Katwijk Speciaal

20 augustus 2019

Katwijk Speciaal 20 augustus 2019


Amerika aan de Rijn

In de Oranjevallei zijn weer volop evenementen. | Foto: Archief

ovkr n Zoals het inmiddels tot traditie is verheven heeft de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn ook dit jaar weer een thema uit de hoge – dit keer cowboy-hoed getoverd om aan de Najaarsfeesten te verbinden. Dit keer is het thema 'Once upon a time in Katwijk aan de Rijn' oftewel het Rijndorp in Amerikaanse sferen.

Door Piet van Kampen

Voorzitter Jan de Winter is enthousiast en ziet het helemaal zitten. Uit het weer zeer gevarieerde, nu met American sauce overgoten programma licht hij enkele highlights (sorry, hoogtepunten) toe. Op zaterdag 24 augustus gebeurt er veel in The Orange Valley (Oranjevallei).

'Het wordt een spektakel', belooft De Winter. 'Allerlei demonstraties met paarden, sporten, een American footballwedstrijd, schapen drijven, een roofvogelshow, postkoets rijden, lasso werpen, skateboarden achter paarden en meer van dat soort activiteiten. Het gaat de hele dag door en 's avonds is er een drive-in bios' vertelt de preses.

Een week later op zaterdag 31 augustus is de Baron van Wassenaarlaan weer the place to be. Liefhebbers, en de Kattukbinders kennende zullen dat er weer velen zijn, kunnen voor slechts 5 euro een cowboyhoed en een stokpaardje kopen. Ze mogen dan deelnemen aan de stokpaardenrace en bijgekomen van de inspanningen genieten van de American barbecue. Het zal wel weer een massaal smulpapenfeest worden. Succes verzekerd.

In de week tussen de twee zaterdagen in is er natuurlijk weer van alles te doen wat het Binse volk op de been brengt. Want het dorp leeft altijd naar die ene bijzondere week van het jaar toe met als episch centrum De Turfmarkt waarop 'socializen' met een gele rakker in de hand hoogtij viert.

'O ja' zegt De Winter, 'vermeld nog even dat de lampionoptocht nu op woensdag is en dat 'Heel Katwijk exposeert' in De Open Hof een bezienswaardige tentoonstelling is waar vele particulieren aan meewerken'. Tenslotte: 'Op dinsdagavond is er een Hollandse avond in de Oranje Vallei'. Tussen het 'geïmporteerde' doch Hollands uitgevoerde amusement doet een 'in je moers taal' zingen en meedeinen het altijd goed. Meer op P7

College wil nieuwe streekomroep aan de Ambachtsweg

Regio n In de Duin- en Bollenstreek is een verkenning gaande naar een nieuwe streekomroep. Die zou dan ontstaan door samenwerking van de lokale omroepen RTV Katwijk en Bollenstreek Omroep (BO), die actief is in Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Het Katwijkse college van burgemeester en wethouders vindt dat, als die nieuwe omroep er komt, die bij RTV Katwijk aan de Ambachtsweg moet worden ondergebracht.

Lokale omroepen hebben het over het algemeen lastig om het hoofd boven water te houden. Dat komt onder andere door tegenvallende reclame-inkomsten en het ontbreken van professionele medewerkers. Veel lokale omroepen steunen op vrijwilligers. Bij RTV Katwijk is dat niet anders.

Minister Arie Slob van Onderwijs en Media steekt de helpende hand toe en heeft 15 miljoen beschikbaar gesteld voor de komende drie jaar voor regionale en lokale omroepen. Daarbij gaat het om samenwerkingsactiviteiten en pilots rond streekomroepen. Dit laatste vooral op aandringen van de NLPO (Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Extra geld

BO heeft het moeilijk en had afgelopen jaar en ook dit jaar extra geld nodig om in de lucht te blijven. De vier gemeenten waar BO actief is, hebben een media-adviseur ingeschakeld om onderzoek te doen naar vernieuwing van Bollenstreek Omroep. Die heeft daar verschillende scenario's voor opgesteld, waaronder de vorming van één streekomroep samen met RTV Katwijk.

Die streekomroep zou volgens de adviseur kunnen beschikken over 'meer budget, betere content, meer maatschappelijke waarde' en daarmee een grote stap zetten richting het, zoals de Mediawet voorschrijft, Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA).

De onderzoeker verwacht dat de samenwerking van RTV en BO grote kans maakt om in aanmerking te komen voor de landelijke gelden voor de pilots voor streekomroepen.

Het college van Katwijk ziet die streekomroep 'onder voorwaarden' wel zitten. Het college vindt verder 'van belang dat de nieuwe omroep vestigt aan de Ambachtsweg te Katwijk, de locatie van RTV Katwijk'. De gemeente heeft recent namelijk veel geld gestoken in dat nieuwe onderkomen bij Uitgeverij Verhagen.

'De basis voor de lokale omroep in Katwijk is op orde gebracht', stelt het college, 'de organisatie is aan zet de omroep verder vooruit te brengen'. Het college is van mening dat 'gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen' voor RTV Katwijk de grootste kans op succes ligt in de vorming van één streekomroep. Wethouder Jacco Knape is namens Katwijk nauw betrokken bij deze ontwikkeling.

Voorzitter Willem Meijvogel van RTV Katwijk laat weten dat 'de voorgestelde lijn geheel past in de eerder dit jaar vastgestelde RTV-notitie 'Samen sterker!'. Het RTV-bestuur is dan ook 'nadrukkelijk bereid om samen met de betrokken gemeentebesturen, Omroep BO en andere stakeholders de voorgestelde opties nader te onderzoeken en vorm te geven'. De gesprekken daarover worden na de zomer voortgezet.

Metaalvondsten onderzoeken in het gemeentehuis

vondsten n AWN-Rijnstreek organiseert op woensdagmiddag 21 augustus een nieuwe hotspot archeologie in het gemeentehuis. Van 12.00 uur tot 16.00 uur zijn jong en oud weer welkom in de Burgerzaal om vondsten die vorig jaar zijn opgegraven in de Zanderij te onderzoeken.

Tijdens de eerste vier hotspots hebben de vrijwilligers van AWN samen met geïnteresseerden zo'n 350 vondsten uit de Zanderij gedetermineerd. Hierbij wordt beschreven wat de vondst is, hoe oud het voorwerp is en van welk materiaal het is gemaakt.

Naast de vele potscherven en botten van boerderijdieren, zijn er ook zo'n 80 metalen voorwerpen in de Zanderij gevonden. Deze worden tijdens de hotspot onderzocht en gedateerd.

Iedereen die hierbij wil helpen en die een kijkje achter de schermen wil nemen is op 21 augustus welkom op het gemeentehuis.

