Katwijk Speciaal

10 maart 2020

Katwijk Speciaal 10 maart 2020


Focus op onderwijs

De wethouders Jacco Kanpe en Corien van Starkenburg werd om reacties gevraagd. | Foto: Piet van Kampen

Onderwijsvisie n Inzetten op passend en gericht onderwijs voor alle kinderen in de toekomst. Hierover werd na eerdere sessies vorige week woensdag in praktijkschool De Limes gediscussieerd. Uit alle geledingen uit het onderwijs in Katwijk, de muziekschool en de bibliotheek waren afgevaardigden vertegenwoordigd en ook de wethouders Corien van Starkenburg en Jacco Knape waren ter plekke. Beiden zijn afkomstig uit het onderwijs.

Door Piet van Kampen

Om tot een toekomstgerichte onderwijsvisie te komen ging in een eerder stadium een participatietraject vooraf. Er werd een enquête gehouden onder ouders, inwoners en professionals. Er werden zes themabijeenkomsten gehouden waaronder ook met kinderen. Ook werden er individuele gesprekken gevoerd. Een facebook campagne werd opgestart en er is een website online ‘De toekomst van Katwijk’. Waar gaat het inhoudelijk allemaal over? Over onderwijskansen, maatschappelijke ontwikkeling en passende onderwijsplekken. Onderwijskansen voor kinderen uit arme gezinnen vergroten, aansluiting van de leefwereld thuis en op school verbeteren en blijven inzetten op taal- en leesbevordering. Het bevorderen van maatschappelijke ontwikkeling door meer leren van de omgeving en er vaker op uitgaan. Meer aandacht voor de natuur, wetenschap, techniek en 21e eeuw vaardigheden. Meer JGT hulp op scholen waar al jeugdhulp wordt ingezet. Het is een greep uit de doelstellingen voor passend onderwijs in de toekomst. Gericht op de maatschappelijke kansen niet alleen in de eigen gemeente maar ook in een breder perspectief op de arbeidsmarkt.

Voor een goede ontwikkeling van de kinderen is een passende onderwijsplek een eerste vereiste. Extra begeleiding voor hen die moeite hebben met overgangen naar het voortgezet en middelbaar onderwijs is een belangrijk aandachtspunt. Uit reacties van kinderen die eerder werden geïnterviewd is gebleken dat zij naast het binnen leren het ook leuk en belangrijk vinden om buiten school ook met onderwijs bezig te zijn. Volop leerstof om kaders te stellen voor toekomstgericht onderwijs in de gemeente Katwijk.

Bingo voor Team Bollenstreek

Tripodia n Op zaterdagavond 14 maart houdt Team Bollenstreek een grootse bingo met aansluitend een loterij in zalencentrum Tripodia.De zaal biedt plek aan 125 mensen, dus vol is vol. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan Stichting Roparun (www.roparun.nl) Team Bollenstreek doet al vele jaren mee met de RoParun. Dit is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam en sinds enkele jaren ook van Bremen naar Rotterdam. Dit alles om zoveel mogelijk geld op te halen voor mensen met kanker.

>James Walker in De Schuit

akoestisch n De jonge Engelse singer-songwriter James Walker komt op vrijdag 13 maart, tijdens zijn Europese tour, naar het kleine podium van De Schuit voor een intiem concert. Met niks meer dan een gitaar, keyboard en zijn prachtige stem pakt hij je helemaal in.

De 'huiskamersetting' geeft het geheel een knusse sfeer. Na al eerder gespeeld te hebben met o.a. Adam Barnes, Chris Ayer en Matt Simons is het nu tijd voor een eigen show.

Kaartjes voor de avond zijn online of aan de deur te koop voor € 5,00. De deur gaat om 21.00 uur open. Toegang vanaf 13 jaar.

Ga voor meer informatie naar www.deschuit.nl en volg ons op Facebook/Instagram

Rubriek n Gezien door Céline

Else Vooijs in de HMBC/kliniek. | Foto: PR

Dennis en Else realiseren hun droom

Er is al veel werk verzet'

Vogels slepen punt uit het vuur in Gouda

BaseCamp op voormalig vliegkamp

Speeltuin bij Aquamar mag weer naam hebben

De wethouders Knape en Nagtegaal onthulden de naam voor de speeltuin. | Foto: Piet van Kampen

speeltuin n Vorige week woensdag werd de naam onthuld van de speeltuin naast zwembad Aquamar. Net zoals bij de ingebruikname enkele maanden geleden was het ook nu weer een natte bedoening. ‘Als er hier in de omgeving iets te vieren valt regent het’, grapte wethouder Adger van Helden, die samen met collega Rien Nagtegaal het gebeuren een officieel tintje gaf.

Door Piet van Kampen

Op het bordje dat bij nu dus het ingangshekje is bevestigd prijkt de naam ‘Miereweide’. Van Helden: ‘Er zijn enige discussies geweest of het taalkundig nu Mierenweide met een ‘n’ of Miereweide zonder ‘n’ moest zijn en herinnert aan het oude zwembad dat hieronder deze mooie speeltuin ligt. De naam stamt uit opgravingen van de Romeinse tijd die hier zijn gedaan. Eigenlijk een soort eerbetoon aan het verleden’ lichtte de wethouder toe.

Ondanks de regen was er een aantal kinderen in de speeltuin. Kleine bikkels. Wethouder Rien Nagtegaal sprak hen vaderlijk toe over de spelregels voor het speelparadijs waar al maanden veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Spelregels die tevens op het bord staan vermeld. Vervolgens mochten de enthousiaste jongelingen een rebus oplossen waaruit stukje bij beetje de naam tot stand kwam. Daarna werd het bord onder toeziend oog van een aantal genodigden en belangstellenden en onder de paraplu samen met de beide wethouders maar al te gretig onthuld.

>Cantate Deo zingt Marcus Passie

concert n Op vrijdag 3 april geeft Cantate Deo een bijzonder concert in het kerkgebouw De Fontein aan de Willem de Zwijgerlaan.


De verteller leest het Evangelie van Marcus 14 en 15. Bijzonderheid hierbij is, dat het allereerste moment van de Opstanding (Marcus 16) hieraan is toegevoegd, samen met lofzeggingen uit Openbaringen 5 en 7. Daardoor krijgt het lijdensverhaal van Marcus een doorzicht naar het Nieuwe Verbond.

