De Rijnsburger

9 januari 2020

De Rijnsburger 9 januari 2020


7 / 32

11 / 32

15 / 32

21 / 32

25 / 32

29 / 32

ZONDAG 12 JANUARI

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: n.b.

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Jaap Ketelaar
19.00 uur: Michael en
Carla Wittockx

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: dhr. A. Ravensbergen, Rijnsburg

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. P.H. van Wijk
17.00 uur: dhr. A. Ravensbergen
De Voorhof
9.30 uur: ds. L. van Rees,
Hoogblokland

VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
19.00 uur: ds. A.A.M. Wiltschut, Berkel en Rodenrijs

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. Th. Hop, Hillegom

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Jaap Spaargaren