De Rijnsburger

20 juni 2019

De Rijnsburger 20 juni 2019


3 / 24

5 / 24

9 / 24

11 / 24

14 / 24

19 / 24

23 / 24

ZONDAG 23 JUNI

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Jan Valstar

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Peter Kruijt

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. H.J. Hemstede, Leiderdorp

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. G. Treurniet

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: ds. J. Tiggeman
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur:
ds. D.M. Heikoop, Katwijk aan Zee
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: ds. G. van Velzen, De Lier

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. G.J. Bruijn,
Rotterdam-Zuid
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: dr. H.A. Post,
Veenendaal
18.30 uur: ds. T. Verboom, Gouda

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, cantor
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen en
diaken P. Winnubst, DVN

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Gijs Haasnoot