Schaaktoernooi bij TTV Rijnsoever

schaak n Dit jaar wordt voor de 11e keer het Rijnsoever Schaaktoernooi georganiseerd tijdens de traditionele feestweek in Katwijk aan den Rijn. Het toernooi vindt plaats op donderdagavond 29 augustus in de accommodatie van Tafeltennisvereniging Rijnsoever op sportpark De Krom. De start is om 20.00 uur. Voor de schakers is dit toernooi een mooi opwarmertje voor het schaakseizoen.

Het schaaktoernooi is bestemd voor jong en oud en van alle niveaus. Het betreft een snelschaaktoernooi met 5 minuten per persoon per partij. De zaal is open vanaf ongeveer 19.45 uur. Het toernooi zal rond 23.00 uur afgelopen zijn. De sfeer is informeel en een gezellige avond staat voorop. Het toernooi is tenslotte onderdeel van de feestweek!

Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro en moet bij binnenkomst worden voldaan. Deelnemers worden ontvangen met gratis koffie en koek. Overige consumpties zijn tegen verenigingsvriendelijke prijzen bij de bar verkrijgbaar.

Belangstellenden dienen zich vooraf op te geven via voorzitter@ttvrijnsoever.nl

Workshop beeldhouwen

dunaatelier n Wie nog nooit een stenen beeldje heeft gemaakt, moet eerst leren denken in steen. Met klei ga je opbouwen en kan je toevoegen. Maar met steen ga je weghalen. Je moet dus vooraf goed bedenken wat je wel en niet weghaalt." Dat zegt beeldhouwer Hester de Beus. Zij geeft van maandag 2 tot en met vrijdag 6 september in het Katwijkse DUNAatelier een workshop beeldhouwen voor beginners en gevorderden. Tijdens de workshop werkt iedere deelnemer met een zachte steensoort. Aan de workshop kunnen maximaal zeven mensen deelnemen. Het is tijdens de cursus de bedoeling naast het DUNAatelier in de buitenlucht te werken. Staat het weer dat niet toe, dan is er een uitwijkmogelijkheid naar een atelier. Hester zorgt ervoor dat er voor de deelnemers voldoende stenen zijn, die zij tegen kostprijs kunnen kopen. Er is voldoende gereedschap aanwezig. Deelnemers kunnen ook zelf een steen meebrengen. De cursus is elke ochtend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 uur en 13.00 uur.

Column n 't Is iet ârs

Kees en Corrie Keizer vierden hun diamanten bruiloft. | Foto en tekst: Piet van Kampen

Echtpaar Keizer zestig jaar

Het klikte gelijk'

Kat-rijn biedt veel in nieuw seizoen

OSS '20 maatje te groot voor FC Rijnvogels

Diamanten huwelijksmijlpaal voor echtpaar Keizer

Kees en Corrie Keizer vierden hun diamanten bruiloft. | Foto en tekst: Piet van Kampen

zestig n Op 10 augustus 1959 schoven Kees Keizer (79) en Corrie Keizer-Nijgh (81) elkaar de ringen om als teken van eeuwige trouw. Zij blikten 60 jaar later terug op een zeer actief leven waarin ze de gelukkige ouders werden van Karel, René en Corrie. Met 10 klein- en 5 achterkleinkinderen werd de familie verrijkt.

Kees werd in Zuilen geboren en de wieg van Corrie stond in Katwijk. In hun latere leven zouden zij elkaar op de Voorstraat ontmoeten zoals zo vele Katwijkse stelletjes.
Hoe belandde Kees zo op de Voorstraat? 'Ik zat bij de Marine op Vliegveld Valkenburg en ging met een maat stappen in Katwijk. Daar ontmoette ik haar. Waarom zij voor mij koos toen we een praatje maakten? Omdat ik net zo lang was als Corrie', glimlacht hij veelbetekenend. 'En het klikte gelijk', vult Corrie hem aan. De basis voor een langdurige relatie was gelegd. Na hun trouwdag woonde het jonge stel tijdelijk in de Jan Tooropstraat in, verkasten naar een zomerhuisje in de E.A. Borgerstraat maar woonden daarna jarenlang in de Saksenstraat. Na de renovatie verhuisden zij naar de Karel Doormanlaan om twee jaar geleden een gelijkvloers appartement in wooncomplex Zwanenburg te betrekken. Helaas woont Kees daar nu alleen want echtgenote Corrie verblijft in Overduin waar hij haar twee keer per dag bezoekt.

Kees werd vanwege zijn werk een echte Katwijker. Zo voelt hij zich ook na bij machinefabriek Zwitser, als chauffeur bij Veiling Katwijk, mengmeester bij Kruyt Beton en de gemeente te hebben gewerkt. Naast zijn werk was hij mede-oprichter van de wijkvereniging N.N.O. waar hij en Corrie heel veel vrijwilligers werk hebben verricht.

Corrie, die 50 jaar lid was van het Evangelisatiekoor, 30 jaar lid van gymclub Hercules, lid van het damescomité van de Hervormde Kerk van de wijkvereniging en vrijwilligster bij Philadelphia was, werd voor haar verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ondanks alles hadden maakten zij tijd vrij voor de stacaravan in Voorthuizen waar zij veel jaren plezier van hebben gehad. Ook vakanties in Spanje, Portugal, Bulgarije en Zweden en als hoogtepunt de cruise op de Middellandse Zee zijn hen bij gebleven. Eind deze maand vieren zij hun feest met het complete gezin in De Reederij.

Tussedeur

Hallòò, zucht, mit wies? Bè jij't Ant? Wat ik zit te zuchte? Nou, dat zel ik je zegge.

