De Rijnsburger

10 september 2020

De Rijnsburger 10 september 2020


Kom samen in beweging

Dennis, Leon en Jeannine bij een van de speeltoestellen in Dorpsweide. | Foto: pr. Foto: pr

Zaterdag n 19 september. Na 2,5 jaar is het dan zover. De sportspeeltuin Dorpsweide in Valkenburg gaat de komende weken gerealiseerd worden. Met mooie outdoor sporttoestellen voor jong en oud.

Leon Braunstahl, Jeannine Paauw en Dennis Smit zijn de initiatiefnemers van dit project. Als inwoners van ’t Duyfrak zagen zij een enorm potentieel om in de Dorpsweide een sportspeeltuin te realiseren. 2,5 jaar geleden zijn zij dit burgerinitiatief gestart met als voornaamste doel om jong en oud met plezier blijvend in beweging te krijgen.

‘In de afgelopen 2,5 jaar hebben we contact gelegd met een gerenommeerde leverancier, Yalp, van buitenspeeltoestellen. Zij hebben op basis van meerdere bezoeken op locatie, gesprekken met de gemeente en onze ideeën een schets gemaakt. De indeling van de toestellen in het gebied zijn afgestemd met de beleidsambtenaren van de gemeente. Er is rekening gehouden met zichtlijnen, behoud van de natuur, gasleidingen en andere vereisten van de gemeente,’ legt Leon uit.


Programmering

Stichting Sportspeeltuin Dorpsweide gaat sportactiviteiten organiseren voor de hele buurt. Op deze manier kunnen inwoners elkaar ontmoeten en sportief bezig zijn. Jeannine: ‘Wij zullen dit doen in samenwerking met lokale organisaties. Zo hebben wij gesprekken gevoerd met onder andere het Welzijnskwartier, de omringende scholen, de ijsclub en bootcamp organisaties. Zij zien allemaal enorme kansen voor mooie activiteiten met de sportspeeltuin.’

De gemeente heeft het beheer en het onderhoud in haar portefeuille. Gezien het openbare karakter van de sportspeeltuin is het noodzakelijk dat het onderhoud door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd wordt.

De opening staat van de sportspeeltuin is zaterdag 19 september tussen 10.00-14.00 uur. De officiële handeling staat gepland om 10.30 uur en wordt verricht door wethouder Rien Nagtegaal en Leon Braunstahl.

Iedereen is van harte welkom om bij deze feestelijke opening te zijn. Leon: ‘Wij bieden een sportief programma aan, zoals meerdere bootcamp clinics (gratis) verzorgt door Bootcamp Katwijk, suppen door de Dorpsweide en de Rijn, korfballen, basketballen. Wij hopen dat veel mensen komen kijken én meedoen aan deze leuke activiteiten.'

Open Monumentendag

Fotopuzzeltocht n voor kinderen. Zaterdag 12 september staat in het teken van Open Monumentendag. Vorige week ontving u bij de Rijnsburger een speciaal magazine met daarin het programma en een leuke fietsroute langs de gemeentelijke monumenten. Kinderen kunnen de geschiedenis van Rijnsburg ontdekken met een leuke puzzeltocht. Wandelend door het oude dorpscentrum en met vragen leer je veel over de geschiedenis van Rijnsburg. De route is ongeveer 4 km en duurt ongeveer 75 minuten. Startpunt van de fotopuzzeltocht is vanaf de toren van de Grote kerk aan het Burg. Koomansplein.

>Bibliotheek ruimer open

Na n de zomerperiode zijn de openingstijden in de bibliotheekvestigingen Valkenburg en Rijnsburg weer verruimd. Vanaf deze week kunnen leners in Bibliotheek Valkenburg in Het Dorpshuis aan de Kerkweg terecht op: maandag t/m vrijdag : van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag: van 9.00 tot 18.00 uur. Bibliotheek Rijnsburg in de Burgt aan het Burgemeester Koomansplein is open van Maandag t/m vrijdag: van 9.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Beide bibliotheekvestigingen zijn grotendeels onbemand open. Dat betekent dat bezoekers zelf hun materialen via de zelfservice-apparatuur kunnen lenen en terugbrengen. Op de doordeweekse middagen is er meestal een bibliotheekmedewerker aanwezig. Ook op zaterdagochtend in Bibliotheek Rijnsburg kan iedereen terecht met vragen of om zich in te laten inschrijven als lid.

>Grip op de Knip

Dit n is een stichting die inwoners van de gemeente Katwijk hulp biedt bij financiële problemen of schulden. www.gripopdeknipkatwijk.nl of 06-22062590.

