De Rijnsburger

20 februari 2020

De Rijnsburger 20 februari 2020


5 / 20

In memoriam Sam Star

Betrokken n Samuel Star bekend bloemenkweker/handelaar en zeer betrokken Rijnsburger wonende op de grens van Rijnsburg en Oegstgeest, is donderdag 13 februari op 90-jarige leeftijd toch nog onverwachts overleden. Sam Star groeide op als een echte Rijnsburger in een warm gezin aan de Leijerweg (Rijnsburgerweg) in Oegstgeest. Hij nam de zaak van zijn vader over en switchte van groente naar bloemen en begon met markten in Utrecht. De oorlogsjaren legden een zwaar beslag op hem. Maar eenmaal bevrijd, wist hij het leven weer op te pakken en zich te richten op het ontwikkelen van het vak. Hij was betrokken bij de oprichting van de Rijnsburgse Bloembindcursus en 43 jaar bestuurslid(secretaris). In die tijd was de Bindcursus een gecertificeerde vakcursus om bloembinders op te leiden vanuit heel Nederland. Vele bekende bloemarrangeurs maakten daar hun start. Vanuit die hoedanigheid was hij een onvermoeibare voorvechter van het Rijnsburgse Kindercorso. Daarnaast was hij heel sportief. Hij beoefende de judosport en richtte in 1950 de Judoclub Rijnsburg op en werd in 1964 bestuurslid van de IJsclub Oegstgeest, die hij van 1973 tot 2000 als voorzitter naar grote hoogte stuwde. Hij zorgde ervoor dat de IJsbaan altijd in de juiste conditie was. Tevens zette hij zich vele jaren in voor de Wereldwinkel. Al vroeg kon hij zijn zaak overdoen aan zijn zoon Jan. Hij was een man die niet alleen in zijn nabije omgeving maar over de hele wereld over grenzen heen keek. Hij reisde veel, beoefende samen met zijn vrouw Ans het zweefvliegen en bevoer de wateren met hun boot of trok er met de camper op uit. Zijn grote betrokkenheid met Rijnsburg, de geschiedenis, de kerk en de bloemenhandel kenmerkten hem. Hij is benoemd tot erelid van de IJsclub Oegstgeest, Ereburger van de gemeente Oegstgeest en in 1999 Koninklijk onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau.        Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ans, de kinderen en de kleinkinderen. Wij wensen het gezin sterkte met het verlies van deze onvermoeibare en betrokken man en vader.

13 / 20

15 / 20

17 / 20

19 / 20

ZONDAG 23 FEBRUARI

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. K. Hoefnagel
17.00 uur: ds. K. Hoefnagel

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Jesse Bremmer

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Tom de Lange

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. M. Driessen, Leiden

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. T. Noort,
IJsselmuiden
17.00 uur: ds. J. Maasland,
Scheveningen
Woensdag 26 februari
19.30 uur: ds. Ph. van Wijk, Vesper
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur:
ds. J. Verlinde, Axel
17.00 uur: ds. J. Verlinde
De Voorhof
9.30 uur: dhr. J. Baan

VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt
11.00 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. F. Rinkema, Katwijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: dhr. B. van Laar,
Nieuw-Vennep

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: dhr. C. van Vliet,
Rijnsburg

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
Boris Plavcic, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Jos Lindhout