We komme net bij de dokter en de appethéék vandaen want Gijs kreeg een heale dikke hand. Néén Ant, hij is iet evalle! Gistere waere we om braem en toe stinge we effe te kijke naer die buffels die in duin lôpe. Toe issie naer alle waerskijnlekhààid estôke deur een smérege daes. Hij voelde dat-ie ebéte wier, d'r zat geweun een klààn snéétje. Toe we venochend op eréze waere, zag'tr op ezetted uit, ik kon nog nét an mit een lik groene zeap z'n trauwring d'r of haele. Ik zeg: die heb mot je maer rékene earst op de buffelstront ezéte en d'rnae heb dat kreng jou estóke. Das iet goed. Ik heb de dokter ebeld en daer konne we voor in de middag terecht. Nou je rààit 't zéker al: hij mos gelijk an de penneseliene. Ik zé dan rije we gelijk effe deur naer de appethéék, maer ik was healegaer vergéte dat 'r toeristemart was. Mààid… gien deurkomme an op de Voorstraet. Ik zeg: gae jij vast naer huis, dan lôôp ik naer de Louwestraet, dan ken ik zô de Baljuwstraet in en dan zet ik daer me fies halleverwege neer. Dan ken ik bij de béhaewinkels wel urreges tussedeur skiete, naer de ôverkant. Ik kijke of ik een gaetje zag, maer dat kon pas een endje vorderop. Dwors deur een rek jurreke mos ik. Die vrauw riep nog wat naer me, maer ik doch: 'k doe net of ik dôôf ben. Toe mos ik me tusse allemael bussies en auwto's deurwurreme en wéér een gaetje zouke. Dat was bij de tillefôônhoessiestent. Die kearel was healegaer kwaed dat ik mit me in ehouwe buik om niks om te stôte deur z'n kraem kwam stiere. Mevrouw, hier mag u niet doorheen, zé-ie nog. Ik zé: leg nou effe iet zô te memme, nééf. Ik mot penneseliene haele bij de appethéék! Affijn, sting ik ààndelijk an de goeie kant van de Princestraet, toe mos ik nog een brokje teuge de stròòm in lôpe om bij de appethéék te komme. Mens, mens, 't was hutje an mutje. Hè? Jae, nes je zeg: je zouw maer wat an je hart krijge daerô. Nouw dan bè je slecht of, want een ziekewaege ken d'r echt iet bij komme. Een paer jaer eléén kô je nog deur de midde as je allieneg naer de bakker mos. Dat ken iet mear. Ze haele elleke dinsdag die banke weg en daer motte de kôôplui d'rlui auwtô's neerzette. Néén Ant, ik snap't òòk iet. Maer 't is wel goed voor de werrekverskaffing, want s'aeves motte al die banke weer werom ezetted worde. Hè? Hoe ik weer bij me fies ekomme ben? Nouw, Ik dors iet mear tussedeur. Toe ben ik bij de blommewinkel de slop in eskôte, dan kom je uit bij de lampezaek. Toe deur de Louwestraet weer naer me fies. Maer waerom belde je ààgelek? Of ik mee gae naer de toeristemart? Nou, echt iet!

Flirtende reeën

Reebokken, al of niet flirtend zijn hopelijk te zien op zondag 25 augustus in Coepelduinen. | Foto: Henk Kruit Foto: Picasa

natuur n Staatsbosbeheer organiseert dit jaar 12 Buitengewone Belevenissen: elke maand zetten we een bijzonder natuurfenomeen centraal om zo iedereen uit te dagen de natuur in te gaan. Die fenomenen wil iedereen namelijk ooit in zijn of haar leven meegemaakt hebben, én ze zijn gewoon om de hoek te beleven. De Buitengewone Belevenis van september is in Coepelduinen. Dé tijd om de bronst van de reeën mee te maken.

We starten op de vroege ochtend, als het nog rustig is en er grote kans is dat er reeën te zien zijn. En met een beetje geluk zijn ze aan het flirten. In Coepelduin leven hier meer dieren en plantensoorten waar de gids je over zal vertellen. Na afloop staat een gezond, vegetarisch ontbijt met broodjes en koffie en thee voor je klaar.

Men kan hier getuige van zijn op zondag 25 augustus van 7.30 tot 9.30 uur. Start op P-terrein De Noordduinen , Noordduinseweg 1. De kosten zijn € 15,00. Aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/hollands-duin/reeen-van-het-hollands-duin

Langzaam rijdend, lachend en toeterend verkeer

De Rijnloop is een vast onderdeel van de Najaarsfeesten. | Foto: PR

truckrun n In de afgelopen jaren is er behoorlijk veel over gezegd en geschreven, maar het blijft een fenomeen. Deze doelgroep en dit evenement verdient wederom zijn plek in de feestweek waarbij er vanaf moment 1 wanneer bekend wordt dat de rit doorgaat, men heel blij is.

Iedereen is er zo positief over. Iedereen kijkt er oprecht met groot verlangen naar uit. Zowel chauffeurs als deelnemers willen het voor geen goud missen. We gaan weer starten vanaf het ESA-ESTEC terrein. Het duurt niet lang meer, nog maar een paar nachtjes slapen en het is zover. De 22e editie vindt op zaterdag 24 augustus plaats.

Een file vol plezier rijdt op 24 augustus door de streek. | Foto: Studio Ronkes Foto: Cor de Mooy

Honderd enthousiaste chauffeurs en 214 personen met een verstandelijke beperking hebben lang naar de rit uitgekeken. Kom kijken en ervaar de leukste file van het jaar. Op de radio noemen ze het ook weleens 'Langzaam rijdend en stilstaand verkeer'. Maar nu dus 'langzaam rijdend, lachend en Toeterend verkeer'. Komt allen kijken, zwaaien en vooral genieten.

Doorkomsttijden

13.20 uur, Valkenburg; 13.30 uur, Katwijk aan den Rijn; 13.40 uur Rijnsburg; 13.50 uur, Oegstgeest; 14.05 uur, Warmond; 14.20 uur, Sassenheim; 14.45 uur, Noordwijkerhout; 15.15 uur, Noordwijk Parallelboulevard; 15.30 uur, Katwijk Gemeentehuis; 15.40 uur, Katwijk Boulevard; 15.50 uur, Katwijk Hoornes (richting ESA-ESTEC).

Rijnloop beleeft editie 39

Hardlopen n De 39ste editie van de Rijnloop gaat op maandag 26 augustus weer van start.

Atletiekvereniging Rijnsoever en Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze klassieker. De Rijnloop is een prestatieloop over verschillende afstanden. Het parcours van de Rijnloop ligt in de Commandeurslaan, de Baron van Wassenaerlaan en de Wassenaarseweg. Het parcours is precies 1.203 meter lang. De jeugd van 7 tot en met 12 jaar lopen een ronde, de jeugd van 13 tot en met 16 lopen twee rondes dus 2,406 kilometer. De senioren en veteranen lopen 6 rondes, wat betekent dat zijn 7,218 kilometer lopen.        Inschrijven kan op 26 augustus bij Vitaliteitsvcentrum Katwijk aan den Rijn aan de Mgr. Bekkersstraat. De jeugd kan inschrijven vanaf 18.00 uur à € 2,00 p.p. en start om 19.00 uur. De senioren en veteranen kunnen inschrijven vanaf 18.30 uur voor € 3,00 p.p. en starten om 19.30 uur.
Inschrijven kan in 4 categorieën: 7 tot en met 12 jaar; 13 tot en met 16 jaar; 17 tot en met 35 jaar; 36 tot en met 50 jaar; 51 jaar en ouder. Voor alle categorieën geldt inschrijven in aparte klassementen voor heren en dames. Voor elke categorie is voor alle klassementen een eerste, tweede en derde prijs alsmede een geldprijs. Voor eerste prijswinnaars zijn er bloemen. Na de finish krijgen de jeugddeelnemers een herinnering. De laatste lopers zullen waarschijnlijk rond 20.30 uur finishen. Aansluitend is de prijsuitreiking op de Commandeurslaan.

