De Rijnsburger

22 augustus 2019

De Rijnsburger 22 augustus 2019


3 / 20

5 / 20

7 / 20

9 / 20

13 / 20

Mensen betrekken bij samenleving

Iedereen telt mee. | Foto: Paul van Houten Foto: Paul van Houten

Welzijnskwartier Katwijk heeft verschillende participatietrajecten om mensen met een afstand tot de samenleving te helpen om er weer bij betrokken te worden. Tijdens deze trajecten wordt ingespeeld op wat iemand al kan, waar men plezier in heeft en zelfvertrouwen van krijgt. De deelnemers leren zo nieuwe vaardigheden en onderhouden en/ of ontwikkelen (sociale) netwerken. Zij krijgen een zinvolle dagbesteding en leveren een bijdrage aan de lokale samenleving.

Andreasplein decor voor vrijwilligersmarkt. | Foto Paul van Houten Foto: Paul van Houten

Als organisatie bieden we vijf verschillende participatie trajecten: Sociaal Beheer, Talent coaching, Vitale Sportvereniging, VIP+ en Medelanders.

Sociaal beheer begeleidt deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met het opbouwen van arbeidsvaardigheden. Deelnemers gaan op diverse locaties van Welzijnskwartier aan de slag met het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van schoonmaak en klein onderhoud. Daarnaast zijn er klussen op het gebied van groenvoorziening en gastheer/vrouw.

Talentcoaching biedt een dagbesteding voor jongeren van 16 tot 23 jaar die door omstandigheden geen school gaan of werk hebben. Een weekvulling opgebouwd uit stage, onderwijs en sport kan leiden tot een entree mbo 1-diploma om vervolgens weer aan te haken richting een startkwalificatie of uitstromen naar werk. Er wordt vraaggericht gewerkt met een plan van aanpak, zodat de deelnemer kan groeien en stappen kan maken.

De vitale sportvereniging biedt trajecten waar re-integranten een werk- en/of dagritme kunnen opbouwen. De deelnemers gaan aan de slag binnen maatschappelijke projecten bij (sport)verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn: Eetkamer de Krom, fietslessen op de Goerie en onderhoudswerkzaamheden bij vv Valken 68 en vv Katwijk. Hierin worden zij begeleid door vrijwilligers van de vereniging en/of de werk- en trajectbegeleiders vanuit Welzijnskwartier.

VIP+ biedt begeleiding aan iedereen die niet zelfstandig in staat is om vrijwilligerswerk te vinden en te behouden. Deelnemers worden bemiddeld naar een duurzame plek binnen het vrijwilligerswerk via een groepstraining of individuele coaching, waarna de deelnemer het vrijwilligerswerk zelfstandig voortzet. Door deze extra hulp vindt iemand zijn eigen weg voor de toekomst.

Medelanders verzorgt de eerste opvang van vluchtelingen die zich in de gemeente Katwijk vestigen. Het gaat hier om mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd. Statushouders krijgen ondersteuning bij het betrekken van een woning, het aanvragen van alle nodige voorzieningen, het wegwijs maken in gemeente Katwijk en de inburgering/participatie in de lokale samenleving.

Match op vrijwilligers-markt?

Tijdens de laatste Toeristenmarkt van het seizoen, op dinsdag 27 augustus, wordt op het Andreasplein een vrijwilligersmarkt georganiseerd door het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) van Welzijnskwartier. Corine Hoek, medewerker VIP vertelt enthousiast.

'Op deze markt kun je persoonlijk kennismaken met de medewerkers van DSV Verzorgd Leven, Marente – De Wilbert, Operatie Steenbreek / Tiny Forest, Dierenasiel Stevenshage, IJsclub Voorwaarts, HaSpaDie K.G.K., Keuringsdienst de Goerie, 's Heerenloo, Tesselschade Arbeid Adelt, St. Historie Vliegveld Valkenburg, De Brug Katwijk, Topaz Overduin – Katwijk, Zonnebloem Katwijk-Valkenburg, Mannenkoor Jubilate, Jutters Katwijk, Het Raamwerk, Tafeltennisvereniging Rijnsoever, Platform Gehandicaptenbeleid, Stichting de Steenrots en De Voorraadkast. Wie weet ontstaat er wel direct een match voor vrijwilligerswerk. Vind je het leuk om over je vrijwilligerswerk vertellen, kom dan bij onze stand langs. Dan ontvang je daar een bon voor een lekker ijsje van Krijn.'

'Ook als je niet direct op zoek bent naar vrijwilligerswerk, is het leuk om even op deze markt aan te waaien en te zien hoe veelzijdig het vrijwilligerswerk in de gemeente Katwijk is.

Wil je meer informatie mail dan naar: vip@welzijnskwartier.nl

Persoonlijke groei en ontwikkeling

Martin Zwanenburg is deelnemer van Welzijnskwartier Sociaal Beheer, een traject waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op doen. Martin is een aantal jaar geleden aan de slag gegaan met werkzaamheden op gebied van klein onderhoud en schoonmaken in de gebouwen van Welzijnskwartier. 'In samenwerking met Stichting Scum ben ik de laatste tijd in hun jongerencentrum werkzaam.'

Wat heeft het traject voor jou betekend?

'Ik heb de afgelopen jaren hulp gehad op verschillende manieren. Zo ben ik geholpen met gesprekken en het leggen van contact met diverse organisaties. De hulp die ik heb gehad, heeft ervoor gezorgd dat ik niet verder in de problemen ben gekomen.'

'Ik ben heel blij dat ik ben geholpen met mijn ups en downs. Ik heb best veel problemen gehad, maar ik heb geleerd om mezelf overeind te houden als het even iets minder gaat. De afgelopen jaren ben ik als persoon gegroeid en heb ik positieve stappen gemaakt in mijn leven waar ik trots op ben. Mijn zelfvertrouwen is terug en ik kan weer heel veel aan.'

Ik kan weer heel veel aan

Dit zijn niet de enige stappen die Martin heeft gemaakt.

'Sinds juni ben ik drie dagen in de week gaan werken in de bouw, met uitzicht op een baan. Ook heb ik ingesproken in de gemeenteraad, dat was voor mij een grote mijlpaal.'

WELZIJNSKWARTIER is een ondernemende organisatie die samen met anderen stimuleert dat mensen actief meedoen en mee kunnen blijven doen aan de samenleving, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of beperking.

Welzijnskwartier werkt intensief samen met vrijwilligers en diverse organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Martin is actief bij Stichting Scum.

Welzijnskwartier, Huize Callao, Callaoweg 1, 071 4033323,

info@welzijnskwartier.nl,

www.welzijnskwartier.nl

welzijnskwartier

17 / 20

19 / 20

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: leesdienst
19.00 uur: ds. M.A. Kempeneers

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Jan Valstar

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Simon v. Groningen

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Kaag

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. B. Noort
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. I. de Graaf
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
19.00 uur: dhr. G. Bremmer
De Voorhof
9.30 uur: ds. B. Lamain, Den Hoorn

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: Leesdienst

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. Jac. Jongejan, Katwijk
18.30 uur: ds. E.J. van Rooijen, Noorderloos

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Liesbeth van der Plas