De Rijnsburger

11 januari 2018

De Rijnsburger 11 januari 2018


3 / 24

17 / 24

21 / 24

23 / 24

ZONDAG 14 januari

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: stud. Van der Staaij
17.00 uur: stud. Van der Staaij

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Sporthal sportpark Middelmors,
Noordwijkerweg te Rijnsburg
10.00 uur: n.b.

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: n.b.

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. H.E. Schouten, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. L. Hoftijzer
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. A. Meek
De Voorhof
09.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. R. Heida, em. Monster
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. W.H. van Boeijen,
Ter Aar

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: n.b.

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering, Boris Plavcic, Cantemus

De Wilbert
10.15 uur: Woord-/gebedsviering

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Liesbeth van der Plas
19.00 uur: Bijbelstudie