Heel Katwijk Exposeert

expositie n Pareltjes uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, vereeuwigd op het canvas! Die zijn dit jaar te bewonderen op de Najaarsexpositie van Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. Schilderijen en kunstwerken van particuliere eigenaren, die tot nu toe alleen te zien waren in huiselijke kring, worden tentoongesteld aan het grote publiek. Het thema dit jaar is dan ook 'Héél Katwijk Exposeert'.

Na een oproep van de Oranjevereniging in de media is er massaal gereageerd door mensen uit de drie gemeenten die beeltenissen van hun dorp in hun huis hadden hangen. De organisatie heeft daarop een selectie van de kunstwerken gemaakt die te zien zullen zijn in de Open Hofkerk tijdens de feestweek van Katwijk Binnen. In totaal zullen er 60 pareltjes op de Najaarsexpositie worden geëxposeerd.
Rokerij Schaap en de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee, het oude Tolhuis 't 'Sandthek' in Katwijk aan den Rijn, de Lange Vaart in Rijnsburg en de Paardenmarkt op het Castellumplein in Valkenburg. Om maar een paar voorbeelden te noemen van de schilderijen die te bewonderen zijn. De Najaarsexpositie is blij verrast en zeer vereerd met al deze bijzondere inzendingen.

'Héél Katwijk Exposeert' is te bezichtigen van 26 tot en met 29 augustus in de Open Hofkerk aan de Rijnstraat 18. Open van maandag 20.00 tot 22.30 uur. Dinsdag tot en met donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur.

Gluren bij de buren

wandeling n Cultuur Gluren bij de buren? Tussen 19.00 en 22.00 uur is men bij iedereen om op dinsdag 27 en/of woensdag 28 augustus een kijkje te komen nemen.

Ook dit jaar stellen diverse mensen, met interessante en bijzondere hobby's of hun interessante verzameling ten toon. Bekijk op de plattegrond waar u terecht kunt en maak uw eigen cultuurwandeling! De locatie C - Roversbrugpad 6 - valt buiten de flyer. Voor het Zeeweg viaduct gaat men rechtsaf; voor de brug rechts aanhouden, dan onder het viaduct door, daar is rechts Roversbrugpad 6, SpeelsPalet.

Onderweg vindt men bij 6 historische locaties op zogenaamde expo-platen met extra informatie over deze bijzondere plek. Dit is een voorproefje van een historisch wandelroute langs monumentale pareltjes door Katwijk aan den Rijn, die de Wijkraad Katwijk aan den Rijn samen met de Oranjevereniging aan het ontwikkelen is. Deze wandelroute is volgend jaar voor de feestweek gereed.

Djalita Cheerleaders

football n De Djalita Cheerleaders zijn Nederlands Kampioen en gaan in november naar Japan voor de wereldkampioenschappen. Djalita zijn de vaste cheers van Dutch Lions American Football Team.

Een deel van de Djalita Cheerleaders was jaren lang lid van de Amsterdam Admirals, het enige Nederlandse professionele cheerleadingteam. De Cheerleaders hebben voor overvolle stadions gestaan en met grote artiesten opgetreden zoals Chipz, Coolio, Toppers in Concert en Faithless.
De dames zijn ze te zien tijdens de American football-wedstrijd op zaterdag 24 augustus van 10:00 tot 12:00 uur in de Zanderij.

American football in de Zanderij

lightning n Op zaterdag 24 augustus is er van 10.00 tot 12.00 uur een American football wedstrijd in de Zanderij, verzorgd door American Football Club Lightning.

Al sinds 1997 speelt men bij American Football Club Lightning Leiden de competitieve teamsport American Football. Bekend om spectaculaire passes, prachtige catches en snoeiharde tackles! Het doel van het spel is om punten te scoren door de bal in de end zone van de tegenstander te brengen. Punten kunnen gescoord worden door de bal over de doellijn van de end zone te dragen, door de bal te gooien naar een medespeler in de end zone of door middel van een field goal, waarin de bal tussen de doelpalen achterin in de end zone getrapt wordt. Lightning Leiden speelt in de Nederlandse eredivisie van de American Football Bond Nederland.

Kat-rijn heeft veel te bieden in nieuw seizoen

Greet Pieterse (l) en Dicky de Jong zijn vol enthousiasme over het nieuwe programma. | Foto en tekst: Piet van Kampen

senioren n Samen zijn. sociale contacten, spel, bewegen, creativiteit. Het zijn de sleutelwoorden waarmee senioren van 55 jaar en ouder naar eigen believen hun agenda kunnen invullen. Een seizoen lang biedt de Stichting Seniorenbelangen Kat-rijn dagelijks de mogelijkheid om op welke manier dan ook op een plezierige en zinvolle wijze de tijd in te vullen.

Het is inmiddels al weer 51 jaar geleden dat de stichting Kat-rijn werd opgericht. In de loop der jaren is het bestaansrecht meer dan ooit bewezen. Steeds meer senioren, het zij echtparen, hetzij alleenstaanden werden deelnemer in de stichting en Anno 2019 staat de teller op maar liefst 400.

Foto: Franklin van der Erf

Het is alom bekend dat ons kleurrijke land enigszins aan het vergrijzen is en de doelgroep voor organisaties zoals Kat-rijn steeds groter wordt. Met name voor alleenstaanden biedt het diverse mogelijkheden om er eens gezellig tussenuit te zijn. Genieten van de (soms) beperkte mogelijkheden die het leven nog te bieden heeft. Uitdagingen om een cursus te volgen of gewoon gezellig een klaverjasje of een potje joker spelen. Voor de liefhebbers van het 'hogere' kaartniveau is bridgen het ultieme tijdverdrijf. Een aantal keren per jaar wordt er een bingo gedraaid en in een 'volle bak' zitten dan de geluksvogels die er met een leuke prijs vandoor gaan.

Op de agenda van dit jaar staat ook weer de kerstviering waarvoor vorige keren een grote belangstelling was. 'Wij willen alleen maar blijde mensen zien' zijn voorzitter Greet Pieterse-Commandeur (voorzitter) en Dicky de Jong-van Belen (secretaris) eensgezind. Binnen de stichting is ook het mannenkoor Kat-rijn actief en ook is er een dameskoor. 'Wij kunnen hiervoor nog enkele dames gebruiken' doet voorzitter Pieterse bij deze een oproep.