Aangaande het genre is dit een ‘motetpassie’ te noemen, met declamatie van de evangelietekst. Daar waar Marcus personen laat spreken, wordt dit door solisten gezongen; zoals Jezus, Pilatus en anderen. Waar groepen aan het woord komen, zoals hogepriesters, soldaten, of een volksmenigte, zingt het koor. Daarnaast geven solisten en koor geloofsinhoudelijke reacties op de gebeurtenissen, aan de hand van bekende liederen. Op enkele momenten wordt u daarbij uitgenodigd tot samenzang.

Aan dit concert werken mee: Jacomina van der Plas, sopraan, Alexander Prins, tenor, Coert van den Berg, bariton, Dirk Hoek, bas, Arjan Wolfswinkel, orgel, Ds. John de Groot, lector (verteller), Alexander Prins, muzikale leiding.

Het concert begint om 20.15 uur, de deuren van de kerk gaan om 19.45 uur open. Toegangskaarten à € 10,00 zijn vooraf verkrijgbaar bij de leden van het koor, bij Adri van Rijn (tel. 4029682) en op de avond van het concert in de kerk.

>Katwijkse schrijversavond in de bieb

literatuur n Bibliotheek Katwijk houdt op vrijdag 13 maart een verrassende Katwijkse schrijversavond waarbij iedereen welkom is om kennis te maken met allerlei schrijvers uit onze gemeente die zichzelf en hun boek(en) presenteren. Het schrijversfeest met onder meer interviews en een Katwijkse pubquiz begint om 20.00 uur, de inloop met live muziek is vanaf 19.30 uur.

In een marktachtige sfeer kunnen bezoekers van het ene schrijverstafeltje naar het andere lopen om de auteurs en hun boeken te ontmoeten. Bekende en minder bekende schrijversnamen en verschillende genres zijn vertegenwoordigd. Bezoekers maken op deze avond in ieder geval kennis met: Eva Burgers, Leendert de Vink, Jaap van der Marel, Mark van Dijk, Mirjam Ouwehand, Piet Rovers, Agnes Korebrits, Gesa van Delft, Willem van der Plas, Rick van Leeuwen, Peter Elshout, Ian Laverman, Binh Tay Nguyen, Taco Veldstra, Annette van der Meij, Robert Meijer en Robert Haasnoot. Waar mogelijk verzorgen de deelnemers zelf de boekverkoop.

Anne Pauwels, activiteitenprogrammeur van Bibliotheek Katwijk, opent de avond en interviewt de Katwijkse schrijfster Eva Burgers. Met tien spannende jeugdboeken, een crimineel format voor RTL en een thriller voor volwassenen op haar naam wordt deze voormalig rechercheur bij de politie in Amsterdam ook wel ’de nieuwe Baantjer’ genoemd.
Daarna gaan de spotlights naar Leendert Vink en Jaap van der Marel. Hun project ‘Katwijks woordenboek’ nadert de voltooiing en als opwarmertje spelen we een hilarische pubquiz.
Dan volgt het overzicht van publicaties die in de periode 2018-2020 zijn uitgegeven en lezen de aanwezige schrijvers de mooiste zin uit hun eigen boek voor.
Onder de muzikale klanken van Myrthe Glasbergen en Tom van Beelen en met een drankje in de hand lopen de bezoekers vervolgens langs de verschillende ‘schrijverskraampjes’. Na de prijsuitreiking van de pubquiz interviewt blogger Joost Zuijderduijn Mirjam Ouwehand over het genre fantasy. Romanschrijver Robert Haasnoot licht een tipje van de sluier op over zijn nieuwste boek dat bijna verschijnt.

Kaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl en in de bibliotheken. Prijs: € 6,- voor leden en € 8,- voor niet-leden.

Lezingen over vliegveld Valkenburg

Mvkv n Het bezoekerscentrum met een expositie over de geschiedenis van vliegveld Valkenburg zal naar verwachting medio dit jaar haar deuren openen voor publiek. Op zaterdagmiddag 14 maart houdt Stichting Historie Vliegveld Valkenburg in de Community Ruimte van de Rabobank een middag voor donateurs en iedereen die haar initiatief een warm hart toedraagt.

De Valkenburgse historicus Gerrit Russchenberg geeft een presentatie over de slag om vliegveld Valkenburg op 10 mei 1940. Vanzelfsprekend zullen de aanwezigen ook worden bijgepraat over de stand van zaken rond het bezoekerscentrum dat de stichting later dit jaar op het voormalige vliegveld hoop te kunnen openen. Tot besluit van de middag zal Frank Mulder, voormalig vipcoördinator op Marinevliegkamp Valkenburg, vertellen over de ontvangst van vips op het vliegkamp.

De donateursmiddag begint om 14.00 uur. De toegang is gratis. Het adres van de Rabobank is Valkenburgseweg 2. Er is voldoende parkeerplek beschikbaar.

>Passiedienst

Ontmoetingskerk n Op zondag 15 maart wordt er in de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, weer een zangdienst gehouden. Het thema luidt ‘Wie is de Koning?’ Ds. de Groot zal in deze dienst voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Nieuw Perspectief onder leiding van Nico Dijkdrent. Aanvang van de dienst is om 18.30 uur.

>Poppentheater

kindertheater n Woensdag 11 maart speelt poppentheater Dubbele Jan de kindervoorstelling 'Zoektocht naar de totempaal' in het K&O-gebouw aan de Sluisweg 16.

Oma indiaan Het opperhoofd is bedroefd omdat zijn stam geen totempaal heeft. Kleine Wezel, een indianen jongen, gaat op zoek naar de totempaal. Zijn zoektocht wordt een avontuur waarin hij dieren ontmoet en helpt. Vindt Kleine Wezel de totempaal? Alleen dan kan het opperhoofd een dansfeest houden.

Na afloop van de voorstelling is er (gratis) thee en koffie voor de volwassenen. De kinderen worden getrakteerd op een lekkere verrassing.

