De Rijnsburger

7 februari 2019

De Rijnsburger 7 februari 2019


3 / 28

5 / 28

7 / 28

Pitstop

Foto: Carin van der Spijk

Ton Hetebrij verhaalt in deze column over Xenia, het jongeren hospice in Leiden waar hij vrijwilliger is.

Een beukenboom als middelpunt van een circuit. Heeft u ooit gehoord van het Kloosterpoortstratencircuit? In een tijd waarin de Max Verstappen met de sportpagina's van de kranten is vergroeid heeft u dat wellicht gemist. Het is er echt, al heeft het niet de uitstraling van het circuit waar Verstappen zijn successen viert. Het stratencircuitje Kloosterpoort, Hooigracht, Middelste Gracht, Kloosterpoort leidt een verborgen bestaan in het hartje van Leiden. Brullende motoren van helse machines zult u er niet horen. Tribunes zijn er niet en naar reclameborden zoek je tevergeefs. Alleen een heel klein bordje met een rood hart vraagt de aandacht van de toeschouwer. Er is de gelegenheid om een pitstop te maken voor een bandenwissel of om brandstof in te nemen. In het circuit zitten die cruciale punten waar een race kan worden beslist, zoals de Kloosterpoorthairpin en de Driessenchicane. Een gewoon circuit is ondanks rare bochten en vreemde slingers begaanbaar. Het hierboven beschreven circuitje lijdt aan een grote mate van onbegaanbaarheid. De rolstoelberijder, die vanuit het Xeniahuis een luchtje wil scheppen, moet over veel stuurmanskunst beschikken. Desondanks is de begeleider een absolute noodzaak om als verkenner het circuitje obstakelvrij te maken. Geconfronteerd met stoepranden, volle fietspaden, hondendrollen, restanten van fietsen geketend aan een hek, fietsen midden op stoep, uitladende pakjesbezorgers is daar goddank de pitstop onder de Xeniabeuk en de warmte van het huis. De bandenwissel wordt met liefde uitgevoerd om de begaanbaarheid van de weg, die moet worden genomen dragelijk te maken. Het rondebord verspringt. De tijd dringt aan. Soms sterven de geluiden weg, een crash. De race is stil gelegd. Een coureur verlaat het circuit. Hem of haar wordt uitgeleide gedaan naar waar geen herstart plaats zal vinden. De warmte van de gastvrijheid is de brandstof voor de bewoners van dit huis op weg naar de eindstreep. Die eindstreep ligt in dat witte huis aan de rand van het circuit. Een finishvlag is niet aanwezig. Er worden geen overwinningen gevierd, champagne is ver te zoeken. De beuk markeert begin- en eindpunt van elke ronde en op het rondebord: geen cijfers, alleen dat ene rode hart!

Xenia, Hospice voor jongeren en jong volwassen

Kloosterpoort 4 Leiden

www.xeniahospice.nl

Naast Xenia, zijn er in onze regio meerdere hospices, waaronder die van dsv-verzorgdleven in Katwijk en Rijnsburg.

Actie CRPS brengt bijna €1500,- op

Dankbaar n Sylvana Achterberg wil iedereen, artsen, wetenschappers, de vereniging en natuurlijk ook alle kinderen, volwassenen en ouderen die hebben meegedaan aan deze actie, enorm bedanken voor de lieve steun, begrip en alle donaties die we hebben mogen ontvangen.

Dat een klein dorp als Rijnsburg zo'n mooi bedrag van €1.075,00 euro mag ophalen.

