De Katwijksche Post

27 februari 2020

De Katwijksche Post 27 februari 2020


>

Overeenkomst Katwijk en RVB over nieuwe woonwijk '‘t Veld'

‘De ondertekening vindt volgende week plaats. De juristen zijn nu bezig om de puntjes op de i te zetten in de contracten’, laat een woordvoerder weten op de vraag wanneer de overeenkomst tussen de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf wordt getekend.De druk die minister Stientje van Veldhoven van Wonen en Milieu uitoefende op de gemeente Katwijk om snel met een oplossing te komen voor de woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg, heeft z’n vruchten afgeworpen.De gemeente en het RVB lagen met elkaar in de clinch en de minister moest eraan te pas komen om die partijen tot de orde te roepen. Katwijk haalde bakzeil door aan te bieden om 600 extra woningen in het beoogde bouwprogramma op te nemen. Het RVB zag namelijk geen mogelijkheden om binnen de financiële opdracht te blijven, die het van de overheid had meegekregen.

De gemeente hield steeds vast aan het maximum van 5.000 woningen, zoals eerder afgesproken met datzelfde overheidsbedrijf in het vastgestelde Masterplan voor dat gebied. Door meer woningen toe te staan, kan het RVB daar mogelijk wel aan voldoen. Katwijk wil wel dat die woningen dan bestemd zijn voor zogenoemde middeninkomens.Pas volgende week, bij de ondertekening van de overeenkomst, zal blijken, hoeveel woningen er gebouwd gaan worden in de nieuwe woonwijk ‘’t Veld’, zoals het voormalig vliegkamp onder Valkenburgers wordt genoemd.

pagina 5

Meerdere partijen zijn geïnteresseerd in koop van het beschut gelegen Huize Salem van DSV. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

DSV kampte

al langer met

financieel tekort

pagina 3

Katwijkse

leerlingen met

mes naar school

pagina 5

GS besluit:

tijdelijke N206

aan noordkant

pagina 33

Cem Senol

slaagt in missie

'100 tegen 1'

3 / 36

5 / 36

7 / 36

Bezuinigingen bij Welzijnskwartier‘We moeten de pijn van die 7 ton een beetje verdelen’

Moods in the Woods verdwijnt, tenzij andere organisaties het overnemen. | Foto: archief / Adrie van Duijvenvoorde Foto: Archief/Adrie van Duijvenvoorde

Geen bijdrage meer aan Moods in the Woods. Geen kennismaking meer voor leerlingen in het voortgezet onderwijs met culturele projecten en minder dagopenstellingen van jongerencentra. Dat zijn enkele gevolgen van de door de gemeente opgelegde bezuinigingen bij Welzijnskwartier. ‘Het is niet wat wij willen, maar we moeten de pijn een beetje verdelen’, zegt directeur Piet van Arkel.


Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Welzijnskwartier maakte begin deze week via een persbericht bekend wat de bezuinigingen gaan betekenen. Dit jaar 250.000 euro en volgend jaar 490.000 euro. Van Arkel: ‘Dat is voor ons een flink bedrag. Welzijnskwartier kreeg zo’n 3,8 miljoen euro aan subsidie en we gaan naar 3 miljoen. Dat blijft natuurlijk een heel groot bedrag, maar ruim 7 ton is niet een bedrag wat je zomaar kunt weglaten zonder mensen te ontslaan.’

Er werken zo’n 90 mensen bij Welzijnskwartier. ‘Dat zijn tussen de 60 en 65 fte. Volgend jaar moeten we 8 of 9 fte bezuinigen. Dit jaar valt dat nog mee, omdat we contracten niet verlengen en omdat een aantal collega’s een andere baan heeft gevonden.


Tekorten in jeugdzorg

De reden voor de forse ‘ombuigingen’ komen door de stijgende kosten in de jeugdzorg. ‘Die kosten lopen de klauwen uit. Overal hoor, niet alleen in Katwijk. Door de bezuinigingen bij o.a. Welzijnskwartier komt geld beschikbaar om de tekorten in de jeugdzorg aan te pakken.’


Jongeren vormen een grote doelgroep voor Welzijnskwartier dat zich inzet voor de meest kwetsbare mensen in de gemeente Katwijk. Daar worden allerlei activiteiten voor gehouden waar de welzijnsorganisatie ooit via de gemeente opdracht en geld voor heeft gekregen.

En nu heeft diezelfde gemeente de opdracht gegeven om minder geld uit te geven. Een beetje krom, vindt Van Arkel. ‘Dat heb ik vorig jaar in een raadsbijeenkomst ook aangekaart. Daar kreeg ik te horen, dat we efficiënter moeten gaan werken. Maar op mijn vraag wat ze daar nou precies mee bedoelen, kreeg ik geen antwoord. Via een efficiencyslag komen we een eind, maar we kunnen niet alles blijven doen.’


Uitsmeren

Door de bezuinigingen ‘uit te smeren’ over de gehele linie, wordt ‘de pijn verdeeld’. Dat is in samenspraak met de gemeente gebeurd. ‘Het is niet zo, dat de gemeente niet tevreden over ons en onze projecten is. Wij moeten bezuinigen, omdat wij de grootste welzijnsorganisatie zijn.’

Voor dit jaar betekent dat het volgende. Diverse jongerencentra gaan minder vaak open. Geen culturele projecten meer op middelbare scholen. Minder beweeg- en sportactiviteiten op schoolpleinen en in de vakanties.

En geen medewerking meer aan het muziek- en cultuurfestival Moods in the Woods, in het Ridderbos. ‘Een hartstikke leuke activiteit en jammer dat dat waarschijnlijk verdwijnt. Ik hoop dat anderen het over gaan nemen.’


‘Het is niet zo, dat de gemeente niet tevreden over ons is'


‘Er blijven nog veel activiteiten over hoor’, verzekert Van Arkel. Jongerenwerk op straat, Vrijwilligers Informatiepunt, Come4Sports, mantelzorgondersteuning, Maaltijdservice Katwijk, Eetkamer De Krom, Huis van de Buurt De Zwanenburg en De Voorhof in Rijnsburg, om er een paar te noemen.

Activiteiten die gericht zijn op het motto van Welzijnskwartier: meedoen. ‘Voor jong en oud en dan met name voor degene die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben.’

Via het project Talentcoaching krijgen jongeren een steuntje in de rug. ‘We vangen jongeren op die spijbelen of uitvallen en het niet meer zo goed weten. Die proberen we weer op de rails te krijgen, zodat ze toch weer naar school gaan. Daarvoor werken we samen met docenten.’

Voor ouderen worden er op verschillende locaties ontmoetingsactiviteiten georganiseerd , zoals ‘bewegen voor ouderen’.

Hoe het bedrag van 490.000 euro voor 2021 ‘uitgesmeerd’ gaat worden, daar wordt nog over nagedacht. ‘Dat moeten we nog gaan onderzoeken. Het klinkt misschien gek, maar we hebben aan de gemeente gevraagd om daar een aanzet voor te geven. We willen namelijk optimaal inspelen op dat waar de Katwijkse samenleving behoefte aan heeft’


Mooie oplossing

Toch ziet de directeur van Welzijnskwartier ook positieve kanten aan de ‘ombuigingsoperatie’. ‘Het biedt ook wel kansen. Zeker op het gebied van samenwerken met andere organisaties, zodat activiteiten door kunnen gaan.’


Van Arkel noemt de samenwerking met bibliotheek over de taalcoaches als mooi voorbeeld. ‘Samen met de bieb werken we met taalcoaches voor statushouders via het Taalhuis. We zijn vorig jaar al gekort op ondersteuning van Steunpunt Medelanders. Daar hebben we de bieb over ingeseind. De bibliotheek heeft de taalactiviteiten overgenomen. Dat was een mooie oplossing.’


Golfbewegingen

Wat Van Arkel betreft is er zonder twijfel toekomst voor Welzijnskwartier. Niet alleen in Katwijk, maar ook daarbuiten. ‘Afgelopen december hebben we te horen gekregen dat wij het jongerenwerk in Noordwijk mogen uitvoeren. Dat hebben we via een aanbestedingsprocedure binnengehaald, omdat we erg goed kunnen inspelen op wat jongeren willen en nodig hebben. Daar zijn we trots op.’


Van Arkel is al 41 jaar betrokken bij het welzijnswerk in Katwijk ‘Ik heb het hartstikke naar m’n zin. Ik vind het gewoon een geweldige sector om in te werken. Ook nu. Bezuinigen is niet leuk, maar het gebeurt in heel welzijnsland. Het zijn allemaal golfbewegingen en daar heb ik er al aardig wat van meegemaakt.’

‘Onze kracht is om kwetsbare groepen te helpen om mee te doen in deze maatschappij. En dat blijven we doen. Hoe je het ook wendt of keert: we blijven een belangrijke verbindende factor in Katwijk en de duin- en Bollenstreek.’


Luister n Katwijksche PostCast via Soundcloud.com of allesoverkatwijk.nl

Romeinse palen Valkenburg voor RMO

Gedeputeerde Willy de Zoete met RMO-directeur Wim Weijland en de Romeinse paal. | Foto: pr Foto: pr

Gedeputeerde Willy de Zoete van Cultuur en Erfgoed voor de provincie Zuid-Holland overhandigde afgelopen vrijdagmiddag een oude houten Romeinse paal aan directeur Wim Weijland van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden.


De Romeinse paal behoort tot de constructie van een eeuwenoude Romeinse weg, die werd aangetroffen bij archeologische opgravingen voor de RijnlandRoute langs de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg. Daarbij zijn in oktober 2018 over een lengte van ruim 125 meter honderden houten palen aangetroffen. Die palen waren onderdeel van de constructie van een weg uit de Romeinse tijd, die bijna 2.000 jaar geleden is aangelegd bij de Weerkampen, een voormalige Romeinse nederzetting.

De unieke vondst kwam aan het licht tijdens het archeologisch onderzoek langs de Tjalmaweg, ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de RijnlandRoute. Sindsdien zijn de palen met zorg bewaard, in afwachting van conservatie. Intussen worden de palen ook wetenschappelijk onderzocht. Met de intentie van het RMO om de palen op te nemen in hun collectie, komen conservatie en tentoonstelling van deze unieke vondst samen.


Gedeputeerde De Zoete licht toe waarom deze opgravingen zo belangrijk zijn: ‘De Romeinse Limes weg en de RijnlandRoute verbinden en verbonden in heden en verleden mensen en gebieden met elkaar. Dankzij de archeologische schatten uit onze Zuid-Hollandse bodem zijn we in staat om telkens weer bijzondere tipjes van onze gezamenlijke historische sluier op te lichten. Met het tentoonstellen van deze bijzondere Romeinse palen in het Rijksmuseum van Oudheden gaan we respectvol om met ons verleden en krijgen deze palen een toekomst ten dienste van iedere bezoeker en inwoner van onze mooie provincie.’

Voor museumdirecteur Wim Weijland is dit een uitzonderlijke aanwinst: ‘Onze museumcollectie vertelt het verhaal van het Romeinse verleden van ons land, daarin mogen de palen van deze weg niet ontbreken. Na restauratie reconstrueren we ermee in het museum een echt stuk van de Romeinse grens in Nederland.'


>

College over verdiepte N206: meer verkeer, meer stikstof, meer geluid

Het college van burgemeester en wethouders heeft twijfels bij de verdiepte aanleg van de provinciale weg N206 tussen de Duinvallei en Katwijk aan den Rijn. De verlegging en verdieping van die weg stond jarenlang hoog op de bestuurlijke en politieke agenda, maar lijkt nu definitief uit beeld te verdwijnen.

‘Vanuit milieuoptiek is het op aspect Stikstof de vraag of een ongelijkvloerse kruising met verdiepte ligging zoveel minder stikstof gaat opleveren. Verkeerskundig wordt per saldo de route waarschijnlijk aantrekkelijker en zal deze meer verkeer gaan aantrekken. Dit heeft tot gevolg dat er meer stikstof wordt geproduceerd.’

Dat zegt het college in antwoord op de motie van de gemeenteraad, vorig jaar november tijdens de Algemene Beschouwingen. Daarin vraagt de raad om ‘de provincie te wijzen op haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de inrichting van het traject van de N206 ter hoogte van de Duinvallei, zodat dit traject aangepast wordt om de leefbaarheid met betrekking tot stikstof en geluidshinder binnen de wettelijke perken te houden’.


Een ongelijkvloerse kruising (Molentuinweg-N206) met verdiepte ligging van provinciale weg zorgt mogelijk wel voor minder geluidsoverlast, tenzij die verdiepte weg ‘een verkeer aantrekkende werking’ heeft, dan geldt volgens het college ‘ook hier dat deze afname beperkt zal kunnen zijn’.

Er zijn op dit moment geen gesprekken met de provincie over de eventuele verlegging en verdieping van de N206, laat het college weten. Wel wordt gesproken over de aanleg van een vrije busbaan voor de R-netbussen door Duinvallei parallel aan de N206. Dat is ook een provinciaal project waarover bestuurlijke afspraken zijn gemaakt.


