Katwijk Speciaal

9 januari 2018

Katwijk Speciaal 9 januari 2018


'Veel dingen om trots op te zijn'

De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie werd druk bezocht om goede wensen met elkaar uit te wisselen. | PvK Kampen

rede n Het was voor burgemeester Cornelis Visser zijn eerste nieuwjaarstoespraak als eerste burger van onze gemeente. Hij blikte kort terug op de situatie rond de jaarwisseling en constateerde tot grote tevredenheid dat het met de vernielingen gelukkig mee was gevallen. 'Misschien heeft het filmpje op Dumpert wel gewerkt'. Belangrijker waren echter de thema's met een blik op de toekomst.

Visser voelt zich inmiddels ingeburgerd in de gemeente Katwijk. Hij heeft veel mensen in de drie dorpskernen leren kennen en ook wat er zoals leeft onder de bevolking. Spreekuren op locatie bevielen hem prima. 'Ik ben op heel veel plaatsen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg geweest, plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze elkaar helpen en waar ze samen de geschiedenis en de monumenten die onze kernen zo tekenen willen beschermen. Katwijk heeft veel dingen waar we trots op mogen zijn. Dat laten we naar buiten niet altijd zien maar dat zou volgens mij zou dat wel meer mogen. Katwijk is op dat punt te bescheiden'.


Ondernemen en participatie

De burgervader schetste de gemeente als een broedplaats voor ondernemerschap. Hij bezocht grote bedrijven zoals Heemskerk en Parlevliet & Van der Plas. 'Ik wil in de komende jaren investeren in een goed woon- en werkklimaat voor de ondernemers. Ondernemerschap is het grootste kapitaal van onze gemeente'.

Visser is een groot voorstander van burgerparticipatie. Betrokkenheid met nieuw beleid maken, aan de voorkant mee denken. Vakinhoudelijke kennis van de gemeentelijke organisatie en praktische kennis van bewoners en betrokkenen kunnen tot slimme en creatieve oplossingen leiden. Als voorbeeld werden o.a. Duinvallei, de wijkopknapbeurten en de omgevingsvisie genoemd. Ook cultuur, nieuwe Nederlanders, samenwerking met Leiden en de Duin- en Bollenstreek kregen de aandacht.

Over vrijwilligers niets dan lof. Stichting Goed voor Nood is hier een voorbeeld van. Voor hun werk in diverse landen ontving de stichting, vertegenwoordigd door Fred Veldman, Henk van den Eijkel en Gerrit de Mare de erepenning van de gemeente.

Nog meer zonnepanelen op zwembad Aquamar

duurzaam n Een goed begin is het halve werk. Op 2 januari besloot het college om nog meer zonnepanelen op het nieuwe zwembad te plaatsen. Het aantal panelen wordt verdubbeld naar 968. Daarmee worden ook de duurzaamheidsprestaties 2x zo groot. Op basis van het verwachte verbruik wordt met dit aantal panelen tenminste 14% van het totale energieverbruik van het zwembad duurzaam opgewekt.

Wethouder Krijn van der Spijk: "Een goede zaak dat wij deze keuze hebben kunnen maken. Hiermee halen we nu al de doelstelling die de regering voor 2020 heeft voor duurzame energie. En door de lagere energiekosten, bespaart het zwembad ruim € 20.000 per jaar."

Eerder leek het niet mogelijk om meer zonnepanelen te plaatsen omdat het dak niet daar niet geschikt voor was. Door het dak te verstevigen, is het nu toch mogelijk om de extra panelen te plaatsen. In september besloot de raad al een krediet te geven voor het plaatsen van 490 zonnepanelen. Nu wordt dit dus uitgebreid naar 968. De panelen worden geplaatst op de daken van het nieuwe recreatie- en wedstrijdbad.
De verwachting is dat de gemeenteraad op 18 januari een besluit neemt over dit voorstel.

Het nieuwe zwembad wordt een zeer duurzaam gebouw. Naast de zonnepanelen wordt er gebruik gemaakt van HR++ glas en andere duurzame technieken. Zo wordt de warmte teruggewonnen uit zowel de luchtbehandeling als het zwemwater en douchewater. De toiletten worden doorgespoeld met regenwater en voor de verlichting wordt gebruik gemaakt van 100% LED. Al deze maatregelen leiden tot een lage energierekening en minder onderhoud. De verwachting is dat het nieuwe zwembad in het tweede kwartaal van dit jaar officieel geopend wordt.


column n AOBK

| Foto: Piet van Kampen Foto: Cor de Mooy

Meerburgfonds reikt zes prijzen uit

Kunstvereeniging verkoopt deel kunstbezit

belangrijke link naar de gemeente'

Nominaties Sportverkiezing

Zes Meerburgprijzen voor cultuur en historie

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie werden er traditiegetrouw de Meerburgprijzen uitgereikt. | Foto: Piet van Kampen

Prijs n Het is een goede traditie dat voorafgaand aan de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis de D.F.E, Meerburgprijzen worden uitgereikt. Ook dit jaar werden er weer zes geldbedragen beschikbaar gesteld aan personen, instanties of verenigingen. Zij waren de gelukkigen onder de 17 aanvragers.

Door Piet van Kampen

Marjolein Meerburg, nazaat van Dirk Meerburg mocht de waardecheques uitreiken. Dirk was de initiatiefnemer om uit het verworven familiekapitaal geld aan goede doelen en bestemmingen binnen de gemeente te doen toekomen. Degenen die in aanmerking wilden komen dienden echter wel aan een aantal specifieke voorwaarden en volledige informatie verstrekking te voldoen. Ook spoorde zij de gelukkige winnaars aan om achteraf aan te geven hoe en of het geld daadwerkelijk is besteedt. Alvorens Marjolein tot de overhandiging overging heette zij burgemeester Cornelis Visser welkom als bestuurslid van de Stichting Herinneringsfonds. 'U vormt een belangrijke link naar de gemeente'.


Historie gerelateerd

Dat de Stichting Herinneringsfonds veel waarde hecht aan de historie van Katwijk blijkt uit de donaties aan drie inzenders die iets met de geschiedenis van de gemeente van doen hebben.


De giften voor sommigen waren op de een of andere wijze hieraan gerelateerd. Bert van der Meij ontving een bedrag van € 2.000,- om zijn boek 'Bouw van een bomschuit' grotendeels te kunnen financieren. De Stichting Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk en het Katwijks Museum werden met een som van € 1.000,- verrijkt vanwege de museale presentatie van twee Katwijkse verhaallijnen van Engelandvaarders. Een bedrag van € 2.000,- was bestemd voor de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg. Meer eigentijds waren de schenkingen aan de Flora Brass Band die met een bedrag van € 1.000,- een financieel ruggensteuntje kregen voor de aanschaf van nieuwe uniformen en voor een zelfde doel kreeg de juniorenband van DVS € 1,000,- op de bankrekening bijgeschreven. Voor het Immanuelkoor dat voor senioren zangmiddagen verzorgt deed de stichting een greep van € 500,- in de familiebeurs.

Kringavond Naomi

vrouwenkring n Voor de kringavond van vrouwenkring Naomi op woensdag 10 januari is Elly Hasselman uitgenodigd. Zij komt deze avond een presentatie geven over gastvrijheid. Na afloop van deze avond is er een hapje en drankje in de hal van de kerk.

