Katwijk Speciaal

19 mei 2020

Katwijk Speciaal 19 mei 2020


Geen Toeristenmarkt en poort

De Princestraat wordt dit jaar niet opgesierd met een tonnenpoort. | Foto: Archief / Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

geannuleerd n De Toeristenmarkt kan vanwege het coronavirus dit jaar niet doorgaan. Dat hebben de gemeente en winkeliersvereniging Zeezijde in overleg besloten. Ook de Tonnenpoort, die elk jaar in de tijd van de Toeristenmarkt pronkt, wordt dit jaar vanwege corona niet opgebouwd.


Toeristenmarkt

De gemeente en de winkeliersvereniging, die organisator is van de Toeristenmarkt, waren al een aantal weken in gesprek over de mogelijkheden om de Toeristenmarkt te organiseren tijdens corona. Beide partijen zijn echter overeengekomen, dat het beter is om de organisatie van de jaarlijkse markt door te schuiven naar volgend jaar.


“Het is spijtig, maar op dit moment de enige verstandige keuze. De Toeristenmarkt staat erom bekend om jaarlijks veel bezoekers aan te trekken. Iets wat we in deze tijd juist niet willen om de verspreiding van het coronavirus beheersbaar te houden”, aldus wethouder Jacco Knape. De Toeristenmarkt heeft, anders dan bijvoorbeeld de weekmarkt op vrijdag, veel weg van een evenement. Zo is de markt niet alleen om etenswaren te kopen, maar worden ook veel ‘non-food’ waren verkocht en allerlei activiteiten georganiseerd. Normaal gesproken komen daardoor per dag duizenden bezoekers naar de Toeristenmarkt. “Samen met winkeliersvereniging Zeezijde kijken we er al naar uit om volgend jaar weer een waar spektakel te maken van de Toeristenmarkt.”


Tonnenpoort

Ook de Tonnenpoort verschijnt in 2020 niet in het winkelcentrum van Katwijk. Samen met de vrijwilligers, die de Tonnenpoort ieder jaar opbouwen, is besloten om de poort dit jaar niet op te tuigen vanwege corona. Voordat de coronamaatregelen werden ingevoerd liepen er nog gesprekken tussen de gemeente en mogelijke nieuwe initiatiefnemers over het opbouwen van de Tonnenpoort komende zomer. Knape: “We blijven met deze partijen in gesprek over de financiering van de Tonnenpoort, zodat de vrijwilligers volgend jaar de poort hopelijk weer kunnen opbouwen.”

In het verleden ligt het heden

RTV n Het is voor de musea in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg lastig om aan de weg te timmeren als je gesloten moet zijn. Daarnaast gaat openstelling voor sommige een probleem zijn bij 1,5 mtr afstand. Om toch aan de weg te timmeren is het Genootschap Oud Rijnsburg een samenwerking aangegaan met RTV Katwijk.

In samenwerking met de Verhalenvangers van het Genootschap Oud Rijnsburg, een groep vrijwilligers die verhalen optekent van Rijnsburgers, die bekend zijn met de historie zendt RTV Katwijk deze maand de documentaire uit ‘In het verleden, ligt het heden’. Een serie verhalen van Rijnsburgers, over hun herinneringen en belevenissen over de oorlog.
Rijnsburgers waar onder andere mee gesproken is, zijn: mevr. Ellen van der Laan, mevr. Knipscheer-van Egmond, mevr. Trijntje van Delft-Post en de heren Van Vliet, Bleichrodt, Van Starkenburg en nog vele anderen. Het document bestaat uit vier delen. Vier weken lang, op werkdagen wordt één deel uitgezonden. De uitzendtijden zijn om 13.00 uur, 18.00 uur en 21.30 uur na de nieuws uitzending.
Eerder publiceerde het Genootschap Oud Rijnsburg in samenwerking met Hans Bleichrodt het verhaal rond de moord in de Dubbelebuurt tijdens de oorlogsjaren. Een verhaal wat nu nog veel impact heeft en speciaal is uitgegeven.

