

bewegen n Na het succes van de Vitality Club in Leiden, gaat op dinsdag 9 juli ook in Leiderdorp een Vitality Club van start.

Vitality Club is een initiatief van Leyden Academy on Vitality and Ageing en wordt mede mogelijk gemaakt Incluzio Leiderdorp. Het doel van een Vitality Club is dat ouderen elkaar motiveren om gezamenlijk dagelijkse beweging in de routine te integreren en gezonder en gelukkiger oud te worden. Naast de gezondheidswinst dat een uur bewegen per dag al oplevert, wordt het sociale aspect door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Voorlopig zijn 50-plussers elke dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur welkom om onder begeleiding van een vrijwillige coach te bewegen. Het verzamelpunt is het gebouw van de Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o. aan de Boomgaardlaan 20. De oefeningen zullen matig intensief zijn en kunnen op ieder niveau worden uitgevoerd. De geringe kosten voor deelname van 1 euro per week (ongeacht het aantal keren dat men per week meedoet) zijn voor de aanschaf van materiaal. Deelname is vrijblijvend, aanmelden niet nodig.

sport / nieuws

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Vr. 5 juli: Gezamenlijk high-tea voorbereiden

Senioren en leerlingen van groep 5-6 van basisschool Regenboog maken tussen 13.00 en 15.00 uur gezamenlijk een high-tea in Dwars, Bloemerd 1c. Kosten € 5,00 per persoon. Aanmelden via Gwendolyn van der Ven, gvdven@incluzio.nl

Spreekuur in samenwerking met Stadsbank

Komt u niet meer uit de schulden en wilt u hierover advies? Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur houden wij een speciaal spreekuur voor schulden in samenwerking met de Stadsbank. Inschrijving van tevoren gewenst.

Inloopspreekuur in Dwars, Bloemerd 1c

Elke woensdagochtend zijn er van 10.00 tot 12.00 uur drie medewerkers van Incluzio aanwezig voor vragen op verschillende gebieden. Het inloopspreekuur is voor statushouders, maar ook voor mensen die vragen hebben op financieel gebied. Daarnaast is er een sociaal-juridisch spreekuur. Dit spreekuur is voor mensen die informatie, uitleg of advies willen over bijvoorbeeld uitkeringen, werken, belastingen, wonen, schulden, consumentenzaken of echtscheiding.

Ruilwinkel

De ruilwinkel, locatie Buitenhoflaan, zij-ingang van De Buit, is wekelijks geopend op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Er is ook een ontmoetingsruimte voor mensen uit de buurt. Kijk voor meer informatie op www.incluzioleiderdorp.nl/ruilwinkel.

Taalbijeenkomst 'Beter Nederlands spreken'

Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur zijn vrouwen die de Nederlandse taal beter willen spreken welkom om naar de Hoeksteen (Houtschans 107) te komen. Tijdens elke bijeenkomst wordt er een onderwerp ingebracht met als doel om het daar in het Nederlands over te gaan hebben. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floor van Egmond: fvegmond@incluzio.nl

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp, tel. (071)-5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl of de website: www.incluzioleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 30 juni, Dertiende zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Kurvers. Mm.v. het Dames- en Herenkoor. Er is kindernevendienst.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 30 juni, 2de van Trinitatis

Dorpskerk

10.00 uur: ds. B. Boter, Voorschoten.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw.

Alrijne

10.00 uur: ds. E. Herlaar.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk. | Foto: PR

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 30 juni

10.00 uur: leesdienst.

18.30 uur: ds. H. van der Heiden (H.C. 20).

woensdag 3 juli,19.30 uur: ds. J.J. van Eckeveld.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 30 juni, 10.15 uur: ds. A. van der Hoek (Sassenheim / remonstrants). Kinderopvang aanwezig.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

24 t/m 30 juni: De Schans Tandartsen (B. Kortweg-Vissers), Lammenschansweg 15A, 2313 DH Leiden. Tel. (071) 5142100.

1 t/m 7 juli: De Ι Tandarts (M. Venema), M. Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

Gratis bloeddruk laten meten

Bij de Vegro Thuiszorgwinkel aan de Simon Smitweg 10 in Leiderdorp kan iedereen woensdag 3 juli tussen 10.00 en 15.00 uur gratis zijn bloeddruk laten meten.

De bloeddruk kan een hoop vertellen over de conditie waarin men verkeert. Het is daarom van belang de bloeddruk regelmatig te controleren. Een afspraak maken voor 1 mei is niet nodig.

De Vegro medewerkers kunnen geen medisch advies aan de meting verbinden. Bij afwijkende waarden kan contact opgenomen worden met een huisarts.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl