De Katwijksche Post

30 juli 2020

De Katwijksche Post 30 juli 2020


‘Hier een prachtige foto van mijn kleinzoon Juda in de golven’, schrijft Ria van der Plas-de Jong in de e-mail aan de redactie van deze krant en stuurt bovenstaande foto mee. ‘Wat is er nu fijner dan op een zomerse dag je af te laten koelen door je mee te laten slepen met de omrollende golven. Ik werd er helemaal blij van.’ | Foto: Ria van der Plas-de Jong

>

Jouw foto op de voorpagina


De foto op de voorpagina van deze krant wordt tot en met eind augustus weer gemaakt door lezers van de krant. Iedereen kan en mag meedoen.


Maak met je camera of mobiele telefoon een zomerse foto (staande foto) in Katwijk, Rijnsburg of Val-


kenburg, waarvan jij vindt dat die op de voorpagina van deze krant moet komen.

De foto kan overal over gaan: een evenement, een actueel onderwerp of zomaar een sfeerimpressie van zomers Katwijk. Stuur je digitale foto (minimaal 3 Mb) naar

redactie@katwijkschepost.nl


Geef ook een korte toelichting waarom je dat vindt en vergeet je naam niet te vermelden.


De redactie maakt uit de inzendingen haar keuze voor de voorpaginafoto. Met je inzending geef je natuurlijk ook toestemming om de foto te plaatsen.

pagina 16

Scheidend voorzitter Hans Schonenberg met zijn opvolger Cor Zwaan. | Foto: Aad van Duijn Foto: Aad van Duijn

Nieuwe

voorzitter

Museum

pagina 19

Duinbrand

imponeert op

alle fronten

pagina 7

Nieuw groen

initiatief voor

Duinvallei

3 / 30

5 / 30

7 / 30

>

Blij met 50.000 euro kerkenvisie

Ingezonden n CDA

Gemeente Katwijk maakt werk van een kerkenvisie naar aanleiding van een motie van het CDA, al een tijdje geleden ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van november 2019.Net vóór het zomerreces vroeg CDA-raadslid Irene van der Plas nog even na of er al een reactie is nadat Katwijk in februari een aanvraag had ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor een decentralisatie-uitkering om een kerkenvisie op te stellen.

En ja, goed nieuws: er is aan de gemeente Katwijk een decentralisatie-uitkering van 50.000 euro voor de kerkenvisie toegekend.Voor het CDA is het belangrijk om de lokale cultuur, tradities en identiteit van de dorpskernen te behouden en daar hoort het bewaken van ons erfgoed – óók van ons religieus erfgoed – zeker bij.Toekomst kerkgebouwen

‘Ik kan niet anders zeggen dan dat ik blij ben dat dit geld nu voor dit doel aan Katwijk wordt uitgekeerd’, vindt Irene van der Plas, die zich al jaren inzet voor een kerkenvisie voor de gemeente.‘De duurzame toekomst van 'onze kerkgebouwen' is onze gemeenschappelijke zorg en deze moet mét en voor alle betrokken partijen duidelijk worden vastgelegd. Je ziet te vaak dat kerken die zijn 'afgestoten' verloederen bij gebrek aan beheer en onderhoud.

Het is goed om na te denken over het behoud van ons religieus erfgoed zodat ongewenste leegstand en soms zelfs sloop van waardevolle kerkgebouwen voorkomen wordt.’

Nieuw ‘groen initiatief’ voor Duinvallei‘We moeten hier iets groens van maken’

Margriet ten Hove (links) en Inge de Best op de plek waar het DuinvalleiPark moet verrijzen. | Foto Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

.

Zomer in Katwijk met Welzijnskwartier

In De Schelp werd de workshop speksteen gehouden. | Foto: pr Foto: pr

Welzijnskwartier organiseert de hele vakantie ruim 70 leuke activiteiten in alle wijken in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg. Voor jong en oud. Voor individuen, vriendengroepen en gezinnen.


De voorbereidende werkzaamheden aan de Prins Bernhardlaan. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde
De voorbereidende werkzaamheden aan de Prins Bernhardlaan. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Afgelopen week speelden mensen bingo in de openlucht, kon de jeugd suppen op het Valkenburgse meer en werd er stevig gestruind in de duinen.


Ook waren er diverse sportieve en creatieve workshops, zoals deze workshop speksteen bewerken in de Schelp in Katwijk Noord.

Dat er na al die coronamaanden stil- en thuiszitten behoefte is om weer te bewegen en elkaar te ontmoeten, blijkt wel uit deze reacties van deelnemers:

‘Wat leuk om dit samen met mijn kinderen te kunnen doen.’

‘Door mee te doen, heb ik weer contact gekregen met buurtgenoten. Dat contact was ik een beetje kwijt.’

‘Mama, dit was zo leuk. Kijk dit is mijn nieuwe vriendinnetje.’


Voor het totaaloverzicht van activiteiten en inschrijven ga je naar www.zomerinkatwijk.nl

>

Groen licht nieuwbouw Bernhardlaan

Er kwam begin deze week goed nieuws voor woningbouwvereniging Dunavie. De Omgevingsdienst Haaglanden maakte bekend dat het vergunning heeft verleend voor de bouw van 25 nieuwe woningen aan de Prins Bernhardlaan in de wijk Koestal. De bouw was vertraagd door de stikstofproblematiek. Met de beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming kan de bouw nu doorgaan.


De aannemer is deze maand, een jaar later dan gepland, alvast wel begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Er is gestart met het aanleggen van ‘warmtelussen’.

‘Dat klinkt heel ingewikkeld, maar is eigenlijk simpel’, legt Dunavie uit op haar website. ‘Er worden lange slangen heel diep in de grond geboord, waar straks water doorheen stroomt. Dit systeem kan zowel koelen in de zomer, als verwarmen in de winter.’

Volgende maand worden na de bouwvak de eerste palen geboord voor de nieuwe woningen, waarna de bouw van de woningen daadwerkelijk begint. Die maand worden de woningen ook vrijgegeven voor inschrijving van verhuur. De oorspronkelijke huurders van de eerder gesloopte woningen hebben recht op terugkeer.


De 25 sociale en duurzame huurwoningen worden - ijs en weder dienende - begin volgend jaar opgeleverd. De zonnepanelen en warmtepomp zorgen voor een energierekening van bijna nul. Het zijn daarom zogenoemde nul-op-de-meter (NOW)-woningen. Ook bijzonder aan de nieuwe eengezinswoningen is dat de bewoners aan de Prins Bernhardlaan op straathoogte binnenstappen en via een trap vervolgens een verdieping daaronder op tuinhoogte uitkomen. Die tuinen sluiten aan op het gemeenschappelijk groen van de achterstaande flats.