Aanvang 14.30 uur. Kaarten kosten € 6,00 in de voorverkoop. Zaalprijs €7,00. Leeftijd 4 t/m 7 jaar. Kaartjes zijn te bestellen via www.kenokatwijk.nl en bij het K&O kantoor aan de Sluisweg 16 of via tel. 4016400.

>Gemeenteavond

Benjamin n Op donderdag 19 maart houdt wijk Benjamin een gemeenteavond in de zaal van de Fonteinkerk aan de Willem de Zwijgerlaan. Hiervoor is ds. D.H.J. Folkers uitgenodigd. Het thema is 'zwijgen' n.a.v. het Bijbelboek Esther. Inloop 19.45, aanvang 20.00 uur.

Dennis en Else Vooijs realiseren hun droom

kraamkliniek n Een jaar geleden is Dennis Vooijs, geboren en getogen in Katwijk, samen met zijn vrouw Else en hun drie kinderen afgereisd naar Zuid-Afrika om daar als vrijwilligers te gaan helpen in de Healthy Mom and Baby Clinic.

“Het sterftecijfer van pasgeboren baby’s is in Zuid-Afrika tien keer hoger dan in Nederland,” vertelt Else. “De sterfte onder zwangere en pas bevallen vrouwen is nog hoger. Aangetoond is dat betere zorg tijdens de zwangerschap en de bevalling veel sterfgevallen had kunnen voorkomen. Daarom biedt de HMBC zorg aan alle vrouwen die daar aankloppen. Maandelijks worden zo’n 1.000 moeders en baby’s geholpen met zorg, anticonceptie en counseling.” Else vervolgt: “HMBC heeft ook een mobiele kliniek die regelmatig de sloppenwijken ingaat om moeders en baby’s te helpen. Dagelijks worden ook ernstig zieke mensen opgepikt en adequate zorg geboden. Op deze manier wordt zorg bereikbaar voor mensen die niet naar de kliniek kunnen of durven komen.”

Else Vooijs in de HMBC/kliniek. | Foto: PR


Vrijwilligerswerk

“Als verloskundige kan Else met haar kennis helpen de kliniek en daarmee de zorg voor moeders en baby’s te verbeteren,” zegt Dennis. ”Het was aanvankelijk de bedoeling één jaar te blijven. Er is in dat jaar al veel werk verzet op en rond de kliniek. Else sprak ook op diverse symposia en kon zo haar kennis overbrengen en verloskundigen inspireren. Het was een mooi jaar met veel ontroerende momenten, maar we hebben ervaren dat er veel moet gebeuren.”

Else: “Stel je eens voor: in iedere plaats in Zuid-Afrika een kliniek voor veilige zorg voor moeder en kind. Als projectleiders willen we de HMBC laten uitgroeien tot een centrum voor alle zorg aan moeders en baby’s. Dat moet dan de blauwdruk voor, hopelijk, meer van deze centra zijn. Dat is ook de reden dat wij langer willen blijven. Dagelijks zien wij de impact die de kliniek heeft. Daarom willen wij de komende tijd de kliniek blijven ondersteunen met onze kennis en skills om de volgende stap te zetten.”

Ook Dennis in actief in Zuid-Afrika. Hij begeleidt een aantal jongens die leven en werken op de vuilnisbelt en soms ook horen bij een ‘gang’. Door ze bezig te houden met muziek en sport weet hij ze van de straat te krijgen. “Het werkt,” zegt Dennis. “De jongens komen trouw en genieten van het sporten en muziek maken. Samen met een maatschappelijk werker is een programma opgezet om ze te helpen de juiste keuzes te maken. Wanneer dit programma één jongen uit zo’n ‘gang’ te krijgen is mijn missie geslaagd,” zegt Dennis.

Dennis en Else ontvangen geen salaris voor hun werk. Dennis: “Wij hebben gespaard om het jaar dat we zouden blijven te kunnen bekostigen. Nu komt daar als het even kan nog anderhalf jaar bij en wij zijn bezig hiervoor de fondsen en donaties bij elkaar te krijgen. Wij hebben een website opgezet (www.familie-vooijs-on-adventure.webnode.nl) waarop wij vertellen over ons werk. Ook is daar te vinden hoe u ons kunt ondersteunen.”

>Gezien door Céline

Het voorjaar komt steeds dichterbij. De krokus heb ik alweer gezien en dus maar gelijk vastgelegd. De krokus herinnert ons eraan dat, hoe hard, zacht of onstuimig de winter ook is, de lente altijd terugkeert. Hoe bijzonder is dat! | Foto: Céline van Egmond-Mulder

BaseCamp op voormalig vliegkamp Valkenburg

Vliegveld Valkenburg wordt een openlucht legermuseum. | Foto: Flickr Foto: Nico Asbroek

n Openluchtmuseum bij het bunkerbos

voertuigen n Voorafgaand aan 5 mei probeert de organisatie van de viering rondom 75 jaar Vrijheid op voormalig vliegkamp Valkenburg een BaseCamp te organiseren. Hiervoor zijn zij op zoek naar mensen die een militair, liefst historisch, voertuig bezitten. Al deze voertuigen bij elkaar zullen een soort openluchtmuseum vormen dat bezocht kan worden de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Bezitters van militaire voertuigen krijgen de gelegenheid om hun voertuig tussen 28 april en 2 mei tentoon te stellen. De locatie van deze bijzondere tentoonstelling zal zijn bij de voormalige munitiebunkers (ook wel het bunkerbos genoemd), dit is een afgeschermd stuk terrein op het voormalig vliegkamp Valkenburg. De deelnemers krijgen de gelegenheid om te vertellen over de historie van het voertuig dat zij bezitten.


De organisatie vindt de locatie en de gelegenheid erg bijzonder en geeft deelnemers graag de gelegenheid om een BaseCamp te bouwen. Deelnemers kunnen in militaire kleding komen, kunnen hun eigen BaseCamp opzetten. Legertenten kunnen worden opgebouwd, zodat er een kampement kan ontstaan. Zo’n 30 tot 40 legervoertuigen zouden hier gepositioneerd kunnen worden.

Op dit moment wordt hard gezocht naar voertuigbezitters. Want zonder voertuigen kan er geen BaseCamp worden gerealiseerd. Zoek daarom contact met de organisatie via info@ovkrv.nl


Unieke locatie

Het openluchtmuseum zal op een stukje van de landingsbaan staan, waar ook de voormalige munitiebunkers zich dichtbij bevinden. In 1940 was Vliegveld Valkenburg juist volledig afgebouwd, maar de grond was nog niet droog en hard genoeg voor landingen. Toch landden de Duitse vliegtuigen hier. Waarna zij niet meer op konden stijgen, omdat het landingsgestel in de modder vastgezogen was.
De locatie die mogelijk voor de laatste keer gebruikt kan worden, voordat er huizen op gebouwd worden. Op deze plek een museum creëren is natuurlijk uniek!


Wie naar dit unieke openluchtmuseum komt kijken, wordt getrakteerd worden op een stukje historie. Want lopend over de oude landingsbanen, komen de verhalen van vroeger als vanzelf naar boven. De bezitters van de voertuigen die tentoongesteld staan zullen graag hun verhaal vertellen. In Nederland is het bijzonder als er een BaseCamp wordt georganiseerd en heeft altijd zeer grote aanloop. Het zal te bereiken zijn via de hoofdingang van het voormalig vliegkamp Valkenburg en is dagelijks geopend van 28 april tot 02 mei tussen 10.00 uur en 17.00 uur. De voertuigen mogen blijven staan als de bezoekers naar huis gaan. Parkeren voor de bezoekers zal gratis zijn.


Deelnemers gezocht

Op dit moment is de organisatie dringend op zoek naar deelnemers voor het openluchtmuseum. Dus bent u iemand of kent u iemand die militaire voertuigen bezit, dan kunt u zich aanmelden via info@ovkrv.nl. Deelname is gratis! De organisatie zoekt dan contact met u. De organisatie zoekt het liefst historische militaire voertuigen, maar ook nieuwere modellen militaire voertuigen zijn welkom.

>Jubilarissen bij Pnieldameskoor

Op de Jaarvergadering van het Pnieldameskoor werd op maandag 17 februari ‘20 Mevr. C. Ouwehand-van Duijvenbode gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap (op de foto links). Ze kreeg de daarbij behorende speld en een prachtige bos bloemen. Ze werd geprezen voor haar inzet en trouw. Het koor kan nog versterking gebruiken. De repetities zijn iedere maandagavond in de Pnielkerk van 20.00 tot 22..00 uur.


Hoornes - Rijnsoever

Woensdag 11 maart

09:00 uur: Damesgym

14:00 uur: Country Line Dansen

20:00 uur: De Voltreffers Gemengd Koor


Donderdag 12 maart

10:00 uur: Soos

14:00 uur: Ouderensoos

20:00 uur: Jokeren


Vrijdag 13 maart

10:00 uur: Soos

19:30 uur: Darts


Zaterdag 14 maart

14:00 uur: Kinderbingo

10:00 uur: Soos

18:15 uur: Stijldansles

21:15 uur: Vrije Dansavond


Maandag 16 maart

19.00 uur: Biljarten

19:30 uur: Country Line Dansen

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal gymzaal van Lierestraat


Dinsdag 17 maart

19:30 uur: Bridge

20:00 uur: Sjoelen

>Wijkvereniging N.N.O.

Woensdag 11 maart

09:30-10:30 uur: Zumba

18:00 uur: trainen majorette junioren,senioren Pieter Groen


Donderdag 12 maart

09:45-10:45 uur: conditietraining

14:00-16:00 uur: Dammen senioren


Vrijdag 13 maart

20:00 uur: Bingo


Maandag 16 maart

17:30-18:30 uur: kl.jeugd majorette

18:30:19:30 uur: gr.jeugd majorette

20:00-22:00 uur: repetitie gezelligheidskoor Kattuks Volk, kom eens vrijblijvend mee doen


Dinsdag 17 maart

10:00-12:00 uur: Country Line Dance

13:30-15:30 uur: Country Line Dance

18:30-20:00 uur: vanaf 6 jaar Dammen

20:00 uur: Dammen

>Kinderdisco in de Schelp

schelp n In Buurtcentrum de Schelp wordt 1 keer per maand een disco georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De disco vindt plaats iedere tweede zaterdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur en de toegang is gratis. Zaterdag 14 maart kun je weer naar de leukste Kinderdisco van Katwijk komen in buurtcentrum de Schelp. Samen met je vrienden en vriendinnen dansen op de nieuwste muziek, gezellig kletsen of een dansje instuderen. Dat kan allemaal bij de Kinderdisco van de Schelp. Natuurlijk is er ook iets te drinken en snoepen te koop. De disco vindt plaats in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1 in de Hoornes.

Concert op twee orgels

Orgelconcert n Martin Mans en Hugo van der Meij bespelen op vrijdag 20 maart samen twee verschillende orgels in de Vredeskerk aan het Baljuwplein.

Martin en Hugo, twee bevlogen organisten, die door samenspel op het prachtige Bätzpijporgel en digitaal Allen Portrait kerkorgel indrukwekkende orgelmuziek zullen laten horen. Dit jaar zal dit nieuwste Allen Portrait kerkorgel in Nederland zijn stemmen laten horen.

Naast eigen speelse bewerkingen en improvisaties, zullen ook werken van componisten alsK.J. Mulder, Händel en Young voorbij komen.Het concert is ook een mooi moment om te zien wat er vanaf de orgelbank gebeurd, want één speeltafel is beneden in de kerk geplaatst. Twee kerkorgels, elk met een uniek klankpalet -die samen uitstekend mengen- gaan zorgen voor een primeur. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,00; kinderen t/m 15 jaar gratis.

>Jaarveiling bij FC Rijnvogels

veiling n Op vrijdag 27 maart is er de jaarlijkse veiling bij de Rijnvogels. Zoals gewoonlijk zijn er weer een kleine 300 kavels die onder de hamer van de veilingmeester zullen worden verhandeld.