>Zomeravondzang dit jaar online

online n Na 50 jaar zomeravondzang in de Oude Kerk is het deze zomer niet mogelijk door de situatie rondom het coronavirus om de reeks voort te zetten.

Toch wordt elke woensdagavond van 27 mei een uitzending verzorgd met opnames die in voorgaande jaren zijn gemaakt. Deze zijn te beluisteren via de site van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee, blokje zomeravondzang. Daar is de link naar de Oude Kerk.

Vanaf woensdag 27 mei start deze reeks t/m 9 september. Aanvang 19.45 uur. De organisatie hoopt dat zij in het volgend jaar weer de wekelijkse samenkomsten kan houden.

Blije gezichten bij eerste repetitie

Speciale maatregelen'

Kwaliteit zeewater is ernstig in gevaar

Blondi van der Woude neemt afscheid

Kwaliteit van Katwijks zeewater is ernstig in gevaar

De kwaliteit van het zeewater is dusdanig dat er een negatief zwemadvies wordt afgegeven. | Foto: SKvD

zee n Het Katwijkse zeewater is ernstig in gevaar. Het serieuze risico bestaat dat Rijkswaterstaat een permanent negatief zwemadvies kan opleggen met eventueel een zwemverbod. Dat meldt het gemeentebestuur aan de gemeenteraad.

In de brief legt het gemeentebestuur uit dat de nood hoog is. ‘Het belang van Katwijk als badplaats ligt vooral bij het openhouden van de zwemvoorziening. ‘ Het probleem van slecht water langs de kust is iets wat ook speelt bij andere kustgemeenten, maar in Katwijk het meest vanwege de uitwatering. Die zorgt voor ziekteverwekkende bacteriën als er wordt gespuid vanuit het Willem-Alexandergemaal. ‘Door klimaatverandering treden weersextremen, zoals hevige neerslag, steeds vaker op. Dit is direct merkbaar in de toenemende frequentie van riooloverstorten èn de meetbare slechtere waterkwaliteit in zee bij Katwijk.’


Het is vijf voor twaalf volgens het gemeentebestuur. ‘Het is een kwestie van tijd dat een keer de meetreeks echt de verkeerde kant uitpakt en Rijkswaterstaat geen andere mogelijkheid meer heeft dan een permanent negatief zwemadvies op te leggen.’


Trucjes

De gemeente heeft de afgelopen jaren de kwaliteit van het zwemwater met trucjes binnen de lijntjes proberen te houden. Zo werd in 2015 een nieuw model waarschuwingssysteem ingesteld. Vanaf die datum werd een nieuwe meetreeks van vier jaar opgebouwd. Dit betekent dat de classificatie ‘slecht’ vanaf 1 mei 2015 niet langer gold omdat wegens te weinig watermonsters een classificatie niet mogelijk is. Dat was een éénmalig mogelijke ingreep. Dit jaar bleek het waterkwaliteit ook te slecht. Maar, de gemeente wist een trucje, geeft ze zelf ruiterlijk toe. ‘Echter kon dit worden omgezet in het predicaat ‘aanvaardbaar’, door de mogelijkheid om één uitschietende slechte meetwaarde te kunnen vervangen door een meetwaarde, die rond dezelfde tijd op dezelfde plek is gemeten. Dit ‘vervangen’ is gebonden aan strikte regels en is zeker geen onuitputtelijke mogelijkheid.’


In 2019 is ook gemeten bij het Zuidstrand, daar bleek ook dat het waterkwaliteit te slecht was. Hier bestond geen mogelijkheid om een vervangend watermonster te gebruiken. ‘Om te voorkomen dat een permanent negatief zwemadvies in 2020 volgde voor het Zuidstrand is met Rijkswaterstaat afgesproken dat vanaf 2020 het waarschuwingssysteem ook voor het Zuidstrand gaat gelden.’


De gemeente gaat nu in gesprek met Dunea en het Hoogheemraadschap. Toch ziet Katwijk maar één oplossing. ‘Alleen met een combinatie van strekdammen (of flexibele constructie aan uitstroomzijde van het gemaal Katwijk), het aanvullend zuiveren van het effluent van RWZI Katwijk en eventueel de aanpak van riooloverstorten in Katwijk is een ‘aanvaardbare’ en zelfs ‘uitstekende’ zwemwaterkwaliteit haalbaar.’

