De Rijnsburger

18 oktober 2018

De Rijnsburger 18 oktober 2018


3 / 28

5 / 28

7 / 28

9 / 28

13 / 28

17 / 28

19 / 28

27 / 28

ZONDAG 21 oktober

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. J. Westerink
17.00 uur: ds. J. Westerink

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: R. de Lima

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Coen Nuijten

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. Boiten

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. D. Verboom
17.00 uur: ds. L. Hoftijzer
Woensdag 24 oktober
19.15 uur: ds. A. Haasnoot,
avondgebed
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: mw. M. v.d. Woude, Voorhout
De Voorhof
9.30 uur: ds. L. Hoftijzer

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: drs. G. den Dulk,
Voorburg
17.00 uur: leesdienst

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. B. Brunt,
Alphen aan den Rijn

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends, Katwijk

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Vocalis, KWD

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Jos Lindhout
19.00 uur: Bijbelstudie