Naast de traditionele aanbiedingen zoals heerlijke diners in diverse restaurants, wedstrijden bij eredivisieclubs zoals Feyenoord en PEC Zwolle, leuke weekendjes uit, VIP kaarten voor de Marathon van Rotterdam. kaarten voor attractieparken, een rondvaart in een luxe rondvaartboot, een gesigneerd shirt van het Nederlands elftal of kleinere hebbedingetjes zoals chocolade paashazen, vlees- of visbonnen, een doos wijn en wat dies meer zij, is er dit jaar een bijzondere blikvanger voor de liefhebbers. Kaarten voor de Grand Prix formule 1 in Zandvoort. Wie staan er op poolposition om deze buitenkans te bemachtigen? Dus in de starthouding en de bordjes omhoog! Of liever een keer een live-uitzending van radio 538 bijwonen? Kortom, keuze genoeg voor de kooplustigen op deze traditionele avond.

Kaartverkoop Bevrijdingsfeest

De n gezamenlijke Oranjeverenigingen KRV organiseren vier activiteiten waarvoor de kaartverkoop is gestart. Dit zijn kaarten voor Liberty Dance, het Liberty Concert, de Vrijheidsloop en de Bevrijdingstaptoe. De kaartverkoop is op de website 75jaarvrijheid.ovkrv.nl, waarop nog veel meer te zien is.

Zowel het Liberty Concert als Liberty Dance zijn in Hangaar 2 op voormalig vliegkamp Valkenburg. Liberty Dance wordt gehouden op vrijdagavond 1 mei en wordt speciaal voor dance liefhebbers georganiseerd. Uiteraard kan lokaal talent niet ontbreken tijdens Liberty Dance.

Lokale namen als DJ Moombax en Yorrick Stevo Drijver, als Double Six, zullen draaien, maar ook Christoen DJ Jor-D zijn van de partij. Na de lokale talenten is het tijd voor de grote namen, Kris Kross Amsterdam en Lucas & Steve.


Vrijheidsloop

De Vrijheidsloop met diverse afstanden te lopen. Het is een bijzondere tocht, die langs plekken en monumenten gaat die herinneren aan de Duitse bezetting. De wandelaar krijgt naast de route op papier, ook informatie over de bijzondere plekken waar hij langs loopt.

De wandeltocht van 25 kilometer gaat door de vier dorpskernen, maar ook door het duingebied en de Pan van Persijn. De wandelaars kunnen tussen 9.00 en 9.45 uur vanaf het Strandplein in Katwijk aan Zee vertrekken. De wandeltocht eindigt hier ook weer. Dan zal er een shantykorenfestival zijn in het Huis van Oranje. De tocht van 16 kilometer gaat ook door Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg heen. Deze vertrekt tussen 10.15 en 11.00 uur, ook vanaf het Strandplein aan de Boulevard.

Voor wie 8 kilometer willen lopen, zijn er diverse vertrek mogelijkheden. Iedereen kan vanaf zijn of haar eigen dorp vertrekken. Rijnsburg en Valkenburg zijn aan elkaar gekoppeld. Vertrekken kan vanaf het Dorpshuis of bij de Burgt tussen 11.30 uur en 12.00 uur. Ook Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee zijn met elkaar verbonden. Vertrekken vanaf de Roskam of vanaf het Strandplein tussen 11.30 en 12.00 uur. Onderweg wordt de wandelaar getrakteerd op iets te eten en te drinken. De routebeschrijving staat op papier, waar ook informatie te vinden is over de bijzondere plekken of monumenten die men passeert.


Bevrijdingstaptoe

De Bevrijdingstaptoe van 27 april is op sportpark Nieuw Zuid. Een plek op de overdekte tribune is te reserveren via 75jaarvrijheid.ovkrv.nl De Nationale trots van Nederland is hier aanwezig: DVS en de Flora Band maar ook K&G, Adest Musica, Exempel en Metro.

Herdenkingsvlucht Flypast Fokker Four

Foto: pr

kijk n omhoog. Flypast is de naam voor een ceremoniële vlucht van een groep vliegtuigen of soms een enkel vliegtuig. Op 5 mei zal zo’n vlucht met vier vliegtuigen over de Bevrijdingsweg (Zeeweg), richting de Rijnstraat vliegen.

Omdat deze vlucht over meerdere dorpen en steden gaat, is de exacte passeertijd niet bekend. Maar het zal tussen 12.00 en 14.00 uur zijn. Dit zal een extra dimensie geven aan deze feestelijke dag waarop een grootse Parade door de vier dorpskernen zal trekken.


Net als de geschiedenis van Anthony Fokker (1890 -1939) begon die van de stichting Fokker Four met een rondje rond de kerk. In september 1911 draaide Anthony Fokker boven de Haarlemse Sint Bavo zijn eerste rondjes in de 'Spin'. Dit zelfgebouwde toestel was het vliegtuig waarmee hij zijn brevet haalde. Precies 70 jaar later vloog een formatie van Fokker S-11 'Instructor' vliegtuigen ter herinnering aan deze mijlpaal in de Nederlandse luchtvaart- geschiedenis wederom om dezelfde kerk. Een spontaan initiatief dat niet zonder gevolgen zou blijven; De toenmalige eigenaren van de 'Instructors' vonden de herdenkingsvlucht zo leuk dat ze het idee uitwerkten om vaker te gaan formatievliegen. Een jaar later was de stichting Fokker Four een feit.


De stichting Fokker Four is een organisatie van vrijwilligers die zich ten doel heeft gesteld om een vloot bestaande uit vier historische Fokker S-11 'Instructor' vliegtuigen in de lucht te houden en aan het publiek te tonen. Deze stichting is opgericht op 31 augustus 1982. Fokker Four neemt met een formatie van vier Fokker S-11 vliegtuigen deel aan diverse luchtvaartevenementen in binnen- en buitenland. Op deze manier wordt een belangrijk onderdeel van het nationaal vliegend erfgoed behouden en de (historische-) luchtvaart in Nederland gestimuleerd. De vliegtuigen waren in dienst bij de Koninklijke Luchtmacht van 1950 tot 1973.


De Stichting is ondergebracht bij het Luchtvaart-Themapark Aviodrome op de luchthaven Lelystad. Veel activiteiten van de Stichting worden dan ook in nauwe samenwerking met het Aviodrome uitgevoerd.


Kijk op 5 mei tussen 12.00 een 14.00 uur regelmatig omhoog en zie daar die bijzondere formatie van vier vliegtuigen overvliegen. De historische Fokker Four.
| Foto: pr.

