De Rijnsburger

25 april 2019

De Rijnsburger 25 april 2019


5 / 28

11 / 28

13 / 28

17 / 28

Boeketdienst 'Met lege handen'

Kerk n Pasen is voorbij. Eerst is Jezus gekruisigd en begraven en op de derde dag opgestaan en verschenen aan de vrouwen en discipelen.

Petrus is er nog verward van over alles wat is gebeurd. En ook wat er tussen hem en Jezus is gebeurd, klaagt hem aan. Dan maar gaan vissen.

Maar ook dat lukt niet echt. Hij staat met lege handen. Hoe vaak staan wij met lege handen? We gaan in deze dienst hierover nadenken met Ds. Hanneke Paas. We gaan ook heerlijk zingen onder muzikale begeleiding van Erik de Mooij & band.

U bent welkom op zondag 28 april om 17.00 uur in de Immanuelkerk.

Neem daarbij uw uitgekomen plantjes mee uit de zaadjes van de boeketdienst van 23 december jl. Als dat moeilijk is stuur dan een foto ervan naar peter1967@casema.nl of app naar 06 22302245.

Vier Goed Groen Groei | Katwijk labels uitgereikt

Duurzaamheidscafé n In Brasserie Buitenhuis vond vorige week woensdag het duurzaamheidscafé plaats, een initiatief van stichting 20Duurzaam20.

Tijdens de bijeenkomst die vooral in het teken staat van duurzame bedrijven die graag willen verbinden en inspireren, werden ook dit keer weer de Goed Groen Groei labels uitgereikt aan bedrijven die lokaal betrokken zijn, maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarbij ook nog eens oog hebben voor het milieu.

Na gesprekken met adviesbureau Empirio werden de labels dit keer toegekend aan Brownies & Downies Katwijk, Botermans Elektrotechniek, Bouw-klik en Clusius Craft Distillers. Alle vier bedrijven binnen de gemeente Katwijk die op hun eigen wijze een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu. Net zoals Groene-Woningen, BB Dienstverlening, Kluswijs, Steeds aan Zee en Vakantiepark Koningsavond die tijdens deze avond hun hercertificering uitgereikt kregen.

Na de uitreiking door Piet de Vries van Katwijk Marketing en wethouder Gerard Mostert, was er spreektijd voor onder andere Brasserie Buitenhuis, Ton Frissen van Haringrock, Marian Krijgsman van Steeds aan Zee en Ivo Vittali van 20Duurzaam20 en het initiatief Operatie Jonas. Allen bespraken het thema afvalverwerking en hoe om te gaan met plastic. Of beter gezegd, hoe om te gaan met en het stimuleren van 'plasticvrij'. Het gaf stof tot nadenken waarna de bezoekers elkaar opzochten om over dit thema verder te praten, van elkaar te leren en te inspireren. Dat alles onder het genot van een hapje en drankje, én de tulpenwodka die werd aangeboden door kersverse G3-labelhouder Clusius Craft Distillers.

De samenvattingen van de juryrapporten over de vier nieuwe labelhouders zijn terug te vinden op www.G3label.nl.

Op de foto: De kersverse G3 labelhouders. | Foto: Maarten Plug.

Aanhouding door EVA-team

Foto: M. Plug

Op n de bloemenveiling van Rijnsburg hield het zogenoemde EVA-team van de politie Haaglanden vorige week maandagmiddag jl. op verzoek van de Poolse autoriteiten een 27-jarige man aan.

De man wordt verdacht van moord/doodslag in 2017. De man is voorgeleid en zit in overleveringsdetentie. De procedure voor overlevering aan Polen is in werking gesteld.

EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften van de politie-eenheid Den Haag en spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.

't Heen gaat op de schop

Overlast n Op het bedrijventerrein 't Heen starten maandag 6 mei de werkzaamheden aan een aantal wegen.

Deze reconstructie van de wegen start met de Ambachtsweg. Dat betekent dat de toegang van het bedrijventerrein enige tijd moeilijk verloopt.

De gemeente zorgt in die periode voor een duidelijke routering voor de bezoekers aan het terrein. De bereikbaarheid van de bedrijven blijft daarbij gegarandeerd.

Na de start met de Ambachtsweg begin mei volgen dit najaar de werkzaamheden aan de Heerenweg en Lageweg. Behalve het uiteindelijk opnieuw asfalteren van de wegen werkt de gemeente aan veiligere wegen, betere parkeervormen, aantrekkelijke groenstroken en fietsroutes.

25 / 28

ZONDAG 28 april

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Ton Heemskerk

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: n.b.

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. R.Th. Pos

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. C.W. Hoek,
Bunschoten-Spakenburg
17.00 uur: ds. J.A. Berkheij,
Woerden
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. H. Paas, Nijverdal
De Voorhof
9.30 uur: ds. L. Hoftijzer,
Rijswijk NB

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: leesdienst
18.30 uur: ds. K. van de Geest,
Alphen a/d Rijn

Hervormde Gemeente

10.00 uur: dhr. J.A. Bor
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. W.M. de Boer,
Alphen a/d Rijn

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
B. Plavcic, cantor
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pater Magnin, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Liesbeth van der Plas