Niet horen, zien of ruiken

De Wijkraad Katwijk aan den Rijn maakte zich een aantal jaar geleden nog sterk voor een geheel verdiepte N206, onder het motto: ‘We willen de weg niet horen, zien of ruiken’ en werd daarin gesteund door veel dorpsgenoten, waaronder een aantal prominenten. De huidige senator Niek Jan van Kesteren was een van hen, net als voorzitter Jan de Winter van de Rijndorpse Oranjevereniging. Die hadden elkaar en met anderen gevonden in een burgerinitiatief.


‘De combinatie van verdiept aanleggen en uitstoot is nooit door ons gemaakt’, aldus De Winter. ‘De overweging van ons toen was het welzijn (waaronder geluidsoverlast). Met een verdiepte aanleg verdwijnt de weg uit het straatbeeld en kunnen dorpsdelen met elkaar verbonden worden.’ Het voordeel van een tunnel is bovendien dat er volgens De Winter ‘ten aanzien van uitstoot meer kan worden bereikt door de luchtbehandeling in de tunnel goed te regelen’.

‘De N206 als scheiding tussen twee dorpsdelen geeft een beeld van Belgische toestanden. Het is niet meer van deze tijd om een snelweg midden door een dorp te laten lopen’, vindt Rijndorper nog steeds. ‘De Rijnlandroute heeft dit op veel plekken elders opgelost door tunnels te boren.’


Hij vindt het verder opvallend dat de wethouder van GemeenteBelangen ‘langzaam aan het draaien is’. Voor die partij was volgens hem ten tijde van de verkiezingen ‘een tunnel de enige goede optie’.

>aan: daan@watermail.com

van: martin@watermail.com

onderwerp: Goeiendag neef


Beste Daan,


Laten we over die prinsen met de naam Bernhard maar ophouden. En wie die Arie van der Plas is, weten we ook niet. Daar zijn er zoveel van. Wat blaast die man hoog van de toren, zeg. En dan nog tegen ons durven zeggen dat we uit de hoogte doen.


Maar over prinsen gesproken, herinner jij je nog die vroegere Koninginnedagen, dat was toch gezellig hè? Met peekstokken en balletjes aan een elastiek. Dat was in de tijd van het Gast- en Weeshuis en het Ouwe Pliesiebureau, toen die er nog waren, en de Zwaaikom nog op een Frans vissershaventje leek met pakhuizen à la Honfleur. Overal had je nog van die statige panden, in de Voorstraat, de Badstraat, overal, met mooi metselwerk. Het was een gezellig dorp om doorheen te banjeren. Je had nog tobbetje steken en ringrijden. Alle spelletjes leken er wel op dat je een stok door een ring moest steken. Dat was natuurlijk allemaal verborgen erotiek, wat eigenlijk niet mocht, maar toch had je grote gezinnen, met soms wel vijftien kinderen. Die kwamen niet allemaal met de ooievaar. Het was een gezellige tijd, met gezellige winkels, met allemaal hun eigen specialiteit. Als je moeder een cake ging bakken, ging ze naar Verdoes om een smaakje om erin te doen, marasquin. Die Verdoes, IJsbrandt heette die, had ook een wijnhandeltje. En hij was zelfs vinoloog, werd er gefluisterd. Nou, dat was wat. Daar kon je wat anders krijgen dan alleen maar bessenwijn voor op een verjaardag. Wat die man verkocht kwam allemaal uit verre landen als Frankrijk, waar je alleen met aardrijkskundeles weleens kwam, maar echt komen deed je er niet. Tenminste, mijn ouders niet, en als kind was ik nog veel te jong voor verre reizen. Tot Albert Heijn ook wijn ging verkopen en de grote vervlakking begon, er niets meer bijzonder was, het mooie oude dorp met zijn deftige panden in een gestadig tempo onder de slopershamer verdween, wij als kinderen groter werden en het allemaal zagen gebeuren. Zo hoorde ik pas dat er bijna geen Katwijks meer te horen zou zijn in ons mooie dorp. Kun je je dat voorstellen, neefje? Haelegaer gien Kattuks meer. Ons oergevoel! Nog van voor de tijd van de grote sloop. Maar ik heb horen zeggen dat die Van der Marel en De Vink dut jaer met een woordenboek komme. Weet jij daar wat van?


Groetjes, Martin

>

'Zorg beter en veiliger bij sluiting huisartsenposten'

De huisartsenzorg wordt beter en veiliger als de huisartsenzorg 's nachts op één plek in de regio wordt georganiseerd. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), schrijft minister Bruno Bruins van Zorg aan de Tweede Kamer.


In de regio en ook in Katwijk is veel onrust ontstaan, toen bleek dat de huisartsenposten in Voorhout en Alphen aan den Rijn waarschijnlijk 's nachts dicht gaan. De huisartsenpost in het LUMC Leiden gaat waarschijnlijk helemaal dicht.

De huisartsenpost (HAP) Leiderdorp krijgt een regiofunctie. Met die maatregelen willen de huisartsenposten de nachtzorg beter organiseren.


Anders organiseren

De minister beaamt dat er uitdagingen zijn in zorgland. 'Zoals u weet is het zorglandschap in beweging als gevolg van allerlei ontwikkelingen, zoals demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat zorg anders georganiseerd wordt. Daarbij vind ik het belangrijk dat de continuïteit en kwaliteit van zorg geborgd wordt.'

De kwaliteit zou geborgd zijn als vanuit één locatie - Leiderdorp - gewerkt gaat worden. 'Door [...] met meerdere artsen en triagisten tegelijk te werken is meer afstemming mogelijk waardoor de zorg beter en veiliger wordt. Ook wordt het zo mogelijk om beter op zorgvragen in de nacht te anticiperen.' schrijft de minister.


Tot slot laat de minister weten, mocht hij al willen ingrijpen, dat niet te doen. 'Het besluit om de huisartsenposten in Alphen aan den Rijn en Voorhout in de nacht te sluiten en de verplaatsing van de huisartsenpost van Leiden naar Leiderdorp is niet aan mij, maar aan de huisartsen en zorgverzekeraars in de betreffende regio’s.'

Goeiendag neef


Wekelijks in deze krant de mailwisseling tussen Katwijkers Daan en Martin over wat hen bezighoudt.

Tweede DNA-afname zeeslachtoffers

Katwijkse nabestaanden van op zee vermisten kunnen opnieuw DNA afstaan. | Foto Politie Haaglanden Foto: pr Politie Haaglanden

Katwijkse nabestaanden van mensen die op zee vermist zijn geraakt, krijgen opnieuw de kans hun DNA af te staan aan rechercheurs van het Coldcaseteam van de politie-eenheid Den Haag. Het Nederlands Forensisch Instituut vergelijkt de verkregen DNA-profielen met DNA-profielen in de DNA-databank Vermiste Personen.

Het Coldcaseteam van de politie-eenheid Den Haag begon in 2014 aan het project ‘Zeeslachtoffers’, samen met het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP). Bij ongeveer honderdvijftig mensen van wie familie niet van zee is teruggekeerd, is wangslijm afgenomen. Dankzij vernieuwde technieken konden tot op heden vier slachtoffers geïdentificeerd worden. De laatste identificatie is van januari 2020, dus zeer recent.

'Inmiddels zijn we zes jaar verder en horen we dat mensen die destijds hun DNA niet hebben afgestaan, dat alsnog graag zouden willen doen', vertelt Peter Driesen van het Coldcaseteam. Reden genoeg om mensen opnieuw de kans te bieden dit te doen. Nabestaanden van mensen die op zee vermist zijn geraakt, kunnen zich via coldcase@politie.nl met naam en adres aanmelden voor de deelname. Ze ontvangen dan een aanmeldingsformulier met retourenveloppe. Mensen kunnen ook een aanmeldingsformulier met retourenveloppe ophalen bij het Katwijks Museum aan de Voorstraat.


Nabestaanden die in aanmerking komen voor DNA-afname, ontvangen vervolgens een uitnodiging voor een nog niet vastgestelde avond in het Katwijks Museum, waar het Coldcaseteam de DNA-afnames komt doen.

>

Dunea hoopt op lokale expertise voor aanleg nieuw landschapspark

Meerdere Katwijkse organisaties azen op de barakken van Dunea, waarvan er – als het aan dat Zuid-Hollandse waterbedrijf ligt - vier van de achttien overblijven. Het waterbedrijf belegde vorige week donderdagavond in het Dorpshuis Valkenburg een informatiebijeenkomst, waar het op zoek ging naar organisaties die ‘iets toe willen voegen’ aan de plannen voor een landschapspark en de vier overgebleven barakken


Veertien barakken worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe waterwinning. Dat is nodig en noodzakelijk om toekomstige bewoners van de regio van drinkwater te voorzien. Alleen al aan de overkant, op het voormalig vliegkamp, komen naar verwachting meer dan 5.000 woningen.

Dunea heeft bij de gemeente Katwijk vergunning gevraagd voor de sloop van onder andere veertien barakken en de kap van 340 bomen. Met succes, want het college van burgemeester en wethouders heeft die vergunning afgegeven. De verwachting is dat meerdere partijen daar bezwaar tegen maken tot aan de Raad van State aan toe.


Expertise

Het waterbedrijf is niet van plan te wachten op de uitspraak van die Raad en wil de komende maanden het plan over de toekomst van het gebied tussen de Zanderij en Panbos op papier alvast vorm geven. Het roept daarbij de ‘expertise’ in van organisaties, die daarin willen bijdragen. ‘Wie doet en denkt er mee?’ was de nadrukkelijke vraag, die gesteld werd aan de ongeveer vijftien aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van Natuurcentrum Katwijk, stichtingen Duinbehoud en Berkheide/Coepelduynen, Stichting Historie Vliegveld Valkenburg, het initiatief Memorial Park en Menno van Coehoorn, de organisatie die zich inzet voor behoud van historische verdedigingswerken.


Het Natuurcentrum, Historie Vliegveld Valkenburg en Memorial Park laten nadrukkelijk weten geïnteresseerd te zijn in de barakken. Het Natuurcentrum heeft een uitgesproken voorkeur voor de huidige Triple A-locatie aan de Boulevard, maar ziet ook de eindigheid onder ogen als die locatie op de hoek Boulevard-Voorstraat verkocht wordt. In dat geval ziet het aantrekkelijke mogelijkheden om aan te sluiten bij het Visitors Centre Nationaal Park Hollands Duin, dat Dunea daar mogelijk zelf wil vestigen. Het achterliggende duingebied Berkheide ligt namelijk in het hart van dat nationaal park tussen Hoek van Holland en Hillegom.


Memorial Park

Katwijker Jan de Lange hield op zijn bekende wijze een vurig pleidooi voor het Memorial Park WO2, een gedenkpark over de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet alleen een verhaal/expositie in een van de barakken, maar omvat ook fiets- en wandeltochten en bezoeken aan andere plekken en locaties die daarmee te maken hebben, zoals de ‘drakentanden’ en de Altlantikwall in het nabijgelegen Panbos.

Stichting Historie Vliegveld Valkenburg, bezig met het opknappen en inrichten van een voormalige communicatiebunker nabij de slagboom tot het vliegkamp, heeft ook voorkeur voor een meer prominente plek langs de Wassenaarseweg.

Duinbehoud benadrukt dat het gebied vooral bestemd moet zijn om de druk(te) op de duinen te voorkomen. Die pleit voor een integrale gebiedsvisie met de overkant van de Wassenaarseweg, de Kooltuin.


Panbos

Dunea heeft aan gemeente Katwijk te kennen gegeven, dat het graag het beheer van het Panbos wil overnemen. Die Pan van Persijn, ook waterwingebied, sluit straks aan op het landschapspark aan de binnenduinrand, zoals het waterbedrijf dat voor ogen heeft. ‘Het is beter en makkelijker als het beheer van dat hele gebied in één hand is’, verduidelijkt Peter Spierenburg van Dunea die wens.

Het waterbedrijf gaat de komende maanden dat landschapspark verder vormgeven. Organisaties die daar ‘een positieve bijdrage’ aan willen leveren, mogen aanschuiven.

Meepraten over parkeren

De gemeente organiseert op dinsdag 3 maart een inloopbijeenkomst over het nieuwe parkeerbeleid in Katwijk aan Zee. Om betrokkenen daar van op de hoogte te stellen, werden vorige week 8.500 flyers verspreid.


Helaas is er bij die verspreiding iets misgegaan bij de Maregroep, geeft de gemeente aan. De flyers werden verspreid op 18 en 19 februari en de ontvangers werd gevraagd zich voor 20 februari via e-mail aan te melden voor die bijeenkomst. Kort dag en voor de gemeente reden om het inschrijven te verlengen tot afgelopen zondag.

Tot afgelopen maandagmiddag zijn er bij de gemeente 158 aanmeldingen binnengekomen.

‘Zoals het er nu naar uitziet, wordt de locatie ‘het gemeentehuis’, laat de gemeente weten op de vraag waar de bijeenkomst wordt gehouden.


Bewoners van Katwijk aan Zee hebben een ‘gereguleerd parkeergebied’ met vergunningen voor bewoners en betaald parkeren voor bezoekers.

‘De gemeente hoort graag van u welke knelpunten u ervaart op het gebied van parkeren, maar vooral ook welke oplossingen u voorstelt.’


