Leiderdorps Weekblad

24 oktober 2018

Leiderdorps Weekblad 24 oktober 2018


Shoppen voor de Voedselbank

Ook wethouder Angelique Beekhuizen (LPL) deed zaterdag inkopen voor de Voedselbank. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Door: Gerrit Nieuwenhuis

inzameling n De Voedselbank Leiden e.o. hield op zaterdagmiddag 20 oktober een inzameling bij Albert Heijn in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof. De aanleiding was dat dit jaar van 15 tot 21 oktober voor het eerst in Nederland de Week van de Voedselbanken werd gehouden. In die week valt 17 oktober, de dag die in 1995 door de Verenigde Naties werd uitgeroepen tot de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede.

De klanten van Albert Heijn gaven bijzonder gul. Bij het binnenkomen kregen ze een boodschappenlijstje, waarop de houdbare producten stonden die de Voedselbank wekelijks uitdeelt.

De supermarkt had vlakbij de koffieautomaat een standje ingericht waar de producten van het boodschappenlijstje stonden uitgestald. Achter de kassa's konden ze worden afgegeven. Het resultaat was dat er door de chauffeurs van de Voedselbank zo'n 45 kratten konden worden opgehaald. Dankzij deze bijdragen kan de Voedselbank weer een poosje voort.

Tussen wal en schip

Hoewel armoedebestrijding een overheidstaak is, vallen er veel mensen door allerlei oorzaken tussen wal en schip. In Nederland leeft daardoor meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbank helpt mensen die in een (tijdelijke) financiële noodsituatie verkeren, mensen die door de bomen het bos niet meer zien, door ze te voorzien van een voedselpakket. Zodat een deel van hun zorgen, namelijk het kopen van eten, tijdelijk wordt weggenomen.

Het afgelopen jaar deden in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude zo'n 650 huishoudens voor korte of langere tijd een beroep op de steun van de Leidse voedselbank. Dat waren onder meer ZZP-ers, MKB-ers, langdurig zieken, mensen in echtscheiding, mensen met (hypotheek)schulden, mensen die in afwachting van een uitkering waren, hoog- en laagopgeleide mensen, gezinnen en alleenstaanden. Mensen die dat misschien nooit verwacht hadden, maar zoals de Voedselbank dat zelf zegt "het kan ook u overkomen".

Een voedselpakket bij Voedselbank Leiden bevat zo'n 25 producten, houdbare en verse, en is toereikend voor 3 à 4 dagen. Daarnaast worden er 2 x per maand persoonlijke verzorgingsproducten zoals tandpasta, shampoo, wasmiddel, luiers verstrekt.

Opschonen

opruimactie n Wie zijn steentje wil bijdragen aan een schoner Leiderdorp, kan zaterdag 27 oktober meedoen aan de opruimactie in De Bloemerd. De start is tussen 10.30 en 11.30 uur in de kantine van Alecto, de opruimronde duurt tot 13.30 uur. Kijk op fairhups.nl voor meer informatie en aanmelden.

Blik op mensen uit de 7e en 8e eeuw

Onder meer kammen, en een donutvormig gewicht voor een weefgetouw van ruim 1100 jaar oud. Foto: Johan Kranenburg

Boek over Leithon in
de maak

KOSTENPOST n Droogte maakt onderhoud fietspaden fors duurder

Raadsgriffier
Zantingh neemt afscheid

Rode kaart tegenstander helpt RCL niet

Fors bedrag aan extra kosten voor onderhoud fietspaden door droogte

Links een fietspad langs het Engelendaal, met losliggende tegels, rechts het met Easypath betonplaten vernieuwde fietspad langs de Persant Snoepweg. | Foto's: J.P. Kranenburg

politiek n Alleen al voor de fietspaden langs de Engelendaal heeft de gemeente afgelopen zomer 30.000 euro extra aan onderhoudskosten moeten aftikken. Dat meldde wethouder Jeff Gardeniers (CDA) onlangs aan de gemeenteraad.

Door: Corrie van der Laan

Foto: Johan Kranenburg

De hoge kosten zijn het gevolg van de aanhoudende extreme droogte waardoor de tegels steeds los komen te liggen. Niet alleen door de verdroogde ondergrond maar ook doordat de boomwortels op zoek naar water steeds verder reiken en de grond omhoog duwen. "Ik ben benieuwd wat de totale schadepost voor Leiderdorp wordt", zei Gardeniers, die ook aangaf dat de gemeente goed moet nadenken over hoe je het beste kunt omgaan met dit soort effecten van de klimaatsverandering.

De onderhoudskosten kwamen aan de orde naar aanleiding van vragen van fractievoorzitters Olaf McDaniel (PvdA) en Jeroen Hendriks (D66). Zij wilden weten wanneer de fietspaden langs de Engelendaal, het stukje Persant Snoepweg achter het benzinestation en de Van der Valk Boumanweg worden aangepakt. Volgens de twee fractievoorzitter zijn deze paden in zo'n slechte staat dat vervanging noodzakelijk is, en dat kan wat hen betreft niet snel genoeg gebeuren.

Gardeniers legde uit dat de fietspaden langs de Engelendaal even in de wacht zijn gezet in verband met de komst van de warmterotonde van het Warmtebedrijf Rotterdam. Momenteel wordt gewerkt aan pijpleidingen die heet water vanuit de Rotterdamse haven naar Langegracht in Leiden vervoeren. Het traject loopt door Leiderdorp, waar de leidingen straks onder het fietspad aan de westkant van de Engelendaal komen te liggen.

Het idee van McDaniel en Hendriks om in afwachting van de warmterotonde alvast betonplaten te leggen die gemakkelijk weer opgetild kunnen worden als de leidingen eronder moeten, vond de wethouder niet handig. Niet alleen omdat het de kwaliteit van het fietspad niet te goede komt als je de platen weer oplicht maar ook omdat het "een heel fors bedrag" scheelt; het Warmtebedrijf heeft namelijk aangeboden om met de aanleg van leidingen meteen het fietspad in orde te maken.

De suggestie van Hendriks om dan in ieder geval vast het fietspad aan de oostkant van de Engelendaal aan te pakken, viel in betere aarde. Gardeniers beloofde in januari te komen met een voorstel. Wellicht komen hier ook de Easypath betonplaten die afgelopen zomer bij de Persant Snoepweg zijn gebruikt. Duurder in aanschaf maar goedkoper in onderhoud, aldus de wethouder.

Het laatste stukje van het fietspad langs de Persant Snoepweg zit al in de planning, het fietspad lang de Van der Valk Boumanweg wordt voorlopig alleen goed in de gaten gehouden.

150 psalmen zingen in 4 dagen

challenge n Alle 150 psalmen achter elkaar zingen. Het is een uniek muzikaal evenement dat van 31 oktober tot 3 november plaatsvindt in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Leiderdorp.

Het zingen van al deze eeuwenoude Bijbelverzen op rijm kost meer dan tweeëntwintig uur. Het initiatief komt bij een groep Leidse studenten vandaan. In de liederen wisselen vreugde en verdriet, hoop en twijfel elkaar af. Op de website psalmenprojectalle150.wordpress.com staat meer informatie over het project.

De kerk aan de Hoofdstraat 73 is open voor iedereen. Op de avonden van 31 oktober, 1 en 2 november wordt er gezongen vanaf 19.00 uur. Op zaterdagmorgen gaat het gebouw zelfs al om half zeven 's morgens open om de challenge te doen gelukken. Elke inwoner van Leiderdorp of Leiden is van harte welkom om een poosje mee te zingen of gewoon te komen luisteren.

Op zaterdag 3 november staat in gebouw Irene, tegenover de kerk, de tafel gedekt voor de lunch of een eenvoudige avondmaaltijd voor een klein bedrag (opgave voor de maaltijd via psalmenprojectalle150@gmail.com). Gedurende het hele programma is altijd koffie of thee te koop.

Voor het goede doel

Tijdens het project is er een collecte voor het goede doel. De helft van de opbrengst gaat naar een kerk in Jordanië die Syrische vluchtelingen een thuis biedt. De andere helft is voor de opleiding van predikanten in Frankrijk (theologische faculteit in Aix-en-Provence).

EnergieAmbassadeurs geven uitleg

informatiebijeenkomst n Leiderdorpers die meer willen weten over mogelijkheden om hun woning te verduurzamen, zijn welkom tijdens de informatiebijeenkomst die de EnergieAmbassadeurs van de wijken Buitenhof en Leyhof organiseren op dinsdagavond 30 oktober

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in het Leiderdorpse gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan. Wie erbij wil zijn wordt gevraagd zich aan te melden via e-mail eas2@goedleiderdorp.nl.

De gemeente Leiderdorp werkt in het kader van de Duurzaamheidsagenda samen met inwoners die zich vrijwillig inzetten als EnergieAmbassadeurs. In elke wijk zijn enkele EnergieAmbassadeurs actief. Zij doen hun best om hun dorpsgenoten te informeren over en enthousiasmeren voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Tijdens de informatieavond worden niet alleen tips gegeven maar vertellen ook enkele Leiderdorpers over hun persoonlijke ervaringen bij de verduurzaming van hun woning. Verder is er onder meer aandacht voor de zonnecoöperatie die in Leiderdorp wordt opgericht.