>In juni kerkdiensten met maximaal 30 mensen

dertig n De Protestantse Kerk Nederland (PKN) adviseert gemeenten om tot en met 31 mei uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunnen er kerkdiensten worden gehouden met maximaal dertig mensen. Dat is te lezen op de website van de PKN.


Naar aanleiding van de vorige week aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen, is de verwachting dat vanaf 1 juli religieuze bijeenkomsten met honderd mensen zijn toegestaan.

‘De overheid geeft aan, dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het is aan te raden om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst’, zo meldt de PKN.


Protocol

Deze week komt de PKN met een protocol dat kerkenraden in staat stelt om beleid te bepalen ‘voor hun gemeente op het gebied van kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving’, zoals hygiëne en zingen. In dat protocol worden ook richtlijnen genoemd voor het houden van andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen.


De PKN stelt, dat het belangrijk is om ‘juist in deze corona-tijd vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn’. ‘Dat gebeurt online en offline op vele verschillende manieren. Tientallen kerkelijke gemeenten stellen hun kerkgebouw beperkt open. Volledig in lijn met de RIVM-maatregelen. De ene gemeente biedt gelegenheid voor rust, gebed of meditatie. De andere gemeente biedt de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken of een persoonlijke ervaring of vraag achter te laten.’

>BPD en Katwijk tekenen intentie overeenkomst woningbouw locatie Valkenburg

valkenburg n De gemeente Katwijk en gebiedsontwikkelaar BPD, Bouwfonds Property Development, tekenden op 13 mei een intentieovereenkomst voor woningbouw naast voormalig vliegkamp Valkenburg. Hiermee start het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van een groot aantal duurzame woningen.

De betreffende BPD-gronden en opstallen liggen rondom de Oude Broekweg en tussen het voormalige vliegkamp Valkenburg, eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, en de N206. Dit gebied is onderdeel van een grotere (her)ontwikkeling waarbij minstens 5.000 nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Daarom neemt de gemeente Katwijk de plannen voor de BPD-locatie integraal mee in de ruimtelijke procedures voor de gehele gebiedsontwikkelingslocatie Valkenburg. Het streven van BPD is om in 2022 de eerste woningen op te leveren.

Patrick Joosen, directeur BPD Zuid-West: “Met de ontwikkeling van duurzame, betaalbare woningen sluiten we aan de bij lokale- en regionale woningbehoefte. Een deel van de woningen wordt ontwikkeld als huurwoning voor het BPD Woningfonds, waarmee ze betaalbaar zijn voor middeninkomens. In de nieuwe toekomstgerichte wijk hebben we oog voor bestaande kwaliteiten. De karakteristieke hoeve en het lint van de Oude Broekweg worden prominente dragers. We verbinden waardevolle plekken in bestaand Valkenburg met de nieuwe dorpskern. Onder andere door een groene wandel- en fietsverbinding over de N206 en inpassing van de nieuwe busbaan. De kruising met de Rijnlandroute biedt kansen voor een eigentijds mobiliteitsknooppunt met commerciële functies, rondom de HOV-halte die in voorbereiding is.”

De intentieovereenkomst is volgens wethouder Gerard Mostert van Katwijk een mooie stap om snel te kunnen gaan bouwen aan een toekomstbestendige en betaalbare woonwijk. “Door de plannen van BPD te integreren in de ruimtelijke procedures voor de hele gebiedsontwikkeling, zoals de milieueffectrapportage, winnen we tijd. Doel is om zo snel mogelijk de eerste woningen op te leveren. Bovendien waarborgen we dat de stedenbouwkundige plannen van BPD en het Rijksvastgoedbedrijf op elkaar aansluiten en van hoge kwaliteit zullen zijn.”

                
                
        
        

Aanmelden voor Duurzaamheidsprijs verlengd tot 31 mei

Duurzame ondernemers kunnen zich tot 31 mei aanmelden voor de voorrondes | Foto: PR

deadline n De voorrondes van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek 2020 vinden plaats op 11 en 18 juni. De deadline voor aanmelding is verschoven naar 31 mei.