Foto: Piet van Kampen

Helaas
dit jaar
geen Mart

Terugblik Mart met foto´s en
anekdotes

Valse start
voor
Rbb

Medicijnen
in 24-uurs
automaat

Ontruiming n dreigt voor Burchtruiters

Ontruiming dreigt voor Burchtruiters

De Burchtruiters is een florerende vereniging. | Foto: pr. Foto: pr

n Ruimte maken voor grootschalig glastuinbouw

Paarden n sportvereniging De Burchtruiters is een florerende vereniging en biedt al zo’n 40 jaar ruimte en plezier aan paardensportliefhebbers, jong en oud.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Dit verenigingsleven speelt zich af op een perceel aan de Kloosterschuurweg 12a, eigendom van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek. Deze heeft nu aangegeven het stuk grond nodig te hebben voor de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied. De Burchtruiters moeten dan ook wijken voor grootschalig glastuinbouw.


Terug in de tijd

In een brief aan de gemeenteraad legt het college van B&W uit waarom deze beslissing wordt genomen. Om de uitbreiding van het glasareaal in het gebied Kloosterschuur – Trappenberg mogelijk te kunnen maken heeft de gemeente Katwijk in 2012 onder andere een perceel aan de Kloosterschuurlaan gekocht. Dit perceel werd op basis van een mondelinge grondhuurovereenkomst gehuurd van de toenmalige eigenaar door Paardensportvereniging De Burchtruiters als recreatief/hippisch terrein. Deze grondhuurovereenkomst is eind 2015 door de gemeente opgezegd. Sindsdien betalen De Burchtruiters geen huur meer voor het gebruik van dit perceel.

Reeds tientallen jaren hebben De Burchtruiters een perceel grond aan de Kloosterschuurweg in strijd met het bestemmingsplan (agrarische doeleinden) in gebruik. Met de voormalige grondeigenaar had deze vereniging een mondelinge overeenkomst tot grondhuur.

Vanaf het moment van aankoop van dit perceel door de gemeente, wordt in overleg met De Burchtruiters gezocht naar mogelijke alternatieve locaties. Verschillende locaties in het Buitengebied van Rijnsburg zijn als mogelijke alternatieve locatie voor de vereniging onderzocht. Om verschillende redenen bleken deze locaties keer op keer niet haalbaar en/of voldeden niet aan de wensen van De Burchtruiters. In een enkel geval was de grondeigenaar niet bereid om medewerking te verlenen en in andere gevallen bleek de ruimtelijke inpassing niet haalbaar of werd het plan financieel niet haalbaar geacht. De gezamenlijke zoektocht naar een vervangende (tijdelijke of permanente) locatie gaat echter thans onverminderd door.


Procedure tot ontruiming

Op 3 juni 2020 heeft de gemeente De Burchtruiters gesommeerd om uiterlijk op 1 juli 2020 tot ontruiming over te gaan van het door de Burchtruiters in gebruik zijnde perceel. Naar aanleiding van deze brief hebben De Burchtruiters verzocht om de datum van 1 juli te verplaatsen naar een later moment, zodat de voorbereidingen tot ontruiming in gang gezet konden worden. Er is uit coulance door de gemeente ingestemd met het verplaatsen van de datum van 1 juli 2020 naar 1 september 2020, onder voorwaarde van het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Omdat ook deze vaststellingsovereenkomst door De Burchtruiters niet wordt geaccepteerd, blijft de ontruimingsdatum op 1 juli 2020 gehandhaafd. De Burchtruiters zijn op 4 augustus 2020 geïnformeerd dat de gemeente een procedure start om ontruiming van het perceel te bewerkstelligen.

Penningmeester Henk van der Meij van de Burchtruiters bevestigt dat de gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe locatie voor zijn vereniging tot op heden nog niets heeft opgeleverd. Hij kan zich niet voorstellen dat de laatste dagen voor de Burchtruiters zijn geteld. ‘Wij zijn een florerende vereniging met zo’n 60 leden. Organiseren veel activiteiten, ook om het paardrijden heen. Het kan en mag niet zo zijn dat dit ophoudt. Het bestuur van de Burchtruiters vindt dan ook dat de gemeente de morele plicht heeft om voor ons een plekje te regelen’, aldus Van der Meij.

'Dit is de huidige stand van zaken met betrekking tot De Burchtruiters', zo liet een woordvoerder namens wethouder Gerard Mostert weten.

>'Zwarte cijfers voor DSV, maar liquiditeit blijft ‘kwetsbaar’

is verkoop van vastgoed. Kenkhuis zag afgelopen juni wel iets in de mogelijkheid om het complex Parledam met 62 zorgappartementen in Katwijk aan Zee te verkopen. ‘Hier zijn we eigenlijk alleen verhuurder van die appartementen.’ Eerder werd ook het huidige pand van Huize Salem in Katwijk aan Zee genoemd om te verkopen. De bewoners van Salem verblijven tijdelijk aan de Waterboslaan in Rijnsburg. Salem komt in elk geval terug in Katwijk, de vraag is alleen op welke manier en in welke vorm. Ook is overwogen om de mogelijkheid te onderzoeken om de aanleunwoningen bij DSV|Rustoord in Lisse te verkopen.