Er zijn al bijeenkomsten geweest met verschillende doelgroepen, waaronder wijkraden, verenigingen, kerken en ondernemers.

>

CDA: Gemeente, kom in actie tegen leegstand winkelcentrum

Ingezonden n


De leegstand op en nabij het Emmaplein is inmiddels bekend. De berichtgeving dat Foto Kruyt na 70 (!) jaar nu ook het gebied verlaat roept bij het CDA nieuwe vragen op.


Triestig beeld

Fractievoorzitter Barend Tensen vraagt wat het college bijvoorbeeld gaat doen om de leegstand tegen te gaan en het winkelcentrum weer 'gezellig druk' te maken? Met name om en nabij het Emmaplein is er nog altijd veel leegstand. Tensen: ‘Het geeft een wat triestig beeld van wat vroeger een bruisend winkelcentrum was. Waarom duurt het dan toch zo lang voordat creatief gekeken wordt naar andere functies, zoals wonen of cultuur? Of het aantrekkelijker maken voor starters om zo'n pand in te trekken? Dat zou de boel een stuk levendiger maken.’


Nieuwe winkelstraat

Landelijk is de winkelleegstand weer toegenomen en zit het flink boven het ‘gezonde’ leegstandpercentage dat nodig is als ruimte om transactie en vernieuwing tot stand te brengen. Tensen: ‘Als gemeente moeten we ons ten doel stellen onder dit gemiddelde of in ieder niet boven het percentage ‘gezonde leegstand’ te komen. Nu benutten we de potentie van onze kustplaats bij lange na niet.’


Het CDA vraagt verder naar de ontwikkelingen rond het actieplan 'Nieuwe Winkelstraat' en kaart de veranderende behoeftes van consumenten op het gebied van online en offline shoppen aan.

‘Denk met ons mee!’

Hoornes samen        in beweging

De gemeente organiseert dinsdag 2 maart van 19.15 tot 22.00 uur een bijeenkomst in De Schelp aan de Suurmondstraat in kader van project ‘Hoornes samen in beweging’.


Na het delen van alle dromen van de Hoornes is het tijd om te kijken hoe we verder gaan. Kom ook en denk samen met ons mee over de toekomst van de wijk. Neem een kijkje in het verleden en reis door de tijd om kennis van het ‘Verhaal van de Hoornes’ te nemen. Kijk samen met alle aanwezigen naar de toekomst van de wijk om het verhaal compleet te maken. Loop langs de verschillend thematafels en lever je eigen ideeën en input over verschillende onderwerpen als: Vergroenen; Ontmoeten; Verbinden en Duurzaamheid.


Programma

Vanaf 19.15 uur Inloop

19.30-19.35 uur Opening

19.35-20.15 uur Presentatie van
het verhaal van de wijk

20.15-20.30 uur Koffiepauze

20.30-21.15 uur Thematafels

21.15-21.30 uur Delen resultaten
met de zaal

21.30-21.40 uur Verdere voortgang
en het proces

21.40-22.00 uur Afsluiting

>

SHD: ‘Betaalbaar bouwen op Valkenburg voor alle beroepsgroepen’

Cees Oostindie, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ (SHD) is er duidelijk over: ‘Huizen bouwen van iets meer dan drie ton voor leraren, politieagenten, verpleegkundigen is een mooi verhaal, maar ik zie deze mensen eerder zelf nog een betaalbaar huis willen huren.’

‘Daarom moeten we op Valkenburg straks zeker die 25 procent sociale woningbouw snel realiseren en niet alleen met een huur van net onder de huurgrens van 737,14 euro. De SHD wil daar zeker ook goedkopere, kwaliteitsvolle huurwoningen gebouwd zien. We hebben immers toch ook andere beroepsgroepen, jongeren en starters in Katwijk die een huurwoning zoeken.’'Sociale woningbouw in gevarieerde prijsklassen’

Interim directeur-bestuurder Pierre Sponselee van Dunavie onderschreef in zijn interview bij RTV Magazine begin deze maand de woorden van de SHD-voorzitter.

Oostindie is blij dat er haast wordt gemaakt om tot daadwerkelijk bouwen te komen. ‘Er kan bijna geen bouwplan meer bij op die Valkenburgse tekentafel waar de afgelopen twintig jaar plan na plan is gelegd om weer onder lagen stof te verdwijnen. Doorpakken nu dus, zeker wat betreft de 25 procent sociale woningbouw in gevarieerde prijsklassen.’

Echtpaar Barnhoorn dankbaar voor nieuw huwelijksjubileum

Kees Barnhoorn en Gijsje Hus woonden naast elkaar op de Randweg. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Op Valentijnsdag 65 jaar in de echt verbonden

Voor velen is 14 februari tegenwoordig een speciale dag en worden (soms geheime) liefdes door attenties gekenmerkt. Voor Kees Barnhoorn (84) en Gijsje Barnhoorn-Hus (84) zegt Valentijnsdag helemaal niets. De datum wel, want 65 jaar geleden beloofden zij elkaar trouw voor het leven. Een belofte die immer gestand werd gedaan.


Door Piet van Kampen

‘Heel bijzonder dat wij dit nog mee mogen maken’, vertelt Gijsje op dankbare toon. De blijdschap straalt van haar gezicht. Echtgenoot Kees knikt instemmend.

Het is tijdens een geanimeerd gesprek enkele dagen na de huwelijksjubileumdag die in huiselijke kring werd gevierd in hun huidige aanleunwoning bij Huize Salem waar zij sinds zeven jaar wonen. ‘Eerst was het wel even wennen, maar nu wonen wij hier heel fijn en worden goed verzorgd’, vertelt de bruid.

De verhalen komen los. Over hoe de geboren en getogen Katwijkers naast elkaar aan de Randweg woonden. ‘Er stond alleen hekje tussen’, glimlacht de bruidegom fijntjes, die zijn grote liefde als het ware voor het grijpen had.

Na enkele jaren schoof het jonge stel elkaar de ringen om en uit het huwelijk zagen vijf kinderen het levenslicht. De familie werd verijkt met twaalf kleinkinderen en inmiddels staat de teller op zeven achterkleinkinderen.

Na de huwelijksdag betrok het echtpaar destijds een woning dicht bij de geboortestek aan de Randweg. Later verhuisden zij naar de Havikslaan en zeven jaar geleden naar de aanleunwoning.


Blij

‘Ik ben blij dat wij nog steeds samen zijn’, toont bruidegom Kees zich een dankbare man. Hij verdiende als lasser bij de voormalige CAR meubelfabriek de kost en later ook nog in het Westland. Hij trapte graag een balletje bij Quick Boys, speelde graag een potje klaverjassen of hanteerde de biljartkeu. Gijsje was regelmatig met het kroost in het zwembad te vinden, hield het lichaam in conditie met gymnastiek en een potje sjoelen was ook een leuke ontspanning.

Samen houden zij mooie herinneringen over aan leuke busvakanties naar het buitenland. Nu brengt het paar de dag in alle rust door met het lezen van de krant of naar leuke televisieprogramma’s kijken.


Zij zijn erg aan elkaar gehecht en hopen als het hen gegeven is om samen de 70-jarige huwelijksmijlpaal te mogen bereiken.


>

Inloopbijeenkomst parkeerbeleid

Ingezonden n Er is al jaren veel onvrede in onze gemeente over het parkeerbeleid. Vele Katwijkers onder ons hebben dit al meerdere keren aangegeven, beloftes gemaakt dat het beter wordt.

Hoger beroep, er is een gesprek geweest met een partij uit Katwijk.Eindelijk wil de gemeente in gesprek met ons door middel van een inloopbijeenkomst. Iedereen in Katwijk zee heeft deze uitnodigingsfolder ontvangen 19 februari jl. En wat blijkt: voor 20 februari had u zich al moeten inschrijven. Er is contact geweest met de gemeente Katwijk; de inschrijving is verlengd!Wij hebben nu de kans om ons te laten horen, schrijf u alsnog in en kom om te laten weten hoe groot het probleem in onze gemeente is. parkeerbijeenkomst@katwijk.nlN. van Dijk

Namens bewoners

Oostpad/Westpad Katwijk

Deel 8

Het fictieve dagboek van Woldringh van der Hoop

'Ik, Wicher Jacob Woldringh van der Hoop, burgemeester van het mooie Katwijk sedert 1932, heb me weleens afgevraagd hoe mijn voorganger Jan Schokking het zou hebben gedaan. Hoe hij de bevolking van Katwijk door deze oorlogsjaren heen zou hebben geloosd. Ik weet het niet, het is alweer zo lang geleden dat ik hem opvolgde. Maar ik weet wel dat ik het tot nu toe in ieder geval naar beste eer en geweten heb gedaan, wat mensen er ook van zeggen en denken.

Door Adri van Beelen

Foto: pr1 maart 1945

V

an de geestelijke wonden die ik heb overgehouden aan mijn verblijf in kamp Amersfoort ben ik nog steeds niet hersteld. Dat durf ik u, mijn dagboek, wel te bekennen. Misschien zal het wel nooit gebeuren. Maar dat betekent geenszins dat we bij de pakken neer moeten zitten. Daar heeft niemand iets aan. Jacob van der Plas was hier van de week. ‘Je voelt aan alles dat de oorlog niet lang meer duurt,’ zei hij. ‘Hoe weet je dat, Van der Plas?’ vroeg ik. Hij antwoordde: ‘De tekenen wijzen erop. Via Radio Oranje horen wij dat onze bevrijders steeds verder oprukken. Limburg en Brabant worden nu in rap tempo bevrijd. En koningin Wilhelmina voorspelde het in november al. Ze zei: “Dat ieder van u doordrongen zij dat onze kracht om deze grote benauwenis en beproeving te boven te komen, gelegen is in onzen wil en in onze saamhorigheid en in onze samenwerking; dan zullen wij ook daarin overwinnaars zijn. De ure der bevrijding zal komen. Leve het vaderland.” Dat zei ze.’


‘Dat je dat allemaal zo precies weet Van der Plas.’ ‘Ja,’ antwoordde hij, ‘dat komt: ik schrijf altijd mee met haar toespraak. Haar toespraak met de Kerst heb ik helemaal uitgeschreven, die leg thuis bij me in de kast onder een stapel truien.’


Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik ook al stiekem plannen maak voor na de oorlog. Niemand weet precies wanneer het moment der bevrijding zal komen, maar dát het komt, is zeker. En dan zal ook Katwijk herrijzen uit de puinhopen van de afbraak. Ik heb al eerder gezegd dat er een nieuwe moderne Boulevard moet komen. Evenzogoed moet de overige bebouwing daar ook op aansluiten en zullen er gerieflijke woningen gebouwd moeten worden. Wat er gebeurd is valt als dramatisch aan te merken, maar wij moeten het aanstonds van de zonzijde beschouwen, anders houdt onze eensgezindheid geen stand. Ja, er valt nog veel te doen voor het zover is, en wie weet wat ons nog boven het hoofd hangt, maar mijn vader leerde me ooit om dromen te hebben. Net als de Engelandvaarders die aan het begin van de oorlog vanaf ons strand richting Engeland vertrokken. Gevaarlijke acties maar uitgevoerd met een rotsvast geloof en fanatisme. Zo hoorde ik via geheime relaties dat sommige van de lieden die hier vandaan vertrokken met vouwkano’s nog wonderwel in leven zijn. Maar denk je eens in. Je stapt in de donkere nacht in zo’n kano wetende dat je twee of drie dagen aan één stuk door peddelen wacht. Tenminste, zo stel ik mij dat voor.

Het is vandaag 1 maart, de lente nadert. Maar de dagen zijn nog koud en bij wijle ronduit guur. De gaarkeukens hebben tekorten, dat is waar, maar niet zo erg als in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Leiden. Men hoort aldaar zelfs over stervende mensen op straat. Ja, het is zo: de vleespotten bevinden zich elders in het land, helaas niet in onze contreien.

Fotograaf Dirk van Egmond exposeert in Katwijks Museum

Light and shade, spelen met lichtí heeft de expositie van fotograaf Dirk van Egmond. | Foto: Maarten van Rijn Foto: MvR

In het Katwijks Museum vond afgelopen zaterdag de opening plaats van een expositie van fotografisch werk van Dirk van Egmond. De fotograaf geniet enige bekendheid op lokale en regionale Facebookgroepen. Maarten van Rijn, ook fotograaf, sprak hem voor de opening.


De buurt AED hangt bij Zwaan Osteopathie. | Foto: pr Foto: pr

Zijn belangrijkste onderwerpen zijn naar eigen zeggen natuur en landschappen. Vooral momenten waarin onderwerp, licht- en weersomstandigheden elkaar versterken, en er zich iets nieuws vormt, op bijna mysterieuze wijze. Het zijn schaarse momenten, je moet ernaar zoeken, maar: ‘Het mooie is: de natuur levert ze zelf, zoals die ene lichtstreep op zee die een beeld totaal verandert’.


