De Rijnsburger

25 juli 2019

De Rijnsburger 25 juli 2019


3 / 22

5 / 22

13 / 22

15 / 22

17 / 22

19 / 22

21 / 22

ZONDAG 28 JULI

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: leesdienst KH
17.00 uur: ds. A. de Boer

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: PlekZat

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Simon v. Groningen

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. M. Wassenaar, Gorinchem

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. G. Zomer
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. A. Meek
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Haasnoot
19.00 uur: ds. J. Staat, Andijk
De Voorhof
9.30 uur: geen dienst

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. K. van den Geest,
Alphen a/d Rijn
17.00 uur: leesdienst

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. J.P. Karstens, Leiden
18.30 uur: ds. J. Smit, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Jos Lindhout