Alle dames zijn weer welkom. Ook wie nog nooit is geweest kan aanschuiven. Breng gerust een vriendin of zus mee. Vrouwenkring Naomi heeft geen drempel, er wordt geen contributie geheven. Op elke kringavond wordt er gecollecteerd voor het goede doel (dit jaar Stichting tot heil des Volks) en de onkosten. De activiteiten van deze kring vinden plaats in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en is om ca. 22.00 uur afgelopen. Voor het volledige programma van dit seizoen en meer informatie over Naomi zie www.ontmoetingskerkkatwijk.nl

Prijsklaverjassen en -jokeren bij Kat-Rijn

Kaarten n Iedere donderdagmiddag, het gehele jaar door, wordt er gekaart om leuke prijzen bij St. Seniorenbelangen Katrijn in.

Op deze middagen komen de liefhebbers van klaverjassen en jokeren weer gezellig bij elkaar om, onder het genot van een kopje koffie of thee, gezellig te kaarten met elkaar. Ook is op deze donderdagmiddagen de bar geopend.

Deze middagen zijn speciaal bestemd voor senioren vanaf 55 jaar. Nog geen lid van Kat-Rijn? Kom gewoon eens langs om het te proberen en word lid. Bij het jokeren op deze middagen is nog plek voor enkele personen. Ook bij het klaverjassen zijn nieuwe spelers welkom.

Inschrijven tot 13.50 uur. Aanvang spel 14.00 uur. De kosten zijn € 3,00 (inclusief thee of koffie). Er wordt gespeeld in wijkgebouw De Coligny aan de Louise de Colignylaan 7. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Tripodia wordt kerk

kerk n De Baptistengemeente, grootste huurder van Tripodia, is al een tijd op zoek naar een eigen locatie voor haar kerkdiensten en activiteiten.

Afgelopen jaar heeft de gemeente gesprekken gevoerd over de verkoop van Tripodia aan de Baptistengemeente. Die verkoop is nu onder voorbehoud van financiering rond. Voor 1 maart moet de officiële overdracht plaatsvinden. De Baptisten blijven de zalen verhuren aan instellingen en verenigingen die passen binnen hun doelstellingen. Het beheer over Tripodia is door de Baptisten al per 2 januari overgenomen van het Welzijnskwartier.

De meeste huurders die voor hun activiteiten gebruik maken van Tripodia kunnen dat in de toekomst blijven doen. Daarnaast wil de Baptistengemeente graag een maatschappelijke rol vervullen binnen de wijk.

Lezing Wake-Up

lezing n Tienduizenden mensen zijn het boek 'Wake-Up al gaan lezen. Ze zijn onder de indruk van de diepgang in Tijdslijnen en Feesten in de Bijbel. Ds. Arenda Haasnoot zal een verhelderende uitleg geven over dit boek.

De eerste avond gaat over Gods plan in de tijd. Een plan maar ook daadwerkelijk een tijdslijn die terug te vinden is in de Bijbel. Ook zijn er vele profetische schaduwen in het oude Testament te ontdekken die met de komst van Christus zijn vervuld. Gods vervullingen zijn echter niet voorbij. Voor het bijwonen van avond hoeft u het boek niet al gelezen te hebben. U bent welkom donderdag 11 januari om 19.30 uur in het Kerkhaventje, Boulevard 110a. De vervolgavonden zijn op 15 februari en 15 maart.

Jaarplan van Katwijk Marketing 2018 gereed

Katwijk Marketing heeft alle plannen voor 2018 op een rijtje gezet. | Foto: PR

marketingplan n Het is inmiddels meer dan vier jaar geleden dat Piet de Vries en Annemarie Guijt aan de slag gingen voor Katwijk Marketing en de organisatie een doorstart gaven. Toch zitten zij nog steeds vol met plannen over hoe de economie van Katwijk verder versterkt kan worden. In het jaarplan kunnen betrokkenen lezen welke projecten er in 2018 op de agenda van de marketingorganisatie staan.

De Vries is nog vol enthousiasme: "We maken weloverwogen keuzes over welke projecten we oppakken en welke niet. Voor dit jaar hebben we bijvoorbeeld besloten om al onze bovenregionale promotie binnen de STAD+KUST-campagnes, voortgekomen uit onze samenwerking met Leiden en Noordwijk, vorm te geven. De campagne DIT! is Katwijk krijgt een vervolg en we gaan bekijken of we onze kanalen VVV Katwijk en DIT! is Katwijk kunnen samenvoegen." Katwijk Marketing heeft er vertrouwen in dat de projecten bijdragen aan het voortzetten van de economische groei van de afgelopen jaren.

Meer persoonlijk contact

De rol als verbinder tussen de verschillende partijen die actief zijn op het gebied van toerisme en recreatie krijgt in 2018 nadrukkelijk meer aandacht dan de voorgaande jaren. De Vries: "We merken dat het nodig en nuttig is om nóg meer energie te steken in het contact met onze achterban. De enthousiaste reacties die we ontvingen tijdens de eerste bijeenkomst van het Kunst en Cultuur Platform zijn daar een goed voorbeeld van. Daarom hebben we 'relatiemanagement' als speerpunt opgenomen in het plan. We zijn onder andere van plan om meer structuur aan te brengen in onze nieuwsbrieven. En om vaker bijeenkomsten en andere persoonlijke contactmomenten in te plannen."

Resultaatmeting

Anders dan voorgaande jaren zijn in het plan ook de doelstellingen en meetindicatoren overzichtelijk opgenomen. Zo maakt de organisatie het zichzelf en andere belanghebbenden nog makkelijker om aan het einde van het jaar te beoordelen of de activiteiten succesvol zijn geweest.


Het jaarplan is, net als andere publicaties van Katwijk Marketing, online te vinden via www.katwijkmarketing.nl. Geïnteresseerden kunnen ook een printversie opvragen bij Annemarie Guijt via aguijt@katwijkmarketing.nl of (071) 303 07 07.

De geschiedenis van de Rijn

lezing n Van de Romeinen, het Rheingold en de Lorelei tot economische levensader, waterwolf en inspirator van schrijver en schilders: De Rijn is een inspiratiebron.

Martin Hendriksma schreef er een kolkend boek over dat door de levendige stijl en de verrassende en onvergetelijke anekdotes onze kijk op De Rijn voor altijd verandert. Op woensdag 24 januari om 20.00 uur komt Hendriksma in de Katwijkse bibliotheek de prachtige verhalen delen die hij tegenkwam op zijn tocht van de bron in Zwitserland tot de uitmonding in de Noordzee.

Rijnverhalen

Iedereen weet dat onze nationale rivier De Rijn bij Lobith het land binnenstroomt. Maar waar komt dat machtige water vandaan en wat komt het onderweg zoal tegen? Schrijver en journalist Martin Hendriksma (1966) trok van de bron bij de Zwitserse Gotthardpas naar de uitmonding in de Noordzee bij Hoek van Holland. Onderweg verzamelde hij een schat aan verhalen. Van de laatste zalmvisser en de gekrenkte havenbaron tot Rijncomponist Robert Schumann die zich in de rivier wilde verdrinken. Schippers, schilders en soldaten brengen het water tot leven. Samen vertellen ze het levensverhaal van de rivier die de geschiedenis van landen, steden en mensen al sinds de Romeinen bepaalt.
Zijn boek 'De Rijn: biografie van een rivier' (2017) is een ode aan de rivier. Het is de eerste internationale biografie over De Rijn, vol romantiek, met rauwe verhalen en avontuur.