>aan: daan@watermail.com

van: martin@watermail.com

onderwerp: Goeiendag neef


Ha Daan,

Dat jij de prins ontmoet hebt op strand toen je nog klein was. Bijzonder. Ik woonde in een wat later stadium van mijn leven in de Prins Bernhardlaan. Nou, daar kwam de prins niet hoor, ook al droeg die laan, niet eens een straat, maar een láán, kun je nagaan, zijn naam. En de prins is heel oud geworden, ondanks zijn wilde leven, dus hij had de Prins Bernhardlaan best eens kunnen bezoeken. We zijn op een gegeven moment maar verhuisd, want hij kwam toch niet. En om daar nou te gaan zitten wachten op het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid tot je een ons weegt, dat doe je ook niet. Altijd als er een groep hoogwaardigheidsbekleders de laan in kwam, was ik weer gespitst, lette ik weer goed op, of daar niet de prins tussen liep. Maar nee hoor, de laan die zijn naam droeg hoefde niet op een bezoekje van de naamgever te rekenen. Terwijl dat best had gekund, toen hij de reddingdemonstratie bezocht en al dat zand in zijn ogen kreeg. In de Prins Bernhardlaan had het niet zo gestoven als op strand.

Ik heb wel een keer, in de jaren tachtig moet dat geweest zijn, toen ik in de Voorstraat woonde, de bus met koningin Beatrix voorbij zien komen, op nog geen twee meter afstand uit mijn raam. Met mijn vlaggetje kon ik de bus aanraken. Ze zwaaide naar me. Och Beatrix, onlangs heb ik haar nog voorbij zien glijden achter in een limousine. Dat kapsel, je herkent haar meteen. Een icoon. De gulden, de euro. Ik bedoel natuurlijk de beeltenis daarop, dat profiel. Je ziet een lange auto, koningsblauw, een auto die je niet dagelijks ziet, je kijkt naar binnen en het eerste wat je ziet is die coupe. Ja, dat vond ik nou echt een koningin, een staatshoofd. Geïnteresseerd in de Schone Kunsten als zij was! Later heb ik haar nog eens gezien op Koninginnedag in Katwijk, in het jaar 2000. Daar moet wel een bedoeling mee geweest zijn, dat Hare Majesteit juist in het jaar van de millenniumwisseling in Katwijk kwam! Die schrijver, Adri van Beelen, en Henny Stoel zaten toen in de commentaarcabine om dat te verslaan. Herinner jij je dat nog, Daan? Beatrix had een hele grote hoed op, een soort bolhoed met een net eroverheen gespannen en een grote rand daaromheen. Prachtig. Ze kan het hebben.


Een vorstelijke groet, Martin


>

Voor het nageslacht

Ingezonden n Er zijn tal van onderwerpen met een repeterend karakter. Die verschijnen met enige regelmaat, vaak op gezette tijden, in het regionale nieuws. In Katwijk is het motto: ‘als we er maar vaak genoeg over zeuren, verdwijnt het probleem misschien vanzelf.’ Meeuwen zorgen al jarenlang voor trammelant. Uit een recent onderzoek van VanderHelm Milieubeheer blijkt hoe de kolonies zich verplaatsen en waar ze broeden. Bewoners die overlast ervaren, kunnen dat bij de gemeente melden met het online klachtensysteem. Dat is allemaal reuze interessant om te weten. De geschiedenis leert echter dat de vogels niet verdwijnen door observeren, melden en rapporteren. Het dompelen van de eieren is een populaire maatregel voor geboortebeperking. Dat is helaas verboden.

De Flora- en faunawet beschermt het vliegende en krijsende onkruid. Dat is meten met twee maten want ratten zijn wel vogelvrij, met het enige verschil dat ze niet kunnen vliegen. De gemeente heeft sinds 2018 geen ontheffing meer voor de bestrijding. Dat lijkt geen catastrofe, aangezien het de populatie blijkbaar niet merkbaar beïnvloedt.

In de Badstraat leeft een ‘terrormeeuw’, die pas een nieuwe verbintenis is aangegaan. Het koppel valt mensen aan om eten te bemachtigen. Het paartje opereert vanaf vaste observatieposten zoals lantaarnpalen en dakranden. Het vrouwtje is nog niet geringd, maar dat kan nooit lang meer duren. Op sommige daken schreeuwen de meeuwen de gehele nacht door. De ervaring leert dat dit verandert naarmate een relatie langer duurt. Meestal wordt het vrij snel minder na het ringen. In het rapport van VanderHelm is te lezen dat de geluidsoverlast van de dieren een veel gehoorde klacht is. Dat verwacht je helemaal niet. Toch? De marktwaarde van open deuren is niet hoog. Dat moet terug te vinden zijn in de prijs van het onderzoek.Een effectief middel is een vlieger op het dak in de vorm van een angstaanjagende roofvogel. Dat is vrij populair in onze omgeving. Mede door de nauwelijks aflatende wind aan de kust. Laatst zag ik een meeuw die het ding probeerde te bevruchten. Daar komen geen eieren van en dus ook geen nageslacht. Het ei van Columbus. De zomer is vaak komkommertijd voor de nieuwsgaring. Ik kan haast niet wachten hoe dit probleem volgende jaar weer aandacht krijgt. Maar zover is het nog niet. Eerst krijgen we nog de koopzondag, de bibliotheek, de Brouwerstraat en wat later in het jaar de regenboogvlag. Dat wordt weer smullen.Bert van Altena, Katwijk

Goeiendag neef

Wekelijks in deze krant de mailwisseling tussen Katwijkers Daan en Martin over wat hen bezighoudt.

‘En toen was het ijs gebroken’

Janine en Hans met hun kinderen Milo en Jinn. | Foto: Piet van Kampen. Foto: Piet van Kampen

Het begon met een Flügel in feestweek

Ze weet het zich nog precies te herinneren. Janine van Egmond, inmiddels moeder van Milo (5) en Jinn ( 22 maanden) blikt terug op de feestweek van 2011. Om exact te zijn, donderdag 4 augustus, de dag waarop de basis voor de relatie met haar partner Hans van Delft werd gelegd. De eerste pijl van Cupido bleek een flesje met ‘iets lekkers’ en trof meteen de roos.