Meer informatie over het werk van de Leiderdorpse EnergieAmbassadeurs is te vinden op de website www.goedleiderdorp.nl.

Flink wat woningen erbij in Leiderdorp

bouwplannen n Leiderdorp krijgt er in de komende jaren nog flink wat woningen bij, zo meldde wethouder Willem Joosten (VVD) vorige week bij de presentatie van de programmabegroting 2019.

Momenteel wordt gebouwd aan de Brittenstein en op het voormalige ROC-locatie aan de Leidsedreef. Binnenkort moet de eerste paal de grond in op de Driemasterlocatie en naar verwachting start volgend jaar de bouw van de Lidl plus woningen aan het Amaliaplein. In totaal staan er zo 355 woningen, veelal appartementen, op stapel. 313 daarvan zijn huurwoningen waarvan 161 in de sociale huursector en 152 in de middensector.

Maar er zit nog meer in de pen. Zo zijn er plannen voor woningen op de plek van het politiebureau aan de Hoogmadeseweg. Het terrein is al gekocht door een projectontwikkelaar. Opleidingsinstituut LOI overweegt haar vestiging aan de Leidse Dreef in Leiderdorp af te breken en op de vrijkomende plek woningen te bouwen. En de eigenaar van de kantoorgebouwen aan de Statenhof wil hier 208 appartementen voor internationale studenten realiseren.

Voor bedrijventerrein De Baanderij wordt momenteel een nieuwe gebiedsvisie ontwikkeld, waarin ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om hier meer woningen te realiseren.

Tot slot komt er nieuwbouw op de plek van de Pinksterbloem. De appartementengebouwen die er nu staan, zijn zo slecht van kwaliteit dat eigenaar Rijnhart Wonen ze wil afbreken. Er komen dan appartementengebouwen terug met minimaal evenveel (72) woningen als er nu zijn.

Leuzen op de deur van De Menswording. Foto: PR

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Graag meer zebrapaden

Aardig dat er nu een zebrapad ligt van de Laan van Berendrecht naar het Santhorst winkelgebied. Nog beter zou het zijn om ook de zebrapaden op de hoek Laan van Poelgeest–Laan van Ouderzorg naar het winkelgebied terug te brengen. Ook het zebrapad Splinterlaan–Laan van Ouderzorg zou weer terug moeten komen.

Door het vele sluipverkeer is het soms moeilijk om over te steken, de 30 km wordt massaal overschreden en controle is er nog nooit geweest sinds de invoering van de 30 km zones.

Het lijkt mij een goed idee om in het winkelgebied aan de Laan van Ouderzorg een knip in de straat te maken. Voor het winkelend publiek maakt het niks uit, maar het sluipverkeer stopt dan onmiddellijk.

A. van Altena, Leiderdorp

Red gebouw De Menswording

Bij de bewoners van de wijken Binnenhof en Voorhof wordt de bezorgdheid steeds groter: Wat gaat er gebeuren met de Menswording?

De Menswording, gebouwd in 1975, dus 43 jaar oud en dan al tegen de vlakte? Dat is kapitaalvernietiging! Het gebouw is altijd goed onderhouden en in prima staat.

Wat was burgemeester van der Have enorm trots op het enthousiasme van de vele tientallen mensen, die daar hard aan mee werkten! Het was ook de wens van de gemeente om er een multifunctioneel gebouw van te maken. Naast de kerkelijke functie, zag men het als openbare ruimte voor ontmoeting in de wijk.

Wat betekent het voor de parochianen, die nu naar de Meerburgkerk gaan, als de Menswording gesloopt zou worden?

Zou de verkoper zich vergist hebben?

Naam bekend bij de redactie.

Aanvullingen en verbeteringen

In de papieren krant van 17 oktober wordt in het artikel over de sanering van het grondwater onder de Kerkwijk gesproken over vervuilende vluchtige koolwaterstoffen. Dat klopt niet, het gaat hier om vluchtige chloorkoolwaterstoffen.

Rommelmarkt

koopjes n Marchingband Tamarco organiseert zondag 28 oktober van 10.00 tot 14.00 uur een gezellige rommelmarkt in en bij het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Met allerhande koopjes en veel planten. Ook draait het Rad van Avontuur.

Investeren in gescheiden riolering

begroting n De komende jaren gaat Leiderdorp 10,5 miljoen euro investeren in de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Om dat te kunnen betalen, gaat de rioolheffing komend jaar omhoog met 5,5 procent. Dat is een stuk meer dan de overige lokale belastingen, die alleen worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,5 procent.

De aanpak van de riolering is hard nodig, vertelde wethouder Jeff Gardeniers vorige week bij de presentatie van de gemeentelijke begroting voor 2019. De meeste wijken hebben nog een gemengd riool, waarbij regenwater door dezelfde buis stroomt als vuil water (bijvoorbeeld uit het toilet). Bij heftige regenbuien, die als gevolg van de klimaatsverandering steeds vaker voorkomen, kan het riool al dat water niet aan. Om overstromingen in straten en huizen te voorkomen, treedt dan een overstort in werking waarbij rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd wordt. Wat vanzelfsprekend leidt tot vervuiling van het oppervlaktewater.

Bi een gescheiden riool wordt het probleem van overbelasting opgelost doordat het regenwater apart wordt afgevoerd.

Gouden paar Logman-van Donselaar kijkt terug op veelbewogen leven

Burgemeester Driessen kwam het gouden bruidspaar feliciteren namens de gemeente Leiderdorp. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

huwelijkjubileum n Ze hebben samen gewoond in Rijswijk, Sao Paulo (Brazilië), Leiden, Los Angeles (VS) en weer in Leiden en zijn acht jaar geleden neergestreken in een fraai penthouse in Leiderdorp. Daar kwam burgemeester Laila Driessen op woensdag 17 oktober langs om Edith en Karel Logman-van Donselaar namens de gemeente te feliciteren met hun vijftigjarige bruiloft. Een gouden paar dat kan terugkijken op een veelbewogen leven samen.

Edith van Donselaar werd in 1946 geboren in Dieren (gemeente Rhenen). Ze was nog een baby toen haar vader, een beroepsmilitair, werd uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Indië. In 1949 werd het gezin gerepatrieerd en kwam uiteindelijk terecht in Voorburg.

Karel en Edith Logman-van Donselaar op hun trouwdag, 18 oktober 1968. Foto: PR

Karel Logman zag het levenslicht in 1942 in Curaçao, waar zijn vader werkte als ingenieur voor Shell. Hij zat op de middelbare school toen zijn vader werd overgeplaatst naar Nederland en het gezin in Den Haag ging wonen.

Karel en Edith ontmoeten elkaar als gevolg van een bizarre reeks toevalligheden. Edith, toen 17 jaar, zat op de Mulo en werkte al enkele jaren in de vakanties als verpleeghulp in het Westeinde ziekenhuis. Maar in de zomer van 1963 was daar geen plek. Via de vader van een vriendin kreeg ze een heel ander vakantiebaantje: in sigarettenfabriek Laurens. Karel was 20 en zat in het praktijkjaar van de HTS. Hij had drie maanden stage gelopen bij Laurens en was daar officieel al klaar mee voordat Edith bij de fabriek aan de slag ging. Maar omdat hij een aantal ziektedagen moest inhalen bleef hij net drie weken langer en kwam zo zijn toekomstige bruid tegen.

Ze waren meteen stapelgek op elkaar, maar de verkering was geen lang leven beschoren. "Ik kom uit een streng gereformeerd gezin en Karel is niet gelovig. Dus mijn vader bepaalde dat het uit moest zijn", vertelt mevrouw Logman.

Zij ging aan het werk in het TBC sanatorium in Scheveningen, hij studeerde af als ingenieur en ging in militaire dienst waarbij hij werd gelegerd in Breda. Maar ze konden elkaar niet vergeten. Het was mevrouw Logman die actie ondernam. "Na een kleine twee jaar hield ik het niet meer uit en heb naar zijn huis gebeld. Zijn vader vertelde me dat hij dat weekend thuis zou komen." Het stel zag elkaar weer op het station in Den Haag en was vanaf dat moment niet meer te scheiden.

Ze trouwden op 18 oktober 1968 in Breda, waar de ouders van mevrouw Logman heen verhuisd waren. Het was een prachtige bruiloft met alles erop en eraan. Na de echtvereniging in het gemeentehuis ging een stoet van trouwauto's naar Scheveningen waar de receptie werd gehouden in het Europahotel.

Het kersverse echtpaar woonde een paar maanden in bij de ouders van mijnheer Logman tot hun gloednieuwe koopflat in Rijswijk werd opgeleverd. Daar werden hun twee zoons geboren. Mijnheer Logman werkte inmiddels als project engineer bij een Amerikaans bedrijf dat hem uitzond naar Brazilië. En zo kwam het gezin in 1972 met een paar koffers in Sao Paulo aan. Het was geen eenvoudige tijd, zeker niet voor mevrouw Logman. Eerst kwamen ze een te groot en te koud huis terecht, toen in een van vlooien vergeven appartement. Daarna vonden ze een woning die ze meubileerden met tweedehands spullen en 'krijgertjes'.

