De Rijnsburger

5 september 2019

De Rijnsburger 5 september 2019


3 / 28

5 / 28

7 / 28

9 / 28

13 / 28

17 / 28

21 / 28

23 / 28

27 / 28

ZONDAG 8 SEPTEMBER

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: n.b.

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Jaap Ketelaar

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. G. van Dijk,
Maassluis

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: kand. M.W. v.d. Veen

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: openluchtdienst
op het plein
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Immanuëlkerk
9.30 uur: openluchtdienst
17.00 uur: Jafeth Bekx
De Voorhof
9.30 uur: openluchtdienst

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. W. Griffioen,
Akergemeente -
Amsterdam Nieuw-West
18.30 uur: ds. K. de Vries,
Amsterdam-Zuid/West
Loenen-Abcoude

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. F. Wijnhorst, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. P. Ravensbergen

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Taizéviering, GV, werkgroep
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen en
diaken Winnubst

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Ruud van Delft