De finalisten voor de Duurzaamheidsprijs. v.l.n.r. Thomas Clavaux, Gert van Soest en Marjolijn Balk. | Foto: Van Dalen. Foto: pr


Door Piet van Kampen

‘Van kinds af aan was ik al bij de feestweek te vinden’, vertelt Janine, die dit jaar de traditie van de Rijnsburgse feestweek zal moeten missen. Wel heel erg jammer, maar haar perspectief is dat er volgend jaar augustus hoe dan ook wel een feest zal zijn.

Bij het vertellen hierover glimmen haar ogen. ‘Op Valentijnsdag van dit jaar heeft Hans mij ten huwelijk gevraagd, dus volgend jaar wordt het op 21 augustus in ieder geval wel een feest voor ons’, geniet zij nu al met een vrolijke blik vooruit.

In haar schuilt inderdaad iemand die wel ‘in’ is voor een feestje.


Wat er allemaal al kan gebeuren als het populaire drankje Flügel in de smaak valt en voor haar een hele lange, heerlijke afdronk heeft en Hans destijds een goedkope maar duurzame investering heeft gedaan.


Nerveus

Terug naar negen jaar geleden. ‘Samen met mijn vriendinnen Samantha en Ingrid gingen we naar ‘Uit je dak’ bij café Het Uitje. Ik zag Hans daar staan en ik vond hem eigenlijk wel een hele leuke jongen. Toen hij mij aankeek was ik best wel nerveus en na een tijdje kreeg ik een Flügel van hem aangeboden.


‘Toen was het ijs gebroken. Heel aardig van hem, maar daarna ging ik thuis met de vriendinnen een pizza eten en ’s avonds zijn we weer naar de feesttent gegaan. Via-via wist ik zijn nummer. We hadden hem een sms-berichtje gestuurd, dus hij wist dat we weer zouden komen.'


'Later op de avond heeft hij mij naar huis gebracht en daarna volgden er meer afspraken. Zo is het allemaal gekomen en volgend jaar zijn wij dus tien jaar samen’, vertelt Janine opgetogen haar ‘love-story' die tijdens de Rijnsburgse feestweek begon.


>

Strijd om Duurzaamheidsprijs 2020

'Finalisten moeten ons verrassen'

Namens de jury daagde Teuntje van Delft de Finalisten van 2020 uit. 'Jullie moeten ons de komende maanden verrassen. Met nóg meer duurzame activiteiten of nog meer bewijs van resultaten die je nu al behaalt.'


Thomas Clavaux, Marjolijn Balk en Gert van Soest hoorden het met plezier aan. 'En jullie zijn nu al een voorbeeld voor de streek!”


Heleen Hooij, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Teylingen, reikte op 23 juli de oorkondes uit aan de drie ondernemers. “Ik heb gehoord hoe serieus de jury haar werk heeft gedaan, en hoe moeilijk zij hun keuze vond. Dus ik mag jullie namens de gemeenten Katwijk, Hillegom, Noordwijk, Lisse en Teylingen van harte feliciteren.”


In de uitzending van BOBizzNizz van woensdagavond 22 juli maakte de jury haar keuze al bekend:

‘debloemist.nl blijft investeren in slimme automatisering, in energiebesparende maatregelen en in zijn medewerkers. Met bijna 75% MPS gecertificeerde bloemeninkoop doet hij het in zijn branche erg goed.’

‘To Maat koopt de groente voor haar groenteburgers in bij boeren in de streek. De burgers worden zonder toevoegingen ‘gedraaid’ en zij zijn – uiteraard – een gezonde vervanger voor vlees.’

‘Chocolaterie Pierre produceert vrijwel alles dagvers, wat onnodig weggooien bespaart. Zij werken nauw samen met hun cacaoleverancier om de boeren in de landen van herkomst te ondersteunen. Het familiebedrijf gaat ook ver in de ondersteuning van de eigen medewerkers.’


De jury besluit donderdag 8 oktober tijdens de Finale van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek in het Fioretti college in Lisse wie de winnaar is. Belangstellenden die de finale willen bijwonen, kunnen zich aanmelden via:

www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl

Wielmoeren vrachtwagens losgedraaid bij veiling Flora Holland

Moe maar met veel leuke herinneringen terug van Kamp Leusden. | Foto: pr. Foto: pr

De afgelopen weken zijn er op het terrein van Royal Flora Holland in Rijnsburg bij meerdere vrachtwagens de wielmoeren losgedraaid.


De beveiliging van Royal Flora Holland kreeg de afgelopen weken meerdere meldingen van vrachtwagenchauffeurs en vervoerders over deze sabotage.


Royal Flora Holland wil vervoerders waarschuwen over deze incidenten zodat zij maatregelen kunnen nemen. Royal Flora Holland heeft inmiddels de politie ook op de hoogte gesteld van deze incidenten en de politie adviseert bij eventuele verdachte situaties direct 112 te bellen. Daarnaast adviseert de politie om voor vertrek de vrachtwagen goed te controleren. 'Als een chauffeur door de losgedraaide wielbouten een ongeluk veroorzaakt, zou dit zomaar poging doodslag of moord kunnen zijn.'


De politie en FloraHolland hebben geen idee wie de wielbouten van de vrachtwagens hebben losgedraaid. Het gaat om verschillende bedrijven die op het terrein van de veiling zijn gevestigd.


Volgens de politie hebben zich geen ongelukken voorgedaan. 'De chauffeurs van de vrachtwagens controleerden hun voertuigen en zagen dat de bouten waren losgedraaid. Zij konden deze weer vastdraaien. In een geval ontdekte de chauffeur dat zijn wielbouten los zaten toen hij op de snelweg reed. Hij kon zijn vrachtwagen tijdig aan de kant zetten en de bouten weer vastdraaien.'

>

Terug van een geslaagd Zomerkamp in Leusden

‘Hi, ik wil je even bedanken voor de leukste week van mijn leven. Je stond altijd voor ons klaar, voerde gezellig gesprekken over het geloof, de kerk en natuurlijk jongens ‘.


Het is zomaar een reactie die een leidster kreeg van een 13-jarige deelnemer van Zomerkamp Rijnsburg bij YMCA Leusden vorige week.


Samen staan we sterk

Volgens de organisatie van het zomerkamp een mooi voorbeeld van hoe belangrijk het jaarlijkse zomerkamp voor kinderen kan zijn.

Met maar liefst 210 kinderen en 48 man leiding had vorige week het jaarlijkse Zomerkamp Rijnsburg plaats bij YMCA Leusden.

Het team kijkt terug op een grandioze week waar kinderen van 9 tot en met 13 jaar een week lang plezier hadden met elkaar onder leiding van een zeer toegewijd team leiders en leidsters.


‘Samen staan we sterk’ was het thema van de kampweek. Naast de goede gesprekken en bijbelverhalen was er vooral veel ruimte voor lol en spellen op het kamp.