Die onderwerpskeuze betekent dat hij vaak bij nacht en ontij op pad is, zoekend naar momenten en omstandigheden waarvan hij ook zonder camera kan genieten. Maar hij wil anderen erop attenderen, door ze er getuige van te laten zijn middels zijn opnamen. Fotografie heeft zijn eigen waarneming van dingen veranderd, waardoor het aantal fotografische thema’s zich uitbreidt. ‘Het is goed om te zien dat je jezelf ontwikkelt.’Het 'super-artistieke' is aan hem niet besteed

De titel van de expositie, ‘Light and shade, spelen met licht’ verraadt dat de schilderkunst een belangrijke bron van inspiratie is, meer dan het werk van andere fotografen. Met belangstelling en aanmoediging volgt hij het werk van beginnende fotografen. Het ‘super-artistieke’ is aan hem niet besteed. Zijn techniek en stijl vormden zich in de praktijk, niet op de academie.

Door zijn achtergrond in de handel bezit hij voldoende zakelijkheid om een substantieel deel van zijn inkomsten uit fotografische opdrachten te halen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om opdrachten uit de bouw, bedrijfsleven, dienstencentra, stadsbesturen. Met als onderwerpen architectuur, bouwprojecten, stadsgezichten, interieurs, evenementen. Dat werk verschijnt in voorlichtings- en promotiefolders en/of websites, of aan de muur van genoemde instanties. Hij adviseert daarbij over de manier van inrichten en verdelen van de wandruimte. Zijn eigen website, Treffend Beeld, biedt ook particulieren de mogelijkheid een keus te maken uit zijn aanbod van foto’s voor ‘aan de muur’.


Fotograferen is zo een combinatie van werk en hobby geworden, in een verhouding die bij hem in balans is.


De tentoonstelling in het Katwijks Museum is te bezichtigen van 25 februari tot en met 23 mei.

>

Buurt regelt Buurt AED

Marja Abdou was eind vorig jaar betrokken bij een (succesvolle) reanimatie. Dat bracht haar op het idee om het initiatief te nemen voor een buurt AED met buitenkast in haar buurt. Samen met haar comitéleden van Buurtcomité Ligustrum in Katwijk-Zuid zette zij een actie op en zamelde het benodigde geld in.


Voor een AED met buitenkast moest 2.667,- worden ingezameld worden. De eerste 1.007,- doneerde Philips; het overige geld moest binnen 30 dagen bij elkaar gebracht worden. Via Facebook vroeg Buurtcomité Ligustrum buurtbewoners om te doneren. Ook gingen zij met flyers langs de deuren. Het benodigde geld was zo bij elkaar.


Zwaan Osteopathie bood aan om de AED op de buitenmuur van de praktijk te hangen. Buurtbewoner Sjaak Ouwehand hing de AED buitenkast op. Voor geïnteresseerde buurtbewoners wordt een reanimatiecursus georganiseerd, zodat zij zich kunnen aansluiten bij het landelijk burgerhulpverleners netwerk van de Hartstichting: www.hartslagnu.nl. Zwaan biedt buurtbewoners aan om bij te dragen aan de kosten van deze cursus.


Een mooie samenwerking tussen het Buurtcomité, buurtbewoners en ondernemers.

14 / 36

‘Ik fungeerde als vakman en had altijd plezier in mijn werk’ Krijn van Duijn bouwde aan bomschuit KW 88

Foto: Krijn van Duijn
Foto: Krijn van Duijn
Foto: Aad van Duijn
Foto: Krijn van Duijn

Of hij de laatst levende scheepsbouwer is die betrokken was bij de restauratie van bomschuiten, weet Krijn van Duijn (87) niet. Bij de echte bouw van bomschuiten was hij niet meer betrokken. Dat gold wel voor zijn vader Hans van Duijn, die net als Krijn werkzaam was bij de Firma Taat. ‘Ik kwam in 1947 als scheepstimmerman in dienst en werkte er tot het faillissement van de firma in 1984. Deze gerenommeerde scheepsbouwer, later gevestigd op de Prins Hendrikkade, was een goed bedrijf dat honderden reddingssloepen bouwde, tientallen kotters aftimmerde en alle houten strandreddingboten realiseerde.’

Door Aad van Duijn


Krijn van Duijn werd in de dertiger jaren van de vorige eeuw geboren op de Badstraat ter hoogte van wat nu de Taatendam is en waar decennia bomschuiten gebouwd werden. ‘In de oorlog werd dit spergebied en moesten we ons huis verlaten,’ vertelt de kwieke tachtiger in zijn huidige woonhuis vlakbij de molen in Katwijk aan den Rijn.


Bijna veertig jaar was Krijn een trotse scheepstimmerman. ‘Bij de Firma Taat werkten meer families. Dat gold ook voor ons. Behalve mijn vader, die daar ruim 50 jaar werkzaam was, waren nog twee broers bij deze scheepsbouwer in dienst.’


‘Wat mijn vooropleiding was? Na de lagere school – De Tooropschool die vlakbij ons huis lag – volgde ik een korte periode de Tekenschool op de Voorstraat en als jong ventje startte ik met mijn eerste baan. Mijn vader kocht een zaag en duimstok, meldde me aan bij de Firma Taat en leerde me het vak. Je had daarin geen keuze.’


Vakman

‘Ik fungeerde als vakman en had altijd plezier in mijn werk. Dat was gevarieerd en je zag letterlijk onder je vingers het schip waaraan je werkte groeien. Veel deed je daarbij in teamverband ondanks dat we vormen van specialisme kenden. Zelf werkte ik vaak aan de spiegel van een sloep. Dat gold ook bij de restauratie ruim veertig jaar geleden van de bomschuit KW 88. Van die klus zijn volgens mij nog foto’s van me. De spiegel trouwens, is de achterkant van het vaartuig, waar de eikenplanken als een goed passend vlak gemonteerd werden en het schip afsloten. Best wel precisiewerk.’


De Katwijkse vloot was in de jaren vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog groot. Veel van die vissersschepen werden door ‘Taat’ gebouwd of opgekalefaterd. Dat gebeurde op de prins Hendrikkade of bij het aftimmeren van het casco van een kotter aan de wal van de berghaven voor de firma Zwitser, de locatie waar nu de jachthaven ligt. 'Vooral in de weken vooraf aan de haringvangst was het een drukke tijd. Veel van die scheepjes die we afbouwden gingen trouwens naar Denemarken.’


‘We werkten ook regelmatig buiten Katwijk. Ik herinner me nog goed de strenge winter van 1963. We bouwden toen schepen af in Monnickendam. Het was ijskoud. De Gouwzee was dichtgevroren en de vrachtwagens reden het zware materiaal direct over de bevroren Gouwzee aan.’


Eikenhout

‘We werkten bij de bouw van de vele schepen en ook bij de restauratie van de bomschuit KW 88, met eikenhout en voor de sloepen en reddingboten met teakhout. Zwaar weerbarstig materiaal, dat uiteraard goed geëigend was voor de bouw van deze robuuste schepen.'


'Het ritme van de planken waarmee het schip of de sloep gebouwd werd, was bepaald. Dat betekende dat houtwerk of parallel of soms juist haaks op elkaar gemonteerd moest worden. En juist op zo’n kruisvlak werd het hout gehecht middels nagels, of klinkwerk. Later ook door schroefwerk. Een zware klus, want het was nagenoeg allemaal handwerk: vaak eerst gaten boren in het hare eikenhout en dan het aan elkaar klinken of schroeven.’


‘Omgerekend naar het aantal stammen gingen er heel wat bomen in een schip. Toch werkte het anders. We zochten voor spanten of andere delen waar een fikse kromming in zat naar eikenhout dat al gekromd was. Bijvoorbeeld zware rondlopende takken. Daarnaast kromden we de dikke houten planken met stoom. Deze stoomketel stond bij de Firma Taat redelijk ver van de plek waar we bouwden. Voordat we dus een plank in de juiste kromming konden monteren, was er heel wat gesleep, gepas en stoomwerk nodig.’


‘Ik herinner me ook dat we bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld het mastwerk, uitvoerden bij de nabijgelegen blokkenmaker Dubbeldam. Die had specifieke machines om te zagen. Het betekende wel dat we alles op een handkar laadden en met deze zware vracht de hoogte bij het oude politiebureau op moesten – waar nu de lift bij de Zwaaikom is – richting de Dwarsstraat. In de huidige tijd ondenkbaar.’


‘In 1984 ging de Firma Taat, inclusief de houthal, failliet. Ik was toen 54. Gelukkig vond ik werk bij de woningbouwvereniging De Brittenburg. De toenmalige voorman van de onderhoudsdienst, de heer Veldhuizen, zocht me op een vrijdag op en vroeg of ik als timmerman wilde starten. Graag, zei ik, maar wanneer. Begin maar direct maandag, was het antwoord. Die maandag kreeg ik een onderhoudsbusje en een werkbriefje met klussen aan de huurwoningen.'


'Tien jaar lang bleef ik met genoegen in dienst bij de woningbouwvereniging. Er eerder uit kon niet, want de overgang van scheepstimmerman bij Taat naar timmerman bij De Brittenburg betekende pensioenbreuk. Met de VUT gaan, zoals velen deden, lukte niet, want ik moest eerst nog minimaal tien jaar volmaken.’


Monument

Van Duijn kijkt met plezier terug op zijn arbeidzame leven. Regelmatig doet hij met zijn vrouw op de fiets de oude locaties aan, waar hij werkzaam was. ‘We zijn enthousiaste fietsers en rijden soms ook langs de Vuurtoren waar de bomschuit KW 88 in de zomermaanden staat. Ik heb dan wel niet gewerkt aan de oorspronkelijke bouw van de bomschuiten, de laatste liep begin negentiende eeuw van stapel, maar wel aan de restauratie van deze bomschuit. Voor de restauratie van de spiegel heb ik gezorgd. Daarmee sta ik in de rij van een lange groep scheepstimmerlieden die deze unieke vaartuigen decennialang bouwden. En, zoals gezegd, mijn vader die me in het vak binnenleidde en bekwaamde, hoorde met zijn generatie tot echt de laatste bomschuitbouwers. Voor hen is de KW 88 ook een klein monument.’Foto's

(vanaf links met de klok mee)


· Krijn van Duijn met een

fotoalbum met foto's van zijn werk als scheepstimmerman.

| Foto: Aad van Duijn


· Krijn van Duijn aan het werk

en met de restauratieploeg

van de KW 88.

| Uit fotoalbum Krijn van Duijn


Scheeps-bouwer Taat

Firma Taat is in 1850 opgericht. Het gaat daarbij om een aantal generaties scheepsbouwers/eigenaren van de firma, waarvan Willem Taat (geboren in 1777) de eerste was. Bekende familienamen die in meerdere generaties terugkeerden zijn Dirk en Willem Taat.De laatste directeur-eigenaar was Nico D. Taat (geboren in 1948). Totaal waren er negen familieleden betroken bij het bedrijf, dat in 1984 failliet ging.

De scheepsmakerij lag aanvankelijk op een centrale plek in het dorp, dat nu terecht aangeduid wordt met Taatedam. De afgebouwde bomschuiten, soms werden er per jaar wel vijf gemaakt, rolde men via de Voorstraat naar de Boulevard. Later verhuisde het bedrijf, dat ook een periode een rederij had, naar de Prins Hendrikkade.


Bij de Firma Taat zijn 131 bomschuiten gebouwd. De laatste grote bomschuit werd gebouwd in 1908.
Rond 1900 telde de Katwijkse vloot nog 35 bomschuiten. De garnalenbomschuit, die in de zomermaanden bij de Vuurbaak tentoongesteld staat onder de benaming KW88, is als ‘nakomertje’ gebouwd in de periode 1912-1913. Deze ‘garnalenbotter’ is gerestaureerd in 1978-1979. Een restauratie waarbij Krijn van Duijn intensief betrokken was.


Tot de Tweede Wereldoorlog was de garnalenbomschuit in gebruik. Daarna lag jarenlang het scheepje onder water in de Driehoek, totdat het Hoogheemraadschap Rijnland de bomschuit lichtte en vervoerde naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. In oktober 1966 keerde de KW 88 terug naar Katwijk.

Bevrijdingstaptoe

Foto: pr

Op Koningsdag, maandag 27 april, staat de Bevrijdingstaptoe ‘75 jaar Vrijheid’ in Katwijk op het programma. De taptoe is één van de hoogtepunten van de OVKRV, de samenwerkende Oranjeverenigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.


De Bevrijdingstaptoe is een uniek en laagdrempelig evenement voor een breed publiek. De organisatie van de Bevrijdingstaptoe is in handen van de Stichting Taptoe Katwijk (STK).


Toeschouwers kunnen rekenen op een muzikaal spektakel op Sportpark Nieuw Zuid waar de nationale top uit de mars- en showwereld aanwezig is. De deelnemende korpsen aan de taptoe hebben vele gouden medailles gewonnen op het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade, met acht deelnemende korpsen is het programma meer dan compleet.

De deelnemende korpsen zijn: Marchingband en Junioren van de Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) uit Katwijk; Show- Marching- & Concertband Flora Band uit Rijnsburg; Show- & Marchingband en Jong Kunst en Genoegen (K&G) uit Leiden; Show- en Drumfanfare Metro uit Scheveningen; Drum- en Showband Adest Musica uit Sassenheim; Show- & Marchingband Exempel uit Empel.