>Confianza en Katwijk Fietst slaan handen ineen

fietsen n Eruit halen wat erin zit. Dat is de slogan van Confianza, het accountantskantoor in Katwijk. Het bedrijf ging vorige week een driejarig samenwerkingsverband aan met Katwijk Fietst. De doelstellingen van de twee partners lopen parallel. De mensen in beweging krijgen.


Stephan Slootweg, partner bij Confianza: “Wij vinden het belangrijk dat ons personeel fit is. Bewegen is daarom belangrijk. Het maakt niet uit hoe ze dat doen, fietsen, hardlopen, voetballen of wandelen. We willen als bedrijf vitaliteit uitstralen.”

Slootweg is zelf een fanatiek fietser. Voor een rit met 4500 hoogtemeters draait hij zijn hand niet om. Trainen doet hij onder meer bij de wielerclub Voorwaarts uit Katwijk. Hij hoefde niet lang na te denken op de vraag om Saton Optiek op te volgen als hoofdsponsor van Katwijk Fietst. ,”Het is een win-win -situatie. Ik organiseer voor mijn klanten een toertocht voor mijn relaties. Dat doet Katwijk Fietst ook, voor meerdere niveaus. Nu integreer ik mijn tocht bij Katwijk Fietst. Hier worden we allemaal beter van.’’

De zomereditie van Katwijk Fietst is op 23 mei.

Rijnvogels slepen punt uit Goudse vuur

Romano van der Stoep zoekt de aanval op. | Foto: Piet van Kampen

Voetbal n Vuur, dat ontbrak met name in de eerste helft die als saai en oppervlakkig kan worden bestempeld. Het menu dat beide teams de toeschouwers voorschotelden was slecht te verteren. Behalve voor de Gouwenaren die op slag van rust een dubieuze penalty in de schoot kregen geworpen.

Trainer Jimmy Simons had gekozen voor de elf die de laatste twee wedstrijden in winst hadden omgezet. Dus begon topscorer Jaap van Duijn wederom op bank. Vergezeld van onder meer zijn metgezellen in de frontlinie, Arno Dijkstra en Max van Steen. Van Duijn en van Steen zouden in de tweede helt worden ingezet om meer stootkracht te brengen. Stootkracht die in de eerste helft volkomen ontbrak.

AV Rijnsoever en True-D tekenden een samenwerkingsovereenkomst. | Foto: PR

Het werd zoals gezegd een eerste helft met weinig opwindende momenten. Van Katwijkse zijde schoot Dirk Jan van den Oever pas na een half uur over doch de beste kans was voor Bradley el Idrissi die een vrije kopkans miste om de gastheren op voorsprong te zetten. Dat het in de 44e minuut alsnog 1-0 voor de thuisclub werd was dankzij een omstreden strafschop. Hieraan ging een kopbal van Jeroen Borsboom vooraf die via de handen van doelman Jeffrey Verkerk en de paal het veld naast het doel in ketste. In het duel dat hierna in een split second ontstond zou Brain Thong Michel Verkaik – zonder doelrijpe schietkans- hebben aangetikt en ging de bal op de stip. Zo luidde de lezing van enkelen die het moment van dichtbij hadden waargenomen. Nadat Verkerk enigszins groggy weer op de been was dook hij wel naar de goede hoek maar de inzet van Borsboom was hem te machtig.

Na de rust een geheel ander spelbeeld met een hogere amusementswaarde. De eerste mogelijkheid op de gelijkmaker ging aan Roy van Leeuwen voorbij die net een teentje tekort kwam om de inzet van Jaap van Duijn te verzilveren. Het spel golfde vervolgens op en neer en de strijd was volkomen in evenwicht. El Idrissi vergat van dichtbij een ultieme mogelijkheid op de 2-1 voor de Boys te verzilveren.

De Vogels waren daarna vaak op de Goudse helft te vinden maar vooralsnog leverde dat geen gelijkmaker op. De jacht hierop ging onverdroten voort. De offensieve dadendrang droeg wel het risico in zich dat de mogelijkheden voor de thuisclub zich ook voor bleven doen. Zo miste Jordi Tuithof een fraaie kans en bleven de rood-witten in leven. Uiteindelijk kwam tien minuten voor het scheiden de markt toch de gelijkmaker op het scorebord. Een schot van Dennis Bakker werd gelost door doelman Rondeltap en via via kwam de bal voor de voeten van Roy van Leeuwen die de verdiende gelijkmaker binnen schoof, 1-1.

Er volgde een spannende slotfase waarin alles nog alle kanten uit kon. Reno van Heiningen was de reddende engel die na een snelle counter de winnende Goudse treffer wist te voorkomen. Per saldo was de uitslag terecht en wisten de Vogels aan de altijd lastige uitwedstrijd een punt over te houden.

RVV declasseert Servia

Wouter Breel weer hersteld na operatie en op tijd klaar voor het eind van het seizoen. | Foto: Wim Kulk

Volleybal n Drie weken geleden, toen RVV de uitwedstrijd bij Servia verloor, was er vooral gelatenheid bij de ploeg uit Katwijk. Op alle fronten was Servia beter geweest, de Katwijkers mochten blij zijn dat ze nog een setje hadden gepakt. Een weekje vakantie en een aantal relaxte, ontspannen trainingen verder was RVV klaar voor de revanche. De mannen in het blauw speelden vol zelfvertrouwen en vooral met plezier. De gehele wedstrijd liet RVV ware kwaliteit zien. (4-0)

De eerste set pakte RVV direct een kleine voorsprong. Servia kwam terug waardoor de teams even gelijk opgingen. Een lange serviceserie van aanvoerder Bas van der Tang zorgde voor het verschil in puntenaantal. Daarnaast liep de blokkering van middenmannen Thijmen en Marijn Heemskerk zoals vanouds als een trein. Gilbert Vivo hielp hier maar al te graag aan mee en de eerste set was een feit. (25-12)

Langer ging het gelijk op in de tweede set. Met name de diagonaal van Servia stribbelde fors tegen. RVV kreeg hier geen grip op, waardoor beide teams elkaar niet veel ruimte gaven. Echter, het einde van de set was voor de Katwijkers. Het lukte de ploeg bij te schakelen en hierdoor de set alsnog overtuigend te pakken. (25-20)