Trots

Sylvana: 'Dankzij de inzet van Albert Heijn in Rijnsburg kan ik dit mooie bedrag schenken aan de wetenschappers en artsen in het AMC in Amsterdam. Met deze opbrengst € 1.075 door middel van alle legen flessenbonnen en de opbrengst van de markt € 372,00, wat naar de vereniging is gegaan hebben we een totaalbedrag opgehaald van maar liefst € 1.447,00 euro. We zijn trots met dit resultaat. We kunnen hier zoveel kinderen, volwassenen en ouderen mee helpen. Door er eerder achter te komen en door eerdere behandelingen de CRPS (complex regionaal pijnsydroom) naar de achtergrond te schuiven. En dit vooral voor kinderen dragelijk te maken. Helaas is er nog geen medicijn of behandeling die CRPS helemaal laat verdwijnen, en is alles een tijdelijke oplossing. Maar we blijven door strijden. Want ik vind dat ook na de laatste behandeloptie, zoals ketamine-infusen, er een oplossing moet komen. Zodat je na deze laatste behandeling er niet alleen voor staat. Het is al zwaar genoeg. Samen sta je sterker dan alleen, vooral met deze complexe aandoening. Namens iedereen, nogmaals bedankt voor alle lieve woorden, steun, begrip en telefoontjes, en niet te vergeten de donaties. Ook Albert Heijn Rijnsburg, enorm bedankt dat we dit zolang bij jullie mochten doen. Jullie hebben ons enorm geholpen.

Grote postzegelveiling

De actie bij Albert Heijn Rijnsburg droeg flink bij aan het eindresultaat. | Foto: PR

filatelie n Dinsdag 12 februari houdt postzegelvereniging Katwijk-Rijnsburg weer haar jaarlijkse grote veiling.

Voor echte en beginnende verzamelaars een niet te missen kans om de verzameling aan te vullen of om met iets geheel nieuws te beginnen.

Het aanbod is ook dit jaar weer zeer divers: kostbare zegels van Nederland – en ook van België, Duitsland en Italië en daarnaast meerdere landen- en themaverzamelingen van onder andere schepen. En ook de nodige dozen met 'van alles en nog wat' voor de koude winterdagen.

Kortom voor elk wat wils.

Ruim vijfhonderd kavels gaan onder de hamer. De kavellijst is te vinden op de website: http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/ onder 'veiling'. Alle kavels kunnen worden bezichtigd op de veilingdag 12 februari van 16.00 tot 19.30 uur.

De veiling begint 's avonds om acht uur. U bent van harte welkom in wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat 12 in Katwijk a/d Rijn.

Gemeente wil de best haalbare geluidswerende maatregelen

De gemeenteraad gaat het ontwerp-Actieplan geluid beoordelen.| Foto: archief/Adrie v Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

herrie n Om de overlast van omgevingsgeluid te verminderen is er een actieplan geluid opgesteld. Het ontwerp van dat actieplan is vorig jaar bekend gemaakt. Op de publicatie van dat ontwerp zijn 19 reacties ingediend.

De gemeente wil de best mogelijke haalbare geluidsreducerende maatregelen voor Katwijk. Daarom zijn deze reacties aanleiding geweest voor wethouder Rien Nagtegaal om het actieplan nog eens tegen het licht te houden. Het aangepaste ontwerp actieplan geluid wordt nu met de zienswijzen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Autoverkeer

Het geluid in onze leefomgeving is onderzocht en vastgelegd in de Geluidsbelastingkaart 2016. Het onderzoek is gericht op de geluidsbronnen verkeer, luchtvaart en industrie. Uit onderzoek blijkt dat het geluid van het wegverkeer de grootste invloed heeft op de leefomgeving in Katwijk. In het actieplan geluid wordt beschreven hoe dat omgevingsgeluid kan worden verminderd. Het actieplan geluid gaat alleen over de gemeentelijke wegen; niet over provinciale wegen of rijkswegen, en is gericht op de aanpak van de geluidsbron. Zo kan het geluid van het autoverkeer worden verminderd door toepassing van stil asfalt of verlaging van de rijsnelheid. Vooral de 50 km-wegen komen in aanmerking voor stil asfalt. Deze keuze is gemaakt, omdat op die wegen het geluid van de banden maatgevend is. Op 30 km-wegen hoor je vooral het motorgeluid en daar heeft stil asfalt nauwelijks effect op. Wanneer een weg van stil asfalt wordt voorzien is afhankelijk van het onderhoudsprogramma voor de wegen.Hardrijders en voertuigen met defecte of sportieve uitlaat veroorzaken geluidsoverlast. Helaas kan de gemeente Katwijk daar zelf niet optreden. Bij de politie is hiervoor aandacht gevraagd. Daarnaast worden ideeën over aanpassing van de hoofdroutes voor verkeer of een verbod voor vrachtverkeer op een later moment uitgewerkt in de Agenda mobiliteit. De inzet op snelheidsverlaging wordt projectmatig opgepakt bij de herinrichting tot 30 km-weg zoals bij de Katwijkerweg en de Rijnstraat. Nadat de gemeenteraad het ontwerp-Actieplan geluid heeft beoordeeld stelt het college het plan definitief vast.