De Vries wacht nog even met beslissingen over het vastgoed van DSV. ‘Er moet geld komen. Dat kan door verkoop, maar ook door leningen. De verleiding om vastgoed te verkopen is dan groot, maar je kunt vastgoed maar één keer verkopen.' een beslissing hoopt hij voor de kerst van dit jaar te nemen.


Potentiële financier

Het kan dus ook zo zijn, dat DSV voor een lening gaat. ‘Iedereen die geld heeft, is een potentiële financier’, vindt De Vries. Dus ook de gemeente Katwijk die voor 55 miljoen euro borg staat voor de zorgorganisatie en die vorig jaar onaangenaam verrast werd door de financiële problemen.


Zowel gemeente als DSV heeft onderzoek gedaan naar het hoe en waarom, met als belangrijkste uitkomsten, dat de top van de organisatie te weinig kritisch was en dat juist het fraaie vastgoed voor de problemen heeft gezorgd.


‘De plannen waren te ambitieus. Die fout moeten we niet nog een keer maken’, stelt De Vries. Hij heeft alle vertrouwen in een goede afloop en een goede samenwerking met de betrokken gemeenten. DSV heeft zorglocaties in zowel Katwijk als Lisse.
| Foto: A. van Duijvenvoorde.

Familiekoor Ichthus zingt 'Songs of Expectation'

concert n In een tijd waar zingen in een koor niet altijd vanzelfsprekend is, zijn verschillende Katwijkse koren toch weer aan het repeteren geslagen.

Een van die koren is het Familiekoor Ichthus uit Katwijk. Het koor rond de familie Klok is zelfs al zover dat het een concert gaat geven. In deze tijden vol hoop en verwachting is het thema van het concert duidelijk: ´Songs of Expectation´.

Het koor o.l.v. dirigent Jan Verhoef pakt direct uit als het gaat om de muzikale ondersteuning en begeleiding. Het orgel wordt bespeeld door André van Vliet en de vleugel door Jan Lenselink . Arjan en Edith Post bespelen de trompet.

Het concert, wordt gehouden op vrijdag 18 september a.s. in de Immanuelkerk in Rijnsburg en begint om 20.00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur geopend. Het concert is geheel volgens de richtlijnen van het RIVM en het Koornetwerk. Let op: i.v.m. met het maximaal aantal plaatsen dat beschikbaar is, is aanmelden verplicht. Stuur daarom een mail naar cjmuziek@gmail.com . De toegang bedraagt 12 euro.

>Zendingsechtpaar geeft presentatie

Malawi n Vrijdagavond 11 september geven Gert en Rieneke van de Pol een presentatie over hun werk in Malawi; aanvang 20.00 uur in Immanuelkerk.

Vanwege Corona is het echtpaar al enige tijd in Nederland. Begin oktober zullen zij weer naar Malawi vertrekken. Beiden zullen over hun werk vertellen. Malawi met corona en welke kansen de nieuwe politieke situatie biedt. Rieneke o.a. over haar directe zorg voor gehandicapten, vrouwelijke gevangenen en meer. Er is voldoende gelegenheid uw vragen te stellen. U bent welkom vanaf 19.45 uur.

>Bloembindcursus weer van start

aanmelden n Maandag 14 september start Bloembindcursus Rijnsburg weer met hun programma. Al bijna tachtig worden deze cursussen verzorgt in Veiling FloraHolland.

De Bloembindcursus werkt met bekende en professionele docenten. De cursus telt 17 lessen, 1 lesavond per week.

Er staat een schema van data op de website en er wordt gewerkt in drie verschillende groepen: de beginners, de gevorderden en de fantasie. Per groep is een keuze van drie avonden mogelijk. De maandag, dinsdag of woensdag. Wel is het de bedoeling dat er één vaste avond wordt gekozen.

De cursus zorgt voor de eerste benodigdheden en alle bloemen en werkt ook binnen de veiling geheel volgens de richtlijnen van de RIVM.
Kosten inclusief materiaal bedragen € 165,- voor beginners; € 190,- voor gevorderden en € 220,- fantasie. Aanmelden kan via: info@bloembindcursusrijnsburg.nl..
Meer informatie zie: www.bloembindcursusrijnburg.nl. | Foto: pr.

9 / 20

Foto: Piet van Kampen

Als het eerst maar weer Mart is…..


Foto: Piet van Kampen
Foto: Piet van Kampen
Foto: Piet van Kampen
Foto: Piet van Kampen

anders n Het is een bijzondere week voor Valkenburg. Deze week zou in het teken staan van de jaarlijkse Mart. Niets van dit alles. Een virus strooide roet in de 1075ste editie van de leukste en gezelligste paardenmarkt van ons land.