Voor slechts een klein handje met euro's kan er zoveel worden genoten. Het jaarlijkse inleggeld bedraagt slechts € 16,50. Voor een middagje klaverjassen hoeft slechts 3 euro per persoon uit de knip worden getrokken. Hiervoor wordt dan ook nog koffie, koek en een hapje verstrekt. Wat let een mens? Zo zijn alle dagelijkse activiteiten nog minder dan low-budget.

Voor deelname aan cursussen die van september tot mei duren hoeft men ook niet diep in de buidel te tasten. Voor line-dance is het tarief € 70,00, voor 'Meer bewegen voor ouderen' € 45,00, drie verschillende schildercursussen naar keuze voor € 73,00 en voor yoga slechts € 60,00. Zanglessen voor mannen of vrouwen kunnen voor € 50,00 worden gevolgd. Een scala aan mogelijkheden dus voor hen die een actieve uitdaging aan willen gaan. Voor meer informatie of aanmeldingen: margrethavj@casema.nl of tel. 4072584 en dickydejong137@gmail.com of 4073270. Ale senioren zijn welkom in gebouw De Coligny aan de Louise de Colignylaan 7.

Jos Wienen krijgt eerste bord Haarlem Gastronomische Hoofdstad

burgemeester n Tijdens de opening van Haarlem Culinair kreeg de burgemeester Jos Wienen officieel het eerste het bord 'Gastronomische Hoofdstad van Nederland' uitgereikt door Henny Leeflang, organisator van Haarlem Culinair.

Voor burgemeester Jos Wienen een mooie gelegenheid om zich in de openbaarheid aan zijn inwoners te presenteren. Een aantal enthousiaste ondernemers pakte tijdens het festival de handschoen op en daagt nu de rest van horeca Nederland uit om zich te kandideren voor de titel na 2020. Voor 2019/2020 zet Haarlem zich nadrukkelijk op de kaart als Gastronomische Hoofdstad van Nederland met tal van foodfestivals, het t-h-t-diner, Sterrengala Diner, WK Koken en het reguliere aanbod van zeer diverse restaurants in alle prijsklassen.

Nederland doet op de internationale agenda steeds meer mee op het culinaire vlak. Met name jonge chefs bestormen de top van de Nederlandse culinaire wereld, maar ook op een veel breder vlak weet de Nederlander de eetcultuur steeds beter te waarderen.

Haarlem heeft met name in het voorjaar en de zomer veel buitenlandse toeristen binnen haar stadsgrenzen die veel waardering opbrengen voor de lokale restaurants. Door het grote aantal kwaliteitsrestaurants, de culinaire evenementen en het aanbod van lokale producten is Haarlem een aantrekkelijke bestemming, zowel voor de toeristen als bewoners uit de regio. In de regio Haarlem bevinden zich verschillende sterrenrestaurants. Daarnaast heeft ook de Duin- en Bollenstreek een enorme horecadichtheid en zijn alle internationale keukens vertegenwoordigd. | Foto: Franklin van der Erf

Ex-crimineel spreekt in de Dorpskerk

themadienst n Op zondag 25 augustus staat de zorg om gevangenen centraal in de ochtenddienst van de Dorpskerk. In Nederland is een half miljoen mensen wel eens veroordeeld door een rechter. Een deel van hen belandt in de gevangenis.

Dominee Jan-Willem Korpelshoek, justitiepredikant en werkzaam in jeugdgevangenis Teylingereind Sassenheim, zal de themadienst leiden. Tijdens de dienst zal ex-crimineel Wilfred Kols zijn verhaal delen. Wilfred groeide op in Culemborg en logeerde vaak in Kamp Vught, te midden van een verwarde en gekwetste Molukse gemeenschap. Vanuit onzekerheid en het zoeken naar een identiteit raakte hij jarenlang verslaafd aan harddrugs, dealde en ging het criminele pad op. Er volgde een leven van overvallen, diefstal, inbraken en oplichting. Kort nadat zijn vriendin onverwachts overlijdt, wordt Wilfred opgepakt door de politie en belandt hij voor vier jaar in de gevangenis. Daar krijgt hij het boek 'Ik zal nooit meer huilen' in handen gedrukt van Nicky Cruz. Het was het begin van zijn leven met God. Inmiddels is Wilfred actief in de Victory Outreach kerk in Rotterdam. Daarnaast is hij oprichter van Mission Prison, een organisatie die zich bezighoudt met zendingswerk onder gedetineerden in binnen- en buitenland.

De dienst begint om 10.00 uur in de Dorpskerk aan de Kerklaan 12.

Ted Polet vertelt over 'De Batavier' in de bibliotheek

Ted Polet geeft zaterdag een lezing in de hoofdbibliotheek. | Foto: PR

lezing n Zeevaarder en ex-stuurman Ted Polet komt in de Hoofdbibliotheek zijn boek 'De Batavier' presenteren. Iedere belangstellende is van harte uitgenodigd om gratis aan te schuiven op zaterdag 24 augustus om 14.00 uur waar Polet over zijn bijzondere roman over een jonge zeeman zal vertellen. In woord en beeld komt ook zijn eigen zeevaartachtergrond langs. Een genoeglijk halfuurtje om bij aanwezig te zijn!

Onlangs verscheen de debuutroman 'De Batavier' van schrijver Ted Polet. Het is een prachtige roman over een jonge zeeman die, om gezondheidsredenen, genoodzaakt is om zijn werk op te geven. Van de erfenis die hij van zijn oom ontvangt, koopt hij echter een tweemaster, knapt die volledig op en gaat ermee richting Middellandse Zee. Tijdens zijn prachtige reizen maakt hij van alles mee. Zo redt hij op enig moment een aantal vluchtelingen uit het water en raakt betrokken bij hun wel en wee.

Liefhebbers van de scheepvaart en de zeilsport zullen veel plezier beleven aan dit boek. Wat 'De Batavier' ook aantrekkelijk maakt is dat er uiterst actuele thema's voor een breed publiek in verwerkt zijn. Tel daar de spanning, de romantiek en de fijne schrijfstijl van Polet bij op en het mag duidelijk zijn dat legio mannelijke én vrouwelijke lezers van 'De Batavier' zullen genieten.

Lezing

In de lezing in de bibliotheek vertelt Ted Polet over de totstandkoming van zijn boek en zal hij boeiende stukjes voorlezen. Aan de hand van beelden gaat hij ook in op de thema's die in het boek een belangrijke rol spelen. Zo komen zijn eigen achtergrond in de zeevaart en de impact van het eeuwige conflict tussen Turken en Grieken op de vluchtelingenstroom in dat gebied, aan de orde.


