De Rijnsburger

3 januari 2019

De Rijnsburger 3 januari 2019


3 / 24


'Wij vertrouwen er op dat dit goed komt'Foto: Piet van Kampen

Eind 2017 waren zij er op voorbereid om 'mensen uit de duisternis van hun leven te halen'. Vanwege allerlei bureaucratische toestanden ging hun reis naar Aruba echter niet door. Dit tot grote teleurstelling van Johan (35) en Astrid (34) Klaasse. Nu liggen de papieren anders, zijn ze in orde en op 12 januari vertrekken zij met hun kinderen Jonathan (9), Thirza (7), Esther (6) en Matthias (5) naar Colombia.

Tekst en foto: Piet van Kampen

Johan en Astrid blikken eerst nog even kort terug op het niet hebben kunnen uitvoeren van hun missie naar Aruba. 'Wij hadden een opleiding van vier maanden gedaan bij de Gereformeerde Zendings Bond (GZB ) en waren er helemaal klaar voor nadat we daar een heel traject van keuringen hadden doorlopen. De Protestante Gemeente Rijnsburg ondersteunde ons gezin en in samenwerking en met de GZB werden de plannen voor de uitzending naar Aruba gemaakt.'

Het werd een weg vol hindernissen.

'Telkens werden de aanvragen opgerekt en er werden geen vergunningen afgegeven. Astrid is nog naar Aruba geweest om het uit te leggen en wij dachten al ver te zijn', licht Johan toe. '

Het werd een heel papieren gedoe. Uiteindelijk bleek dat de kans dat er op korte of langere termijn een werk- en verblijfsvergunning afgegeven zou worden heel klein was. De GZB kon niet garant staan omdat het een buitenlandse instelling is. Dat werd niet geaccepteerd en daarom heeft de GZB in samenspraak met ons, eind mei vorig jaar besloten om er vanaf te moeten zien. Het was een hele teleurstelling voor ons.'

Nieuwe kans

Het gelovige echtpaar ervaart een roeping en van hieruit willen zij zich in dienst van God en de medemens stellen. Waar ook ter wereld. Omdat de familie zich in de voorbereiding vooral op Latijns Amerika heeft georiënteerd, bood de GZB het gezin Klaasse nu de gelegenheid om een project in de stad Medellín in Colombia te gaan ondersteunen.

'Wij waren al heel snel enthousiast', geeft Astrid aan blij te zijn met een nieuwe kans. Echtgenoot Johan is al even enthousiast, maar moest het nieuwe voorstel even een paar weken laten bezinken. 'Ik had het moeilijk gevonden als er geen nieuwe plek zou zijn gekomen en ben enorm blij met deze nieuwe kans. Wij zijn blij dat dit van Boven op ons pad is gestuurd. Vanuit de Presbyteriaanse Kerk in Medellín bestaat er het verlangen om een nieuwe kerk te starten in een wijk met wat meer welgestelde mensen. Hier mogen wij aan gaan meewerken. Ik ben er in september naar toe geweest en heb een goede indruk gekregen en heb me er kunnen oriënteren. Ik kreeg er een warm welkom van de mensen en mijn eerste indrukken waren dan ook positief.

'Er zijn al mooie ideeën, maar er is behoefte aan ondersteuning om de nieuwe gemeente daar vorm te geven', vult Astrid aan. Staat Colombia dan niet bekend als een land van geweld en drugsteelt? 'Natuurlijk is de veiligheidssituatie anders dan in Nederland maar als je met een aantal zaken rekening houdt is het veilig', vertelt Johan.

Eerst sluit het gezin zich voor een korte periode aan bij een bestaande kerkgemeenschap in een arme wijk om vervolgens hun mooie werk bij de gemeente van de nieuwe kerk te gaan verrichten. 'Wij krijgen daar een tijdelijk onderkomen in een Seminarie en gaan daarna op zoek naar een woning. Het is de bedoeling dat wij in Colombia vier tot zes jaar mogen werken'.

En als hun missie op een gegeven moment ten einde is? 'Daar denken wij nu nog niet al te veel over na. Vier tot zes jaar is heel ver dus we zullen zien wat de toekomst dan brengt', overdenkt Astrid bijna zorgeloos hardop.