De Bevrijdingstaptoe wordt gehouden op Sportpark Nieuw Zuid, aan de Laan van Nieuw Zuid 35 in Katwijk aan Zee. Toegangskaarten kosten 10 euro voor een overdekte zitplaats op de hoofdtribune, de kaarten zijn te koop via 75jaarvrijheid.ovkrv.nl/tickets-kopen/


Het publiek krijgt een programma aangeboden met een ’gouden’ randje.

75 jaar vrijheid

Opening Kinderboerderij Westerweide

Stichting Kinderboerderij Westerweide kan nu met vrijwilligers hun plannen verwezenlijken. | Foto: CvdS. Foto: Carin van der Spijk-Kralt

Na een intensieve periode van praten, onderhandelen en samenwerken is gisteren het beheer van de Dierenweide Westerweide door de gemeente overgedragen aan Stichting Kinderboerderij Westerweide.


Gijs en Anneke de Jong dragen OV Rijnsburg een warm hart toe. | Foto: CvdS. Foto: Carin van der Spijk

Eind september 2019 is een ondernemingsplan aangeboden aan wethouder Rien Nagtegaal. In dit ondernemingsplan staat beschreven wat het doel van stichting Kinderboerderij Westerweide is en wat de plannen zijn voor het behoud van de Dierenweide. Na meerdere gesprekken tussen de gemeente en de stichting zijn beide partijen tot overeenstemming gekomen en erg blij dat hiermee de dierenweide behouden kan blijven. Eind december was met het tekenen van de akte van oprichting de stichting Kinderboerderij Westerweide een feit.


In het bijzijn van de vele vrijwilligers heeft wethouder Rien Nagtegaal het beheer officieel overgedragen aan William Hogewoning, voorzitter van Stichting Kinderboerderij Westerweide.


Stichting Kinderboerderij Westerweide kan vanaf 1 maart met de overdracht van het beheer, samen met de beheerder en vrijwilligers, hun plannen voor de dierenweide realiseren. De stichting stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en zorgzaamheid van inwoners van Katwijk, voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen.

>75-jarig jubileum Oranje Vereniging Rijnsburg

Mijmeren over de tijd dat er nog veel Buurtverenigingen waren…

‘We hebben heel fijne herinneringen aan de feestweken van weleer. De tijd dat er zo’n 20 buurtverenigingen met de activiteiten meededen. Tja… dat is allemaal voorbij’.

Door Carin van der Spijk-Kralt

Gijs (72) en Anneke (67) de Jong-Veldman zijn 47 jaar getrouwd en wonen al 36 jaar in de Irissenstraat. Jarenlang zijn zij actief geweest voor Buurtvereniging de Irissenstraat, een van de weinige buurtverenigingen in Rijnsburg die nu nog actief is: met de maandelijkse bingo- en kaartavonden. Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van Oranje Vereniging Rijnsburg worden herinneringen opgehaald.


Gijs komt oorspronkelijk uit Beinsdorp en is voor de liefde naar Rijnsburg verhuisd. Het echtpaar is begonnen in een huisje aan de Koestraat 7a, waar de sportschool en later een kerkgenootschap is gevestigd.

‘Tijdens de feesten stonden de paarden en kraampjes toen voor onze deur’, herinnert Anneke zich nog goed. Na een paar jaar in de Spinozalaan te hebben gewoond, keert het gezin de Jong terug naar het centrum van Rijnsburg. Met veel plezier wonen ze dan ook in de Irissenstraat. Toen we hier net woonden werd Gijs gevraagd om in het bestuur van Buurtvereniging De Irissenstraat te komen. ‘De heren Piet Zwaan en Van Waalwijk kwamen mij persoonlijk vragen. Ik heb ik er nooit spijt van gehad. Het is een mooie en gezellige tijd geweest’, laat Gijs weten.

Anneke vult aan dat er toen veel buurtverenigingen actief waren tijdens de feestweek. Het aanbrengen van verlichting en versiering in de straat was elk jaar weer een hoogtepunt. Gijs hierover: ‘Vele handen maken licht werk. Belden we bij mensen aan om ‘stroom af te tappen’ voor de verlichting, dan was dat geen enkel probleem. Iedereen deed op zijn of haar manier mee. Je kende ook iedereen. Er woonden veel gezinnen met kinderen en dat schept een band. Het was altijd gezellig. De bestuursleden bezochten ook mensen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis verbleven. We hadden een ‘lief en leed’ pot. Het omzien naar elkaar was er toen gewoon’. ‘De tijd is nu gewoon anders’, vult Anneke haar man aan.

Als voorbeeld noemt ze hun buurman, een jonge man. Hij gaat om 5 uur ’s morgens naar zijn werk en komt ’s middags 5 uur weer thuis. 'We zien elkaar bijna nooit. Dat is niet verkeerd hoor, maar jonge mensen leven nu gewoon heel anders als dat wij deden’, legt Anneke uit.

Gijs en Anneke zijn trouwe leden van OV Rijnsburg en kijken elk jaar uit naar de feestweek. ‘Nee, we doen nu niet meer mee met tonnetjesteken, maar lopen wel elke dag het dorp even in. Leuk om alles te zien. Ondanks dat er veel is veranderd, is de animo bij al die activiteiten groot. Wij vinden het bijzonder dat het bestuur van OV Rijnsburg elke keer weer een uitgebreid feestprogramma organiseert. Top dat ze dit doen. Wij nemen in ieder geval ons petje voor hen af. Terecht dat het bestuur in mei beloond wordt met een extra feestweek’.

Man aangehouden voor vernieling

Foto: K. van Delft

De politie heeft donderdagmorgen een 45-jarige man aangehouden vanwege de vernieling van een Rijnsburgse snackbar in de nacht van zondag naar maandag. Dat meldt de politie.


In de nacht van zondag op maandag rond 02.50 uur is met een voorwerp ingeslagen op 14 ruiten van snackbar Ouwersloot aan de Spinozalaan in Rijnsburg. Het lijkt erop dat met een hamer of soortgelijk voorwerp heel hard is ingeslagen op 14 ruiten en de deur.

>

Huurwoningen de Horn opgeleverd

Dunavie heeft vorige week donderdag 24 huurwoningen in project de Horn opgeleverd.

Nieuwe huurders kregen de sleutel en konden hun nieuwe huis bewonderen. Naast de sleutel kregen ze een grote mand met groente en fruit.

De appartementen zijn allemaal sociaal verhuurd en liggen aan een groot plantsoen in het deelplan Vliet. De appartementen zijn voorzien van karakteristieke details, zoals ramen met roeden en dakkapellen. Alle appartementen hebben een tuin of balkon. Dunavie heeft ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid. Op het dak zijn voor de woningen en algemene ruimten zonnepanelen geplaatst.

>

Repaircafé

Iedereen is op zaterdag 29 februari weer van harte welkom in het Repaircafé.


Van 10.00 tot 12.30 uur ben je welkom in het gebouw van de dagbesteding Gemiva, Tulpenstraat 16-18.

Het Repaircafé bestaat al op veel plekken in Nederland. Het doel is te kijken of spullen eerst nog gerepareerd kunnen worden in plaats van ze weg te gooien. Daarbij kun je denken aan je stofzuiger, koffiezetapparaat, stoel en dergelijke.


Voor de reparatie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten. Belangrijk om te weten: het Repaircafé is niet bedoeld als gratis reparatie-mogelijkheid. De fietsenmaker en de kledinghersteller moeten ook hun brood verdienen. Het idee is dat je er tijdens de reparatie bij blijft en er zelf ook wat van leert.

Ook is men op zoek naar gereedschap en vrijwilligers die op basis van hun technische achtergrond, op oproepbasis willen repareren.


Voor meer informatie mail naar

repaircaferijnsburg@gmail.com of bel met Wilco Korts 06 30787182.

>Inbreker opgepakt

De politie heeft in de nacht van zondag naar maandag een man aangehouden die zeer waarschijnlijk wilde inbreken in een woning in Rijnsburg.


Bij de politie kwam de melding binnen dat een man opvallend gedrag vertoonde bij de woning van de buren. De man keek door het raam naar binnen en melder voelde direct aan dat deze man mogelijk geen goede bedoelingen had. De melder sprak de man aan, die op zijn beurt het hazenpad koos.

Melder twijfelde vervolgens geen moment, stapte op zijn fiets en ging achter de man aan. Ondertussen belde de melder met de politie om zijn positie door te geven. Het een en ander resulteerde in het feit dat de man kon worden aangehouden voor het voorbereiden van een woninginbraak en het met zich mee voeren van inbrekerswerktuigen.


'Wij zijn is in ieder geval erg blij met zulke alerte burgers en daarom is deze melder voor ons de held van de dag.'

>

60 jaar zingen als een Nagtegaal

In de Immanuëlkerk werd vorige week woensdagavond de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de gemengde zangvereniging ‘De Lofstem’.


Nadat de activiteiten die in 2019 hadden plaatsgevonden nog eens werden besproken en de notulen en financiën waren goedgekeurd, werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Rita Nagtegaal kreeg een oorkonde met zilveren broche van de christelijke zangersbond, in verband met het feit dat zij 60 jaar lid was van De Lofstem. ‘Dit was toch wel een heel bijzonder gebeuren dat niet veel plaats vindt’, aldus voorzitter Renate van Delft. Jubilaris Eef van Tricht is ook al een lange tijd lid, 40 jaar. Beide vrouwen hebben zich ook ingezet met diverse activiteiten en kregen een welgemeende felicitatie. Onder hartelijk applaus werd hen een prachtig boeket overhandigd.

Hierna was een verloting met mooie prijzen. Het werd een gezellige avond met een hapje en een drankje, waarbij niemand met lege handen naar huis ging. | Foto: K. van Delft.

rijnsburg-valkenburg

21 / 36

>

Lenteconcert met Franse slag

In de Soefitempel is zaterdag 14 maart een Moeder-zonenconcert door Mariëtte Gort (cello), Joep van Beijnum (viool), Anke Bottema (harp) en Duco Burgers (piano). Zij zullen een tintelend lenteconcert verzorgen met onder andere parels van Saint-Saens, Debussy en Ravel. Aanvang van het concert is om 20.15 uur.


In afwisselende bezetting wordt u meegenomen op een rijke muzikale ontdekkingskracht door overwegend Frans landschap waarbij de musici, naast het spelen, ook zullen vertellen over de te spelen stukken.

Kortom, een verrukkelijke avond vol prachtige klankkleuren om de lente in te luiden.

Kaarten voor dit concert in de Soefitempel aan de Zuidduinseweg 5 kunt u bestellen via de website www.kenokatwijk.nl. Ook zijn ze verkrijgbaar bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 of telefonisch: 071 4016400. Toegangskaarten kosten 15,- euro. Voor de jeugd tot 18 jaar is een beperkt aantal kaarten voor 6,- euro in de voorverkoop verkrijgbaar bij het K&O-kantoor. Consumptie is bij de prijs inbegrepen.

>

Katwijk Hartveilig slaat unieke weg in

Stichting Katwijk Hartveilig heeft donderdag 13 en 20 februari weer een reanimatiecursus gegeven. Nu is dat, hoewel ontzettend belangrijk, niet zo heel bijzonder. Wat het wel bijzonder maakte is dat twee deelnemers van die cursus een lichte verstandelijke beperking hebben. De lesstof ziet er hetzelfde uit, maar gezien de beperking werd er iets langer les gegeven in plaats van de gangbare twee keer twee uur. Er is dus aan alle voorwaarden voldaan en er werd hetzelfde van deze cursisten gevraagd. Dat dit een unieke gebeurtenis is moge duidelijk zijn. Deze mensen zijn zeer gedreven volgens instructeur Jan Bakker en willen zich, indien noodzakelijk, graag voor de medemens inzetten. Stichting Katwijk Hartveilig is trots op deze twee dappere cursisten, die zich ook willen inzetten om hun medemens te hulp te schieten wanneer dat nodig mocht zijn.

Wilt u ook deelnemen aan de reanimatiecursussen, dan kunt u zich opgeven via 06 1305 1635, cursus@katwijkhartveilig.nl of www.hartstichting.nl. Voor de cursusdata kunt u kijken op de website.

Vanaf maart tot en met december zijn er nog plaatsen beschikbaar met uitzondering van juli en augustus. Er is een maximum van zes deelnemers per cursusavond om de kwaliteit te waarborgen en dat voor een bedrag van slechts 19,- euro voor de gehele cursus inclusief materiaal en een officieel reanimatiecertificaat.