Toen de organiserende gemeenten eind maart de competitie opschortten hadden zij deze nieuwe data al in gedachten. “Wij weten nog niet hóe wij de bijeenkomsten zullen vormgeven, maar wel dat ze hoe dan ook door gaan. De wens om ‘terug te keren naar normaal’ onder ondernemers in het algemeen en de bedrijven die zich al hadden aangemeld is groot. Ook het vriendelijkste ondernemersevenement van de streek is onderdeel van dat ‘normaal.”


Verlengd tot 31 mei

Met het verplaatsen van de Voorrondes is ook de aanmeldingstermijn verlengd. Dat is goed nieuws voor ondernemers die eind maart ineens iets anders aan hun hoofd hadden. Tot en met 31 mei kunnen bedrijven zich aansluiten bij de twintig die dat al eerder deden.

De deelnemers aan de Duurzaamheidsprijs komen uit zeer verschillende bedrijfstakken. Maar ze worden allemaal even hard getroffen: bij de een leidt dat tot enorme extra drukte, bij de ander is het juist té stil. Uiteraard probeert iedereen er zo goed mogelijk mee om te gaan. Van twee deelnemers vermelden wij hun extra inzet in tijden van tegenslag.

Normaal recyclet IT4Kids Foundation oude hardware en financiert dan met de opbrengst sport en activiteiten voor kinderen. Nu schakelden zij snel over op het inzamelen van laptops voor kinderen die er zelf geen hebben. Via Doneer een Leerkans zamelden zij laptops, tablets en telefoons in. IT4Kids betaalt de verzendkosten en maakte de apparaten professioneel schoon en klaar voor hergebruik.

Chocolaterie Pierre uit Hillegom deed het nog simpeler en directer: zij brachten al hun trouwe klanten in Woonzorgcentra Bloemswaard, Parkwijk en Maronia een doosje gevulde paaseitjes.


Samenstelling van de jury

Voor de beoordeling van het duurzame werk van de deelnemers in 2020 is de jury vernieuwd. Met grote dank aan John Mijnders (winnaar 2016), Tom Otte (winnaar 2011) en Willem Heemskerk (Bedrijfsleven Bollenstreek) voor hun inzet in 2018 en 2019 zal de jury in 2020 bestaan uit:

• Karin Hoekstra - wethouder Duurzaamheid in Hillegom, namens de organiserende gemeenten

• Yvonne van der Hulst - Van der Hulst bouwbedrijf, winnaar 2019

• Anke Schüttemeyer - expert duurzaamheid bij Empirio

• Sebastiaan Bos - Kievit, winnaar 2018

• Dirk Bouman - Uitgeverij Verhagen.


Belangstellenden kunnen de jury helpen. Via de site van de Duurzaamheidsprijs kunnen zij commentaar over bedrijven of vragen voor die bedrijven bij de jury inleveren.

>Benoeming in corona-stijl

huldiging n Afgelopen woensdag werd Koos Ketting benoemd tot erelid van de Algemene Watersportvereniging Katwijk (AWK).

Dhr. Ketting is vanaf de oprichting van de AWK actief geweest binnen de vereniging. Door privé omstandigheden werd hij genoodzaakt zijn bestuursfunctie neer te leggen. Het bestuur van de AWK is dhr. Ketting zeer dankbaar voor zijn inzet van de afgelopen decenniën.

Op de foto zie u hoe dhr. Ketting zijn oorkonde in ontvangst neemt. In verband met het coronavirus gebeurde dit niet in een bijeenkomst maar werd dhr. Ketting thuis verrast.

Op de foto van links naar rechts: Mw. J. Jonker, hoofd evenementencommissie AWK, dhr. en mw. Ketting en dhr. Wagter, voorzitter AWK.

Collecte Epilepsiefonds

collecte n Epilepsie is een verzamelnaam voor een aantal tijdelijke storingen in de hersenfunctie. Met de juiste medicatie kunnen er veel mensen goed leven met epilepsie. Maar een afdoend medicijn voor iedereen is er nog niet. Er moet nog veel gedaan worden! Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, het actualiseren van het voorlichtingsmateriaal, het verlenen van financiële steun aan mensen die de meerkosten, veroorzaakt door de epilepsie niet kunnen betalen etc.