Nieuwe tactieken voor het levend stratego en het spel kolonisten zagen het daglicht.

Maar ook werden er mooie natuurwandelingen gemaakt en hebben de kinderen en leiding heel wat afgeknutseld en getekend.


Filmpjes

Foto’s en filmpjes van de belevenissen van de kinderen op het kamp bekijken kan via facebook.com/kamprijnsburg.

>

Aanleg bouwweg Rijnland-Route langs Kooltuinweg

Vanaf eind juli start Boskalis met de aanleg van een bouwweg parallel aan de Kooltuinweg in Valkenburg. De aanleg van de bouwweg duurt circa twee weken, daarna wordt de bouwweg in gebruik genomen voor het vervoer van materialen voor de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg. Het bouwverkeer dat (in beide richtingen) over de bouwweg rijdt, wordt hiermee gescheiden van het gewone verkeer. Dit verhoogt de verkeersveiligheid voor de weggebruikers van de Kooltuinweg en rond het Achterwegviaduct.

De bouwweg komt tussen de Kooltuinweg en de Tjalmaweg te liggen en begint bij de aansluiting van de Kooltuinweg op de N441. Het bouwverkeer rijdt hier bij de rotonde direct de bouwweg op en af.

De bouwweg eindigt net na de werklocatie waar de nieuwe aansluiting Valkenbrug-West wordt aangelegd. Tussen de N206 en de bouwweg wordt een fysieke afscherming geplaatst van betonnen barriers.

rijnsburg-valkenburg

11 / 30

Makelaar Wilma van der Plas:'Vertrouwen is kernbegrip in onze branche'

Wilma van der Plas in haar kantoor. Rechts; voor de makelaardij aan de Koninginneweg. | Foto: Aad van Duijn Foto: Aad van Duijn

‘De huizenmarkt is ‘booming’ en daarin zie ik voorlopig geen verandering ontstaan. Deels heeft dat te maken met het tekort aan woningen.'

Door Aad van Duijn

'Niet voor niets hebben de gemeenten in deze regio een bouwopdracht. De groei van 5.000 naar ruim 5.700 woningen in Plan Valkenburg is daar een voorbeeld van. Als makelaar ervaar ik die behoefte aan woonruimte sterk. Zodra we een huis in de verkoop zetten, merken we de belangstelling. Vaak tot laat rinkelt de telefoon.’

Foto: Aad van Duijn


Wilma van der Plas is ruim twintig jaar makelaar. Samen met twee vennoten richtte ze in 2006 makelaardij Potters, Vooys en Van der Plas op. Daarvoor leerde ze het vak bij haar broer die een kantoor in Katwijk had en twee andere makelaars in de regio.

‘Aan het begin van deze eeuw behaalde ik mijn diploma’s en sinds 2000 ben ik beëdigd makelaar. Zo klom ik op van secretarieel medewerker tot ondernemer met een makelaarskantoor. Een kantoor waar het complete pakket aan dienstverlening aangeboden wordt, zodat we de klanten adviseren over het totale ‘plaatje’, inclusief de hypotheekmogelijkheden en het verzekeringspakket.’


Bouwbedrijf

‘Ik stam uit een familie met een bouwbedrijf. De combinatie van ondernemerschap en de huizenmarkt kreeg ik derhalve van jongs af mee. Belangrijk daarbij is dat ik


de Katwijkse mentaliteit ken en de diversiteit aan (type) woningen. Belangrijke aspecten, die de dienstverlening als makelaar ondersteunen. Ik zou dus niet elders in het land of op landelijk niveau makelaar willen zijn. Je mist dan net die specifieke kennis die van groot belang is voor de klant.’


Opvolging

‘Zelf draag ik binnenkort mijn verantwoordelijkheden over aan een bekwame en sympathieke opvolger. Het wordt zijn taak onze clientèle uit deze regio te bedienen. Deze overdracht heeft deels te maken met mijn leeftijd – begin volgend jaar ontvang ik aow – en het feit dat ik besmet raakte met corona en ernstig ziek was. Totaal lag ik zes weken in het ziekenhuis waarvan drie op de intensive care.'


'Dagelijks merk ik de effecten nog in mijn revalidatieproces. Dat verandert mijn plan om de makelaardij over te dragen aan mijn medewerker Hans de Jong niet, maar versnelt wel het tempo. Ik werk al zes jaar met hem samen en heb hem leren kennen als een uiterst ge-


schikte medewerker en straks dus als vakbekwame makelaar. Zodra hij beëdigd is, en dat is een zorgvuldig proces waarin de combinatie van de behaalde diploma’s en benodigde competenties meewegen, draag ik mijn werkzaamheden aan hem over. Ik verwacht dat dit zo rond de Kerst is.’


Focus

‘Ik ben gemachtigd als taxateur in een gebied dat globaal overeenkomt met de Duin- en Bollenstreek. De keuze als makelaar voor Katwijk – de huidige fusiegemeente uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg – is een bewuste focus omdat we hier echt van betekenis kunnen zijn voor de klanten. We zijn vertrouwd met het gebied en ‘vertrouwen’ is het kernbegrip in deze branche, vind ik.’


‘Het is ook de reden dat ik altijd kies voor een bezichtiging met aspirant-kopers. Dan merkt de klant of het huis geschikt is en past bij de woonbehoefte. Vandaar dat verkoop middels videopresentaties, wat sommigen doen in deze coronaperiode, niet onze stijl is.’

ondernemen in coronatijd

Shell onderzoekt gebruik van geothermie in regio Aardwarmte Katwijk bruikbaar voor nieuw regionaal warmtenet

Illustratie: PZH Foto: PZH

De bodemlaag onder Katwijk en Noordwijk lijkt warm genoeg om in de toekomst onder andere woningen mee te verwarmen. Dat blijkt uit bureauonderzoek, gedaan in opdracht van beide gemeenten. Eerdere algemene studies wezen ook al op de potentie voor geothermie als toekomstige warmtebron.


De resultaten van het nieuwe onderzoek bevestigen de positieve verwachting en wijzen op ‘kansrijke mogelijkheden voor geothermie’, laat het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad weten.


De bodemlaag die in onder andere het Westland wordt gebruikt voor geothermieprojecten is ook hier aanwezig en lijkt ook winbaar. De temperatuur in de laag is hier weliswaar lager dan in het Westland, maar naar verwachting hoog genoeg om onder andere woningen mee te verwarmen.


Uit het onderzoek is ook gebleken dat er bij de omliggende gemeenten potentie is voor geothermie.