De kinderen

Hoe kijken de kinderen tegen hun nieuwe tijdelijke toekomst aan? 'We bereiden ze er goed op voor en zij leren nu Spaans en weten dat ze naar het buitenland gaan. Eigenlijk weten ze niet beter en vinden het leuk, maar ook wel spannend. Zij gaan eind januari als het nieuwe schooljaar daar begint naar school en krijgen af en toe aparte les in de Spaanse taal. Er is al een plekje op school voor ze geregeld', klinkt Johan geruststellend.

Astrid vult aan: 'De kinderen zijn reëel en zijn goed voorbereid. Ze zijn niet van slag en we hebben ze al veel over het land laten zien op internet. Toen we laatst naar Amsterdam zijn geweest en terug langs Schiphol reden hebben we ook gezegd dat we hier vandaan met elkaar met het vliegtuig zouden vertrekken. Zo neem je ze langzamerhand in gedachten al mee op reis'.

Ondersteunen

Vanuit hun hart en ziel gaat het echtpaar dus mensen ondersteunen die het nodig hebben en mogen ze meewerken aan de opbouw van een nieuwe kerkelijke gemeente. Om in hun levensonderhoud daar te kunnen voorzien heeft het gezin ook financiële ondersteuning nodig.

Johan: 'Wij vertrouwen er op dat dit zal goed gaan komen'. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat God hun goede werk in goede banen zal leiden. Vanuit de GZB, de steun vanuit de Protestantse Gemeente in Rijnsburg en o.a. de Hervormde Kerk in Katwijk aan de Rijn hebben ze er vertrouwen in dat het goed zal komen.

Natuurlijk is uw financiële bijdrage van harte welkom. Voor een stabiele basis worden er nog structurele gevers gezocht. Dit kan op www.gzb.nl/kerkincolombia. Hier kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief en gebedsmail die periodiek uitkomen. Er kunnen ook rechtstreekse bijdragen worden gedoneerd op NL91INGB0690762445 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. TFC familie Klaasse.

In de Immanuelkerk in Rijnsburg is op zondag 6 januari voor hen een Uitzenddienst. De dienst begint om 10.30 uur. Het huis aan de Domineeswei is verkocht, de papieren zijn in orde en de tickets zijn binnen. Niets belet het gezin om op 12 januari vol vertrouwen 'een sprong in het diepe te maken' en aan een doelbewuste missie te beginnen.

Dé uitdaging voor hen in het jaar 2019. Wat zal het gaan brengen?

'De beste wensen'

'Gelukkig nieuwjaar'

We wensen het iedereen toe op Nieuwjaarsdag. Daarna gaan we weer over tot de orde van de dag en door met datgene waar we in december 2018 mee bezig waren.

Sommigen pakken in dit nieuwe jaar 2019 die zaken heel anders aan. Zij staan voor een nieuwe uitdaging, soms noodgedwongen, maar vaker uit vrije wil.


'Ik wil de herinnering levend houden'

Foto: Piet van Kampen

Zijn leven lang is Peter Korbee (72) in de ban van de militaire luchtvaart. Als jochie ging hij op het voormalige Vliegveld Valkenburg al vliegtuigen spotten en stiekem achter de hekken foto's maken. Het vliegveld werd op 1 januari 2006 definitief gesloten, maar Korbee wilde als een stukje cultureel erfgoed een klein museum oprichten met daarin tal van attributen, foto's en documenten die aan de vliegbasis herinneren. Zijn grote wens gaat dit jaar in vervulling.

Tekst en foto: Piet van Kampen

De geboren en woonachtige Rijnsburg Korbee wilde net als zijn broer Jaap bij de marine, maar werd tot grote teleurstelling van hem buitengewoon dienstplichtig. Op zijn 20ste solliciteerde hij bij de marine, maar vanwege een personeelsstop werd hij niet aangenomen.

Uiteindelijk werd Peter bij de Koninklijke Landmacht opgeroepen en volgde een opleiding op de Infanterieschool in Harderwijk. Hij diende bij het Korps Nationale Reserve als kaderlid instructeur. Het was niet echt zijn ding. Zijn hang naar de Marine bleef en in het bijzonder naar de Marine Luchtvaart Dienst (MLD). Via zijn wervingsactiviteiten bij diverse verenigingen, zoals Onze Vloot, kwam hij in contact met de Marine op Valkenburg. Daar begon hij in 1980 met zijn promotionele MLD- activiteiten. Inmiddels heeft hij een indrukwekkende documentatie bij elkaar verzameld. In zijn woonhuis puilt een boekenkast uit met alles over de historie van de MLD. 'Het beheerst zijn leven', zegt zijn echtgenote Ank met een veelbetekenende glimlach.