Polet neemt een stapeltje van zijn boeken meer zodat geïnteresseerden een boek kunnen aanschaffen, uiteraard mét handtekening van de schrijver. De toegang tot de lezing/presentatie is gratis. Weer aan activiteit in het kader van de Zomerbieb die je niet wilt missen.

Barracuda opent Najaarsfeesten

Boemerang n De feestweek in Katwijk a/d Rijn staat weer voor de deur. De Boemerang draagt ook dit jaar hun steentje bij met een divers muzikaal programma. Op zaterdag 24 augustus zal Barracuda de week geheel in stijl aftrappen. Met hun knallende rockshow hebben ze menig bezoeker weten te verbazen. Alle avonden zijn gratis toegankelijk, minimum leeftijd 18 jaar. Deuren gaan de rest van de week open om 20.30 uur.

Maandag staat in het teken van een nieuwe traditie! Een ontspannen quizavond met de heren van MusiQuest. Inschrijven op de avond zelf bij de organisatie, maar vooraf aanmelden wordt gewaardeerd (info@deboemerang.org). Deelname 10 euro per team (advies max. 6 personen). Geen telefoons of ander hulpmiddelen toegestaan! De muzikale omlijsting komt deze keer van Friendly Fire.

De dinsdag is gereserveerd voor de Mooie Meneren. Een trio ras muzikanten met liefde voor rock-classics! Rockcover trio Mooie Meneren bestaat uit Serge Naberman, Dave Bordeaux en Frits Dennert en speelt de beste covers van vroeger en nu. "Beter dan het origineel!" is een veelgehoorde kreet tijdens hun concerten. Dat is heel fijn voor een dinsdag. De rest van de week zijn the Expired Faces (unplugged), the Reverend en Café de Melkboer te verwachten. De Boemerang is gevestigd aan de Huetingstraat 36.

Kledingmarkt in de Schelp

markt n Op zaterdag 24 augustus wordt er in buurtcentrum de Schelp in de Suurmondstraat een georganiseerd. Tussen 11.00 en 13.00 uur wordt in en rondom het buurtcentrum een kledingmarkt gehouden, waar men gratis kleding kan komen uitzoeken. Naast de markt is er natuurlijk een gezellig terras waar koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar is.

Veel mensen hebben kleding ingeleverd voor de markt, zowel dames-, heren- als kinderkleding. De kleding is schoon en heel, dus nog prima te dragen. Waarom weggooien in de kledingbak als je er een ander nog blij mee kunt maken en het is nog duurzaam ook. Naast kleding wordt er ook speelgoed, tassen en schoenen aangeboden. Dus op zoek naar een 'nieuwe' wintergarderobe kom dan even kijken op de buurtmarkt bij de Schelp, Suurmondstraat 1.

Rijnstreekkoor weer begonnen

Repetities n Het Rijnstreekkoor bereidt zich voor op haar herfstconcert. Dit wordt gehouden op 11 oktober. Voor dit concert is dan Petra Berger als soliste aangetrokken. Misschien een extra reden om lid te worden van het koor of misschien het eens te proberen als projectlid. Kennismaken met het koor kan elke maandagavond als het koor repeteert in de Immanuelkerk in Rijnsburg om 20.00 uur.

Een zonnebloem is een mooie, stevige bloem in een vrolijke kleur. Juist op de dagen dat het buiten grijs is, is een beetje kleur best wel welkom. Naar verloop van tijd gaat de bloem helaas wel wat minder mooi ogen. Toch is dat niet het einde heb ik me laten vertellen. Het hart zit vol met pitjes. Uit die pitjes kunnen uiteindelijk, met de nodige liefde en zorg, weer nieuwe zonnebloemen ontstaan. Zo kunnen we toch elk jaar weer genieten van die prachtige zonnebloem, die weer wat kleur geeft aan ons bestaan. | Foto: Céline van Egmond-Mulder

Ook Annemarie Guijt vertrekt bij Katwijk Marketing

Annemarie Guijt vindt de campagne 'Dit is Katwijk' een van de meest geslaagde. | Foto: Aad van Duijn Foto: Aad van Duijn

'Citymarketing zorgt voor gewenste bezoekers'

vertrek n Na het vertrek van directeur-bestuurder Piet de Vries dit voorjaar bij Katwijk Marketing vertrekt nu ook citymarketeer Annemarie Guijt. 'Na zes jaar bij Katwijk Marketing is het tijd voor iets nieuws. Ik ga per september in Amsterdam aan de slag als Communicatie Expert bij ING Bank', vertelt ze in haar laatste werkweek. Vorige week verstuurde ze haar ontslagbrief en in verband met haar vakantie is ze morgen voor het laatst op kantoor.

Door Aad van Duijn

Met het vertrek van Annemarie Guijt komt een einde aan een succesvolle periode van ruim zes jaar. Een periode, waarin Katwijk op de kaart kwam en er een aantal succesvolle campagnes liep, vooral ook gemeten naar de belangstelling van potentiële bezoekers. 'DIT! is Katwijk' is er daar een van. 'Een campagne', stelt de Katwijkse, 'die aansloot bij het gewenste imago van deze gemeente en het type bezoeker, waarop gestuurd werd: genieters van ruimte – zee en duin -, rust en een familiaire sfeer.'

'Het leukste van mijn tijd bij Katwijk Marketing vond ik de vele mooie contacten die ik heb opgedaan. Het enthousiasme dat ik daarbij tegenkwam, werkte inspirerend en ik wil iedereen met wie ik functioneel contact kreeg hartelijk bedanken voor de leuke samenwerking', benadrukt de betrokken Annemarie Guijt, die deze week op haar kantoor in het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg de laatste zaken regelt in een vorm van overdracht. 'Eind van deze maand is het definitief voorbij. Niet, omdat ik het niet langer naar mijn zin heb, maar omdat ik een wisseling in deze functie na een periode van circa zes jaar gezond vind. In hoeverre deze taakstelling na mij ingevuld wordt, is aan de beleidsmakers en vooral de gemeenteraad', aldus de scheidend citymarketeer.

Toch maakt Guijt zich enigszins zorgen hoe de taakstelling straks vervuld wordt.

'Ik denk daarbij vooral ook aan de VVV-functie, waar ik erg veel tijd aan besteedde en uit jarenlange ervaring antwoorden wist op vragen die klanten stellen. Soms schijnbaar simpele vragen, zoals welke strandhuisjes bieden ook overnachtingsruimten voor honden. Geen non-issue, maar reële vragen van klanten die willen weten of Katwijk hun vakantieoord wordt.'

