De Rijnsburger

11 april 2019

De Rijnsburger 11 april 2019


3 / 28

13 / 28

23 / 28

27 / 28

ZONDAG 14 april

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
16.30 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: gastspreker

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: n.b.

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Kaag

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: kand. M.W. v.d. Veen

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Woensdag 17 april
19.30 uur: stilte en lezing
lijdensevangelie
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur:
ds. W. Koerselman, Woerden
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. J. Werkman,
Anna Paulowna
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. B. Brunt,
Alphen a/d Rijn

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: dhr. M. de Ridder,
Sassenheim

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Cantemus
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, DVN

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Gijs Haasnoot