Na twee jaar kwamen ze terug in Rijswijk, waar de flat nu toch wel wat klein voelde. Ze verhuisden naar een nieuwbouwwoning aan de Klipperwerf in de Leidse Merenwijk. Twee jaar woonden ze daar pas toen de werkgever van mijnheer Logman vroeg of hij naar Los Angeles wilde. Daar had het echtpaar wel oren naar. "Maar dit keer namen we wel onze hele inboedel mee", zegt mevouw Logman.

In 1980 verhuisden ze terug naar Nederland. Het huis aan de Klipperwerf hadden ze aangehouden maar ze woonden er niet lang meer. Een gloednieuw huis aan de Goudkarper, in dezelfde wijk, was aantrekkelijker. Daar bleven ze zo'n 25 jaar. De kinderen gingen naar de Prins Willem-Alexanderschool in Leiderdorp en mevrouw Logman volgde een opleiding tot schoonheidsspecialiste in Den Haag. Toen ze haar diploma had, startte ze een schoonheidssalon aan huis. Haar bedrijf was de reden dat ze niet meeging toen haar echtgenoot nog een keer uitgezonden werd, dit keer voor een jaar naar Johannesburg (Zuid-Afrika). Mijnheer Logman ging met de VUT toen hij 64 was. Zijn echtgenote werkte toen nog een paar jaar door in haar salon, die ze in totaal 25 jaar gehad heeft.

De laatste verhuizing was in 2011, naar het penthouse bovenop de Ommedijk. Precies wat ze zochten, nu de grote tuin aan de Goudkarper ze wat teveel werd. "We hebben het gebouw steen voor steen zien bouwen", zegt mijnheer Logman, die meteen voorzitter van de Vereniging van Eigenaren werd. Ze zijn verhuisd in 2010 en hebben er geen seconde spijt van gehad. Ruimte genoeg als de kleinkinderen – ze hebben er vijf – op bezoek komen en alle gemakken in de buurt.

Hun gouden huwelijksfeest hebben ze tweemaal gevierd. Eerst op 4 oktober in Spanje, waar ze sinds 1999 een huis en inmiddels een grote vriendengroep hebben in een dorp iets onder Alicante. En daarna op 20 oktober in restaurant De Dijk bij De Ommedijk, waar familie en vrienden genoten van een heerlijk Spaans tapas buffet.

Klaverjassen

Kaartavond n Op 27 oktober 2018 organiseert buurtvereniging Zijlkwartier in het buurthuis aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp weer een koppelklaverjas-avond. De avond begint om 20.00 uur. De kosten voor de deelnemers bedragen € 3 per persoon.

Er wordt in drie rondes gespeeld om mooie prijzen. Tijdens de koppelklaverjasavond wordt ook een loterij gehouden.

Wie wil komen kaarten maar geen klaverjaspartner heeft, kan bellen naar Paul Overdijk (06-43469088). Hij zal dan proberen een koppeling te maken met een speler die ook alleen is.

Kennismaking met klarinet

Workshop n In de herfstvakantie organiseert stichting Muziekonderwijs Leiderdorp een workshop kennismaken met de klarinet voor iedereen vanaf negen jaar.

In deze workshop leer je de veelzijdigheid van de klarinet kennen en ga je meespelen met het lied 'I gotta feeling' van Justin Timberlake. Deze workshop wordt gegeven op vrijdag 26 oktober om 17:00 uur en om 19:00 uur op de Berkenkade 7 in Leiderdorp.

De workshop is geschikt voor jong en oud. Kosten € 6,-, wanneer je met zijn tweeën komt dan betaal je samen €8,- Aanmelden kan via info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

Afscheid van raadsgriffier Tineke Zantingh

Tineke Zantingh (zittend, derde van rechts) met de Leiderdorpse raadsleden en burgemeester Driessen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Door: Corrie van der Laan

pensioen n Eigenlijk had ze al een jaar geleden met pensioen mogen gaan. Maar raadsgriffier Tineke Zantingh wilde nog éénmaal de gemeenteraadsverkiezingen meemaken en nog éénmaal de nieuwe gemeenteraad op weg helpen. Ze bleef dus nog een tijdje aan als steun en toeverlaat van de 21 Leiderdorpse raadsleden. Vanaf nu zullen ze het echter zonder haar moeten doen. Woensdag 17 oktober was haar laatste werkdag en donderdag 18 oktober nam Tineke Zantingh afscheid met een druk bezochte receptie en een speciale raadsvergadering waar ze uitgebreid in het zonnetje werd gezet.

Dualisme

De functie van raadsgriffier bestaat sinds in maart 2002 het dualisme werd ingevoerd, waarbij er een duidelijke scheiding kwam tussen de functies en bevoegdheden van de gemeenteraad en die van het college van burgemeester en wethouders. De griffier is het eerste aanspreekpunt en de eerste adviseur van de raad, fungeert als secretaris en geeft, samen met de ambtenaren van de griffie, de nodige ondersteuning. Ook is de griffier een tussenpersoon tussen de raad en het college, de ambtelijke organisatie en de buitenwereld.

Zantingh, die al sinds 1990 werkte voor de gemeente Leiderdorp, trad aan op 14 maart 2002 als tijdelijke griffier en werd op in september van dat jaar officieel benoemd tot allereerste raadsgriffier in Leiderdorp.

smeerolie

Vooral in het begin heeft ze aardig wat pionierswerk verzet in de nieuwe functie van raadsgriffier. "Heel veel dingen die je doet vallen in de categorie 'smeerolie", zei ze donderdag in haar toespraak tijdens de receptie. Ze heeft zich ook volop ingespannen voor een goede samenwerking in de regio. "Daar lag mijn hart."

Hoezeer ze ook genoten heeft van haar werk, ze kijkt ook met plezier uit naar de volgende fase van haar leven. Want, zo zei ze, "Er is nog zo veel te zien en te ontdekken."

Wie de opvolger wordt van Tineke Zantingh is nog niet bekend.

Pearle Opticiens al bijna vijf jaar een begrip in Leiderdorp

Slager Albert Pestel met zijn oorkonde. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

zakelijk n De beste service en kwaliteit, dat zijn de twee uitgangspunten waar franchisenemer Peter Kruik en zijn team al bijna vijf jaar succesvol mee werken bij Pearle Opticiens in winkelcentrum Winkelhof. Al die tijd draait alles om de beste oogzorg – en dat in combinatie met hoogwaardige service en goede garanties.

Het team van Pearl Opticiens Winkelhof. | Foto: PR Foto: PR

oogzorg

"Het hele team heeft een ware passie voor brillen, contactlenzen en de gezondheid van ogen," vertelt bedrijfsleidster Sandra Ouwehand. "Alles draait hier om service en de beste zorg voor je ogen. We zijn pas tevreden als u ook tevreden de winkel uitloopt; goed geadviseerd met de beste persoonlijke zichtoplossing."

Trendy

Als je rondkijkt in de winkel, zie je overal de mooiste monturen in de nieuwste trends. Metalen frames in zachte kleuren uit de Minimal collectie. Opvallende, geometrische Get Creative monturen en een prachtige selectie Power Pastels in subtiele pasteltinten. Maar ook retro Vintage design.

"Deze is echt een favoriet!' Sandra wijst naar een klassieke Panto, met een gouden bridge als trendy twist. "Mooi toch. En vanzelfsprekend hebben we ook allerlei soorten dag- en maandlenzen en nachtlenzen."

1-uurservice

Je bril klaar binnen één uur. Deze service kan Pearle Leiderdorp aanbieden aan de enkelvoudige brildrager. Deze service biedt onderscheidend vermogen binnen Leiderdorp en zorgt ervoor dat u nog sneller kunt genieten van uw bril!

Over Pearle

Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Ook is Pearle Opticiens al 59 jaar dé optiekexpert in de gezondheid van ogen. Meer weten? Kijk op www.pearle.nl.

Nieuws van de LVU

educatie n Ook in november biedt de Volksuniversiteit Leiderdorp een scala aan cursussen en workshops. Hieronder een greep:

Nieuw: Frans voor beginners - Deze cursus van 8 lessen is bestemd voor diegenen die geen woord Frans spreken, maar dat graag willen leren, bijvoorbeeld om in de vakantie niet meer met de mond vol tanden te staan. Ook fijn voor mensen die lang geleden Frans hebben geleerd en bij wie de kennis helemaal is weggezakt. De eerste les op donderdag 1 november, 20.30–22.00 uur.

Meditatie en beweging - In deze cursus van vier tweewekelijkse lessen ervaart u door een afwisselend programma van bewegingsoefeningen en mediatievormen wat mediatie voor u kan betekenen, verdiept u uw ervaring met meditatie en leert u hoe u meditatie kunt toepassen. Start: vrijdag 2 november, 9.30–10.45 uur.