In 1988 bracht Korbee de eerste kalender uit over de MLD. Er volgden er nog vele. In het voorjaar van 1992 kwam Peter's eerste bescheiden boekje uit: 'Geef de vloot ook vleugels', de voorloper van nog drie boeken. Zijn tweede werk was 'De MLD in beeld'.

Na de sluiting van Vliegveld Valkenburg op 1 januari 2006 kwam zijn derde productie op de markt over de geschiedenis van het vliegveld dat in 1947 na de Tweede Wereldoorlog het militaire vliegveld werd. Gedreven als hij was klom hij wederom in de pen, verzamelde vele foto's en het resulteerde in zijn vierde boek '90 Jaar Marine Luchtvaartdienst'.

Vorig jaar juni presenteerde Korbee zijn vijfde productie '100 Jaar Marine Luchtvaartdienst' op historische bodem in de TheaterHangaar. Het eerste exemplaar was voor burgemeester Cornelis Visser. Voor Korbee een prachtig moment in het bijzijn van zijn broer Jaap en viceadmiraal buiten dienst Erik Kopp en vele andere prominenten.

Een aantal dagen later toog de bevlogen auteur naar Den Haag waar hij het boek in paleis Noordeinde aan de persoonlijke adjudant van Koning Willem Alexander het boek overhandigde. 'De Koning wilde het boek graag hebben', vertelt Korbee met gepaste trots.

Het is een naslagwerk met talloze foto's. 'Ik wil hiermee de herinnering graag levend houden' is de visie van de gepassioneerde samensteller. Op 31 januari 2015 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een open dag waar het publiek afscheid van het vliegveld kon nemen. Er werden honderden stenen van de start- en landingsbaan als herinnering verkocht door Peter en zijn vrijwilligers.

Museum

Het zijn niet alleen de boeken waarmee Korbee de geschiedenis van de MLD en Vliegveld Valkenburg levend wil houden. Een aantal jaren geleden liep hij al met het idee rond om op of in de directe omgeving een museum op te richten. De omgeving waar hij als jong broekie al gefascineerd was door de vliegtuigen. 'In 2012 werd ik door de gemeente en het RVB (Rijks Vastgoed Bedrijf) benaderd om te proberen het erfgoed te bewaren. Om alles in een hoek te zetten en er niets mee te doen zou zonde zijn', vertelt Korbee.

Samen met Marco Borst, Prudent Staal, Jaap Dubbeldam en later Rob Schleiffert, richtte hij de SHVV (Stichting Historie Vliegveld Valkenburg) op. Korbee werd voorzitter. Afgelopen jaren heeft hij al vele objecten voor het museum verzameld. Van het RVB, de eigenaar van de infrastructuur, kreeg hij toestemming om samen met de aannemer tijdens de sloop van de startbanen diverse materialen te verzamelen. Van particulieren en ex-militairen kreeg hij veel spullen, zoals uniformen, boeken, foto's en kleine aandenkens. Nu werd het zaak om op zoek te gaan naar een permanente expositieruimte.

Zijn voorstel om een van de oude barakken hiervoor geschikt te maken bleek niet haalbaar. Die worden door het RVB verkocht. De SHVV kreeg tijdelijk onderdak in een ruimte van een hangaar om de inmiddels aardige verzameling onder te brengen. Het werd echter nog geen bezoekerscentrum. Korbee en zijn team bleven strijdvaardig om het ideaal te verwezenlijken. Uiteindelijk stelde de RVB de oude telefooncentrale op het vliegveld beschikbaar. 'Het was een lange en bureaucratische weg om allerlei vergunningen te krijgen. Ik moet wel zeggen dat alle partijen hun medewerking hebben verleend en wij zijn heel eg gelukkig met de oude telefooncentrale. Het is nu net nog een soort bunker, maar het RVB gaat het aanpakken en voor ons geschikt maken. Zelf zullen wij ook veel moeten doen met het inrichten en klussen, maar dat gaat wel goed komen', vertelt een trotse Korbee.