Na het vwo stroomde Guijt in bij de Rabobank. 'Ik wilde me breed oriënteren en liep 'stage' op alle afdelingen. Uiteindelijk werkte ik langere tijd op de afdeling Marketing Communicatie Coöperatie bij deze bank. Een periode waarin ik me verder bekwaamde in het vakgebied marketing/communicatie. Bij de bank onderhield ik ook de sponsorcontacten. Relaties die ik veelal opnieuw tegenkwam toen ik op 1 augustus 2013 startte bij Katwijk Marketing. Vandaar dat ik het in de gehele periode, waarin ik actief was bij Katwijk Marketing, leuk vond het 'eigen dorp' te vermarkten.'

Gedeelte interview met Annemarie Guijt uit De Katwijksche Post van donderdag 8 augustus.

Uit de krant van

donderdag 1 augustus

Felicitaties voor Katwijks oudste

Zij weet nog heel veel details van vroeger, Cornelia Meijvogel-Twigt. Maandag 5 augustus vierde zij de dag waarop zij 102 jaar geleden in de Parlevlietslop in Katwijk aan Zee het levenslicht zag. Een leeftijd die slechts heel weinigen is gegeven. De lieve zachtaardige hoogbejaarde liet op haar verjaardag alles rustig over zich heen komen.

Het is een heel lang mensenleven waarop de jarige terugblikt. 'Het leven kent lief en leed', klinkt het zachtjes als zij herinneringen ophaalt. Zij herinnert zich ook nog precies waar zij samen met haar man Arie voor het eerst ging wonen. 'Dat was in Parklaan 5 tegenover de huizen met de groene pannen'. Een aantal jaren geleden trok ze in Huize Salem. Vanwege de verbouwing daar woont zij nu tijdelijk in het complex aan de Waterboslaan in Rijnsburg. 'Ik word hier goed verzorgd hoor', vertelt zij met een tevreden blik. Maar toch hoopt ze weer naar Katwijk terug te keren als de verbouwing van Huize Salem gereed is.

Komt er nog een jaartje bij? Lief glimlachend: 'Nou ja hoor, er kan nog wel een jaartje bij'. Een speciaal recept kent zij niet. Het is iemand gegeven of niet.

Deze week in De Katwijksche Post

• Meer geld nodig voor

uitbreiding gemeentehuis

• Stempas bij restafval:

95 euro boete

• Voetbalmagazine: trainers

en voorzitters blikken vooruit

Op deze pagina wekelijks enkele artikelen uit De Katwijksche Post

Vijfde editie voor de Kattukse Brainweek

HCHWA-D n Inmiddels is de Kattukse Brainweek niet meer weg te denken uit de Katwijkse evenementenagenda. Ook in haar vijfde editie, dit jaar van 18 tot en met 21 september, is er van alles te doen. De week staat in het teken van het vragen voor aandacht voor de Katwijkse Ziekte én het ophalen van geld voor onderzoek, in de vorm van leuke en gezellige activiteiten met voor ieder wat wils.

Op 18 september wordt afgetrapt met een complete overname van SandCBar. 's Middags is er de SandCKidsBingo (14.00-16.00, € 5,00), waar uw kids worden vermaakt én leuke prijzen kunnen winnen, terwijl u lekker aan de bar of op het terras geniet van het zonnetje. Want die is alvast besteld. Tegelijkertijd wordt door een aantal topkapsters in de serre voor €15 geknipt tijdens de SandCKnipActie (13.00-17.00). Dat doen zij geheel vrijwillig en dus komt de gehele opbrengst van uw knipbeurt ten goede aan het vinden van een medicijn. Iedereen is hier welkom en aanmelden is niet nodig.

's Avonds is, ook in SandCBar, de tweede editie van de SandCLadiesBingo, die inmiddels is uitverkocht. Niet getreurd, want men kan op 20 september terecht bij de Ierse Avond & Whiskeyproeverij in de Roskam. Daar zet de band The Ol' Foxes, niet onbekend in het folkcircuit, de tent op zijn kop met bekende en onbekende Ierse nummers. Men kan gezellig naar het folkfeestje komen (€10) of tegelijkertijd komen proeven van de lekkerste Bushmills en ambachtelijke hapjes (€30).

Natuurlijk is er geen Kattukse Brainweek zonder een feestje om het leven te vieren en dus is er op 21 september de FouteParty4Life met Funky Risotto in InDuyn.

Alsof dat alles nog niet genoeg is, kunt u op 19 september bij Marente in de Wilbert terecht voor een PubQuiz en op 21 september bij Olympia voor een Spinning Marathon. Ook op 21 september heeft u gratis toegang in de Bibliotheek Katwijk (hoofdbibliotheek) voor de lezing 'Hoe houd ik mijn hersenen gezond' door de Hersenstichting. Ook een actie starten? Dat kan natuurlijk altijd! Neem vooral contact met ons op.

Meer informatie over de evenementen en ticketverkoop vindt u op de Facebookpagina 'De Kattukse Brainweek' of op www.kattuksebrainweek.nl. Meer informatie over HCHWA-D en de stand van zaken van het onderzoek staat op www.hchwa-d.nl

Inloophuis De Brug weer hele dagen open

brug n Na de vakantieperiode is het Inloophuis van De Brug weer hele dagen open. De gasten zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur welkom. Op zaterdag is er tussen 12.00 en 14.00 uur snack-time.


In het inloophuis kunnen de gasten onder het genot van een kopje koffie hun verhaal kwijt. Er is ook altijd tijd voor een spelletje of een potje poolbiljarten. Het ontbijt en de warme maaltijd geeft aan de gasten, die vaak eenzaam zijn, vaste elementen in hun dagritme.

Het ontbijt wordt sinds begin dit jaar als nieuwe activiteit tussen 9.15 en 10.30 uur aan de inloophuisgasten aangeboden. Dit blijkt een schot in de roos te zijn. Hiermee biedt De Brug een extra schakel in de dagstructuur van mensen met een verslaving en psychiatrische of psychosociale problemen. Tegelijk leren de gasten ook wat een gezonde leefstijl is.

In het inloophuis is er ook gelegenheid om al dan niet met begeleiding creatieve en muzikale talenten te ontplooien of weer op te pakken. Desgewenst is de groepswerker bereid om gitaarles geven. Op woensdag is er een vrijwilliger aanwezig voor de begeleiding van creatieve activiteiten en ook is er regelmatig een kapster aanwezig. Daklozen kunnen zich douchen en de was doen en drogen.

Voor het ontbijt en de warme maaltijd graag een dag van tevoren aanmelden (warme maaltijd elke dag behalve zondag (13.00-13.30 uur); ontbijt elke dag behalve zaterdag en zondag. Meer info, aanmeldingen ontbijt/warme maaltijd: 071-403 37 33; www.debrughelpt.nl info@debrughelpt.nl

Inloophuis De Brug, Schaepmanstraat 1 (ingang via de zijdeur, kant Groen van Prinstererweg)

OSS '20 maatje te groot voor FC Rijnvogels

Doelman Van der Leest was de baas in de lucht.