RVV bleef spelen zoals het de hele wedstrijd deed. De passing, onder leiding van libero Vito Meulenberg, stond als een huis. Spelverdeler Ron de Mooij kon hierdoor al zijn aanvallers vinden en deed dit dan ook met verve. Ken Rovers profiteerde hier optimaal van en scoorde keer op keer. Een killblock op setpoint van Gilbert Vivo, op de diagonaal van Servia, gaf aan dat de mannen uit Katwijk de wedstrijd nu volledig in handen hadden. (25-18)


Een vierde set spelen met een 3-0 voorsprong is geen makkelijke opgave. De mannen van RVV waren zich er echter van bewust dat in deze tweede divisie elk punt telt. De gehele wedstrijd al sterke service bleef de zwak passende libero zoeken en ook de ingevallen passer-loper moest het ontgelden. RVV maakte het zichzelf hierdoor alleen maar gemakkelijker. Het kon het zich permitteren op zoek te gaan naar mooie punten, wat soms lukte, maar soms ook niet. Desalniettemin hield de ploeg eenvoudig de controle en pakte het de volle buit, waarna de uitstekend leidende scheidsrechters floten voor het eindsignaal. (25-17).

>Grasshoppers pakken punten in Den Helder

Basketbal n Zonder Youri van der Linden en Michael Mandanly maar met een van een operatie terugkerende Wouter Breel reisden Grasshoppers MSE1 af naar Den Helder voor de wedstrijd tegen nummer 5 MSV Zeemacht.

Na een slordig begin was het Grasshoppers dat de wedstrijd controleerde. Met sterke drives van Jake Prins en inside scores van Jordy Menkhorst werd er een voorsprong van 10 punten opgebouwd. Een harde dunk van Jim van Zijl zorgde voor wat extra energie, maar in het tweede kwart kwam Zeemacht toch met een antwoord. Ondanks dat Grasshoppers voorbereid was op de fast breaks die Heldernaren graag lopen, konden zij toch snel makkelijke scores maken en kwamen zij zelfs 1 punt voor te staan met de rust (35- 34).


In het derde kwart nam Grasshoppers opnieuw de leiding met sterke drives naar de basket en werd er opnieuw een voorsprong opgebouwd. Zeemacht liet het er niet bij zitten en wist in het slot van de wedstrijd terug te komen en er een gelijkspel van te maken. Een goede pass van Idir Bourjouane op Jake Prinszorgde voor een makkelijke score en na een goede verdediging nam Grasshoppers een time-out met een nipte voorsprong en nog 20 seconden te spelen (48-54).


Door wat bijzondere beslissingen van de scheidsrechters werd de wedstrijd op de vrije worp lijn beslist. Al voordat Grasshoppers de bal kon innemen kreeg een speler van Zeemacht een technische fout omdat hij tijdens het verdedigen over de lijn heen stapte. Dit leidde tot veel reacties van publiek en spelers en dit resulteerde in nog een technische fout voor Zeemacht. De 2 vrije worpen werden door Jos van der Laan benut en er mocht opnieuw ingenomen worden. Dit keer werd er direct na inname een fout gemaakt door een speler van MSV die hier een onsportieve fout voor kreeg. Opnieuw grote verontwaardiging en een technische fout tot gevolg. Dit was voor Grasshoppers genoeg om de voorsprong uit te breiden en de wedstrijd te winnen. Een anticlimax voor een spannende wedstrijd waarin Grasshoppers de overhand had en de punten mee naar Katwijk nam. Eindstand: 68-74.

Zaterdag de belangrijke wedstrijd tegen nummer 1 Dreamfields Dolphins uit Bemmel. Vooralsnog staat deze gepland om 19.00 uur maar naar verwachting gaat het verzet worden naar het oorspronkelijke tijdstip van 20.30 uur.

>AV Rijnsoever en True-D bundelen krachten voor bewegen

bootcamp n De ondertekening van het lokale Sportakkoord op 24 januari zorgt voor beweging. Tijdens de netwerkborrel van de Avond van de Sport raakten AV Rijnsoever en Beweegcoach Trude Kuijt van True-D met elkaar in gesprek en gaan samenwerken om een nog beter bewegingsaanbod aan te kunnen bieden. Onlangs werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Beweegcoach Trude Kuijt van True-D biedt haar klanten nieuwe energie met onder meer bootcamps, hardlopen, obstakeltraining, fietsen en wandelen. AV Rijnsoever biedt als beweeg-aanbieder al veertig jaar beweging aan met hardlopen, wandelen, krachtsport, (jeugd)atletiek en G-atletiek. Met de samenwerking wordt beoogd om leden van AV Rijnsoever en klanten van True-D beweegcoach een nog gevarieerder aanbod voor te schotelen.

Op 28 maart wordt de eerste bootcamp voor senioren gehouden. Deze bootcamp is alleen gratis toegankelijk voor leden van AV Rijnsoever. Aanmelden kan via www.true-d.nl

12.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; 75 jaar bevrijding;18.00 uur: Katwijk NU; RTV Sport; 75 jaar bevrijding;21.30 uur: Katwijk NU; RTV Sport; 75 jaar bevrijding;.

Woensdag 11 maart

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11:00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Kerkdienst Protestante gemeente Rijnsburg (Immanuëlkerk); 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek;


Donderdag 12 maart

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;


Vrijdag 13 maart

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 14 maart

00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 Op De Hollandse Toere, Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Coby Boere; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 15 maart

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 09.30 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk; 11.00 Van u wil ik zingen, geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551; 13.00 Muziek voor Duizenden, Marien Bos; 14:00 Zundagse Kost, Kees Guijt; 15.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Laurentiuskerk); 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Historische Maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 16 maart

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It’s all jazz, Hans Pley; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 17 maart

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Non-stop shanty muziek; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws

Doordeweeks tussen 07:00 en 19:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin


Frequenties:

RADIO Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142; TELEVISIE Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131

Huis van de Buurt

De activiteiten van de AOBK, het Welzijnskwartier en de IOV vinden plaats in Dienstencentrum de Zwanenburg. Zwanenburgstaat 62.