Toegangskaarten zijn te koop in alle bibliotheekvestigingen en via www.bibliotheekkatwijk.nl. Prijs voor bibliotheekleden € 6,- en voor niet-leden € 8,00.

Filmavond in de bieb

speelfilm n De eerste filmavond in de bieb in 2018 kan weer in de agenda worden gezet. Op 10 januari om 19.30 uur staat in de Hoofdbibliotheek een film op het programma, gebaseerd op de bekroonde bestseller van schrijver Julian Barnes over vriendschap en liefde en hoe herinnering alles ingewikkeld maakt.

Jim Broadbent speelt Tony Webster, een gepensioneerde, gescheiden man die een teruggetrokken en rustig leven leidt. Wanneer zijn verleden hem plotseling in lijkt te halen, is het gedaan met de rust. Van de moeder van zijn eerste vriendinnetje Veronica erft hij het dagboek van zijn beste jeugdvriend en studiegenoot, die destijds zelfmoord pleegde. Hij wordt gedwongen de waarheid over zijn eerste liefde en de ondraaglijke consequenties van de beslissingen die hij lang geleden maakte onder ogen te zien.

Toegang: € 6,- voor leden en € 8,- voor niet-leden. Kaarten zijn te koop in de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg en via www.bibliotheekkatwijk.nl. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 10 januari

09.00 uur: Damesgym

10.00 uur: Soos

14.00 uur: Country Line Dansen

19.00 uur: Modinettes HR
19.30 uur: Partner Country

Donderdag 11 januari

10.00 uur: Soos

19.00 uur: Biljarten

14.00 uur: Ouderensoos

20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 12 januari

10.00 uur: Soos

19.30 uur: Darten
20.00 uur: Bingo

Zaterdag 13 januari

10.00 uur: Soos
14.00 uur: Kindermiddag

21.30 uur: Vrije Dansavond

Maandag 15 januari

10.00 uur: Soos

19.00 uur: Biljarten

19:30 uur: Country Line Dans

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal. Gymzaal v. Lierestraat

Dinsdag 16 januari

10.00 uur: Soos

19.45 uur: Bridge

20.00 uur: Sjoelen

De Molenwijk

Maandag, het hele jaar door
19.30 uur: LAN Gaming
20.00 uur: Klaverjassen
20.00 uur: Jokeren

De Coligny

Woensdag 10 januari

20.00 uur: zingen met de voltreffers


Donderdag 11 januari

14.00 uur: seniorensoos de Eendracht

19.30 uur: country linedance lesavond. Zaal open 19.00 uur. Entree voor leden € 2,00; niet-leden € 2,50.

Zaterdag 13 januari

20.00 uur: Bingo. Zaal open 19.00 uur.

Maandag 15 januari

20.00 uur: Mozaïeken

Dinsdag 16 januari

20.00 uur: Kaarten klaverjassen, jokeren.

Noord-Noordoost

Woensdag 10 januari

09.30-10.30 uur: zumba

14.00-15.00 uur: Desiree Kids
18.30-20.00 uur: Kinderbingo

Donderdag 11 januari

09.45-10.45 uur: conditietraining
20.00 uur: klaverjassen en jokeren

Vrijdag 12 januari

20.00 uur: vrij dansen

Maandag 15 januari

17.00 uur: Desiree majorette jeugd

Dinsdag 16 januari

10.00-12.00 uur: linedance
13.00-13.30 uur: Line Dance beginners

13.30-15.30 uur: linedance

Boeken reserveren in De Roskam

bieb n Vanaf 11 januari houdt de bieb een wekelijks reserveringenspreekuur op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in De Roskam. Iedereen kan hier aanschuiven voor uitleg en hulp bij het online reserveren van bibliotheekmaterialen.

In april 2017 is er een haal- en brengpunt van Bibliotheek Katwijk in de Roskam geopend. Leden van de bieb kunnen hier van woensdag t/m zaterdag tussen 11.00 en 20.00 uur hun boeken inleveren vanuit alle bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
Reserveringenspreekuur
Er kunnen ook gereserveerde boeken, die via de website van de bibliotheek (www.bibliotheekkatwijk.nl) óf de Bibliotheek Wise app zijn gereserveerd, worden afgehaald en uitgeleend in De Roskam. Voor iedereen die uitleg wil of hulp bij het online reserveren van bibliotheekmaterialen is er vanaf donderdag 11 januari een gratis spreekuur. Wekelijks op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kun je aanschuiven bij vrijwilligers Aleid en Hannie voor uitleg of hulp bij het online reserveren van bibliotheekmaterialen. Als je nog niet precies weet hoe het gaat om boeken te reserveren en naar De Roskam te laten sturen, dan is het handig om even bij dit spreekuur aan te wippen. Nog gezellig ook!
Is het gereserveerde boek eenmaal aangekomen in De Roskam, dan is het een fluitje van een cent om deze zelf te lenen. Met een geldige lenerspas én de selfservice apparatuur in De Roskam is iedereen in staat een boek dat voor je klaar staat, te lenen.

Zingend geloven

zangavond n In de grote zaal van de Ichthuskerk is er op woensdagavond 10 januari weer 'Zingend geloven'. Samen zingen de aanwezigen bekende geestelijke liederen uit onder andere de bundels van Joh. de Heer en Opwekking.

Iedereen is van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Thema's zijn, wakker liggen en wanneer het licht wordt.

Kennismaken met tafeltennis

rijnsoever n Ben je op zoek naar een nieuwe sport vol uitdaging? Ga dan tafeltennissen. Binnenkort start Tafeltennisvereniging Rijnsoever weer met haar kennismakingscursussen voor jeugd en volwassenen.

Voor maar 20 euro kun je acht lessen nemen. Een enthousiaste en ervaren trainer geeft je bruikbare aanwijzingen en tips die je gelijk kunt gebruiken om de wedstrijd te winnen. Voor jeugd van 6-10 jaar en 11 t/m 15 jaar start de cursus op zaterdag 13 januari, van 09.30 tot 11.00 uur.

Senioren vanaf 16 jaar starten op woensdag 24 januari, van 20.00 tot 21.00 uur. Inschrijven van tevoren is niet noodzakelijk.

Ga gewoon langs in de tafeltenniszaal aan Sportpark de Krom 57 en speel mee.

Meer info: werving@ttvrijnsoer.nl.

Kunstvereeniging verkoopt deel kunstbezit

Het DunaAtelier moet verbouwd worden. Om de kosten te dekken verkoopt de Kunstvereeniging werken. | Foto: PR

verkoop n Kunstvereeniging Katwijk gaat niet minder dan 120 schilderijen uit haar bezit met hoge korting verkopen. De opbrengst is bestemd voor de verhuizing en ondergrondse uitbreiding van het DunaAtelier. Vrijwel alle schilderijen zijn in en rondom Katwijk gemaakt tijdens de jaarlijkse schildersweek. Zee- en strandgezichten, duinlandschappen, de Boulevard zijn de meest voorkomende onderwerpen. Ze zijn te zien van 13 januari t/m 4 februari in het DunaAtelier.


Een aantal is van de hand van zeer gerenommeerde kunstenaars. Van Wendelien Schönfeld die recent de Prix de Gravure Mario Avati 2017 voor haar grafische werk gewonnen heeft. Deze prijs wordt uitgeloofd door de Académie des Beaux-Arts in Parijs. Van Jeroen Hermkens, die samen met schrijver Arnon Grunberg een serie artikelen maakte voor NRC-Handelsblad, of van Peter Smit. De namen van bijvoorbeeld Ernst Voss, Robert Vorstman, Theo de Feyter en Roos Schuring mogen in deze opsomming niet ontbreken.