>

Pannenkoeken eten voor Ontdekplein Farèlschool

190 kinderen aten vorige week woensdag meer dan 500 pannenkoeken om geld in te zamelen voor het Ontdekplein. De drie schoolpleinen van de Farèlschool liggen helemaal vol met stenen. Dat moet anders vinden kinderen, leerkrachten en ouders. Het was een komen en gaan van ouders met schalen pannenkoeken. Het onbeperkt pannenkoeken eten namen de kinderen wel heel erg letterlijk. Strooien met poedersuiker, kliederen met stroop. Het was een vrolijke bedoeling! Met de actie is 775,- euro opgehaald voor het nieuwe plein!Groen en avontuur

Het afgelopen jaar hebben een aantal ouders en leerkrachten zich ingezet voor een groener en avontuurlijker schoolplein. Niet alleen voor de kinderen van de Farèlschool, maar ook voor andere kinderen uit de buurt. Leerlingen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners kwamen met ideeën en wensen. Suzanne van Ginneken, ontwerpster van speelruimtes met fantasie en natuur, maakte hiermee een prachtig ontwerp.Buiten les

Op het schoolplein komt een klimmuur, een basket, vogelnestschommel, buitenkeuken, wilgentunnel en nog veel meer. Ook komt er een kleine moestuin en een buitenlokaal. Zo kunnen de kinderen buiten les krijgen en de natuur zelf zien, voelen en ervaren. En na schooltijd kunnen de kinderen uit de buurt op een gedeelte van het plein ook spelen.Geld

Het omtoveren van de schoolpleinen kost veel geld. Daarom organiseren ouders en de Farèlschool allerlei acties, waar dit pannenkoekenfeest er eentje van is. Ook zijn er met succes al verschillende fondsen aangeschreven, zoals Rabowensenfonds, Fonds 1818 en Wijkraad Katwijk aan Zee.

In DUNAatelier Katwijk

Strandtenten door Dick Hogewoning. | Foto: pr Foto: pr

Veiling ‘Kunst doet Leven’ voor Alzheimer

Dick Hogewoning uit Katwijk: ‘Ik vind het belangrijk om hieraan mee te werken. Alzheimer is een nare ziekte. Als we met de opbrengst van de veiling kunnen bijdragen aan het onderzoek naar een medicijn, dan geeft mij dat een goed gevoel’.


Kunst Doet Leven is een terugkerend evenement waar meer dan 80 beroeps- en amateurkunstenaars exposeren in het kunstpaviljoen DUNAatelier aan de Boulevard in Katwijk. De kunstwerken worden per opbod via internet geveild en de opbrengst gaat dit jaar naar Alzheimer Nederland.


Voorzitter Jack Vlieland van het DUNAatelier is getroffen door het groot aantal (amateur)kunstenaars dat ook deze keer hun kunstwerk belangeloos afstaat voor het goede doel. ‘Iedereen kent wel iemand in de omgeving die aan alzheimer lijdt’, zegt Jack. ‘Daarom was het niet moeilijk om kunstenaars te motiveren om mee te doen. We zijn tevreden met het aanbod aan kunstwerken. Maar nog belangrijker wordt het aantal bezoekers tijdens de expositie in het DUNAatelier. Die kunnen via de speciale website www.kunstdoetleven.nl hun bod doen op één van de kunstwerken. We hopen op een levendige en spannende veiling die zoveel mogelijk geld opbrengt voor Alzheimer Nederland’, aldus Jack. Het verloop van de biedingen is online te volgen. De veiling via www.kunstdoetleven.nl sluit op zondag 22 maart om 17.00 uur.


Raymond Huisman

Raymond is een kunstenaar uit Amsterdam die veel schilderijen heeft gemaakt over dementie. Hij exposeert met enkele schilderijen, naast de gedoneerde werken. Hij schilderde ook zijn demente vader die in een verzorgingshuis verbleef. Op zaterdag 29 februari om 16.00 uur opent Raymond Huisman op persoonlijke wijze de expositie.


Waar moet u zijn

Vanaf zondag 1 maart tot en met zondag 22 maart is iedereen welkom in het DUNAatelier, Boulevard Zeezijde 31 (t.o. de Vuurbaak) in Katwijk aan Zee. Daar worden de kunstwerken geëxposeerd.


Wie nieuwsgierig is, kan vanaf 29 februari alvast een kijkje nemen op de website waar foto’s te zien zijn van de kunstwerken. De openingstijden zijn vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.


>

Vrijdag 17 april en zaterdag 18 april

Gratis hulp bij belastingaangifte

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Kom dan naar het Spreekuur Belastinghulp in het digiTaalhuis van Bibliotheek Katwijk aan de Hoorneslaan. De studenten van de Leidse Rechtswinkel helpen u er graag. De toegang is gratis, maar u moet zich wel vooraf aanmelden.


Het belastingspreekuur is op vrijdag 17 april tussen 13.00 en 17.00 uur en zaterdag 18 april tussen 10.00 en 13.00 uur.


Wilt u hulp bij uw belastingaangifte? Ga naar de balie in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever en maak een afspraak.


Aanmelden kan ook per e-mail bij

mkromhout@bibliotheekkatwijk.nl.

Kijk van tevoren goed of uw DigiD werkt. Neem ook uw jaaropgave en eventueel andere belangrijke papieren mee. Het spreekuur is alleen voor hulp bij eenvoudige aangiften en niet voor zzp’ers. De hulp van de studenten is gratis.

Er kan vrijwillig een bedrag in een potje worden gestopt dat we neerzetten voor de onkosten die de studenten maken.


We gebruiken goed beveiligde computers, al uw gegevens worden direct vernietigd als de studenten klaar zijn met uw aangifte.

Van alles te doen in Katwijks Museum

Foto: Bert van der Meij

Het Katwijks Museum lijkt een geoliede machine, maar schijn bedriegt soms. Juist de olie mist soms. Dat betekent dat er wel eens kunst en vliegwerk nodig is.

Allemaal cryptische omschrijvingen voor een of meer vrijwilligers, die allerlei klusjes willen oppakken. Bijvoorbeeld als oproepkracht kunnen komen helpen met diverse activiteiten, en niet specifiek verbonden zijn aan een commissie of een werkgroep.


Geen ‘dienstverband’ als vrijwilliger maar meer verbonden zijn aan het museum als algemene oproepkracht, inzetbaar voor diverse klusjes. Dat vraagt de ene keer handigheid, de andere keer iemand die tijd heeft om iets te doen.

En wat er dan bijvoorbeeld van een dergelijke vrijwilliger verwacht wordt?

Affiches en/of folders langs brengen bij de strandbedrijven, het nalopen van de bordjes bij de verschillende objecten binnen het museum.


Of eens helpen met stoelen klaar zetten voor een bijeenkomst in het museum. Denk bijvoorbeeld aan de opening van een tentoonstelling waar veel gasten ontvangen worden. Maar ook schilder- of timmerklusjes kunnen de revue passeren voor deze alleskunners.


Lijkt het u leuk om dit soort werkzaamheden in en voor het museum uit te voeren, geef u op. Bel 06 38 293 277 en u krijgt Leo Roosjen aan de lijn om verdere informatie te krijgen en/of afspraken te maken.

>

Klederdracht

De klederdracht die eens karakteristiek was voor Katwijk, is uit het straatbeeld verdwenen. Het Katwijks Museum kan echter nog veel laten zien van de pracht en praal van de burgerdracht en van de eenvoudiger vissersdracht.

In de grote vitrine op de eerste etage in de Jan van Brakelhal worden hoofdijzers, sieraden, mutsen en velerlei accessoires getoond, welke deel uitmaakten van de klederdrachten van Katwijk en het Rijnland. Met behulp van talrijke poppen wordt een indruk gegeven van de kleding met toebehoren van onze voorouders. Veel schilders hebben op hun doeken eveneens de bevolking in klederdracht afgebeeld.


Genootschap Oud Katwijk beschikt over een actieve klederdrachtgroep. Doel van de klederdrachtgroep is verzamelen, conserveren, repareren en bewaren van kleding en bijbehorende attributen waaronder sieraden uit vroeger tijden en deze in de hedendaagse tijd tentoon te stellen en bij diverse evenementen te laten herleven.

De klederdrachtgroep is in Nederland een graag geziene gast bij veel gemeenten.


Agenda

Maandag 4 mei: Dodenherdenking Katwijk aan Zee
Zaterdag 9 mei: NK Rolstoeldansen, Katwijk aan Zee

Herfstachtige lente in de tuin

Foto: SKvD

Het weer van de afgelopen weken lijkt herfstachtig, maar de natuur is al volop bezig met de lente. Zo ook in mijn tuintje, waar de narcisjes vrolijk bloeien en de hortensia, rozen en peren- en appelbomen vol knoppen zitten. Die stokroos heeft de hele winter overleefd met nog steeds een prachtige bloem. Spreeuwen en mussen doen zich te goed aan het voer en kwetteren er op los. | Foto’s: SKvD.

Foto: SKvD
Foto: SKvD
Foto: SKvD

Op stap met Moedertje Groen en het Natuurcentrum

Struinen door de duinen en langs de meertjes. | Foto: pr Foto: pr

Weetjes-wandeling in de duinen

Natuurgids Moedertje Groen (Tessa Yanover) leidt in de voorjaarsvakantie een excursie door de duinen voor de hele familie. Tijdens deze 'weetjes-wandeling' op vrijdag 28 februari strijden jong en oud in teams tegen elkaar.

Een Otterschelp. | Foto: pr Foto: Ellen van der Niet
Foto: RD


De ‘weetjes-wandeling’ is een struintocht door de duinen voor alle generaties, en dus extra leuk. De minimumleeftijd is zes jaar, en de wandeling duurt ongeveer twee uur. De quiz die gespeeld wordt is laagdrempelig. Tijdens de wandeling wordt gewezen over alles wat er leeft in de duinen. Leer meer over bijvoorbeeld 'het draakje' van de duinen, de zoogdieren uit de duinen en het kleinere leven. Misschien wordt er wel een vos gezien.

Verzamelen vrijdagmiddag 28 februari om 14.00 uur bij het Natuurcentrum Katwijk (Boulevard 73, Katwijk). Stevige schoenen zijn een must. Let op: het gebied is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.


Aan de excursie zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeker op prijs gesteld.


Aanmelden bij

caroline@natuurcentrumkatwijk.nl

>Zwarte zwaan

Hij of zij zit er al een tijdje. De zwarte zwaan in het Uitwateringskanaal. In ieder geval al een paar weken. En misschien al langer, want de Katwijkse Daisy van den Oever heeft de black beauty 20 januari al op de foto gezet.


Bij het zien van een zwarte zwaan speelt automatisch het kinderliedje ‘Witte zwanen, zwarte zwanen; Wie gaat er mee naar Engelland varen?;


Engelland is gesloten; de sleutel is gebroken; is er dan geen timmerman; die de sleutel maken kan?’ door m’n hoofd. Internet vertelt dat het liedje gaat over het leven, de dood en Jezus. En ik maar denken dat het over ‘Engeland’ ging. Zou overigens wel toepasselijk zijn nu Engeland gesloten is vanwege de Brexit.

Maar dat terzijde. De zwarte zwaan is een opvallende verschijning, want je ziet ze niet zo heel vaak. De zwarte zwaan heeft van alle zwanen de langste hals, vertelt Wikipedia: meer dan half zo lang als de totale lichaamslengte. Hij wordt 110 tot 140 centimeter lang en tot zes kilogram zwaar.

| Foto: RD

>

Op zaterdag 29 februari om 13.00 uur

Strandexcursie na de storm

Door de stormen van de afgelopen weken en de kou is het nog volop winter op het strand. Behalve losse schelpkleppen zijn er ook dubbele kleppen te vinden, vaak nog met het schelpdiertje er in. Bijvoorbeeld levende Amerikaanse zwaardschedes (‘scheermesjes’), zaagjes en nonnetjes.


Vooral op plekken waar veel meeuwen en andere vogels langs het water aan het zoeken zijn. Op de foto de Otterschelp, een soort die 15 jaar geleden nooit werd gevonden. Waarom heeft hij een ‘slurfje’? Meer weten over het leven van de dieren die in zee leven en wanneer ze aanspoelen op het strand? Kom naar een van de IVN-strandexcursies.

De Strandgroep van IVN regio Leiden organiseert op zaterdag 29 februari van 13.00 tot 15.00 uur een strandexcursie voor het hele gezin over wat je vindt en ontdekt in de zee en op het strand.

Verzamelen voor de excursie is op parkeerterrein Noordduinen, Noordduinseweg in Katwijk aan Zee, op de hoek bij de KNRM-loods. De excursie duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat er wordt gevonden. De excursie is gratis en voor alle leeftijden. U hoeft u niet aan te melden.

Trek extra warme kleding aan.

28 / 36


T/m 31 december

10.00-22.00 uur: Escaperoom Bella Ciao is gebaseerd op de Netflix
hitserie La Casa de Papel. Aanmelden kan door de mailen naar
katwijkevents@gmail.com
(maximaal 7 personen). Escaperoom, Sandtlaan 52a.


Donderdag 27 februari

19.00 uur: StringWood Festival 2020 in de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18.


Vrijdag 28 februari

15.00 uur: StringWood Festival 2020 in de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18.


Zaterdag 29 februari

10.30 uur: StringWood Festival 2020 in de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18.
14.00-15.30 uur: Cursus Creakids: 'Tekenbende' in de bibliotheek,
Schelpendam 1.

19.00 uur: StringWood Festival 2020 in de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18.


Maandag 2 maart

Quizavond bij Café the Pocket. The Pocket: café, pool-, snooker- &
dartcentrum en poppodium, Badstraat 38, vanaf € 10,00
(Inschrijfkosten per team).