Voetbal n De Rijnvogels hebben niet kunnen stunten tegen derde divisionist OSS'20. Door de afgetekende 4-0 nederlaag werd het klasse verschil duidelijk onderstreept en is het avontuur om verdere deelname aan de 'grote KNVB bekercompetitie' al in een pril stadium ten einde.


De Brabanders domineerden vooral in de tweede helft nadat zij op een 2-0 voorsprong waren gekomen na een nonchalant moment in de rood-witte gelederen. Dat wordt net zoals vorige week tegen VVSB op dit niveau onvoorwaardelijk afgestraft en moge het weer een les zijn.

Karin Kuijt keert terug bij Grasshoppers. | Foto: PR Foto: pr

In het begin van het duel leek de thuisclub even brutaal maar een schot van Jaap van Duijn vloog ruim over. Nadien heeft doelman Rick van der Leest weinig vogels voor zijn kooi zien vliegen behoudens de enkele keren bij een hoekschop waarbij hij of zijn defensieve kompanen in de lucht de baas waren. Naarmate de wedstrijd vorderde werd duidelijk dat de bezoekers over een sterk en vooral fysiek team beschikten. Voeg daar de snelheid van handelen en rappe vleugelspitsen aan toe en het verschil tussen de Katwijkers en de Brabanders is hiermee in grote lijnen aangegeven.

In de eerste helft ging het overigens lange tijd aardig over en weer en was de wedstrijd op zich aardig in balans ook nadat Rob van Sonsbeek zijn team na een kwartier op voorsprong had gezet. De thuisclub combineerde tot aan de zestien wel aardig maar een gelijkmaker zat er voor de thee niet in en met dank aan doelman Jeffrey Verkerk bleef de schade beperkt.

Binnen vijf minuten na de hervatting werd door de eerder vermelde en afgestrafte slordigheid het al rap een gelopen koers. Bob van Lith was de scherprechter die bekwaam en onhoudbaar afrondde.
Een van de schaarse mogelijkheden op een anschlusstreffer kon net niet door Jaap van Duijn worden benut omdat de scherpe voorzet voorlangs rolde en een toevalstreffer van Reno van Heiningen werd door Van der Leest verijdeld. Een hoge als voorzet of schot (?) bedoelde bal werd met een uiterste krachtsinspanning door de sluitpost uit de kruising getikt. OSS '20 had het duel onder controle en profiteerde van een razendsnel omschakelmoment. Ook nu was het Bob van Lith die de wedstrijd een kwartier voor tijd definitief in het slot gooide na een vlot uitgevoerde counter.

Dat invaller Brian Campman er bij het vallen van het doek nummer vier erin prikte deed niet meer ter zake maar was voor de teleurgestelde Katwijkers wel een extra schepje zout in de wonde. Na twee overwinningen en twee nederlagen is nog niet geheel duidelijk hoe de ploeg er voor staat. Dat was in voorgaande jaren na een oefenperiode ook niet altijd duidelijk. Het is geen maatstaf.

Aanstaande zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen SJC voordat de competitie op 31 augustus begint.

Nordic Walking bij AV Rijnsoever

Clinic n Op 31 augustus wordt bij AV Rijnsoever een clinic Nordic Walking gegeven.

Nordic Walking is een vorm van wandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van speciale wandelstokken (de zogenaamde poles). Nordic Walking kun je zowel in de zomer als in de winter doen, dus mocht je niet kunnen skiën dan is Nordic Walking een alternatief in de sneeuw.

Nordic Walking is een buitensport voor jong en oud. De populariteit van Nordic Walking heeft te maken met de vele voordelen die deze vorm van wandelen met zich meebrengt. Als de techniek van het wandelen met poles op een juiste manier wordt toegepast, worden veel spieren in het lichaam gebruikt. Nordic Walking is daardoor een intensieve vorm van wandelen met veel positieve effecten, maar de inspanning wordt niet ervaren als een zware trainingsvorm.

Aanvang: eerste groep 13.00 uur; 2e groep 14.30 uur. De groep bestaat max. 10 personen. De kosten voor deze clinic bedraagt € 5,- p.p. (incl. het gebruik van poles en koffie of thee na de les). Meer informatie en aanmelden via wandelen@avrijnsoever.nl

Karin Kuijt terug in Cleijn Duin

basketbal n De plek die haar zus Fleur achterlaat, die fulltime voor het nationale 3x3 team en Olympische kwalificatie gaat, wordt opgevuld door niemand minder dan Karin Kuijt. Landskampioen Sportiff Company Grasshoppers ziet de ervaren pointguard graag komen om de gelederen te versterken.

Karin zegt er zelf het volgende over: "Het voelt natuurlijk heel speciaal om terug te keren bij de club waar het allemaal is begonnen. Mijn doel voor de komende jaren is het EK halen met Oranje en bij Grasshoppers kan ik in combinatie met het NT-programma in Amsterdam, mijn spel nog een extra boost geven. Ik kijk er heel erg naar uit om weer in het geel/zwart te spelen!!"

Ook coach Axel Gouw is behoorlijk in zijn nopjes: "Ik ben enorm blij dat Karin voor ons heeft gekozen. Buiten dat ze wat toevoegt qua vaardigheden, klopt het gewoon allemaal. Met haar achtergrond past ze precies in ons team en voor haar komt ze "terug thuis". Het valt gewoon mooi in elkaar. Ik vond dat de weggevallen speelsters opgevangen moesten worden."

17 / 18

12.00 uur: Terg mij niet - serie over het voormalig vliegkamp Valkenburg; RTV Magazine; 18.00 uur: Terg mij niet - serie over het voormalig vliegkamp Valkenburg; RTV Magazine; 21.30 uur: Terg mij niet - serie over het voormalig vliegkamp Valkenburg; RTV Magazine..

Woensdag 21 augustus
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek;

Donderdag 22 augustus
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 23 augustus
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 24 augustus
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 Speciale uitzending i.v.m. de Feestweek in Katwijk aan den Rijn; 14:00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Muziekcafé met Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 25 augustus
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Laurentiuskerk); 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;

Maandag 26 augustus
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Speciale uitzending i.v.m. de Feestweek in Katwijk aan den Rijn; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 27 augustus
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Speciale uitzending i.v.m. de Feestweek in Katwijk aan den Rijn; 21.00 Non-stop muziek; 22.00 Muziek voor twee

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks tussen 07.00 en 19.00 uur op de halve uren en eigen lokaal bulletin. Frequenties: RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142. TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.