De SHVV heeft 10.000 euro startgeld gehad en de gemeente neemt de eerste jaren de huurkosten voor haar rekening. Er werd een bedrag door het Meerburgfonds gestort en ook de Rabobank heeft een bijdrage geleverd. Peter: 'Inmiddels hebben wij al 140 donateurs voor 10 euro per jaar. Er is een contract getekend voor de periode van 2 x 5 jaar. Begin april krijgen wij de sleutel en daarna kunnen we aan de slag en hopen halverwege het jaar de eerste bezoekers in het Bezoekerscentrum Vliegveld Valkenburg te ontvangen. De toegang wordt helemaal gratis. Er wordt momenteel een maquette gebouwd zoals het vliegveld vroeger was, inclusief vliegtuigmodellen. Deze wordt door de Lions Club Katwijk-Valkenburg bekostigd. Ook komt er een kleine bibliotheek in het gebouw'.

Korbee is een tevreden en gelukkig man, maar heeft nog meer wensen. Hij doet een oproep aan iedereen die nog iets bezit dat aan het vliegveld herinnert om dit eventueel voor het museum af te willen staan. Nieuwe donateurs kunnen hun bijdrage leveren op NL62RABO0184164885.

Info: www.vliegveldvalkenburg.nl

Heeft u vragen dan kunt u Peter Korbee en het bestuur benaderen via mail: historie@vliegveldvalkenburg.nl of 06 22659490. Tevens via de website: www.vliegveldvalkenburg.nl

'De beste wensen'

'Gelukkig nieuwjaar'

We wensen het iedereen toe op Nieuwjaarsdag. Daarna gaan we weer over tot de orde van de dag en door met datgene waar we in december 2018 mee bezig waren.

Sommigen pakken in dit nieuwe jaar 2019 die zaken heel anders aan. Zij staan voor een nieuwe uitdaging, soms noodgedwongen, maar vaker uit vrije wil.

11 / 24

15 / 24

Motie haalt het niet: geen zondagopenstelling

Deze supermarkt net over de grens van Rijnsburg is ook op zondag open. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Het was niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst; de discussie over de zondagsopenstelling in Katwijk. In de laatste raadsvergadering van 2018 was het weer eens zo ver. Met een zelfde resultaat als bij eerdere discussies over dat onderwerp. De motie van VVD Katwijk en andere partijen haalde het niet.


Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

VVD Katwijk dient de motie 'Keuzevrijheid van zondagsopenstelling voor ondernemingen' in. 'De meest voorzichtige ooit van de VVD', aldus fractievoorzitter Toon Stegmann. Er was blijkbaar in die week flink gesleuteld aan de tekst, zodat zoveel mogelijk partijen zich achter de motie konden scharen.

In de motie wordt voorgesteld een proef van een jaar te doen, waarbij de winkels hun deuren ook op zondag mogen openen. Met speciale aandacht voor de lokale middenstand, omdat 'de invoering van de koopzondag negatieve gevolgen met zich kan meebrengen'.
Na dat jaar volgt dan een evaluatie waarbij niet alleen winkeliers, maar ook bewoners worden betrokken.

De motie wordt gesteund door D66, DURF, GemeenteBelangen (GB), Hart voor Katwijk en PvdA. Stegmann biedt daarnaast een petitie met ruim 500 handtekeningen aan.

Als reden voor de motie wijst Stegmann op winkelcentrum Oegstgeest aan de Rijn, waar onder meer een grote supermarkt op zondag open is. Op loopafstand van Rijnsburg.

'Het is daar zondag heel gezellig met al die Rijnsburgers'

'Het is daar zondag heel gezellig met al die Rijnsburgers', zegt de in Rijnsburg woonachtige fractievoorzitter van de VVD.
'Door het uitwijken van Katwijkse consumenten lopen de Katwijkse ondernemingen omzet mis', staat in de motie.

Sonny Spek van DURF houdt zo'n lang betoog over de voors en tegens, dat het zelfs burgemeester Cornelis Visser te gortig wordt. 'Hoe lang is uw betoog?' Lang. Zeker voor een partij die de motie mede heeft ondertekend, zoals onder meer GB constateert.

Zondagsrust

Niet onverwacht houden de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP vast aan de zondagsrust.

Toch leken de partijen er niet zo zeker van, dat hun tegenstemmen voldoende zouden zijn om de motie te verwerpen.

Aan het begin van de vergadering werd een CDA-raadslid als 'afwezig' gemeld, maar later was dat raadslid toch van de partij.