Lachen is gezond - Lachen heeft een positieve uitwerking op uw leven. Door te lachen worden uw buikspieren vol energie versterkt en uw spieren en gewrichten soepel gemaakt. Na een inleiding met eenvoudige opwarmende oefeningen doet u in de workshop 'Fit door lachen en bewegen' allerlei lachoefeningen en spelletjes die de lach opwekken, en sluit u af met een lachmeditatie. Maandag 5 november, 10.00–12.00 uur.

Creatief schrijven - In vijf lessen ontwikkelt u uw creativiteit en ontdekt u nieuwe wegen om tot schrijven te komen! In iedere les begint u aan een opdracht die u thuis verder uitwerkt. Gezamenlijk worden de geschreven teksten besproken, zo leert u van de docent én van de andere deelnemers. Schrijfervaring is niet nodig, affiniteit met taal is een pré. Het plezier in schrijven staat voorop. Eerste les: maandag 5 november, 10.00–12.00 uur.

Chocoladeletters maken en versieren - Vlak voor het sinterklaasfeest maakt u in deze workshop uw mooiste chocoladeletter ooit, die u kunt decoreren met chocoladebloemen. Tijdens deze workshop spuit u twee letters in de smaak die u wilt. U maakt ook een chocolade pietenkopje, een mijter en de staf van Sinterklaas. U kunt uw chocoladeletters meenemen in een mooi doosje met transparante deksel. Zo wordt een extraleuk (schoen)cadeau! Woensdag 7 november, 14.00–16.30 uur of maandag 12 november, 19.30–22.00 uur.

Over pannekoek of pannenkoek - De workshop 'Over pannekoek of pannenkoek' zet in één avond de puntjes op de i. Ideaal als voorbereiding op het Groot Leiderdorps Dictee op 22 november, maar ook geschikt voor wie aan het dictee meedoet. Ruggegraat of ruggengraat? Meeëten of mee-eten? Antioxidanten of anti-oxidanten? Niveaus of niveau's? Dinertje of dinertje? Gegoogled of gegoogeld? Zzp'er of zzp-er? Eén les, en u ziet hoe eenvoudig de regels zijn. Donderdag 8 november, 19.30–21.30 uur.

Informatie en aanmelding: W. www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, E. info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, T.: (071) 5411732 of op het LVU-bureau in de Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).


Opnieuw een tien voor rundergehakt Keurslager Albert Pestel

zakelijk n Het rundergehakt van Keurslager Albert Pestel te Leiderdorp is door een onafhankelijk inspectiebureau onaangekondigd gekeurd. De onderdelen kwaliteit, versheid en hygiëne zijn, net als vorig jaar, beoordeeld als uitstekend.

Het gehakt van Keurslager Albert Pestel werd op een onaangekondigd moment gekeurd door het onafhankelijke inspectiebureau MicroCare. Dit bureau onderzocht het gehakt op kwaliteit, versheid en hygiëne en beoordeelde dat met het cijfer 10. Keurslager Pestel is bijzonder tevreden met deze beoordeling: "Gehakt is één van de meest populaire vleesproducten in Nederland. Ik ben trots dat mijn gehakt zo goed is beoordeeld."

Continu verbeteren

De bacteriologische productkeuring werd uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Keurslagers en is bedoeld om de Keurslagers continu alert te houden op de kwaliteit van de vleessoorten. Deze jaarlijkse keuring dient als controlemoment en als kans om eventuele verbeteringen in het bedrijf aan te pakken. Op die manier blijft het kwaliteitsniveau van alle 480 bij de Vereniging van Keurslagers aangesloten slagers gehandhaafd.

Keurslager Albert Pestel is gevestigd in de verspassage op winkelcentrum Winkelhof.

Yvonne Wilders aan het roer bij Alrijne

Foto: PR

benoeming n Yvonne Wilders is per 1 januari 2019 benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep. Zij gaat samen met Mark de Jong en interim-bestuurder Freek Korver de organisatie leiden. Wilders vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van Ron Treffers, die per 1 april 2018 met pensioen is gegaan.

Wilders was de afgelopen twee jaar lid raad van bestuur bij Cordaan. Daarvoor was zij negen jaar bestuurder bij het Spaarne Gasthuis.

Inbraak bij Spakenburgse Visspecialist

Overal glasscherven van de ingeslagen deur. Foto: Bertus Bos

schade n Vrijdag 18 oktober om half 5 's ochtends is ingebroken bij de Spakenburgse Visspecialist op de buitengalerij van het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof. Eigenaar Bertus Bos arriveerde kort na de alarmmelding bij de winkel. De inbrekers werden niet meer aangetroffen maar hadden een ravage achtergelaten. De glazen deur was aan diggelen en overal lagen glasscherven. "Er is niets gestolen maar de schade is groot", vertelde Bos. "We hebben alle producen uit de versvitrines moeten weggooien. Met drie man zijn we vijf uur bezig geweest om alles op te ruimen. En dan moet natuurlijk de kapotte deur vervangen worden."

n Illustrator Oberendorff bezoekt Prins Willem-Alexanderschool

Illustrator Medy Oberendorff bekijkt de mooiste illustraties die gemaakt zijn door de kinderen van de Prins Willem-Alexanderschool. Foto: PR

kinderboekenweek n De Prins Willem-Alexanderschool in Leiderdorp heeft weer een echt feestje gemaakt van de Kinderboekenweek 2018. Tijdens de opening werd een grote vriendschapsketting gevormd waarbij alle kinderen en ouders buiten, hand in hand, een lange sliert vormden.

Vorig jaar bracht schrijver Mark Haayema een bezoek aan de school. Dit jaar kwam de illustrator van zijn boeken langs, Medy Oberendorff. Zij heeft onder andere de boeken Johannes de parkiet en Het groot insectenboek geïllustreerd. De kinderen hadden van te voren al vragen bedacht en zo werd het een erg leuke presentatie, waarbij Medy voorlas en tevens uitlegde hoe zij haar prachtige prenten maakt.

Door Medy geïnspireerd, hebben alle kinderen illustraties gemaakt. Alle kinderen hebben gezamenlijk de mooiste tekening per groep gekozen. Medy heeft zelf ook alle illustraties bewonderd en was blij verrast door het mooie werk. Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek zijn deze illustraties bekroond met een 'gouden' penseel.

Feest bij Buurtactief 't Oude Dorp

jubileum n Buurtactief 't Oude Dorp is al vele jaren actief met wijkgericht werken, maar op 17 oktober 2008 werd de stichting officieel opgericht. Om het tweede lustrum te vieren, was er zaterdag 13 oktober in 't Buurthuis (Frederik Hendriklaan 4, Leiderdorp) een receptie voor buurtgenoten. Door het mooie weer kon het feest buiten gevierd worden (foto). En daarmee was de jubileumviering nog niet afgelopen: de bezoekers van de koffieochtenden van 't Buurthuis kregen vorige week dinsdag- en donderdagochtend een feestelijk gebakje bij de koffie, wat erg gewaardeerd werd. (Foto: J.P. Kranenburg)

Helikopter komt te hulp

Foto: AS Media

landing n Bewoners van de Leiderdorpse wijken Buitenhof en Leyhof werden in de vroege ochtend van vrijdag 19 oktober gewekt door het geluid van een helikopter die landde op het fietspad langs de Oude Spoorbaan. De traumahelikopter was rond kwart voor vijf opgeroepen om te helpen bij een incident in een ambulance. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend.

De Oude Spoorbaan werd rond de landing geheel afgesloten.

(Foto: AS Media)

week in beeld

13 / 24

14 / 24

15 / 24

Griezelen in De Houtkamp

Gemengd koor Appassionato. | Foto: PR Foto: PR

spooktocht n Het wordt griezelen in De Houtkamp op vrijdagavond 26 oktober. In het kader van Halloween organiseert het Sociaal Cultureel werk Leiderdorp dan weer een spooktocht door het Leiderdorpse park. In totaal zetten 150 vrijwilligers zich in om er een onvergetelijk evenement te maken.

De spooktocht start tussen gebouw De Sterrentuin en de Rabobank, tegenover winkelcentrum Santhorst. Deelnemers worden in kleine groepjes toegelaten tussen 18.30 en 21.00 uur.

Park De Houtkamp wordt vrijdag helemaal in griezelsferen gebracht. | Archieffoto: J.P. Kranenburg

De tocht begint met een sprookjesbos, vooral geschikt voor jonge kinderen. Aan het eind van het sprookjesbos kunnen zij met hun ouders doorlopen naar Brasserie Park voor een kinderdisco met Dj Jord.

Wie durft kan verder lopen voor de griezeltocht. Er is een speciaal doolhof met optreden van de Rode Sneakerz. En vergeet niet te kijken naar de 'act de Fuego'.

polsbandje

Wie de spooktocht wil lopen, moet een polsbandje hebben. Die zijn nu al voor 1,00 euro te koop bij Den Elzen schoenmode aan de Van Diepeningenlaan 108. Op vrijdag 26 oktober kosten ze € 2,50.

Kijk voor meer informatie op www.dwarsleiderdorp.nl.

Kerstmarktreis naar Brussel en Gent

uitstapje n Buurtvereniging Zijlkwartier organiseert op vrijdag 7 en zaterdag 8 december een tweedaagse kerstmarktreis naar Brussel en Gent, waarbij de deelnemers worden vervoerd per bus.