Zij hebben gebruik gemaakt van zeer uiteenlopende technieken en verfsoorten: olieverf, pastel, gouache, acryl. Iedere kunstenaar werkte vanuit de eigen interpretatie: heel precies figuratief, of juist sterk impressionistisch en alles daartussen. Alle werken die de Kunstvereeniging bezit, zijn te koop. Daarop zijn twee uitzonderingen: het schilderij waar het DunaAtelier op zijn huidige plek staat en één waarop het op de vorige plek op het strand staat.

De Kunstvereeniging verkoopt de werken met dertig procent korting ten opzichte van de prijs waarvoor ze eerder zijn aangeboden. Met korting variëren de prijzen van € 400 tot € 1.575. 'Vrienden' van de Kunstvereeniging krijgen een hogere korting oplopend tot 50%. Wie om deze reden 'Vriend' wil worden, moet minimaal vijf jaar vriend blijven en vooruit betalen. "Het kopen van een schilderij is steun voor de Kunstvereeniging, waar je zelf ook nog iets moois aan overhoudt", stelt Annemarie Kingmans, secretaris van de Kunstvereeniging vast. Maar wie niet wil kopen, kan ook langs komen om een schilderij te huren.

'Gewoon lekker sporten bij Maxigym'

advertorial n Iedereen vraagt zich wel eens af: wordt het niet eens tijd om naar de Gym te gaan? Het buikje mag wat strakker, het uithoudingsvermogen wat beter of de algehele gezondheid moet worden opgekrikt. Maar dan wil je het liefst een goede begeleiding, persoonlijke benadering én een heel lage abonnementsprijs hebben. Laat dat nu net de drie dingen zijn, waar MaxiGym zich in onderscheidt!

Door Joep Derksen

Harriot is mede-eigenares van MaxiGym en professioneel gezondheidscoach. Bij MaxiGym gaat het om persoonlijke aandacht: "We willen, dat mensen het fijn vinden om hier te zijn en gewoon lekker te sporten. We hebben opgeleide instructeurs, die gevraagd en ongevraagd onze leden van advies dienen.'' Zo wordt er op gelet, dat mensen oefeningen doen, die het beste bij hun passen. "We grijpen in, als mensen oefeningen niet goed doen, want je komt hier niet om je lichaam kapot te trekken.''

Modulenpakket

Bij MaxiGym draait het om cardio en krachtfitness. De leden kunnen hun eigen 'modulenpakket' samenstellen. ,,Zo hoef je niet te betalen, voor wat je niet afneemt''. MaxiGym bestaat nu vier jaar en veel mensen hebben dit juweeltje in de Gym-wereld al ontdekt. Populair is bijvoorbeeld het 'Better Belly' programma; voor dames én heren. Met het Better Belly programma val je binnen vier weken succesvol af; dankzij een uitgekiende cardio, met een band om je lichaam. Het programma is een mooie ondersteuning bij het afvallen. Ook komt er dit jaar een voedingsconsulent, die de leden helpt met personal training in combinatie met voedingsadvies.

Aanbieding

In de maand januari heeft MaxiGym een heel speciale aanbieding voor iedereen die wil werken aan haar of zijn conditie. Dan hoeft er namelijk geen inschrijfgeld betaald te worden én kun je tot 1 februari gratis sporten. Wie een jaar lid wordt bij MaxiGym betaalt slechts 20 euro per maand: je kunt dus iedere dag werken aan je conditie en een fitter lichaam voor minder dan 0,50 eurocent per dag!

Inschrijven kan online via www.maxigym.nl, maar ook wanneer je persoonlijk langs komt. Je kunt dan gelijk beginnen met je eerste workout. Bij MaxiGym kun je zelf bepalen welke oefeningen je wel of niet leuk vindt. Op die manier wordt een op de persoon afgestemd trainingsprogramma opgesteld.

MaxiGym, Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim, T: 0252 860 500, E: info@maxigym.nl, W: www.maxigym.nl.

Een nieuw jaar

De jaarwisseling zorgt voor een nieuw jaar. Het is natuurlijk iets wat we allemaal wel weten toch wordt het voor de Algemene Ouderen Bond Katwijk een bijzonder jaar.

Waarom? Het wordt het tweede en tevens laatste pilotjaar van deze bond. Om dit wat meer te begrijpen moet er even teruggekeken worden wat tot dit besluit heeft geleid. Door het voorafgaande debacle was er bij alle partijen een bepaalde onzekerheid. Bij het College vroeg men zich af of het wel verantwoord was om een nieuwe vereniging zoveel financiële steun te geven als waar om werd gevraagd. Kan deze Bond i.o. de leemte opvullen welke is ontstaan nadat die landelijke Bond hun eigen leden ijskoud in verwarring achterliet, incl. het confisqueren van hun centjes? Dit deed het College besluiten om twee pilotjaren in te stellen zodat, mocht het toch misgaan met deze Ouderen Bond, de schade beperkt zou blijven.

Ook zou het bestuur van deze ouderenbond zo gedwongen worden om actief en met volle overgave zich in te zetten met wat zij zelf als doelstelling in hun statuten hadden opgenomen 'zich in te zetten voor de 50-plus-inwoners in heel Katwijk'. De voorzitter van de AOBK, de heer Leen van der Plas, blikte hierop even terug tijdens zijn nieuwjaarswoordje in de Zwanenburg. De inzet was om te starten met ca. 150 leden; het werden er meer dan 500 leden. De start van het eerste pilotjaar was in die zin goed te noemen, maar het aantal leden zal voor de gemeente Katwijk niet de belangrijkste drijfveer zijn voor toetsing of deze bond voldoet. Belangrijker zal zijn of de AOBK zinvol bezig is en kan verzorgen wat nodig is voor de 50-plusser in de gemeente Katwijk. Ook hierover keek Leen van der Plas met de aanwezigen terug. Reeds jaren bestaande activiteiten werden voortgezet zoals de schilderclub, het zangkoor de Vierboet, de damessoos, de Klaverjas en Jokerclub, de maandelijkse bingomiddag en de zangavonden. Het ging allemaal door met dezelfde hoge bezettingsgraad als voorheen. Maar, ook nieuwe activiteiten werden ontplooid, al of niet in samenwerking met het Welzijnskwartier, zoals de Koek & Soepie en de creativiteitsochtenden. Daarnaast vooral niet vergetend de informatieochtenden die mensen die informatie brengen die actueel is. Dit is iets waar vooral de ouderen in onze samenleving behoefte aan hebben en wat vele malen beter overkomt dan dure folders.

De voorzitter beseft ook dat dit niet alleen van het bestuur kan komen, maar dat zeker de leden hier een grote invloed op hebben en vraagt hen dan ook te blijven komen met ideeën, Zo kunnen we, kijkend naar de woorden van Koning Willem Alexander tijdens zijn kersttoespraak: 'zoek naar samenwerking', zeggen dat we er samen wel uit komen.

Meer weten? Kijk op www.aobk.nl

Win een auto naar keuze bij Snella Autowas

actie n Iedereen die in januari z'n auto wast bij Snella Autowas in Katwijk ontvangt in het kader van de BOVAG WinterWasWeken bij elk bezoek een kanskaart.

Elke kanskaart geeft sowieso recht op een WelnessVoucher voor een 2=1 wellness bezoek bij geselecteerde locaties, mini-krantenabonnement met een krant tot 6 weken gratis of een ReisVoucher. Daarnaast maakt elke klant kans op een auto ter waarde van 10.000 euro, een van de vier wintersportcheques of één van de andere prijzen.