Start in Noordwijk

De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom zijn in april van dit jaar geïnformeerd over het initiatief voor de ontwikkeling van een open en publiek warmtenet, en verder onderzoek naar de potentie van geothermie in deze regio. Dat initiatief wordt genomen door Shell, Firan (dochter netwerkbedrijf Alliander) en D4, projectontwikkelaar in energietransitie.


Het initiatief gaat uit van een start aan de oostkant van Noordwijk, ter hoogte van de Leeweg. Die aardwarmtebron zou hiervandaan verbonden kunnen worden met de warmtevraag in Noordwijk, Katwijk aan Zee en Voorhout. Daarnaast wordt in Greenport Aalsmeer onderzocht of lokale restwarmte vanuit de glastuinbouw verbonden kan worden met warmtevraag in de glastuinbouwsector en gebouwde omgeving. Via die infrastructuur kan later dan aardwarmte geleverd worden aan Greenport Aalsmeer.

De uiteindelijke ambitie is om door middel van het koppelen van lokale warmtenetten op te schalen naar een ‘Warmterotonde Rijnland’.


Samenwerking

De initiatiefnemers hebben gezamenlijk een aanvraag voor de opsporing van aardwarmte ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er wordt tegelijkertijd ook onderzoek gedaan naar de omvang van de warmtevraag en potentiële afnemers.


De eerdergenoemde gemeenten zijn onlangs benaderd door Firan met het voorstel om, in projectstructuur, te werken aan de verkenning voor een mogelijke samenwerking om het project in de komende jaren mogelijk te maken. De initiatiefnemers willen daarvoor na de zomer een intentieovereenkomst met die gemeenten sluiten.


Het geologisch onderzoek laat in de regio een aardwarmtepotentieel zien van ruim 200 Megawatt thermische energie (MWth).

In de eerste fase kan hiervan zo’n 30-60 MWth ontwikkeld worden, waarmee zo’n 15.000 tot 30.000 woningen verwarmd kunnen worden.

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat


Namen duiden verleden

Straatnamen vertellen vaak iets over het verleden. Het gaat daarbij om historische namen die bepaalde buurten en of streken aangeven, of de naam van een persoon die in het verleden belangrijk was.


Door Aad van Duijn

Foto: Aad van Duijn

De tussen de Zeeweg en Jan van der Vegtstraat gelegen ‘Wyborghstraat’ draagt een van de meest bijzondere straatnamen in Katwijk. Vermoedelijk wordt hiermee Emile Claude, de commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, bedoeld.


Zijn broer Jacques Henri is weliswaar ook een optie, omdat deze viceadmiraal de boerenleider Paul Kruger, in bepaalde kringen in Katwijk gewaardeerd, vanuit Zuid-Afrika naar Nederland bracht.

Foto: pr


In het hoekhuis aan de Zeeweg, waar later notaris Verhees kantoor hield, woonden na 1928 de burgemeesters Schokking en Woldringh van der Hoop. Meerdere panden en de straten in dit deel van Katwijk stammen tevens uit de dertiger jaren.


Emile Claude Baron Sweerts de Landas Wyborgh (geboren 1852, zie foto) gebruikte meestal de oorspronkelijke familienaam Sweerts. De toegevoegde naam van de vrouwelijke tak en de barontitel hanteerde de familie na de Franse tijd.


Partijgenoot Abraham Kuijper benoemde de voormalig bestuurder uit Nederlands-Indië tot

burgemeester, onder andere van Den Haag. Aansluitend was Emile van 1911 tot 1928 Commissaris der Koningin.

In de Eerste Wereldoorlog was hij betrokken bij de opvang van Belgische vluchtelingen – ook in Katwijk – en ondertekende zijn berichtgeving en telegrammen steevast met Sweerts, zonder de toevoeging De Landas Wyborgh. Terwijl we juist in Katwijk spreken over de ‘Wyborghstraat’.


| Foto's: pr (links) en Aad van Duijn

13 / 30

16 / 30

bestuurswisseling

17 / 30

bestuurswisseling

19 / 30


De Katwijkse Vuurbaak werd door Fred Thoolen geaquarelleerd tijdens het onlangs door de Kunstvereeniging Katwijk gehouden evenement ‘Katwijk En Plein Air, schilderen aan zee’.


Aan de titel die het werk meekreeg, kun je zien dat de kunstenaar geen Katwijkse roots heeft. Maar zijn plezier in het maken ervan was er niet minder om.


Het woei stevig op die dag en het werd koud, zodat hij op een gegeven moment zijn heil in het DUNAatelier zocht om daar verder te schilderen. Die weersomstandigheden vind je terug in het werk. De vormen van de wolken die door de lucht joegen werden, zoals alles, geschilderd naar de waarneming, een cadeautje van de natuur. De grijs- en bruintinten geven de kou weer. De kunstenaar maakt handig gebruik van het wit van het papier, zowel in de lucht als in het duin.


Het DUNAatelier is te vinden op het Duinplein, Boulevard Zeezijde 31, ter hoogte van de Vuurbaak. De tentoonstelling is van vrijdag t/m zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. in verband met corona mogen acht bezoekers tegelijk naar binnen (1,5 m afstand). De penselen bij de ingang geven aan hoeveel mensen er nog naar binnen kunnen (1 penseel per persoon).

en plein air 2020

Van paddenstoelen …

Paddenstoelen langs het fietspad van de Sandtlaan. | Foto: SKvD Foto: SKvD

Paddenstoelen associeer ik met de herfst. Maar tot mijn verbazing kwam ik vorige week op verschillende plekken al paddenstoelen tegen.


In je eigen tuin valt veel te ontdekken. | Foto: pr Foto: pr
Foto: SKvD

Naast het kantoor van De Katwijksche Post in ’t Heen stond een groot exemplaar in een kleine strook met kiezelstenen. En vorige week donderdag zag ik langs het fietspad van de Sandtlaan in Katwijk aan den Rijn de bovenstaande exemplaren. Flinke exemplaren ook.

Even googlen naar ‘zomerpaddenstoelen’ levert het volgende op. Paddenstoelen blijken extra goed te groeien in warme, vochtige omstandigheden. En het weer van de afgelopen weken was precies dat: warm en vochtig dankzij regen.

Met een herkenningsapp probeerde ik achter de soort paddenstoel te komen. ‘Identificatie is onzeker’, gaf de app aan. Met een 75 procent kans op ‘bittere boleet’ en een 10 procent kans op ‘vroeg eekhoorntjesbrood’. Ik hou het gewoon op ‘mooie paddenstoelen’. En daar zijn er in Nederland zo’n 5.200 soorten van.