'Ik heb zelf ook epilepsie, waarvoor ik dagelijk medicijnen slik', zegt collectante Hendrina Rietveld-Norg. 'Door de coronavirus kunnen we nu niet langs de deuren, komen, dus vandaar deze digitale collectebus.

Wij zijn volledig afhankelijk van giften. Daarom hebben we uw hulp hard nodig. Helpt u mee? En geeft u een gift in deze collectebus.'

>Tieners & Geld

Cjg n Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt 20 mei in samenwerking met Tischa Neve, kinderpsychologe en opvoedkundige, het webinar Tieners & Geld voor alle ouders met kinderen van 10 tot 18 jaar. Tieners en geld….. dat valt nog niet mee. Voor henzelf niet, maar ook niet voor jou als ouder. Te snel uitgeven, gezeur om geld, hoge telefoonrekeningen en veel te dure uitgaven, om maar wat te noemen. Tieners kiezen nog lang niet altijd handig of verstandig. En de langere termijn overzien, daar zijn ze op deze leeftijd nog niet goed toe in staat.

In dit gratis webinar gaat Tischa Neve samen met jou en andere ouders hierover in gesprek. Je krijgt tips en handvatten voor de financiële opvoeding van je tiener.

Dit webinar duurt van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl. Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na het webinar is deze een maand lang terug te kijken.

Blije gezichten bij eerste coronaproof repetitie

De junioren van DVS hadden zaterdag eindelijk weer hun eerste repetitie na maanden. | Foto: PR

DVS n Op zaterdag 16 mei klonk er eindelijk weer muziek uit de instrumenten van de Chr. Muziekvereniging DVS Katwijk. Als één van de eerste verenigingen van Nederland was er voor de Junioren van DVS op het atletiekveld van de AV Rijnsoever weer een echte repetitie. De repetitie voldeed aan alle geldende maatregelen en had de toestemming van de gemeente.

Bestuurslid Edwin Durieux, voorzitter van de werkgroep Jeugd, was een gelukkig man. “Ruim twee maanden geleden hebben we als vereniging met pijn in ons hart alle activiteiten van de vereniging moeten staken voor onbepaalde tijd. Natuurlijk met alle begrip voor de maatregel, want samen met elkaar moesten we strijd aanbinden tegen het coronavirus. Maar het betekende wel dat ook de ruim 80 jongens van onze Junioren ineens geen muziek meer konden maken en elkaar niet meer konden zien”. Al snel werd duidelijk dat de maatregelen voor een langere periode zouden moeten gelden.

Vorig jaar vierde Blondi van der Woude haar 46-jarig onderwijsschap. Foto: pr


Creatieve oplossingen

Vanaf dat moment werd er nagedacht op welke manier de muzikanten hun muzikale niveau konden vasthouden. Durieux: “We zijn net als de scholen gestart met lessen op afstand. Dit houdt in dat onze professionele muziekdocenten één op één via een verbinding op de computer of I-pad privé-les geven terwijl de jongens thuis met hun instrument de oefeningen doen. In het begin waren we bang dat de muzikanten qua niveau erop achteruit zouden gaan. Maar het werd een groot succes, iedereen ging juist extra snel door de oefenstof heen en was super gemotiveerd om te blijven spelen!”

Langzaam kwamen er nieuwe mogelijkheden nadat het toegestaan werd dat jonge sporters tot 12 jaar weer in groepsverband mochten gaan trainen. DVS is toen direct in overleg getreden met de landelijke muziekbond en de Gemeente Katwijk. Met als resultaat de eerste coronaproof repetitie voor de c.


“Uiteraard hebben we speciale maatregelen getroffen”, aldus Durieux. “De stoelen van de jongens staan allemaal op 1,5 meter. Zowel de jongens onder als boven de 12 jaar. Daarnaast hadden alle jongens handschoenen aan. Er mochten geen ouders aanwezig zijn en de korpsbegeleiding op gepaste afstand. Dirigent Gerben Kralt had speciaal een megafoon tot zijn beschikking om goed verstaanbaar te zijn. Maar hoe dan ook, ondanks alles hadden de muzikanten er geweldig veel zin in en klonk het ondanks twee maanden gedwongen pauze nog best okee!”.