Voorzitter van het Paardenmarktcomité van Valkenburg schrijft altijd een voorwoord voor het speciale Mart-boekje. Om het contact met de Valkenburgers ook of juist in deze week te onderhouden hieronder een speciaal voorwoord namens het comité.


Allerbeste inwoners,


Dit jaar zouden wij de 1075ste editie vieren van de Paardenmarkt van Valkenburg ZH.

Allereerst had ik mij voorgenomen om in dit voorwoord álles behalve het woord Corona te gebruiken….

Vorig jaar eindigde ik ons voorwoord met de zin:
‘Martvieren doen wij met zijn allen dus wij wensen iedereen een mooie, zonnige, droge, gezellige en onvergetelijke MART’.

Nou, mooi en gezellig is het altijd, maar zonnig en droog valt nog wel eens tegen. Tóch gaat ons dorpsfeest eigenlijk altijd door.

Alleen een oorlog en extreme storm hebben er eerder voor gezorgd dat onze alom geliefde paardenmarkt niet door kon gaan. Wie vorig jaar gezegd had dat een (griep-) virus er óók voor zou gaan zorgen dat wij wéér ons dorpsfeest niet zouden kunnen vieren had linea recta het gekkenhuis in verwezen geworden.

Helaas is dit toch echt de reden dat onze 1075ste editie verplaatst gaat worden naar 2021.

Het paardenmarktcomité heeft er werkelijk alles aan gedaan, ook met de andere organisatoren, om alsnog een manier te bedenken om de Mart te kunnen vieren.

Na voor de tweede keer definitief te besluiten de Mart niet te vieren blijft het ons bezig houden of we toch niet iets kunnen doen. Ik denk dat dat gevoel niet weggaat. Mensen willen tóch hun huis/straat gaan versieren, hebben hun vrije dagen al klaarstaan.

Jappe Smits, voorzitter van Festivalk heeft ervoor gezorgd dat RTV Katwijk de gehele Martdag oude foto’s en filmpjes heeft uitgezonden. Ook heeft de Grote Verloting door kunnen gaan. Maar dan op een ‘niet fysieke’ manier. Misschien via een livestream op Facebook of alleen een trekking met de uitslag op Facebook, bij de slager, de benzinepomp en natuurlijk in de Rijnsburger/Valkenburger en Zicht op Valkenburg. Die onvergetelijke Mart 2020, zal waarschijnlijk echt onvergetelijk worden….. Mart 2020 gaat niet door vanwege Corona of die het woord niet meer kunnen zien..Covid-19.

Of ……….maken wij hem tóch zelf weer onvergetelijk door met koffie en gebak de oude filmpjes op RTV Katwijk te bekijken in ons eigen huis met familie en vrienden (niet te veel en 1,5 meter) om 12 uur de Grote Verloting volgen. Wie o wie heeft dit jaar de beroemd makende hoofdprijs gewonnen? Dat we na afloop kunnen zeggen dat het toch weer een onvergetelijke MART is geweest. Maar dan anders!!


Een groet én sterkte namens het voltallige Paardenmarktcomité,


Jan van der Nagel - voorzitter Paardenmarktcomité

Henny Star sr. – Penningmeester

Kimberley van der Nagel – Secretaris

Janneke Russchenberg, Henny van Duijn, Mattijs Jongeneel, Jan van der Nagel en John van Paridon – de onmisbare schakels van het comité.Gelukkig hebben we de foto´s nog

| Foto's: Archief organisatie - Piet van Kampen

13 / 20

15 / 20

19 / 20

ZONDAG 13 SEPTEMBER


Hoe de diensten zijn geregeld in de corona-periode kunt u vinden op de website van de betreffende kerken.


Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter


Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk

Woensdagavond 20.00 uur: vlog via onderstaand YouTubekanaal

Zondagmorgen 10.30 uur:
Hannie v.d. Weerd


Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
Livestream
10.00 uur: Jaap Ketelaar
Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. M. Driessen, Leiden


Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk


Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk (KerkTV)

10.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
15.00 uur: intrede
ds. A.B. Vroomans m.m.v.
ds. J.W. Korpelshoek
Immanuëlkerk
10.00 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: dhr. G. Bremmer
De Voorhof
9.30 uur: geen dienst


VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. J.B. de Rijke,
Krimpen a/d IJssel
18.30 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
uitgezonden via internet
18.30 uur: geen dienst


Geref. kerk De Goede Herder
Via kerkdienst gemist
10.00 uur: ds. M. Zebregs


R.K. Kerk H. Joannes de Doper
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering
https://www.joannesdedoper.nl/
live-tv-uitzending/


Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Jos Lindhout