Woensdag 11 maart

09.30-11.30 uur: fietsen
10.00-12.00 uur: Koffie-inn

10.00-14.00 uur: koffie +

11.15-14.00 uur: Mannen koken.

13.30-17.00 uur: biljartcomp.

13.30-16.15 uur: Meer bewegen
19.00-21.30 uur: Alzheimer Café

19.00-21.30 uur: Vrij biljarten

19.30-21.00 uur: Rookvrij


Donderdag 12 maart

10.00-12.00 uur: Crea-ochtend

09.30-10.45 uur: Mantelz.Ondersteuning

10.00-12.00 uur: Formulieren brigade

14.00-17.00 uur: Jokeren/Klaverjassen


Vrijdag 13 maart

08.00-10.00 uur: Bloedprikken
14.00-17.00 uur: Bingo


Maandag 16 maart

10.00-14.00 uur: Koek & Soepie
14.30-17.00 uur: Schilderen
13.30-16.30 uur: vrij klaverjassen


Dinsdag 17 maart

09.00-12.30 uur: Rabo Servicepunt
09.30-10.00 uur: Mannenkoor

10.00-11.30 uur: De Vierboet

10.00-14.00 uur: Koffie+

10.00-12.00 uur: Computer info

10.00-12.00 uur: Ouderenspreekuur

14.00-16.30 uur: Damessoos
14.00-15.00 uur: Taalcursus

19.00-22.30 uur: Invalide Ontsp.Verenig.

19.15-22.00 uur: Kunst Katwijk


Het Huis van de buurt en de Biljartkamer zijn elke dag open. Vrije inloop. Koffie, thee € 0,50. Persoonlijk info ma/do. Van 10.00-12.00 www.aobk.nl

>Agenda Kat-Rijn

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, Louise de Colignylaan 7. www.Kat-rijn.nl


Woensdag 11 maart
09.30-11.30 uur: Schilderen
14.00-15.30 uur: Line-dance


Donderdag 12 maart

09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen en jokeren
14.00-17.00 uur: Sociëteit


Vrijdag 13 maart
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen


Maandag 10 maart
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen


Dinsdag 17 maart
10.00-11.30 uur: Line-dance
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen
13.30-14.40 uur: Mannenzang
15.00-16.00 uur: Dameszang

Woensdag 11 maart

14.30 – 16.00 uur: Creatieve Workshop, Natuurcentrum Katwijk, Boulevard 73, www.natuurcentrumkatwijk.nl
14.30 uur: Poppentheater "Dubbele Jan" speelt de kindervoorstelling Zoektocht naar de totempaal. K&O Katwijk, Sluisweg 16.
15.00 - 16.30 uur: Workshop Creakids: Kakelbont Mozaïek in Makersplaets. Bibliotheek, Schelpendam 1.


Donderdag 12 maart

19.30-22.00 uur: Cursus: 'Leer een kort verhaal schrijven'. Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.


Vrijdag 13 maart

20.00-22.15 uur: Katwijkse schrijversavond: ontmoet lokale schrijvers en hun boeken in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam. inloop met live muziek is vanaf 19.30 uur. Entree € 6,00 leden, € 8,00 niet-leden.


Woensdag 18 maart

13.30-15.30 uur: Workshop Bouw je eigen ‘fantasieboot’ met een echte professional. Voor kinderen van groep 5 t/m 8. Katwijks Museum, Voorstraat. Meedoen kost € 5,50 Uitsluitend te boeken via www.sjorssportief.nl
14.00 tot 15.30 uur: Workshop ontwerpen met de vinylsnijder in de Hoofdbibliotheek, Schelpendam 1. Vanaf 9 jaar. Meedoen kost € 5,00.
19.30-22.15 uur: Filmavond Plus met boekverfilming Donna Tartt in de Hoofdbibliotheek, Schelpendam. Kosten. € 8,00 leden, € 10,00 niet-leden (inclusief hapjes).


Zaterdag 21 maart

13.00-15.00 uur: Makersplaets in de Hoofdbibliotheek: Python avontuur. Meedoen kost € 7,50.


Zaterdag 4 april

09.00-13.00 uur: Kofferbakverkoop Brasserie Buitenhuis, J. Pellenbargweg 2, Valkenburg.
10.00-12.00 uur: Workshop schilderen voor jeugd van 6-12 jaar in het Katwijks Museum. Prijs € 3,50 incl. drinken en iets lekkers. Aanmelden uiterlijk twee dagen vooraf via educatiekatwijksmuseum@gmail.com

>Kamerkoor Cantilene zingt Bach

concert n Op vrijdag 27 maart geeft Kamerkoor Cantilene een bijzonder concert in het kerkgebouw De Fontein aan de Willem de Zwijgerlaan te Katwijk.

In de lijdenstijd wordt op vele plaatsen de Matthäus Passion van J.S. Bach integraal uitgevoerd. Dit is een van de bekendste en langste composities van zijn hand. Het volgt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus als in het Evangelie volgens Mattheüs. De volledige uitvoering duurt bijna drie uur. Voor veel mensen is dit een te lange zit.

Cantilene heeft er voor gekozen om alleen de koralen van deze passion uit te voeren. Het bijzondere van deze avond is ook, dat de koralen hoofdzakelijk a capella worden gezongen. De koorzang wordt afgewisseld door optredens van de organist Julian Jonker en de sopraan Jacomina van der Plas. Laatstgenoemde zingt Erbarme dich mein Gott, uit de Matthäus Passion, en Bist du bei mir, eveneens van J. S. Bach. Julian Jonker brengt van J.S. Bach het Adagio (BWV 564) ten gehore en speelt de slotfinale uit de Matthäus Passion van J.S. Bach "Wir setzen uns mit tränen nieder"

Het geheel staat onder leiding van dirigent Lorenzo Papolo, die het koor reeds meer dan tien jaar onder zijn hoede heeft. Hij zal tevens een korte toelichting geven op de koralen.

Het concert begint om 20.15 uur, de deuren van de kerk gaan om 19.45 uur open. Toegangskaarten à € 10,– zijn vooraf verkrijgbaar bij de leden van het koor, bij Adri van Rijn (telefoon 4029682), en op de avond van het concert in de kerk.