Meedoen aan deze spraakmakende actie is heel simpel, want met de unieke code op de kanskaart kan deelname via internet automatisch worden geactiveerd. De winnaar van de hoofdprijs mag zelf een nieuwe of gebruikte auto (met BOVAG Garantie uiteraard) uitzoeken voor een maximumbedrag van 10.000 euro. Alle prijswinnaars ontvangen telefonisch of per mail bericht van BOVAG.

Rob van Geldorp van Snella Autowas legt uit waarom het van groot belang is om juist nu de auto regelmatig te wassen: "In de winter liggen de wegen bezaaid met troep. Sneeuwresten, modder, pekel en andere viezigheid kunnen de lak en de velgen aantasten, maar hechten zich ook in de wielkasten en aan de onderkant van de auto. Daar heeft de auto vanzelfsprekend onder te lijden, niet alleen qua uitstraling, maar ook qua functioneren. Bedenk daarbij dat veel moderne auto's allerlei systemen aan boord hebben die gebruik maken van camera's, sensoren en radars. Als die besmeurd zijn, werken ze niet meer of niet goed, dus een regelmatige wasbeurt is zeker geen overbodige luxe. De komende weken levert het tijdens de BOVAG WinterWasWeken bij ons bedrijf ook nog een mooi extraatje op voor iedereen."

Lezing door Özcan Akyol

Foto: Cor de Mooy

eus n Op 29 januari komt schrijver/columnist Özcan Akyol alsnog naar Katwijk om te vertellen over en voor te lezen uit zijn werk. Eerder werd vanwege het slechte weer de lezing van Eus op 11 december gecanceld. Akyol is behalve als schrijver en columnist ook bekend als tafelheer en opiniemaker bij programma's als 'De Wereld Draait Door' en 'Pauw'. In de onlangs uitgezonden documentaireserie 'De neven van Eus' ging hij op bezoek bij zijn grotendeels onbekende familieleden in Turkije. Akyol staat bekend om zijn nuchtere analyses en directe taal. Iets wat hij op maandag 11 december om 20.00 uur in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam ongetwijfeld zal laten horen.

Özcan Akyol (Deventer, 1984) schreef twee romans. 'Eus' (2012) is een semi-autobiografische schelmenroman over het leven van een doorsnee puber uit een Turks-Nederlands gezin die zich aan zijn achtergrond probeert te ontworstelen. Het boek was Akyols sprong van straatschoffie tot ware literaire belofte. 'Eus' kreeg veel aandacht in de Nederlandse media. Er werden in een week tijd 10.000 exemplaren verkocht. Een maand na het verschijnen werden de filmrechten gekocht.

Zijn tweede roman, Turis, is uit 2016 en is een beklemmende, indringende en bij vlagen bijzonder geestige roman die de lezer meesleurt in een gezinsstrijd die dagelijks wordt aangewakkerd door de heer des huizes, Turis. Het boek werd als literaire fictie gepresenteerd, hoewel het verhaal veel gelijkenissen met het echte leven van de schrijver zou vertonen.


In de pauze verzorgt Boekhandel Van der Meer uit Noordwijk de boekverkoop en uiteraard is er volop tijd om een boek te laten signeren. Toegangskaarten zijn te koop via de kaartverkoop op www.bibliotheekkatwijk.nl en in de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Kies de activiteit van je keuze, betaal met iDEAL en print je toegangskaart(en). Prijs voor bibliotheekleden € 8,- en voor niet-leden € 10,00.

UNI Katwijk huldigt jubilarissen

Vier jubilarissen werden gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie van UNI. | Foto: PR

huldiging n Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Chr. Muziekvereniging UNI op 4 januari kreeg een viertal leden de bondsspeld van de ZHBM met de bijbehorende oorkonde. Uit handen van voorzitter Henk Sierat ontvingen Marit van der Plas en Joke van der Meij de speld in zilver voor 25 jaar lidmaatschap. Arie van der Plas ontving de gouden speld voor 40 jaar lidmaatschap en Henk van der Meij kreeg de speld in antiek zilver voor 50 jaar lidmaatschap.

Naast de muzikale hoogtepunten, werden ook de leden die geslaagd waren voor hun Bondsdiploma in 2017 nog even aangehaald. De (bestuurs)leden, vrijwilligers, dirigenten, docenten, sponsoren en allen die UNI Katwijk een warm hart toedragen, werden bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Er werd ook vooruitgekeken en daarbij met name de hoop uitgesproken dat de realisatie van het bouwplan in dit nieuwe jaar werkelijkheid zal worden. Sierat benadrukte dat dit van groot belang is voor de toekomst van UNI Katwijk, om op die manier de groei van de vereni-ging voort te kunnen zetten en het gebouw multifunctioneel en voor verschillende vormen van samenwerking beschikbaar te maken.

Wijnmakers in De Hobby Van...

De gebroeders Vooijs in hun wijngaard. | Foto: PR

televisie n Voor het programma 'De hobby van…' is RTV Katwijk deze keer op bezoek geweest op het domein van de gebroeders Vooijs. Zij runnen een wijngaard met diverse soorten wijnranken, elk met een eigen karakter. Dat karakter komt tot uiting in de wijn die de gebroeders van de geoogste druiven maken.

Bij het oogsten krijgen zij hulp van extra handen in de vorm van enkele familieleden. De wijn die wordt gemaakt is voor eigen gebruik en om weg te geven, dus met de beloning voor de gedane arbeid zit het wel goed.
De gebroeders weten veel te vertellen, niet alleen over de druiven, maar zeker ook over het proces van wijn maken. Het rijpingsproces, persen van de druiven, wel of geen suiker toevoegen, gist en proeven natuurlijk.
Heeft u zelf een interessante hobby of kent u iemand met een leuke hobby, laat het ons weten. U kunt mailen naar warmdraaien@rtvkatwijk.nl

Nominaties voor Sportbelofte van 2017

Kim de Jong in actie. | Foto: PR Foto: pr

Verkiezing n Het organiserend comité van de Sportverkiezing heeft onlangs de nominaties bekend gemaakt van de Sportbeloften. Wie kroont de jury tijdens het sportgala op vrijdag 26 januari tot de Sportbelofte van het jaar? Athene Souverijn, Kim de Jong, Arie Twigt en Koen Verdoes zijn genomineerd.

Athene Souverijn Karten

Athene Souverijn in haar kart. | Foto: PR Foto: pr

Van de zes races, waaruit de Grand Prix Four Stroke Kart Series dit jaar bestond, eindigde Athene Souverijn vijf keer op het podium. Drie keer werd de vijftienjarige eerste, twee keer tweede en een keer haalde ze het brons. Daarmee werd ze kampioen in deze klasse. De kartcarrière van Athene Souverijn begon drie jaar geleden bij een gezellig familie-uitje. Trainers van het team KWM Racing stonden langs de baan en vroegen of ze geen zin had een keer te komen trainen en echt te gaan racen. 'Ik had zelf helemaal geen benul dat ik er talent voor zou kunnen hebben, maar ik vond het meteen echt superleuk. De sfeer is supergoed, karten is een echte teamsport en het racen zelf is natuurlijk ook gaaf.' Afgelopen jaar deed ze voor het eerst mee aan de Grand Prix Four Stroke Kart Series (GK4), in de klasse Honda 9PK Ladies. Het voorafgaande seizoen had ze al wel als invaller ervaring opgedaan. 'De mooiste herinnering van afgelopen jaar was de eerste keer dat ik een GK4-race won. Dat was de tweede race van het seizoen, in Emmen. Wow, dat was echt een hoogtepunt.'