Het is alweer voor de zestiende keer dat Buurtvereniging Zijlkwartier in de aanloop naar kerstmis een bezoek een kerstmarkt organiseert. Op veler verzoek is ook dit jaar gekozen voor een tweedaags uitstapje, waarbij de deelnemers vrijdagmiddag en zaterdagmorgen de tijd hebben om de twee steden te ontdekken.

Dit jaar voert de reis naar Brussel en Gent. De bus vertrekt vrijdag vanaf Leiderdorp naar de hoofdstad van België, Brussel. Jaarlijks vindt hier de grootste kerstmarkt van het land plaats. Meer dan 240 kraampjes kleuren de oude straten en gezellige pleinen van het historische centrum. Voor de overnachting wordt een hotel in Aalst gereserveerd.

Zaterdagochtend gaat de reis verder naar Gent. De kerstmarkt in deze authentieke Belgische stad is uitgegroeid tot een waar evenement, de Gentse Winterfeesten. En extra bijzonder is dat deze kerstmarkt wordt georganiseerd in de setting van misschien wel de mooiste binnenstad van Europa rondom de prachtig verlichte Sint Baafskathedraal.

De prijs voor dit weekend is € 71,00 per persoon op basis van een tweepersoons kamer, inclusief busvervoer, hotel met ontbijt en reserveringskosten. Wie mee wil, kan een mailtje met naam, adres, woonplaats en telefoonnummer sturen naar buurthuis@zijlkwartier.nl. Eind oktober komt de bevestiging met betalingsgegevens, de hotelgegevens en de vertrekinformatie. Bel voor meer informatie naar Hans Roest, tel. 06-23254906 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur).

Zangstemmen om van te genieten

concert n Met de uitnodigende titel Enjoy the Voices hoopt vierstemmig Gemengd Koor Appassionato alle muziekminnenden in Leiderdorp en de ruime regio te 'verLeiden' om te komen luisteren naar hun tweejaarlijkse concert op zaterdagavond 10 november om 20.00 in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 19 in Leiderdorp.

Het in maart 2001 opgerichte koor bestaat uit ruim dertig leden. Uitgangspunt voor Appassionato is altijd het 4-stemmige zingen geweest. Ook nu weer zingt het koor een even enthousiaste als melodieuze mengeling van melodieën, die vanuit de hele wereld zijn komen overwaaien. Naast professionele pianobegeleiding wordt het concert extra opgeluisterd door een eveneens professioneel strijkkwartet bestaande uit twee violen, een cello en een contrabas. Dit strijkkwartet zal ook voor het muzikale intermezzo zorgen. De koordirectie is ook nu weer in handen van dirigent Rob van Efferink

Kaarten kosten € 12,50 en zijn te koop via de leden (meer info via info@appassionato.nl of www.appassionato.nl) en aan de zaal.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag 1 november, 20.00 uur

De Roadman Brothers. | Foto: PR Foto: PR

MY HOUSE IN UMBRIA, van Richard Loncraine

Een trein die zachtjes over de glooiende heuvels van het Italiaanse platteland tuft, ontploft. In een van de rijtuigen bevinden zich vier overlevenden: 'De Generaal', een bejaarde Engelse gentleman; Werner, een jonge Duitser; Aimee, een achtjarig meisje dat haar ouders bij de bomaanslag verloor en Emily Delahunty, een Engelse romanschrijfster.

Donderdag 15 november, 14.00 uur

LIFE OF PI, van Ang Lee

Na een schipbreuk belandt Pi op een reddingsboot met een gevaarlijke Bengaalse tijger. Samen worden ze geconfronteerd met tegelijk de schoonheid en wreedheid van de natuur. Life of Pi is gebaseerd op het verhaal van de Canadese schrijver Yann Martel die hiervoor de MAN Brooker Prize won.

Donderdag 13 december, 14.00 uur

AS IT IS IN HEAVEN, van Kay Pollak

Dirigent Daniel Daréus toert om de wereld met zijn wereldberoemde muziekstukken en staat dag na dag op het podium. Tot hij een hartaanval krijgt. Zijn dokter adviseert hem rustig aan te doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp. Reserveren via: info@filmhuisleiderdorp.nl. Toegang: 7,50 p.p., donateurs: 5,00. Betaling: contant aan de zaal.

Muzikaal Tuynieren met The Roadman Brothers

muziek n Zondag 28 oktober is er weer een Muzikaal Tuynieren in het Leiderdorpse café-restaurant De Hollandsche Tuyn start. Dit keer staat de middag in het teken van het duo Johan Merbis en Marcel Kastrop, oftewel The Roadman Brothers.

The Roadman Brothers hebben nog niet eerder opgetreden in de Muzikaal Tuynieren reeks. Zij spelen voor elk wat wils: ballads, popmuziek, rock, house en Nederlandstalig. Stilzitten is er niet bij en meezingen moet.

Het optreden is van 16.00 tot ca. 18.00 uur. De toegang is gratis.

Zoals gebruikelijk kan na afloop van het optreden genoten worden van een eenvoudige maar smakelijke maaltijd voor slechts € 12,50 per persoon. De dagschotel bestaat dit keer uit een half kippetje, Franse frites en gemengde salade. Reserveren voor het eten via tel. (071) 5411464 is gewenst .

De Hollandsche Tuyn ligt aan de Hoofdstraat 24 in Leiderdorp. Meer info op www.dehollandschetuyn.nl of op Facebook.

'Still Alice' te zien in Scheppingskerk

film n In de Kapelzaal van de Scheppingskerk in Leiderdorp wordt donderdagavond 25 oktober de film 'Still Alice' vertoont.

Still Alice, met een hoofdrol voor Julianne Moore, is een verfilming van het bekroonde boek 'Ik mis mezelf'. Het vergaal gaat over Alice, die haar leven goed voor elkaar heeft. Ze heeft een leuke man, drie volwassen kinderen en een prestigieuze baan als taalwetenschapper op Harvard University. Maar langzamerhand raakt Alice de grip op haar geordende leven kwijt. Al snel blijkt dat ze Alzheimer heeft, ook al is ze pas 50 jaar oud. De wereld die ze kende wordt steeds kleiner. Alice moet haar leven en haar relaties opnieuw leren vorm geven. Het draait niet meer om de toekomst, maar om het moment. En om jezelf blijven, terwijl alles om je heen verandert.

Julianne Moore wordt geroemd door de wijze waarop ze haar personage Alice neerzet en ontving voor haar rol een Oscar.

De Scheppingskerk ligt aan de Van Poelgeestlaan 2. De film begint op 25 oktober om 20.00 uur. De toegang bedraagt € 5,00, inclusief consumpties.

Optreden Iers mannenkoor 'Why Not' bij Pluspunt

zang n Bij ouderenorganisatie Pluspunt kan zaterdagmiddag 10 november geluisterd worden naar prachtige Ierse muziek. Dan treedt hier het Iers mannenkoor 'Why Not' op.

Het koor bestaat uit twaalf zangers die worden begeleid door een accordeonist, violist, gitarist en fluitist. Een groep enthousiaste zangers en muzikanten met een grote liefde voor Ierse traditionals, ballads, pubsongs en alles daar tussen in. Het koor treedt al voor de derde keer op bij Pluspunt op verzoek van het publiek. Zij hebben onlangs een CD uitgebracht en gepresenteerd in Katwijk.

Toegang is gratis op vertoon van een toegangsbewijs. Vanaf dinsdag 23 oktober zijn de kaarten op te halen bij Pluspunt aan de Splinterlaan 156 in Leiderdorp op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

cultuur & uitgaan

Foto: PR

Begin 2019 opent het Leiderdorps Museum de tentoonstelling 'Nieuw Licht op Leithon'. De expositie is naar aanleiding van de grote opgravingen die in 2013 plaatsgevonden hebben in het gebied De Plantage, ook bekend als het veldje van Samsom. In de aanloop daarheen nemen we u de komende maanden mee naar de Merovingische en vroeg-Karolingische tijd, de 7de en 8ste eeuw. Dit keer gaan we in op de vraag: Maakten de Friezen die in Leithon woonden, deel uit van een groter geheel of stonden zij op zichzelf?

Vroeg-Middeleeuwse Friezen                 in Leiderdorp

De Friese stammen die zich in vele nederzettingen langs de Noordzeekust hadden gevestigd, waren aan elkaar verwant en vormden een eenheid in taal, cultuur en handel. Maar een staat zoals we die tegenwoordig kennen, was er niet. De diverse stammen hadden een eigen 'elite' en tussen de 'elites' was regelmatig contact. In deze elites stonden krijgsheren op, aanvoerders die voor de Friese stammen koningen waren.

Finn Folcwalding, die begin 5de eeuw leefde, wordt beschouwd als de eerste koning van de Friezen. Hij is slechts bekend is uit middeleeuwse liederen. Zijn machtscentrum lag vermoedelijk in of nabij Holstein Noord Duitsland. In het oud Engelse heldengedicht 'Beowulf' wordt zijn strijd met de Denen beschreven: Gewiton him ðá wígend wíca néosian fréondum befeallen, Frýsland geséon,hámas ond héaburh· Hengest ðá gýt wælfágne winter wunode mid Finn eal unhlitine· eard gemunde þéah þe ne meahte on mere drífan hringedstefnan. Wat wordt vertaald als: "De strijders keerden terug naar hun huizen in Frisia. Krijgsheer Hengest bleef die winter bij Finn, omdat de zee dichtgevroren was".