In de komende maanden zal moeten blijken of ook de Marchingband en DVS on Stage weer voorzichtig aan hun repetities kunnen beginnen. Muzikale evenementen blijven echter in de komende maanden nog verboden.

12.00 u: Katwijk NU; Verhalenvangers - mevrouw Van der Laan;18.00 u: Katwijk NU; Verhalenvangers - mevrouw Van der Laan;21.30 u: Katwijk NU; Verhalenvangers - mevrouw Van der Laan.Er zijn extra tv uitzendingen om 10.00 uur en 15.00 uur.Met gymnastiekoefeningen en herhalingen uit het archief.

Woensdag 20 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11:00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Samen ben je nooit alleen (speciaal Corona-programma); 18:00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek;


Donderdag 21 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Aangepaste muziek; 09:30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Samen ben je nooit alleen (speciaal Corona-programma); 18:00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;


Vrijdag 22 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Samen ben je nooit alleen (speciaal Corona-programma); 18:00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 23 mei

00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport: Samen ben je niet alleen met Marcel van der Vijver en Henk Kasius; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 Op De Hollandse Toere, Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Coby Boere; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 24 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 09.30 uur een kerkdienst vanuit de Protestante Gemeente Rijnsburg (Laurentius kerk) (onder voorbehoud); 11.00 Van u wil ik zingen, geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551; 13.00 Muziek voor Duizenden, Marien Bos; 14:00 Zundagse Kost, Kees Guijt; 15.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg/Valkenburg (onder voorbehoud); 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn (onder voorbehoud); 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Historische Maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 25 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Samen ben je nooit alleen (speciaal Corona-programma); 18:00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It’s all jazz, Hans Pley; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 26 mei

00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van de Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 Samen ben je nooit alleen (speciaal Corona-programma); 18:00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Non-stop shanty muziek; 20.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 22.00 Muziek voor twee.Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.

Doordeweeks tussen 07:00 en 19:00 uur op de halve uren en eigen lokaal bulletin.


Frequenties: RADIO Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142; TELEVISIE Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Volleybalvereniging RVV gaat het strand op

Impressie van de toekomstige Tjalmaweg. Foto: PZH

rvv n De leden van volleybalvereniging RVV moesten op donderdag 12 maart onverwacht de deuren van hun thuishaven sluiten. De Boorsmazaal is sinds de coronamaatregelen niet meer open geweest. Dit betekende een abrupt einde van het zaalseizoen voor de volleyballers in Katwijk. Een aantal leden bedacht om door te starten op het Katwijkse strand. Met wat ‘tegenwind’ gaat het vanaf woensdag 20 mei dan eindelijk gebeuren.

Er worden beachvolleybaltrainingen aangeboden voor onze leden. Woensdagavond trappen de jongste jeugdleden van RVV af. “Het belooft een mooie avond te worden: de weersvoorspellingen zijn goed en iedereen staat te trappelen om te mogen beginnen.”, aldus de beachcommissie van de club. “Op basis van beschikbaarheid kijken we naar de mogelijkheden om ook niet-leden onze activiteiten aan te bieden.”

Behoorlijk wat maatregelen zijn getroffen om het sporten veilig te houden. Er zijn speciale protocollen voor het wegbrengen en ophalen van de jeugd, materialen worden tussen de trainingen gedesinfecteerd en er moet afstand gehouden worden tussen de sporters.

Alleen het zoeken naar een locatie bleek een pittige uitdaging. Waar de buitensportvereniging al eind april kon starten op zijn eigen locatie kon starten, moest RVV zelfstandig op zoek naar een geschikte locatie. In overleg met de gemeente Katwijk en strandexploitanten bleek er weinig ruimte op het strand. “De sportverenigingen zijn slachtoffer van het gemeentelijk strandbeleid. De hele kustlijn is volgebouwd. Het strand is vol.” Ook strandexploitanten zitten niet te wachten op het huisvesten van een sportvereniging: het verhuren van strandhuisjes is veel lucratiever.