Kim de Jong Zwemmen

Zwemster Kim de Jong werd dit jaar Nederlands kampioen op de 1.500 meter schoolslag in het open water. Op de 3 kilometer vrije slag werd ze derde. Bovendien won ze het overall klassement van de schoolslagwedstrijden in het open water, in dat klassement voor de vrije slag werd ze tweede. De viertienjarige zwemster koos er dit jaar voor het eerst voor om ook in het open water aan wedstrijden mee te doen.

'Het leek me altijd heel vies, maar andere zwemmers zeiden dat het echt heel leuk en gezellig was. Dus heb ik het toch een keer geprobeerd en het is hartstikke leuk. En het is natuurlijk ook leuk om in mijn eerste seizoen meteen prijzen te pakken.' Maar Kim de Jong richt zich niet alleen op zwemmen in buitenwater. Ook in het binnenbad presteerde ze dit jaar goed. Ze behaalde de finale op het Nederlands Jeugdkampioenschap op de 200 meter schoolslag en komt dit jaar nog uit op de Open Nederlandse Kampioenschappen, samen met de grote namen uit het Nederlandse zwemmen. 'Ik heb dit jaar ook meegedaan aan de Swim Cup in Amsterdam. Dat is een internationale wedstrijd waar de toppers proberen om EK-limieten te zwemmen. Echt gaaf.'

Haar goede prestaties bleven niet onopgemerkt. Ze werd door de Nederlandse zwembond uitgenodigd voor een selectietraining in Zeist. Sindsdien mag ze een aantal keer samen met de beste talenten uit de regio trainen. 'Het is heel leuk, maar heel anders dan bij mijn club. Daar kan ik dus weer andere dingen van leren. Dat vind ik goed, want volgend jaar wil ik nog beter presteren dan dit jaar.'

Arie Twigt Rolstoelbasketbal

De zeventienjarige rolstoelbasketballer Arie Twigt won met zijn ploeg Only-Friends uit Amsterdam het landskampioenschap en de beker. In het 3x3 basketbal werd hij kampioen van Nederland en van België en bovendien mocht Twigt mee met het seniorenteam naar het EK op Tenerife. Vorig jaar werd Arie Twigt uitgeroepen tot Katwijkse Sportbelofte van het Jaar. '2016 was goed, maar 2017 was nog beter,' zegt Arie Twigt daar zelf over. 'De dubbel winnen was natuurlijk super, maar dat ik met het Nederlands team mee mocht, was misschien wel het hoogtepunt van het jaar.' Twigt mocht overigens niet alleen mee met het team dat op het Europees Kampioenschap de vierde plaats behaalde, hij kwam op het toernooi ook in actie. Sinds eind augustus woont Twigt een groot deel van de week op Papendal. Hij combineert daar zijn studie met een intensief trainingsprogramma.

Koen Verdoes Handboogschieten

Koen Verdoes werd dit jaar Nederlands kampioen Indoor Handboogschieten voor cadetten, de leeftijdscategorie van 14 tot 17 jaar. Sinds een jaar komt de zeventienjarige Verdoes uit voor het Regionaal Talenten Centrum Noord in Almere. Aan het NK Indoor deden de beste zestien schutters van Nederland mee. Verdoes won in de kwartfinale na een spannend gevecht van de grote titelfavoriet. De halve finale en de finale trok hij overtuigend naar zich toe. De jonge Katwijker ontdekte het handboogschieten in films en boeken. Hij raakte eraan verslingerd na een beginnerscursus bij handboogvereniging Attila uit Oegstgeest.' Het is zo'n mooie sport omdat je helemaal op jezelf leunt. Als er iets fout gaat, ligt dat niet aan een ander maar aan jezelf.' Ook het technische gehalte van de sport spreekt Verdoes erg aan. 'Ik train 5 à 6 keer week. We doen technische trainingen, krachttraining, maar er zit ook een mentaal gedeelte bij. Handboogschieten is een totaalplaatje, zeg maar. Je kunt het twintig jaar doen en nog is het niet perfect.'

Dat weerhoudt Verdoes er niet van te streven naar het hoogste. Komend seizoen wil hij zich kwalificeren voor het Europees jeugdkampioenschap, voor het Nederlands kampioenschap Outdoor en stappen zetten richting het Nederlands jeugdteam. 'Daarvoor zal ik goed moeten presteren en opvallen tijdens de wedstrijden. Ik doe er alles aan.'

Quick Boys speelt uit tegen ACV Assen

voetbal n Zaterdag staat de eerste speelronde van 2018 op het programma voor de clubs uit de Derde Divisie. Quick Boys maakt zich op voor de verre uitwedstrijd tegen promovendus ACV Assen. Het duel begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter S. Veekamp uit Enschede. Reis mee en steun de blauwwitten tegen ACV Assen.

Met veertien punten uit zestien duels ging nieuwkomer ACV Assen als nummer 16 de winterstop in. De vier winstpartijen werden telkens in eigen huis behaald. De inmiddels vertrokken Romano Djabadoe is de clubtopscorer met zeven treffers, gevolgd door Marco van der Heide die zes keer trefzeker was.
Sinds de invoering van de Eerste Klasse in de jaren zeventig van de vorige week stonden Quick Boys en ACV Assen twaalf keer eerder tegenover elkaar. De blauwwitten wonnen vier onderlinge wedstrijden en trokken tweemaal aan het kortste eind. Zes duels leverden geen winnaar op.
Gert Aandewiel maakt in Assen zijn rentree als trainer van Quick Boys. De oefenmeester heeft in de winterstop een contract voor 1,5 jaar ondertekend bij de blauwwitten. Na een geslaagd trainingskamp in Torremolinos hoopt Quick Boys klaar te zijn voor de herstart in de Derde Divisie.
Uiteraard organiseert de Supportersvereniging weer een gezellige busreis naar Assen tegen een zeer voordelig tarief. Wil je bij deze wedstrijd aanwezig zijn, dan kun je gebruikmaken van het georganiseerd busvervoer. Geef je donderdag 11 januari vanaf 20.00 uur op in het clubhuis bij de bestuursleden van de Supportersvereniging. Voor het geld hoef je het niet te laten: de kosten bedragen slechts € 15,00 voor leden van de Supportersvereniging en € 17,50 voor niet-leden. Hierbij zit een lunchpakket inbegrepen. De bussen vertrekken om 11.30 uur vanaf de Laan van Nieuw-Zuid. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd. Het meenemen van eigen (alcoholische) dranken is niet toegestaan.

Grasshoppers start met zege

Het publiek kon genieten van drie dunks van Sjoerd van Vilsteren. | Foto: Wim Kulk

basketbal n Solar-systemen Grasshoppers moet het doen zonder de geblesseerde Bas Rozendaal en Tim de Jong. Versterking komt van Wesley Kikkert en Max Bogaard uit Heren 2. Grasshoppers en Cobra Nova spelen een aantrekkelijke wedstrijd, waarin de thuisploeg de bovenliggende partij is. In het derde kwart verkleinen de gasten de achterstand tot 7 punten maar met een paar minuten subliem basketbal breekt Solar-systemen Grasshoppers de tegenstander en behaalt een mooie overwinning.