Historici denken dat er begin 7e eeuw een Friese koning heeft bestaan met de naam Audulf. Het grondgebied waarover deze koning heerste, lag mogelijk in het centraal rivierengebied van Nederland. Er zijn geen geschreven bronnen over deze vorst, maar er zijn wel gouden munten met het opschrift "AVDVLFUS" en "FRISIA" gevonden. De munten dateert men tussen 600 en 630 en dit zijn de enige tekenen van schrift uit die periode.

De Engelse monnik Beda schrijft in de vroeg middeleeuwse Historia ecclesiastica uit 731 over Aldgisl (afbeelding hieronder) . Hij wordt koning van de Friezen genoemd. Dat Beda hem koning noemt, is voor historici van wezenlijk belang, omdat de Frankische bronnen uit die tijd de Friezen steeds als een onderworpen volk aanduiden: zo worden de Friese leiders in hun geschriften hertogen genoemd en geen koningen. Hertogen waren bij de Franken leenmannen, onderhorig aan de koning. Bij de Friezen was de krijgsheer een gemeenschappelijke aanvoerder, een koning, onder wie zij zich aaneengesloten hadden tegen een gemeenschappelijke vijand. Aldgisl had zijn zetel in het centrale rivierengebied van Holland en Utrecht, mogelijk Dorestad.

                                                Wordt vervolgd

Van de volgende bronnen is gebruik gemaakt: 'Nieuw Licht op Leithon' van Dijkstra, Verhoeven en Van Straten, 'De Friezen' van Van der Tuuk en Wikipedia. De afbeelding van Aldgillis staat in de 'Chronique ofte Historische geschiedenisse van Frieslandt' van P. Winsemius.

Gedichten bij beelden

Het kunstwerk Gratis Orde van VGTO dat drijft in de vijver bij Waterschapsheuvel. | Foto: PR Foto: PR

poëziemiddag n Stichting Kunst in de Heemtuin organiseert op zaterdag 27 oktober een poëziemiddag in de Leiderdorpse Heemtuin in park De Houtkamp. Zeven dichters uit Leiden en Leiderdorp presenteren dan ter plekke de gedichten die ze speciaal bij de kunstwerken in de Heemtuin hebben gemaakt. De middag is vrij toegankelijk voor wie geïnteresseerd is in poëzie en kunst.

Mieke van den Berg, Wilco van der Kamp, Joke Schrijvers, Egon Snelders, Frans Terken, Leni Venne en Marianne van Velzen, de nieuwe stadsdichter van Leiden, lieten zich deze zomer inspireren door de kunstwerken in de Heemtuin. Zij maakten ieder een of meerdere gedichten. Deze delen zij graag met u in de bijzondere omgeving van de Heemtuin.

Programma

Na ontvangst om 14.30 uur bij de ingang van de Heemtuin bij de kinderboerderij start de wandeling langs de kunstwerken om 15.00 uur. De dichters dragen hun gedichten voor en projectleider Aris de Bakker van stichting Kunst in de Heemtuin geeft een toelichting op de beelden. De afsluiting is rond 16.00 uur met een drankje. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen aan info@kunstindeheemtuin.nl, maar vooraf opgeven is niet verplicht. Deelname is gratis, een bijdrage aan de Stichting is van harte welkom.

De tentoonstelling 'Heemtuin Verbeeld XI' wordt georganiseerd door Stichting Kunst in de Heemtuin in de Leiderdorpse Heemtuin in park De Houtkamp. Dit jaar heeft de fentoonstelling als thema 'Chaos in orde'. Dertien kunstenaars exposeren hier hun werken, passend bij dit thema. Beelden en natuur versterken elkaar, wat een bezoek aan de Heemtuin een unieke ervaring maakt. Zaterdag 27 oktober is een van de laatste dagen dat de huidige beeldententoonstelling in de Heemtuin te zien is. Meer informatie op kunstindeheemtuin.nl.

Waardebonnenactie voor boek over Leithon

uitgave n Het Leiderdorps Museum komt met een boek over de vroegmiddeleeuwse nederzetting Leithon. Om de uitgave van dit boeiende, rijk geïllustreerde boek mogelijk te maken, verkoopt het museum vanaf 25 oktober waardebonnen van 10 euro. De prijs van het boek is nog niet bekend maar bij aankoop van het boek kan de waardebon als gedeeltelijke betaling worden gebruikt.

Het boek komt begin 2019 uit ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nieuw Licht op Leithon' die het Leiderdorps Museum organiseert in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. De tentoonstelling gaat over de in 2013, in het gebied de Plantage (ook bekend als 'het veldje van Samsom'), opgegraven nederzetting Leithon. Deze nederzetting stamt uit de 7de en 8ste eeuw en lag aan het riviertje 'Leitha'.

Over de mensen

Het boek, 'Nieuw Licht op Leithon, Leiderdorp in de Vroege Middeleeuwen', geschreven door dr. Menno Dijkstra, gaat over de mensen die in de Merovingische en Karolingische tijd in deze nederzetting woonden. Dijkstra beschrijft hun cultuur, hun woningen en hun kleding en sieraden en ook de manier waarop zij zich staande hielden in het waterrijke landschap. Ook gaat het boek in op het voedsel dat de mensen nuttigden en de bereidingswijze hiervan, de ambachten die zij beoefenden en de handel die werd gedreven in Noordwest-Europa.

Dijkstra is medeauteur van het 880 pagina's tellende wetenschappelijke rapport 'Nieuw Licht op Leithon' en was medeverantwoordelijk voor de opgravingen in 2013.

De waardebonnen zijn voor €10 per stuk te koop gedurende de openingsuren van het museum (woensdag van 14.00 – 17.00 uur, zaterdag van 10.30 – 12.30 uur, zondag 14.00 – 16.00 uur en dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur). Het Leiderdorps Museum bevindt zich in gebouw De Sterrentuin gelegen aan de Van Diepeningenlaan 110.

Toneelworkshops voor volwassenen

Toneelspelen n In de Leiderdorpse Willem de Zwijgerschool start op maandagavond 29 oktober een serie van acht toneelworkshops voor volwassenen, die worden gegeven door een professionele theaterdocent.

Je bent nooit te oud om te leren acteren. Sylvia Sonnenberg uit Leiderdorp weet daar over mee te praten. "Voordat ik meedeed met de toneelworkshops heb ik nooit geweten dat er zoveel verschillende personen in mij huizen. Samen, stap voor stap, een toneelstuk opbouwen en meemaken dat je rol tot leven komt en ervaren hoe je door de toneellessen los kunt komen van je dagelijkse wereld. Heerlijk om je fantasie optimaal in te zetten", aldus Sylvia.

Ervaring met toneelspelen is niet van belang voor deelname. Het gaat om spelplezier, samen in een groep met andere volwassenen, waarbij meteen naast verschillende toneelspeltechnieken allerlei andere vaardigheden opgepikt worden. De workshops zijn steeds van 20.00 tot 21.30 uur. De Willem de Zwijgerschool ligt aan de Bernhardstraat 1. Mail naar info@theaterplaats.nl of bel 06 53306688 voor aanmelden en meer informatie.

cultuur & uitgaan

Alecto-vrouwen pakken volle winst in wisselvallige wedstrijd

Anne van Eindhoven aan de bal met links Rose Breedveld en rechts Mathilde Dezitter. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

hockey n Na het verlies van vorige week had Alecto dames 1 keihard gewerkt aan de voorbereiding voor de wedstrijd van zondag 21 oktober tegen Wageningen. Na een slappe eerste helft herpakten de Leiderdorpse hockeysters zich, wat resulteerde in een 2-1 overwinning.

Door: Annick Weterings

Keeper Andrew Bontje redde meer dan eens bekwaam. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Op eigen terrein in De Bloemerd had Alecto moeite om op gang te komen. Wageningen begon juist ijzersterk. De bezoeksters kregen kans na kans en aasden op de 0-1. Alecto-keepster Annick Weterings hield haar goal lang schoon maar uit een strafcorner kon Wageningen toch een voorsprong nemen.

In de rust kregen de Alecto speelsters een stevige preek die het gewenste positieve effect had. Bij de start van de tweede helft stond er weer een team dat drie punten wilde pakken. De gastvrouwen begonnen fel en namen de overhand. Hierdoor kregen ze steeds meer kansen, hoewel het maar niet lukte de strafcorners die zij meekregen te verzilveren.

Pas in de 52e minuut kon Alecto de stand gelijk trekken. De bal werd naar voren gespeeld en bereikte Nine Spoorendonk. Zij had alle ruimte en maakte daar ook gebruik van. Met een slag belandde de bal achter de keepster van Wageningen in het goal.