Donderdag 5 maart

19.30-22.00 uur: Cursus: 'Leer een kort verhaal schrijven'.
Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1


Zaterdag 7 maart

20.30 uur: The Greenhill Travellers. K&O Katwijk, Sluisweg 16.


Woensdag 11 maart

14.30 -16.00 uur: Creatieve Workshop, Natuurcentrum Katwijk,
Boulevard 73, www.natuurcentrumkatwijk.nl.

14.30 uur: Poppentheater "Dubbele Jan" speelt de kindervoorstelling Zoektocht naar de totempaal. K&O Katwijk, Sluisweg 16

15.00-16.30 uur: Workshop Creakids: Kakelbont Mozaïek in
Makersplaets. Bibliotheek, Schelpendam 1.


Donderdag 12 maart

19.30-22.00 uur: Cursus: 'Leer een kort verhaal schrijven'.
Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.

Cursus in bibliotheek

Leer een kort                        verhaal schrijven

Hoeveel mensen lopen er niet rond met het idee om een verhaal te schrijven of mee te willen doen aan de Katwijkse schrijfwedstrijd over Vrijheid? En hoeveel mensen hebben dan geen flauw idee hoe je moet beginnen. Voor die mensen is de schrijfcursus ‘Leer een kort verhaal schrijven’ een echte aanrader.

Op vier donderdagavonden in maart (5, 12, 19 en 26 maart van 19.30 tot 22.00 uur) leer je in de Hoofdbibliotheek, onder begeleiding van schrijfdocent Bianca Boer, alles over het schrijven van een verhaal. Doe mee en ontdek dat er ook uit jouw pen een prachtig verhaal kan vloeien. Bianca Boer behandelt met de cursisten de belangrijkste verhaalelementen zoals personages en setting, plot, stijl, perspectief en verhaalopbouw. Zelf schrijven is natuurlijk veel leuker dan alleen maar luisteren. Er is dan ook ruimte om je eigen idee van een verhaal te bespreken of Bianca te laten meelezen aan je verhaal in wording. Iedereen die meedoet aan deze cursus haalt er veel schrijftips uit, nieuwe energie en voldoende kennis om dat verhaal nu echt te schrijven.

Over Bianca Boer

Bianca Boer is schrijver, dichter en schrijfdocent. Ze heeft veel ervaring met lesgeven: aan mensen van 4 tot 84 jaar en van beginners tot ver gevorderden. Vorig jaar kwam haar eerste roman uit die de titel Draaidagen kreeg. Draaidagen beschrijft twee verhalen, die van Judith die niet weet wat ze met haar leven moet en die van haar dementerende oma, die oorlogsslachtoffer is en Auschwitz overleefde. Om met oma in contact te komen, gaat Judith spelen in een film over de Tweede Wereldoorlog.

Katwijkse schrijfwedstrijd

Op 3 februari is de Katwijkse schrijfwedstrijd over Vrijheid gestart. Iedereen kan meedoen om een kort verhaal (maximaal 1.000 woorden) of een gedicht in te sturen over het thema Vrijheid. Wil je inspiratie opdoen of een zetje in de rug krijgen, dan is deze praktische schrijfcursus ‘Leer een kort verhaal schrijven’ natuurlijk een goede springplank.

Niet twijfelen maar snel aanmelden voor deze leuke schrijfworkshop van vier donderdagavonden: 5, 12, 19 en 26 maart met Bianca Boer. Deelname: 40,- euro voor leden en 50,- euro voor niet-leden.

Kaarten zijn te koop in de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg en via

www.bibliotheekkatwijk.nl.

>

Woensdag 4 maart in hoofdbieb

Jeugdfilmmiddag

Dat wordt een heerlijke filmmiddag op woensdag 4 maart vanaf 14.00 uur in de Hoofdbibliotheek. Dit keer de animatiefilm Toy Story over heimelijk echt levend speelgoed. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zich gratis laten verrassen door wéér een heerlijk avontuur vol nóg meer geestige en slimme momenten met … ja, speelgoed.

Woody heeft altijd vertrouwen gehad in zijn plek op deze wereld. Zijn grootste prioriteit is de zorg voor Andy en Bonnie. Bonnie maakt op de kleuterschool van afval een poppetje: Vorkje. Als Vorkje wegloopt en zichzelf als ‘vuilnis’ ziet en niet als speelgoed, proberen Woody en het andere speelgoed hem te redden. Woody besluit hem te laten zien waarom het leuk is om speelgoed te zijn. Deel vier van deze populaire speelgoedanimatie speelt zich, meer dan de eerdere delen, buiten het gezinshuis af. Het levert een roadtrip op vol vaart, verkwikkende humor en zuivere emotie. De animatiekunst is perfect. Een film vol plezier en met veel vertelkracht. Schuif gezellig aan op woensdagmiddag 4 maart in de Hoofdbibliotheek. Toegang is gratis.

Foto: pr

Het is oorlog maar
niemand die het ziet

Huib Modderkolk

Dit spannende boek is het resultaat van 6 jaar onderzoek naar de schaduwkant van het internet. We krijgen een inkijkje in een wereld van digitale spionage en aanvallen. Zo lees je bijvoorbeeld dat een stiekem getrokken kabeltje in Beverwijk de dood van Iraanse demonstranten kan betekenen. Dit boek leert je hoe kwetsbaar een samenleving is die steeds meer vertrouwt op techniek.

Foto: pr

Dikke Dik, Het grote
avonturenboek

Jet Boeke

Een heerlijk voorleesboek met acht verhalen over Dikkie Dik, de favoriete kat van veel kinderen. In ieder verhaal beleeft de ondeugende kater allerlei grote en grappige poezenavonturen. Er staan leuke verhalen in zoals, Dikkie Dik is jarig, Welterusten Dikkie Dik en Waar is Dikkie Dik? Zeker een aanrader wanneer je op zoek bent naar een leuk boek om voor de lezen aan je peuter of kleuter.

Foto: pr

Knotsknettergek


Tosca Mente

Dit boek bevat maar liefst twee verhalen. Het eerste verhaal gaat over Nona Ketel, die op zoek gaat naar iemand die haar kan helpen een einde te maken aan een Ramp van het Aller Ernstigste Soort. Het twee verhaal gaat over Tom Piekepol, die een geheime zoektocht begint naar een schat. Een knotsknettergekke bundel voor kinderen vanaf 9 jaar.

Foto: pr

Tolkien (DVD)Heb je zin in een lekker avondje voor de buis dan is de film Tolkien zeker een aanrader. Het verhaal gaat over de jeugdjaren van Tolkien. Op school vind hij vriendschap, liefde en inspiratie bij een groep mede-buitenbeentjes. Tijdens WO I dreigt echter hun vriendschap uit elkaar te vallen. Al deze ervaringen inspireerde Tolkien tot het schrijven van zijn wereldberoemde verhalen over Midden Aarde.

Foto: pr

Het ontrafelen
van het leven

Julie Yip-Williams

Dit ontroerende verhaal gaat over het leven van Julie, over haar leven met kanker en de wijze waarop zij zich voorbereidt op haar naderende dood. Het is een verhaal over moeder-zijn, het huwelijk, ambitie, liefde, rouw en vooral: het wonder van het leven. Dit wijze en ontroerende verslag van haar oneerlijke strijd tegen kanker is een buitengewone oproep om met volle overgave te leven.

>

VIP-vacatures

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Het Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) kan u verder helpen. Kijk eens op onze vacaturebank op www.welzijnskwartier.nl. Er zijn o.a. de volgende vacatures:


Verkeersregelaars

Op vrijdag 17 april organiseert Come4Sports deze activiteit op sportpark De Krom. Er worden verkeersregelaars gezocht om deelnemende scholen op te vangen, auto’s te verwijzen naar parkeerplaatsen etc. Er wordt voor een natje en een droogje gezorgd. Na afloop ontvangt u een cadeaubon en bent u van harte welkom voor een hapje en een drankje bij Huize Callao.Vrijwilligers De Duinrand

Woon/zorgcentrum De Duinrand zoekt een vrijwilliger voor het schenken van koffie op dinsdagen van 9.30 – 11.00 uur én voor het restaurant tussen 11.30 en 14.00 uur. U kunt kiezen voor een van beide activiteiten. Maar...... als u het leuk vindt om beide activiteiten met elkaar te combineren, dan mag dat natuurlijk ook.


Fietsmaatje Raamwerk

Het Raamwerk zoekt voor een cliënte (een pittige dame) in Katwijk aan den Rijn een fietsmaatje. Mevrouw heeft veel last van reuma en haar ogen. Als er een klik is, kunt u samen van leuke fietstochtjes genieten. Bent u graag buiten en houdt u van een beetje beweging? Dan is dit misschien iets voor u.


Ondersteuning activiteiten

DSV Verzorgd leven locatie Vlietstede in Rijnsburg zoekt vrijwilligers die willen helpen bij activiteiten zoals bloemschikken, verjaardag viering, optreden van koren, filmmiddag, koffie schenken, bingo etc. Lijkt het u leuk om hier aan mee te werken en de bewoners een leuke ochtend of middag te bezorgen? De activiteiten zullen op verschillende dagdelen plaatsvinden.

VIP Katwijk is gevestigd in Huize Callao, Callaoweg 1 te Katwijk. Telefoon: 071 – 40 33323. Emailadres: vip@welzijnskwartier.nl U bent ook welkom op één van onze spreekuren: elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15:30 uur in bibliotheek Hoornes Rijnsoever in Katwijk; in de even weken op maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in De Burgt in Rijnsburg; de 1e donderdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in het Dorpshuis in Valkenburg.

>

Kinder EHBO bij K&O Katwijk

Dit is een praktische cursus waarin je vaardigheden oefent om zowel kinderen als baby's te redden in een noodsituatie. De volgende vaardigheden worden o.a. behandeld: Beoordelen van de situatie, wel of niet verplaatsen, controle van de beademing, reanimatie van kind en baby, verbanden aanbrengen en hoe geblokkeerde luchtwegen bij kind en baby verhelpen, stabiele zijligging, vergiftiging en verwondingen beoordelen.

Data: dinsdag 10 en 17 maart. Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. Prijs: 2 lessen voor €40.-. Kijk voor uitgebreide informatie en direct inschrijven op www.kenokatwijk.nlOf kom langs bij het kantoor aan de Sluisweg 16, tel. 071-4016400, geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Hoofdbrekens

Foto: pr

Hersenletsel: een ongeval, een beroerte of een progressieve ziekte kan ervoor zorgen dat de hersenen beschadigd raken. We noemen dat Niet - Aangeboren Hersenletsel (NAH).
NAH kan grote gevolgen hebben, voor de persoon zelf en de omgeving. In de serie Hoofdbrekens willen we laten zien wat het betekent om te leven met NAH. Ons doel is begrip te kweken voor mensen met hersenletsel en hun naasten.


Kent u iemand met NAH? Ga dan in gesprek, want NAH is bij iedereen anders!

11: Shoppen

Kees vertelt over zijn leven met NAH:


‘Op zaterdag de stad in, dat was vroeger een uitje! Terrasje, winkels in en uit, thuiskomen met onverwachte dingen… Heerlijk vond ik dat, samen met mijn vrouw. Nu gaat dat niet meer. Ze vindt dat heel jammer, maar het lukt me niet meer. De drukte in de straten vermoeit me zo erg, dat ik al óp ben als ik nog maar voor de winkel sta. In de winkel komen alle prikkels binnen. Een chaos van beweging, geluiden, licht, keuzes… Ik kan dat niet meer verwerken. Bijkomen op een terrasje werkt ook niet meer. Daar is het ook druk. Trouwens, boodschappen doen, dat is precies hetzelfde… Ik hoorde laatst dat ze ergens een supermarkt hebben waar je prikkelarm kunt winkelen. Een uurtje in de week, van 8 tot 9 ’s morgens. Nou, ik zou er mijn bed voor uitkomen.’

Reacties op Hoofdbrekens zijn welkom op

nahbinders@gemiva-svg.nl

>

Maandagavond 23 maart

Fondsenspreekuur vrijwilligersorganisaties

Hebt u ideeën voor een project of activiteit maar onvoldoende geld? Misschien kan een fonds u helpen. Het Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) organiseert, speciaal voor het vrijwilligerswerk, op maandagavond 23 maart een spreekuur waar u uw plannen voor kunt leggen en bespreken.