Tekst en foto's: Sandra Kornet-van Duijvenboden

>

… naar schildpadden

Ik kwam vorige week niet alleen paddenstoelen tegen, maar ook nog oude bekenden: de schilpadden in een vijver in het Heerenschoolbos in Katwijk aan den Rijn.Het deed mij deugd de schildpadden weer te zien. Zonnend op het nest van de meerkoeten, midden in de vijver.

Twee jaar geleden schreef ik al eens over de schildpadden. Vanwege nieuwe beschoeiing van de vijvers, maakte ik mij toen zorgen, dat de schildpadden niet meer aan de kant konden komen. Er verschijnen enkele houten plankjes om de koudbloedige dieren een handje te helpen. En gelukkig is er nog dat meerkoetnest waar je als schildpad heerlijk kunt zonnen.

>

Welke plant is dit?

Hans Vingerling uit Katwijk aan den Rijn wil graag weten welke plant dit is.‘In onze voortuin ontdekte ik een kleine plant met zeer kleine onopvallende bloemetjes aan de stengel. Hij staat op en schaduwplek waar weinig groeit. Alleen wat prikneuzen. Om er achter te komen wat voor plant het is, heb ik van dichtbij foto’s gemaakt. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat het sterk op een orchidee lijkt’, schrijft Vingerling.

‘Er is vast een lezer van De Katwijksche Post die aan kan geven wat de juiste naam is.’ En dan nog een andere vraag: ‘Hoe is deze wilde plant in onze tuin gekomen?’.Weet u het antwoord? Mail uw reactie naar redactie@katwijkschepost.nl

Nieuwe locatie voor schoonheidssalon

Foto: Caroline Spaans

Beauty Centre Cocoon wordt Babor Instituut Cocoon Katwijk


advertorial n Schoonheidssalon Cocoon gaat verhuizen naar de Ambachtsweg 7 in Katwijk én krijgt een nieuwe naam. Komend weekend rijdt de verhuiswagen en 3 augustus staan de eerste afspraken alweer in de agenda. Vrijdag 25 september is de officiële opening. ‘Dan heb ik mijn hele team weer compleet. Vandaar dat ik even wilde wachten met een openingsfeestje op de nieuwe locatie’, verduidelijkt eigenaar Angelique Rogaar.


Door Caroline Spaans

De salon zat voorheen op de Blekerstraat, ook in ’t Heen en op loopafstand van de nieuwe locatie. ‘Ooit een rustige plek, maar het is een stuk drukker geworden in de loop der tijd.'


'Ik ben zo blij met ons nieuwe pand. Alles is gelijkvloers, we hebben veel meer ruimte en licht. En je zit hier rustig, áchter Roobol, onder de sportschool en met voldoende parkeerplekken. Bovendien is een zekere anonimiteit voor mijn klanten bij het in- en uitgaan van de salon wel zo prettig. Dat kan ik ze hier veel meer bieden dan bijvoorbeeld in het dorpscentrum’, vertelt Angelique.


Ervaring

Angelique leidt al vele jaren met veel plezier en ervaring de bekende schoonheidssalon. Zij en de medewerkers van de salon werken al heel lang met hetzelfde merk: Babor. ‘We worden een Babor-instituut, helemaal gericht op huidverbetering. Babor is een Duits merk, waarmee ook de vorige eigenaar van Cocoon al werkte. Het bijzondere aan Babor is, dat het een internationaal merk is van professionele cosmetica dat gerund wordt door een familiebedrijf. Aan het hoofd van de onderneming staat de familie van de derde generatie als eigenaar. De gehele afdeling onderzoek, ontwikkeling en productie vindt uitsluitend plaats in het hoofdkwartier in Aken.’


Het team van Cocoon mag, zoals dat heet, ‘alle lijnen voeren’ van Babor. Ook de pro. ‘Daarvoor hebben we ons speciaal moeten kwalificeren,’ licht Angelique toe.

Naast diverse behandelingen voor lichaam en gezicht, zijn ook de vingernagels in goede handen van de professionals van Cocoon. En daar houdt het nog niet op: pedicure, manicure permanente make-up en spray-tan. Zomaar een greep uit de zeer uitgebreide beauty behandelingen van Cocoon. En eerlijk is eerlijk: de 53-jarige eigenaar is een lopend visitekaartje voor haar eigen bedrijf.

www.beauty-cocoon.nl


>

Aanmelden voor Burendag 2020

De aanmelding voor Burendag 2020. die op zaterdag 26 september wordt gehouden, is deze week van start gegaan.


Goed contact met buren en verbinding in de buurt is in deze tijd, waarin we fysieke afstand moeten houden, nog belangrijker geworden. Organisatoren Douwe Egberts en Oranje Fonds hebben daarom een manier bedacht waarop buren deze dag op anderhalve meter kunnen vieren, onder het motto ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’.


Via Burendag.nl kunnen alle buurten van Nederland zich aanmelden voor de vijftiende editie. Ook op anderhalve meter afstand zijn er veel leuke en veilige activiteiten die buren met elkaar kunnen ondernemen.


Op Burendag.nl zijn ideeën te vinden voor veilige Burendagactiviteiten als een spelletjesdag, buurtbingo of een open buurtpodium voor de deur.

Belangrijk is dat iedereen de richtlijnen volgt van de Rijksoverheid en het RIVM. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Deze zijn te vinden op www.burendag.nl

welzijn | zorg

Katwijks Museum en De Burgt duurzamer

Schonenberg en Knape tussen de nieuwe zonnepanelen op het dak van het Katwijks Museum. | Foto: pr Foto: pr


Schonenberg en Knape tussen de nieuwe zonnepanelen op het dak van het Katwijks Museum. | Foto: pr


Het Katwijks Museum en De Burgt in Rijnsburg zijn sinds deze zomer een stuk duurzamer geworden. Op de daken van deze gemeentelijke gebouwen liggen namelijk zonnepanelen. Deze panelen wekken energie op die weer gebruikt wordt om de gebouwen van stroom te voorzien. Een aanzienlijke besparing in de kosten en natuurlijk veel milieuvriendelijker.

In het Katwijks museum is de verduurzaming nog een stukje verder gegaan. Daar zijn namelijk ook de lampen vervangen door LED-verlichting. De gemeente betaalde deze verlichting, de vrijwilligers van het museum vervingen de lampen. Het museum is enthousiast over de verduurzaming.


Voorzitter Hans Schonenberg: ‘In het museum hangt een scherm waarop we kunnen zien hoeveel stroom de panelen opleveren. En dat is heel veel. Afgelopen maanden was onze energierekening een stuk lager. En dat kwam goed uit nu we door corona veel minder bezoekers hadden dan normaal.’