Nu iemand voordragen voor de Lintjesregen 2020

onderscheiding n Kent u ook iemand die een lintje verdient? Draag hem of haar dan nu voor!

Wie komen er voor in aanmerking? Iemand die gedurende een lange periode (15 jaar of langer) belangeloos bijzondere verdiensten voor de samenleving verricht. Denk aan langdurig bestuurslidmaatschap of ander vrijwilligerswerk voor een kerk, organisatie of vereniging. Ook mensen die in hun werk een uitzonderlijke prestatie leveren. De verdiensten in de werkkring dienen ver uit te stijgen boven wat normaal van iemand in die functie verwacht mag worden. Daarnaast moeten de werkzaamheden binnen de hoofdfunctie een uitstraling en een bijzondere waarde voor de samenleving hebben. Als u iemand wilt voordragen voor de Lintjesregen 2020, vult u dan het aanvraagformulier in. Dit vindt u op www.lintjes.nl. Twijfelt u of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat. Is uw aanvraag compleet? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het bestuurssecretariaat. Het secretariaat neemt samen met u de aanvraag door. Houdt u er rekening mee dat de uiterste inleverdatum voor uw aanvraag 1 juni 2019 is.

U kunt het bestuurssecretariaat bellen, tel. (071) 406 5001 of mailen naar bestuurssecretariaat@katwijk.nl. Of kijkt u op www.lintjes.nl en op www.katwijk.nl/lintje.

Ambulance op bezoek bij de Julianaschool

Spannend, de ziekenauto op bezoek. | Foto: PR

school n Tijdens het thema 'Gezondheid' hebben de kinderen van de Julianaschool veel geleerd over gezond en fit zijn. Zo leerden ze dat je beter rozijntjes kan snoepen dan een zak chips en dat groenten en fruit heel goed zijn om gezond en sterk te worden. Mocht je toch een beetje pech hebben en naar het ziekenhuis moeten dan zijn er ook echte artsen in de klas. Alle kinderen hebben heerlijk geleerd en gespeeld in de 'ziekenhuishoek'. Er werden zelfs al wat patiënten doorverwezen naar de apotheek waar de apothekers de voorraad netjes aan het sorteren en tellen waren. Wat was het ook een belevenis toen de mama van Justin uit groep ½ RD samen met haar collega langs kwam met de ambulance. De kinderen mochten eerst allemaal vragen stellen en daarna een kijkje nemen in de ambulance. Bedankt voor jullie bezoek aan de Julianaschool!

PCOB middag

senioren n Het bestuur van de PCOB nodigt haar leden uit voor de contactmiddag van 13 februari. Aanvang 14.30 uur in de Voorhof. Na de pauze behandelt Buurtzorg uit Rijnsburg het thema: Een frisse kijk op thuiszorg. Goede zorg thuis vereist een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg,.

19 / 28

23 / 28

27 / 28

ZONDAG 10 februari

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: n.b.

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: John Boekhout

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. H.J. Hemstede, Leiderdorp

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. G. Zomer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende,
Julianaschool
17.00 uur: dr. K.W. de Jong,
Woerden
Immanuëlkerk
9.00 uur: dhr. G. Bremmer,
De Schakel
10.30 uur: ds. A. Meek,
Oranje Nassauschool
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
De Voorhof
9.30 uur: ds. F. van den Bosch, Katwijk

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. P. Niemeijer,
Rijnsburg
18.30 uur: ds. K. de Vries,
Amsterdam

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. J.B. Kamp, Elden
18.30 uur: ds. J.B. Alblas, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. C.G. Kant, Katwijk

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:

Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Dennis van der Zee