De Rijnsburger

2 april 2020

De Rijnsburger 2 april 2020


Wandelen door Dorpsweide

Foto: CvdS

natuur n Door veel mensen wordt er de afgelopen weken heel wat afgewandeld. Je bent lekker buiten, bewegen is goed voor je en je ontdekt de woon- en leefomgeving eens op een andere manier.


Vanuit Rijnsburg, maar natuurlijk ook vice versa is de wandeling ‘rondje-pontje’ favoriet. Via de Valkenburgerweg wandel je richting Oegstgeest om vervolgens over de nieuwe brug over de Rijn naar Valkenburg te wandelen. In het midden van de brug heb je mooi uitzicht over de Dorpsweide om vervolgens door heen te wandelen. Tussen de verschillende wandelpaden door zijn er verschillende speeltoestellen. Opvallend is ook de ooievaarsbroedpaal. Op initiatief van enkele bewoners is deze in november jl. geplaatst. Ooievaars leven in de nabijheid van mensen. Ze nestelen bij voorkeur op menselijke bouwsels. Inmiddels heeft een ooievaarsstel de broedpaal weten te bemachtigen en wordt het nest in gereedheid gebracht.

Foto: CvdS

Ooievaars hebben één legsel per jaar in april, met per nest 3-5 eieren die 33-34 dagen worden bebroed. Bijzonder om dit zo te aanschouwen. Vanuit de Dorpsweide wandel je via de Hoofdstraat richting het pontje en zit de wandeling ‘rondje-pontje’ erop. In deze coronatijd mogen er maar twee personen per keer worden overgezet. | Foto: CvdS.

>Grote Kerk blijft voorlopig open

stil n Van maandag tot en met zaterdag zal de Grote Kerk aan de Kerkstraat als plek van hoop, troost en bemoediging geopend zijn van 15.30 uur tot 17.30 uur. Er is dan ruimte voor gebed, stilte, het aansteken van een kaars of een gesprek met de gastheer of gastvrouw. Er mogen maximaal 5 bezoekers tegelijk aanwezig zijn, iedereen bewaart minimaal 1,5m afstand. Neemt u zelf een pen mee wanneer u een gebed wilt schrijven? De kerkenraad volgt de aanwijzingen van de overheid en de PKN op.

Ook de kerkdeur van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Katwijkerweg is op twee momenten van de dag geopend om de nood bij de Here neer te leggen. Zie ook het artikel op pagina 19.

Van de redactie

Foto: pr

Samen n vanwege het coranovirus en de voortgang laat Uitgeverij Verhagen zo lang mogelijk wekelijks haar kranten verschijnen, zodat iedereen ook via print op de hoogte blijft van het nieuws uit de woonplaats. Besloten is om De Rijnsburger op te nemen in de Katwijksche Post en deze samen met de Katwijk Speciaal samen te voegen tot één editie. Deze verschijnt op donderdag. Kopij voor de krant kan gestuurd worden naar: redactie@derijnsburger.nl.

>Jubileum OV Rijnsburg uitgesteld

Geen n doorgang. Evenals de festiviteiten rond 75 jaar Bevrijding gaat ook het jubileumfeest 75 jaar Oranje Vereniging Rijnsburg niet door. Dit stond gepland in de laatste week van mei 2020. Het jubileumcomité is zich, samen met het bestuur van OV Rijnsburg, aan het beraden om dit jubileumfeest op passende wijze op een later tijdstip te vieren.

Foto: CvdS

Eerste
Tiny Forest
aangelegd

Mini bos heeft
positief
effect

Onderzoek voorrang
fietsers

Vier
kampioenen
bij RVV

Pastoraat n Rol van kerken in coronatijd

3 / 20

Een keer per maand doen een vijftal inwoners in 'De Rijnsburger' hun zegje over een bepaald onderwerp. Deze keer staat het coronavirus centraal. Wat een maand geleden in ons land nog ver weg leek, heeft ons nu volkomen in de greep. Hoe komen we met elkaar deze tijd door? Deze keer geen stelling maar een aantal tips.
Het onderwerp luidt: '5 TIPS OM CORONAVIRUS TE OVERLEVEN’.

Graag deel ik met u hoe ik denk het hoofd koel te houden en me door deze moeilijke tijd heen te worstelen:

1) ik vertrouw volledig op de deskundigheid van het RIVM en op onze beleidsmakers en luister/kijk slechts 2-3 x per dag naar het nieuws;

2) alle andere Corona- berichtgeving vermijd ik, dat werkt verwarrend en maakt ongerust;

3) ik kijk, luister en doe mee aan positieve en hartverwarmende acties: samen komen we er doorheen!

4) als ik thuis moet werken, hou ik structuur en routine, door op tijd op te staan, aan te kleden en pauzes te houden;

5) ik ga elke dag naar buiten voor een wandeling en vermijd daarbij drukke bestemmingen en/of routes en pak op tijd mijn rust;

6) ik doe wat vaker boodschappen en eet vers en gezond;

7) ik bedenk of ik iemand anders ergens mee kan helpen of blij kan maken en zoek bewust humor en positiviteit op;

Ik wens iedereen succes en veel sterkte!