Dit gaf Alecto vleugels, want vijf minuten later maakte verdedigster Demi van As een prachtige actie over de achterlijn, waar zij werd neergehaald. En dat kon maar één ding betekenen: een strafbal. Anne van Eindhoven, de strafbalspecialist, mocht de bal gaan nemen. Beheerst pushte zij de bal in het doel en zo bracht zij Alecto op een 2-1 voorsprong. Hierna speelde de thuisploeg de wedstrijd rustig uit.

Het was een wat rare wedstrijd, waarin niet echt mooi hockey werd gespeeld. Voor de dames maakte het verloop van de wedstrijd niet uit, want met de drie punten zijn zij weer gestegen naar de 5e plek op de ranglijst. Volgende week zondag mag Alecto naar Boxtel om daar tegen MEP hopelijk weer de winst te pakken.

Man-meer situatie helpt RCL niet

Voetbal n Na een half uurtje spelen kreeg DSO speler Stefan Stam rood na een grove charge op de enkels van Nick van Bemmel. Dat gaf extra hoop in de harten van de roodwitten om de opponent eronder te krijgen. RCL had tot dan toe zeer behoorlijk gevoetbald en de overtalsituatie moest haast wel tot doelpunten leiden. Zoals zo vaak echter kon ook het elftal van RCL niet omgaan met de overtalsituatie. Vlijmscherpe counters hadden zelfs voor winst van DSO kunnen zorgen. Beide ploegen kregen zaterdag in Leiderdorp met een punt wat ze verdienden.

RCL kon terugkijken op een zege op DoCoS en een knap gelijkspel tegen Berkel. Zaterdag hoopte de thuisploeg dan ook op drie punten. Thom Wijnalda leek de roodwitten al rap aan een voorsprong te helpen, maar de vingertoppen van keeper Rodger Takken voorkwamen dat. De Leiderdorpse spits schoot later nog eens rakelings voorlangs. Dreiging voorin dus. Dat kwam mede doordat de Leiderdorpers hun huiswerk goed gedaan hadden. De verdediging van DSO werd vroeg onder druk gezet en daar wist men bij de bezoekers lang niet altijd goed raad mee met als gevolg balverlies.

Dat wil niet zeggen dat DSO een speelbal van RCL was. Keeper Andrew Bontje was steeds paraat en redde meer dan eens bekwaam.

In meerdere opzichten was de rode kaart van de DSO speler een breekpunt. De mannen van Faizel Soekhai wisten zich in een overtalsituatie, maar wat nu? De vlotte combinaties verdwenen en er werd erg traag opgebouwd, slordig ook, want er werd met regelmaat onnodig balverlies geleden. DSO begreep beter wat hen te doen stond. Messcherpe counters leverden kansen op voor onder andere Hagi en Jeffrey Flohr, maar ook die werden niet benut.

In de tweede helft meer van hetzelfde, uitgezonderd in de eerste vijf minuten. Toen stond de thuisploeg hevig onder druk. Lesley van den Berg dook als een duveltje uit een doosje op tussen de verdediging en Bontje, maar schoot rakelings naast. Een minuut later raakte hij met een schuiver zelfs de binnenkant van de paal. RCL stelde daar in de rest van de tweede helft te weinig tegenover. Uiteindelijk gingen alle ballen hoog richting Wijnalda die dan maar koppend voor een oplossing moest zorgen. Van Bemmel voor RCL en Kevin Cameron van DSO in de laatste minuut waren er nog wel dichtbij, maar ook hun inzetten verdwenen naast of over het doel.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl, Ruud Fray

Velocitas zet belangrijke stap naar handhaving

Alle winnaars bij elkaar met in de groene shirts de kampioenen van de School Kastanjelaan. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Korfbal n Velocitas heeft een belangrijke stap gezet in de strijd om handhaving in de overgangsklasse. De debutant won met 12 - 16 van hekkensluiter Die Haghe, waarmee de Leiderdorpers nu op 3 punten afstand van de laatste plaats staan. Met de tweede overwinning op rij komt Velocitas ook op gelijke hoogte met VEO.

Door: Siebe Schuemie

Vorige week had Velocitas een wake up call nodig om een vroeg opgelopen achterstand ongedaan te maken. Een wijze les die is blijven hangen, want op het veld van Die Haghe vlogen de Leiderdorpers uit de startblokken.

Een vroege treffer van Ivar van Driel opende de score. Daarna ging de score nog heel even gelijk op, maar waren het de Leiderdorpers die op het scherpst van de snede schoten. Met goals van onder andere Christel Zwanenburg, Mitchell de Boer en Joachim Jägel liepen de Leiderdorpers uit naar een 2 – 6 voorsprong.

Die Haghe wachtte niet af en bracht al snel een lange heer in de ploeg. Velocitas zag zich genoodzaakt om het aanvalsspel aan te passen. Dat gebeurde secuur en met geduld, waardoor de Leiderdorpers de voorsprong vasthielden tot de rust: de kleedkamers werden opgezocht met een stand van 12 - 8.

De bespreking tijdens de rust stond in het teken van één opdracht: niet verslappen. Daar werd voor 50 procent gehoor aan gegeven. De aanval miste scherpte in het tweede part. Maar Coach Leo van den Bos zag zijn ploeg wel ijzersterk verdedigen, waardoor de overwinning niet meer in gevaar kwam. Eindstand: 12 - 16.

Velocitas loopt 3 punten uit op Die Haghe en komt nu op gelijk hoogte met VEO. De laatste wedstrijd voor de seizoensonderbreking is tegen Meervogels. Dat wordt een pittige: de eerste ontmoeting eindigde in 12 - 18 voor de ploeg uit Zoetermeer. Hopelijk zorgt de overwinningsreeks voor de benodigde vleugels tegen Meervogels.

School Kastanjelaan grote winnaar Schoolbasketball toernooi 2018

basketbal n Zowel het meisjes- als het jongensteam van de School Kastanjelaan toonde zich de sterkste op het Leiderdorpse Schoolbasketbal toernooi 2018.

Al vele jaren organiseren Basketball Vereniging Leiderdorp en Sportfondsen Leiderdorp het basketbaltoernooi voor basisscholen. Woensdag 17 oktober deden zeven scholen mee. De Hasselbraam, De Hobbit, 't Bolwerk, de School Kastanjelaan en de Prins Willem-Alexanderschool kwamen met een jongens- en een meisjesteam, Daltonschool De Leeuwerik en De Regenboog hadden alleen een jongensteam.

De inzet was groot, de aanmoedigingen langs de kant oorverdovend. Aan het eind van de succesvolle middag in sporthal De Bloemerd werden de bekers namens BVL uitgereikt door Simone van Meurs.

De grootste beker bij de meisjes was voor de School Kastanjelaan, 't Bolwerk werd tweede en De Hobbit derde. Ook bij de jongens pakte de School Kastanjelaan de eerste prijs, gevolgd door De Hasselbraam (2e) en De Regenboog (3e).

Tweemaal de Kastanjelaanschool als schoolkampioen betekent een serieus ijzersterke lichting basketballers! Wie daagt ze in 2019 uit?

Spectaculair programma tijdens de 24e Leiderdorpse sportverkiezing

prijzen n De Leiderdorpse Sportverkiezingen 2018 vinden plaats op vrijdagavond 30 november in de grote zaal van Zalencomplex A4 aan de Elisabethhof. Dat betekent dat er dit jaar genoeg ruimte is voor alle belangstellenden.

Iedereen die wil, kan er dus bij zijn als de prijzen worden uitgereikt aan de sportvrouw, de sportman, de sportclub, het sportteam, de sportvereniging, de sporttalenten en de sportvrijwilliger van het jaar.

Wel moet de organiserende Stichting Sport Promotie Leiderdorp, om de kosten te dekken een kleine toegangsprijs vragen. Maar daar krijg je dan ook wat voor. De sportverkiezingsavond belooft een waar spektakel te worden. Zo komt waterpolo-international Iefke van Belkum wat vertellen over haar sport en hoe zij dit alles beleeft heeft. De ID Dance Factory presenteert zich met vrolijke en aanstekelijke dansen, de Campoeira dansers gaan het publiek verbazen met een fantastische Zuid-Amerikaanse versie van dans en acrobatiek en tenslotte komen er zangers en of zangeressen om de zaal in goede sferen te brengen. Na afloop is er gelegenheid om de winnaars te spreken en te feliciteren en de after-party mee te maken.

Meer informatie volgt later in deze krant.

Vier veldkampioenen voor Velocitas

Velocitas B3 Foto: Frans van Herwijnen

Korfbal n De eerste helft van het veldseizoen zit er bijna op voor de korfbalsport. Over een week gaan de korfballers de zaal in. Velocitas maakt na twee maanden de eerste rekening op, en die is positief: al vier keer kon het 'We are the Champions' ingezet worden.

Velocitas 9 (foto linksboven) was het gehele seizoen verreweg de sterkste, maar moest dat nog wel even laten te zien tegen Fluks 2 uit Noordwijk. Dat gebeurde, en met overtuiging: op het kunstgras van onze buren aan de zee werd met 4 - 8 gewonnen. De enigszins lage score kwam door de zenuwen, aldus het team dat bij elkaar opgeteld al bijna 100 jaar aan korfbalervaring heeft.