RVV moet daardoor gebruikmaken van het zogenaamde ‘vrije strand’. Dit zijn stroken strand die niet verhuurd worden aan een exploitant. “Dat zal in de regel wel goed gaan, maar bij mooi strandweer zal het daar druk zijn met strandgasten. Die kunnen we natuurlijk niet wegsturen.”

>Online informatiemarkt tijdelijke verlegging N206

tjalmaweg n De provincie Zuid-Holland houdt een online informatiemarkt in het kader van de ontwerp-vergunningen voor de tijdelijke verlegging van N206 ir. G. Tjalmaweg. Deze ontwerp-vergunningen liggen tot en met 18 juni ter inzage.

Naar aanleiding van het besluit van de provincie Zuid-Holland om de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg naar de noordkant van de Tjalmaweg te handhaven, heeft de gemeente Katwijk eind april de ontwerp-vergunningen vastgesteld. Een omgevingsvergunning is nodig om de weg tijdelijk te verleggen.

Normaal gesproken zou de provincie in het kader van de vergunningsprocedure een informatieavond hebben georganiseerd om belanghebbenden te informeren en vragen te beantwoorden. Vanwege de coronamaatregelen is dat nu helaas niet mogelijk. Toch wil de provincie graag deze informatie aanbieden aan omwonenden en belangstellenden. De provincie heeft daarom samen met de gemeente Katwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en aannemer Boskalis een online informatiemarkt ingericht op https://rijnlandroute.nl/informatiemarkt-tjalmaweg/

Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom om deze video’s te bekijken via de pagina informatiemarkt.

Hervatting training volwassenen bij AV Rijnsoever

atletiek n Deze week zijn bij AV Rijnsoever de trainingen voor de volwassenen hervat. Vanwege een versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet is sinds 11 mei jl. ook buitensport voor iedereen boven de 18 jaar weer mogelijk. Onlangs mocht de jeugdatletiek alweer in groepsverband de spieren strekken.

In overleg met de gemeente en de Atletiekunie zijn protocollen opgesteld voor leden en trainers om de baan- en wegtrainingen op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Zo blijven kleedkamers gesloten, zijn toiletten alleen bij hoge nood toegankelijk, wordt trainingsmateriaal gedesinfecteerd en is er een speciale looproute ingesteld bij arriveren en verlaten van de clubaccommodatie aan de Olympiaweg in Katwijk. De versoepeling is vooralsnog niet van toepassing op het onderdeel Krachtsport van AV Rijnsoever maar wél op alle andere onderdelen van AV Rijnsoever, zoals het Wandelen en de G-Atletiek. Binnenkort worden ook de Confianza hardloopcursus ‘Start Running’ en het wandelprogramma ‘Fitstap’ weer opgestart.

Vanzelfsprekend geldt de anderhalve meter-regel en zijn alle andere bekende veiligheidsvoorschriften van kracht. Ben je geen lid van AV Rijnsoever maar wil je graag (op gepaste afstand) in groepsverband trainen of bijvoorbeeld advies over looptechniek of hardlopen in het coronatijdperk, neem dan contact op via communicatie@avrijnsoever.nl Zie ook: www.avrijnsoever.nl

>Spreekuur Geldzaken

Kwadraad n Heb je vragen of stress over financiën en geld tijdens de Coronacrisis? Bijvoorbeeld dat je je zorgen maakt of je aan het einde van de maand nog wel geld overhoudt? Ben je je werk kwijtgeraakt of maak je je zorgen over je baan? Heb je al schulden en worden deze door de coronacrisis alleen maar erger? Of wil je juist schulden voorkomen? Heb je kopzorgen over geld?


Kwadraad Maatschappelijk Werk organiseert speciaal voor al deze vragen een telefonisch spreekuur. Blijf niet zitten met je kopzorgen en bel om je vragen te bespreken. Een maatschappelijk werker denkt graag met je mee op dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bellen kan naar tel. 088-900 4000.