Vervelende term

Tussen SGP en D66 ontstaat nog een stevige discussie over het woord 'gunnen'. SGP gunt mensen een collectieve rustdag, een dag voor bezinning en ontmoeting.
Ralf Boland van D66 vindt dat gunnen 'een vervelende term'. 'Het wordt niet gegund, maar opgelegd door winkeliers te verbieden om zondag open te zijn. Wij gunnen het mensen om de zondag zo in te vullen als zij willen.'
Volgens Wouter Jan Vroegindeweij (SGP) gaat daar 'ook dwang vanuit'. 'Zoals de druk op ondernemers.'
'Ergens heeft u wel gelijk', erkent Boland. 'Een keuze heeft gevolgen voor iedereen.'

Verworpen

De motie wordt verworpen met 14 stemmen voor en 18 stemmen tegen.

Naast de christelijke partijen stemt ook KiesKatwijk tegen de motie. 'Wij zien de toegevoegde waarde niet', meldt Jaap Haasnoot 'We willen de 24-uurs economie niet bevorderen. Het leven bestaat uit meer dan consumeren.'

Winkels in Katwijk blijven gesloten op zondag

Ingezonden n SGP

Een motie om het voor winkels mogelijk te maken om op zondag open te gaan voor een proefperiode van 12 maanden is op donderdag 20 december 2018 niet aangenomen door de gemeenteraad van Katwijk.

Een meerderheid van SGP, CDA, CU en KiesKatwijk steunde deze motie niet.

De SGP vindt het belangrijk dat de opstandingsdag van de Heere Jezus bijzonder blijft. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, het luisteren naar het Woord van God en onderlinge ontmoeting.

Deze dag is niet alleen vanwege het christelijk karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Ieder mens heeft er recht op om op adem te kunnen komen. Dat geldt voor werknemers, maar ook voor winkeliers.

Het is belangrijk om een gezamenlijke rustdag te hebben. Wanneer er geen gezamenlijke rustdag is, ontstaat er druk om op zondag te moeten werken voor zowel winkeliers als voor werknemers.

Het is mooi dat Katwijk een eigen identiteit en karakter heeft. Het is naar de mening van de SGP goed om rekening te houden met de gemeenschap waarin je leeft en onderneemt.

In het coalitieakkoord hebben CDA,CU en SGP ook afgesproken dat op zondag de winkels gesloten blijven deze raadsperiode.

Christelijke partijen nog steeds tegen keuzevrijheid

Ingezonden n HVK

Op donderdagavond 20 december stemden de drie Christelijke coalitiepartijen wederom tegen keuzevrijheid van ondernemers om zelf te mogen bepalen of ze op zondag open gaan of niet. Een motie, breed gesteund door de oppositie en coalitiepartij GB, haalde het niet door starre houding van de CDA, SGP en ChristenUnie. Nog steeds vinden zij hun opvatting van de zondag, geleid door religieuze motieven, de enige juiste opvatting . En daar mogen de ondernemers in onze gemeente het mee doen.

Deze partijen bleven maar hameren op dat zij het iedereen gunnen een 'collectieve vrije dag' te hebben. Het was duidelijk dat zij vonden dat dat voor iedereen dan wel de zondag moest zijn.

Respect

Aan de woorden van de andere partijen lijkt dit christelijk blok nog steeds geen boodschap te hebben. Er wordt gesproken over respect voor de mensen die de zondag als rustdag zien, maar tegelijkertijd is het wederzijds respect voor mensen die hun week anders indelen ver te zoeken.

Hart Voor Katwijk (HVK) is oprecht boos op deze kortzichtige visie van de coalitiepartijen. De motie, die een proef voor 12 maanden voorstelde voor de detailhandel, waarbij elke ondernemer zelf mag bepalen of hij op zondag open gaat, was een mooi gereedschap om voorzichtig te onderzoeken hoe de praktijk reageert op de zondagopenstelling.

Juist dat onderzoek is belangrijk, want maar al te vaak (en graag) gaan de heren politici op de stoel van de ondernemer zitten en pochen te weten hoe het allemaal ervaren wordt; 'Niemand wil werken op zondag', 'Straks werken de ondernemers 7 dagen per week', 'De omzet wordt verdeeld, er komen geen extra klanten'.

Maar het lef om een proef ook daadwerkelijk te starten ontbreekt.

Ongelijke concurrentie

Nu er vanuit Rijnsburg heel gemakkelijk een – ook op zondag geopende – nieuwe grote supermarkt te bereiken is, ontstaat er voor de ondernemers daar een ongelijke concurrentie. Door zondagopenstelling kunnen deze ondernemers op een eerlijke manier de concurrentie aangaan. Nu zien zij echter klanten verdwijnen naar de buurgemeenten en missen daardoor omzet. HVK vindt het ongelooflijk dat persoonlijke, religieuze opvattingen belangrijker gevonden worden dan de economische belangen in een hele gemeente. Dit geeft eens te meer aan dat staat en kerk echt gescheiden moeten worden.