Wethouder Jacco Knape: ‘Het is mooi om te zien hoe twee onderwerpen die belangrijk voor mij zijn, gecombineerd worden. Een prachtig historisch gebouw is nu veel duurzamer geworden. Dat kan dus heel goed samen gaan.’


Ook De Burgt in Rijnsburg heeft zonnepanelen op het dak gekregen. Beheerder Peter Noordhuis vertelt: ‘Via een app kan ik zien wat er bespaard wordt met de zonnepanelen. En in de korte tijd dat ze er liggen, is dat al heel veel. We hebben hier al 6.000 kilo aan CO2 minder uitgestoten. En ook bij ons is de verlichting vervangen door duurzame LED’s, mét bewegingsmelders. Een enorme besparing in zo’n groot pand als De Burgt.’


Wethouder Adger van Helden: ‘We vinden het belangrijk om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Voor het milieu maar ook voor de kosten. Het grootste gedeelte van de besparing wordt gebruikt voor de verduurzaming. Zo kun je tegen beperkte kosten een groot effect behalen.’

De verduurzaming van deze gebouwen is onderdeel van een plan dat in 2019 is vastgesteld; de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In dit plan werd 2,1 miljoen beschikbaar gesteld om het vastgoed van de gemeente duurzamer te maken. De jaarlijkse kosten van deze 2,1 miljoen, ongeveer 140.000 euro, worden voor het grootste gedeelte gedekt door de besparing in de energiekosten. En voor de gebouwen die nu verduurzaamd zijn, heeft ook het Rijk, via subsidie, bijgedragen.


De verduurzaming van de overige gebouwen uit fase 2, zoals de sportlocaties van de atletiek en schietsport, de sporthallen Boorsmazaal, het Waterbos, Rijnsoever, korfbalvereniging Madjoe, gymzaal Dahliastraat, en dorpshuis Valkenburg zijn in voorbereiding en komen dit jaar en begin 2021 aan de beurt.

25 / 30

katwijks museum

27 / 30

'Rollen en slaan, dat vraagt echt heel wat'Rolstoeltennis bij KLTV: uniek in regio

Myrle, Rob, Mensje, Marco, Floris en wethouder Corien Starkenburg (v.l.n.r.) | Foto: Esdor van Elten Foto: Esdor van Elten

Tennisvereniging KLTV in Katwijk biedt sinds dit voorjaar rolstoeltennis aan. Eerst via proeflessen en vervolgens via een vast trainingsschema. De eerste jongeren hebben zich inmiddels aangemeld, maar trainer Marco Vlieland hoopt dat dat er nog veel meer gaan worden. ‘En ook volwassenen zijn natuurlijk welkom.’


Door Esdor van Elten

Op een zonnige zaterdagochtend is de negenjarige Floris bezig aan zijn tweede training. Trainer Marco speelt een spel met hem, waardoor hij flink moet oefenen in het naar de bal toe rollen met de rolstoel. ‘Dat is best moeilijk’, vindt hij.

Daar is de zestienjarige Mensje het helemaal mee eens. De Noordwijkse is eind juni gestart met de lessen. Eerder deed zij aan voetbal, zitskiën en zwemmen en speelde zij rolstoelbasketbal. ‘Dit is echt heel anders. Rollen terwijl je ook nog een racket in je hand hebt is heel lastig.’

Overeenkomsten zijn er ook: je armen zijn belangrijk om snel te kunnen bewegen. Daarom doet Mensje ook aan fitness.


Voor Floris was een les op school de eerste kennismaking met de sport. Mensje hoorde via via van de mogelijkheden bij KLTV. ‘Daar waren we blij mee’, vertelt moeder Stella. ‘Hier in de buurt kon dat eerder nog niet.’

De elfjarige Myrle, eveneens sinds juni bezig, kwam via het revalidatiecentrum in aanraking met rolstoeltennis, vertelt haar vader Mart. De Esther Vergeer Foundation gaf daar een clinic.’


Ervaren

De Esther Vergeer Foundation zet zich in om sporten bij een reguliere vereniging ook mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Niet alleen stellen ze materialen ter beschikking, ze verzorgen ook trainingen. Marco en zijn assistent-trainers Rob Hofkes en Judith van Eijk volgden zo'n training. ‘Al eerder zijn we bij KLTV begonnen met G-tennis. Nu dat goed loopt wilden we er nog wel een uitdaging bij.’


Dat het inderdaad een uitdaging is ontdekten Marco en zijn collega's toen ze zelf in de rolstoel plaatsnamen om te ervaren hoe dat is. ‘Er zit natuurlijk verschil in gewoon tennis en rolstoeltennis. Zo mag een bal twee keer stuiten. Maar dan ben je er vaak toch nog te laat bij. Rollen en slaan, dat vraagt echt heel wat. Zo moet je om te beginnen echt een goede stoel hebben. Speciaal aangepast, met bijvoorbeeld schuine wielen vanwege de stabiliteit en om makkelijker te rollen. Het racket heeft speciaal een dunnere greep om onder de rolstang te passen. Ook je houding in de stoel is belangrijk. En het is maatwerk hè? We kijken bij ieder kind wat wel en niet kan.’


Rolstoeltennis kan niet op iedere baan. 'Je moet echt een harde ondergrond hebben. We hopen in de toekomst een aantal van onze smashcourtbanen te kunnen vervangen voor Top Clay banen. Die zijn uitermate geschikt.’ Dat betekent dat het introduceren van rolstoeltennis ook kosten met zich meebrengt voor KLTV. Maar dat lijkt Marco niet bezwaarlijk: ‘Rolstoeltennissers zijn volwaardig lid van onze club en daar mag dus in geïnvesteerd worden.’


Mogelijk dat er in de toekomst door de club ook rolstoelen worden aangeschaft. Voorlopig heeft KLTV die in bruikleen van de Esther Vergeer Foundation met wie een samenwerkingsverband is afgesloten.


Proeflessen rolstoeltennis

KLTV gelooft dat er in de regio zeker behoefte is aan rolstoeltennis. De bedoeling is dat na de proeflessen de rolstoeltennissers lid worden van KLTV en deelnemen aan een'Fantastisch om hem zo bezig te zien’


vast trainingsschema. ‘Tot dusver hebben zich nu vier mensen voor de proeflessen ingeschreven, maar we hopen dat dat er snel meer worden. En het is niet alleen een sport voor kinderen en jongeren, ook ouderen zijn welkom. Kom dus gerust eens langs voor een proefles.