Solar-systemen Grasshoppers begint met een aantal gemiste schoten en ziet Cobra Nova een kleine voorsprong nemen. Beide teams spelen lekker snel aantrekkelijk basketbal. Solar-systemen Grasshoppers komt onder aanvoering van Joey (9) en Sjoerd (11 waarbij 3 dunks) wel op een voorsprong. In de verdediging wordt te veel ruimte gelaten waar Cobra Novo van kan profiteren. Door de driepunter van Wesley in de laatste seconde is de tussenstand 25-18.

Solar-systemen Grasshoppers verdedigt in de tweede periode scherper en geeft weinig mogelijkheden aan de tegenstander. Door inside scores van Youri van der Linde en een tweede driepunter van Wesley Groen groeit de voorsprong tot 32-18. Hierna valt de score hoofdzakelijk stil door nonchalant spel. Alleen vanaf de vrije worplijn worden nog punten gemaakt. Wesley Kikkert maakt in de laatste minuut voor de rust zijn debuut. Ruststand 42-28.

De eerste score na de rust van Cobra Nova wordt beantwoord door een derde driepunter van Wesley Groen. Solar-systemen Grasshoppers speelt nog steeds slap. Cobra Nova, dat vooral een goed basisteam heeft, komt mede door 2 driepunters terug in de wedstrijd: 45-38. Coach Jeroen Reitsema neemt een time out met succes. Een paar minuten wervelend basketbal is het resultaat. Via Joey Schelvis (7), Jesper Jobse (4), Youri van der Linde en Jake Prins (en tussendoor nog een machtig schotblok van Sjoerd van Vilsteren) wordt het verschil gemaakt 60-41. Het veroorzaakt irritatie bij de spelverdeler Srewattan van Cobra Nova en een onnodig opstootje. Jesper Jobse sluit dit kwart af met een driepunter. 63-45.

In het laatste kwart kan Cobra Nova het door de kleine rotatie die ze hebben, niet meer belopen. Na een 10-0 run van de thuisclub is de wedstrijd gespeeld. Koen Grimbergen pakt koud van vakantie in korte tijd nog zijn puntjes (8) mee en Wesley Kikkert valt op met een paar mooie assists. Ook Max Bogaard maakt nog zijn debuut in de competitie. Eindstand 84-55.

Scores: Sjoerd van Vilsteren 13;Wesley Groen 11;Glenn Schijf 2; Joey Schelvis 17;Wesley Kikkert 1 (3 ass.);Joeri van der Linde 10;Koen Grimbergen 8; Jake Prins 9; Jesper Jobse 13; Wouter Breel (3 ass.).

Zaterdag speelt Heren 1 de uitwedstrijd tegen Red Giants in Meppel.

Quick Boys speelt uit tegen ACV Assen

voetbal n Zaterdag staat de eerste speelronde van 2018 op het programma voor de clubs uit de Derde Divisie. Quick Boys maakt zich op voor de verre uitwedstrijd tegen promovendus ACV Assen. Het duel begint om 14.30 uur.

Met veertien punten uit zestien duels ging nieuwkomer ACV Assen als nummer 16 de winterstop in. De vier winstpartijen werden telkens in eigen huis behaald. De inmiddels vertrokken Romano Djabadoe is de clubtopscorer met zeven treffers, gevolgd door Marco van der Heide die zes keer trefzeker was.
Gert Aandewiel maakt in Assen zijn rentree als trainer van Quick Boys. De oefenmeester heeft in de winterstop een contract voor 1,5 jaar ondertekend bij de blauwwitten. Na een trainingskamp in Torremolinos hoopt Quick Boys klaar te zijn voor de herstart in de Derde Divisie.
De Supportersvereniging regelt een busreis naar Assen tegen een voordelig tarief. Wil je bij deze wedstrijd aanwezig zijn, dan kun je gebruikmaken van het georganiseerd busvervoer. Geef je donderdag 11 januari vanaf 20.00 uur op in het clubhuis bij de bestuursleden van de Supportersvereniging. Voor het geld hoef je het niet te laten: de kosten bedragen € 15,00 voor leden van de Supportersvereniging en € 17,50 voor niet-leden. Hierbij zit een lunchpakket inbegrepen. De bussen vertrekken om 11.30 uur vanaf de Laan van Nieuw-Zuid. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het meenemen van eigen (alcoholische) dranken is niet toegestaan.

Samen zingen voor iedereen wordt een nieuwe traditie!

Zaterdag 20 januari in de Nieuwe Kerk: Martin Mans, Sander van Marion en André Knevel. | Foto: Pieter van der Ploeg Foto: Pieter van der Ploeg

Samenzang n 'Op veler verzoek en na gedegen onderzoek in Katwijk en omgeving organiseert Music of Life een grote zangmiddag op zaterdag 20 januari 2018 in de Nieuwe Kerk in Katwijk', vertelt producent Pieter van der Ploeg enthousiast. 'We hebben drie bekende organisten die met veel plezier meewerken en verder hopen we op het enorme stemgeluid van de bezoekers.'

'De op Katwijk welbekende Sander van Marion, oud dirigent van het Katwijks Mannenkoor Jubilate improviseert samen met de bekende organisten Martin Mans en André Knevel op de mooiste psalmen en gezangen met aansluitend samen zingen. Een concept waar we hopelijk iedereen plezier mee doen. Prachtig orgelspel en direct daarna de machtige samenzang van iedereen.'

Als tegenhanger van de Mannenzangavonden hoopt de organisatie dat dit evenement ook zal uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend begrip op Katwijk. 'We willen dat deze zangmiddag een jaarlijks terugkerende traditie wordt. Het is een middag voor iedereen, voor jong en oud. Het is bedoel voor mensen die van muziek houden en graag zingen. Daar hebben ze nu de gelegenheid toe. Sander van Marion, Martin Mans en André Knevel zijn echte iconen. We organiseren deze zangmiddag onder de noemer KWF Music of Life, want de opbrengst van de middag gaat naar het KWF Kankerbestrijding.' Van der Ploeg organiseert veel grote concerten zoals alle Music of Life concerten in het Scheveningse Circustheater en orgelconcerten in de Laurentiuskerk in Rotterdam.

Muziekliefhebber

Nu Van der Ploeg in Katwijk woont, heeft hij de schoonheid van het Van den Heuvelorgel en de Nieuwe Kerk herontdekt. 'Het lijkt me fantastisch als we er met elkaar een prachtige middag van kunnen maken. Gelukkig zijn er een aantal sponsoren, die dit evenement mede mogelijk maken. Er is veel aandacht voor deze zangmiddag omdat Katwijk verbonden is met zingen in combinatie met het prachtige en beroemde Van den Heuvel orgel waar veel belangstelling voor is bij vrijwel alle organisten in de hele wereld. Deze zangmiddag vindt plaats op zaterdag 20 januari 2018 om 14.30 uur. In verband met de te verwachten grote opkomst gaan de kerkdeuren al om 13.45 uur open. De kerk is goed verwarmd en in de nabijheid van de kerk is ruime parkeergelegenheid.

Kaarten € 12,50 en tot 15 jaar € 6,- Toegang in de voorverkoop tot € 3,50 korting bij Boekhandel Het Baken, Secr. Varkenvisserstraat 37 te Katwijk aan Zee of bestel veilig online via www.laurenskerk.ntk.nl Met de promotiecode: samenzingen2018 krijgt u ook hier de korting. Ook is het mogelijk tegen meerprijs op de middag vooraf aan de kerk alsnog een toegangskaart te kopen.