Het coronavirus raakt ons allemaal. Mede doordat we er allemaal mee te maken hebben zie je zoveel mooie initiatieven ontstaan. Zoals Boodschappen Katwijk, waarin mensen belangeloos boodschappen doen voor andere mensen die groter risico lopen. Fantastisch! Ik denk dat dit initiatief al een voorbeeld is van hoe je de corona-crisis kan overleven. Namelijk er voor elkaar zijn en in contact blijven met elkaar. Dat contact houden is zo belangrijk omdat wij als mens behoefte hebben aan connectie met andere mensen. Gelukkig hebben we hier zoveel mogelijkheden voor, WhatsApp, skype, Facetime, zoom enzovoorts. Daarnaast brengt deze crisis voor velen wat extra tijd. Tijd die je zou kunnen investeren in jezelf. Tijd waarin je kan kijken naar de grote vragen van het leven. Is wat ik doe in het dagelijks leven echt wat ik wil? Is er meer tussen hemel en aarde? Waar hecht ik echt waarde aan?

Monopolyen, puzzelen, kaarten schrijven, spelletjes doen en films kijken op de iPhone en de iPad. Niet te vergeten thuis werken en thuis studeren. En tussendoor doorlopend het nieuws checken. Met deze activiteiten vullen wij de uren die we noodgedwongen thuis moeten doorbrengen. Vrijwilligerswerk doen voor kerk en voetbal staat daarentegen op een laag pitje. Maar daar is de afgelopen weken een andere bezigheid voor in de plaats gekomen na de oplevering van ons nieuwe huis in De Horn. Daar wordt nu druk getimmerd, gezaagd, gebikt, gestukt, getegeld en geschilderd. Dat betekent een keer of drie per dag naar het huis rijden, koffiezetten voor de werkmensen en overleggen over de voortgang. En dan ’s avonds een uurtje rustig rondlopen om te constateren dat er mooi en ambachtelijk werk wordt geleverd. Het is een welkome afleiding in dit coronatijdperk, in de hoop en verwachting dat wanneer we helemaal gesetteld zijn, het normale leven weer zijn loop krijgt. Wellicht was de prachtige regenboog die maandagavond opeens boven de wijk stond, hier de voorbode van is.

Bent u ook al corona-moe? Ik namelijk wel. Waar je komt, leest, kijkt, overal gaat het over corona en de maatregelen daaromheen. En begrijp me niet verkeerd, dat is ook goed. Want we moeten maatregelen nemen om hier zo goed mogelijk doorheen te komen.

Veel mensen voelen zich niet aangesproken door de maatregelen. Voelen de nood niet door hun eigen goede gestel. Maar als verpleegkundige zou ik zeggen: denk aan je medemens. Denk aan al die mensen die je ziek kunt maken, die wel aan het virus kunnen overlijden. Gebruik je verstand.

En als je dan corona-moe bent, en zat van alles om je heen en het liefst alle mensen waarmee je thuis zit even achter het behang wilt plakken; bedenk je dan maar dat het tijdelijk is. Zorg goed voor jezelf, maak je niet druk om dingen waar je geen invloed op hebt, maak je niet druk over mensen die dingen anders aanpakken dan jij en probeer er het beste van te maken. Denk aan de mensen om je heen, probeer te helpen waar het kan en vooral, was je handen!

rijnsburg|valkenburg

5 / 20

Foto: pr

Eerste Tiny Forest aangelegd


Foto: pr
Foto: CvdS

groen n Vorige week was het zover. Het eerste Tiny Forest in de gemeente Katwijk is aangelegd. Deze is te vinden in Rijnsburg aan de Spinozalaan, achter de Koningin Julianaschool.

Een Tiny Forest is een klein bos ter grootte van een tennisbaan. Door de volhardende inzet van initiatiefnemers Joke Verhoef en Anna van der Plas is dit minibos er vorige week gekomen.

Het initiatief Tiny Forest Katwijk is zo'n twee jaar geleden ontstaan, toen voormalig raadslid Van der Plas het onder de aandacht bracht bij de gemeente. Zij vindt dat er in de versteende wijken, buurten en straten van de gemeente Katwijk te weinig groen is. De gemeente zelf hoeft feitelijk niet zoveel te doen. Als het zich aansluit bij het Tiny Forest-project van IVN, Instituut voor Natuureducatie, dan zorgt die voor aanleg en een deel van de financiering met subsidie van de provincie.


Praktijk

Zowel het Wellant College en de Julianaschool zijn nadrukkelijk betrokken bij dit eerste Tiny Forest.

De Julianaschool gaat het als een 'buitenlokaal' gebruiken, waar de kinderen kunnen leren over bomen, struiken, vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren en nog meer wat te maken heeft met de Nederlandse natuur. Maar het bosje is er natuurlijk ook voor de buurtbewoners, die elkaar kunnen ontmoeten in die gezonde omgeving.


Uit onderzoek blijkt dat de minibossen veel positieve effecten hebben voor de omgeving. Kleine bosjes slaan per vierkante meter méér CO2 op dan grote bossen. De temperatuur in minibossen is hoger en er komt meer licht bij de bomen. Daardoor groeien ze sneller, krijgen ze meer bladeren en zo slaan ze meer en sneller koolstof op.
| Foto: CvdS.