Floris is na zijn tweede les in ieder geval nog steeds enthousiast: ‘Hij kijkt er echt naar uit’, vertelt vader Alex. ‘En voor mij is het ook fantastisch om hem zo bezig te zien.’


Over KLTV

Tennisvereniging KLTV, gelegen aan de Tennisparkweg 1 in Katwijk aan Zee, is een levendige en actieve vereniging voor jong en oud. Dagelijks zijn er 11 tennisbanen (waarvan 4 gravel) beschikbaar om te tennissen van 08.00-23.00 uur. In het weekend van 08.00 totdat het donker wordt.

KLTV beschikt over een ruim clubhuis en een uitstekend onderhouden park.


Aanmelden? Stuur een e-mail aan ledenadmin@kltv.nl of bel Marco Vlieland 06 28845931

sport | algemeen

Boeketdienst

‘Voor alles is een tijd’ is het thema van de boeketdienst op zondagavond 2 augustus in de Immanuëlkerk (Kerkstraat, Rijnsburg).


Marco van Delft spreekt naar aanleiding van Prediker 3. De muziek wordt verzorgd door John Haasnoot en Angela Star zingt met de aanwezigen. In de dienst is er ook ruimte voor samenzang.


De boeketdienst start om 19.00 uur. Reserveren via

www.protestantrijnsburg.nl


U bent van harte welkom.


>

Inzamelen hulpgoederen

Op het Hoftuinplein in Rijnsburg staat komende zaterdag (1 augustus) tussen 10.00 en 12.00 uur een vrachtwagen van Werkgroep De Ruyter.

Inmiddels zijn er alweer acht transporten naar onder andere Oekraïne en Hongarije verzorgd. Werkgroep De Ruyter kan nieuwe hulpgoederen goed gebruiken. Maandagmorgen kunt u goederen afgeven in hal van De Ruyter aan de Vinkenweg-hoek Noordwijkerweg.

Prikkertjes

Op het prikbord met foto en tekst voor 8,50 euro

Zo'n prikkertje kan gaan over de geboorte van uw (klein)kind, een verjaardag, een jubileum, felicitaties voor het behalen van een (school)diploma, etc.


De tekst (max. 20 woorden) en foto (minimaal 1 Mb) kunt u e-mailen tot dinsdagochtend 10.00 uur naar receptie@uitgeverijverhagen.nl of brengen bij de receptie aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk (bedrijventerrein 't Heen).


Betaling van 8,50 euro dient u te voldoen aan de receptie. Na betaling worden tekst en foto geplaatst.

Foto's kunnen op vrijdag na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald.


Kleine advertenties van particulieren worden alleen zonder foto of logo geplaatst.

Tekst: tot 25 woorden 10,50 euro; tot maximaal 50 woorden 21,- euro.


De redactie behoudt het recht om foto's of teksten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

>

Katten mishandeld

In de wijk 't Duyfrak in Valkenburg zijn opnieuw katten mishandeld. Dat meldt de wijkagent op social media.

De politie neemt de zaak zeer serieus en roept mensen direct contact op te nemen als ze denken dat hun huisdier iets is aangedaan.

Volgens eigenaren worden de katten gedrogeerd, nagels eruit getrokken en in de sloot gegooid. Inmiddels zijn er diverse aangiften binnen bij de politie.De politie benadrukt dat het heel belangrijk is dat iedereen die signalen ziet dat zijn huisdier iets is overkomen dat bij de politie meldt, om het onderzoek te ondersteunen. Ook de wijkagent roept daar dinsdagmiddag toe op via Instagram. 'Weet u meer over deze mishandelingen meld het dan! Dit moet stoppen en we hebben daarbij uw hulp nodig!'

Bloembindcursus Rijnsburg weer van start

Een marktkraam en bloemenkraam als ‘wandvisuals’. | Foto: pr Foto: pr

De Bloembindcursus Rijnsburg, die al bijna tachtig jaar cursussen verzorgt in Veiling FloraHolland, start in september (week 38) weer met hun programma.

Vindt u het leuk om iedere week een leuk bloemstuk in huis te hebben, kennis te maken met verschillende bloemen en planten, en deze zelf op een creatieve en vakmatige manier op te steken? Dan is dit uw kans. Bloembindcursus werkt met bekende en professionele docenten.


De cursus telt 17 lessen, één lesavond per week. Er worden 9 lessen verzorgd van september tot december, en 8 lessen van januari tot maart 2020. Het schema van data staat op www.bloembindcursusrijnburg.nl. Er wordt gewerkt in drie verschillende groepen: beginners, gevorderden en fantasie. Per groep is een keuze van drie avonden mogelijk: maandag, dinsdag of woensdag. Het is de bedoeling dat één vaste avond wordt gekozen.

De cursus zorgt voor de eerste benodigdheden en alle bloemen en werkt ook binnen de veiling geheel volgens de richtlijnen van de RIVM. Kosten inclusief materiaal bedragen van 165 euro voor beginners; 190 euro voor gevorderden en 220 euro fantasie. Voor deze bedragen koop je per week geen bloemstuk.

Neem een kijkje op de website voor meer info en/of foto's van de verschillende groepen. Vragen kunt u mailen naar:

info@bloembindcursusrijnsburg.nl

>

Wandvisuals voor nieuwe 't Sandt in de Wilbert

De afgelopen maanden is de woonomgeving van de psychogeriatrische bewoners in De Wilbert in Katwijk aan den Rijn gemoderniseerd. De laatste afrondende werkzaamheden vinden plaats en begin augustus keren de bewoners die begin dit jaar tijdelijk naar Warmond zijn verhuisd, terug naar het vertrouwde Katwijk.In het middengebied ‘Het Plein’ van woongroep ‘t Sandt komen drie wandvisuals met afbeeldingen van respectievelijk een duin- en zeezicht, een marktraam en een bloemenkraam. Deze wandvisuals zijn geschonken door de Stichting Vrienden van De Wilbert.

De Stichting Vrienden van De Wilbert – die dit jaar haar 30-jarig bestaan heeft – heeft als doel om bij te dragen in de kosten van financieren van projecten die het welzijn van de bewoners in De Wilbert bevorderen en niet (geheel) gefinancierd kunnen worden via het normale investeringsbudget van woonzorglocatie De Wilbert.Eerder dit jaar heeft Stichting ook al van zich doen spreken en de financiering van een grote smarttelevisie met soundbar en geluidsinstallatie voor haar rekening genomen.

Deze staat in de vernieuwde ontmoetingsruimte De Serre in De Wilbert en wordt gebruikt voor diverse doeleinden.