Toch houdt HVK hoop dat er binnen nu en een paar jaar een meerderheid te vinden is in de gemeenteraad voor de zondagopenstelling.

Het duurt even maar we komen steeds dichterbij.

Koopzondag staat haaks op consuminderen

Opinie n

DURF pleit voor een dialoog over de koopzondag. De argumenten die zij aanvoeren voor openstelling van de winkels op zondag zijn puur economisch en gericht op het belang van de Katwijkse ondernemers. Tijd om wat andere argumenten in te brengen.

Enige tijd terug schreef de filosofe Marli Huijer, verbonden als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit: 'Ritme: op zoek naar een terugkerende tijd.'

Samengevat is haar analyse dat ritmes zorgen voor een evenwicht tussen alle activiteiten waarmee we ons bezig houden. Ze signaleert dat we nu helaas hard bezig zijn om alle ritme uit ons dagelijks leven te halen en dat dit ten koste zal gaan van onze lichamelijke en sociale gezondheid. Op seculiere gronden is ze voorstander van de zondagsrust.

Ook de neurobioloog en hersenonderzoeker Dick Swaab beschrijft dit in zijn bestseller: 'Wij zijn ons brein.' Hij geeft daarbij aan dat het weekritme een biologische basis heeft. Hij adviseert een collectieve rustdag (weekend als rustperiode) na de hectiek van de week en voor de balans van ons lichaam.

Dat deze rust meer dan nodig is, bewijst de werkgerelateerde stress en burn-out. Nederland staat daarbij bijna bovenaan in de EU landen. 60% van de werknemers in ons land heeft regelmatig of zeer vaak een werkgerelateerde stress.

Onze hele economie is nog steeds gebaseerd op groei. Maar groei betekent onder andere toename van CO2. Gelet op de enorme klimaatproblematiek niet langer houdbaar.

Wat groei bijvoorbeeld betekent voor de omwonenden van Schiphol moge duidelijk blijken uit het feit dat volgens de Noord-Hollandse GGD er in 2018 door nachtelijk vlieglawaai 198.000 slaapgestoorden zijn. Hun dagelijkse werkprestaties lijden daaronder. En Schiphol wil verder groeien.

'DURF' klinkt progressief, maar is volgens de huidige normen conservatief. Achterhaald. Waarom? Onze economie zal moeten krimpen in plaats van groeien. Dat vereist een enorme mentaliteitsverandering. Het betekent: vergroenen, verduurzamen, hergebruiken, onthaasten.

Kopen was in mijn jeugd iets aanschaffen wat je nodig had of moest worden vervangen. Je kocht pas nieuwe schoenen als de oude een aantal keren verzoold waren. Of we het nu leuk vinden of niet, daar gaan we in de toekomst weer naar toe. En daar is niets mis mee.

Met een uitdijende wereldbevolking en een krimpende voorraad fossiele brandstoffen en grondstoffen kunnen we niets anders dan consuminderen.

En koopzondagen staan haaks op dit streven.

Katwijk loopt nu voorop door de wet van de remmende voorsprong. Door vertraging in de besluitvorming over de vraag of we aan de waan van de dag (winkels open op zondag) ook in Katwijk moesten meedoen, lopen we nu voorop om dit niet te doen.

Zij die zo nodig toch willen winkelen op zondag, kunnen naar omliggende gemeenten waar dit denken nog niet is doorgedrongen.

Gandhi zei het al: 'De wereld heeft genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.'

L. Mieras, Katwijk

19 / 24

23 / 24

ZONDAG 6 januari

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: n.b.

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Ton Heemskerk

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Jaap Ketelaar

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. B. van Egmond

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: prop. W.A. van den Born, Leiden
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. L. Hoftijzer
17.00 uur: ds. A. de Oude,
Loosdrecht
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Meek

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. M.K. Boersema, Leiden
18.30 uur: ds. B. van Egmond, Capelle a/d IJssel

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
17.00 uur: ds. F.J. van Harten,
Scheveningen

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
n.b.
Zondag 10.00 uur:
n.b.

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: n.b.
19.00 uur: Bijbelstudie