De Rijnsburger

21 februari 2019

De Rijnsburger 21 februari 2019


5 / 28

7 / 28

9 / 28

11 / 28

13 / 28

17 / 28

19 / 28

23 / 28

25 / 28

ZONDAG 24 februari

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn
17.00 uur: ds. A.J. Kunz

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Jan Valstar

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Arno v. Engelenburg

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Kaag

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. M. Tel

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: prop. W. Nijsse,
Amsterdam
17.00 uur: prop. W. Nijsse
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur:
ds. P.J. Stam, Katwijk a/d Rijn
17.00 uur: ds. J.M. Post,
Zwammerdam
De Voorhof
9.30 uur: prop. W.A. van den Born,
Leiden

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: leesdienst
18.30 uur drs. G. den Dulk,
Voorburg

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: hr. M. Vlaardingerbroek, Bleiswijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Geen viering
Zondag 9.30 uur:

Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Gijs Haasnoot