U kunt zelf bepalen met wie u in gesprek wilt. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van Fonds 1818, de wijkraden uit Katwijk, Samen voor Elkaar-fonds en Rabobank Leiden-Katwijk. Fonds 1818 geeft donaties aan projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is (www.fonds1818.nl) Bij de Rabobank kunnen verenigingen uit Leiden en Katwijk aankloppen. De Wijkraden en het Samen voor elkaar Fonds stellen geld beschikbaar voor initiatieven in Katwijk. Dus, heeft u een plan of activiteit in uw hoofd maar ontbreekt het aan financiën? Leg uw plan, liefst zo concreet mogelijk, voor aan een van de aanwezige fondsen. Zij denken graag met u mee. En wie weet, misschien wil een van hen zich wel aan uw plan verbinden. Het spreekuur is op maandag 23 maart in de Communityruimte Rabobank, Valkenburgseweg in Katwijk aan de Rijn. Aanvang: 19.00 uur. Aanmelden kan tot 15 maart. Voor meer informatie en aanmelden: Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt Katwijk, email: vip@welzijnskwartier.nl, 071 40 33323. Aan de hand van de aanmeldingen wordt een rooster gemaakt en krijgt u de tijd door waarop u wordt verwacht. Dit om de wachttijd te beperken.

welzijn | zorg

Cem Senol vecht honderd partijen achter elkaar

Senol komt even bij de hoek tijdens zijn 100-1 kumite. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Het is Cem Senol gelukt, honderd tegenstanders verslaan in 1,5 minuut durende gevechten. Zaterdagmiddag was Senol de eerste Nederlander die een zogenoemde 100-1 kumite (sparren) heeft voltooid.


Quick Boys wil zich in Werkendam revancheren voor de thuisnederlaag tegen Kozakken Boys. | Foto: pr QB Foto: pr QB

De karatekampioen deed dat zaterdag in jongerencentrum Scum. Alle inkomsten worden geschonken aan Stichting Hartekind.

De Katwijker heeft meer dan twintig jaar wedstrijdervaring in het full-contact karate, kickboksen en mixed martial arts. Internationaal heeft hij meerdere titels op zijn naam staan. In 2016 sloot hij zijn wedstrijdcarrière in Nederland af met het winnen van de zwaargewicht titel in full-contact karate van de International Budokai.

Alle tegenstanders waren ervaren wedstrijdkarateka's. Nu hij deze ultieme test heeft doorstaan, behoort hij bij ongeveer 30 personen, die deze test ook hebben gedaan. Wethouder Adger van Helden moedigde de karatekampioen aan, en opende de middag.

Alle inkomsten worden geschonken aan Stichting Hartekind, omdat één van zijn kinderen geboren is met een hartafwijking. De stichting zet zich in voor kinderen met een hartafwijking door middel van het financieren van onderzoek. Er leven in Nederland ongeveer 25.000 kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Video n allesoverkatwijk.nl

>

Quick Boys hervat competitie in Werkendam

Na een voetbalvrij weekend hervat Quick Boys komende zaterdag de competitie met een uitwedstrijd tegen Kozakken Boys, de huidige club van oud-speler Kay Tejan. Het duel in Werkendam begint om 15.00 uur.Met 41 punten uit 22 duels bezetten de Werkendammers momenteel de vijfde plaats in de Tweede Divisie. De ploeg van trainer Rick Adjei (36), bezig aan zijn eerste seizoen op sportpark De Zwaaier, heeft slechts vier punten achterstand op koploper HHC Hardenberg en kan nog altijd gezien worden als een outsider voor de titel. Twee weken geleden eindigde de topper tegen IJsselmeervogels in Bunschoten-Spakenburg in een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Met zes doelpunten en zes assists is oude bekende Tejan de meest productieve speler aan de kant van Kozakken Boys. Ook Tyrone Coenraad heeft tot op heden zes doelpunten weten te maken. Samen met Tejan was de oud-prof ook verantwoordelijk voor de 0-2 overwinning van Kozakken Boys in de heenwedstrijd op sportpark Nieuw Zuid.

Net als Quick Boys hebben ook de Werkendammers een aantal mutaties in de selectie doorgevoerd in de winterse transferperiode. Aanvallers Siebe Schets en Terence Groothusen kwamen naar De Zwaaier, terwijl voorhoedespelers Jordie van der Laan (ASWH) en Charlton Vicento (SteDoCo) vertrokken. Een van de nieuwkomers op Nieuw Zuid was in de laatste wedstrijd voor de korte break verantwoordelijk voor de drie punten in het thuisduel met TEC Tiel. Olaf van der Sande scoorde na een uur spelen op knappe wijze en bezorgde zijn ploeg daarmee een belangrijke overwinning. Het is en blijft spannend aan de onderkant van de middenmoot en Quick Boys is er alles aan gelegen om zo snel mogelijk afstand te nemen van de degradatiezone.Wil je bij deze wedstrijd aanwezig zijn, dan kun je gebruikmaken van het georganiseerd busvervoer. Geef je dan vanavond (donderdag) in het clubhuis op bij de bestuursleden van de Supportersvereniging. De kosten van een buskaart bedragen slechts 10 euro. De bus vertrekt om 13.00 uur vanaf de Laan van Nieuw-Zuid. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd.

>

Op woensdag 4 maart

Open ochtend De Horizon

Nieuwsgierig naar een basisschool met prima voorzieningen van voorschoolse-, tussenschoolse- en ook naschoolse opvang met ook een prachtige peuterspeelzaal van KOK kinderopvang die vijf dagdelen open is? Een school waar projectmatig wordt gewerkt, de basis stevig is en creativiteit en het actief beleven van cultuur belangrijk is? Waar ouders met teamleden en kinderen samen een veilige en plezierige school zijn? Een open katholieke basisschool met een plek voor alle geloven, culturen die woensdag 4 maart haar deuren opent voor alle belangstellenden? Maak het onbekende dan bekend en kom dan van 9.00-11.30 uur gewoon geheel vrijblijvend langs. ‘Basisschool De Horizon, waar is die dan te vinden in Katwijk?’ Dat wordt nogal eens beluisterd. Maar als het schoolgebouw aan de Mgr. Bekkersstraat eenmaal in het vizier komt en u stapt het gezellige, uitnodigende schoolplein op, dan krijgt u direct een vertrouwd gevoel. Want De Horizon staat op een prachtige, rustige plek gelegen naast ‘Het Buitelbos’ waar elke schooldag heerlijk in het groen gespeeld kan worden door alle kinderen.Op woensdag 4 maart tussen 9.00 en 11.30 uur staan de deuren wagenwijd open om u kennis te laten maken met het schoolgebouw en directe omgeving, alle groepen, de teamleden, ouders van de zeer actieve ouderraad, de werkwijze en alles wat u verder wilt weten. Tevens kunt u natuurlijk ook in peuterspeelzaal Peuterwereld een kijkje nemen.

U krijgt het beste een indruk van een school als u de sfeer proeft terwijl alle groepen aan het werk zijn. U kunt een rondleiding krijgen en in de historische Willibrordhal staat de koffie klaar en kan uw kind ook even gezellig spelen in een speciaal ingerichte speelhoek.Voor meer informatie zie

www.rkhorizon.nl of de Facebookpagina van basisschool De Horizon.

algemeen | sport

Huisartsen

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp:

Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Tandartsdienst

Bel uw eigen tandarts en beluister het antwoordapparaat. Bij geen gehoor bel: 071-4079501. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

Apotheek

De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, tel. 0252-240216. BENU Apotheek (voorheen LLOYDS Apotheek), Tulpstraat 16b, Katwijk aan den Rijn, tel. 4030833, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00- 13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur).

Ongevallendienst

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en LUMC: de gehele week, 24 uur per dag.

Bezoekuren LUMC

Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5269111.

Bezoekuren Alrijne Ziekenhuis Leiden

Elke verpleegafdeling hanteert eigen bezoektijden. Kijk op www. diaconessenhuis.nl/bezoektijden of bel de receptie van Alrijne Ziekenhuis Leiden: 071 517 81 78.

Stichting De Brug

GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk,
tel. 071 403 37 33,
E: info@debrughelpt.nl
W: www.debrughelpt.nl.
Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, tel. 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m vr. 9.00-15.00 uur, zat. 12.00-14.00 uur (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Katwijkse uitdrukkingen

ààreme wààidbiens staen

behoorlijk indruk staan te maken

Prikkertjes

Op het prikbord met foto en tekst voor 8,50 euro

Zo'n prikkertje kan gaan over de geboorte van uw (klein)kind, een verjaardag, een jubileum, felicitaties voor het behalen van een (school)diploma, etc.


De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u e-mailen tot dinsdagochtend 10.00 uur naar receptie@uitgeverijverhagen.nl of brengen bij de receptie aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk (bedrijventerrein 't Heen).


Betaling van €8,50 dient u te voldoen aan de receptie. Na betaling worden tekst en foto geplaatst.

Foto's kunnen op vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald.


Kleine advertenties van particulieren worden alleen zonder foto of logo geplaatst.

Tekst: tot 25 woorden €10,50; tot maximaal 50 woorden €21,-.


De redactie behoudt het recht om foto's of teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

>

Bijbel in jouw taal

‘Stel je toch eens voor dat je een Bijbel hebt die je zélf kunt lezen, wáár je ook bent, op wélk moment van de dag ook maar. Dat zou toch fantastisch zijn.’ Met deze woorden vraagt Ezin Juliette uit Benin (West-Afrika) om hulp. Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat iedereen op de wereld toegang krijgt tot een Bijbel in zijn of haar eigen taal. Met honderden vertalers wordt daar wereldwijd hard aan gewerkt.

Bart Sikkema reist voor Wycliffe naar het zendingsveld om te kijken hoe de mensen daar wonen, hoe de Bijbelvertalers er werken en met welke pittige uitdagingen men te maken kan krijgen.

Op donderdag 5 maart vertelt Sikkema op de wijkmiddag van de Hervormde wijkgemeente Bethel over zijn reizen. Er wordt begonnen om 14.30 uur.

Het wordt een boeiende middag; iedereen is van harte welkom.


>

Schrikkeldag 29 februari:

Fragment in de Boemerang

De beruchte formatie Fragment speelt zaterdag 29 februari in de Boemerang. Schrikkeldag valt dit jaar gunstig, dus vandaar er ook maximaal van geprofiteerd moet worden. De deuren gaan om 20.30 uur open en de band begint iets later. De entree is geheel gratis. Je vindt de Boemerang aan de Huetingstraat 36 in Katwijk aan den Rijn.


Spectaculair en verrassend. Sinds jaar en dag is deze Engels-Nederlandse band een hit op vele festivals en in vele feesttenten. De humor en de interactie met het publiek maakt de band overal razend populair. Een flinke dosis energie en aanstekelijke covers in een eigenwijs Fragment-jasje. Bereidt je voor op het leukste en laat je door Fragment entertainen.

Naast 3FM is ook de organisatie van de Zwarte Cross lovend over Fragment. ‘Waar sommige bands 10 man op het podium nodig hebben om het een beetje te laten klinken, flikt Fragment het met z´n drieën. Ze waren gewoon de allerbeste band van de hele Zwarte Cross’. Al meer dan 15 jaar is Fragment de ‘huisband’ van dit grote festival in Nederland.


De band bestaat uit twee Engelsen en een Nederlander. Dave Marriner (zanger/drummer/entertainer) en Jono Fosh (gitaar en zang) maken er samen met Jeroen ’t Gilde (basgitaar, toetsen en zang) altijd een onvergetelijke show van.

>

Wijkvereniging Noord/Noord-Oost

Donderdag 27 februari

20.00 uur Klaverjassen en JokerenVrijdag 28 februari

20.00 uur BingoMaandag 2 maart

17.30-18.30 uur kl. jeugd majorette

18.30-19.30 uur gr. jeugd majorette

20.00-22.00 uur repetitie
gezelligheidskoor Kattuks VolkDinsdag 3 maart

10.00-12.00 uur Country Line Dance

13.30-15.30 uur Country Line Dance

18.30- 20.00 uur dammen
jeugd vanaf 6 jaar

20.00 uur DammenWoensdag 4 maart

09.30-10.30 uur Zumba

18.00 uur trainen majorette
junioren en senioren Pieter Groen

18.30-20.00 uur Bingo jeugdDonderdag 5 maart

09.45-10.45 uur conditietraining

‘Bouwvakkers’ op werkbezoek

Foto: pr

De kinderen van groep 2 van de Ds. G. Voetiusschool in Katwijk waren op werkbezoek bij de Kluswijs aan de Achterweg in Katwijk aan den Rijn. Ze werken namelijk over ‘De Bouwvakker’ en dan moet je toch zeker bekijken wat er allemaal in de doe-het-zelfzaak te koop is. Na een puzzeltocht door de winkel bekeken ze de grote zaagmachine, en mochten ze zelf ook schroeven in- en uitboren met een echte boormachine. Tot slot kregen ze allemaal nog een sleutelhanger met een rolmaat eraan. Het was een leerzame morgen.

Fragment is een Engels-Nederlandse band. | Foto: pr Foto: Rob van Hoorn

>

De Schuit zoekt                                vrijwilligers voor Koningsdag

De Schuit viert maandag 27 april tussen 13.00 en 19.00 weer groot feest tijdens het jaarlijkse, gratis, Koningsdag Festival in de Dwarsstraat. Dit feest kan niet doorgaan zonder de hulp van alle vrijwilligers. Daarom zoekt de Schuit nog mensen die graag een uurtje (of langer) willen helpen bij de bar. Lijkt het je leuk? Meld je dan nu aan via vrijwilligers@deschuit.nl en ontvang een gratis t-shirt.

Naast de traditionele bingo in de ochtend, komen Mick Spek, Black Burner, Steve French en TAPE TOY (zie foto) het feest die dag compleet maken. Ga voor meer informatie naar www.deschuit.nl.