Velocitas A2 Foto: Frans v.Herwijnen
Velocitas 9 Foto: Frans van Herwijnen
Velocitas E3 Foto: Frans van Herwijnen

Even leek Velocitas A2 (foto linksonder) ongeslagen kampioen te worden, en toen was er die offday in de uitwedstrijd tegen Madjoe. Na een weekend flink balen gingen de schouders eronder. Er werd zelfs drie keer getraind in plaats van de gebruikelijke twee keer. Het effect: een klinkende 12 - 4 overwinning tegen Fluks uit Noordwijk. Stiekem is thuis kampioen worden ook veel leuker.

Velocitas B3 (foto rechtsboven) stond na wedstrijden bovenaan, maar moest die plaats delen met VZOD B1, dat een veel beter doelsaldo had. Het eerste onderlinge duel was een spannende: de B3 won het sleutelduel met 12 - 10. Na een klinkende overwinning van 14 - 8 tegen TOP uit Sassenheim ging de beker al voor het einde van het seizoen de lucht in.

Zeg je E3 (foto rechtsonder), dan zeg je verdedigen . Dat kunnen de jeugdspelers van Velocitas namelijk als geen ander. In de eerste zes wedstrijden kregen de kersverse kampioenen slechts 9 doelpunten tegen! Met een doelsaldo van 47 in de plus was de competitie misschien niet heel spannend, maar de beker daarom meer dan verdiend.

| Foto's: Frans van Herwijnen

Alecto onderuit op eigen veld

Quintus Risschen aan de bal, Koen Dickhoff loopt mee. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

hockey n De mannen van Alecto H1 hebben zondag 21 oktober hun ongeslagen status op eigen veld verloren tegen titelkandidaat Huizen H1. In een boeiend gevecht gaf Alecto binnen tien minuten na rust de wedstrijd weg.

Door: Jerome van Donk

De equippe van Sander Rottier en Maarten Memelink stond voorafgaand aan de wedstrijd zondag op een keurige zevende plaats. De promovendus trof in tegenstander Huizen een van de gedoodverfde titelkandidaten en dit werd ook zichtbaar in het spelbeeld. Vanaf het beginsignaal had Huizen het initiatief (en de bal) en werd Alecto teruggedrukt met de rug tegen de muur.

Keeper Youri Muller moest al snel reddend optreden op een vrije schotkans voor de spits van Huizen. Enkele minuten later was ook hij geklopt toen een strafcorner hard in de rechterbovenhoek vloog. Alecto was voornamelijk slordig in balbezit en hielp zodoende de gasten in het zadel. Huizen combineerde vlot en makkelijk en het was aan de Alecto defensie te danken dat het slechts 0-1 bleef. Effectief was de thuisploeg echter wel. De eerste grote kans was ook gelijk raak. Vlak voor rust kreeg Bart Zoutendijk de bal voor zijn stick na een afgeslagen aanval. Zoutendijk aarzelde niet en haalde met zijn backhand hard uit: 1-1.

Na rust was het tien minuten chaos in het veld. Een dekkingsfout achterin resulteerde in een vrije intikker voor de spits van Huizen en hij faalde niet. Hierna kreeg het offensief van Huizen nog meer gestalte in de vorm van zes strafcorners. De vierde poging was raak en de vijfde resulteerde in een strafbal. Ook dit buitenkansje werd onberispelijk binnen geschoten.

Zo keek de thuisploeg met nog 15 minuten te spelen tegen een 1-4 achterstand aan. De ploeg toonde echter wel karakter en vol vuur werd de aanval gezocht. Dat resulteerde al snel in de 2-4, toen Jarmo van der Velden een voorzet vanaf rechts binnen kon tikken. Drie minuten later kwam zelfs de 3-4 op het

Alecto verkocht de huid duur maar kwam op detailniveau te kort

scorebord, toen wederom Van der Velden een strafcorner hard en zuiver wist te scoren. Het spel golfde op en neer en ook Huizen liet zich niet onbetuigd. Keeper Muller wist echter de spits van Huizen dit keer van het scoren af te houden. Alecto behield het geloof op een resultaat, maar deze hoop bleek slechts van korte duur. Huizen wist de 3-5 nog te scoren en daarmee verdiend de drie punten veilig te stellen.

Alecto verkocht de huid duur, maar kwam op detailniveau te kort. Volgende week volgt een belangrijke uitwedstrijd op Upward, waar een goed resultaat nodig is om niet in de degradatiezone terecht te komen. De afslag is om 14.45 uur in Arnhem.

Paarden gezond, wedstrijden gepland

Paardensport n Alle lichten staan weer op groen bij de Leiderdorpse manege Liethorp. Het droes-gevaar is geweken en de hele paardenpopulatie is gezond. Dat betekent dat de ruitervereniging weer wedstrijden kan organiseren. Zondag 28 oktober worden op de manege in het Leiderdorpse sportpark De Bloemerd carrousel- en pas de deuxwedstrijden gehouden. Altijd een spectaculair schouwspel. Publiek is welkom. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur en zullen eindigen rond de klok van 16.30 uur. Er is tevens gelegenheid om het manegecomplex, sinds kort voorzien van een nieuw dak met daarop 200 zonnepanelen, te bekijken.

De open dag van Liethorp op 23 september kon niet doorgaan vanwege een infectie met de zeer besmettelijke droesbacterie bij één van de paarden. Dankzij een streng protocol, dat werd opgesteld na de vorige droesuitbraak, bleef het ditmaal gelukkig beperkt tot één geval.

Gouden beker voor RCL JO9

voetbal n RCL JO9-1 heeft afgelopen weekend het internationaal getinte Dutch Soccer Tournament in Rotterdam gewonnen. Dankzij deze winst mogen ze in mei deelnemen aan de Dutch Soccer Youth Cup, met een groot internationaal deelnemersveld. Meer over deze kanjers en hun prestatie op www.leiderdorpsweekblad.nl.

Nieuws van Pluspunt

Activiteiten / diensten van Pluspunt

Vanaf 1 januari 2019 wordt het welzijnswerk, waaronder het huidige werk van Pluspunt, in Leiderdorp uitgevoerd door Incluzio. Incluzio zal de inwoners van Leiderdorp hierover zelf informeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Incluzio via leiderdorp@incluzio.nl of bellen met Janine de Vries (06-10423809).

Do 1 nov: Klassieke Muziekkring

Van 14.00 tot 16.00 uur is er Klassieke Muziekkring, o.l.v. Agnes Luk en Ricky Mulder, in de zaal van Pluspunt. Aan de hand van een wisselend thema kunt u iedere keer weer bijzondere klassieke muziekstukken horen en wordt er verteld over de achtergrond van de stukken. Kosten € 2,50; incl. koffie of thee. Aanmelden is niet nodig.

Wo 7 nov: Winkelochtend Winkelhof

Voor de 18e keer wordt in het winkelcentrum Winkelhof een speciale winkelochtend gehouden voor ouderen en mensen met een beperking. De winkelochtend wordt gehouden op wo. 7 november van 9.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Voor meer informatie, zie het persbericht elders in deze krant.

Dag van de Mantelzorg – Verras de mantelzorger!

Op do 8, vr 9 en za 10 november worden er verschillende activiteiten aangeboden voor mantelzorgers. Voor meer info: www.wijzijneva.nl (ga naar 'voor mantelzorgers' en klik op 'dag van de mantelzorg'). Aanmelden kan vanaf 26 september.

Za 10 nov Optreden van Iers mannenkoor Why Not

Om 14.30 uur kunt u bij Pluspunt luisteren naar prachtige Ierse muziek van Why Not, een groep enthousiaste zangers en muzikanten met een grote liefde voor Ierse traditionals, ballads, pubsongs en alles daar tussen in. Toegang is gratis op vertoon van een toegangsbewijs. Kaarten kunnen vanaf dinsdag 23 oktober worden opgehaald bij Pluspunt.

Algemene informatie over Pluspunt

.Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 541 35 36, e-mail: info@pluspuntleiderdorp.nl, website: www.pluspuntleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. (071) 5894304.

zondag 28 oktober, dertigste zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. het Kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 28 oktober

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn + ds. F.C. van Dijke, dienst voor doven en horenden.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. A. van Buuren, Amsterdam.

Alrijne

10.00 uur dhr. J. Koeleman

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

De Scheppingskerk van de Protestantse Gemeente Leiderdorp aan Van Poelgeestlaan 2. | Foto: PR

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Info.: bgldorp.nl, secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 28 oktober

10.00 uur: ds. A.B. van der Heiden.

18.00 uur: ds. H.A. van Zetten (H.C. 40).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten:

Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 28 oktober, 10.15 uur: ds. I. Hasselbach-Jongsma (Do, L'dorp).

.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

22 t/m 28 oktober: TP Unident (F. Tahmasian), Breestraat 61, 2311 CJ Leiden. Tel. (071) 5146004.

29 oktober t/m 4 november: TP Smaal (C.H. Pos-Smaal), Dalkruidzoom 12A, 2353 RW Leiderdorp. Tel. (071) 5893568.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.