Wie wordt Vrouwe van Katwijk

prijs n Ieder jaar wordt er tijdens de Internationale Vrouwendag de "Vrouwe van Katwijk Prijs" uitgereikt. Sinds 2009 is deze prijs een bekend fenomeen in Katwijk. In 2018 wordt de prijs voor de negende keer uitgereikt aan een vrouw die op haar eigen wijze, met haar talenten een bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van haar eigen positie en/of die van de vrouwen in de Katwijkse samenleving. In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn veel vrouwen actief in de samenleving. Zij leveren met hun inzet en hun talenten vaak een bijzondere bijdrage.

Ook zijn vrouwen actief in hun werk, als bestuurslid van een of meer organisaties of door vrijwilligerswerk. De Vrouwe van Katwijk prijs zet jaarlijks een van deze vrouwen centraal. Iedere vrouw uit Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg komt voor de onderscheiding in aanmerking. De prijs wordt bij de viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart voor de negende keer uitgereikt.

De jury van de Vrouwenprijs bestaat uit Semiha Camsi, Annemarie Hoevens, Corine Hoek en Anya van Hees (Welzijnskwartier-Wijkwerk). Ook Carola Kamphues, dit jaar gekozen als Vrouwe van Katwijk 2017 zal éénmalig deelnemen aan de jury. Aanmelden kan tot 19 februari 2018. Het voordrachtformulier kan worden gedownload via www.welzijnskwartier.nl. of telefonisch worden aangevraagd via telefoonnummer 0612634399. Ingevulde formulieren kunnen worden gemaild naar anyavanhees@welzijnskwartier.nl


Woensdag 10 januari

13.15-14.15 uur: Play-in, Spelen met Muziek voor kinderen van 4 tot 6 jaar bij de Muziekschool, Zeeweg 123

16.00-17.30 uur: Workshop striptekenen onder begeleiding van Hugo van der Plas bij Friends, Boulevard 68. Meedoen kost € 13,00. www.katwijk-events.nl

19.00 uur: Filmavond in de hoofbibliotheek, Schelpendam 1.
20.00-22.30 uur: Nieuwjaars-instuif Volksdansgroep Katwijk in de Kleine Joannes, Kerkstraat 68. www.volksdansgroepkatwijk.nl

Donderdag 11 januari

21.00-00.00 uur: Poppodium in The Pocket: Ludwig. Café The Pocket, Badstraat 38. Toegang vrij. www.thepocket.nl/

Vrijdag 12 januari

• Nieuwjaarsconcert Harmonie Katwijk in Dorpskerk, Kerklaan 12. Toegang vrij. www.harmoniekatwijk.nl/

Zaterdag 13 januari

• Duinloop-circuit Katwijk. Start bij Tennisvereniging Zee en Duin, Sportlaan 1. www.avrijnsoever.nl

Dinsdag 16 januari

19.30-22.30 uur: Workshop Avondfotografie bij Kruyt.nl, Voorstraat 10. Meedoen kost € 30,00. Inschrijven via katwijkevents@gmail.com

Woensdag 17 januari

16.00-17.30 uur: Workshop striptekenen onder begeleiding van Hugo van der Plas bij Friends, Boulevard 68. Meedoen kost € 13,00. www.katwijk-events.nl

Donderdag 18 januari

20.00 uur: Boekpresentatie/lezing over 125 jaar IJsclub Voorwaarts in Proeflokaal De Buuren en De Roskam, Turfmarkt 2.

Vrijdag 19 januari

19.30-23.00 uur: Cultuurfestival Warm Winter Fest op diverse locaties o.a. rond de Voorstraat. www.warmwinterfest.nl

Zaterdag 20 januari

11.30-13.30 uur: Strandexcursie met het IVN. Start op de hoek bij de KNRM-loods aan de Noordduinseweg.
20.15 uur: Klassiek concert: Mitsuko Surawatari in de Soefitempel, Zuidduinseweg 7. www.kenokatwijk.nl

Zondag 21 januari

15.30 uur: Poppodium in Café The Pocket: Barracuda. Café The Pocket, Badstraat 38. Toegang vrij. www.thepocket.nl/

Woensdag 24 januari

16.00-17.30 uur: Workshop striptekenen onder begeleiding van Hugo van der Plas bij Friends, Boulevard 68. Meedoen kost € 13,00. www.katwijk-events.nl

Zaterdag 27 januari

12.00-14.30 uur: Workshop armbreien bij Friends, Boulevard 68.

Woensdag 31 januari

19.00 uur: Duurzaamheidsavond: Katwijk geeft energie! in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1.

Vrijdag 2 februari

• Quiz in De Schuit, Voorstraat 59. www.deschuit.nl
20.00 uur: Uitvoering van Die Schöpfung door COV Excelsior en CO Woerden in de Dorpskerk, Kerklaan.

Zaterdag 3 februari

• Duinloop-circuit Katwijk. Start bij Tennisvereniging Zee en Duin, Sportlaan 1. www.avrijnsoever.nl
11.00 uur: Strandexcursie met het IVN. Start op de hoek bij de KNRM-loods aan de Noordduinseweg.

AGENDA AOBK

Alle activiteiten vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Iedere dag kan men koffie drinken, kosten € 0,50. Meer informatie kunt u vinden www.aobk.nl

Woensdag 10 januari

09.30 uur: fietsen verzamelen
10.00-14.00 uur: koffie +
13.30 uur: Vrij klaverjassen
13.30 uur: Biljartwedstrijd Zwanenburg 1-BZN 1
14.00 uur: Meer bewegen voor Ouderen
19.00 uur: Alzheimer café
19.30 uur: Vrij biljarten

Donderdag 11 januari

13.30 uur: Biljartwedstrijd Zwanenburg 4-De Beukenhof 4

14.00 uur: Prijs klaverjassen en jokeren.

Vrijdag 12 januari

08.30 uur: Bloedprikken

13.30 uur: Vrij biljarten

Maandag 15 januari

10:00-14:00 uur: Koek en Soepie

13.30 uur: Biljarten onderlinge competitie

13.30 uur: Schilderen

14:00 uur: Vrij klaverjassen

Dinsdag 16 januari

10.00 uur: Computer info

10.00 – 14.00 uur: Koffie +

13.30 uur: Wedstrijd Biljarten

13.30 uur: Vrij klaverjassen

15.00 - 17.00 v Spreekuur ouderenadviseur

14.00 uur: Damessoos.

19:00 uur: Invaliden Ontspanning Vereniging

Diner voor mantelzorgers

regio n Marente geeft Mantelzorgdiners op donderdag 25 januari van 18.00 tot 20.00 uur in De Wilbert en op donderdag 8 februari van 18.00-20.00 uur in Bernardus in Sassenheim.

Tijdens de Mantelzorgdiners verzorgt een team van topkoks van Marente een speciaal driegangendiner voor mantelzorgers uit de regio. Op het menu staat: Tartaar van tonijn, Runderstoofpotje met stamppottrio en een Grand dessert.

De Mantelzorgdiners vinden plaats op donderdag 25 januari 2018 van 18.00-20.00 uur in De Wilbert in Katwijk en op donderdag 8 februari 2018 van 18.00-20.00 uur in Bernardus in Sassenheim. Voor het Mantelzorgdiner, inclusief 1 drankje kan men zich aanmelden tegen een kleine eigen bijdrage van € 5,00. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 10 januari.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met Ledenservice Marente via tel. 4093223 of ledenservice@marente.nl