De Rijnsburger

6 december 2018

De Rijnsburger 6 december 2018


3 / 24

5 / 24

7 / 24

11 / 24

15 / 24

17 / 24

23 / 24

ZONDAG 9 december

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Peter Sarneel

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Oscar Lohuis

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. D. Kruijt,
Arnhem Zuid

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. B. van Egmond

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. L. Hoftijzer
17.00 uur: ds. L. Hoftijzer
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: ds. A. Meek
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Haasnoot

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. J.R. Geersing,
Ridderkerk
18.30 uur: ds. K. de Vries,
Amsterdam Zuid/West

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. Z. de Graaf, Katwijk
18.30 uur: ds. A. Christ, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. P. Terpstra, Heemstede

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Harry Oudshoorn
19.00 uur: Bijbelstudie